Bristande nätverk och minoritetsklanstilhörighet gav ung kvinna uppehållstillstånd

Två personer som säger sig vara bror och syster, födda 1993 och 1991 har ansökt om att få anhöriginvandra till sin farbror i Sverige. Farbrodern skall skall ha varit som en far för dem. De hävdar att de kommer från Somalia men ansökan om att få anhöriginvandra har de lämnat in vid den svenska beskickningen i Uganda. Personalen vid beskickningen i Uganda tror att personerna är äldre än de uppger. Om detta skriver migrationsdomstolen:

“Enbart den omständighet att personal vid svensk utlandsmyndighet har gjort bedömning att de ser äldre ut än vad de uppger sig vara kan inte vara tillräckligt för att sätta ifråga deras ålder.”

Slutligen beslutar migrationsdomstolen att ge den unga kvinnan men inte den unga mannen permanent uppehållstillstånd i Sverige. Motiveringen är som följer:

“Av utredningen har vidare framkommit att Igran Abdulkadir Aden inte har kännedom om några äldre släktingar som skulle vara kvar i hemlandet. Mot bakgrund av att Igran Abdulkadir Aden är en ung kvinna och dessutom tillhör minoritetsklanen Asharaf skulle hon ha särskilda svårigheter att utan tillgång till socialt nätverk på nytt etablera sig i Somalia. Något särskilt stöd från en svag klan som Asharaf kan inte påräknas. Det är vidare oklart om hon har några legala möjligheter att bosätta sig i Uganda där hon för närvarande vistas. Det framgår inte heller hur hon i det landet skulle kunna leva som en ensam ung kvinna utan socialt nätverk.”

Läs domen
um_283-09 somaliska nätverksbrist

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply