Somaliska barn i Kanada klarar inte av skolan

Kanada flagga / somalierKANADA / SOMALISK INVANDRING Avpixlat har tidigare rapporterat att somaliska invandrarbarn i Kanada har mycket svårt i skolan i Toronto i provinsen Ontario där somaliska elever som grupp nu måste ha specialhjälp. Nu rapporteras det även att somaliska invandrarbarn i provinsen Alberta i Kanada har stora svårigheter att klara av skolan.

Somaliska barn i Kanada hoppar av skolan i stora antal och ägnar sig i stället åt kriminalitet, inte minst gäng och terrorism. Som ett resultat har Edmonton i provinsen Alberta redan startat specialprogram efter skolan som riktar sig just till somaliska barn för att ge dem extra hjälp att klara av skolan och i brottsförebyggande syfte, vilket Avpixlat rapporterat om tidigare.

Läs mer »

Share

Allt fler barn från invandrarfamiljer har för dåliga språkkunskaper för att klara skolan

skola abcNORGE & DANMARK Från både Norge och Danmark kommer nu rapporter om att allt fler barn från invandrarfamiljer behärskar norska eller danska alltför dåligt för att kunna klara av skolan. Det är i många fall fråga om barn som är födda och uppvuxna i Norge eller Danmark, och vars familjer bott i landet i två eller tre generationer.

I mångkulturella Oslo har numera ca 40 procent av de barn som börjar i första klass två- eller flerspråkig bakgrund. De kommer med andra ord från familjer där man talar andra språk än norska. Totalt bedöms 25 procent av de elever som börjar i första klass kunna alltför dålig norska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Läs mer »

Share

Skolan, kräftgången och invandringen

skola abcSKOLAN Den svenska skolans förfall, vilken bekräftas i diverse undersökningar, har till stor del att göra med den extrema massinvandringspolitiken – något politiker och journalister ogärna talar om, utan hela tiden uppfinner nya kreativa förklaringar på varför Sverige sjunker som en sten jämfört med andra länder.

Tidningen Forskning & Framsteg har tittat närmare på hur det verkligen förhåller sig, och funnit att det finns stora skillnader på prestationerna mellan barn födda i Sverige och utomlands.

Läs mer »

Share

Lärare sparkas på grund av “fel” åsikt


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ÅSIKTSDIKTATUR Efter att ha spridit vad Sveriges Radio kallar “rasistpropaganda” fick en lärare, som skulle börja arbeta på skolan ifråga till hösten, sparken.

Kontraktet var undertecknat och allt färdigt, men då rektor Ann-Sofie Stensdotter på Montessoriskolan Regnbågen i Kalmar fick se vad den nyanställda kvinnan skrivit på Facebook beslöt hon att sparka läraren direkt.

Läs mer »

Share

“SD-medlemmar bör inte få vara lärare”

sdSKOLAN Medieanalytikern och religionsvetaren Teysir Subhi, med examen från ökända Södertörns högskola, skriver idag i en debattartikel i ETC att SD-medlemmar inte bör få vara lärare då de per definition är “rasister”.

Subhis cv inkluderar även reporter på SVT, bland annat Debatt och Uppdrag Granskning, samt juridiskt flyktingombud.

Att 12 av 14 LO-förbund, där SD är näst största parti bland medlemmarna, agerar antidemokratiskt och förbjuder Sverigedemokrater att inneha förtroendeuppdrag menar hon är “glädjande” och refererar till den uttjatade vänsterfloskeln om “alla människors lika värde”.

Läs mer »

Share

Rädsla för att utpekas som islamofob möjliggjorde islamistiskt skolövertagande

brittiska flagga islam 973643STORBRITANNIEN / ISLAMISERINGEN Avpixlat har vid flera tillfällen de senaste månaderna rapporterat om “den islamistiska skolkomplotten” i Storbritannien, där muslimer tagit över ett stort antal kommunala skolor och förvandlat dem till propagandainstitutioner för fundamentalistisk islam. Nu offentliggörs resultaten av de officiella utredningarna om vad som skett och det är anmärkningsvärda uppgifter som framkommer.

I en av utredningarna konstateras att kommunen i Birmingham “misslyckats katastrofalt” med att agera när muslimska grupperingar tagit kommandot över skolorna och använt dem för att pådyvla eleverna fundamentalistisk islam. En av orsakerna till att övertagandet kunnat lyckas som framhålls i utredningen är något vi känner igen från Sverige – att politiker och tjänstemän inte har vågat agera av rädsla för att bli anklagade för islamofobi.

Läs mer »

Share

Fokus på genus, etnicitet och klass när Södertörns högskola tar över polisutbildningen


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

POLISUTBILDNINGENS FÖRFALL När det framkom att polisutbildningen i framtiden ska ske i Södertörns högskolas regi befarade många att det skulle få allvarliga konsekvenser för utbildningens kvalitet och att mycket av den riktiga utbildningen skulle komma att ersättas med vänsterflum. Södertörns högskola är ökänd som hemvist för den övervintrade 68-vänstern, för sina radikalfeministiska genusteoretiker och på senare tid också för sin nyrasism med bl.a. kurser i kritiska vithetsstudier. Dessa farhågor besannas nu. Polisutbildningen ska inte som tidigare vara inriktad på att skydda medborgarna och att utreda och förebygga brott. I stället är det medvetenhet om genus, klass och etnicitet som ska genomsyra utbildningen.

Vad det handlar om är att göra om polisutbildningen utifrån en kulturmarxistisk diskurs där polisen inte ska fånga bovar utan lära sig förstå varför bovar blir bovar utifrån ett genus-, klass- och etnicitetsteoretiskt perspektiv. Samtidigt som fokus för utbildningen flyttas, sänks också antagningskraven på formella meriter och fysisk duglighet för yrket. Meriterande blir istället att vara kvinna och att ha utomeuropeisk invandrarbakgrund. Polisuniformen anpassas också till muslimska krav med bl.a slöja.

Läs mer »

Share

Lärare på muslimsk friskola: “Homosexuella ska stenas”

Muslimskt center i London. Foto: Danny Robinson / Wikimedia Commons

Muslimskt center i London. Foto: Danny Robinson / Wikimedia Commons

STORBRITANNIEN / ISLAMISERING En brittisk tv-dokumentär har orsakat debatt redan innan den visats. I dokumentären har man med hjälp av dold kamera spelat in vad som sägs “bakom kulisserna” på en muslimsk friskola. Programmet påstås bland annat innehålla ett inslag där en lärare hävdar att homosexuella bör stenas.

Med anknytning till den s.k. islamistiska skolkomplotten har brittiska Channel 4 i sin programserie “Dispatches” (liknande svenska “Uppdrag granskning”) besökt en muslimsk friskola i Blackburn. De har där använt sig av dold kamera för att spela in vad personalen säger när de inte tror att någon utomstående hör, skriver Daily Mail.

Läs mer »

Share

Moderat utspel om ordning och reda i skolan


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

DET (NY)SVENSKA SKOLHAVERIET I spåren av den förda massinvandringspolitiken sjunker studieresultaten i skolan dramatiskt medan ordningsproblemen ökar lika dramatiskt. Nio av tio lärare anser idag att de tvingas lägga alldeles för mycket tid på att hålla ordning i klassrummet. Många lärare flyr till andra yrken. Lärarutbildningen har svårt att rekrytera duktiga personer och har tvingats sänka intagningskraven till nästan noll för att få sökande. Skolor i invandrardominerade områden tvingas stänga sedan de tagits över av gäng.

Nu gör Moderaterna ett försök att profilera sig som den borgerliga Alliansens skolparti, en roll som man tidigare överlåtit till Folkpartiet. Det gör man bl.a. med ett förslag om att ge Skolinspektionen ett starkare uppdrag att granska hur väl skolorna lyckas med att erbjuda motiverade elever studiero.

Läs mer »

Share

SR tar upp men ifrågasätter svenskfientlig rasism


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

DEN SVENSKFIENTLIGA RASISMEN Sveriges Radio Ekot har granskat rasismen i den svenska skolan. I varje fall påstår man sig ha gjort detta. Men, som många som hört av sig till granskarna påtalat, har SR utfört sin granskning med ett öga stängt. Rasismen mot svenskar i vissa invandrargrupper har man inte berört. Detta trots att det sannolikt är den vanligaste och starkast växande formen av rasism i den svenska skolan.

Internationella undersökningar visar samstämmigt att svenskarna är ett av världens absolut minst rasistiska och mest toleranta folk. Samma undersökningar visar att rasism är som mest utbredd och djupast rotad i de kulturer varifrån flertalet svenska asylinvandrare kommer. Sådant vi och dom-tänkande försvinner förstås inte därför att man flyttar till ett nytta land, i synnerhet inte om man gör det för att komma i åtnjutande av ekonomiska förmåner snarare än för att man gillar landets kultur.

Läs mer »

Share

Fler asylanter till Mora


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ASYL, ASYL, ASYL… Som Avpixlat tidigare berättat skrivs Migrationsverket prognos upp beträffande antalet förväntade asylanter till Sverige under året – från cirka 60 000 till cirka 80 000, samtidigt som nya friska skattemiljarder pumpas in i mottagandet. En kommun som hittills klarat sig relativt lindrigt undan är Mora i Dalarna. Nu får dock ortens masar och kullor förbereda sig på en mer mångkulturell framtid, då asylmottagandet till orten skall öka rejält.

Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bengt-Åke Rehn, säger visserligen att att det kommer “fresta på” – bl.a. saknas det bostäder – men sådana ska man nu bygga. Det saknas även skolplatser, SFI-platser, praktikplatser och annat, men när det gäller hela världens rätt att bosätta sig i Sverige och bli försörjda av svenska skattebetalare, finns i motsats till alla andra budgetområden ingen övre gräns för vad det får kosta.

Share

100 000 i lönepåslag ska locka pedagoger till invandrarghetton

invandrardagis

DANMARK / INTEGRATIONSPOLITIK Få lärare och förskolelärare i Köpenhamnsområdet vill jobba i invandrartäta problemområden. För att råda bot på detta har stadens barn- och ungdomsförvaltning nu lagt fram ett förslag som innebär att den ska erbjudas rejäla löneökningar som är villig att arbeta i “socialt belastade” stadsdelar. Det kan i vissa fall vara fråga om löneförhöjningar på runt 100 000 danska kronor/år.

Den mest kvalificerade personalen till de mest krävande institutionerna“. Så kallar Köpenhamns barn- och ungdomsförvaltning det utspel de nyligen gjort under ledning av borgerliga Venstres Pia Allerslev. Tanken är att man ska göra det mer attraktivt för lärare, förskolelärare och andra typer av pedagoger att arbeta i områden där många barn har “särskilda språkliga och sociala behov“. I klartext betyder detta invandrardominerade problemområden eller – som man i Danmark mer rättframt kallar det – ghetton. Läs mer »

Share

Lärarfacken vill ha 650 miljoner kr för att lära eleverna tänka “rätt”


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

INDOKTRINERINGEN I SKOLAN Regeringen gav nyligen nio miljoner kronor till Skolverket öronmärkta för att “höja kunskapen om främlingsfientlighet i skolan”, vilket i klartext kan utläsas som “indoktrinera de elever som inte är för massinvandring och mångkultur och röstar på SD i skolvalet”. Eva-Lis Sirén, som är ordförande på Lärarförbundet, är upprörd över detta. Det är inte det att skolan ska hjärntvätta eleverna partipolitiskt med statliga pengar som upprör Sirén, det har hon alls inget emot. Det hon reagerat på är att beloppet är så litet. Sirén anser att 650 miljoner kronor borde satsas på att tvinga i eleverna “rätt” åsikter.

För att kunna utverka mer pengar från regeringen till propaganda i skolan måste man kunna visa på ett behov. Det kan Sirén. Hon har i sitt förbund många “rättänkande” lärare som med ena ögat stängt är beredda att vittna om den tilltagande rasismen. En av dessa är högstadieläraren Niklas Lindman som jobbar på en skola utanför Göteborg. Han är relativt nybakad som lärare med endast tre års erfarenhet från olika gymnasie- och högstadieskolor. Det kompenseras dock mer än väl av den idealism han fortfarande har kvar efter sin lärarutbildning, där han fått lära sig alla de rätta åsikter som Sirén nu menar måste bibringas också eleverna.

Läs mer »

Share

Lärare satte för sanningsenliga betyg – hotas med indragen legitimation

Sankt Petri gymnasium Malmö

Foto: Jorchr, Wikimedia Commons

SKOLANS FÖRFALL David Nilsson är lärare i historia på S:t Petri Gymnasium i Malmö. I år gav han 51 av sina 177 elever i tredje ring bottenbetyget F. Detta har fått skolans rektor, Eva Daun, att anmäla Nilsson till Skolinspektionen för “oskicklig yrkesutövning”. Nilsson riskerar nu att få sin lärarlegitimation indragen.

Nilsson, som är en duktig och meriterad lärare och som anser att elever skall få de betyg de har gjort sig förtjänt av i form av prestationer på lektioner och prov, är upprörd över anmälningen:

– Arbetsgivaren var inte intresserad av att se mitt betygsunderlag. De har endast utgått från statistiken och säger att det är “orimligt” många F.

Situationen är känslig. S:t Petri Gymnasium har åtminstone 40 procent invandrarelever, de flesta av dem med asylrelaterad utomvästlig och muslimsk bakgrund.  S:t Petri ligger dock inte i ett invandrartätt utanförskapsområde utan är en skola mitt i Malmö med 100-åriga anor som tidigare utmärkt sig för goda kunskapsresultat. Skolan har haft ett gott renommé och kunnat rekrytera bra lärare. Det är således svårt att skylla låga betyg på att det skulle vara en dålig skola som den i Rosengård som för en tid sedan tvingades slå igen efter att nästan inga elever gått ut med godkända betyg och situationen i klassrummen urartat till ren anarki och kaos.

Läs mer »

Share

Gymnasieelever kan inte klockan


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

DET SVENSKA SKOLHAVERIET På fredagen sände Sveriges Radios P1 ett reportage som handlade om det hårresande förfall den svenska skolan befinner sig i. I reportaget avslöjades bland annat att elever lämnar grundskolan utan att kunna klockan.

Vi får ständigt nya rapporter om den svenska skolans förfall. Det handlar både om katastrofala brister i fråga om ordning, disciplin och studiero, och om ständigt sjunkande kunskapsnivåer. Vad beträffar kunskapsnivåerna talas det dock i allmänhet om de allt sämre resultaten i de internationella PISA-testerna.

Läs mer »

Share

Ännu ett exempel på den svenska skolans haveri

skola, hora, svenne

SKOLANS FÖRFALL På onsdagen berättade Avpixlat om journalisten Thomas Petersson som under en termin arbetat som vikarierande lärare på en skola i en invandrartät stadsdel i södra Stockholmsområdet. I en artikel i Dagens Nyheter beskrev Petersson en skola i fullständig upplösning, med enorma disciplin- och ordningsproblem, elever utan någon som helst respekt för vuxna och en total avsaknad av studiero. På torsdagen kommer larm om en annan problemskola i Stockholm.

Skolinspektionen hotar Stockholms stad med vite på 1,5 miljoner om man inte gör något åt problemen på Gubbängsskolan i Farsta. Skolinspektionen har konstaterat att det finns väldiga ordningsproblem på skolan, i synnerhet i årskurserna 6-9. Vid skolinspektionens besök ska inspektörerna bland annat ha sett hur elever kastade stolar och pennor omkring sig och fullständigt ignorerade lärarnas tillsägelser.

Läs mer »

Share

Det svenska samhällets sönderfall inifrån

skola abcFRITT FALL Journalisten Thomas Petersson tog under vårterminen i år ett vikariat på en skola i en av Stockholms invandrartäta förorter. Rapporten han idag lämnar kan inte beskrivas som något annat än ett samhälle i totalt sönderfall, där profetior mångkulturella konsekvenser i form av splittring och krackelerande social sammanhållning infrias.

Bilden Petersson målar upp i Dagens Nyheter idag är skrämmande, kanske än mer med tanke på hur regering efter regering vetat om detta men ändå låtit förfallet fortgå.

Läs mer »

Share

Den “islamistiska skolkomplotten” har terroristkoplingar

storbritannienSTORBRITANNIEN / ISLAMISERING Brittiska massmedier rapporterar nästan dagligen om nya avslöjanden i den s.k. islamistiska skolkomplotten. Nu visar det sig att en av de ledande krafterna bakom muslimska fundamentalisers försök att ta kontroll över skolor även har kopplingar till terroristorganisationer.

Avpixlat har vid flera tillfällen rapporterat om det vi valt att kalla “den islamistiska skolkomplotten”. I brittisk press benämns den omfattande härvan som “the trojan horse plot”. Bakgrunden kan mycket kortfattat beskrivas så här: Brittiska myndigheter har uppdagat att starkt konservativa, fundamentalistiska muslimer systematiskt försökt ta kontroll över vanliga, icke-religiösa skolor och därefter anpassa både undervisning och ordningsregler efter strikt muslimska värderingar. Detta har skett genom ett hemligt samarbete mellan muslimska lokalpolitiker, rektorer, lärare och föräldraföreningar.

Läs mer »

Share

15-åring dömd för sexuellt ofredande av lärare

Foto: BiT

Foto: BiT

KRISTIANSTAD En 15-åring döms efter att ha sexuellt ofredad sin kvinnliga lärare så grovt att hon bröt ihop och fick sjukskrivas.

Fallet avser Väskolan i Kristianstad. Då klassen ifråga en dag skulle titta på film hade läraren först fått tag på fel film. Då hon gick ut ur klassrummet och sedan återvände stod 15-årige Ismail med byxorna nere. Hon sade till eleven att sätta på sig byxorna och gå och sätta sig.

Ismail fortsatte att spexa inför klassen, där situationen beskrevs som orolig. Till slut sade hon åt eleven att ifall han inte kunde sitta still fick han gå ut, varpå Ismail samlade ihop sina saker för att lämna klassrummet. “Först ska du få en kram”, uppgav han, vilket läraren accepterade.

Läs mer »

Share

Lärarförbundet kräver moratorium för partibesök på skolor


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

POLITISKA SKOLBESÖK Lärarförbundet går nu ut och kräver ett tillfälligt stopp för alla partibesök i Sveriges skolor. Detta i avvaktan på att lagen ändras så att skolledningarna godtyckligt och egenmäktigt ges möjlighet att stänga ute partier man inte gillar. Bakgrunden är att lärarkåren inte anser att fri åsiktsbildning och rättvisa demokratiska spelregler bör gälla i samhället utan att i stället den som utnämnt sig till det godas väktare skall kunna ta sig rätten att bestämma vilka åsikter som ska få höras och vilka som ska tystas.

Det lärarna konkret vill förhindra är att Svenskarnas Parti, som man menar är nazistiskt, ges möjlighet att presentera sin politik för eleverna på skolorna inför höstens nationella val. Däremot är lärarna inte bekymrade över att företrädare för andra totalitära ideologier som kommunism och islamism får tillträde till skolorna.

Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Siren, anser att det strider mot lärarnas yrkesetik och mot läroplanen att ge alla partier samma demokratiska möjlighet att opinionsbilda:

- Man kan ju faktiskt hamna i en situation där ett barn av judiskt ursprung tvingas konfronteras och försvara sig mot nazister och det här är helt enkelt en omöjlig situation för lärare.

Läs mer »

Share
Älgstallet
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld