Psykproblem och hustrumisshandel gav PUT

Koly Chowdhury från Bangladesh och hennes två barn, födda 2003, sökte asyl i Sverige den 4 maj 2009. Om skälen för att vilja få uppehållstillstånd i Sverige uppges i Migrationsverkets utredning att:

”Koly gifte sig i ett arrangerat äktenskap 1999. Hon har sedan år 2000 blivit misshandlad av sin make. Maken har tvingat Koly att prostituera sig. Avik och Somik har blivit slagna av fadern”

Koly uppger även att hon är svårt traumatiserad, har svår ångest och är djupt deprimerad. Hon har även ont i höften, magen och i huvudet.

Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket anmärker på att Koly inte stärkt sin identitet. Migrationsverket anser inte att situationen i Bangladesh är sådan att kvinnor därifrån bör få asyl bara för att de uppger sig ha problem med sin make. Migrationsverket anser heller inte att de anförda hälsoproblemen är tillräckliga för att ge Koly uppehållstillstånd på grund av dessa och beslutade den 17 september 2009 att utvisa Koly och hennes barn.

Migrationsdomstolens bedömning

Om hur man ser på sin uppgift att kritisk granska Kolys berättelse skriver migrationsdomstolen:

”Beviskraven kan inte ställas alltför högt när det gäller påståen­den om risk för förföljelse. Sökandens berättelse får godtas om den fram­står som trovärdig och sannolik.”

Migrationsdomstolen skriver vidare att:

”Migrationsdomstolen finner att Koly Chowdhury genom sin muntliga be­rättelse gjort sannolikt att maken vid ett återvändende utgör en konkret och faktisk risk mot hennes och barnens liv eller för att maken utsätter henne och barnen för omänsklig eller fömedrande behandling eller bestraffning. Migrationsdomstolen finner vidare att Koly Chowdhury genom sin munt­liga berättelse gjort sannolikt att hon inte inom en rimlig tid och omfattning kan få tillräcklig hjälp och stöd av polis eller kvinnoorganisationer.”

samt att:

”Det finns inte i denna situation ett relevant och rimligt internt flyktalternativ, varvid migrationsdomstolen särskilt har beaktat familjens dåliga psykiska mående och all­varliga sociala utsatthet i hemlandet.”

Migrationsdomstolen i Stockholm beviljade Koly och hennes två barn permanenta uppehållstillstånd i Sverige som ”alternativt skyddsbehövande” den 27 april 2010.

Läs domen

UM+13476-10 hustrumisshandel Bangladesh

 

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply