Verkligheten bakom snyfthistorien i Ånge

Familjen Arustmjan/Danielian i Ånge har varit illegalt i Sverige i tio år. De saknar alla sorts asylskäl och har överklagat i alla instanser som är möjligt, ljugit om allt de har förmått, förfalskat alla typer av material de har kunnat, sökt asyl igen efter att preskriberingstiden gick ut efter den första utvisningsdomen, och sedan efter att återigen ha fått avslag stannat illegalt sedan dess. Självklart med alla barnen i svensk skola, som ju som bekant är beordrad från högsta ort att motarbeta både svensk polis och svenska domstolsbeslut när det gäller illegala invandrare.

Familjens alla asylärenden har bearbetats blixtsnabbt (1-2 månader), så där finns inte heller något att klaga på, och all övrig tid, d.v.s. efter att ha drivit otroligt kostsamma processer i alla överklagandeinstanser som de bara har kunnat hitta, har de alltså bara stannat i Sverige illegalt.

För de som är bekanta med materialet på MigiLeaks så vet ni att när t.o.m. Migrationsdomstolen anser att några asylsökande inte har någon rätt att stanna, då har det gått minst sagt långt, och är bevisat bortom precis all rimlig tvivel att det enbart handlar om ekonomiska lycksökare.

Självklart ser då Aftonbladet det som sin plikt att sätta igång ett snyftdrev utan dess like, som ett sista försök till räddning. Detta har t.o.m. kritiserats skarpt direkt av handläggare på Migrationsverket.

På MigiLeaks publicerar vi här familjens senaste utvisningsdom i sin helhet, så att ni själva kan skapa er en uppfattning om verkligheten bakom denna snyfthistoria.

Några godbitar är följande:

Samuel Arustamjan har givit in ett intyg om borttappat pass. Intyget är från 1999 och har en sovjetisk stämpel. Sovjetunionen var då upplöst sedan åtta år tillbaka.

Migrationsdomstolen konstaterar att det i målet inte givits in några läkarintyg men däremot journalutdrag beträffande Samuel Arustamjan och Haik Danielian. Journalanteckningarna är inte kopplade till något läkarintyg. Migrationsdomstolen anser därför att journalanteckningarna i målet inte kan tillmätas något större bevisvärde vid bedömningen av huruvida synnerligen ömmande omständigheter föreligger.

Vad därefter gäller synnerligen ömmande omständigheter är verkets uppfattning att den i målet ingivna medicinska dokumentationen inte styrker att Samuel Arustamjan skulle vara kroniskt suicidal. Det har heller inte framkommit att David och Valerik Danielian skulle lida av några allvarliga fysiska eller psykiska problem. Att barnens hälsa och utveckling skulle komma att ta skada vid ett återvändande är inte visat. Det är heller inte visat att familjemedlemmarnas hälsotillstånd idag skulle vara så allvarligt att det i sig skulle vara tillräckligt för att bevilja uppehållstillstånd. Vistelsetiden i Sverige är avsevärd även om lång tid har utgjorts av illegal vistelse.

Här är även alla datum för familjens asylärenden hos svenska myndigheter, direkt från Migrationsverket:

 • 02-09-06 Ansökan om uppehållstillstånd
 • 02-11-05 Avslag från Migrationsverket
 • 02-11-21- Överklagas till Utlänningsnämnden (Då fanns ännu inte systemet med migrationsdomstolar)
 • 03-05-15 Ej bifall från Utlänningsnämnden. Beslutet vinner laga kraft.
 • 05-02-14 Utvisningsärendet överlämnas till polis
 • 05-08-31 Ansöker uppehållstillstånd i Sverige igen.
 • 05-10-03 Avslag från Migrationsverket
 • 05-10-25 Överklagar till Utlänningsnämnden
 • 05-11-15 Ärendet återförvisas till Migrationsverket
 • 06-05-02 Avslag från Migrationsverket
 • 06-05-24 Överklagas till MD (Migrationsdomstol/Förvaltningsrätten)
 • 08-02-20 Ej bifall MD
 • 08-04-07 Ej prövningstillstånd Migrationsöverdomstolen (Kammarrätten)
 • 08-05-25 Utvisningsärendet överlämnas till polis

Det senaste beslutet från Migrationsverket är alltså från 2006-05-02. Efter att beslutet vunnit laga kraft, senast 2008-04-07 då Kammarrätten (Migrationsöverdomstolen) meddelat ej prövningstillstånd, har polisen har varit handläggande myndighet för utvisningsärendet, sedan 2008-05-25.

Målnummer hos dåvarande länsrätten: UM-4660-06

Senaste domen återfinns här.

Share
This entry was posted in Migrationsdomar. Bookmark the permalink.