Utomäktenskapligt barn ger PUT

Kvinnan ansökte om asyl i Sverige den 10 december 2007.  Hon yrkar att hon ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige eftersom hon har uppgett att vid ett återvändande till Marocko riskerar hon att dödas av sin far eller av sina bröder. Skälet hon åberopar är att hon har förlorat sin oskuld och de anser att det innebär en skam för hela familjen. Kvinnan förväntas föda ett barn den 19 november 2008. Kvinnan är ogift och har ingen kontakt med fadern till barnet.

Kvinnan har styrkt sin identitet med ett marockanskt hemlandspass. Hemlandspasset är utgånget sedan den 17 oktober 2007. Vidare har hon inkommit med ett moderskapsintyg till Migrationsverket.

Migrationsverket beslutade att avslå kvinnans ansökan om uppehållstillstånd men Migrationsdomstolen i Malmö ändrar Migrationsverkets beslut och beviljar kvinnan och hennes barn permanent uppehållstillstånd.

Läs domen här – UM 133-09 och UM 1532-09

Rättens motivering

Följande motivering återfinns i domen till varför kvinnan får PUT:

”Kvinnans situation i Marocko är svår och samhället är tydligt patriarkaliskt. Det finns en stark stigmatisering av ogifta mödrar. Detta leder till att många ogifta mödrar stöts bort av sina familjer. Många nyfödda barn överges.

Enligt migrationsdomstolens mening finns ingen anledning att betvivla att ZEMs familj kommer förskjuta henne och sonen vid ett återvändande. Avsaknaden av nätverk gör att de även i övrigt riskerar social utstötning i det marockanska samhället. Deras sociala situation kommer således att bli mycket utsatt. Detta innebär i sin tur att det får antas finnas betydande risker för att JEMs psykosociala utveckling skulle skadas om han måste följa med sin mor till Marocko.

Vid en samlad bedömning av JEMs och SEMs situation finner migrationsdomstolen att det finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att de bör tillåtas stanna i Sverige.”

Rättens ledamöter
Rätten var enig i sitt beslut. De som deltog i beslutet var juristen Anders Mattson samt de tre politiskt tillsatta nämndemännen Katarina Johansson, Einar Criten och Ginger Tydén.

Einar har suttit som vice ordförande i ”presidiet” (Svenska delen av forum för romer i europaparlamentet). Einar är konstnär,kommer från Östra Sönnarslöv och sitter som nämndeman på ett moderat mandat. Einars fru är moderat kommunpolitiker i Kristianstad.

Ginger Tydén är kansliföreståndare för moderaternas kansli i Helsingborg.

Läs domen

migrationsdomstolen-malmo-um-133-09-1532-09-utomaktenskapligt-barn-skal-till-uppehallstillstand

Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply