Mammakär 22-årig iranier får anhöriginvandra

En 22-årig man från Iran har beviljats uppehållstillstånd som anhöriginvandrare till sina föräldrar som bor här som asylinvandrare sen några år tillbaka. Han uppger att han kom bort från familjen i Turkiet när de var på väg att fly från Iran 2008. Familjen skall ha gått med i Bahai-samfundet och därmed blivit avfällingar till Islam och tvingats fly. Den unge mannen, Nima, blev kvar i Turkiet och försörjde sig som tiggare. Han har inte åkt tillbaka till Iran för att skaffa ett riktigt pass eftersom han hävdar att han då blir mördad. Migrationsverket avslog Nimas ansökan om att få komma till Sverige med bland annat följande motivering:

“Du är en vuxen, arbetsför person som förväntas kunna leva ett självständigt liv. Du har andra nära anhöriga i hemlandet som du kan få stöd och hjälp av så du saknar sålunda inte andra släktingar där. I Iran har du ett flertal släktingar både på din fars och din mors sida och din farfar. Det kan därför inte anses visat att du skulle ha något sådant beroendeförhållande till dina föräldrar i Sverige att du svårligen kan leva åtskild från dem.”

Migrationsdomstolen beslutade dock att låta Nima anhöriginvandra.
Läs domen
UM 3445-11 22-årig iranier med mammaberoende

Share
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.