Bristande socialt nätverk i Afghanistan gav uppehållstillstånd

Två kvinnor, mor och dotter, födda 1942 och 1994, från Afghanistan har sökt asyl. Enligt deras asylberättelse skall modern vara hotad av en av hennes döttrars exmake som dödat dotterns nya make och nu vill gifta sig med sin exhustrus syster. Såväl Migrationsverket som migrationsdomstolen avfärdar asylhistorien som strunt.

Det faktum att de är kvinnor och kanske har brist på socialt nätverk i hemlandet gör dock att de till slut får stanna. Så här skriver migrationsdomstolen:

“Migrationsverket har i sitt beslut redogjort för att Zolhaja har klarat sig utan sin make i 15 år och att Hajiera har gått i skolan vilket tyder på att det funnits ett manligt nätverk. Det har dock inte framkommit att de i dag har ett socialt nätverk i hemlandet eller att de har kvar sin försörjning eller sin bostad. Situationen i landet är enligt landrapporteringen svår för de flesta. Därtill kommer det faktum att det i detta fall är tal om en ensam kvinna och ett barn. Zolhaja har också en vacklande hälsa och har idag insatser från socialtjänsten. Hennes möjligheter att i hemlandet sörja för sin dotter utan stöd av ett nätverk kan starkt ifrågasättas. Det är sannolikt att de skulle mötas av oumbärliga förhållanden om de återvände till hemlandet.”

En av nämndemännen var skiljaktig och ville utvisa de bägge kvinnorna.

Läs domen:
UM_979-11 försörjning nätverk afghanistan

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.