Abdul slipper åka till Kabul då pappa dödats i Pakistan

Abdul Husseini hävdar att han kommer från provinsen Ghazni i Afghanistan. Abdul hävdar att han lämnade Ghazni och åkte till Sverige på grund av en marktvist. Abdul hävdar att familjens fiender spårade upp och mördade hans far 1,5 år senare i Pakistan. Abdul hävdade även att han var ensmkommande vilket Migrationsverket avfärdar och bestämmer att han är vuxen. Migrationsverket tyckte att Abdul kunde bosätta sig i Kabul om han inte trivdes i hemprovinsen och beslutade om utvisning. Migrationsdomstolen var av annan uppfattning och skriver:

“Med beaktande av att familjens fiender hittade och dödade Abdul Husseinis far i Pakistan kan Migrationsverket inte heller anses ha visat att det skulle finnas något relevant internflyktsalternativ för Abdul Husseini i Afghanistan.”

Abdul får permanent uppehållstillstånd.

Läs domen:
UM_2059-11 marktvist aftghanistan kabulflytt går ej pga fadersmord

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.