Erik Ullenhags myter slog tillbaka

MYTER Erik Ullenhag, före detta integrationsminister i alliansregeringen och kanske den enskilda person som allra mest personifierar massinvandringsfiaskot, fick idag byxorna neddragna då den nya rapporten, som bekräftar att invandringen bidrar till Sveriges kräftgång i Pisamätningarna, diskuterades på Twitter.

Ullenhags ökända mytsida, som sedermera tagits bort men finns bevarad på annat håll, fungerar i efterhand som något av ett monument över regeringens lögner och skönmålning av den destruktiva massinvandringen.

Läs mer »

Share

Massinvandringen enda säkra faktorn faktorn bakom Pisaraset

skolans förfall

MASSINVANDRINGEN / SKOLAN Medan Pisamätningarna släpptes och Sverige sjönk som en sten, förfasades politiker och proffstyckare, men den sedvanliga elefanten i rummet var det få som talade om. Lite beroende på vem budbäraren är tycks man lägga olika tyngd vid fakta. Idag är det forskaren Gabriel Heller Sahlgren som på DN Debatt presenterar en ny rapport som bekräftar det åtminstone frekventa läsare av alternativ media redan visste.

Massinvandringen är det politiska område som påverkar i stort sett hela övriga samhället, och trots tafatta försök av politiker och media med jämna mellanrum att försöka låta påskina att denna skulle utgöra någon slags vinst, slås utspelen snabbt ned av fakta – dessutom lär det idag vara synnerligen få som överhuvudtaget går på propagandan längre.

Läs mer »

Share

SD inget riksdagsparti enligt friskola i Malmö

skola utan sd

Klicka för större version

CENSUR Så här ser det ut i klassrummet i en friskola i Malmö, där man tydligen beslutat att censurera verkligheten för eleverna och valt att utelämna oppositionen och åttonde partiet i riksdagen.

Bilden fick vi skickade till oss från en läsare som beskriver den märkliga situationen i den av mångkultur sargade staden så här:

Är det inte lustigt… Titt som tätt när jag cyklar till jobbet på morgonen så cyklar jag förbi en nyligen utbränd bil. När jag cyklar hem på eftermiddagen tar jag numera omvägar för att slippa gatuprostitution & “EU-migrant”-läger. Men på min sons skola censurerar de Sveriges tredje största parti i sin undervisning…

Share

Fyra av fem nyanlända går ut grundskolan utan godkända betyg

skola abcDET SVENSKA SKOLHAVERIET Den svenska massinvandringen i allmänhet, och på senare tid den skenande mottagandet av s.k. ensamkommande flyktingbarn i synnerhet, beskrivs av dess förespråkare som en investering i Sverige framtid. Den krassa verkligheten bakom de politiska kulisserna talar ett annat språk. Exempelvis går 80 procent av alla nyanlända i skolåldern ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Även inom gruppen andra generationens asylinvandrare är siffrorna icke godkända elever skrämmande höga.

Mer konkret innebär det att fyra av fem unga nyanlända går rakt ut i arbetslöshet eftersom den svenska arbetsmarknaden har mycket liten andel lågkvalificerade jobb där det inte krävs mer än grundskola. Detsamma gäller den generation av asylinvandrares barn som är födda i Sverige. I bästa fall innebär det “bara” mångmiljardbelopp i försörjningsstöd till dessa grupper. I många fall går dessa unga dock inte bara ut i arbetslöshet utan också in i grov kriminalitet eller radikal islamism och terrorism, med förödande konsekvenser för samhället långt utöver bara ekonomiska kostnader.

Läs mer »

Share

Ideologisk utrensning på Malmö högskola

Göran AdamsonDEN AKADEMISKA ÅSIKTSKORRIDOREN Högskolor ska syssla med objektiv forskning och kunskapsförmedling är det tänkt, inte opinionsbildning och propaganda. Sedan slutet av 1960-talet har dock, framförallt de samhällsvetenskapliga institutionerna, förvandlats till extremt vänsterliberala centra för likriktad åsiktsbildning. Idag är det postmarxistiska – ofta rent nyrasistiska – diskurser som multikulturalism, intersektionell genus”vetenskap”, vithetskritisk och neokolonial “forskning” osv som gäller. Den som ifrågasätter finner sig snabbt vara ute i kylan. Det har docent Göran Adamson på Malmö högskola fått erfara som nu får sparken efter att i sin forskning ha kritiserat multikulturalismen.

Avpixlat har tidigare uppmärksammat Göran Adamsons kritik mot den extrema vänstervridningen på Malmö högskola och den mobbning han utsattes för när han skrev en bok om detta. Nu har han alltså fått sparken som en konsekvens av sin kritik. Adamson är välmeriterad docent och har undervisat och forskat på Malmö högskola och andra lärosäten i tio år. Han har varit omtyckt och omvittnat duktig. Allt förändrades dock när Adamson för en tid sedan publicerade sin bok “Svensk mångfaldspolitik – en kritik från vänster” där han ifrågasatte den implementering av multikulturalism som överideologi och objektiv sanning som skett på samtliga högskolor i Sverige de senaste 15 åren.

Läs mer »

Share

Asylboende placeras bredvid skola – rektor uppmanar kvinnliga elever att inte klä sig “utmanande”

Inga korta kjolar och topparISLAMISERING/TYSKLAND I den sydtyska staden Pocking har ett tillfälligt asylboende anlagts invid en gymnasieskola. Med anledning av detta har skolans rektor i ett brev uppmanat kvinnliga elever att inte bära “utmanande” klädsel. Manliga asylsökande från muslimska kulturer förmodas nämligen inte kunna hantera åsynen av unga kvinnor i korta kjolar eller urringade blusar.

Händelserna vid Wilhelm-Diess-Gymnasium i sydtyska Pocking, nära gränsen mot Österrike, har uppmärksammats i både tyska och internationella medier. För en dryg vecka sedan öppnade det tillfälliga asylboende som anlagts intill skolans gymnastiksal. Till följd av detta används inte gymnastiksalen för närvarande. Istället har eleverna sin gymnastikundervisning på en grundskola i området. Men skolans rektor Martin Thalhammer är ändå oroad över vad som kan ske i mötena mellan tyska gymnasieelever och asylsökande syrier. Läs mer »

Share

Allt fler elever på invandrardominerade Göteborgsskolor går ut nian med ofullständiga betyg

skola abcMASSINVANDRINGEN & SKOLAN Betygsraset fortsätter i Göteborg“. Så skriver Göteborgstidningen GP i en rubrik på torsdagen. En närmare titt på statistiken visar dock att försämrade betyg inte verkar drabba alla kommunala skolor i rikets andra stad. Det är på invandrardominerade skolor i “utanförskapsområden” som Biskopsgården och Bergsjön de stora problemen finns.

2014 gick 68,8% av niondeklassarna i Göteborgs kommunala grundskolor ut skolan med fullständiga betyg, dvs. godkända betyg i alla ämnen. Följaktligen lämnade 31,2% grundskolan med ofullständiga betyg. Andelen elever med ofullständiga betyg 2014 kan tyckas vara extremt hög, men i år har denna redan skyhöga siffra ökat ytterligare.

Läs mer »

Share

“Rasregister” över forskare kan bli nyrasismens bisarra konsekvens

Bo Rothstein

Bo Rothstein

TOKERIER En grupp akademiker vid Göteborgs universitet har beklagat sig över att den arbetsgrupp som ska utveckla universitetets “kunskapscentrum mot rasism” utgörs av personer som “läses som vita“. Man anser att arbetsgruppen i huvudsak bör bestå av forskare som “rasifieras som icke-vita“. Bo Rothstein, välkänd professor i statsvetenskap, bemöter nyrasisternas krav i en dräpande debattartikel.

Den absurda debatt som nu rasar vid Göteborgs universitet togs upp av Avpixlats Mats Dagerlind i en krönika som publicerades på måndagen. Dagen därpå publicerade Göteborgs-Posten statsvetaren Bo Rothsteins svar på den artikel i vilken 18 akademiker krävde att i huvudsak “rasifierade” forskare ska arbeta med utvecklingen av den verksamhet som ska få namnet Kunskapscentrum mot rasism.

Läs mer »

Share

Syriernas omdiskuterade utbildningsnivå i riksdagens frågestund

RIKSDAGEN Turerna kring syriernas utbildningsnivå har diskuterats flitigt under de senaste dagarna, där både politiker och public service ertappats med att ljuga och förvanska på det sedvanliga sättet för att få massinvandringen att framstå som positiv.

Under torsdagens frågestund i riksdagen frågade Martin Kinnunen (SD) utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) ifall regeringen inte förstår vad som verkligen gäller.

Läs mer »

Share

SD-nej till reviderat förslag om skolavslutningar

Foto: David Castor

Foto: David Castor

SKOLAVSLUTNINGAR För att få slut på de ständiga spekulationerna kring vad som är tillåtet på skolornas avslutningar, hade alliansen lagt fram ett förslag för att ändra skollagen man länge såg ut att få igenom med hjälp av Sverigedemokraterna. Men då alliansen i sista stund ändrar det centrala innehållet i detta, meddelar SD att man avser säga nej.

Det var efter torsdagens sammanträde i utbildningsutskottet SD meddelade att man inte längre avser stödja alliansens förslag att tillåta religiösa inslag i skolavslutningarna, och därmed faller möjligheterna att få igenom det i riksdagen.

Läs mer »

Share

SD presenterar skolförslag


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

SKOLAN Idag presenterar Sverigedemokraterna ett flertal utbildningspolitiska förslag, bland annat en karriärstege för lärare med Shanghai som förebild.

Stefan Jakobsson, Sverigedemokraternas skolpolitiske talesperson, säger till Sveriges Radio att inom alla yrken finns en karriärtrappa men att man inom skolan kan komma in, stänga dörren och sedan inte vidareutbilda sig på 40 år.

Läs mer »

Share

SD håller presskonferens om partiets skolpolitik

Stefan Jjakobsson (SD)

SD:s skolpolitiske talesperson Stefan Jakobsson.

SVERIGEDEMOKRATERNA Tisdagen den 9 juni klockan 10.00 håller Sverigedemokraterna presskonferens i riksdagens presscenter om partiets skolpolitik och framtida vision om en Sverigedemokratisk skola där den idag allt undermåligare svenska skolan återupprättas till lägst den nivå den tidigare haft och bör ha i ett land som Sverige.

I pressmedelandet skriver SD:

Den svenska skolan är internationellt sett dålig. Lärarutbildningen är på avgörande punkter undermålig och många elever ges inte förutsättningar att nå adekvat kunskapsnivå. Sverige sjunker kontinuerligt från en redan låg nivå i de mätningar som presenteras. Med nuvarande politik finns inga förutsättningar att vända den dystra trenden.

Läs mer »

Share

Lärare slår larm – situationen på invandrardominerad Boråsskola ohållbar

skola abcASYLHAVERIET Personal på Fjärdingskolan i den invandrardominerade Boråsstadsdelen Hässleholmen slår i en debattartikel larm om en allt mer ohållbar situation för både elever och lärare. Roten till problemen är den ansvarslösa, okontrollerade asylinvandringen.

På fredagen publicerade Borås Tidning en debattartikel som skrivits av personal på Fjärdingskolan, en låg- och mellanstadieskola i det starkt invandrardominerade “utanförskapsområdet” Hässleholmen i Borås. I artikeln beskriver skolpersonalen en situation som närmast framstår som katastrofal.

Läs mer »

Share

Strömsund nästa kommun vars ekonomi brakar samman under asyltrycket

Susanne Hansson (S)

Susanne Hansson (S)

ASYLHAVERIET I jämtländska Strömsund slår de styrande socialdemokraterna nu larm. Kommunens ekonomi är på väg att haverera på grund av den höga asylmottagningen. Man kommer att skicka en skrivelse till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s), i vilken man kräver höjda statliga ersättningsnivåer för asylmottagning.

Larmrapporterna från kommuner har kommit allt tätare under det senaste året. Fler och fler kommuner får svårt att klara ekonomin när skyhög asylmottagning leder till omfattande merkostnader, och den statliga ersättningen inte räcker till för att täcka finansieringen. Den senaste kommunen på listan är Strömsund i Jämtland. Läs mer »

Share

Polismyndigheten döms för mans- och svenskdiskriminering

polistidningen_sloja1

Exempel på polisens mångfaldspolicy.

DISKRIMINERING Avpixlat har vid flera tillfällen uppmärksammat den mångfaldspolicy som klåfingriga vänsterliberala politiker påtvingat Polismyndigheten, där man tummat på antagningskraven till polisutbildningen i syfte att få in fler kvinnor och invandrare. Att ha en jämnt könsfördelad och mångkulturell poliskår har ansetts viktigare än att ha en kompetent poliskår som kan fullgöra sina kärnuppdrag.

För att åstadkomma detta har Polismyndigheten brutit mot diskrimineringslagen och valt bort kvalificerade svenska män till förmån för mindre kompetenta kvinnor och invandrare. En färsk dom i Stockholms tingsrätt sätter nu sannolikt stopp för mans- och svenskdiskrimineringen i antagningen till polisutbildningen.

Läs mer »

Share

Infantil insats av ökänd vänsterpartist i riksdagsdebatt

RIKSDAGEN Då riksdagen på onsdagen debatterade skolan deltog bland andra ökände Daniel Riazat (V), som ägnade sig åt att strö epitet omkring sig – “ett rasistiskt parti” om SD m m – medan skolelever satt i publiken och bevittnade det som ska föreställa förebilder som i princip ägnar sig åt mobbning.

Stefan Jakobsson (SD) gjorde sitt bästa för att hålla sig till sakfrågan medan Riazats utsvävningar bara blev värre och värre. Notera även att Riazat vägrade ta Jakobsson i hand efter duellen – vänsterns berömda, eller snarare selektiva, syn på alla människors lika värde in action.

Share

Kostnader för massinvandringen skenar – stadsdel sparar in på förskolan

pengarPRIORITERINGAR I Göteborgsstadsdelen Majorna har kostnaderna för socialbidrag och så kallade “ensamkommande flyktingbarn” ökat så pass mycket att politikerna nu istället drar ned på förskolorna.

Massinvandringen är regeringen Löfvens enskilt störta satsning. Medan man upprörs över att kostnaderna för rot-avdraget ökat med ett par miljarder, är dryga 250 miljarder under de nästkommande åren för massinvandringen tydligen inget större bekymmer.

Läs mer »

Share

“Svensk grundskola” inte så svensk

Al Azahar-skolan i Vällingby, så som den framställs på Stockholms stads webbplats.

Al Azhar-skolan i Vällingby, så som den framställs på Stockholms stads webbplats.

“SVENSK” GRUNDSKOLA I Vällingby i nordvästra Stockholm ligger Al Azhar-skolan. På Stockholms stads webbplats beskrivs den som “en svensk grundskola med muslimsk profil” och illustreras med en grupp blonda lintottar. Avsikten är att framställa islam i allmänhet och muslimska friskolor i synnerhet som något svenskt. Verkligheten är emellertid en annan. På Al Azhar-skolan går inga svenska elever. Det är en hårt segregerad skola för muslimska invandrare, de flesta från Somalia, som inte vill att deras barn ska försvenskas.

På Stockholms stads hemsida hävdas att det muslimska inslaget inskränker sig till att man läser om islam 1 lektion i veckan. Återigen visar sig verkligheten vara en annan. Rektor Aman Ali berättar i en intervju att “Allah för mig är livet, utan Allah kan jag inte leva” och låter sig avbildas på knä på bönemattan under en av de fem böner han genomför varje dag på jobbet. Bilder av skolans elever visar också att samtliga flickor tvingas ha muslimsk slöja under skoltid.

Läs mer »

Share

Debattörer i Danmark och Norge talar klarspråk om invandrarpojkars dåliga skolresultat

skola-debatt

INVANDRINGSDEBATT I VÅRA GRANNLÄNDER En hög andel pojkar med invandrarbakgrund får underkänt i danska och matematik i sina slutbetyg från grundskolan. Detta framkom i en nyligen publicerad dansk undersökning. Politiskt korrekta forskare försöker lägga skulden på det danska majoritetssamhället men åtminstone en tongivande debattör vågar tala klarspråk om situationen.

För några dagar sedan offentliggjordes resultaten av en undersökning som genomförts av den danska tankesmedjan Arbetarrörelsens ekonomiska råd (på danska: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd). I undersökningen hade man granskat danska elevers skolresultat från förra året och vad gällde pojkar med invandrarbakgrund var resultaten nedslående. Läs mer »

Share

Nyanlända sänker den svenska skolan

skola abcSKOLAN Den svenska skolans förfall, som tilltog rejält i och med den senaste Pisamätningen, kan till stor del förklaras med massinvandringen. Idag bekräftas detta indirekt då siffror visar att så många som 80 procent av nyanlända elever som gick ut högstadiet förra våren inte haft godkänt i samtliga ämnen.

Massinvandringen sätter stor press på kommunerna som måste trolla fram platser på förskolor och skolor, och på orter dit många nyanlända plötsligt kommer – och ibland fördubblar befolkningen i ett snäpp – drabbas naturligtvis även de svenska barnen av den sänkta kvaliteten på undervisningen.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld