SDU-medlem utmålas som hot i lärarutbildning

Foto: Oscar Franzén

Foto: Oscar Franzén

SD-STIGMATISERINGEN Det ska börjas tidigt, brukar det heta, och inpräntandet av det mångkulturella samhällets förträfflighet kryper hela tiden allt längre ned i åldrarna. Via barnprogram och skola ska det ses till att alla har den rätta “värdegrunden”. Detta gäller även blivande lärare, som naturligtvis spelar en stor roll i det politiska fostrandet av våra ungdomar. Stockholms universitet utmålar i en uppgift på sin lärarutbildning ut en elev medlem i Sverigedemokratisk Ungdom till ett problem och hot mot invandrarelever.

För att läsa till lärare ingår pedagogik, och i kursen Pedagogik och utbildning 2, som “behandlar yrkesetiska problem och dilemman, och relaterar dessa till etisk teori och förskolans och skolans demokratiska uppdrag och grundläggande värden“, finns denna smått bisarra fråga i examinationsuppgiften.

Läs mer »

Share

Granskning Sverige granskar skolan – del 2

GRANSKNING Förra veckan inledde Granskning Sverige en granskning av den svenska skolan, som efter att ha varit en av världens bästa nu befinner sig i fritt fall.

I första avsnittet kunde GS visa hur kulturmarxismen genomsyrar det svenska skolväsendet, och idag fortsätter man att belysa hur denna successivt förstört skolan samt massinvandringens konsekvenser för skolresultaten.

Share

Nytt bottenrekord för svenska skolan


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

SVERIGE I SÖNDERFALL Det går snabbt utför på alla fronter då räkningen efter decennier av en systematisk misshandel av det svenska samhället nu kommer upp till ytan. PISA-rapporten nyligen visade att svenska skolan sjunker som en sten, och nu har ett nytt svenskt rekord i antalet niondeklassare som inte klarar gymnasiebehörighet satts.

När PISA-rapporten släpptes försökte ansvariga medelst de mest uppfinningsrika piruetterna kringgå det faktum att massinvandringen hade med de urusla resultaten att göra – en omständighet som dock motbevisades av rapporter i våra nordiska grannländer, där åsiktskorridorerna istället består av trefiliga motorvägar.

Läs mer »

Share

Granskning Sverige: Skolan och kulturmarxismen

GRANSKNING Denna vecka tittar Granskning Sverige närmare på den svenska skolan, som efter att en gång i tiden ha varit en av världens bästa nu stadigt förfaller.

För en tid sedan fick vi ett tips om en gymnasieskola där en lärare sagt till eleverna att Sverigedemokraterna bara är snälla mot alla svenskar och dumma mot alla andra, och ifall man har vänner som röstar SD borde man säga upp vänskapen med dessa. Vi passade över tipset till Granskning Sverige, som talat med läraren Pia Nilzén.

Share

SDU attackerades under skolbesök

Foto: Avpixlat

Foto: Avpixlat

VALET 2014 Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, besökte idag Fredrika Bremergymnasiet i Stockholmsförorten Haninge. På plats fanns även representanter från Muf och Luf samt Rättvisepartiet socialisterna.

Då antalet skolbesök per dag är begränsade går de ibland ensamma för att hinna med så många som möjligt, och vid just detta tillfälle var SDU:aren ensam. Då inga väktare eller poliser fanns på plats tog antidemokratiska krafter chansen att förstöra så mycket som möjligt. Duken på bokbordet slängdes i papperskorgen, flygbladen kastades runt och revs sönder och till och med själva bordet bars bort och kastades ut så det gick sönder.

Läs mer »

Share

Inte en enda sjundeklassare i mångkulturell skola nådde kunskapsmålen

skola abcUSA / SKOLRESULTAT Mångkulturella skolor i USA har traditionellt låga skolresultat. Nu visar det sig att en mångkulturell skola i svenskbygden Minneapolis i delstaten Minnesota uppvisar bland de absolut sämsta skolresultaten i hela delstaten. Inte en enda sjundeklassare fick godkänt i matematik i det senaste standardprovet.

Lucy Craft Laney Community School är en mångkulturell skola i Minneapolis med framförallt svarta elever, inte bara afroamerikanska slavättlingar utan även sentida invandrare från Afrika. Skolan har c:a 700 elever i åldrar från lekskolan till åttonde klass. Skolan har genom åren haft stora problem med skolresultat och disciplin. Nu visar det sig också att den kunskapsmässigt placerar sig bland de absolut sämsta i hela Minnesota och att krisen är ett faktum, detta trots att skolan under en tid tilldelats extraresurser med förhoppning om att komma tillrätta med problemen.

Läs mer »

Share

I Göteborg ska socialbidragstagare få studera med bibehållet bidrag

pengarDET NYA ORÄTTVISA SVERIGE Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade på onsdagen att göra det möjligt för arbetslösa socialbidragstagare att fortsätta få socialbidrag medan de studerar. Insatserna ska i huvudsak riktas mot vuxna som varit beroende av försörjningsstöd en längre tid och saknar gymnasiekompetens.

2008 blev den då 40-årige göteborgaren Anders på grund av arbetsbrist uppsagd från vaktmästarjobbet han haft i nästan 20 år. Det var inte lätt att hitta ett nytt arbete, eftersom Anders inte hade någon utbildning utöver grundskolan. När a-kassedagarna tog slut tvingades Anders söka försörjningsstöd (i dagligt tal kallat socialbidrag) för att klara sig ekonomiskt. Läs mer »

Share

Lektioner i arabiska för tredjeklassare upprör


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

OMVÄND INTEGRATION Östra Göinge är en av de svenska kommuner som drabbats hårdast av massinvandringen och regeringens mottagningshets. När två lokala skolor börjat erbjuda eleverna i trean frivilliga lektioner i arabiska blev reaktionerna starka.

Det var efter att några elever på grundskolorna i Hanaskog och Knislinge sökt upp rektor Catharina Rooth och bett om att få vara med på den arabiska modersmålsundervisningen som skolledningen beslutade att erbjuda tillvalslektioner i arabiska för samtliga elever i årskurs tre.

Läs mer »

Share

Invandrarfamiljer i Danmark avstår språkstöd – vill inte att barnen ska “fördanskas”

DanmarkDANMARK/INTEGRATIONSPROBLEM Allt fler barn från familjer med utomvästlig invandrarbakgrund anses vid skolstarten kunna så dålig danska att de inte är kapabla att följa med i undervisningen. En taktik för att förbättra situationen är att redan på dagis skapa blandade barngrupper, så att barn från invandrarfamiljer blandas med etniskt danska barn. Men initiativet har misslyckats. Flertalet invandrarfamiljer tackar nej till att placera sina barn i förskolor där de blandas med barn från danska familjer.

Avpixlat berättade för ett par veckor sedan om omfattande problem med invandrarbarns språkkunskaper i både Danmark och Norge. En växande andel barn från utomvästliga invandrarfamiljer behärskar vid skolstarten danska eller norska så dåligt att de inte anses kapabla att tillgodogöra sig normal undervisning. I många fall är det fråga om barn som är födda och uppvuxna i Danmark eller Norge, och ibland handlar det till och med om barn från familjer som bott i något av länderna i ett par generationer. Läs mer »

Share

Massinvandringspolitikens akademiska rötter

Arnstberg och SandelinKRITISK ANALYS AV MULTIKULTI-IDEOLOGIN Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin, författarna bakom de uppmärksammade böckerna Invandring och mörkläggning del 1 och 2, visar i en aktuell artikel att den svenska massinvandringspolitiken och det därmed förknippade mångkulturidealet i stor utsträckning vuxit fram ur samhällsvetenskapliga teorier; teorier som efter hand blivit allmängods och kommit att godtas som odiskutabla “sanningar”.

Varför har just Sverige ett politiskt etablissemang som till varje pris vill ha Europas mest extrema invandringspolitik? Varför tycks det vara omöjligt att föra en sansad, faktabaserad debatt om invandringsrelaterade samhällsproblem? Varför är den politiska korrektheten i fråga om invandring, integration och islam så stark just i Sverige? Denna typ av frågor diskuteras ofta bland invandringskritiker, inte minst i Avpixlats kommentarsfält.

Läs mer »

Share

Tre åtalas efter konkurs i muslimsk friskola

Jasminskolan 847436 OKFRISKOLEBEDRÄGERI De tre huvudmännen bakom den av Skolinspektionen stängda och i konkurs försatta muslimska friskolan Jasminskolan i Norrköping åtalas för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Två av de åtalad, Ahmed Haji Abukar och Mohammed Hassan Al-Saleh förnekar brott medan den tredje, Omar Maxamed Nur, gör vissa medgivanden om att han – inte med uppsåt utan på grund av okunskap – gjort sig skyldig till bokföringsbrott.

Den muslimska Jasminskolan slog upp dörrarna hösten 2010 men fick sitt tillstånd indraget av skolinspektionen och försattes i konkurs bara två och ett halvt år senare, våren 2013. Vid sidan av de ekonomiska oegentligheterna fick skolan omfattande anmärkningar för sin verksamhet, de extremt låga kunskapsresultaten och stora brister vad gäller elevernas trygghet och studiero. Elever tvingades dessutom till muslimska religiösa aktiviteter som att be fredagsbön, vare sig eleven var troende eller ej. Flickors lärande ansågs inte lika viktigt som pojkars.

Läs mer »

Share

Somaliska barn i Kanada klarar inte av skolan

Kanada flagga / somalierKANADA / SOMALISK INVANDRING Avpixlat har tidigare rapporterat att somaliska invandrarbarn i Kanada har mycket svårt i skolan i Toronto i provinsen Ontario där somaliska elever som grupp nu måste ha specialhjälp. Nu rapporteras det även att somaliska invandrarbarn i provinsen Alberta i Kanada har stora svårigheter att klara av skolan.

Somaliska barn i Kanada hoppar av skolan i stora antal och ägnar sig i stället åt kriminalitet, inte minst gäng och terrorism. Som ett resultat har Edmonton i provinsen Alberta redan startat specialprogram efter skolan som riktar sig just till somaliska barn för att ge dem extra hjälp att klara av skolan och i brottsförebyggande syfte, vilket Avpixlat rapporterat om tidigare.

Läs mer »

Share

Allt fler barn från invandrarfamiljer har för dåliga språkkunskaper för att klara skolan

skola abcNORGE & DANMARK Från både Norge och Danmark kommer nu rapporter om att allt fler barn från invandrarfamiljer behärskar norska eller danska alltför dåligt för att kunna klara av skolan. Det är i många fall fråga om barn som är födda och uppvuxna i Norge eller Danmark, och vars familjer bott i landet i två eller tre generationer.

I mångkulturella Oslo har numera ca 40 procent av de barn som börjar i första klass två- eller flerspråkig bakgrund. De kommer med andra ord från familjer där man talar andra språk än norska. Totalt bedöms 25 procent av de elever som börjar i första klass kunna alltför dålig norska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Läs mer »

Share

Skolan, kräftgången och invandringen

skola abcSKOLAN Den svenska skolans förfall, vilken bekräftas i diverse undersökningar, har till stor del att göra med den extrema massinvandringspolitiken – något politiker och journalister ogärna talar om, utan hela tiden uppfinner nya kreativa förklaringar på varför Sverige sjunker som en sten jämfört med andra länder.

Tidningen Forskning & Framsteg har tittat närmare på hur det verkligen förhåller sig, och funnit att det finns stora skillnader på prestationerna mellan barn födda i Sverige och utomlands.

Läs mer »

Share

Lärare sparkas på grund av “fel” åsikt


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ÅSIKTSDIKTATUR Efter att ha spridit vad Sveriges Radio kallar “rasistpropaganda” fick en lärare, som skulle börja arbeta på skolan ifråga till hösten, sparken.

Kontraktet var undertecknat och allt färdigt, men då rektor Ann-Sofie Stensdotter på Montessoriskolan Regnbågen i Kalmar fick se vad den nyanställda kvinnan skrivit på Facebook beslöt hon att sparka läraren direkt.

Läs mer »

Share

“SD-medlemmar bör inte få vara lärare”

sdSKOLAN Medieanalytikern och religionsvetaren Teysir Subhi, med examen från ökända Södertörns högskola, skriver idag i en debattartikel i ETC att SD-medlemmar inte bör få vara lärare då de per definition är “rasister”.

Subhis cv inkluderar även reporter på SVT, bland annat Debatt och Uppdrag Granskning, samt juridiskt flyktingombud.

Att 12 av 14 LO-förbund, där SD är näst största parti bland medlemmarna, agerar antidemokratiskt och förbjuder Sverigedemokrater att inneha förtroendeuppdrag menar hon är “glädjande” och refererar till den uttjatade vänsterfloskeln om “alla människors lika värde”.

Läs mer »

Share

Rädsla för att utpekas som islamofob möjliggjorde islamistiskt skolövertagande

brittiska flagga islam 973643STORBRITANNIEN / ISLAMISERINGEN Avpixlat har vid flera tillfällen de senaste månaderna rapporterat om “den islamistiska skolkomplotten” i Storbritannien, där muslimer tagit över ett stort antal kommunala skolor och förvandlat dem till propagandainstitutioner för fundamentalistisk islam. Nu offentliggörs resultaten av de officiella utredningarna om vad som skett och det är anmärkningsvärda uppgifter som framkommer.

I en av utredningarna konstateras att kommunen i Birmingham “misslyckats katastrofalt” med att agera när muslimska grupperingar tagit kommandot över skolorna och använt dem för att pådyvla eleverna fundamentalistisk islam. En av orsakerna till att övertagandet kunnat lyckas som framhålls i utredningen är något vi känner igen från Sverige – att politiker och tjänstemän inte har vågat agera av rädsla för att bli anklagade för islamofobi.

Läs mer »

Share

Fokus på genus, etnicitet och klass när Södertörns högskola tar över polisutbildningen


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

POLISUTBILDNINGENS FÖRFALL När det framkom att polisutbildningen i framtiden ska ske i Södertörns högskolas regi befarade många att det skulle få allvarliga konsekvenser för utbildningens kvalitet och att mycket av den riktiga utbildningen skulle komma att ersättas med vänsterflum. Södertörns högskola är ökänd som hemvist för den övervintrade 68-vänstern, för sina radikalfeministiska genusteoretiker och på senare tid också för sin nyrasism med bl.a. kurser i kritiska vithetsstudier. Dessa farhågor besannas nu. Polisutbildningen ska inte som tidigare vara inriktad på att skydda medborgarna och att utreda och förebygga brott. I stället är det medvetenhet om genus, klass och etnicitet som ska genomsyra utbildningen.

Vad det handlar om är att göra om polisutbildningen utifrån en kulturmarxistisk diskurs där polisen inte ska fånga bovar utan lära sig förstå varför bovar blir bovar utifrån ett genus-, klass- och etnicitetsteoretiskt perspektiv. Samtidigt som fokus för utbildningen flyttas, sänks också antagningskraven på formella meriter och fysisk duglighet för yrket. Meriterande blir istället att vara kvinna och att ha utomeuropeisk invandrarbakgrund. Polisuniformen anpassas också till muslimska krav med bl.a slöja.

Läs mer »

Share

Lärare på muslimsk friskola: “Homosexuella ska stenas”

Muslimskt center i London. Foto: Danny Robinson / Wikimedia Commons

Muslimskt center i London. Foto: Danny Robinson / Wikimedia Commons

STORBRITANNIEN / ISLAMISERING En brittisk tv-dokumentär har orsakat debatt redan innan den visats. I dokumentären har man med hjälp av dold kamera spelat in vad som sägs “bakom kulisserna” på en muslimsk friskola. Programmet påstås bland annat innehålla ett inslag där en lärare hävdar att homosexuella bör stenas.

Med anknytning till den s.k. islamistiska skolkomplotten har brittiska Channel 4 i sin programserie “Dispatches” (liknande svenska “Uppdrag granskning”) besökt en muslimsk friskola i Blackburn. De har där använt sig av dold kamera för att spela in vad personalen säger när de inte tror att någon utomstående hör, skriver Daily Mail.

Läs mer »

Share

Moderat utspel om ordning och reda i skolan


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

DET (NY)SVENSKA SKOLHAVERIET I spåren av den förda massinvandringspolitiken sjunker studieresultaten i skolan dramatiskt medan ordningsproblemen ökar lika dramatiskt. Nio av tio lärare anser idag att de tvingas lägga alldeles för mycket tid på att hålla ordning i klassrummet. Många lärare flyr till andra yrken. Lärarutbildningen har svårt att rekrytera duktiga personer och har tvingats sänka intagningskraven till nästan noll för att få sökande. Skolor i invandrardominerade områden tvingas stänga sedan de tagits över av gäng.

Nu gör Moderaterna ett försök att profilera sig som den borgerliga Alliansens skolparti, en roll som man tidigare överlåtit till Folkpartiet. Det gör man bl.a. med ett förslag om att ge Skolinspektionen ett starkare uppdrag att granska hur väl skolorna lyckas med att erbjuda motiverade elever studiero.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Älgstallet
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld