Mäktig tanzanisk far ger familj asyl

En man, en kvinna och deras två barn har sökt asyl. Kvinnan uppger att hon kommer från Tanzania och mannen att han kommer från Somalia. Mannen hävdar att han riskerar misshandel i Tanzania eftersom han är papperslös flykting där. Han hävdar även att han är hotad av Al-Shabab, eftersom han inte ville hyra ut båtmotorer till dem. De bägge uppges även vara hotade av kvinnan mäktiga far. Barnen ska dessutom, eftersom de är relativt ljushyade på grund av sin somaliska far, kunna bli misstagna för albinos och därför riskera “att bli mördade och stympade av folk som är ute efter att sälja kroppsdelar”. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Mammakär 26-åring flyktingförklaras

En 26-årig man och hans mamma sökte för första gången asyl 2002. I oktober  2003 beslutades om utvisning och i november 2005 beslutade utlänningsnämnden  att beslutet skulle finna laga kraft. I november 2009 preskriberades utvisningsbeslutet eftersom de två fortfarande var kvar i landet. Continue reading

Share
Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Slovakiska åldersbestämningar medelst röntgen underkänns

I ett beslut från migrationsdomstolen i Stockholm har rådmannen Mats Odenstad, självsvåldigt och utan att blanda in nämndemän, beslutat att underkänna en slovakisk åldersbestämning med hjälp av röntgen av ett så kallat “ensamkommande barn”. Genom röntgenundersökningen hade “barnet” befunnits vara vuxet. “Barnet”, Mustafa Abdi Bulale, har sökt asyl i Sverige och hävdat att han är ett barn från Somalia. Migrationsverket valde först att godta påståendet att Mustafa var ett barn, men efter att uppgifter om åldersbestämningen i Slovakien inkommit till myndigheten valde man att omregistrera Mustafa som vuxen.

Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Leave a comment

Bloggande i Sverige ger iranier flyktingstatus

B hävdar att han kopierat upp regimkritiska cd-skivor hemma i Iran och spritt till ungdomar. Han ska även ha verkat för att störta ayatollah Khamenei. Migrationsverket ansåg bland annat att hans historia innehöll “motstridiga och oklara uppgifter”. Inför migrationsdomstolen hävdar han att han funnit Jesus och känner sig tvungen att predika om kristendomens förträfflighet gentemot islam, ifall han skickas tillbaka till Iran, vilket han menar utgör ett asylskäl. Bägge dessa föregivna skäl för asyl får underkänt av såväl migrationsdomstolen som av Migrationsverket. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Armenisk pojke blev apatisk – familjen fick PUT

Familjen Gulian/Hovsepian har för Migrationsverket berättat en historia enligt vilken pappa Aram delat ut flygblad och deltagit i demonstrationer i Armenien. Av denna anledning skall han ha blivit tillfångatagen av KAGEBE den 10 mars 2008 och kvarhållen fram till den 1 november 2008.

Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , , | Leave a comment

Familjesituation i Syrien, barn och psykproblem gav asyl

En kvinna från Syrien har tagit med sig sina två barn och åkt till Sverige. Hennes man har anmält henne för barnkidnappning. Hon vill nu ha asyl för att slippa undan maken och rättssystemet. Hon är även rädd för att utsättas för hedersvåld av sin familj och att hennes egen mamma ska tvinga henne lämna ifrån sig sina barn. Hennes mor ska även vilja att hon ska ta livet av sig för att hon vanärat familjen genom att skilja sig. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Syrier får inte utvisas till Italien

I ett nytt icke överklagbart beslut har Karin Lilja vid migrationsdomstolen (förvaltningsdomstolen) i Stockholm beslutat att syrier som kommit till Sverige via Italien inte får skickas tillbaka till Italien med stöd av Dublinförordningen. Anledningen till detta är att Lilja inte anser att Migrationsverket bevisat att alla syrier som kommer till Italien undantagslöst får uppehållstillstånd där. I Sverige har tidigare rättschefen Mikael Ribbenvik tidigare beslutat att syrier som kommer till Sverige nästan undantagslöst ska beviljas treåriga uppehållstillstånd. Lilja skriver i sin dom:

“Migrationsdomstolen konstaterar att Italien har accepterat att överta ansvaret för klagandenas asylansökan. Italien är således ansvarig stat enligt Dublinförordningen. Av Migrationsverkets svar på migrationsdomstolens förfrågan framgår dock att verket inte har utrett frågan om klagandena riskerar att sändas vidare från Italien till Syrien. I ett läge som det nu rådande, då alla personer som återsänds till Syrien riskerar skyddsgrundande behandling, måste det i enlighet med Migrationsöverdomstolens praxis ankomma på Migrationsverket att försäkra sig om att asylsökande från Syrien som överförs enligt Dublinförordningen inte riskerar att sändas vidare till Syrien”

Beslutet fattades självsvåldigt av Karin Lilja utan medverkan av nämndemän eller andra jurister. Det framgår inte av domen i vilken mån den är att beteckna som prejudicerande. De asylsökande ska nu få sina fall prövade i Sverige vilket enligt praxis kommer rendera i treåriga uppehållstillstånd i förstaläget.

 

Läs domen:

FRUM2606_13 syrier stoppas från överföring till italien

Share
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Hög ålder och hälsoproblem gav etiopiska asyl

En 87-årig etiopiska fick en hjärnblödning vid ett besök hos sin dotter i Sverige. Därför får hon nu asyl i Sverige. Ur migrationsdomstolens dom: Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Bristande socialt nätverk i Afghanistan gav uppehållstillstånd

Två kvinnor, mor och dotter, födda 1942 och 1994, från Afghanistan har sökt asyl. Enligt deras asylberättelse skall modern vara hotad av en av hennes döttrars exmake som dödat dotterns nya make och nu vill gifta sig med sin exhustrus syster. Såväl Migrationsverket som migrationsdomstolen avfärdar asylhistorien som strunt. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Mammakär 22-årig iranier får anhöriginvandra

En 22-årig man från Iran har beviljats uppehållstillstånd som anhöriginvandrare till sina föräldrar som bor här som asylinvandrare sen några år tillbaka. Han uppger att han kom bort från familjen i Turkiet när de var på väg att fly från Iran 2008. Familjen skall ha gått med i Bahai-samfundet och därmed blivit avfällingar till Islam och tvingats fly. Den unge mannen, Nima, blev kvar i Turkiet och försörjde sig som tiggare. Continue reading

Share
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Demonstrationssaga höll inte – arga släktingar gav asyl

En kvinna från Iran har lämnat vaga uppgifter om att hon deltagit i en demonstration i Iran och därför varit tvungen att fly. Efter att i Sverige lämnat maken efter att han varit otrogen får hon asyl eftersom hon uppger att familjen nu är förgrymmad. Hon skall även ha funnit Jesus vilket maken upplyst familjen om för att förgrymma den. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Man från Afghanistan fann Jesus och får PUT

En man från Afghanistan har angivit en mängd anledningar till att han borde få stanna i Sverige. Han tillhör minoritetsgruppen hazarer, han tror på jämlikhet mellan könen, han har en hotbild från förra flickvännens familj och han har nyligen funnit Jesus. Han anför även dövhet och krafigt nedsatt syn. Han sökte asyl första gången 2003. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Medlemskap i Byske Fria Församling gav asyl

En familj från Iran har sökt asyl. Efter ett bakslag hos Migrationsverket beslutade familjen inför migrationsdomstolens avgörande att bli kristna. Familjen hävdar att de lagt ut en film på dopet där namnet på mannen i familjen framgår på Youtube och lagt upp bilder på dopet på facebook. Migrationsverket tror inte på att konverteringen är genuin. Det gör däremot migrationsdomstolen. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Migrationsöverdomstolen: Kosovarer har rätt till cancervård i Sverige

Hekuran Bajraktari genomgick cancervård i Serbien. När han kom hem till Kosovo säger han sig ha blivit trakasserad på grund av att han åkt till Serbien och belastat de serbiska skattebetalarna. De trodde inte att det skulle gå att få fortsatt vård i Serbien på grund av svårigheter att ta sig in i landet och konflikten mellan etniska serber och kosovobor (Det framgår inte om Hekuran är kosovoalban eller rom). Hekuran och hans pappa sökte därför asyl i Sverige den 29 augusti 2011 med cancervårdsbehov som skäl. Det dröjde ända till juli 2012 innan migrationsdomstolen beslutade om utvisning. Domstolen beslutade dock att utvisning skulle anstå till läkare befunnit den lämplig. I oktober 2012 bekostade de svenska skattebetalarna en benmärgstransplantation på Hekuran med metoden “haploidentisk stamcellstransplantation”. I ett beslut från mars 2013 beslutar Migrationsöverdomstolen att Hekuran och hans pappa ska få tidsbegränsat uppehållstillstånd fram till september 2013 för att han ska kunna genomgå fortsatt cancervård.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att transplantationsformen är en ny och avancerad metod som inte finns att tillgå i Kosovo och att Hekuran därför bör få cancervårdsuppehållstillstånd i Sverige. Motiveringen som står att läsa i domen lyder:

“Att uppehållstillstånd som beviljas på grund av sjukdom eller behov av vård i Sverige ska vara tidsbegränsade får anses vara en följd av att tillståndsgrunden synnerligen ömmande omständigheter är av undantagskaraktär. Av de läkarintyg som åberopats framgår att Hekuran Bajraktari måste genomgå regelbundna kontroller och nödvändig behandling i cirka ett år efter stamcellstransplantationen. Med utgångspunkt i det som anges i dessa läkarintyg bedömer Migrationsöverdomstolen att Hekuran Bajraktaris behov av avancerad vård och behandling sträcker sig över ett års tid och är av övergående natur”

Läs domen
KRSUM7533_12MIOD kosovarer har rätt till gratis cancervård i Sverige

Share
Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Oregistrerat bidoonskap ger Kuwaitier flyktingförklaring

Khaleb från Kuwait har sökt asyl. Han anser enligt Migrationsverkets handlingar att han i Kuwait riskerar att bli “förföljd, misshandlad, fängslad, torterad eller dödad utan en rättvis rättegång” då han är en “regimfientlig bidoon som har lämnat landet illegalt.”. Khaled uppger vidare att han har många barn och önskar ett bättre liv för dem än vad som är möjligt för bidooner i Kuwait. Han säger att han inte har medborgarskap i Kuwait och att bidooner inte beviljas det. Han berättar att han ingick i en mindre grupp som brukade klottra på hus att bidooner borde få fler rättigheter. En dag var de andra i klottrargruppen arresterade när de skulle träffas och Khaled begav sig iväg till Sverige. Khaled anför även att han har diabetes och ryggskott. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged | Leave a comment

Blodsfejd från 1945 gav albaner asyl

År 1945 inleddes en blodsfejd mellan kusinerna Ramaj och Zef Ramaj över en egendom. I blodsfejden ingick skjutningar år 1945 och 1947 och en dödsstrypning 1957. Nikel Ramaj flyttade 1991 till en annan del av Albanien för att komma bort från blodsfejden. Sedan inträffade inget mer förrän år 2009 då Nikels äldste son blev beskjuten. Nikel vet inte vem som skjöt men tror att det kan ha med blodsfejden att göra. Migrationsverket finner det anmärkningvärt att Nikel, trots att han är polis till yrket, inte polisanmälde den skjutning han påstår har ägt rum. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Uppenbart skenäktenskap godkänns

Danijela och hennes barn kom till Sverige som anhöriginvandrare eftersom hon gift sig med Goran. Migrationsverket fick uppgifter från Försäkringskassan som angav att Danijela levde ensam. Det i samband med en utredning kring misstänkt bidragsbrott som Danijelas hyresvärd uppgav att hon levde ensam med sina tre barn. Ur Migrationsverkets protokoll angående förhören med Goran och Danijela och barnen som man hållit för att undersöka misstänkt skenäktenskap kan man utläsa följande: Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Apatiskt barn från Kazakstan får stanna

Familjen Zinkilova berättade en historia för Migrationsverket. Enligt den historien hade myndighetspersoner i Kazakstan gruppvåldtagit mamman i familjen och filmat gruppvåldtäkten och hotat med att sprida filmen om hon klagar hos myndigheterna. Migrationsverket beslutade om utvisning i september 2010. En månad senare råkade en av sönerna gå och bli apatisk, något som är huvudfrågan i förhandlingen i migrationsdomstolen. I migrationsdomstolens protokoll står att läsa: Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Syrisk man får asyl efter sex med beduinflicka

Maher från Syrien hävdar att en beduinfamilj hotar att slå ihjäl honom eftersom han haft samlag med en kvinna i beduinfamiljen. Han vill därför ha uppehållstillstånd i Sverige. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment

Barnaskap,föräldralöshet, sexövergrepp och dålig hälsa ger asyl

En ung man hävdar att han levt på barnhem och som gatubarn i Mongoliet. Han hävdar att han lider av “CP-skadan hemiplegi, hepatit B och C, psykiska besvär samt neuromuskulär skolios”. Han ska även ha blivit utsatt för sexövergrepp från en man som räddat honom från livet på gatan. Continue reading

Share
Posted in Migrationsdomar | Tagged , | Leave a comment