SD ställde Löfven mot väggen om sjukvården, SVT:s fake news och IS-terrorister

RIKSDAGEN Under statsministerns frågestund i riksdagen på torsdagen tog Sverigedemokraterna tillfället i akt att ställa Stefan Löfven (S) mot väggen om den krisande sjukvården, SVT:s fake news-story nyligen om invandrares situation på arbetsmarknaden samt regeringens arbete mot våldsbejakande extremism.

Frågestunden inleddes med Åkesson som ifrågasatte regeringens påstådda “sjukvård i världsklass”. Svaret från Löfven blev bland annat att “vi har stora utmaningar”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Dansk region tros komma att förbjuda synliga religiösa symboler bland sjukvårdspersonal

Förhoppningsvis får sjukhusen i Region Syddanmark snart rätt kräva att personalen uppvisar religiös och politisk neutralitet i arbetet. Då är t.ex. symboler för islamisering och muslimskt kvinnoförtryck inte längre tillåtna.

DANMARK VISAR VÄGEN Region Syddanmark, som bland annat ansvarar för den allmänna sjukvården på södra Jylland, Fyn och Langeland, tros komma att införa ett förbud mot att sjukvårdspersonal bär synliga religiösa och politiska symboler på arbetet. Förbudet kommer, om det införs, att innebära att muslimska kvinnor som arbetar inom vården inte får bära slöja på jobbet. Regionens juridiska expertis har slagit fast att det inte finns några lagliga hinder mot ett sådant förbud, vilket är ett stort steg på vägen mot att det kan införas.

Det danska sjukvårdssystemet är indelat i administrativa regioner, som ungefär motsvarar våra svenska landsting. I höstas lade representanter för invandringskritiska Dansk Folkeparti (DF) fram ett förslag i den politiska ledningen för Region Syddanmark, som innefattar södra Jylland, Fyn, Langeland, och ytterligare några mindre öar. DF ville att det skulle vara förbjudet för sjukvårdspersonal att bära muslimsk slöja/huvudduk eller liknande på arbetstid.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lördagsintervju med Lars Bern om 50 års felaktiga kostråd som gör oss sjuka

WEBB-TV Industriledaren och teknologie doktorn Lars Bern förklarar ingående hur LCHF-kost minskar risken för fetma, hjärtsjukdomar, diabetes, alzheimer och andra allvarliga sjukdomar. Han har nyligen startat Riksföreningen för metabol hälsa som arbetar med att sprida denna information.

Lars Bern berättar också om hur livsmedels- och läkemedelsföretagen tjänar pengar på denna felaktiga information. Vi får även höra en person som har fått diabetes berätta hur LCHF-kosten gjort det möjligt att sluta med insulin.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hård kritik från SD mot regeringens ovilja att lösa vårdkrisen

POLITIK I en debattartikel i Expressen riktar Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och partiets talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor, Per Ramhorn, skarp kritik mot regeringen i allmänhet och sjukvårdsminister Gabriel Wikström i synnerhet för brutna vallöften när det gäller att lösa den svenska vårdkrisen. Wikström verkar mer intresserad av att rota i svenska folkets sexvanor än att korta operationsköerna, utöka vårdplatserna och lösa den skriande personalbristen på sjukhusen.

Sverige har nu Europas längsta vårdköer, skriver Åkesson och Ramhorn, och man anser att det är regeringens brist på handlingskraft som bär skulden till det. De båda SD-politikerna påminner om hur S-ledaren Stefan Löfvén i valrörelsen 2014 med hänvisning till vårdkrisen talade om att “något håller på att gå sönder i Sverige” och att en röst på Socialdemokraterna skulle vara en röst för att laga detta trasiga. Nu har snart hela mandatperioden gått och krisen i vården har enligt statistik från SKL tvärtom förvärrats, samtidigt som den S-ledda regeringen sitter med armarna i kors och tittar på.

Läs mer »

FacebookTwitter

Östeuropeisk invandrarfamilj dömda för omfattande assistansbedrägeri

Frantisek Banda, som i 14 år lurade Försäkringskassan att han var gravt handikappad. Foto: Polisen.

INVANDRINGSRELATERAD BROTTSLIGHET Under 14 år tillskansade sig en medelålders kvinna och hennes två vuxna söner på falska grunder miljontals kronor från Försäkringskassan. Den yngre av sönerna spelade gravt utvecklingsstörd, och beviljades stora summor i bland annat assistansersättning. I onsdags dömdes familjen vid Malmö tingsrätt. Familjen har medborgarskap i Slovakien och Slovenien, och är enligt flera källor romer. Trots att de dömdes för grov brottslighet som pågick under lång tid undslapp de utvisning.

I tingsrättsdomen framgår att den medelålders kvinnan och hennes två söner flyttade från Slovakien till Malmö 1998. Kvinnan hade ett par år tidigare skilt sig från sin make i Slovakien och ingått äktenskap med en man i Sverige. Möjligen var detta ett skenäktenskap, i syfte att kvinnan och hennes söner skulle kunna bosätta sig i Sverige och få permanenta uppehållstillstånd här. Kvinnan skiljde sig nämligen från den nye maken redan 2000, varpå hennes tidigare make kom hit från Slovakien och levde med henne och sönerna. Han avled 2012.

Läs mer »

FacebookTwitter

Låsta dörrar med vakt på akuten i Malmö

Foto: Johan Jönsson.

DEN FÖRLORADE STADEN Akuten i Malmö, där det regelbundet samlas större grupper människor som bråkar och stör verksamheten, kommer framöver att hållas låst under vissa tider och dessutom bevakas av en vakt.

Från kl 21 till 5 på morgonen låser man entrén till akuten. En ordningsvakt som kan kontrollera vilka det är som vill in öppnar porten. Syftet är att förebygga att personalen utsätts för hot och våld. Sedan tidigare även barnakuten låst nattetid.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kraftigt subventionerad tandvård för illegala invandrare kontra dyrbar sådan för pensionärer

RIKSDAGEN Under tisdagens interpellationsdebatter i riksdagen tog Jeff Ahl (SD) upp frågan om illegala invandrare som ges kraftigt subventionerad tandvård medan landets pensionärer, varav en hela tiden växande andel är fattigpensionärer, får betala betydligt mer.

Illegala invandrare behöver bara betala 50 kronor för tandvård – något som onekligen rimmar illa med att “inte ställa grupper mot varandra”. Ahl frågade därför sjukvårdsminister Gabriel Wikström om regeringen avser ta till några åtgärder för att åtminstone samma tandvårdsavgifter ska gälla för illegala invandrare och pensionärer.

FacebookTwitter

DO vill låta muslimsk vidskepelse äventyra patientsäkerheten

Tandläkare

Foto: Brett Clashman

ISLAMISERINGEN Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ånyo valt att driva ett mål i syfte att möjliggöra för medeltida muslimsk vidskepelse att övertrumfa upplyst och beprövad vetenskap i den svenska vården.

Lagstadgade klädregler som syftar till att minska risken för överföring av smitta ska enligt DO inte gälla för muslimer, utan betraktas som diskriminerande. Konkret handlar det om en invandrad muslimsk kvinnlig tandläkare som vägrar efterrätta sig de regler i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen som föreskriver kortärmade kläder vid behandlingsarbete.

Läs mer »

FacebookTwitter

Religiösa särkrav viktigare än patientsäkerhet

tandläkarutrustning

ISLAM Det uppmärksammade fallet med en muslimsk tandläkarstudent som vägrade följa hygienreglerna och blotta sina underarmar för att minska smittorisken, har nu fått rätt då Stockholms tingsrätt går på Diskrimineringsombudsmannens linje.

På Karolinska institutet, där den muslimska tandläkarstudenten gått, understryker man vikten av att händer och underarmar ofta desinficeras för att garantera vårdsäkerheten för såväl patienter som studenter och personal.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hälso- och sjukvården går på knäna efter fjolårets massinvandringsrekord

södertälje sjukhus

MASSINVANDRING KONTRA VÄLFÄRD “Förra årets ökning av asylsökande har påverkat hälso- och sjukvården på flera sätt”, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport. Ordet “utmaning” förekommer upprepade gånger.

Sämst ställt är det inom primärvård, mödrahälsovård, förlossningsvård, barnhälsovård, barnpsykiatri, infektionsvård och tandvård. Områden som bland annat av personalbrist var ansträngda redan innan förra årets rekordhöga massinvandring. I rapporten konstateras också att asylsökande oftare söker akut och mindre planerad och specialiserad vård än svenskar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Flera skattemiljoner om dagen för oanvända asylboendeplatser

pengarDU BETALAR / SVENSKEN SIST Varje dag betalar Migrationsverket ut ca 2,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för asylboendeplatser för så kallade ensamkommande flyktingbarn som inte används. Bara hittills i år rör det sig om 200 miljoner kronor. Orsaken till att de svenska medborgarna på det här sättet kan åderlåtas på sina skattepengar är Migrationsverkets och kommunernas inkompetens och nonchalans i samband med upphandling av asylboenden.

Platser med HVB-hemstandard är extremt dyra, då en lång rad särskilda krav måste vara uppfyllda och det ska vara bemanning dygnet runt med en personaltäthet som inte förekommer någon annanstans i vård- och omsorgssammanhang. I samband med den systemkollaps som följde i spåren av förra årets asylkaos, tecknade kommunerna och Migrationsverket på löpande band avtal med hugade asylboendeentreprenörer som kunde begära i princip vilket pris och vilka villkor som helst.

Läs mer »

FacebookTwitter

Norska och danska politiker föreslår åtgärder mot hedersförtryck och islamisering

Fremskrittspartiets Kari Kjönaas Kjos tror att det behövs både lagstiftning och skärpta regeringsdirektiv för att hindra läkare i Norge från att utföra s.k. oskuldskontroller.

Fremskrittspartiets Kari Kjönaas Kjos tror att det behövs både lagstiftning och skärpta regeringsdirektiv för att hindra läkare i Norge från att utföra s.k. oskuldskontroller.

NORGE & DANMARK / INTEGRATION En framträdande rikspolitiker i norska Fremskrittspartiet vill lagstifta mot s.k. oskuldskontroller, dvs. det slags läkarundersökningar som saknar vetenskaplig grund, men som i vissa invandrargrupper tros kunna visa om en kvinna haft samlag eller inte. I Sorö kommun i Danmark har kommunalpolitiker från Dansk Folkeparti och Nye Borgerlige lagt fram ett förslag om att ansiktsmaskering ska vara förbjudet bland kommunanställda. Om förslaget går igenom skulle det t.ex. vara omöjligt för en burka-klädd muslimsk kvinna att arbeta inom den kommunala barnomsorgen.

I norska medier förs just nu en debatt kring “oskuldskontroller”. Oskuldskontroller är något som förekommer i vissa invandrarmiljöer, framför allt bland muslimer med rötter i starkt patriarkala klankulturer i Mellanöstern och Nordafrika. Det handlar om att familj och släkt till varje pris vill försäkra sig om att en ung kvinna är oskuld när hon ska giftas bort. Om en ung kvinna haft sex innan äktenskapet försvinner hennes värde på äktenskapsmarknaden och hon anses ha “kränkt familjens heder”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Funktionshindrade svenskar kastas ut – gruppboendet ska bli asylboende

Ut med funktionshindrade svenskar, in med nyanlända migranter. I Vimmerby är många upprörda efter beskedet.

Ut med funktionshindrade svenskar, in med nyanlända migranter. I Vimmerby är många upprörda efter beskedet.

SVENSKEN SIST I småländska Virserum har stor oro uppstått bland de funktionshindrade som bor på gruppboendet Haga. Detta efter att det beslutats att fastigheten ska omvandlas till asylboende. Anhöriga och ortsbor rasar mot beslutet.

Många beskriver beskedet som en chock, i synnerhet som man bara för några år sedan vann en kamp mot kommunen som ville spara pengar på de funktionshindrade genom att lägga ned boendet, pengar som man ansåg behövdes för de ökade kostnader man fått för bl.a. asyl- och anhöriginvandrarmottagande.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fler fall av stenkastning, våld och sabotage mot ambulanspersonal i “vissa” områden

DET NYA SVERIGE Ambulansföretaget Falck rapporterar att antalet fall av stenkastning, våld, sabotage av fordon och hot fortsätter att öka.

SVT, som rapporterar om problemet, har i inslaget instruerat sina intervjuobjekt att använda uttrycket “vissa områden” för att undanhålla för tittarna att det är i de invandrardominerade miljonprogramsområdena detta fenomen så gott som uteslutande uppträder. Anmälningarna tyder på att det skett en fördubbling av antalet incidenter på bara ett år.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fyra anställda på asylboende i Malmö smittade av tuberkulos

Tuberkulos-infekterad lunga.

Tuberkulos-infekterad lunga.

INVANDRADE SJUKDOMAR Avpixlat har tidigare varnat för att massinvandring från tredje världen kommer med smittsamma sjukdomar som tidigare eliminerats från Sverige. Tuberkulos är en sådan som idag är på stark frammarsch. Det visar sig nu att fyra anställda på ett asyloende i Malmö smittats av sjukdomen.

Enligt Arbetsmiljöverket i Malmö har en kvinnlig anställd vid ett asylboende för “ensamkommande” smittats av tuberkulos. Enligt uppgift är ytterligare tre anställda smittade men deras namn är inte kända för myndigheterna på grund av sjukvårdssekretessen. Dessutom har många anställda inte testat sig för tuberkulos, vilket kan betyda att betydligt fler har sjukdomen och smittar andra utan att veta om det.

Läs mer »

FacebookTwitter

Invandring bakom Sveriges nya TBC-epidemi – allmänheten varnas

Tuberkulos-infekterad lunga.

Tuberkulos-infekterad lunga.

DEN NYA TBC-EPIDEMIN Den i Sverige tidigare utrotade allmänfarliga lungsjukdomen tuberkulos, TBC, är på väg tillbaka på bred front. Orsaken till den nu galopperande smittspridningen är en kombination av ansvarslös massinvandringspolitik och än mer ansvarslös smittskyddspolitik. Sjukdomen har nu fått ett sådant fäste i Sverige att även msm-media valt att sluta hymla och i stället prata klarspråk om orsaken och varna allmänheten.

Vanligtvis extremt politisk korrekta Sydsvenskan går nu ut med en stor upplysnings- och varningsartikel riktad till svenskarna med rubriken “Utrotad sjukdom tillbaka – det här bör du veta om tuberkulos“. I artikeln berättar man utan omsvep att tuberkulos “ökar kraftigt just nu i Sverige” och att “ökningen helt och hållet beror på kraftigt ökad invandring”. 90 procent av de smittade är utlandsfödda och bland övriga 10 procent har en majoritet smittats av en utlandsfödd person.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nasrin Sjögren berättar om mångkulturell sjukhusvistelse

nasrin sjögren

SJUKVÅRDEN Den kristna debattören och SD-medlemmen Nasrin Sjögren är gravid och blev för en vecka sedan inlagd en helg på en avdelning.

Här är hennes berättelse:

Ända sedan jag blev utskriven från sjukhuset vid lunch har jag försökt att sammanställa mina intryck från en specialmödravårdcentrals heldygnsvård där jag har tillbringat helgen. Binda ihop alla intryck, reflektioner och upplevelser. Jag har inte orkat och klarat det ännu.

Läs mer »

FacebookTwitter

F.d. anställd på boende: “Vi uppmanades att inte anmäla unga asylsökandes brott”

Tullebølle är ett litet samhälle med knappt 800 invånare på idylliska Langeland. På bilden ses ortens kyrka. Foto: Hubertus.

Tullebølle är ett litet samhälle med knappt 800 invånare på idylliska Langeland. På bilden ses ortens kyrka. Foto: Hubertus.

DANMARK / ASYLHAVERIET En f.d. anställd på ett större boende för “ensamkommande flyktingbarn” slår i dansk media larm om allvarliga missförhållanden. Dels påstås personalen på boendet regelmässigt strunta i närvarokontroller. Därmed vet man i många fall inte var “barnen” befinner sig. Dels säger den f.d. anställde att ledningen för boendet vid upprepade tillfällen uppmanat personal att inte anmäla brott som begåtts av de asylsökande ungdomarna.

Även i Danmark har man på sista tiden haft problem med unga asylsökande som i stor omfattning ofredat flickor och kvinnor på bl.a. musikfestivaler. Händelserna har lett till en intensifierad debatt om de s.k. ensamkommande flyktingbarnen och huruvida det krävs skärpta regler för denna kategori asylsökande. Bland annat har utegångsförbud diskuterats.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sjukhus avvisar cancersjuk kvinna

norrlands universitetssjukhus

SÖNDERVITTRANDE SAMHÄLLSKONTRAKT I ett vida spritt Facebookinlägg vittnar en kvinna om hur hennes cancersjuka mor, som hade en operation inplanerad, avvisades från Norrlands universitetssjukhus på grund av personal- och platsbrist.

Att inte ställa grupper mot grupper var viktigt hette det, likaså hånades påståenden om en förestående systemkollaps. På sina håll verkar det dock inte bättre än att en sådan redan kommit.

Läs mer »

FacebookTwitter

Asylkaos på barnavårdscentraler i Region Skåne

SYSTEMKOLLAPSEN I spåren av Sverige ansvarslösa massinvandringspolitik som nådde sin kulmen förra året har många samhällssystem kollapsat. Nu larmar BVC i Region Skåne om att man inte har en aning om hur många barn som finns bland de nyanlända asylmigranterna och vilka av dessa som fått den vård och de vaccinationer de behöver.

För en okänd summa skattepengar ska de skånska barnavårdscentralerna nu få nya IT-system för att förhoppningsvis återta kontrollen över verksamheten som i nuläget befinner sig i ett kaosliknande tillstånd. I vilken utsträckning den nya höga belastningen och systemkollapsen inom BVC har drabbat svenska föräldrars barn är oklart.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sex dömda i assistansfusk-härva i Kristianstad

klubba

INVANDRINGSRELATERAD BROTTSLIGHET I onsdags föll domarna i en uppmärksammad rättegång gällande assistansbedrägerier. En 53-årig Kristianstadbo dömdes till fängelse för att under drygt fem år ha fuskat sig till bidrag för personlig assistans trots att han inte var i behov av detta. Ytterligare fem personer dömdes till villkorliga domar och böter för att falskeligen ha påstått sig arbeta som assistenter åt 53-åringen. Samtliga inblandade i härvan har utomvästlig invandrarbakgrund.

Den nu 53-årige huvudmannen i bedrägerihärvan fick en arbetsskada 2003. Under en period hade han ihållande smärtor och begränsad rörlighet på grund av skadan. Långt efter att smärtorna avtagit och han återfått full rörlighet fortsatte dock mannen att simulera sjukdomstillstånd, i syfte att bli beviljad ersättning för personlig assistans.

Läs mer »

FacebookTwitter

Seminarium om åldersbestämning av “ensamkommande flyktingbarn”

Migrationsverket seminarium om åldersbedömningar av unga asylsökare

ENSAMKOMMANDE-KOLLAPSEN På torsdagen anordnade Migrationsverket ett seminarium i Almedalen om åldersbestämning av unga migranter, en grupp inom vilken det är vanligt att ljuga om sin ålder och att ha gjort sig av med ID-handlingar som kan avslöja den verkliga åldern. Diskussionen modererades av journalisten Staffan Dopping och deltog gjorde Ann Lemne från Rättsmedicinalverket, Cecilia Borin från Migrationsverket, Carl-Erik Flodmark från Socialstyrelsen och Anna Bärtås från Barnläkarföreningen.

Under lång tid har verklighetsnära samhällsdebattörer kritiserat att vuxna män betraktas som barn i den svenska asylprocessen. På senare tid har även mer verklighetsfrånvända krafter börjat erkänna att de så kallade ensamkommande flyktingbarnen i stor utsträckning inte är barn utan vuxna män som ljuger om sin ålder. Retoriken från det hållet är nu i stället att det bör anses vara i sin ordning att, i syfte att skaffa sig fördelar i asylprocessen, ljuga om sin ålder när man kommer som migrant till Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Asylsökande i Västernorrland får rätt till samma slags sjukvård som medborgare

pengar2

MILJONRULLNING Trots tjänstemännens avrådan och varningar beslutade Västernorrlands landsting på onsdagen att ge asylsökande migranter rätt till samma slags sjukvård som svenska medborgare.

Landstingets vårdvalschef Jeannette Sehlberg har tidigare varnat för vad ett sådant beslut kan innebära, bland annat öka väntetiderna för samtliga patienter, skapa undanträngningseffekter, öka trycket på ett redan ansträngt vårdsystem, ytterligare negativ belastning på arbetsmiljön och kostnadsökningar som i dagsläget saknar finansiering.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fördubblade kostnader för omskärelser i Skåne

skalpell

VANSINNIGA PRIORITERINGAR Region Skåne, dvs. landstinget i Skåne län, har beslutat teckna ett extraavtal om icke-medicinska omskärelser med vårdföretaget Capio. Antalet omskärelser ska ökas rejält och kostnaden för landstinget kommer att dubbleras. Detta sker samtidigt som vårdköerna är långa och många patienter får vänta länge på medicinskt motiverade ingrepp.

Region Skåne har sedan 2015 ett tvåårigt avtal med vårdföretaget Capio om utförande av omskärelser på pojkar. Enligt avtalet ska Capio utföra cirka 500 icke-medicinska omskärelser under narkos per år. Ingreppet kostar patienten 1800 kronor. Regionen Skåne subventionerar ingreppen med 3,3 miljoner kronor per år, dvs. c:a 6 600 kronor per utförd omskärelse.

Läs mer »

FacebookTwitter

Socialstyrelsen: Massinvandringen påfrestande för hälso- och sjukvården

Foto: Ankara.

Foto: Ankara.

VINSTER PÅ SIKT Massinvandringen, och i synnerhet fjolårets rekordhöga inflöde på dryga 160 000 migranter, tär föga förvånande på den svenska hälso- och sjukvården. Begränsad tillgänglighet, längre väntetider för planerad vård och omprioriteringar av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser är några av konsekvenserna enligt Socialstyrelsen.

Samtliga landsting har enligt Socialstyrelsen påverkats och särskilt utsatta områden är primärvård, tandvård samt psykiatri. Ytterligare en dimension av migrantanstormningen är språksvårigheter och brist på tolkar.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson