Tag Archives: anhöriginvandring

Mammakär 26-åring flyktingförklaras

En 26-årig man och hans mamma sökte för första gången asyl 2002. I oktober  2003 beslutades om utvisning och i november 2005 beslutade utlänningsnämnden  att beslutet skulle finna laga kraft. I november 2009 preskriberades utvisningsbeslutet eftersom de två fortfarande var … Continue reading

Share
Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Mammakär 22-årig iranier får anhöriginvandra

En 22-årig man från Iran har beviljats uppehållstillstånd som anhöriginvandrare till sina föräldrar som bor här som asylinvandrare sen några år tillbaka. Han uppger att han kom bort från familjen i Turkiet när de var på väg att fly från … Continue reading

Share
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

18-åring nästan barn – får anhöriginvandra till mamma

Hussein ansökte tillsammans med sin pappa och sina minderåriga syskon vid svenska ambassaden i Syrien om att få anhöriginvandra till sin i Sverige boende mamma några veckor före sin artonårsdag. Migrationsverkets beslut att neka anhöriginvandring kom 12 dagar efter att … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

DNA-testning kan nu öka somalisk anhöriginvandring

Häromåret stoppades anhöriginvandring av Somalier utan pass som ville anhöriginvandra till Sverige. Migrationsöverdomstolen river nu i två domar upp det beslutet och menar på att man kan ta reda på släktskap genom DNA-testning. Migrationsöverdomstolen skriver i en av domarna:

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , , | Leave a comment

Sökte lesboasyl -fick barn och PUT

Galina från Uzbekistan ville ha asyl för att hon har haft ett lesbiskt förhållande. Inför migrationsdomstolen anför Galina att: “Det finns uppgifter från svenska regeringen som bekräftar att homosexuellt umgãnge är straffbart i Uzbekistan och kan ge fägelse i upp … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment