Tag Archives: dålig ekonomi

Svårt klara sin försörjning i Mongoliet – PUT

Ett yngre par med ett barn fick sin ansökan om asyl avslagen av Migrationsverket. Migrationsdomstolen i Malmö hade annan uppfattning och beviljade familjen permanent uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsdomstolen skriver i domen att våld mot kvinnor är ett stort och omfattande … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment