Mogadishubo med Djiboutidialekt får PUT

Rabio Omar Geebi har berättat en historia enligt vilken hon är ensamkommande och kommer från Mogadishu i Somalia. Hon tillhör en minoritetsklan. Om hon tvingas återvända riskerar hon att dödas och saknar realistiska möjligheter att försörja sig. I maj 2008 dödades hennes syster och pappa av okända förövare. I november 2008 kidnappades hon av fyra män som sökte guld och pengar. Hennes mamma sålde huset för att kunna betala lösensumman kidnaparna ville ha. Efter det gömde sig Rabio av rädsla hos en granne innan hon flydde landet.

Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket konstaterar att Rabio inte lämnat in några som helst skriftliga dokument för att styrka sin härkomst. Migrationsverket har låtit genomföra en så kallad språkanalys enligt vilken Rabio mest troligt härstammar från norra Somalia eller Djibouti och inte från södra Somalia där Mogadishu ligger. Rabio har dessutom uppvisat dåliga realiakunskaper om Mogadishu. Rabio har inte kunnat beskriva hur man hittar till hennes hus i Mogadishu. Rabio förklarar sin dialekt med att hon anammat sin pappas dialekt, pappan ska ha arbetat i norra Somalia fram till 1990. Hennes dåliga realiakunskaper kan bero på att hon knappt vistats utomhus sedan 1990 på grund av säkerhetsläget. Rabio anser sig för övrigt vara född 1991.

Migrationsverket tvivlar även på att hennes mamma som betalade för hennes resa till Sverige ska ha försvunnit.

Migrationsverket beslutade om utvisning då de inte tror på att hon kommer från Mogadishu utan från norra Somalia eller Djibouti.

Migrationsdomstolens bedömning

Migrationsdomstolen i Stockholm lägger inte samma vikt vid resultatet från språkanalysen utan skriver:

”Enligt Migrationsdomstolens mening utgör en språkanalys bara en del av beslutsunderlaget. En sammantagen bedömning måste alltid göras av klagandes uppgifter och situation. Mot bakgrund av vad Rabio har uppgett vid den muntliga förhandlingen samt med beaktande av hennes ålder och situation i hemlandet anser migrationsdomstolen att det inte kan uteslutas att hon kommer från Mogadishu. ”

Slutligen står att läsa i domen att:

”Migrationsdomstolen konstaterar att Rabio och hennes familj tidigare har varit utsatta för allvarliga övergrepp. Vid en framåtsyftande bedömning föreligger det därför enligt domstolens mening en överhängande risk att hon som minderårig flicka utan socialt nätverk återigen kommer att utsättas för allvarliga övergrepp om hon återvänder till Somalia.”

Migrationsdomstolen beviljar därför Rabio PUT som skyddsbehövande i övrigt.

Läs domen

migrationsdomstolen-stockholm-um-6973-09-17-arig-flicka-fran-mogadishu-beviljas-uppehallstillstand1

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply