Syrier får inte utvisas till Italien

I ett nytt icke överklagbart beslut har Karin Lilja vid migrationsdomstolen (förvaltningsdomstolen) i Stockholm beslutat att syrier som kommit till Sverige via Italien inte får skickas tillbaka till Italien med stöd av Dublinförordningen. Anledningen till detta är att Lilja inte anser att Migrationsverket bevisat att alla syrier som kommer till Italien undantagslöst får uppehållstillstånd där. I Sverige har tidigare rättschefen Mikael Ribbenvik tidigare beslutat att syrier som kommer till Sverige nästan undantagslöst ska beviljas treåriga uppehållstillstånd. Lilja skriver i sin dom:

“Migrationsdomstolen konstaterar att Italien har accepterat att överta ansvaret för klagandenas asylansökan. Italien är således ansvarig stat enligt Dublinförordningen. Av Migrationsverkets svar på migrationsdomstolens förfrågan framgår dock att verket inte har utrett frågan om klagandena riskerar att sändas vidare från Italien till Syrien. I ett läge som det nu rådande, då alla personer som återsänds till Syrien riskerar skyddsgrundande behandling, måste det i enlighet med Migrationsöverdomstolens praxis ankomma på Migrationsverket att försäkra sig om att asylsökande från Syrien som överförs enligt Dublinförordningen inte riskerar att sändas vidare till Syrien”

Beslutet fattades självsvåldigt av Karin Lilja utan medverkan av nämndemän eller andra jurister. Det framgår inte av domen i vilken mån den är att beteckna som prejudicerande. De asylsökande ska nu få sina fall prövade i Sverige vilket enligt praxis kommer rendera i treåriga uppehållstillstånd i förstaläget.

 

Läs domen:

FRUM2606_13 syrier stoppas från överföring till italien

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.