Migrationsdomar

Refererade domar från Sveriges migrationsdomstolar presenteras här. De senast publicerade dokumenten finns att tillgå under Nya dokument.

Tipsa dina vänner och alla som du känner om denna sida

BIFALL

 • UM 7851-10, Bristande manligt nätverk i Somaliland gav kvinna med utomäktenskapligt barn flyktingförklaring
 • UM 18092-10, Studentkårsverksamhet i Colombia gav flyktingförklaring
 • UM 18600-10, Gick med i Livets Ord och fick PUT
 • UM 4373-10, Elak svärfar gav irakiska flyktingförklaring
 • UM 10061-09 , Alla somalier utom de från Somaliland och Puntaland kan nu få autoasyl
 • UM 1467-10 , Kosovar fick uppehållstillstånd med hjälp av psykintyg
 • UM 1384-10 , Handikappad 32-åring får anhöriginvandra till pappa
 • UM 1830-10, 18-åring nästan barn, får anhöriginvandra till mamma
 • UM 1315-10, Språktester som tyder på att somalier kommer från Somaliland underkänns
 • UM 15222-10 ,Kvinna från Gambia tål inte långa flygresor, får PUT
 • UM 20196-10, Kenya sa Migrationsverket, Bajuniöarna och PUT sa migrationsdomstolen
 • UM 10762-10, Sökte lesboasyl, fick barn och därigenom PUT
 • UM 12608-10, Jordanier fann Jesus och får PUT
 • UM 11762-10, Stympartörstig svärmor gav etiopiska med dotter PUT
 • UM 2683-10, Mor och fem syskon får anhöriginvandra till afghanskt ankarbarn
 • UM 3019-10, Libanesfamilj inte tvångsutvisad fyra år efter utvisningsbeslut, får PUT på grund av preskription
 • UM 2178-10 och UM 4443-10, Stympartörstiga släktingar gav Eritreanska med dotter PUT
 • UM 2379-10, Tolkning åt polacker i Irak gav PUT
 • Mål UM 16073-10, Man får PUT för att ta hand om son som inte har PUT
 • Mål UM 511-10, Påstådd ryss har inga handlingar, går ej utvisa, får därför PUT
 • Mål UM 18416-10, Städning gav PUT
 • Mål UM 13579-10 ,Kvinnomisshandel och nätverksbrist i Burundi gav PUT
 • Mål UM 10296-10 , Ärr gav misstänkt Libyer PUT
 • Mål UM 1103-10, UM 5549-10, UM 5644-10 , Alla fem i Kosovofamiljen hade psykintyg, får PUT
 • Mål UM 377-10, Homosexualitet ger PUT till afghan
 • Mål UM 480-10, Uzbek som sökt asyl får PUT eftersom han sökt asyl
 • Mål UM 15942, Ensamkommande får PUT eftersom mamma i Kabul är ensamstående
 • Mål UM 3623-10, Oenig rätt ger PUT trots misstänkt skenäktenskap
 • Mål UM 18813-10 , Hamburgerstekning gav PUT
 • Mål UM 15605-10, Uzbek får PUT eftersom han har svensk stämpel i passet
 • Mål UM 7664-09 , Migrationsöverdomstolen ger mongolisk kvinna PUT för påstådd medicinbrist i hemlandet
 • Mål UM 2176-10, Utomäktenskaplig förbindelse ger syriansk man PUT
 • Mål UM 12913-10 , Kvinna kan inte leva själv i Addis Abbeba, får därför PUT
 • Mål UM 12145-10, Sikh från Afghanistan får PUT eftersom de är för få sikher i Kabul för att skicka honom dit
 • Mål UM 1499-10, Man som skulle utvisas får PUT eftersom myndigheterna varit passiva i utvisningsarbetet
 • Mål UM 1631-10, Dåligt utbyggt välfärdssystem i Iran gav PUT
 • Mål UM 2240-10, Smet iväg från självmordsbombarskola och får PUT
 • Mål UM 933-09, Skenäktenskap inte skäl återkalla PUT
 • Mål UM 6973-09, Påstådd Mogadishubo med Djiboutidialekt får PUT
 • Mål UM 1338-09, Irakisk familj får PUT på grund av psykproblem
 • Mål UM 3213-09, Irakisk kemvapenframställare får PUT
 • Mål UM 8435-08, Oenig migrationsöverdomstol gav uppgiven kosovoyngling PUT, Björn Berselius ville ge PUT åt hela familjen
 • Mål UM 1526-09, Liberiayngling med släktingbrist får PUT
 • Mål UM 2806-08, Psykproblem gav Kosovofamilj PUT, rådmannen ville utvisa alla
 • Mål UM 3694-09, Somalier som riskerar tvångsvärvrning får PUT
 • Mål UM 901-10, Bråk med brödratrio från Al-Quaida gav pakistanier PUT
 • Mål UM 256-10, Georgier smet från lumpen, får PUT för att ta hand om son
 • Mål UM 9988-09, Hörsel- och psykproblem, TBC och malaria gav tanzanier PUT
 • Mål UM 12157-10, Deprimerad mamma gav familj från Bangladesh PUT
 • Mål UM 571-10, Misshandlande make gav etiopiska PUT
 • Mål UM 13476-10, Makeskräck, psykproblem och social utsatthet gav Bangladeshiska PUT
 • Mål UM 16544-10, Homosexualitet gav kenyan PUT
 • Mål UM 186-10, Psykproblem gav Kosovofamilj PUT
 • Mål UM 12922-10, Konvertering och vistelsetid gav iranier PUT
 • Mål UM 17223-10, Släktingbrist och psykvårdsbehov gav ghanan PUT
 • Mål UM 16774-10, Sjuttonåring fick PUT genom att bli adopterad
 • Mål UM 11636-10, Stympningslusta hos mormor gav PUT till pappa och tre barn
 • Mål UM 11707-10, UM 11701-10, Ankarbarn fixade PUT åt mamma och syster
 • Mål UM 16506-10, Psykintyg gav ensamkommandeklassad PUT
 • Mål UM 11731-10, Åldersbestämning av irakiska underkänns
 • Mål UM 17954-10, Ännu en språkanalys rörande påstådd somalier underkänns
 • Mål UM 18374-10, Språkanalys rörande påstådd Somalier underkänns
 • Mål UM 12387-10, Apatisk pojke gav hela familjen PUT
 • Mål UM 11096-10, Kristet voluntärarbete och upptäckt alkoholbruk gav PUT
 • Mål UM 287-10, Irakier får PUT för att han är mandé
 • Mål UM 9906-09, Man från Afrika har jobbat på O´Learys i tre år, får därför PUT
 • Mål UM 1251-10, Flicka från Kosovo får PUT för att hon påstår hennes pappa vill gifta bort henne
 • Mål UM 1183-10 , Man får PUT för han säger han fått stryk av polisen vid demonstration i Teheran
 • Mål UM 3139-08 – Arabiska som knappt talar arabiska får PUT på grund av ondskefull farbror
 • Mål UM 993-09 – Skenäktenskap inte skäl att återkalla PUT
 • Mål UM 3411-08 – Barn som blev apatiskt gav PUT till hela familjen
 • Mål UM 1673-09 – Psyksjuka, minderårighet, föräldralöshet m.m gav PUT
 • Mål UM 595-09 – Kamerunier som inte vill bli kung får PUT
 • Mål UM 2479-09 – Psykintyg och social situation gav PUT
 • Mål UM 1662-09 – Risk få leva i ovisshet om utvisningstidpunkt gav PUT
 • Mål UM 2902-08 – Psykproblem och nätverksbrist gav PUT
