Moderat kommunpolitiker talar klarspråk om asylhaveriet

Illegala invandrare tar sig in i långtradare i Calais

Illegala invandrare tar sig in i långtradare i Calais

SJUKLÖVERN & ASYLHAVERIET En moderat lokalpolitiker i östgötska Valdemarsvik talar i ett aktuellt blogginlägg klarspråk om det pågående asylhaveriet. Det finns inga bostäder åt de asylsökande. Varken skolor, förskolor, sjukvård eller socialtjänst har resurser nog att klara ett ständigt pågående inflöde av människor. Ändå tvingar Migrationsverket små kommuner som Valdemarsvik att hela tiden ta emot fler asylsökande.

Det är knappast någon hemlighet att det på lokal nivå finns ett utbrett missnöje bland många sjuklöver-politiker, i synnerhet inom de borgerliga partierna. Många av allianspartiernas kommunal- och landstingspolitiker stödjer inte den ansvarslösa massinvandrings- och multikulti-politik deras partier på riksnivå säger sig stå för. Många är också djupt missnöjda med den s.k. decemberöverenskommelsen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nystart för Fri Folkbildnings föredragsserie om islam

Jan Sjunnesson, Fri folkbildning

FÖREDRAGSSERIE Som Avpixlat tidigare rapporterat, blev föreningen Fri Folkbildning som drivs av Avpixlatmedarbetaren Jan Sjunnesson av med sin bokade möteslokal på Södermalm i Stockholm efter uppvaktning av SVT-medarbetaren Anna-Klara Bankel. Avpixlat ghar också berättat att föreningen lyckades dock ordna med ny föredragslokal och ett antal av föredragen kommer därför att kunna hållas trots att tvångsfinansierade Public Service-företag vill inskränka yttrandefriheten och hålla det svenska folket i okunnighet om islam. Nya datum är nu spikade.

Följande föredrag är nu klara och förhoppningen är förstås att dessa skall bli välbesökta av alla som vill ha en solid kunskapsgrund att stå på i den debatt om islams allt större plats i det svenska samhället som idag är högaktuell:

Läs mer »

FacebookTwitter

Fri Folkbildning har ordnat ny föredragslokal

Jan Sjunnesson, Fri folkbildning

FRI FOLKBILDNING Som Fri folkbildnings ordförande tillika Avpixlat-medarbetaren Jan Sjunnesson rapporterade på torsdagen, tvingades bildningsförbundet ställa in en lång rad föredrag efter att SVT-medarbetaren Anna-Klara Bankel tagit kontakt med uthyraren av de lokaler där föredragen var planerade att hållas och skrämma uthyraren med hot om våldsamheter, åtal om hets mot folkgrupp med mera. Sjunnesson meddelar nu via sin blogg att lokalfrågan har lösts och att i varje fall hälften av de inbokade föredragen kommer att kunna hållas.

Det är Östermalms Föreningsråd som nu valt att ställa upp med lokaler och boka in Fri folkbildning i syfte att slå vakt om demokratiska värden som folkbildning och fri åsiktsbildning. Till följd av andra inbokningar kan man dock inte tillhandahålla lokalerna för samtliga av de föredrag som blev hemlösa efter SVT:s attack. Av den planerade föredragsserien om femton föredrag för ökad kunskap om islam, måste hälften tills vidare ställas in medan den andra hälften kan hållas som tänkt, fast i andra lokaler och i vissa fall andra datum.

Läs mer »

FacebookTwitter

KD vill förbjuda IS-symboler i skolan

skola-abc-isDET NYA SVERIGE Fjärran är den tid då Anderssonskans Kalle i skolan hittade på små pojkstreck och hyss och fick en timmes kvarsittning för detta. I det nya Sverige är bekymren i skolan av en helt annan dignitet. I dagens skola hittas det vapengömmor, skolor får stängas pga att kriminella gäng tagit över och nu vill KD förbjuda symboler för den muslimska terrorgruppen Islamiska Staten i skolorna, eftersom dessa uppenbarligen blivit mycket populära bland eleverna.

Det är Erik Slottner, kristdemokratisk politiker i Stockholm som initierat förslaget och som hans parti nu går ut med i ett pressmeddelande. “Skolorna ska vara en fristad mot radikala och anti-demokratiska ideologier och uppfattningar”, skriver KD och menar att skolorna enögt haft fokus på högerextremism men sett genom fingrarna med kommunism och framför allt med den våldsbejakande islamistiska extremism som ökar i popularitet bland vissa grupper av unga i Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Malmö högskola kritiseras av människorättsorganisation för utrensning av mångfaldskritiker

Göran-Adamson / Erik J Olsson

Göran-Adamson / Erik J Olsson

DEN AKADEMISKA ÅSIKTSKORRIDOREN Avpixlat har tidigare rapporterat om sociologen Göran Adamson som sparkades ut från Malmö högskola därför att han vågade kritisera den allt annat överordnade postmarxistiska mångkultursideologi som härskar på landets lärosäten. Nu får högskolan skarp kritik från människorättsorganisationen Academic Rights Watch för sin behandling av Adamson.

Academic Rights Watch är en sammanslutning av forskare vid de svenska universiteten som håller ett vakande öga över att den akademiska friheten inte inskränks och som slår larm när övertramp av det slaget sker. Ett grovt dylikt anser man har skett i fallet Göran Adamson. Erik J Olsson, som är professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet och medgrundare till ARW, riktar i en artikel på organisationens webbplats skarp kritik mot hur Malmö högskola har agerat mot Adamson.

Läs mer »

FacebookTwitter

Några få sansade röster i mediebruset om asylanstormningen

andersson westerholm dahlberg erixonASYLDEBATTEN Den svenska debatten om asylmottagning har under den senaste veckan blivit ännu mer känslobaserad. Utrymmet för förnuft, fakta, logik och eftertanke – som redan tidigare varit ytterst begränsat – har blivit ännu mindre. Nu har pk-etablissemanget intensifierat tävlingen om vem som är mest “god” och “moraliskt högtstående”. Den förmenta “godheten” mäts, som bekant, i hur generös asylmottagning man förespråkar. Lyckligtvis finns några få sansade röster, även inom mainstream.media och sjuklövern.

Den gångna veckans rapporter om asylsökande som suttit fast i Ungern, och bilderna på den drunknade 3-årige syriske pojken Aylan, har fått asyldebatten att ta ny fart. Nu handlar det åter om att vi måste “öppna våra hjärtan” och ta emot ännu fler asylsökande; detta trots att Sverige redan under lång tid haft Nordeuropas i särklass mest frikostiga asylpolitik.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kan ta år att få en studentlägenhet i Stockholm

Svenska studenter tvingas tälta på campus pga att inga studentlägeenheter finns.

Svenska studenter tvingas tälta på universitetets gräsmatta samtidigt som Migrationsverket upphandlar tusentals asylboendeplatser varje vecka.

UTBILDNINGSKAOS Stockholms befolkning växer så att det knakar. Den absolut största förklaringen till detta stavas invandring. För svenska studenter som kommit in på en högskoleutbildning i Stockholm är det däremot mycket svårt att få ett studentrum. Väntetiden kan vara upp till två och ett halvt år.

I Uppsala ser det likadant ut, stor inflyttning av invandrare men två års väntetid på en studentlägenhet för svenskar som vill studera vid Uppsala universitet. Situationen vid terminsstart beskrivs som “kaosartad”. Ansvariga politiker och tjänstemän tvår sina händer och tipsar i stället de som vill plugga i Stockholm och Uppsala att ställa sig i kö flera år i förväg, även om de inte vet var de vill studera eller var de kommer in på en utbildning.

FacebookTwitter

Fakta om romer, del 10: Utbildning, forts.

fakta_om_romerFAKTA OM ROMER Avsnitt 10 i Avpixlats stora artikelserie om den romska folkgruppen är en fortsättning på avsnitt 9 om utbildningssituationen bland romer. Många romska barn går inte i förskola och saknar därmed viktiga erfarenheter som de flesta andra barn har vid skolstarten.

De romska eleverna ligger inte sällan efter redan vid skolstarten. Därför kan de behöva extra stöd redan från första klass. Av de som går ut grundskolan har de flesta inte fullständiga betyg och de har stora kunskapsluckor. Överlag börjar frånvaron redan på låg- och mellanstadiet, för att sedan öka under högstadiet. Flickorna har störst frånvaro och där är det fortfarande ovanligt med en fullständig grundskola.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fakta om romer, del 9: Utbildning

fakta_om_romerFAKTA OM ROMER Det nionde (och kommande tionde) avsnittet i Avpixlats stora artikelserie om den romska folkgruppen handlar om utbildning. De romska elevernas skolgång kännetecknas av hög frånvaro, avsaknad av förebilder, ofullständig skolgång och ofullständiga betyg. Många romer saknar fullständig grundskoleutbildning.

Romernas problem i skolan beskrivs framförallt som kulturellt bestämda och svåra att förändra. Det anses viktigt att arbeta långsiktigt, samt uthålligt, med de olika åtgärderna. De särskilda insatser som görs enbart för romska elever består i huvudsak av studiehandledning av romska ”brobyggare”. Kommunerna saknar generellt sett särskilda insatser för att öka de romska elevernas närvaro och öka andelen elever som slutför grundskolan med godkända betyg. De insatser som finns brister i ambition och är oftast kortsiktiga och tillfälliga.

Läs mer »

FacebookTwitter

‘En arg blatte talar’ om lärares mobbning av elever som sympatiserar med SD

MOBBNING I SKOLAN I ett färskt inlägg uppmärksammare videobloggaren ‘En svensk blatte talar’ hur vänsterliberala lärare smutskastar SD på lektionstid, mobbar sina elever om de sympatiserar med SD och hur de delvis får stöd för detta beteende i en vänsterliberalt politiserad läroplan som uppmanar till att prioriterar indoktrinering framför kunskapsförmedling.

FacebookTwitter

Kanada uppmuntrar högutbildad invandring

Kanada flagga

Foto: Pmx, Wikimedia Commons

KANADA / MIGRATION Kanada har de senaste åren kraftigt stramat åt flyktingpolitiken, asyl- och familjerelaterad invandring eftersom dessa visar sig belasta Kanada mer än den berikar. Istället uppmuntrar Kanada nu officiellt högutbildad invandring.

Samtidigt som Kanada, liksom andra västländer, drar åt svångremmen för flyktingar och satsar sin hjälp på plats uppmuntrar staten och provinserna i landet att högutbildade ska ansöka om invandringsvisum till landet. Mindre än fem procent av Kanadas invandring är asylrelaterad från tredje världen. Den stora majoriteten består av högutbildad arbetskraft och individer med specialkunskaper.

Läs mer »

FacebookTwitter

Erik Ullenhags myter slog tillbaka

MYTER Erik Ullenhag, före detta integrationsminister i alliansregeringen och kanske den enskilda person som allra mest personifierar massinvandringsfiaskot, fick idag byxorna neddragna då den nya rapporten, som bekräftar att invandringen bidrar till Sveriges kräftgång i Pisamätningarna, diskuterades på Twitter.

Ullenhags ökända mytsida, som sedermera tagits bort men finns bevarad på annat håll, fungerar i efterhand som något av ett monument över regeringens lögner och skönmålning av den destruktiva massinvandringen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Massinvandringen enda säkra faktorn faktorn bakom Pisaraset

skolans förfall

MASSINVANDRINGEN / SKOLAN Medan Pisamätningarna släpptes och Sverige sjönk som en sten, förfasades politiker och proffstyckare, men den sedvanliga elefanten i rummet var det få som talade om. Lite beroende på vem budbäraren är tycks man lägga olika tyngd vid fakta. Idag är det forskaren Gabriel Heller Sahlgren som på DN Debatt presenterar en ny rapport som bekräftar det åtminstone frekventa läsare av alternativ media redan visste.

Massinvandringen är det politiska område som påverkar i stort sett hela övriga samhället, och trots tafatta försök av politiker och media med jämna mellanrum att försöka låta påskina att denna skulle utgöra någon slags vinst, slås utspelen snabbt ned av fakta – dessutom lär det idag vara synnerligen få som överhuvudtaget går på propagandan längre.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD inget riksdagsparti enligt friskola i Malmö

skola utan sd

Klicka för större version

CENSUR Så här ser det ut i klassrummet i en friskola i Malmö, där man tydligen beslutat att censurera verkligheten för eleverna och valt att utelämna oppositionen och åttonde partiet i riksdagen.

Bilden fick vi skickade till oss från en läsare som beskriver den märkliga situationen i den av mångkultur sargade staden så här:

Är det inte lustigt… Titt som tätt när jag cyklar till jobbet på morgonen så cyklar jag förbi en nyligen utbränd bil. När jag cyklar hem på eftermiddagen tar jag numera omvägar för att slippa gatuprostitution & “EU-migrant”-läger. Men på min sons skola censurerar de Sveriges tredje största parti i sin undervisning…

FacebookTwitter

Fyra av fem nyanlända går ut grundskolan utan godkända betyg

skola abcDET SVENSKA SKOLHAVERIET Den svenska massinvandringen i allmänhet, och på senare tid den skenande mottagandet av s.k. ensamkommande flyktingbarn i synnerhet, beskrivs av dess förespråkare som en investering i Sverige framtid. Den krassa verkligheten bakom de politiska kulisserna talar ett annat språk. Exempelvis går 80 procent av alla nyanlända i skolåldern ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Även inom gruppen andra generationens asylinvandrare är siffrorna icke godkända elever skrämmande höga.

Mer konkret innebär det att fyra av fem unga nyanlända går rakt ut i arbetslöshet eftersom den svenska arbetsmarknaden har mycket liten andel lågkvalificerade jobb där det inte krävs mer än grundskola. Detsamma gäller den generation av asylinvandrares barn som är födda i Sverige. I bästa fall innebär det “bara” mångmiljardbelopp i försörjningsstöd till dessa grupper. I många fall går dessa unga dock inte bara ut i arbetslöshet utan också in i grov kriminalitet eller radikal islamism och terrorism, med förödande konsekvenser för samhället långt utöver bara ekonomiska kostnader.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ideologisk utrensning på Malmö högskola

Göran AdamsonDEN AKADEMISKA ÅSIKTSKORRIDOREN Högskolor ska syssla med objektiv forskning och kunskapsförmedling är det tänkt, inte opinionsbildning och propaganda. Sedan slutet av 1960-talet har dock, framförallt de samhällsvetenskapliga institutionerna, förvandlats till extremt vänsterliberala centra för likriktad åsiktsbildning. Idag är det postmarxistiska – ofta rent nyrasistiska – diskurser som multikulturalism, intersektionell genus”vetenskap”, vithetskritisk och neokolonial “forskning” osv som gäller. Den som ifrågasätter finner sig snabbt vara ute i kylan. Det har docent Göran Adamson på Malmö högskola fått erfara som nu får sparken efter att i sin forskning ha kritiserat multikulturalismen.

Avpixlat har tidigare uppmärksammat Göran Adamsons kritik mot den extrema vänstervridningen på Malmö högskola och den mobbning han utsattes för när han skrev en bok om detta. Nu har han alltså fått sparken som en konsekvens av sin kritik. Adamson är välmeriterad docent och har undervisat och forskat på Malmö högskola och andra lärosäten i tio år. Han har varit omtyckt och omvittnat duktig. Allt förändrades dock när Adamson för en tid sedan publicerade sin bok “Svensk mångfaldspolitik – en kritik från vänster” där han ifrågasatte den implementering av multikulturalism som överideologi och objektiv sanning som skett på samtliga högskolor i Sverige de senaste 15 åren.

Läs mer »

FacebookTwitter

Asylboende placeras bredvid skola – rektor uppmanar kvinnliga elever att inte klä sig “utmanande”

Inga korta kjolar och topparISLAMISERING/TYSKLAND I den sydtyska staden Pocking har ett tillfälligt asylboende anlagts invid en gymnasieskola. Med anledning av detta har skolans rektor i ett brev uppmanat kvinnliga elever att inte bära “utmanande” klädsel. Manliga asylsökande från muslimska kulturer förmodas nämligen inte kunna hantera åsynen av unga kvinnor i korta kjolar eller urringade blusar.

Händelserna vid Wilhelm-Diess-Gymnasium i sydtyska Pocking, nära gränsen mot Österrike, har uppmärksammats i både tyska och internationella medier. För en dryg vecka sedan öppnade det tillfälliga asylboende som anlagts intill skolans gymnastiksal. Till följd av detta används inte gymnastiksalen för närvarande. Istället har eleverna sin gymnastikundervisning på en grundskola i området. Men skolans rektor Martin Thalhammer är ändå oroad över vad som kan ske i mötena mellan tyska gymnasieelever och asylsökande syrier. Läs mer »

FacebookTwitter

Allt fler elever på invandrardominerade Göteborgsskolor går ut nian med ofullständiga betyg

skola abcMASSINVANDRINGEN & SKOLAN Betygsraset fortsätter i Göteborg“. Så skriver Göteborgstidningen GP i en rubrik på torsdagen. En närmare titt på statistiken visar dock att försämrade betyg inte verkar drabba alla kommunala skolor i rikets andra stad. Det är på invandrardominerade skolor i “utanförskapsområden” som Biskopsgården och Bergsjön de stora problemen finns.

2014 gick 68,8% av niondeklassarna i Göteborgs kommunala grundskolor ut skolan med fullständiga betyg, dvs. godkända betyg i alla ämnen. Följaktligen lämnade 31,2% grundskolan med ofullständiga betyg. Andelen elever med ofullständiga betyg 2014 kan tyckas vara extremt hög, men i år har denna redan skyhöga siffra ökat ytterligare.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Rasregister” över forskare kan bli nyrasismens bisarra konsekvens

Bo Rothstein

Bo Rothstein

TOKERIER En grupp akademiker vid Göteborgs universitet har beklagat sig över att den arbetsgrupp som ska utveckla universitetets “kunskapscentrum mot rasism” utgörs av personer som “läses som vita“. Man anser att arbetsgruppen i huvudsak bör bestå av forskare som “rasifieras som icke-vita“. Bo Rothstein, välkänd professor i statsvetenskap, bemöter nyrasisternas krav i en dräpande debattartikel.

Den absurda debatt som nu rasar vid Göteborgs universitet togs upp av Avpixlats Mats Dagerlind i en krönika som publicerades på måndagen. Dagen därpå publicerade Göteborgs-Posten statsvetaren Bo Rothsteins svar på den artikel i vilken 18 akademiker krävde att i huvudsak “rasifierade” forskare ska arbeta med utvecklingen av den verksamhet som ska få namnet Kunskapscentrum mot rasism.

Läs mer »

FacebookTwitter

Syriernas omdiskuterade utbildningsnivå i riksdagens frågestund

RIKSDAGEN Turerna kring syriernas utbildningsnivå har diskuterats flitigt under de senaste dagarna, där både politiker och public service ertappats med att ljuga och förvanska på det sedvanliga sättet för att få massinvandringen att framstå som positiv.

Under torsdagens frågestund i riksdagen frågade Martin Kinnunen (SD) utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ifall regeringen inte förstår vad som verkligen gäller.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Donera
Bli medlem i SD
SD Nacka
Fakta om romer - artikelserie
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld