Slovakiska åldersbestämningar medelst röntgen underkänns

I ett beslut från migrationsdomstolen i Stockholm har rådmannen Mats Odenstad, självsvåldigt och utan att blanda in nämndemän, beslutat att underkänna en slovakisk åldersbestämning med hjälp av röntgen av ett så kallat “ensamkommande barn”. Genom röntgenundersökningen hade “barnet” befunnits vara vuxet. “Barnet”, Mustafa Abdi Bulale, har sökt asyl i Sverige och hävdat att han är ett barn från Somalia. Migrationsverket valde först att godta påståendet att Mustafa var ett barn, men efter att uppgifter om åldersbestämningen i Slovakien inkommit till myndigheten valde man att omregistrera Mustafa som vuxen.

Mustafa själv hävdar att de slovakiska myndigheterna ljuger och att han aldrig genomgått någon röntgenundersökning utan att  “hans ålder skrivits upp på grund av att han blev misshandlad när han var tagen i förvar i Slovakien”. Mats Odenstad skriver om dessa påståenden att de  “framstår inte, enligt migrationsdomstolens uppfattning, som helt orimliga eller osannolika.”

Det framgår i målet att Mustafa tidigare nekats asyl I Slovakien och att de slovakiska myndigheterna redan den 25 september 2012 beslutat att utvisa Mustafa hem till Somalia. Eftersom Mats Odenstad väljer att underkänna den slovakiska röntgenundersökningen och ensamkommande enligt ett nyligt beslut inte behöver söka asyl i det första landet de kommer till beslutar Mats Odenstad  11 juli 2013 att Mustafas asylansökan ska behandlas av det svenska Migrationsverket.

Läs domen

FRSUM1575_13 slovakiska röntenundersökningar underkänns

 

Share
This entry was posted in Migrationsdomar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.