Dricker mest näringsdrycker – får PUT

Familjen Nacic, två vuxna och två barn, som uppger sig komma från provinsen/landet Kosovo har sökt asyl i Sverige. Som skäl för att beviljas uppehållstillstånd anförde de för Migrationsverket att de är romer och därför riskerar att utsättas för trakasserier på grund av sin etnicitet om de tvingas återvända. Familjen ska ha varit bosatta i Kosovo Polje fram till 1999 då de fördrevs från sitt hem av albansk milis. Före dess ska familjen ha misshandlats av serbiska soldater. När de flydde via tåg råkade de tappa alla sina identitetshandlingar på tåget. Familjen anför ett antal skäl till varför de bör beviljas PUT på grund av särskilt ömmande omständigheter. Två av familjemedlemmarna har bland annat införskaffat läkarintyg om att de har psykproblem.
Migrationsverkets bedömning

Migrationsverket anmärker på att familjen inte lämnat in några identitetshandlingar och att det av den anledningen är svårt att veta varifrån de kommer. De handlingar de i övrigt lämnat in har ”ett mycket lågt bevisvärde”. Migrationsverket anmärker även på att trots att familjen hävdar att de är romer så talar de endast serbokroatiska och inte romani. Familjen har enligt egen utsago aldrig haft kontakt med andra romer, bara med serber. Av dessa anledningar tror inte Migrationsverket att familjen skulle betraktas som romer om de återvänder och därför inte kan trakasseras på grund av sin påstådda romska etnicitet.

Att två av familjemedlemmarna har uppvisat psykproblemsintyg och att en har högt blodtryck tyckte Migrationsverket inte heller var tillräckligt för att bevilja uppehållstillstånd. Migrationsverket beslutade därför om utvisning.

Migrationsdomstolens förhandling

Inför migrationsdomstolens förhandling hade familjen uppvisat fler psykproblemsintyg, äldste sonen Alexander ska bland annat ha varit sängliggande sen han fick del av Migrationsverkets utvisningsbeslut. Migrationsdomstolen tycker dock inte heller att psykproblemen är tillräckliga och anmärker på att det är mycket oklart huruvida familjen verkligen kommer från Kosovo. Migrationsdomstolen i Malmö beslutade om utvisning. Två av nämndemännen var skiljaktiga och ville att hela familjen skulle få PUT.

Migrationsöverdomstolens förhandling

Migrationsöverdomstolen beviljade prövningstillstånd. Inför migrationsöverdomstolen har familjen berättat att psykproblemen som tre av fyra familjemedlemmar har beror på övergrepp som inträffade 1999. Inför Migrationsöverdomstolens behandling har även yngste sonen Milan fått vissa mindre psykproblem.

Alla i familjen har fått sina psykintyg från personal vid Oasens behandlingshem i Aneby. Alla utom äldste sonen Alexander har dock, enligt migrationsöverdomstolen, inte tillräckligt mycket psykproblem för att få stanna i Sverige.

En oenig migrationsöverdomstol beslutar att äldste sonen Alexander Nacic ska få PUT men övriga familjemedlemmar utvisas. Som skäl till att bevilja Alexander PUT anför man följande resonemang:

Migrationsöverdomstolens PUT-motivering

Migrationsöverdomstolens tre domare var oeniga, Sten Wahlqvist ville ge PUT bara till Alexander, Birgit Råberg ville utvisa hela familjen emedan Björn Berselius ville ge hela familjen PUT.

Läs domen

um-8435-08 apatiskt barn får put

Fotnot

Björn Berselius är ämnesansvarig för ämnesområdet migrationsrätt inom domstolsakademin. Domstolsakademin svarar för utbildning av nyutnämnda ordinarie domare. Domen har fått viss uppmärksamhet i vanlig media då domar från migrationsöverdomstolen är prejudicerande och får effekt på hur Migrationsverket och migrationsdomstolarna skall döma i andra liknande ärenden.

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply