Stopp för halalkött i skola efter protester från föräldrar

halal-slaktat nej tack 843883PÅTVINGAD RELIGIOSITET I Sigtuna har halalslaktad kyckling serverats i kommunens skolor sedan några år tillbaka – utan att det angetts i menyerna. Sedan detta uppmärksammats har protesterna från föräldrarna stadigt eskalerat, och nu har kommunen beslutat att ta bort halalköttet.

Kycklingen har serverats i både förskolor och skolor, och sedan terminstarten har alltfler föräldrar hört av sig och protesterat mot att deras barn påtvingas ritualslaktad mat.

Läs mer »

Share

RLM: Hanna Lindholm (SDU) intervjuas om skolans förfall

SKOLANS FÖRFALL I förra veckans avsnitt av Radio Länsmans populära podcast var Hanna Lindholm från Sverigedemokratisk Ungdom (SD) gäst. Ämnet för programmet var den svenska skolan.

Hur ser det ut med ordningen i klassrummen? Hur fungerar undervisningen? Hur behandlas tjejer på skolgården? Hur påverkas skolmiljön av en stor andel invandrarelever? Vilka politiska värderingar försöker lärarna vid sidan av sitt undervisningsuppdrag pracka på eleverna? Hanna Lindholm ger utifrån sina egna erfarenheter en bild av det alarmerande tillståndet för den svenska skolan idag.

Share

Regeringen går mot nytt nederlag

Foto: Ankara

Foto: Ankara

POLITIK Den rödgröna regeringen har det inte lätt. Dagliga fadäser blandas med en politik som bekräftar varenda “fördom” som någonsin funnits om rödgröna partier, samtidigt som samtliga politiska förslag villkoras av att Sverigedemokraterna och alliansen går med på dem.

Nu är det i diverse skolfrågor regeringen ser ut att gå mot sitt nästa nederlag, och där SD och alliansen har samsyn – så pass att SD:s skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson ser stora likheter med partiets eget program.

Läs mer »

Share

Skola i ökänt invandrarområde håller stängt efter anlagda bränder

SkolbrandSAMHÄLLSUPPLÖSNING Örebrostadsdelen Vivalla är ett av landets mest ökända invandrargetton. Rån, skottlossningar och anlagda bränder tillhör här vardagen. På onsdagen beslutade rektorn för Vivallaskolan att stänga skolans högstadium under två dagar, detta efter att skolan på kort tid drabbats av ett stort antal anlagda bränder.

Ett tydligt tecken på att ett land befinner sig i kris är när basala, samhällsbärande verksamheter som polis- och rättsväsende, sjukvård och skola upphör att fungera. Riktigt så illa är det ännu inte i Sverige. Men vi kan nästan dagligen se exempel på hur utvecklingen sakta men säkert går i denna riktning. Läs mer »

Share

Skola som serverade fläskkött DO-anmäls

DO Agneta Broberg. Foto: Jenny Jarnestedt

DO Agneta Broberg. Foto: Jenny Jarnestedt

KRÄNKTHETSINDUSTRIN Nu har serveringen av fläskkött rört upp känslorna igen, denna gång i Enköping.

Det är en förälder till två barn som anmält förskolan till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Skälet är att förskolan vid flera tillfällen under det senaste året ska ha serverat fläskkött trots att föräldrar protesterat och hänvisat till religiösa skäl.

Dessa ska även ha beklagat sig för förskolechefen utan att ha något gehör för sina krav på särrättigheter. Anmälaren menar att barnen i och med detta utsatts för en kränkning.

Med tanke på att julen närmar sig lär de kränktas kör sjunga allt ljudligare och oftare de närmaste veckorna.

Share

Filipstad kan inte längre garantera skolgång åt asylsökandes barn

skola abcASYLHAVERIET I Filipstad, en av de svenska orter som drabbats hårdast av den ansvarslösa asylmottagningen, aviserar nu kommunledningen att man inte längre kan garantera att asylsökandes barn får gå i skolan.

Avpixlat har vid åtskilliga tillfällen rapporterat om den allt mer kaotiska situationen i värmländska Filipstad, en ort med c:a 6000 invånare. Kommunen har tvingats ta emot långt fler asylsökande än man kan hantera. Kommunledningen har vid flera tillfällen vänt sig till både Migrationsverket och regeringen, men situationen har inte förbättrats.

Läs mer »

Share

SvD fortsätter censurera verkligheten

Björn Norström

KRÖNIKA Nyligen skrev jag en insändare till SvD Brännpunkt som genmäle på en helt felaktig skrift om Kanadas integration och invandring. Den refuserades av suspekta skäl som mer var fega bortförklaringar för att slippa publicera fakta om verkligheten i Kanada. För ett par dagar sedan skickade jag en ny insändare till SvD Brännpunkt den nya regeringens skolpolitik. Eftersom jag med råge uppfyller de krav som SvD ställer för att publicera insändare i Brännpunkt trodde jag att denna skulle bli publicerad, speciellt eftersom jag medvetet filtrerade bort alltför obekväma fakta för det politiskt korrekta media-Sverige. Återigen meddelade dock SvD Brännpunkt att jag refuserats, denna gång utan att ens ange skäl. Nedan följer insändaren i sin helhet.

Inger Enkvist konstaterade nyligen att regeringens åtgärder inte löser problemen i skolan. Jag kan inte annat än att hålla med, men av andra skäl. Jag arbetar sedan tio år som lärare i den amerikanska delstaten Vermont i USA som i fråga om skolresultat ligger i absoluta världstoppen. Med gedigen erfarenhet inom ett västerländsk skolsystem som presterar mycket höga skolresultat kan jag konstatera att de undermåliga svenska skolresultaten har flera orsaker som Sverige för närvarande vänder ryggen till.

Invandring påverkar skolresultat, positivt eller negativt beroende på typ av invandring. Studier visar att viss invandring, den som Sverige prioriterar, drar ned skolresultaten. Den svenske nationalekonomen Tino Sanandaji har påvisat detta, vilket även bekräftas i finska skolor.

Läs mer »

Share

Syriska asylsökare i hungerstrejk – har lång kravlista

Ribbingebäck asylslott

Ribbingebäck asylslott.

ASYLBRÅK På asylslottet Ribbingebäck i Uppland inledde på tisdagen ett 60-tal av de nyanlända en hungerstrejk i protest mot hur illa de anser sig ha blivit mottagna i Sverige. De har en lång lista med klagomål och krav till de svenska skattebetalarna. Det handlar bl.a. om att det är för långt till mataffären, till gratissjukvården och till moskén samt att kommunen inte omedelbart har lyckats ordna med platser i skolan för asylsökarnas över 70 barn – kort sagt sådant som det framstår som självklart att beklaga sig över när man precis fått en fristad på flykt undan krigets fasor.

De boende anser nu att måttet är rågat efter att man flera gånger efter att man anlände till det slottsliknande asylboendet påtalat alla brister för personalen utan att något har hänt. Exakt hur de asylsökande menar att matvarubutik och vårdcentral ska kunna flyttas närmare asylboendet och kommunen på några veckors varsel bygga en ny skola framgår inte. Till följd av det nonchalanta bemötandet från ansvariga på kommunen, asylboendet och Migrationsverket valde därför ett 60-tal av de nyanlända att gå i hungerstrejk.

Läs mer »

Share

Utbildningsminister Fridolin och hälsningen

NYA REGERINGEN En video upplagd på Youtube på onsdagen med vad som sägs vara en hälsning från utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till landets lärare har rönt stor uppmärksamhet i sociala medier.

Många frågar sig om det inte snarare är eleverna Fridolin riktar sig till med denna pekoral insvept i infantilt språk. En sådan video lades i och för sig upp för två veckor sedan, men denna nya säger kanske något om den nya rödgröna regeringens syn på svenska folket.

Skämskudde rekommenderas.

Share

Kaos på invandrardominerad skola, lärare känner sig hotade

skola, hora, svenne

SKOLHAVERIET & MASSINVANDRINGEN Stök, bråk, våld och hot. Elever som kommer och går som de vill. Lärare som sjukskriver sig för att de är rädda för sina elever. Så ser vardagen ut på Värner Rydénskolan i Malmö, en grundskola i den ökända och i hög grad invandrardominerade stadsdelen Rosengård.

På fredagen publicerade Malmö-tidningen Sydsvenskan två artiklar om den alarmerande situationen på Värner Rydénskolan i Rosengård. Artiklarna hade initierats av att en grupp elever på skolan kontaktat tidningen. Eleverna säger sig vara trötta på en skolsituation som präglas av våld, bråk och total avsaknad av studiero, och de menar att en ständig ström av tillfälliga vikarier leder till starkt försämrad undervisning. Läs mer »

Share

Nu ska även hitresta tiggares barn få gå i svensk skola?


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

TIGGARINVASIONEN I fjol beslutade alliansen och Miljöpartiet som en del av den så kallade migrationsöverenskommelsen att barn till illegala invandrare även ska ges rätt att gå i svensk skola, och nu kan det snart också vara dags för tiggarnas barn.

Igår skrev vi om hur tiggare i Varberg erbjuds gratis vård och tandvård då de som EU-medborgare inte har samma rättigheter som illegala invandrare och asylsökande. De hävdar att det försäkringskort EU-medborgare kan ta med sig till andra medlemsstater som garanterar dem vård på hemlandets bekostnad ska vara för dyrt, medan det är gratis att hämta ut i flera EU-länder – hur det faktiskt ligger till i just Rumänien är oklart.

Läs mer »

Share

200 miljoner till nyanlända invandrarelever

SKOLAN Den rödgröna regeringen börjar nu avisera sina framtida ekonomiska avsikter, och idag är det skolan som står i fokus. Knappt en halv miljard kronor extra ska under 2015 gå till skolor där resultaten är dåliga.

Idag presenterade Stefan Löfven (S) och den nya regeringen sin skolbudget. Enligt Dagens Nyheter innebär denna bland annat 475 miljoner kronor under nästa år till ca 200 grundskolor där resultaten är låga. Av dessa 475 miljoner ska 200 gå till stöd för nyanlända invandrarelever. Målet är att alla elever ska nå målen i samtliga ämnen.

Läs mer »

Share

Svårt för rödgrön regering få igenom obligatoriskt gymnasium


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

REGERINGSBAKSLAG Igår aviserade den aviserade nya regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet sina planer för skolan, där man bland annat vill införa obligatorisk förskola och gymnasium upp till 18 år. Förslaget stöter dock på patrull och den nya bräckliga regeringens första förslag ser också ut att kunna bli dess första bakslag.

Riksdagens majoritet med allianspartierna och Sverigedemokraterna är emot förslagen, och C-ledaren Annie Lööf kallar de obligatoriska inslagen “provocerande”.

Läs mer »

Share

Obligatorisk förskola och gymnasium enligt S+MP

Foto: AlmegaAB

Foto: AlmegaAB

SKOLAN Socialdemokraterna och Miljöpartiet kungjorde idag sina nya gemensamma planer för den svenska skolan, som sjunker som en sten i diverse undersökningar.

Obligatorisk förskola och gymnasium upp till 18, högre lärarlöner och mindre klasser utlovar den nya regeringen. Elva miljarder per år skulle satsningarna kosta hette det innan valet, och nu påstår man att finansieringen för detta ska vara löst.

– Det blir en skola för alla barn, där de ska få de kunskaper de har rätt till, säger Carin Jämtin. Alla barn kan lära sig om de får rätt förutsättningar.

– Det ska bli en jämlik skola där så fort en lärare ser att en elev behöver hjälp så ska hjälpen vara på plats, säger MP:s språkrör Gustav Fridolin.

Läs mer »

Share

Universitetslektor vill införa yrkesförbud för SD:are

skola abcHOT MOT DEMOKRATIN I en djupt obehaglig debattartikel framför en lärare och en universitetslektor ett resonemang som, om det skulle följas till sin logiska slutpunkt, skulle innebära att medlemmar i Sverigedemokraterna förbjuds arbeta inom skolan. De bägge debattörerna förespråkar inte uttryckligen yrkesförbud, men det är den alldeles uppenbara konsekvensen av deras argumentation.

