Familjesituation i Syrien, barn och psykproblem gav asyl

En kvinna från Syrien har tagit med sig sina två barn och åkt till Sverige. Hennes man har anmält henne för barnkidnappning. Hon vill nu ha asyl för att slippa undan maken och rättssystemet. Hon är även rädd för att utsättas för hedersvåld av sin familj och att hennes egen mamma ska tvinga henne lämna ifrån sig sina barn. Hennes mor ska även vilja att hon ska ta livet av sig för att hon vanärat familjen genom att skilja sig.

Migrationsdomstolen motiverar att familjen ska få stanna i Sverige på synnerligen ömmande omständigheter med orden:

“Feroz Kabalan är således en frånskild kvinna med två barn utan något manligt nätverk. Hennes familj har stött henne ifrån sig och anser att hon har dragit skam över dem. Det försämrade säkerhetsläget i Syrien kan vidare antas försvåra hennes situation än mer. Det framstår som tydligt att Feroz Kabalan mår psykiskt dåligt vilket säkerligen också påverkar hennes barn. I detta sammanhang måste även barnens situation beaktas. Familjen har bott i Sverige i tre år. Barnen är 16 år och 10 år gamla. I den åldern utgör tre år en lång tid och de har därtill lärt sig svenska samt anpassat sig till det svenska samhället. Vid en sammantagen bedömning av familjens situation i hemlandet samt barnens vistelsetid och anpassning i Sverige finner migrationsdomstolen att det får anses finnas sådana synnerligen ömmande omständigheter att de bör tillåtas att stanna i Sverige.”

Rådmannen var skiljaktig och ville utvisa familjen.

Läs domen:
UM_1013-11 manligt nätverk syrien

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.