 • Mål UM 5814-08 – Risk för social utstötning i Sudan ger PUT
 • Mål UM 2053-09 – Påstådda problem med Al-Quaida-sympatiserande poliskår gav PUT
 • Mål UM 4455-08 – Risk för hedersvåld och tvångsgifte gav PUT till kvinna med dotter
 • Mål UM 791-09 – Qusaj Husseins livvakt med familj får stanna i Sverige med PUT
 • Mål UM 3896-08 – Familj från Afghanistan får PUT på grund av hämndlysten talibankommendant
 • Mål UM 1810-09 – Påstådd fatwa gav PUT
 • Mål UM 1957-09 – Man från Afghanistan får PUT på grund av psykproblem efter övergrepp från kidnappare
 • Mål UM 4252-08 – Man från Irak vägrar arbeta med annat än musik, får PUT
 • Mål UM 10827-08 – Kvinna gifte sig med man från lägre klan, får PUT
 • Mål UM 1648-08 – Hävt faderskap medför inte förlust av medborgarskap
 • Mål UM 2732-07 – AIDS gav PUT
 • Mål UM 1201-08 – Albansk blodfejd skäl till PUT
 • Mål UM 11013-08 – Makarna träffades inte innan giftermål, inget skenäktenskap enligt Migrationsdomstolen
 • Mål UM 2170-08 – Familj från El Salvador får PUT som skyddsbehövande trots vaga och motstridiga uppgifter om hot
 • Mål UM 873-09 – Par med barn får PUT på grund av att de har svårt att klara sin försörjning i Mongoliet
 • Mål UM 133-09.UM 1532-09 – Marockansk ogift kvinna med barn får PUT på grund av hedervåldsrisk, risk för social utstötning och risk för barnets psykosociala utveckling
 • Mål UM 3889-08 – Tanzanier får PUT på grund av dialysbehov
 • Mål UM 6829-08 – Skottskada hos yngling gav anhöringinvandrarrätt åt föräldrar
 • Mål UM 294-09 – Familj från Rumänien får uppehållsrätt då kvinnan intygar att hon arbetar 8 timmar i veckan
 • Mål UM 3082-09 – Identitetslös somalisk kvinna fick PUT
 • Mål UM 2736-09 – Arvstvist ger afghansk pojke permanent uppehållstillstånd
 • Mål UM 7311-08 – Militant islamist från Uzbekistan får PUT
 • Mål UM 2009-09 – Manipulerade fingertoppar gav PUT
 • Mål UM 2497-09 – Somalisk familj får PUT trots dåliga lokalkunskaper och språk
 • Mål UM 657-09 -Jordansk familj får uppehållstillstånd på grund av påstått hedersvåld
 • Mål UM 1573-09 – Irakier hotad av Badr-milisen får PUT
 • Mål UM 11707-08 – Kurdisk familj utan möjlighet till egen försörjning i Irak beviljas uppehållstillstånd
 • Mål UM 2169-09 – Teaterman från Irak får stanna i Sverige
 • Mål UM 389-09 – Gravid kvinna i blandäktenskap får PUT
 • Mål UM 3210-09 – Somalier får uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande
 • Mål UM 3765-09 – Afghan beviljas PUT pga påstått hot från armén
 • Mål UM 3950-09 – Statslösa palestinier från Bagdad beviljas uppehållstillstånd
 • Mål UM 4283-09 – Afghansk pojke tappade bort sin släkt – får uppehållstillstånd
 • Mål UM 10432-10 – Blodsjukdom gav PUT till irakier
 • Mål UM 15870-10 – Obstruktion mot rättsamhället belönas med flyktingstatus på grund av stympningsrisk för dotter
 • Mål UM 12040-10 – Islamofobt bloggande gav PUT

DELVIS BIFALL (Tillfälligt uppehållstillstånd)

 • MÅL UM 15972-10 – Ensamkommande skriver upp åldern med tio år och gifter till sig ett TUT
 • Mål UM 12321-08 – Man från södra Somalia får TUT
 • Mål UM 10705-08 – 20-årig somalier får tillfälligt uppehållstillstånd i väntan på ny praxis
 • Mål UM 11977-10 -28-årig turk får uppehållstillstånd – gift med 47-årig bisexuell kvinna

NY PRÖVNING

 • UM 9578-10 UM 9580-10, Gravid hemlighöll fadern, kan ej utvisas då fadern kan vara svensk
 • UM 9949-10 ,DNA-testning skall nu kunna ske för att få hit somaliska anhöriga
 • UM 4752-10 – Utvisad kriminell Uzbek får söka asyl på nytt
 • UM 22835-10 – Psykintyg stoppade Dublinöverföring till Italien
 • Mål UM 24608-10 – Påstådd kusin i Sverige gör att yngling slipper Dublinutvisas till Malta där han har uppehållstillstånd
 • Mål UM 2104-10, UM 2171-10Grekisk asylpolitik gör att Dublinreglerna sidsteppas
 • Mål UM 11804-10– Korrumperad språkanalytiker ger ny prövning
 • Mål UM 9497-09 – Kurdisk bloggning kan ge PUT
 • Mål UM 8296-09 – Migrationsdomstolen dömer ännu en gång efter sin egna lagbok
 • Mål UM 10055 -10 – Kusinäktenskap ej skenäktenskap enligt migrationsdomstolen

AVSLAG

 • UM 13723-10, Chef för Saddams radiostation nekas uppehållstilstånd
 • Mål UM 16655-10, Kristnad afghan utvisas
 • Mål UM 3870-08 – 31-åring ville klassas som ensamkommande, får ej PUT
 • Mål UM 739-09 – Risk att bli för gammal för konstgjord befruktning inte skäl till uppehållstillstånd
 • Mål UM 2146-09 E – Asylshoppare återvisas till Österrike, håller sig undan
 • Mål UM 1037-08 – Kurdisk sexfilmsförsäljare får ej PUT
 • Mål UM 4597-09 – Eritrian sökte PUT dubbelt
 • Mål UM 10117-10 -Irakiska fick PUT i Sverige då hon ”saknade manligt nätverk i hemlandet”, därefter sökte den irakiske mannen UT på anknytning
 • Mål UM 3177-09, Kriminell zimbabwier utvisas

VERKSTÄLLIGHET

 • UM 26127-10, Vägrar utvisningssamtal, får ej utvisas

FÖRVAR

 • Mål UM 821-11, Utvisningsdömd släpps ut på gatan, fel polismyndighet beslutade om förvar
 • Mål UM 4947-10, Kriminell kunde ej utvisas, släpps istället ut på gatan
 • Mål UM 23397-00, Antagande om illegal vistelse för man från Mongoliet otillräckligt för förvar

EUROPADOMSTOLEN

 • 41827/07, Europadomstolen kör över migrationsöverdomstolen, stoppar utvisning

MigrationsdomstolarnaKlicka för större bild

Asylärenden: En asylansökan ges in till Migrationsverket, som antingen bifaller eller avslår den. När Migrationsverket bifaller ansökan utfärdas ett uppehållstillstånd. Vid avslag beslutar Migrationsverket också om avvisning eller utvisning om personen som ansökt befinner sig i Sverige.

Migrationsverkets beslut om att avslå asylansökan och samtidigt besluta om avvisning eller utvisning kan överklagas. Överklagandet lämnas till Migrationsverket som först omprövar sitt beslut. Om Migrationsverket inte ändrar beslutet går överklagandet vidare till en migrationsdomstol.

I migrationsdomstolen blir Migrationsverket motpart till personen som sökt asyl. Den asylsökande företräds ofta av ett offentligt biträde. Migrationsdomstolens avgörande kan överklagas till Migrationsöverdomstolen. Överklagandet lämnas in till migrationsdomstolen som skickar handlingarna vidare till Migrationsöverdomstolen.

För att Migrationsöverdomstolen ska ta upp ett överklagande till prövning måste först prövningstillstånd beviljas.

Om Migrationsöverdomstolen inte beviljar prövningstillstånd står migrationsdomstolens beslut fast och det går inte att överklaga vidare.

Om däremot prövningstillstånd beviljas innebär det att målet prövas och avgörs i Migrationsöverdomstolen. Beslutet blir prejudicerande och därmed vägledande för Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas beslut i liknande ärenden.

Migrationsöverdomstolen är högsta instans. Domstolens beslut kan alltså inte överklagas.

Källa: Sveriges domstolar

Länkar:

Sveriges domstolar – Migration

Share

Leave a Reply