Yrkesförbud är något som i allmänhet förknippas med diktaturer. Människor vars politiska åsikter, religion eller etnicitet uppfattas som ett hot mot den styrande regimen eller den rådande samhällsordningen förbjuds arbeta inom vissa yrken. Under det nazistiska styret i 1930-talets Tyskland förbjöds judar utöva ett flertal yrken. Samma sak drabbade ryska regimkritiker under Sovjet-tiden. År 2014, i Sverige, förespråkar läraren Maria Wiberg och universitetslektorn Göran Brante en liknande behandling av sverigedemokrater.

Läs mer »

Share

Rektor lanserar kampanj mot SD

skolvalet 2014

Skolvalet 2014

VALET 2014 Efter att eleverna på Maleviksskolan i Kungsbacka röstat “fel” i Skolvalet nyligen, lanserar nu rektor Kerstin Ekman Hake vad som bara kan beskrivas som en kampanj mot Sverigedemokraterna.

Skolvalet är en ständig källa till politisk korrekt panik för diverse lärare och rektorer som gått på mediernas lögner och förvanskningar av SD:s politik. Får SD “för många” röster utmynnar det inte sällan i specialkurser om demokrati och floskler om allas lika värde m m.

Läs mer »

Share

Demokratiutbildning för elever på skola där SD fick 79 %

sd blåsippa ny pilSD-PANIK I Skolvalet blev Sverigedemokraterna fjärde största parti med 12,2 procent. På vissa skolor blev det dock desto mer. På Nils Holgersson-gymnasiet i Skurup röstade 79 procent på SD och nu ska eleverna bland annat utbildas i demokrati.

För ett par dagar sen skrev vi om Sjöängsskolan i Askersund där SD fick var tredje röst. Lärarna var chockade och skolan skulle nu “arbeta med teman som alla människors lika värde och rasism”.

Läs mer »

Share

Höga SD-siffror i Skolvalet orsakar panik

sd blåsippa ny pilSD-PANIK I Skolvalet blev Sverigedemokraterna fjärde största parti med 12,2 procent, men på vissa skolor blev det desto mer. En av dessa är Sjöängsskolan i Askersund där SO-läraren säger sig pendla mellan chock och försöka sätta siffrorna i sitt sammanhang.

91 av 271 röstande elever valde Sverigedemokraterna, var tredje röst alltså, vilket orsakat politiskt korrekt panik på skolan. Efter resultatet blev känt har man i klassrummen sedan samtalat om hur siffrorna ska tolkas och vad det var som fick eleverna att rösta som de gjorde.

Läs mer »

Share

SDU-medlem utmålas som hot i lärarutbildning

Foto: Oscar Franzén

Foto: Oscar Franzén

SD-STIGMATISERINGEN Det ska börjas tidigt, brukar det heta, och inpräntandet av det mångkulturella samhällets förträfflighet kryper hela tiden allt längre ned i åldrarna. Via barnprogram och skola ska det ses till att alla har den rätta “värdegrunden”. Detta gäller även blivande lärare, som naturligtvis spelar en stor roll i det politiska fostrandet av våra ungdomar. Stockholms universitet utmålar i en uppgift på sin lärarutbildning ut en elev medlem i Sverigedemokratisk Ungdom till ett problem och hot mot invandrarelever.

För att läsa till lärare ingår pedagogik, och i kursen Pedagogik och utbildning 2, som “behandlar yrkesetiska problem och dilemman, och relaterar dessa till etisk teori och förskolans och skolans demokratiska uppdrag och grundläggande värden“, finns denna smått bisarra fråga i examinationsuppgiften.

Läs mer »

Share

Granskning Sverige granskar skolan – del 2

GRANSKNING Förra veckan inledde Granskning Sverige en granskning av den svenska skolan, som efter att ha varit en av världens bästa nu befinner sig i fritt fall.

I första avsnittet kunde GS visa hur kulturmarxismen genomsyrar det svenska skolväsendet, och idag fortsätter man att belysa hur denna successivt förstört skolan samt massinvandringens konsekvenser för skolresultaten.

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld