Tag Archives: psykintyg

Armenisk pojke blev apatisk – familjen fick PUT

Familjen Gulian/Hovsepian har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken pappa Aram delat ut flygblad och deltagit i demonstrationer i Armenien. Av denna anledning skall han ha blivit tillfångatagen av KAGEBE den 10 mars 2008 och kvarhållen fram till den … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Ryska får stanna med hjälp av psykintyg

Roza sökte asyl i Tyskland 2003. Efter utvisning sökte hon asyl i Sverige 2010. Hon sökte även asyl i Belgien 2010 och utvisades då med stöd av Dublinförordningen tillbaka till Sverige. Roza säger att hon är tjetjen och att den … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Dålig psykvård I Kosovo gav PUT

Senad hävdar att han vill ta livet av sig “bara han hör albanska”. Enligt egen utsago har han fått “medicinering och samtalsterapi” för sina psykproblem hemma i Kosovo. Migrationsdomstolen anser till slut att han inte kan få adekvat psykvård i … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Psykintyg och barnhemsbrist gör att mongoliska får stanna

Zuula uppger sig komma från Mongoliet och vara född 1996. Hon påstår att hennes morbror betalade hennes resa till Sverige efter att hennes föräldrar försvann. Zuulas berättelse innehåller tre mycket besvärande svagheter: Hon vet inte vad hon heter i efternamn. … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Psykintyg, underårighet och hazarskap gör att afghan får stanna

Mohammad Hossein Mohammadi säger sig vara född 1994 (ensamkommande) och att han kommer från Afghanistan. Familjen befinner sig inte i Afghanistan, utan i Iran. Av det skälet menar han att det inte finns någon i Afghanistan som kan ”ta emot” … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Psykintyg ger kriminell medborgarskap

En kvinna som kommit till Sverige som asylsökande har dömts för såväl misshandel som snatteri i Sverige. Därför ska hon egentligen genomgå en karensperiod innan hon får medborgarskap. Då hon hotar ta livet av sig om hon inte får medborgarskap … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | 1 Comment

Kosovar fick uppehållstillstånd med hjälp av psykintyg

Kosovaren sökte asyl första gången 24 februari 2003. Han anförde då att han trakasserats i Kosovo för att hans pappa var bosniak medan hans mamma var alban. Han menade även på att hans flickvän är serbisk och att de därför … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Alla fem i Kosovofamiljen hade psykintyg- får PUT

Trebarnsfamiljen Nurkovic, etniska bosniaker från Kosovo, där samtliga tre barn sedan i oktober är myndiga, sökte asyl i Sverige i september 2006. Då det framkom att de vistats i Tyskland sedan år 2000 beslutades om Dublinöverföring. Då gick familjen under … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Psykproblem gav Kosovofamilj PUT

Familjen Bucolli, mamma, pappa och två barn, från Kosovo sökte asyl i Sverige den 30 juni 2009. Familjens asylberättelse refereras i Migrationsverket bedömning med orden: ”Vid ett återvändande kan Bekim inte få något arbete och han har, på grund av … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Psykintyg gav ensamkommande PUT

Karokh Ahmed Sirwan uppger att han är född 1993 och kommer från Irak. Om den berättelse han berättat för Migrationsverket när han sökte asyl i Sverige har verket skrivit: Som grund för dina yrkanden åberopar du skyddsbehov och synnerligen ömmande … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Psykoterapibehov, barnaskap och släktingbrist gav PUT

Duodu Kwabena Clement från Ghana med uppgett födelsedatum den 6 december 1992 har sökt asyl i Sverige eftersom han menar på att mordlystna politiker och präster i Ghana kan komma att mörda honom på grund av de ritualmord han bevittnat. … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Deprimerad mamma gav familj PUT

Lisa, Hasan och deras son Neil, som är född 2008 är muslimer och kommer enligt egen utsago från Indien intill gränsen mot Bangladesh. Lisa och Hasan har inte lämnat in någon form av skriftlig dokumentation över huvud taget för att … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Psykproblem och hustrumisshandel gav PUT

Koly Chowdhury från Bangladesh och hennes två barn, födda 2003, sökte asyl i Sverige den 4 maj 2009. Om skälen för att vilja få uppehållstillstånd i Sverige uppges i Migrationsverkets utredning att: ”Koly gifte sig i ett arrangerat äktenskap 1999. … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Skippade militärtjänsten – får PUT

Avtandil Tsartsidze sökte asyl i Sverige tillsammans med hustrun Suzana den 30 september 2008. Sonen Nicolos föddes i januari 2009. Avtandil har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken han i augusti 2008, när han och Suzana bodde i Tbilisi, … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Hörsel- och psykproblem TBC och malaria gav PUT

Rashid Salim Abdi sökte asyl i Sverige den 17 september 2008. Om varför han vill ha asyl står det så här i Migrationsverkets beslut: ”Du uppger att du tillhör Bajunifolket och är född på ön Chula i södra Somalia. Din … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , , | Leave a comment

Psykproblem gav Kosovofamilj PUT

Familjen Ademi, två föräldrar och fyra barn, varav två av barnen är vuxna, sökte asyl i november 2007. De berättade en historia enligt vilken beväpnade albanska män kom in i deras hem i Kosovo i Juni 1999 och begärde att … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Irakisk familj får PUT på grund av psykproblem

Mohammed Jasim Finjan, Batool Sadih Saleh och deras två barn sökte asyl 17 januari 2007. Migrationsverket konstaterade att de tidigare befunnit sig i Grekland och beslutade utvisa dem till Grekland med stöd av Dublinförordningen. Familjen valde då att avvika. Den … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Psyksjuka, minderårighet, föräldralöshet m.m gav PUT

Emine Haziri har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken hon är född 1992 och kommer från den norra delen av staden Mitrovica i Kosovo. Hon är föräldralös och saknar identitetshandlingar. Hennes mor var Ashkali och hennes far var Rom. … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Apatiskt barn gav PUT åt hela familjen

En familj, Migrationsdomstolen har valt att anonymisera namnen, bestående av två barn och två vuxna sökte asyl 24 september 2007. Som skäl anförde de att fadern och modern i familjen, som kommer från abchazien, gripits av abchazisk polis i mars … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , , | Leave a comment

Psykintyg och social situation gav PUT

En kvinna, vi kan kalla henne F, från Iran har sökt asyl i Sverige. Hon anför att hon vid ett tillfälle 2005 blev våldtagen och att hon efter våldtäkten haft hedersrelaterade problem med sin tidigare make som dock låtit henne … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment