Delstat i USA slutar undervisa om islam i skolor för att skydda barns mentala hälsa

no-islam-78367763USA / INDOKTRINERINGSFÖREBYGGANDE ARBETE Motståndet mot islam i USA bland vanligt folk växer sig allt starkare, inte minst bland föräldrar inom skolan som vill skydda sina barn från religionsideologin. I flera delstater har föräldrar med kraft sagt ifrån när islam lärs ut i skolan, något som man med rätta poängterar är en farlig indoktrinering av barn. Delstaten Tennessee har nu beslutat att helt sluta undervisa om islam i skolan i syfte att skydda barnens mentala hälsa.

Allt fler föräldrar i delstaten Tennessee i USA oroar sig, i spåren av bland annat den muslimska terrorismens framfart, över islams negativa inflytande på människor och hur denna religionsideologi riskerar hjärntvätta barn. Som ett direkt resultat av en offentlig debatt i delstaten kring skolans läroplan, där många föräldrar uttryckte stark oro över att undervisning av islam riskerar att indoktrinera barn i en livsfarlig religionsideologi, beslutade delstatens utbildningsdepartement att helt stryka islam från läroplanen i syfte att skydda barnen från risken att bli indoktrinerade i vad många påpekat är en hatisk och våldsam ideologi, något vi bekräftas dagligen runt om i världen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Flickor blir kallade “svennefittor” – gymnasium anklagas för att strunta i trakasseri-anmälningar

Bladins gymnasium bedriver skolverksamhet i vackert belägna Rönneholmsgården. Den tilltalande yttre miljön står i bjärt kontrast till den atmosfär av hot och trakasserier som skolans kvinnliga elever tvingas leva med. Foto: Jorchr.

Bladins gymnasium bedriver skolverksamhet i vackert belägna Rönneholmsgården. Den tilltalande yttre miljön står i bjärt kontrast till den atmosfär av hot och trakasserier som skolans kvinnliga elever tvingas leva med. Foto: Jorchr.

SEXUELLA TRAKASSERIER En gymnasieskola i Malmö anklagas för att inte ta flickors anmälningar om trakasserier på allvar. Ett flertal kvinnliga elever på skolan har under mer än ett år anmält en manlig elev för trakasserier och hot. Trots att eleven fortsätter med sitt aggressiva beteende uppges skolan inte vidta några åtgärder. Den utpekade elevens nationalitet/etnicitet har förstås inte offentliggjorts, men mycket talar för att det handlar om en yngling med invandrarbakgrund.

På måndagen uppmärksammade lokalpressen i Malmö påstådda missförhållanden på Bladins gymnasieskola. Skolan har sin verksamhet i en äldre byggnad i Rönneholmsparken i Malmö. Enligt lokalpressen har ett flertal flickor på skolan systematiskt utsatts för hot och trakasserier av en manlig elev. Detta uppges ha pågått under en längre tid. En flicka mådde så dåligt av trakasserierna att hon efter sitt första läsår på Bladins gymnasium valde att byta skola.

Läs mer »

FacebookTwitter

Dansk Folkeparti vill förbjuda religiösa huvudbonader i skolan

martin-henriksen-df-hijab

Dansk Folkeparti vill se ett förbud mot religiösa huvudbonader i skolan. Det säger partiets invandringspolitiske talesperson Martin Henriksen.

DANMARK / POLITIK Dansk Folkeparti föreslår ett förbud mot religiösa huvudbeklädnader i skolan – däribland muslimska slöjor i dess olika varianter – för såväl elever som lärare. Andra partier i folketinget, såväl inom som utanför regeringen, avvisar dock DF:s förslag.

DF:s talesperson i invandringsfrågor, Martin Henriksen, kommenterade utspelet i en intervju med danska TV2. Han klargjorde samtidigt att mer diskreta religiösa symboler, såsom halssmycken i form av kors, davidsstjärnor och halvmånar bör vara fortsatt tillåtna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Experter ser faror med muslimsk gymnasieskola

Arkivbild. Foto: Biswarup Ganguly.

Arkivbild. Foto: Biswarup Ganguly.

DANMARK / ISLAMISERING Danmarks första gymnasieskola med muslimsk profil har just dragit igång sin verksamhet. Det är knappast förvånande att detta upprör islamkritiska debattörer. Kritiken mot skolan kommer dock inte bara från anhängare till Dansk Folkeparti eller Dansk Samling. Också experter inom den akademiska världen varnar för att muslimska friskolor kan utgöra en grogrund för radikalisering och parallellsamhällen. Även Danmarks utbildningsminister har uttryckt oro över det muslimska gymnasiet.

Hindholm STX är namnet på den privata gymnasieskola med muslimsk inriktning som nyligen tagit emot sin första elevkull. Det är Danmarks första muslimska gymnasium. Skolan är belägen i Fuglebjerg, en mindre ort mellan Naestved och Slagelse, på södra Själland. Skolverksamheten bedrivs i enlighet med alla i Danmark rådande lagar och förordningar, men har dessutom en tydlig muslimsk profil. Bland annat uppges skolan ha särskilda klädkoder för de kvinnliga eleverna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Einar är en av få etniskt danska elever på ett “ghetto-gymnasium”

På Langkaer Gymnasium i Århus-förorten Tilst har 80% av årets nytillkomna elever invandrarbakgrund. Foto: Villy Fink Isaksen.

På Langkaer Gymnasium i Århus-förorten Tilst har 80% av årets nytillkomna elever invandrarbakgrund. Foto: Villy Fink Isaksen.

MÅNGKULTUR I PRAKTIKEN En starkt invandrardominerad gymnasieskola i danska Århus har delat upp klasserna i en årskurs utifrån etnicitet. Etniskt danska elever har samlats i tre klasser. Övriga klasser utgörs till 100% av elever med invandrarbakgrund. Detta har orsakat väldig debatt i Danmark. Politiskt korrekta proffstyckare på vänsterkanten anklagar den ansvarige rektorn för “rasism”. En etniskt dansk elev på ett annat invandrardominerat gymnasium önskar emellertid att klasserna på hans skola vore uppdelade efter etnicitet. Att vara en av ett fåtal etniska danskar i en klass som domineras av muslimska invandrarungdomar innebär nämligen att man går miste om många av gymnasietidens glädjeämnen, menar den danske gymnasisten.

När årets nya kull av gymnasieelever skulle börja på Langkaer Gymnasium i Århus avslöjades något som lett till en intensiv, riksomfattande debatt i Danmark. Skolans rektor hade valt att dela upp de nya klasserna efter etnicitet. De etniskt danska eleverna hade placerats i tre olika klasser. Dessa tre klasser består till hälften av etniskt danska elever och till hälften av elever med invandrarbakgrund. Övriga klasser i årkurs ett utgörs helt och hållet av elever med invandrarbakgrund.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD motionerar om att lärare skall vara partipolitiskt neutrala

Stefan Jakobsson (SD)

Stefan Jakobsson (SD)

SKOLAN Vittnesskildringarna från skolvärlden om hur lärare aktivt förtalar, och inte sällan ljuger om, Sverigedemokraterna inför eleverna har varit frekvent förekommande. Nu motionerar SD i riksdagen om att lärarnas partipolitiska neutralitet måste säkerställas.

Förvanskningar, rena lögner och anklagelser om “rasism” m m. Liksom journalister har lärarna i svenska skolor inte sällan en benägenhet att vara lagda åt vänster. Problematiken kring hur SD framställs för elever är något partiets skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson tog upp i en debattartikel i Svenska Dagbladet för ett par veckor sen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bostadsrätter till migranter – källargolv för svenska studenter

Skövde kulturhus. Foto: I99pema.

Skövde kulturhus. Foto: I99pema.

VI MOT DOM Medan kommunerna ger sig in i budgivningar för bostadsrätter till nyanlända migranter och samtidigt driver upp priserna, ges ingen hjälp till svenska studenter. I Skövde är situationen så pass illa att en grupp studenter tvingas sova i en källare.

Vallentuna är en av många kommuner som spenderar åtskilliga miljoner på bostadsrätter till migranter. Och i Älvsjö i Stockholm har en del av de nybyggda studentbostäderna öronmärkts för migranter. I Göteborg är situationen än värre då de näst intill färdigbyggda modulhusen som skulle fungera som studentbostäder monteras ned för att ge plats åt migrantbostäder. Vi mot dom har blivit regeringens inofficiella devis.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fyra av fem tyskar vill ha burka-förbud

 Foto: Familjen Khadr.

En aktuell opinionsundersökning tyder på att det finns brett folkligt stöd för ett förbud mot burka/niqab i Tyskland. Foto: Familjen Khadr.

TYSKLAND / MOTSTÅND MOT ISLAMISERINGEN Enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning vill drygt 80% av tyskarna att någon form av förbud mot heltäckande muslimsk klädsel ska införas. Ungefär hälften av tyskarna önskar ett totalt förbud mot burka/niqab, medan omkring en tredjedel vill att de bisarra klädedräkterna ska förbjudas i t.ex. skolor och liknande offentliga miljöer.

ARD, en organisation för samarbete mellan tyska lokalradiostationer, genomför regelbundet en opinionsundersökning kallad “Deutschlandtrend”. I förra veckan hade man frågat drygt 1000 tyskar om de är för eller emot ett förbud mot heltäckande muslimsk klädsel som burka och niqab. Undersökningsresultaten indikerar att en överväldigande majoritet av tyskarna vill att de heltäckande maskeringarna ska förbjudas i större eller mindre omfattning.

Läs mer »

FacebookTwitter

Könsuppdelad undervisning på muslimsk friskola får grönt ljus av Skolinspektionen

al-azharskolan

ISLAMISERINGEN På Al-Azharskolan i Stockholm får inte pojkar och flickor delta i idrott och hälsa gemensamt. Könsuppdelningen med hänvisning till religiösa skäl har dessutom fått grönt ljus av Skolinspektionen.

Skolan anmäldes nyligen till Skolinspektionen av en privatperson som menade att den genom könsuppdelningen sviker uppdraget att motverka “traditionella könsmönster”. Skolinspektionen gav rektorn rätt som hänvisar till “muslimsk kulturbakgrund”.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Islamofobi” påverkar muslimers psykiska hälsa

Om kvinnan på bilden känner sig diskriminerad bör hon följa Avpixlats fyra enkla tips för att motarbeta "islamofobi". Foto: Hans Braxmeier.

Om kvinnan på bilden känner sig diskriminerad bör hon följa Avpixlats fyra enkla tips för att motarbeta “islamofobi”. Foto: Hans Braxmeier.

FORSKNING / ISLAM En undersökning som gjorts av forskare vid Oslo universitet visar att muslimer mår psykiskt dåligt av det man valt att kalla “islamofobi”, dvs. att icke-muslimer har en negativ inställning till islam. Undersökningen bygger på enkäter bland muslimer i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Resultaten uppges visa att de muslimer som tror att majoritetsbefolkningen är rädda för dem i högre grad känner stress och ångest. Avpixlat anser att en undersökning av detta slag måste bemötas med kritiska frågor.

Själva användandet av ordet “islamofobi” borde förstås ha lett till att den aktuella undersökningen diskvalificerats och inte tagits på allvar inom det s.k. forskarsamhället. “Islamofobi” är ju som bekant inte en objektiv term, utan ett begrepp som skapats av muslimska fundamentalister i syfte att förhindra kritik av islam. Men även i Norge domineras den akademiska världen av en politisk korrekthet som gör att starkt tendentiösa, ideologiskt färgade tolkningar av verkligheten kan godkännas som “vetenskap”.

Läs mer »

FacebookTwitter

4 av 5 invandrarungdomar klarar inte svenska grundskolan

skola abc

SVERIGES RÄDDNING? Motiveringen bakom massinvandringen från tredje världen har länge varit att denna är nödvändig för att rädda landet när äldre svenskar går i pension. Ny information framkommer nu att det inte bara är vuxna migranter som inte har den expertis och utbildning som utlovades där massarbetslöshet nu istället blir det verkliga resultatet. Även den stora majoriteten migrantungdomar klarar inte ens av den svenska grundskolan, vilket får massiva framtida konsekvenser.

Forskning har redan visat att massinvandringen har stor negativ effekt på skolresultaten. Ytterligare en rapport framkommer nu som visar att situationen är ännu värre än man tidigare kanske anat.

Läs mer »

FacebookTwitter

Syriska migranter i Kanada trakasserar flickor och judar

kanada

KANADA / MIGRATIONSPROBLEM Den kanadensiske premiärministern Justin Trudeau annonserade med buller och bång under sin valkampanj att Kanada skulle släppa in 25 000 syriska asylsökande under hans första månader som premiärminister. Det tog inte lång tid efter att dessa anlände innan rapporter om att vuxna manliga syrier trakasserar kanadensiska flickor och judar på skolor dök upp.

Fredericton i provinsen New Brunswick i Kanada är ett område som de senaste månaderna tagit emot ett par tusen syriska migranter. Gymnasieskolan i staden, Fredericton High School, fick omedelbart massiva problem med att integrera framförallt de manliga syrierna i den kanadensiska värdegrunden som inkluderar respekt för kvinnor och icke-muslimer. Även grundskolorna fick snabbt samma problem.

Läs mer »

FacebookTwitter

Invandrargäng attackerade firande studenter på lastbilsflak

DANMARK / MÅNGKULTUR På fredagen var det skolavslutning för gymnasieelever i Köpenhamn. För en klass som tagit studenten och åkte omkring på ett lastbilsflak fick dock firandet ett olustigt slut. De attackerades av ett gäng invandrarungdomar som överöste dem med bland annat ägg, matolja och ballonger fyllda med tvållösning.

Möjligen var attacken mot de firande studenterna till en början tänkt som ett slags förhållandevis oskyldigt pojkstreck. Det förekommer nämligen uppgifter om att en yngling i studentklassen visste att kompisar till honom hade planerat att utsätta honom för något slags “practical joke”, t.ex. att kasta ägg på honom. Men skämtet urartade fullständigt och utmynnade i att en större grupp invandrarynglingar förstörde firandet för samtliga de studenter som åkte med på lastbilsflaket.

Läs mer »

FacebookTwitter

Småländsk skola bryter mot skollagen – har bönerum för muslimska invandrarelever

ISLAMISERINGEN Den svenska skolan skall vara icke-konfessionell. Rabiata vänsterliberaler som dominerar bland lärare och skolledningar, har i sin iver att hålla detta påbud t o m försökt förbjuda skolavslutning i kyrkan och att sjunga ‘Den blomstertid nu kommer’. När det gäller den invandrade religionen islam har man emellertid här som på många andra håll i samhället en helt annan måttstock.

Skolledningen på skolan Bikupan i småländska Lessebo har i strid med skollagens krav på en skola fri från konfessionella inslag beslutat att de muslimska invandrareleverna ska ges tillgång till ett bönerum. Främst är det de hårt hållna flickorna som i ung ålder kuvas till underkastelse (vilket ordet islam betyder) genom att alltid tvingas bära hårt åtsmitande slöja, som nu också ska drillas i den muslimska värdegrunden om kvinnan underlägsenhet i samhället.

Läs mer »

FacebookTwitter

Förtur till friskolor för nyanlända

MASSINVANDRINGEN Regeringen och alliansen har nu sett till att barn till nyanlända invandrare ska kunna kvoteras in på populära friskolor. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är nöjd.

När det gäller massinvandringen lyckas staten alltid trolla fram ytterligare resurser. Snabba ryck brukar också gälla, något som annars heller inte tillhör vanligheterna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Migranter ska utbildas i konsten att åka buss

Bussbolaget LLT:s huvudkontor i Luleå.

Bussbolaget LLT:s huvudkontor i Luleå.

BUSSKURS Efter en incident på Nordkalotten där ett 20-tal afghanska så kallade ensamkommande barn hamnade i konflikt med en somalisk busschaufför ska bussbolaget LLT nu starta kurser för migranter i konsten att åka buss.

På andra håll i landet utbildas migranter i hur man kastar sopor, hur man manövrerar en lysknapp, låser upp en ytterdörr osv. Nu kommer även kurser i bussåkande. Migranterna ska bland annat lära sig vad ett busskort och en busshållplats är och hur de fungerar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Extremt lång tid för invandrare att slutföra SFI-kurser

sfiINVANDRINGSHAVERIET Det tar åratal för asylinvandrare att slutföra också de mest elementära SFI-kurser där man lär sig alfabetet och enkla fraser. Det visar en kartläggning som Dagens Nyheter har gjort. I likhet med så gott som alla integrationspolitiska åtgärder som det plöjs med mångmiljardbelopp i är SFI, svenska för invandrare, ett rejält misslyckande.

En viktig nyckel för att komma in i det svenska samhället är språket. Intresset hos asylinvandrarna för att lära sig svenska är trots detta påtagligt svagt. Mer konkret: intresset för att bli en del av det svenska samhället är svagt hos stora invandrargrupper. Bor man i en etnisk enklav där de flesta talar hemlandets språk och man får pengar, bostad och fri tillgång till det svenska samhällets smörgåsbord av välfärdstjänster utan att arbeta eller någon annan motprestation, då blir incitamenten att anstränga sig därefter.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lördagsmorgon med Annelie Sjöberg och Jan Tullberg om svensk skola

WEBB-TV Nytt avsnitt av Lördagsmorgon i Svensk Webbtelevision.

Gymnasieläraren Annelie Sjöberg samtalar med ekonomen Jan Tullberg och programledaren Jan Sjunnesson om läget i svensk skola. Vad innebär “värdegrunden”? Hur fungerar jämlikheten bland eleverna? Hur ska skolan kunna ta emot nyanlända elever i den omfattning som planeras och vilka konsekvenser får det för de svenska eleverna?

Läs mer »

FacebookTwitter

Militärhögskola i USA säger nej till muslimsk hijab

Foto: Mark Goebel.

Foto: Mark Goebel.

USA / ISLAMISERING Precis som i Sverige sker en islamisering i USA, om än inte i samma snabba takt. Dock finns det institutioner som vägrar ställa upp på sådant. Ett exempel är en militärhögskola som säger nej till att låta en muslimsk kvinna bära hijab.

Citadel är ett av sydstaternas allra främsta universitet som även fungerar som militärhögskola. Som sådan har universitetet laglig rätt att sätta regler för hur studenterna får klä sig eftersom klädkoderna ska vara anpassade till militären, trots att universitetet är offentligt och inte privat.

Läs mer »

FacebookTwitter

Amerikanskt universitet sparkar ut två studenter efter påhittad rasistattack

usaflagga

USA / RÄTTVISA Avpixlat rapporterade för ett tag sedan om två svarta kvinnor som lämnade in en falsk polisanmälan om ett påstått rasistiskt hatbrott. Ärendet behandlas nu i domstol samtidigt som det amerikanska universitet kvinnorna studerar på har sparkat ut dem efter att deras misshandel och falska polisanmälan uppdagades.

Två svarta kvinnor polisanmälde för några månader sedan att blivit fysiskt attackerade av vita rasister på en buss. Händelsen spreds snabbt i media som en rasistisk hatbrottsattack mot svarta. Några dagar senare framkom dock videofilmer som visade att det var de svarta kvinnorna som attackerade passagerare på bussen, framförallt en vit kvinna i en rasistiskt motiverad hatbrottsattack. Som ett resultat av händelsen är nu kvinnorna föremål för polisutredning för att ha förfalskat en polisanmälan samt för misshandel, vilket kan sluta i fängelse.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kvinnor med niqab avstängda från vuxenutbildning

Personer iförda heltäckande maskering är inte längre välkomna på vuxenutbildningen i danska Lyngby. Foto: Familjen Khadr.

Personer iförda heltäckande maskering är inte längre välkomna på vuxenutbildningen i danska Lyngby. Foto: Familjen Khadr.

ISLAMISERING / DANMARK Sex muslimska kvinnor som klär sig i s.k. niqab – dvs. en slöja som täcker hela ansiktet och bara har en smal öppning för ögonen – har stängts av från en vuxenutbildning i danska Lyngby. Skolan har erbjudit de sex kvinnorna att fortsätta följa undervisningen genom e-Learning, vilket innebär att de hemifrån, via datorn tar del av undervisningsmaterial. Men de är inte längre välkomna till skolan i heltäckande maskering.

VUC står för “VoksenUddannelsesCenter” och motsvarar ungefär svenska Komvux. På VUC i Köpenhamnsförorten Lyngby har man vid enstaka tidigare tillfällen haft muslimska elever som deltagit i undervisningen iklädda niqab. Skolan har accepterat detta, även om lärare och flertalet övriga elever knappast betraktat den bisarra maskeringen som ett positivt inslag i skolmiljön.

Läs mer »

FacebookTwitter

Skolsystemet i mångkulturella Detroit har kollapsat – skolorna stängda

Foto: Mikerussell

Foto: Mikerussell

USA / MÅNGKULTUR Detroit i USA är landets kanske mest mångkulturella storstad. Staden har enorma problem med låga skolresultat, elever som hoppar av skolan och finansieringen av utbildningsväsendet. Problemen har nu gått så långt att alla skolor i Detroit är stängda för andra dagen i rad eftersom hälften av alla lärare “sjukskrivit” sig.

För några månader sedan rapporterade Avpixlat om problemen med de mångkulturella skolorna i Detroit där lärare systematiskt sjukskriver sig på grund av usel skolmiljö. Problemen har nu växt då skatteunderlaget i den mångkulturella staden inte längre kan finansiera skolorna, vilket har resulterat i att lärarna inte längre får betalt för att undervisa. Lärarna vägrar därför att gå till jobbet genom att systematiskt “sjukskriva” sig med hänvisning till att den usla skolmiljön tillsammans med utebliven lön inte är acceptabla arbetsvillkor.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD kommenterar ändrad skollag

SKOLAVSLUTNINGAR Igår gick ännu en mångårig SD-fråga igenom då utbildningsutskottet beslutade att ändra skollagen för att ta bort eventuella tvivel om skolavslutningar i kyrkan ska vara tillåtet eller ej. Idag kommenterar Mattias Karlsson (SD) lagändringen.

FacebookTwitter

Informatör på Linnéuniversitetet döms för misshandel av SD-politiker

Gun Hjortryd

Gun Hjortryd. Foto: Privat.

DET SD-FIENTLIGA VÅLDET På onsdagen föll domen mot den kvinna som på en pub i Kalmar i december misshandlade SD-politikern Thoralf Alfsson. Gun Hjortryd, 54, som är anställd som informatör vid den samhällsvetenskapliga fakulteten på Linnéuniversitetet, döms för misshandel till villkorlig dom, 50 timmars samhällstjänst och 5000 kr i skadestånd.

Hjortryd, som under en längre tid på nätet ventilerat sitt SD-fientliga hat, kunde inte kontrollera sig när hon på en pub i Kalmar en kväll i december förra året fick syn på den lokale SD-politikern och tidigare riksdagsledamoten Thoralf Alfsson. Hon gick resolut fram till Alfsson, skrek “jag hatar dig ditt jävla svin” och riktade ett hårt knytnävsslag som träffade SD-politikern mitt i ansiktet. Kalmar tingsrätt slår fast att misshandeln var politiskt motiverad men dömer ändå inte för hatbrott.

Läs mer »

FacebookTwitter

CSN beviljar studielån för studier i Syrien

csn 8456523

ASYLMISSBRUKET Syrien är som bekant ett land i krig ifrån vilket många flyr och ännu fler välfärdsemigrerar, inte minst till Sverige. Situationen där anses så illa att alla (som påstår att de är) syrier automatiskt får permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta efter ett beslut av en enskild högre tjänsteman på Migrationsverket. Nu visar det sig dock att alla svenska myndigheter inte gör samma bedömning av läget i Syrien som Migrationsverket och inte heller alla syrier. Studiestödsnämnden, CSN, har nämligen beviljat studiemedel till ett antal syrier som vill studera i sitt hemland.

Sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut för några år sedan har CSN beviljat pengar till ett 15-tal personer som – efter att ha flytt (läst: välfärdsemigrerat) till Sverige och här genom PUT erhållit obegränsad tillgång till alla skattefinansierade förmåner i det svenska samhället – beslutat sig för att åka tillbaka och plugga i sitt hemland. På CSN tar man ingen notis om att UD sedan oktober 2011 avråder från alla resor till Syrien. På UD, Migrationsverket eller i regering och riksdag tycks heller ingen anse att det finns skäl att ompröva de studiemedelsökandes flyktingskäl eller den mer allmänna bedömningen av tillståndet i Syrien med anledning av att många uppenbarligen inte anser läget i landet värre än att man kan resa tillbaka dit för att studera.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson