Nyanlända sänker den svenska skolan

skola abcSKOLAN Den svenska skolans förfall, som tilltog rejält i och med den senaste Pisamätningen, kan till stor del förklaras med massinvandringen. Idag bekräftas detta indirekt då siffror visar att så många som 80 procent av nyanlända elever som gick ut högstadiet förra våren inte haft godkänt i samtliga ämnen.

Massinvandringen sätter stor press på kommunerna som måste trolla fram platser på förskolor och skolor, och på orter dit många nyanlända plötsligt kommer – och ibland fördubblar befolkningen i ett snäpp – drabbas naturligtvis även de svenska barnen av den sänkta kvaliteten på undervisningen.

Läs mer »

Share

Svenska skolans förfall i riksdagens frågestund

RIKSDAGEN Under torsdagens frågestund i riksdagen tog Stefan Jakobsson (SD) tillfället i akt att fråga utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) om den svenska skolans förfall med både försämrade kunskaper bland eleverna men även miljön på skolorna.

Share

Elever i svenska skolan har allt sämre kunskaper

skola abcSVENSKA SKOLANS FÖRFALL Eleverna i svenska skolan rasar i Pisamätningarna. Kreativiteten för att bortförklara detta, och undvika pudelns kärna, har varit minst sagt omfattande. Enligt en ny rapport från Skolverket ligger inte heller sämre motivation, som en av bortförklaringarna gick ut på, bakom de dåliga resultaten.

I samband med Pisa-proven 2003, 2006 och 2012 fick eleverna fylla i hur mycket de ansträngt sig med uppgifterna. Enligt dessa siffror skulle deras ansträngning ha minskat något mellan 2003 och 2012, från 7,38 till 7,03 på skalan Pisamätningen använder.

Läs mer »

Share

Miljonregn från regeringen över förlegad metod för bekämpning av rasism

Foto: Frankie Fouganthin

Foto: Frankie Fouganthin

MISSRIKTAD SATSNING Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) aviserar att regeringen ämnar dela ut 5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på ett nationellt kunskapscentrum om rasism och våldsbejakande extremism. Kuhnke motiverar miljonsatsningen med att “kunskap är det mest effektiva verktyget mot rasism”. Det uttalandet står dock i bjärt kontrast till att initiativet ska baseras på rön som är 20 år gamla och som enbart riktat in sig på unga nynazister.

Det planerade kunskaps-s och resurscentrumet om rasism ska etableras under Göteborgs universitets paraply. Enligt Alice Bah Kuhnke saknas ett sådant idag. Även det påståendet motsägs av förekomsten av organisationer som Expo och en uppsjö av andra skattefinansierade sammanslutningar som har “antirasism” som verksamhetsbeskrivning. Om det centrum som demokratiministern vill finansiera hade skilt sig från denna flora av organisationer och föranletts av deras påtagliga enögdhet i synen på rasism och våldsbejakande extremism, då kunde beslutet ha varit motiverat. Så är emellertid inte fallet. Även det centrum som Kuhnke nu aviserar ska vara försett med skygglappar och grunda sig på det s.k. “toleransprojektet” vars enkelriktade syfte är att göra svenskar mer toleranta gentemot invandrare.

Läs mer »

Share

Kritik mot muslimsk förskola för muslimska aktiviteter

koranen

ISLAM I SVERIGE Exakt vad man hade trott skulle förekomma på religiösa friskolor är oklart. Att religiösa inslag skulle förekomma hade man tydligen inte tagit med i beräkningarna i alla fall.

Efter en tillsyn av förskolan Bilaals verksamhet kritiseras den nu efter att brister i dess värdegrund funnits, oklarheter kring vem som är chef över verksamheten samt att religiösa inslag förekommer i undervisningen.

Läs mer »

Share

Fortsatt tillåtet med heltäckande muslimsk slöja på norska högskolor

slöja niqabNORGE / ISLAMISERINGEN Även om man i vårt västra grannland Norge på det hela taget har fört en väsentligt bättre invandringspolitik än i Sverige och den politiska korrektheten inte i samma utsträckning har tillåtits invalidisera det offentliga samtalet eller utplåna den nationella stoltheten, så har landet ändå sin beskärda del av invandringsrelaterade problem. På sina håll görs också eftergifter till förmån för den hårdföra islamisering av landet som är vissa invandrargruppers främsta målsättning. Ett exempel på sådan oförmåga från det officiella Norge att sätta ned foten är det beslut som ledningen för högskolan i Oslo och Akershus, HiOA, nyligen tagit om att även i fortsättningen tillåta heltäckande muslimsk slöja

Ett förbud mot det kvinnonedvärderande ansiktsplagget skulle vara oförenligt med principen om lika rätt till utbildning menar rektor Kari Toverud Jensen som är den som fattat beslutet efter att ett förbud varit uppe till diskussion. Toverud befarar att många kuvade muslimska kvinnor inte skulle våga trotsa kraven från “det muslimska civilsamhället” och att ett slöjförbud skulle leda till att de tvingas avstå från att utbilda sig.

Läs mer »

Share

Bråk och hot på skola med nyanlända elever – lärare nära sammanbrott

skola, hora, svenne

SKOLKAOS På skolan i Ramneröd har situationen lärarna och eleverna emellan blivit så akut att vissa lärare sägs vara nära ett sammanbrott.

Läget på skolan, där många nyanlända elever går, är så pass allvarlig att Arbetsmiljöverket kräver ett snabbt svar från Uddevalla kommun och skolan på hur man avser tackla situationen.

Läs mer »

Share

Farsta får Stockholms i särklass största asylboende

Migrationsverket-med-graf-featASYLBOENDEREKORD Farsta i Södra Stockholm kan få regionens i särklass största asylboende. Här vill Migrationsverket handla upp ett boende för nästa 600 asylanter.

Det  är ett tidigare hotell, där redan idag 200 asylsökare är inhysta, som har ansökt om att med skattebetalarnas pengar få utöka verksamheten till 590 platser. Det före detta hotellet på Mårbackagatan i Larsboda gick i höstas samma öde till mötes som så många andra verksamhetslokaler i Sverige och omvandlades till asylboende, då för 200 personer. När kontraktet löper ut i maj vill entreprenören inte bara förlänga det guldkantade avtalet utan även tredubbla den lönsamma verksamheten. Alla i Farsta är dock inte positiva till detta.

Läs mer »

Share

JO försvarar näthatande professors verbala spottloska

spotta

DET “GODA” NÄTHATET I ett utlåtande riktar Justitieombudsmannen, JO, kraftig kritik mot ledningen för Lunds universitet för att man gett en av sina professorer en reprimand efter att denne hotat spotta en kvinnlig chefredaktör i ansiktet. JO menar att tillsägelsen utgör ett oacceptabelt försök att inskränka professorns yttrandefrihet.

I juli 2013 gick professor Erik Svensson vid Lunds universitet till grov verbal attack mot Dispatch Internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist på Twitter. Svensson kallade Carlqvist för vidrig därför att hon föredrog kristendom framför islam och när Carlqvist föreslog en kram för att gjuta olja på vågorna kontrade Svensson med att han alls inte ville kramas men gärna spotta Carlqvist i ansiktet.

Läs mer »

Share

Fridolin vill lagstifta om bättre skola för nyanlända


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

SKOLAN Nyligen larmade landets skolor om att massinvandringen gör så att skolplatserna inte räcker till och att situationen går ut på övriga elever. Detta vill utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) lösa med lagstiftning.

Den ökande segregationen i skolorna är oacceptabel, säger Fridolin till SVT, och vill nu att alla ska tvingas delta i det mångkulturella experimentet medelst lagstiftning – detta för att se till att “mottagningen av nyanlända elever ser bra ut i hela landet”.

Läs mer »

Share

Skolbråk urartade – rektor knivskuren

PolisSKOLBRÅK En rektor på en skola i Vallentuna som gick emellan i ett bråk på sin skola på måndagseftermiddagen blev knivskuren.

Enligt DN ska bråket ha handlat om en skuld som före detta elever på skolan kom för att indriva av en nuvarande elev. Rektorn gick emellan och knivskars i benet.

Läs mer »

Share

Mångkulturell skola stängd efter hot och våld

Malmö - en pangstadMÅNGKULTUR Efter bråk olika “elevgrupper” emellan har skyddsombuden på Värner Rydénskolan på Rosengård beslutat att stänga ned verksamheten.

Det mångkulturella samhället splittrar och gör så att den sociala sammanhållningen eroderar, vilket Malmö och Rosengård i synnerhet är ett utmärkt exempel på.

Läs mer »

Share

Högkunskapsbritter byts ut mot okunskapsinvandrare

storbritannienSTORBRITANNIEN / BRAIN DRAIN Storbritannien genomgår just nu en strukturell s k “brain drain” där högutbildade britter med specialkunskaper flyttar utomlands i stora antal samtidigt som lågutbildade invandrare, som saknar både utbildning och kunskaper som är användbara på en modern arbetsmarknad, anländer i stora antal.

En forskningsrapport som University of London nyligen publicerade visar en strukturell “brain drain” från Storbritannien. Britter med hög utbildning och/eller specialkunskaper flyr landet och byts ut mot invandrare som saknar utbildning och/eller specialkunskaper.

Läs mer »

Share

SFI-lärare uppmanas ha förståelse för muslimska förintelseförnekare

Förintelsen

Förintelsen – OK att förneka på SFI-kurs om man är muslim och har “andra fakta”.

HISTORIERELATIVISM Komvux SFI-verksamhet på Kärnan i Helsingborg är åter i blåsväder. Den här gången handlar det om att en SFI-lärare kritiseras för att inte ha varit tillräckligt lyhörd inför en nyanländ muslimsk elevs judehat och förintelseförnekelse. Läraren fick en reprimand för att inte ha visat tillräcklig mångkulturell förståelse för att “vad som är historia för oss är inte historia för andra“.

Det var under en SFI-lektion i förra veckan där eleverna fick lyssna på nyheter om årsdagen av befrielsen av koncentrationslägret Auschwitz som en konflikt uppstod i klassrummet. En av eleverna, en nyanländ ayslant från ett muslimskt land, började högljutt att ifrågasätta att förintelsen ägt rum och ventilera det kulturella judehat som är utbrett inom den muslimska världen. Läraren tvingades till sist sätta stopp för elevens framfart. Denne lät sig dock inte nöjas med detta utan lämnade i vredesmod klassrummet och beklagade sig för skolans ledning.

Läs mer »

Share

Fridolin vill genusrevidera skolböckerna

Foto: Riksdagen

Foto: Riksdagen

SKOLAN Medan den svenska välfärden håller på att knäckas, sysslar Miljöpartiet med att få fram en revidering av landets skolböcker där man menar att alltför få kvinnor syns.

Startskottet var Dagens Nyheters granskning av skolornas historieböcker där man kom fram till att i snitt bara 13 procent av de omnämnda personerna var kvinnor. Ett stort problem, menar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) som genast kallade till sig läromedelsförlagen.

Läs mer »

Share

Två gripna av polis efter slagsmål på gymnasieskola

schoolyard fightSLAGSMÅL Vid 14.20-tiden på onsdagen larmades polis till en gymnasieskola på Stockholmsvägen i Norrköping. Där ska flera personer ha varit inblandade i ett våldsamt bråk.

Två män, 21 respektive 23 år gamla, greps, misstänkta för misshandel. I polisens rapportering uppges att ett av brottsoffren fått förhöras med hjälp av tolk, en uppgift som indikerar att de inblandade har nyanländ invandrarbakgrund.

Share

SD och alliansen öppnar för skolavslutning i kyrkan

Foto: Arild Vågen

Foto: Arild Vågen

SKOLAN SD och alliansen avser rösta för att ändra skollagen och tillåta konfessionella inslag, detta för att förhindra fler ifrågasättanden av skolavslutningar i kyrkan, vilket varje sommar och vinter blivit en omstridd fråga i skolor runtom i landet.

Varje år då det lackar mot sommar- och julavslutningarna kommer rapporterna om skolor som överger de traditionella kyrkoavslutningarna. Förändringen alliansen och SD avser få still stånd beräknas träda i kraft redan till sommaren. Samtidigt vill man göra deltagandet frivilligt.

Läs mer »

Share

Dubbelt så många asylsökande som ortsbor i små samhällen


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ASYLHAVERIET I ett för SVT osedvanligt rättframt reportage får vi en inblick i det totala asylhaveri som är verkligheten för många svenskar på mindre orter i Sverige. Där öppnas nya asylboenden på löpande band av hugade “asylbaroner” som tecknar guldkantade avtal med Migrationsverket bakom ryggen på kommunpolitiker och ortsbor, utan hänsyn till hur många personer som bor i samhället eller vilka resurser som där finns i vård, skola, omsorg osv för att klara av att hantera de nyanlända.

SVT:s undersökning visar att det är på de minsta orterna i Sverige som rikspolitiker med humanitär stormaktshybris lämpar över den största bördan för alla de människor som ansvarslöst vinkas in i Sverige och som lett till att vårt land är ohotad etta i hela västvärlden på området asyl- och anhöriginvandring. Det finns idag orter där befolkningen i ett slag tredubblats (!) på grund av asylmottagandet.

Läs mer »

Share

Nya mer politiskt korrekta polisutbildningen igång


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

POLISUTBILDNINGENS FÖRFALL Häromdagen invigdes den nya “mer akademiska” polisutbildningen. Den ska framgent ske i regi av ökänt vänsterextrema, genusvansinniga och nyrasistiska Södertörns högskola.

Rektor Moira Wright såg påtagligt nöjd och triumfatorisk ut under invigningsceremonierna och kontakterna med pressen. Det har hon all anledning till. Polisutbildningen tar nu ytterligare ett jättekliv från att rusta poliser för att förebygga och lösa brott till att bli en experimentverkstad för allsköns politiserat akademiskt flum med mångfalds- och genusperspektiv. Redan tidigare har utbildningen degenererats av denna sorts klåfingrar men i och med flytten till Södertörns högskola får den övervintrade 68-vänstern nu full kontroll över att utforma morgondagens polis.

Läs mer »

Share

Massinvandringen “utmaning” för svenska skolan

skola-debatt

SKOLAN Precis som massinvandringen påverkar samhället negativt på ett flertal sätt, finns även skälet till den svenska skolans kräftgång att finna i den ansvarslösa massinvandringspolitiken. Med det stora inflödet kommer även många barn som slukar resurser på bekostnad av svenska elever och drar ned genomsnittet.

Ungefär en fjärdedel av de asylsökandena är barn mellan 7 och 16. Inflödet gör att små skolor plötsligt kan få ta emot hela nya klasser, som i Hillerstorp i Gnosjö med knappt tusen invånare där inte en enda elev i en klass talar svenska. Detta utgör nu den senaste “utmaningen” – kodord för kroniskt problem – i den destruktiva svenska mångkultursivern.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld