Psykproblem efter påstådd homosexkidnappning gav PUT

En asylsökande som uppgett namnet Majid Nazarian dömdes till utvisning till Afghanistan av Migrationsverket den 23 april 2009. Majid blev enligt egen utsago kidnappad när han köade för att få passera gränsen till Kina. Kidnapparna krävde pengar av hans far för att släppa honom. En vecka senare blev kidnapparna oense, några personer tog med sig honom i en bil men män i en förföljande bil sköt mot bilen som Majid satt i. Bilen förstördes av skotten och kidnapparna sprang iväg. Även Majid tog sig ut ur bilen, ”Sprang genom öknen och stoppade en lastbil”, varefter han kunde ta sig hem till sin familj. Två dagar efter kidnappningen ska Majids far ha ordnat så han kunde resa till Sverige. Majid menar på att han riskerar dödas av kidnapparna om han tvingas återvända.

Migrationsverkets bedömning
Migrationsverket anmärkte på att Majid lämnat in en identitetshandling bestående av ”en utskrift på vanligt papper där ett fotografi fästs med häftapparat”. Migrationsverket valde ändå att tro på att Majid kommer från staden Herat i Afghanistan, vilket han uppgett. Majid har inte inkommit med någon form av skriftilg bevisning för sin historia. Ur Majids berättelse framkommer att han vid ett flertal tillfällen inte haft något problem att få kontakt med sin far via telefon. Efter att Majid lämnat Afghanistan och befann sig i Iran på väg till Sverige för att söka asyl ska kidnapparna ha ringt hans far och uttalat dödshot. Majid vet detta trots att han av någon anledning inte haft någon kontakt med sin familj sedan han lämnade Afghanistan.

Migrationsverket avslog Majids begäran om uppehållstillstånd eftersom kidnappningen, om den inträffat såsom Majid berättat, tycks ha inträffat mot just honom av en slump. Kidnapparna kunde inte veta att han skulle befinna sig där han gjorde när han blev kidnappad och kidnapparna kan inte ha någon anledning att vilja döda honom om han återvänder till Afghanistan.

Migrationsdomstolens bedömning
Majid överklagade till migrationsdomstolen och kryddade samtidigt sin berättelse med detaljer han valt att inte berätta inför Migrationsverkets prövning. Majid berättar att han fått höra från en kamrat att hans far ”förkastat honom inför församlingen” i Afghanistan, det framgår ej varför så skall ha skett.

Majid berättar även att han skall ha utsatts för ”övergrepp” när han var kidnappad. Detaljerna kring vad övergreppet skall ha bestått i är hemligstämplade i domen men tycks vara homosexuellt till sin natur.

Migrationsdomstolen anser det klarlagt att Majid är ”svårt traumatiserad”. Domstolen finner det troligare att övergrepp i samband med kidnappning är orsaken till Majids psykiska tillstånd än att Migrationsverkets nekan till att ge honom uppehållstillstånd skulle ligga bakom. Majid är enligt domstolen i ”stort behov av kvalificerad hjälp”.

Migrationsomstolen slår fast att ”Det har inte framkommit något som tyder på på att han skulle kunna få sådan hjälp i Afghanistan”, därför beviljar man Majid permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Läs domen

migrationsdomstolen-malmo-um-1957-09-17-aring-homosexkidnappning afghanistan

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply