Psykproblem gav Kosovofamilj PUT

Familjen Ademi, två föräldrar och fyra barn, varav två av barnen är vuxna, sökte asyl i november 2007. De berättade en historia enligt vilken beväpnade albanska män kom in i deras hem i Kosovo i Juni 1999 och begärde att få vapen av pappa Imer. Han hade inga vapen och misshandlades därför svårt. Även en av sönerna misshandlades och fick i samband med detta sitt första epilepsianfall. De tvingades bort från sina hem och levde gömda hos en kvinnlig äldre släkting innan de begav sig till Sverige. Endast fyra gånger sedan 1999 har Imer varit utanför släktingens hus. Vid tre av dessa blev han misshandlad på grund av sin romska etnicitet. Majoriteten av familjen uppger sig ha allvarliga psykiska men på grund av övergrepp.

Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket tror inte på att famljen bott i Kosovo sedan 1999 utan snarare i Serbien. Migrationsverket anmärker på att famljen inte polisanmält de påstådda trakasserierna. Migrationsverket anser heller inte att förhållandena för romer i Kosove/Serbien är sådan att romer därifrån bör beviljas uppehållstillstånd utan särskilda skäl. Migrationsverket tyckte heller inte att psykproblemen var tillräckligt svåra och beslutade utvisa familjen.

Migrationsdomstolens bedömning
Migrationsdomstolen konstaterar snabbt att de anförda skyddsskälen inte är tillräckliga för att bevilja PUT och fokuserar på psykproblemen.

Zejnje Ademi
Angående Zejnije, född 1997 skriver migrationsdomstolen i Göteborg att hon fruktar att drabbas av övergrepp om hon tvingas återvända samt att:

”Vidare är hennes föräldrars möjligheter att stödja hennes utveckling inskränkta. Föräldrarna lider av ett flertal allvarliga sjukdomar och familjen tillhör en etnisk grupp som drabbas av omfattande diskriminering. Zejnje har bott i Sverige i snart två år. Av utredningen i målet framgår att hon snabbt satte sig in i det svenska språket och att hon går i skolan. Hennes faktiska möjligheter att följa skolundervisning i hemlandet är däremot starkt begränsade. Migrationsdomstolen anser att det framstår som om Zejnjes psykosociala utveckling riskerar att skadas om hon tvingas lämna Sverige och återvända till hemlandet.”

”Vid en samlad bedömning” beslutar sig migrationsdomstolen för att ge Zejnje PUT och att hennes föräldrar och hennes minderåriga syskon ockå får PUT eftersom Zejnje fått PUT.

Alji Ademi
Om Alji, född 1987, skriver migrationsdomstolen:

”Alji har en svårbehandlad epilepsi som förvärras vid oro. Han har alltid bott tillsammans med sin övriga familj. I hemlandet skulle han sakna ordnade förhållanden och stöd av sin närmaste familj. I en sådan situation framgår det av den medicinska utredningen i målet att en utvisning skulle påtagligt förvärra hans hälsotillstånd.”

Alji får PUT.

Besima Ademi
Om Besima, född 1984, skriver migrationsdomstolen att:

”När det gäller Besima är det en omstridd fråga om hon gjort sannolikt att hon utsattes för omfattande kränkningar under 2007. [sekretessbelagt avsnitt]. Vid en samlad bedömning av utredningen i målet framstår det ändå som att Besima drabbades av någon form av övergrepp under 2007 och att detta har bidragit till att hon fruktar att återvända till hemlandet.”

”Vid en samlad bedömning” får även Besima PUT.

Rådmannen skiljaktig
Rådmannen ville att hela familjen skulle utvisas.

Läs domen

UM+1103-10,+5549-10+och+5644-10 psykproblem ger kosovofamilj put

fel dom tydligen…

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply