Tag Archives: ensamkommande

Barnaskap,föräldralöshet, sexövergrepp och dålig hälsa ger asyl

En ung man hävdar att han levt på barnhem och som gatubarn i Mongoliet. Han hävdar att han lider av “CP-skadan hemiplegi, hepatit B och C, psykiska besvär samt neuromuskulär skolios”. Han ska även ha blivit utsatt för sexövergrepp från … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Sex får anhöriginvandra till ankarbarn

Fatema från Afghanistan med fem barn har ansökt om att få anhöriginvandra till Sverige där en av hennes söner, Ahmad,officiellt född i april 1994 har fått permanent uppehållstillstånd. Ahmad kom till Sverige som “ensamkommande asylsökande barn” den 16 mars 2009. … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Ensamkommande slipper åka tillbaka till Malta – kan ha kusin i Sverige

En person utan id-handlingar som påstår sig komma från Somalia sökte asyl i Sverige. Migrationsverket misstänker att han är äldre än 15 år som han påstår sig vara men att det är “dock inte uppenbart” att den asylsökande är äldre … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , , | Leave a comment

Mamma i Kabul är ensamstående- därför får ensamkommande PUT

Asif, officiellt född 1993, från Kabul hävdar att talibaner i Afghanistan vill röva bort honom för att han ska bli självmordsbombare. Migrationsdomstolen tror inte på berättelsen. Man menar dock på att Asifs mamma i Kabul saknar manligt nätverk och att … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , , | Leave a comment

Ensamkommande blev tio år äldre, gifte sig till TUT

Första asylhistorien Sara Zewdie sökte asyl i Sverige hösten 2008. Hon sa då att hon var medborgare i Eritrea och född den 26 september 1992 och sökte således asyl som ensamkommande.   Den 5 december 2008 kontaktade Sara Migrationsverket för att … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , , , | 2 Comments

Psykintyg gav ensamkommande PUT

Karokh Ahmed Sirwan uppger att han är född 1993 och kommer från Irak. Om den berättelse han berättat för Migrationsverket när han sökte asyl i Sverige har verket skrivit: Som grund för dina yrkanden åberopar du skyddsbehov och synnerligen ömmande … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Somaliland sa språkanalysen – södra Somalia sa migrationsdomstolen

Muse Dahir Hassan kommer enligt egen uppgift från staden Qoryooley i Somalia. I Migrationsverkets utredning refereras hans asylberättelse bl.a med följande stycken: Du tillhör Madhiban, en minoritetsklan som är diskriminerad. Al-Shabaab ville rekrytera dig och har sökt upp dig. Du … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Dialekt från norra somalia – får PUT som Mogadishubo

Suuad Mohammed Ismael från Somalia är enligt egen uppgift född 1994 och har sökt asyl i Sverige. I Migrationsverkets utredning återges Suaads berättelse med följande ord: Du uppger att du tillhör klanen Gabooye som är en minoritetsklan. I första hand … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Sjuttonåring adopterades och fick därmed PUT

Danial Raffik Hamaamen, enligt uppgift född i april 1994, har på ett påhittigt sätt lyckats skaffa sig permanent uppehållstillstånd i Sverige. Danial uppger i migrationsdomstolens dom som är förkunnad den 31 maj 2010 att han levt med sina adoptivföräldrar i … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Pappa i Kosovo ville gifta bort henne – PUT

Sjuttonåriga Afije Gjinofci från Kosovo sökte asyl i Sverige den 5 november 2009. Enligt hennes berättelse skall hennes far ha försökt få henne att flytta hemifrån genom att misshandla henne för att hans nya kvinna inte ville bo med hans … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Psykoterapibehov, barnaskap och släktingbrist gav PUT

Duodu Kwabena Clement från Ghana med uppgett födelsedatum den 6 december 1992 har sökt asyl i Sverige eftersom han menar på att mordlystna politiker och präster i Ghana kan komma att mörda honom på grund av de ritualmord han bevittnat. … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Ankarbarn fixade PUT år mor och syster

Fadi Sinhareeb beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige i april 2008. Fadi har själv tillstått att det var hans mammas och hans farbrors beslut att han skulle åka till Sverige och söka asyl som ensamkommande. Fadis mamma Wafaa har ansökt om … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , , | Leave a comment

Mogadishubo med Djiboutidialekt får PUT

Rabio Omar Geebi har berättat en historia enligt vilken hon är ensamkommande och kommer från Mogadishu i Somalia. Hon tillhör en minoritetsklan. Om hon tvingas återvända riskerar hon att dödas och saknar realistiska möjligheter att försörja sig. I maj 2008 … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , , , | Leave a comment

Arvstvist ger afghansk pojke uppehållstillstånd

Migrationsverket beslutade den 6 juli 2009 att avslå ansökan om uppehållstillstånd för 16-åriga Ibrahim Husseini från Afghanistan. Ibrahim Husseini kom till Sverige den 5 april 2009 och ansökte om asyl samma dag. Som skäl till hans asylansökan uppgav Ibrahim Husseini … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Hörsel- och psykproblem TBC och malaria gav PUT

Rashid Salim Abdi sökte asyl i Sverige den 17 september 2008. Om varför han vill ha asyl står det så här i Migrationsverkets beslut: ”Du uppger att du tillhör Bajunifolket och är född på ön Chula i södra Somalia. Din … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , , | Leave a comment

Psyksjuka, minderårighet, föräldralöshet m.m gav PUT

Emine Haziri har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken hon är född 1992 och kommer från den norra delen av staden Mitrovica i Kosovo. Hon är föräldralös och saknar identitetshandlingar. Hennes mor var Ashkali och hennes far var Rom. … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Psykproblem efter påstådd homosexkidnappning gav PUT

En asylsökande som uppgett namnet Majid Nazarian dömdes till utvisning till Afghanistan av Migrationsverket den 23 april 2009. Majid blev enligt egen utsago kidnappad när han köade för att få passera gränsen till Kina. Kidnapparna krävde pengar av hans far … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Riskerar få leva i ovisshet om utvisningstidpunkt – Får PUT

Shikar Said Sulaiman, uppgett födelseår 1993, sökte asyl i Sverige som ensamkommande den 19 september 2008. Han visade upp ett förfalskat irakiskt medborgarskapsbevis men migrationsverket godtog ändå att acceptera att han kommer från Irak. Shikar berättade en historia enligt vilken … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Skottskadat ankarbarn gav PUT åt familjen

Migrationsdomstolen i Stockholm meddelade 30 juni att Arkan Mohamed Mezher, irakisk medborgare född 1996 ska få återförenas med sina föräldrar och lillasyster i Sverige istället för i hemlandet. Arkan själv har tidigare fått PUT på grund av ”särskilt ömmande omständigheter”, … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Misstänkt släktingbrist gav PUT

Kenneth Abass har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken han är ensamkommande från Liberia, född 1992. Kenneth har varit barnsoldat i Prince Johnsons armé. Kenneth blev föräldralös vid fem års ålder och togs om hand av en kyrka. Två … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment