Hög ålder och hälsoproblem gav etiopiska asyl

En 87-årig etiopiska fick en hjärnblödning vid ett besök hos sin dotter i Sverige. Därför får hon nu asyl i Sverige. Ur migrationsdomstolens dom:

“Av läkarintyg från Akademiska sjukhuset i Uppsala, daterat den 17 december 2010, framgår bl.a. att Terunesh Gutema Birate bedöms ha insjuknat i en ischemisk stroke under vistelsen i Sverige samt att hon har uttalad dysfasi. I ett läkarintyg daterat den 22 december 2010 vid samma sjukhus anges att Terunesh Gutema Birate på grund av hög ålder och bakomliggande sjukdom löper stor risk att drabbas av någon farlig följd till sin sjukdom, vanligast depression men även hjärtinfarkt och lungemboli. Migrationsdomstolen anser att Terunesh Gutema Birates genom läkarintyg styrkt att hennes sjukdomstillstånd är av så pass allvarlig karaktär att en tillämning av bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter kan komma ifråga. Vidare anser domstolen att hennes hälsosituation gör att verkställigheten av ett utvisningsbeslut i form av en resa till hemlandet utgör en allvarlig risk för hennes liv eller hälsa.”

Rådmannen var skiljaktig och ville utvisa kvinnan men de tre nämndemännen var eniga så hon får stanna.

Läs domen
UM_1235-11 stroke etiopien uppehållstillstånd

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.