Gifte sig med man från lägre klan – får PUT

En kvinna hävdar att hon blivit utsatt för allvarliga övergrepp av familje- eller klanmedlemmar eftersom hon gifte sig med en man från en lägre klan mot familjens vilja.

Migrationsdomstolen i Stockholm upphäver Migrationsverkets beslut om utvisning och beviljar henne permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsdomstolen finner att har kvinnan gjort sannolikt att hon riskerar att återigen utsättas för skyddsbehovsgrundande behandling eller bestraffning i den mening som avses i utlänningslagen, att det inte finns några myndigheter i hemlandet som kan bereda kvinnan skydd samt att något rimligt internt flyktalternativ inte finns för en person i hennes situation.

Kvinnan har inte har styrkt sin identitet eller hemvist i Somalia. Det framgår inte av Migrationsverkets och Migrationsdomstolens utredning om/hur hon styrkt att äktenskapet verkligen genomförts.

 

Migrationsdomstolen, Länsrätten i Stockholm beslutade

Fartuun Iise Mahamuud, född 1977-02-08 beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Yrkandet om flyktingförklaring avslås. Migrationsverkets beslut om utvisning upphävs.

Ersättning till offentligt biträde, Bo Klasén, utgår med 12 878 kronor.

Bakgrund

Fartuun Iise Mahamuud reste in i Sverige den 27 december 2007 och ansökte om asyl samma dag.

Den 25 maj 2008 inkom Fartuun Iise Mahamuuds offentliga biträde med inlaga i ärendet och i samband med detta ansökte hon också om flyktingförklaring.

Fartuun Iise Mahamuud kommer från Mogadishu i Somalia och tillhör klanen Muresade, en underklan till Hawiye.

På grund av att hon, mot sina släktingars vilja, ingick äktenskap med en man tillhörande klanen Madhiban, som är en diskriminerad minoritetsklan, utsattes hon för övergrepp av familje- eller klanmedlemmar.

Fartuun Iise Mahamuud har också framfört att: Hon har brutit mot de seder och bruk som råder i hemlandet. Hon står utan skydd, eftersom det inte finns fungerande myndigheter och hotet kommer från hennes egen klan och familj.

Shejken (som tydligen förrättade vigseln/Fria Nyheter) hade ingen kunskap om hennes eller hennes makes levnadsförhållanden, eftersom de gifte sig pa en annan ort. Shejken själv riskerar ingenting genom att genomföra en vigsel på detta sätt; shejker är högt aktade män i Somalia.

Paret kunde leva kvar i Mogadishu efter vigseln, eftersom ingen visste om äktenskapet. Problemen uppstod först när hon för att undvika att bli bortgift med en annan man berättade för sin familj om äktenskapet.

Det finns olika sätt att ingå äktenskap på i Somalia, berättar hon. Ett tillvägagångssatt är att man kan rymma och gifta sig så som hon gjort. Det är ett accepterat förfaringssätt.

Hon var frihetsberövad och fängslad under den period som de etiopiska trupperna fanns i landet.

Stridigheter utbröt och de beväpnade männen som höll henne fången lämnade platsen. Hon var fastbunden och kunde inte fly själv. Hon tror att folk som passerade området och såg henne där kontaktade svärmodern.

Hennes svärmor kom senare på kvällen natten från Afgooya, dit hon flyttat när stridigheterna utbröt, och befriade henne. Hon kom tillsammans med sina grannar, ca fem-sex stycken andra kvinnor.

Hon följde med svärmoderns till hennes hus och gömde sig där.

Svärmodern planerade flykten och presenterade henne för en man som skulle hjälpa henne till Sverige. Hon tror att det är
svärmodern som har betalat men hon vet inte hur mycket hon betalade.

Migrationsverket har vid förhandlingen anfört i huvudsak följande: Det råder svåra motsättningar i Somalia och det föreligger därför ett krav på trovärdiga individuella skyddsskäl. Verket ifrågasätter trovärdigheten av klagandens berättelse och hänvisar till de bedömningar som gjorts i beslutet. Under förhandlingen har klaganden dessutom kommit med några nya uppgifter.

Skyddsbehov

Fartuun lise Mahamuud har inte styrkt sin identitet. Det ar dock i målet ostridigt att hennes ansökan ska provas mot Mogadishu, Somalia.

Migrationsdomstolen finner att Fartuun lise Mahamuud genom sin berättelse inte har gjort sannolikt att hon, på grund av sin klantillhörighet eller av annan orsak, har utsatts eller riskerar att utsättas för förföljelse som är av den art och grad att hon är att betrakta som flykting enligt 4 kap. I § UtiL. Yrkandet om flyktingförklaring ska följaktligen avslås.

Skyddsbehövande i övrigt

På grund av det anförda finner migrationsdomstolen att hon har gjort sannolikt att hon vid ett återvändande till Somalia löper en risk för att återigen utsättas för skyddsbehovsgrundande behandling eller bestraffning enligt 4 kap. 2 § första stycket 1 Utll.

Migrationsdomstolen konstaterar även att det inte finns något rimligt internt flyktalterativ för en person i hennes situation.

Styrkande av identitet, Migrationsverkets utredning

Migrationsverket konstaterar inledningsvis att Fartuun Iise Mahamuud inte inkommit med några handlingar till styrkande av sin identitet eller hemvist i Somalia.

Enligt Migrationsverket har dock somaliska medborgare i regel inte möjlighet att  styrka identitet och medborgarskap eller hemvist med skriftlig bevisning.

Det saknas i Somalia myndigheter som kan utfärda hemlandspass eller andra godtagbara identitetshandlingar.

Följdaktligen är det inte heller rimligt att kräva att somaliska medborgare företer skriftlig bevisning för att styrka sin bakgrund och sina därmed sammanhängande asylskäl.

Övrigt

I avgörandet har deltagit chefsrådman Richard Ljungkvist samt nämndemannen Per-Erik Ekman (M), Åke Grafström (M) samt Örjan Sjögren (S). Enhälligt.

Det finns ingen information om hur och via vilken väg hon tagit sig till Sverige utan att innehaft några egna passhandlingar.

Madhiban

Angående klanen Madhiban som mannen sägs tillhöra låter engelskspråkiga Wikipedia meddela följande:

The Madhiban (Somali: Madhibaan), also known as the Midgaan (an appellation which is sometimes used pejoratively), is a Somali clan.

Its members are principally concentrated in northern Somalia, numbering only around 9,000 individuals (1960′s estimate).

The Madhibaan trace descent from a patriarch named Musa Deriyeh. They were traditionally hunters, but now engage in occupational activities such as leather work (shoemaking).

Because of their farmer-craftsmen history, which some Somalis consider to be lower caste occupations, they are sometimes viewed as being of a lower caste or class.

The Madhibaan also face considerable sectarian violence within Somalia, particularly as a result of the Somali Civil War and associated hardships.

Murusade

Angående klanen Murusade som kvinnan säger sig tillhöra låter engelskspråkiga Wikipedia meddela följande:

The Murusade (Mursal Waadeerre) clan (alternatively, Heridiid) is a subclan of the larger Hawiye clan and one of its four largest sub-clans.

Members of this clan reside in the Galguduud region of central Somalia, with a strong concentration in Ceelbuur. Other cities with a notable presence of Murusade clan members include Gal-Hareeri, Wabxo, Derri, Jacar, and Mogadishu, the nation’s capital. They also inhabit the Shabeellaha Hoose and Bay regions of southern Somalia.

Murusade (Mursal waadeerre) is the descendant of the first son of Hawiye, Karanle clan.

Läs domen

migrationsdomstolen-stockholm-um-10827-08-kvinna-som-hotas-av-egen-klan-far-stanna

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply