Psykintyg, underårighet och hazarskap gör att afghan får stanna

Mohammad Hossein Mohammadi säger sig vara född 1994 (ensamkommande) och att han kommer från Afghanistan. Familjen befinner sig inte i Afghanistan, utan i Iran. Av det skälet menar han att det inte finns någon i Afghanistan som kan ”ta emot” honom. Domstolen bedömer att Mohammad står i kontakt med föräldrarna, men de ”intyg” som uppvisades om familjen i Iran visade sig vara förfalskade eller i övrigt meningslösa. Inför migrationsverket var det bara att han kom från Ghazniprovinsen i Afghanistan och att han inte hade några föräldrar där som han anförde som asylskäl.

Inför avgörandet i migrationsdomstolen hade Mohammad drabbats av psykproblem. Om hans påstådda brist på föräldrar i Afghanistan skriver domstolen:

”Domstolen anser sammanfattningsvis att Mohammad Hossein Mohammadis uppgifter om hans familjemedlemmars vistelseort inte kan läggas till grund för bedömningen. Därmed bedömer domstolen även att hans uppgifter om att han är hemmahörande i Ghazniprovinsen inte heller ska läggas till grund för bedömningen. — Han är inte att anse som flykting, alternativt eller övrig skyddsbehövande”

Ghazni är ett område i Afghanistan där Migrationsverket har bestämt att det är så oroligt att ingen skall behöva återvända dit. Mohammads räddningsplanka blir ett intyg från Norrköpingsläkaren Sanela Saskin. I ett utlåtande som rätten referar till står enligt domen att:

”han lider av ångest, rädslor och sömnsvårigheter, samt att han tackat nej till slutenvård. Hans dåliga psykiska mående bedöms vara en reaktion på ovisshet, otrygghet och hans livssituation och hon bedömer att han behöver trygghet och förutsägbarhet. Hon skriver vidare att han inte kan få hjälp av medicinering eftersom hans depressiva besvär och ångest är sekundära, d.v.s. en reaktion på den svåra stress han lever i. Av journalanteckningar från juni 2011 framgår att hans suicidrisk var svårbedömbar.”

Psykproblemen samt att Mohammadi är underårig, hazar och den allmänna situationen i Afghanistan gör att han får permanent uppehållstillstånd på “synnerligen ömmande omständigheter”.

Målet hade nummer UM 3659-11 och den eniga domstolen bestod av Rådmannen Patrik Alm, nämndemännen Omar Abdullahi, (Miljöpartiet), Henry Holmström och Viveca Rabbiners.
Läs domen
3659-11 svår stress afghanistan

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply