Mammakär 26-åring flyktingförklaras

En 26-årig man och hans mamma sökte för första gången asyl 2002. I oktober  2003 beslutades om utvisning och i november 2005 beslutade utlänningsnämnden  att beslutet skulle finna laga kraft. I november 2009 preskriberades utvisningsbeslutet eftersom de två fortfarande var kvar i landet.

I juni 2010 fick modern asyl och flyktingförklarades med så kallade “sur place“-skäl. Med sur-place menas att man gjort något asylgrundande efter att man kommit till Sverige och sökt asyl för att få asyl, till exempel bloggat regimkritiskt. Modern och sonen är registrerade som bosatta på olika adresser men sonen hävdar att det är på grund av ett misstag och att de egentligen bor tillsammans. Såväl Migrationsverket som migrationsdomstol beslutade om utvisning av mannen som överklagade till Migrationsöverdomstolen.

I september 2013 avslutar Migrationsöverdomstolen en mycket lång överläggning i frågan med stycket:

“När det gäller Shahram Namdjos och hans mors familjesituation har följande framkommit. Sedan de kom till Sverige tillsammans 2002 har de enligt egna uppgifter levt tillsammans hela tiden. Även i hemlandet levde de tillsammans. Shahram Namdjo har en mycket nära relation med modern, bl.a. på grund av sina hälsoproblem. Migrationsverket har påpekat att han och modern enligt registrerade adressuppgifter inte kontinuerligt har bott på samma adress, något som Shahram Namdjo har förklarat med att han inte själv förstått vikten av att anmäla bostadsbytet. Det har inte framkommit något som tyder på att Shahram Namdjo har bildat en egen familj. Migrationsöverdomstolen anser att utredningen inte visar annat än att Shahram Namdjo och hans mor tillhör samma hushåll och att de måste betraktas som en familj såväl enligt bestämmelserna i UNHCR:s handbok som i Europakonventionens mening.”

Med hänvisning till ovanstående stycke förklaras den 26 och ett halvt år gamla mannen utan egna asylskäl vara konventionsflykting och får permanent uppehållstillstånd eftersom hans mamma fått asyl tidigare.

Läs domen:

KRSUM795_12 Mammakär 26-åring får stanna

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.