Mäktig tanzanisk far ger familj asyl

En man, en kvinna och deras två barn har sökt asyl. Kvinnan uppger att hon kommer från Tanzania och mannen att han kommer från Somalia. Mannen hävdar att han riskerar misshandel i Tanzania eftersom han är papperslös flykting där. Han hävdar även att han är hotad av Al-Shabab, eftersom han inte ville hyra ut båtmotorer till dem. De bägge uppges även vara hotade av kvinnan mäktiga far. Barnen ska dessutom, eftersom de är relativt ljushyade på grund av sin somaliska far, kunna bli misstagna för albinos och därför riskera “att bli mördade och stympade av folk som är ute efter att sälja kroppsdelar”.

Mannens förvirrade redogörelser förklarar familjen med att han “efter att ha utsatts för tortyr i fängelset, har svårt att minnas saker”. Kvinnan förklarar för sitt vidkommande sina motsägelsefulla inlagor med att det varit svårt för henne och tolken att förstå varandra och att även tidsbrist och skam gjort att hon ändrat sin berättelse över tid. Kvinnan och barnen har inte lämnat in några id-handlingar överhuvudtaget och de papper mannen lämnat in anses av Migrationsverket inte göra sannolikt att han verkligen kommer ifrån Somalia, som han påstår. Migrationsverket beslutade om utvisning.

De två männen i migrationsdomstolen tyckte inte att historierna var trovärdiga och ville utvisa familjen. De två kvinnorna i rätten, nämndeman Birgitta Thyr och rådman Sonja Huldén, valde dock att känna med hjärtat innan de fattade sitt beslut. Hela familjen får därför permanenta uppehållstillstånd i Sverige och förklaras vara konventionsflyktingar.

Läs domen

FRGUM8848_12 mäktig far ger tanzaniska asyl

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.