Skippade militärtjänsten – får PUT

Avtandil Tsartsidze sökte asyl i Sverige tillsammans med hustrun Suzana den 30 september 2008. Sonen Nicolos föddes i januari 2009. Avtandil har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken han i augusti 2008, när han och Suzana bodde i Tbilisi, blev inkallad till militärtjänstgöring av de georgiska myndigheterna. Militärtjänstgöringen skulle ta 1,5 år. Avtandil ville inte göra militärtjänst så han åkte till Sverige och sökte asyl. Avtandil menar på att han riskerar fängelse för att ha skippat militärtjänsten och vill därför ha asyl i Sverige. Familjen menar på att Suzana har så stora psykproblem att hon inte kan ta hand om sonen Nicolos när Avtandil sitter i fängelse och att Avtandils och Suzanas föräldrar och syskon av olika skäl inte kan hjälpa till att ta hand om Nicolos om Avtandil sätts i fängelse. Suzana åberopar att hon bör få asyl eftersom hennes föräldrar är elaka mot henne för att hon är tillsammans med Avtandil.

Migrationsverkets bedömning

Migrationsverket konstaterar att Avtandil under 2005 och 2006 sökt asyl i Slovakien, Frankrike och Tyskland. Suzana har 2005 fått arbetstillstånd i Tyskland som senare förlängts. Migrationsverket betvivlar att de två ens befann sig i Georgien i augusti 2008. Migrationsverket anmärker på att Avtandil inte lämnat in några skriftliga handlingar till stöd för att han skall ha kallats till militärtjänstgöring. Suzana behandlas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. Migrationsverket har därför kontaktat Eric Eklund som är chefsöverläkare på den avdelning där Suzana vistas för att höra efter hur det går med vården. Om Erics svar står i Migrationsverkets avgörande att:

”Inget i den behandlingsarsenal som finns i landet verkar ha någon påverkan på tillståndet. Det finns inget ytterligare att göra eller så rör det sig inte om ett psykiatriskt tillstånd. Någon fortsatt medicinering är inte nödvändig.”

Migrationsverket beslutade den 24 oktober 2009 att utvisa familjen.

Migrationsdomstolens bedömning

Avtandil hävdar inför migrationsdomstolen att samtliga medlemmar i hans familj har alkoholproblem och därför inte kan hjälpa till att ta hand om Nicolos, vilket migrationsdomstolen finner trovärdigt. Migrationsdomstolen menar på att det gjorts sannolikt att Suzanas familj har sagt upp kontakten med Suzana och därför inte kan ta hand om Nicolos. Migrationsdomstolen refererar ett utlåtande av kurator Märit Candel Nordström vid vuxenpsykiatrin i Karlshamn som pratat med Suzana. Domstolen skriver:

”Patienten har vid det senaste samtalstillfället fortfarande visat sig vara apatisk och handlingsförlamad. Hon ger ett depressivt och hämmat intryck.”

Migrationsdomstolen skriver också om hur Suzana uppfört sig vid vid förhandlingen:

”På grund av sitt hälsotillstånd, som av rätten uppfattade som nästan apatiskt, kunde hon dock, trots flera försök, inte besvara några frågor. ”

Eftersom ingen verkar kunna ta hand om Nicolos utan att hans hälsa äventyras om familjen tvingas återvända till Georgien beviljade migrationsdomstolen i Malmö hela familjen uppehållstillstånd den 25 mars 2010.

Läs domen

migrationsdomstolen-malmo-um-256-10 skippar militärtjänsten och får PUT

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply