Author Archives: migileaks

Mäktig tanzanisk far ger familj asyl

En man, en kvinna och deras två barn har sökt asyl. Kvinnan uppger att hon kommer från Tanzania och mannen att han kommer från Somalia. Mannen hävdar att han riskerar misshandel i Tanzania eftersom han är papperslös flykting där. Han … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Mammakär 26-åring flyktingförklaras

En 26-årig man och hans mamma sökte för första gången asyl 2002. I oktober  2003 beslutades om utvisning och i november 2005 beslutade utlänningsnämnden  att beslutet skulle finna laga kraft. I november 2009 preskriberades utvisningsbeslutet eftersom de två fortfarande var … Continue reading

Share
Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Slovakiska åldersbestämningar medelst röntgen underkänns

I ett beslut från migrationsdomstolen i Stockholm har rådmannen Mats Odenstad, självsvåldigt och utan att blanda in nämndemän, beslutat att underkänna en slovakisk åldersbestämning med hjälp av röntgen av ett så kallat “ensamkommande barn”. Genom röntgenundersökningen hade “barnet” befunnits vara … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Leave a comment

Bloggande i Sverige ger iranier flyktingstatus

B hävdar att han kopierat upp regimkritiska cd-skivor hemma i Iran och spritt till ungdomar. Han ska även ha verkat för att störta ayatollah Khamenei. Migrationsverket ansåg bland annat att hans historia innehöll “motstridiga och oklara uppgifter”. Inför migrationsdomstolen hävdar han … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Armenisk pojke blev apatisk – familjen fick PUT

Familjen Gulian/Hovsepian har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken pappa Aram delat ut flygblad och deltagit i demonstrationer i Armenien. Av denna anledning skall han ha blivit tillfångatagen av KAGEBE den 10 mars 2008 och kvarhållen fram till den … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Familjesituation i Syrien, barn och psykproblem gav asyl

En kvinna från Syrien har tagit med sig sina två barn och åkt till Sverige. Hennes man har anmält henne för barnkidnappning. Hon vill nu ha asyl för att slippa undan maken och rättssystemet. Hon är även rädd för att … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Syrier får inte utvisas till Italien

I ett nytt icke överklagbart beslut har Karin Lilja vid migrationsdomstolen (förvaltningsdomstolen) i Stockholm beslutat att syrier som kommit till Sverige via Italien inte får skickas tillbaka till Italien med stöd av Dublinförordningen. Anledningen till detta är att Lilja inte … Continue reading

Share
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Hög ålder och hälsoproblem gav etiopiska asyl

En 87-årig etiopiska fick en hjärnblödning vid ett besök hos sin dotter i Sverige. Därför får hon nu asyl i Sverige. Ur migrationsdomstolens dom:

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Bristande socialt nätverk i Afghanistan gav uppehållstillstånd

Två kvinnor, mor och dotter, födda 1942 och 1994, från Afghanistan har sökt asyl. Enligt deras asylberättelse skall modern vara hotad av en av hennes döttrars exmake som dödat dotterns nya make och nu vill gifta sig med sin exhustrus … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Mammakär 22-årig iranier får anhöriginvandra

En 22-årig man från Iran har beviljats uppehållstillstånd som anhöriginvandrare till sina föräldrar som bor här som asylinvandrare sen några år tillbaka. Han uppger att han kom bort från familjen i Turkiet när de var på väg att fly från … Continue reading

Share
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Demonstrationssaga höll inte – arga släktingar gav asyl

En kvinna från Iran har lämnat vaga uppgifter om att hon deltagit i en demonstration i Iran och därför varit tvungen att fly. Efter att i Sverige lämnat maken efter att han varit otrogen får hon asyl eftersom hon uppger … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Man från Afghanistan fann Jesus och får PUT

En man från Afghanistan har angivit en mängd anledningar till att han borde få stanna i Sverige. Han tillhör minoritetsgruppen hazarer, han tror på jämlikhet mellan könen, han har en hotbild från förra flickvännens familj och han har nyligen funnit … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Medlemskap i Byske Fria Församling gav asyl

En familj från Iran har sökt asyl. Efter ett bakslag hos Migrationsverket beslutade familjen inför migrationsdomstolens avgörande att bli kristna. Familjen hävdar att de lagt ut en film på dopet där namnet på mannen i familjen framgår på Youtube och … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Migrationsöverdomstolen: Kosovarer har rätt till cancervård i Sverige

Hekuran Bajraktari genomgick cancervård i Serbien. När han kom hem till Kosovo säger han sig ha blivit trakasserad på grund av att han åkt till Serbien och belastat de serbiska skattebetalarna. De trodde inte att det skulle gå att få … Continue reading

Share
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Oregistrerat bidoonskap ger Kuwaitier flyktingförklaring

Khaleb från Kuwait har sökt asyl. Han anser enligt Migrationsverkets handlingar att han i Kuwait riskerar att bli “förföljd, misshandlad, fängslad, torterad eller dödad utan en rättvis rättegång” då han är en “regimfientlig bidoon som har lämnat landet illegalt.”. Khaled … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged | Leave a comment

Blodsfejd från 1945 gav albaner asyl

År 1945 inleddes en blodsfejd mellan kusinerna Ramaj och Zef Ramaj över en egendom. I blodsfejden ingick skjutningar år 1945 och 1947 och en dödsstrypning 1957. Nikel Ramaj flyttade 1991 till en annan del av Albanien för att komma bort … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Uppenbart skenäktenskap godkänns

Danijela och hennes barn kom till Sverige som anhöriginvandrare eftersom hon gift sig med Goran. Migrationsverket fick uppgifter från Försäkringskassan som angav att Danijela levde ensam. Det i samband med en utredning kring misstänkt bidragsbrott som Danijelas hyresvärd uppgav att … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Apatiskt barn från Kazakstan får stanna

Familjen Zinkilova berättade en historia för Migrationsverket. Enligt den historien hade myndighetspersoner i Kazakstan gruppvåldtagit mamman i familjen och filmat gruppvåldtäkten och hotat med att sprida filmen om hon klagar hos myndigheterna. Migrationsverket beslutade om utvisning i september 2010. En … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Syrisk man får asyl efter sex med beduinflicka

Maher från Syrien hävdar att en beduinfamilj hotar att slå ihjäl honom eftersom han haft samlag med en kvinna i beduinfamiljen. Han vill därför ha uppehållstillstånd i Sverige.

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Barnaskap,föräldralöshet, sexövergrepp och dålig hälsa ger asyl

En ung man hävdar att han levt på barnhem och som gatubarn i Mongoliet. Han hävdar att han lider av “CP-skadan hemiplegi, hepatit B och C, psykiska besvär samt neuromuskulär skolios”. Han ska även ha blivit utsatt för sexövergrepp från … Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment