Journalisten Anwar Hossain får åka hem

Anwar Hussain från Bangladesh kom till Sverige som student i januari 2004 och fick uppehållstillstånd för studier fram till 31 augusti 2006. I augusti 2006 ansökte han om förlängt uppehållstillstånd för studier vilket nekades. Närmare två år senare, i april 2008 beslutade Migrationsverket om utvisning. Den 26 mars 2009 vann beslutet laga kraft. Anwar ansökte då om att få uppehållstillstånd som arbetskraftsinvandrare vilket avslogs i april 2009. Den 30 juli 2009 beslutade Anwar att söka asyl. Den 6 maj 2010 beslutade Migrationsverket att inte ge Anwar asyl utan att istället utvisa honom. Anwar överklagade till migrationsdomstolen. Den 8 april 2011 beslutade migrationsdomstolen att låta utvisa Anwar

Anwar anförde som asylskäl bland annat att han börjat blogga regimkritiskt 2007. Som försvårande omständighet finner domstolen att det dröjde fem och ett halvt år från det att Anwar kom till Sverige och till det att han sökte asyl.

Läs domen
UM20622_10 journalist bangladesh

Uppmärksamhet i media
Anwar Hussains ärende har fått stort genomslag i media. I media brukar hans efternamn stavas “Hossain”. Han har fått publicitet i journalistförbundets tidning Journalisten, Medievärlden, Expressen,Ergo och Sveriges Radio,. Tusen personer har skrivit på en namnlista till stöd för att Anwar ska få stanna i Sverige.

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply