Svårt klara sin försörjning i Mongoliet – PUT

Ett yngre par med ett barn fick sin ansökan om asyl avslagen av Migrationsverket. Migrationsdomstolen i Malmö hade annan uppfattning och beviljade familjen permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsdomstolen skriver i domen att våld mot kvinnor är ett stort och omfattande problem i Mongoliet och ger stöd år påståendet att myndigheterna inte kan eller vill ge de klagandena skydd. Vidare framgår det att de klagandena inte har något nätverk att få hjälp vid ett återvändande samt att de får svårt att klara sin försörjning i Mongoliet.

På grund av detta samt att de är föräldrar till ett litet barn finner Migrationsdomstolen vid en sammantagen bedömning att omständigheterna är synnerligen ömmande. Klagandena skall därför beviljas uppehållstillstånd på denna grund

Läs hela domen här – UM 873-09

Juristen och nämndemännen oense

I migrationsmål förkunnas domen av en jurist och tre politiskt tillsatta nämndemän. I detta fall ville juristen att familjen skulle utvisas medan de tre nämndemännen, Cecilia Arvidsson, Inger Wennhall och Madli-Ann Pohla ville att familjen skulle få stanna.

Inger är socialdemokrat från Skurup, verksam som tandläkare i Rosengård.
Cecilia är socialdemokrat från Malmö och arbetar som sjukgymnast. Cecilia är/har varit engagerad för Amnesty, Broderskapsrörelsen och kristna fredsrörelsen. Cecila har även varit utsänd till Guatemala för Svenska Kyrkans missions räkning.
Madli-Ann är pensionerad läkare och sitter i kommunfullmäktige i Simrishamn för moderaterna.

Läs domen

migrationsdomstolen-malmo-um-873-09-nätverk mongoliet


Share
This entry was posted in Migrationsdomar and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply