Kaos på invandrardominerad skola, lärare känner sig hotade

skola, hora, svenne

SKOLHAVERIET & MASSINVANDRINGEN Stök, bråk, våld och hot. Elever som kommer och går som de vill. Lärare som sjukskriver sig för att de är rädda för sina elever. Så ser vardagen ut på Värner Rydénskolan i Malmö, en grundskola i den ökända och i hög grad invandrardominerade stadsdelen Rosengård.

På fredagen publicerade Malmö-tidningen Sydsvenskan två artiklar om den alarmerande situationen på Värner Rydénskolan i Rosengård. Artiklarna hade initierats av att en grupp elever på skolan kontaktat tidningen. Eleverna säger sig vara trötta på en skolsituation som präglas av våld, bråk och total avsaknad av studiero, och de menar att en ständig ström av tillfälliga vikarier leder till starkt försämrad undervisning. Läs mer »

Share

Nu ska även hitresta tiggares barn få gå i svensk skola?


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

TIGGARINVASIONEN I fjol beslutade alliansen och Miljöpartiet som en del av den så kallade migrationsöverenskommelsen att barn till illegala invandrare även ska ges rätt att gå i svensk skola, och nu kan det snart också vara dags för tiggarnas barn.

Igår skrev vi om hur tiggare i Varberg erbjuds gratis vård och tandvård då de som EU-medborgare inte har samma rättigheter som illegala invandrare och asylsökande. De hävdar att det försäkringskort EU-medborgare kan ta med sig till andra medlemsstater som garanterar dem vård på hemlandets bekostnad ska vara för dyrt, medan det är gratis att hämta ut i flera EU-länder – hur det faktiskt ligger till i just Rumänien är oklart.

Läs mer »

Share

200 miljoner till nyanlända invandrarelever

SKOLAN Den rödgröna regeringen börjar nu avisera sina framtida ekonomiska avsikter, och idag är det skolan som står i fokus. Knappt en halv miljard kronor extra ska under 2015 gå till skolor där resultaten är dåliga.

Idag presenterade Stefan Löfven (S) och den nya regeringen sin skolbudget. Enligt Dagens Nyheter innebär denna bland annat 475 miljoner kronor under nästa år till ca 200 grundskolor där resultaten är låga. Av dessa 475 miljoner ska 200 gå till stöd för nyanlända invandrarelever. Målet är att alla elever ska nå målen i samtliga ämnen.

Läs mer »

Share

Svårt för rödgrön regering få igenom obligatoriskt gymnasium


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

REGERINGSBAKSLAG Igår aviserade den aviserade nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet sina planer för skolan, där man bland annat vill införa obligatorisk förskola och gymnasium upp till 18 år. Förslaget stöter dock på patrull och den nya bräckliga regeringens första förslag ser också ut att kunna bli dess första bakslag.

Riksdagens majoritet med allianspartierna och Sverigedemokraterna är emot förslagen, och C-ledaren Annie Lööf kallar de obligatoriska inslagen “provocerande”.

Läs mer »

Share

Obligatorisk förskola och gymnasium enligt S+MP

Foto: AlmegaAB

Foto: AlmegaAB

SKOLAN Socialdemokraterna och Miljöpartiet kungjorde idag sina nya gemensamma planer för den svenska skolan, som sjunker som en sten i diverse undersökningar.

Obligatorisk förskola och gymnasium upp till 18, högre lärarlöner och mindre klasser utlovar den nya regeringen. Elva miljarder per år skulle satsningarna kosta hette det innan valet, och nu påstår man att finansieringen för detta ska vara löst.

– Det blir en skola för alla barn, där de ska få de kunskaper de har rätt till, säger Carin Jämtin. Alla barn kan lära sig om de får rätt förutsättningar.

– Det ska bli en jämlik skola där så fort en lärare ser att en elev behöver hjälp så ska hjälpen vara på plats, säger MP:s språkrör Gustav Fridolin.

Läs mer »

Share

Universitetslektor vill införa yrkesförbud för SD:are

skola abcHOT MOT DEMOKRATIN I en djupt obehaglig debattartikel framför en lärare och en universitetslektor ett resonemang som, om det skulle följas till sin logiska slutpunkt, skulle innebära att medlemmar i Sverigedemokraterna förbjuds arbeta inom skolan. De bägge debattörerna förespråkar inte uttryckligen yrkesförbud, men det är den alldeles uppenbara konsekvensen av deras argumentation.

Yrkesförbud är något som i allmänhet förknippas med diktaturer. Människor vars politiska åsikter, religion eller etnicitet uppfattas som ett hot mot den styrande regimen eller den rådande samhällsordningen förbjuds arbeta inom vissa yrken. Under det nazistiska styret i 1930-talets Tyskland förbjöds judar utöva ett flertal yrken. Samma sak drabbade ryska regimkritiker under Sovjet-tiden. År 2014, i Sverige, förespråkar läraren Maria Wiberg och universitetslektorn Göran Brante en liknande behandling av sverigedemokrater.

Läs mer »

Share

Rektor lanserar kampanj mot SD

skolvalet 2014

Skolvalet 2014

VALET 2014 Efter att eleverna på Maleviksskolan i Kungsbacka röstat “fel” i Skolvalet nyligen, lanserar nu rektor Kerstin Ekman Hake vad som bara kan beskrivas som en kampanj mot Sverigedemokraterna.

Skolvalet är en ständig källa till politisk korrekt panik för diverse lärare och rektorer som gått på mediernas lögner och förvanskningar av SD:s politik. Får SD “för många” röster utmynnar det inte sällan i specialkurser om demokrati och floskler om allas lika värde m m.

Läs mer »

Share

Demokratiutbildning för elever på skola där SD fick 79 %

sd blåsippa ny pilSD-PANIK I Skolvalet blev Sverigedemokraterna fjärde största parti med 12,2 procent. På vissa skolor blev det dock desto mer. På Nils Holgersson-gymnasiet i Skurup röstade 79 procent på SD och nu ska eleverna bland annat utbildas i demokrati.

För ett par dagar sen skrev vi om Sjöängsskolan i Askersund där SD fick var tredje röst. Lärarna var chockade och skolan skulle nu “arbeta med teman som alla människors lika värde och rasism”.

Läs mer »

Share

Höga SD-siffror i Skolvalet orsakar panik

sd blåsippa ny pilSD-PANIK I Skolvalet blev Sverigedemokraterna fjärde största parti med 12,2 procent, men på vissa skolor blev det desto mer. En av dessa är Sjöängsskolan i Askersund där SO-läraren säger sig pendla mellan chock och försöka sätta siffrorna i sitt sammanhang.

91 av 271 röstande elever valde Sverigedemokraterna, var tredje röst alltså, vilket orsakat politiskt korrekt panik på skolan. Efter resultatet blev känt har man i klassrummen sedan samtalat om hur siffrorna ska tolkas och vad det var som fick eleverna att rösta som de gjorde.

Läs mer »

Share

SDU-medlem utmålas som hot i lärarutbildning

Foto: Oscar Franzén

Foto: Oscar Franzén

SD-STIGMATISERINGEN Det ska börjas tidigt, brukar det heta, och inpräntandet av det mångkulturella samhällets förträfflighet kryper hela tiden allt längre ned i åldrarna. Via barnprogram och skola ska det ses till att alla har den rätta “värdegrunden”. Detta gäller även blivande lärare, som naturligtvis spelar en stor roll i det politiska fostrandet av våra ungdomar. Stockholms universitet utmålar i en uppgift på sin lärarutbildning ut en elev medlem i Sverigedemokratisk Ungdom till ett problem och hot mot invandrarelever.

För att läsa till lärare ingår pedagogik, och i kursen Pedagogik och utbildning 2, som “behandlar yrkesetiska problem och dilemman, och relaterar dessa till etisk teori och förskolans och skolans demokratiska uppdrag och grundläggande värden“, finns denna smått bisarra fråga i examinationsuppgiften.

Läs mer »

Share

Granskning Sverige granskar skolan – del 2

GRANSKNING Förra veckan inledde Granskning Sverige en granskning av den svenska skolan, som efter att ha varit en av världens bästa nu befinner sig i fritt fall.

I första avsnittet kunde GS visa hur kulturmarxismen genomsyrar det svenska skolväsendet, och idag fortsätter man att belysa hur denna successivt förstört skolan samt massinvandringens konsekvenser för skolresultaten.

Share

Nytt bottenrekord för svenska skolan


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

SVERIGE I SÖNDERFALL Det går snabbt utför på alla fronter då räkningen efter decennier av en systematisk misshandel av det svenska samhället nu kommer upp till ytan. PISA-rapporten nyligen visade att svenska skolan sjunker som en sten, och nu har ett nytt svenskt rekord i antalet niondeklassare som inte klarar gymnasiebehörighet satts.

När PISA-rapporten släpptes försökte ansvariga medelst de mest uppfinningsrika piruetterna kringgå det faktum att massinvandringen hade med de urusla resultaten att göra – en omständighet som dock motbevisades av rapporter i våra nordiska grannländer, där åsiktskorridorerna istället består av trefiliga motorvägar.

Läs mer »

Share

Granskning Sverige: Skolan och kulturmarxismen

GRANSKNING Denna vecka tittar Granskning Sverige närmare på den svenska skolan, som efter att en gång i tiden ha varit en av världens bästa nu stadigt förfaller.

För en tid sedan fick vi ett tips om en gymnasieskola där en lärare sagt till eleverna att Sverigedemokraterna bara är snälla mot alla svenskar och dumma mot alla andra, och ifall man har vänner som röstar SD borde man säga upp vänskapen med dessa. Vi passade över tipset till Granskning Sverige, som talat med läraren Pia Nilzén.

Share

SDU attackerades under skolbesök

Foto: Avpixlat

Foto: Avpixlat

VALET 2014 Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, besökte idag Fredrika Bremergymnasiet i Stockholmsförorten Haninge. På plats fanns även representanter från Muf och Luf samt Rättvisepartiet socialisterna.

Då antalet skolbesök per dag är begränsade går de ibland ensamma för att hinna med så många som möjligt, och vid just detta tillfälle var SDU:aren ensam. Då inga väktare eller poliser fanns på plats tog antidemokratiska krafter chansen att förstöra så mycket som möjligt. Duken på bokbordet slängdes i papperskorgen, flygbladen kastades runt och revs sönder och till och med själva bordet bars bort och kastades ut så det gick sönder.

Läs mer »

Share

Inte en enda sjundeklassare i mångkulturell skola nådde kunskapsmålen

skola abcUSA / SKOLRESULTAT Mångkulturella skolor i USA har traditionellt låga skolresultat. Nu visar det sig att en mångkulturell skola i svenskbygden Minneapolis i delstaten Minnesota uppvisar bland de absolut sämsta skolresultaten i hela delstaten. Inte en enda sjundeklassare fick godkänt i matematik i det senaste standardprovet.

Lucy Craft Laney Community School är en mångkulturell skola i Minneapolis med framförallt svarta elever, inte bara afroamerikanska slavättlingar utan även sentida invandrare från Afrika. Skolan har c:a 700 elever i åldrar från lekskolan till åttonde klass. Skolan har genom åren haft stora problem med skolresultat och disciplin. Nu visar det sig också att den kunskapsmässigt placerar sig bland de absolut sämsta i hela Minnesota och att krisen är ett faktum, detta trots att skolan under en tid tilldelats extraresurser med förhoppning om att komma tillrätta med problemen.

Läs mer »

Share

I Göteborg ska socialbidragstagare få studera med bibehållet bidrag

pengarDET NYA ORÄTTVISA SVERIGE Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade på onsdagen att göra det möjligt för arbetslösa socialbidragstagare att fortsätta få socialbidrag medan de studerar. Insatserna ska i huvudsak riktas mot vuxna som varit beroende av försörjningsstöd en längre tid och saknar gymnasiekompetens.

2008 blev den då 40-årige göteborgaren Anders på grund av arbetsbrist uppsagd från vaktmästarjobbet han haft i nästan 20 år. Det var inte lätt att hitta ett nytt arbete, eftersom Anders inte hade någon utbildning utöver grundskolan. När a-kassedagarna tog slut tvingades Anders söka försörjningsstöd (i dagligt tal kallat socialbidrag) för att klara sig ekonomiskt. Läs mer »

Share

Lektioner i arabiska för tredjeklassare upprör


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

OMVÄND INTEGRATION Östra Göinge är en av de svenska kommuner som drabbats hårdast av massinvandringen och regeringens mottagningshets. När två lokala skolor börjat erbjuda eleverna i trean frivilliga lektioner i arabiska blev reaktionerna starka.

Det var efter att några elever på grundskolorna i Hanaskog och Knislinge sökt upp rektor Catharina Rooth och bett om att få vara med på den arabiska modersmålsundervisningen som skolledningen beslutade att erbjuda tillvalslektioner i arabiska för samtliga elever i årskurs tre.

Läs mer »

Share

Invandrarfamiljer i Danmark avstår språkstöd – vill inte att barnen ska “fördanskas”

DanmarkDANMARK/INTEGRATIONSPROBLEM Allt fler barn från familjer med utomvästlig invandrarbakgrund anses vid skolstarten kunna så dålig danska att de inte är kapabla att följa med i undervisningen. En taktik för att förbättra situationen är att redan på dagis skapa blandade barngrupper, så att barn från invandrarfamiljer blandas med etniskt danska barn. Men initiativet har misslyckats. Flertalet invandrarfamiljer tackar nej till att placera sina barn i förskolor där de blandas med barn från danska familjer.

Avpixlat berättade för ett par veckor sedan om omfattande problem med invandrarbarns språkkunskaper i både Danmark och Norge. En växande andel barn från utomvästliga invandrarfamiljer behärskar vid skolstarten danska eller norska så dåligt att de inte anses kapabla att tillgodogöra sig normal undervisning. I många fall är det fråga om barn som är födda och uppvuxna i Danmark eller Norge, och ibland handlar det till och med om barn från familjer som bott i något av länderna i ett par generationer. Läs mer »

Share

Massinvandringspolitikens akademiska rötter

Arnstberg och SandelinKRITISK ANALYS AV MULTIKULTI-IDEOLOGIN Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin, författarna bakom de uppmärksammade böckerna Invandring och mörkläggning del 1 och 2, visar i en aktuell artikel att den svenska massinvandringspolitiken och det därmed förknippade mångkulturidealet i stor utsträckning vuxit fram ur samhällsvetenskapliga teorier; teorier som efter hand blivit allmängods och kommit att godtas som odiskutabla “sanningar”.

Varför har just Sverige ett politiskt etablissemang som till varje pris vill ha Europas mest extrema invandringspolitik? Varför tycks det vara omöjligt att föra en sansad, faktabaserad debatt om invandringsrelaterade samhällsproblem? Varför är den politiska korrektheten i fråga om invandring, integration och islam så stark just i Sverige? Denna typ av frågor diskuteras ofta bland invandringskritiker, inte minst i Avpixlats kommentarsfält.

Läs mer »

Share

Tre åtalas efter konkurs i muslimsk friskola

Jasminskolan 847436 OKFRISKOLEBEDRÄGERI De tre huvudmännen bakom den av Skolinspektionen stängda och i konkurs försatta muslimska friskolan Jasminskolan i Norrköping åtalas för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Två av de åtalad, Ahmed Haji Abukar och Mohammed Hassan Al-Saleh förnekar brott medan den tredje, Omar Maxamed Nur, gör vissa medgivanden om att han – inte med uppsåt utan på grund av okunskap – gjort sig skyldig till bokföringsbrott.

Den muslimska Jasminskolan slog upp dörrarna hösten 2010 men fick sitt tillstånd indraget av skolinspektionen och försattes i konkurs bara två och ett halvt år senare, våren 2013. Vid sidan av de ekonomiska oegentligheterna fick skolan omfattande anmärkningar för sin verksamhet, de extremt låga kunskapsresultaten och stora brister vad gäller elevernas trygghet och studiero. Elever tvingades dessutom till muslimska religiösa aktiviteter som att be fredagsbön, vare sig eleven var troende eller ej. Flickors lärande ansågs inte lika viktigt som pojkars.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld