Saddam Husseins general och nära rådgivare får stanna

Adel Hussein Muhammed Al-Hashimi arbetade som general och rådgivare åt den tidigare irakiske ledaren Saddam Husseins försvarsminister. Han säger att han var en av Saddam Husseins närmaste män och att såväl irakier som den iranska säkerhetstjänsten på grund av detta vill mörda honom. Migrationsverket och migrationsdomstolen är ense om att det kan innebära viss hälsofara för Adel att återvända till Irak. Frågan är istället om Adel i sitt arbete gjort sig skyldig av folkrättsbrott av sådan karaktär att han inte skall få stanna i Sverige som flykting.

Migrationsverket vill, genom sin beslutsfattare Björn Vestin, att Adel inte skall få stanna i Sverige. Björn hänvisar enbart till att Saddam Husseins regim var ond.

Migrationsdomstolen anser att Saddamregimen förvisso kan anses ha gjort sig skyldig till folkrättsbrott men att det är “höga beviskrav som ställs för att kunna göra någon individuellt ansvarig för sådana handlingar” och beslutar därför att Adel får stanna.

Adel har lämnat in massiv bevisning till stöd för sin sak inkluderande ett flertal bilder på sig själv tillsammans med försvarsministern och Saddam Hussein och från andra tillfällen när han är med i militära sammanhang. Dessutom har han lämnat in examensbevis, examensbetyg från militärskolan, flera betygböcker utfärdade i Ryssland och ett flertal diplom. Adel har varit med på bild i tidningar i Irak när han fick tapperhetsmedalj av Saddam Hussein för sin idé om att placera ut minor i gulfen för att störa den iranska oljeexporten.

Adel har dessutom lämnat in hemlandspass, servicepass, identitetskort, medborgarskapsbevis, VIP-kort och personalkort.

Migrationsdomstolen beslutade att Adel ska få stanna permanent i Sverige.

Läs domen:
UM_21121-10 saddamrådgivare får stanna

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.