Ny prövning för swahilitalande påstådd somalier

Badru hävdar att han kommer från ön Chula som är en av Bajuniöarna i södra delen av Somalia. Han hävdar attt han har trakasserats och misshandlats eftersom han är född utanför äktenskapet. Han har även uppsökts av milisen Al-Shabaab som velat rekrytera honom. När han vägrat har han misshandlats. För att avgöra om Badru kommer från södra Somalia och därmed har rätt till autoasyl beställde Migrationsverket en språkanalys.

Språkanalysen visade att Badru talar swahili, men inte den typ av swahili som förekommer på Bajuniöarna utan den typ som talas i Kenya. Dessutom visade analysen att Badru har bristfälliga kunskaper om Chula och Somalia. Han kan inte beskriva den moské han säger att han brukar gå till. Badru krävde en ny språkanalys. Migrationsverket beviljade ingen ny språkanalys utan beslutade om utvisning till Kenya.

Migrationsdomstolen beslutade sedan att språkanalysen var av “låg kvalitet och hade ett lågt bevisvärde”. Domstolen beslutade att bevilja permanent uppehållstillstånd men rådmannen var skiljaktig och ville utvisa Badru.

Målet gick vidare till Migrationsöverdomstolen som skriver:

“I situationer där en asylsökande saknar pass och andra identitetshandlingar och inte samarbetar i övrigt för att fastställa sin identitet är språkanalys emellertid ett av de få instrument som finns att tillgå för att fastställa varifrån sökanden kommer.”

Migrationsöverdomstolen tycker dock, efter att ha lyssnat på Badrus klagomål att språkanalysen är så dåligt genomförd att ärendet hänvisas tillbaka till Migrationsverket för ny prövning.

Läs domen:
UM_10404-10 mig-ö bajuni swahili trams ointressant

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.