Psykintyg och barnhemsbrist gör att mongoliska får stanna

Zuula uppger sig komma från Mongoliet och vara född 1996. Hon påstår att hennes morbror betalade hennes resa till Sverige efter att hennes föräldrar försvann.

Zuulas berättelse innehåller tre mycket besvärande svagheter:

  1. Hon vet inte vad hon heter i efternamn.
  2. Hon vet inte vad hennes biologiska mamma hette, hon säger att det beror på att mamman dog vid förlosssningen och att hennes pappa inte velat uppge mammans namn.
  3. Hon vet inte vad hennes pappa och hennes styvmamma heter. Detta ska bero på att de är kriminella och därför inte ville uppge sina namn.


En dag när Zuula kom hem till rummet som familjen hyrde var pappan och styvmamman försvunna. Zuula gick inte till polisen eftersom hon trodde att de inte skulle hjälpa henne. Hon levde istället som gatubarn. Efter två år när hon var på en soptipp så kom en för henne okänd man fram till henne och presenterade sig som hennes biologiske morbror. Morbrorn frågade var hennes föräldrar var och då sa hon att de var försvunna. Dagen efter skickade morbrodern iväg Zuula med en människosmugglare till Sverige. Migrationsverket menade på att Zuulas berättelse inte var trovärdig och att det vidare finns 48 barnhem i Mongoliet. Verket beslutade därför om utvisning.

Zuula överklagade till migrationsdomstolen och skaffade intyg på psykisk ohälsa. Om intyget står i domen skrivet:

”Av det åberopade vårdintyget framgår att klaganden har sömnsvårigheter, mardrömmar och koncentrationssvårigheter samt mycket svårt att återge sina upplevelser från hemlandet då de väcker för mycket obehag och påverkar hennes mående negativt. Av intyget framgår också att klaganden fått diagnosen ”psykiskt trauma i den egna sjukhistorien som ej klassificeras annorstädes”.”

De psykiska problemen i sig är inte tillräckliga för att Zuula ska få asyl. Domstolen lyckas dock hitta en kombination av tre skäl som tillsammans gör att Zuula får permanent uppehållstillstånd i Sverige:

  1. Zuula är en ”ensam tonårsflicka utan nätverk”.
  2. Zuula har ”vissa psykiska problem”.
  3. I Mongoliet råder ”brist på barnhemsplatser”.
De som fattade beslutet med målnummer UM 206-11 var juristen Ulrika Sandell och nämndemännen Göran Fridblom, Linda Ohlson och Göran Svensson. Ulrika Sandell har skrivt en bok, ”Migrationsprocessen”, som främst vänder sig till asylsökaradvokater.

Läs domen
UM_206-11 psyksjuk nätverksbrist ung mongoliska

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply