Rådman övertrumfas av nämndemän i migrationsmål

En familj från Albanien har i domstol anfört att de vid ett återvändande till sitt hemland riskerar att utsättas för övergrepp på grund av en pågående “blodsfejd”. De hävdar att de har utsatts för ett flertal trakasserier och tvingats att flytta runt på ett flertal olika adresser.

Migrationsdomstolen tror på familjens berättelse som de menar talar för att de albanska myndigheterna inte har förmåga att skydda sökandena. Familjen anses ha ett behov av internationellt skydd och anses därför vara alternativt skyddsbehövande.

Men, det visar sig att rådmannen, Daniel Samuelson, är av skiljaktig mening och anser att familjen i och för sig har gjort sannolikt att de är inblandade i en pågående blodsfejd men att de har inte har gjort det sannolikt att de saknar möjlighet att få skydd av Albaniens myndigheter.

De nämndemän som som ändå trotsade rådmannen och beviljade den albanska familjen permanent uppehållstillstånd var: Bo Björksten (KD), Anita Bäckström (V) och Jan Fjellander (MP).

Målnummer: UM 7142-11

Läs domen i sin helhet HÄR

Share
This entry was posted in Migrationsdomar. Bookmark the permalink.

Comments are closed.