Bloggande i Sverige ger iranier flyktingstatus

B hävdar att han kopierat upp regimkritiska cd-skivor hemma i Iran och spritt till ungdomar. Han ska även ha verkat för att störta ayatollah Khamenei. Migrationsverket ansåg bland annat att hans historia innehöll “motstridiga och oklara uppgifter”. Inför migrationsdomstolen hävdar han att han funnit Jesus och känner sig tvungen att predika om kristendomens förträfflighet gentemot islam, ifall han skickas tillbaka till Iran, vilket han menar utgör ett asylskäl. Bägge dessa föregivna skäl för asyl får underkänt av såväl migrationsdomstolen som av Migrationsverket.

Mannen hävdar dock också att han börjat blogga regimkritiskt sedan han kommit till Sverige. Migrationsdomstolen hänvisar till ett dokument om iranier som börjar blogga och klaga på den iranska regimen sedan de flyttat till Sverige och skriver slutligen:

“Mot bakgrund av vad som har framkommit om iranska myndigheters ambitioner att övervaka dissidenters verksamhet på bl.a. internet och den omfattande opinionsverksamhet B har ägnat sig åt i allmänt tillgängliga medier framstår det som högst rimligt att B:s aktiviteter har kommit de iranska myndigheterna till känna. Det har visserligen inte visats att B:s opinionsbildande verksamhet är en

fortsättning på politiska aktiviteter denne bedrivit redan i hemlandet. Som framgår av det rättsliga ställningstagandet är detta emellertid inte en förutsättning för att en välgrundad fruktan för förföljelse eller annan skyddsgrundande behandling vid ett återvändande kan anses föreligga. Med tanke på de omfattande aktiviteter han har ägnat sig åt i detta avseende framstår det som fullt sannolikt att hans engagemang av iranska myndigheter har kommit att uppfattas som ett uttryck för en genuin uppfattning.”

Mannens påstådda regimkritiska bloggande sedan han flyttade till Sverige gör att han, hans fru och deras gemensamma barn alla får permanenta uppehållstillstånd och stämplas som konventionsflyktingar.

 

 

Läs domen:

FRGTBUM4143_12 sur place regimkritik iran

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.