Demonstrationssaga höll inte – arga släktingar gav asyl

En kvinna från Iran har lämnat vaga uppgifter om att hon deltagit i en demonstration i Iran och därför varit tvungen att fly. Efter att i Sverige lämnat maken efter att han varit otrogen får hon asyl eftersom hon uppger att familjen nu är förgrymmad. Hon skall även ha funnit Jesus vilket maken upplyst familjen om för att förgrymma den.

Kvinnan uppger sig ha filmat och tagit filmer av demonstrationer i Iran 2009. Maken skall i samband med en sådan demonstation ha blivit gripen men senare lyckats fly innan de båda gav sig av till Sverige. Hon uppger sig ha filmat när personer torterats och mördats. Migrationsverket tyckte att historien var diffus och hade trovärdighetsbrister och nekade uppehållstillstånd. Inför migrationsdomstolens avgörande har kvinnat lämnat sin make som varit otrogen och uppget hedersskäl gentemot familjen i Iran som huvudskäl. Hon hävdar att den otrogne makens familj hotat stena henne till döds om hon återvänder till Iran. Kvinnans bror ska ha dödshotat henne eftersom hennes man ringt upp honom och berättat en hopljugen historia. Mannen ska ha berättat för bekanta i Iran att hon besöker kyrkan hela tiden och har konverterat, vilket inte är sant.

Domstolen skriver slutligen:

“Enligt domstolen har klaganden på ett konsekvent sätt berättat om makens omilda behandling av henne samt om det händelseförlopp som ledde fram till att hon lämnade maken. Hon har vidare kunnat redogöra för hur familjerna reagerat vid samtal med henne samt för innebörden av de hot som meddelats mot henne. Enligt domstolen ger även hennes berättelse vid den muntliga förhandlingen stöd för att hon verkligen upplevt det hon berättat om.”

Migrationsdomstolen i Stockholm beslutade den 19 oktober 2011 att kvinnan ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Läs domen:
3320-11 otrohet iran rådman skiljaktig

Rätten var skiljaktig. Rådmannen tyckte kvinnas berättelse var “vag och detaljfattig” och ville utvisa henne men de tre nämndemännen var eniga om att hon ska få stanna.

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.