Lördagsintervju med Lars Bern om 50 års felaktiga kostråd som gör oss sjuka

WEBB-TV Industriledaren och teknologie doktorn Lars Bern förklarar ingående hur LCHF-kost minskar risken för fetma, hjärtsjukdomar, diabetes, alzheimer och andra allvarliga sjukdomar. Han har nyligen startat Riksföreningen för metabol hälsa som arbetar med att sprida denna information.

Lars Bern berättar också om hur livsmedels- och läkemedelsföretagen tjänar pengar på denna felaktiga information. Vi får även höra en person som har fått diabetes berätta hur LCHF-kosten gjort det möjligt att sluta med insulin.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bokrecension: PK-samhället av Karl-Olov Arnstberg

PK-samhället av Karl-Olov Arnstberg (Debattförlaget, 2017)

BOKSLÄPP Länge har läsare av alternativmedier saknat en övergripande analys på svenska om vad som sker i Sverige och världen. Nu är den här, den 457 sidor tjocka studien av PK-samhället av professor emeritus och författaren Karl-Olov Arnstberg.

Han skriver som han pratar (1, 2, 3, 4) – lugnt, sakligt och med personliga infall och humor. Bokens värde ligger i att den griper över många områden samtidigt som läsaren inte tröttas av teoretiska resonemang genom att det hela tiden finns en verklighet. Faktum är att Arnstberg skiljer mellan de politiskt korrekta som hellre lever i teoriernas värld och oss som lever i verkligheten.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lördagsintervju 8 – Om det överdrivna klimathotet och fusket med klimatdata

WEBB-TV Teknologie doktor Lars Bern ger sin bild som är omtumlande och mycket intressant att ta del av för att förstå spelet bakom klimatlarmen. Lars Bern har gedigen erfarenhet inom klimatforskning sedan 40 år. Han berättar att klimathysterin drivs av en grupp globalister som vill skapa överstatliga organisationer och regelverk. De drar sig inte för att hitta på överdrifter för att skrämma folk med så att de ska acceptera åtgärderna.

Han berättar att det finns naturliga klimatförändringar och att vi troligen kommer få ett kallare väder. Han förklarar också varför. Lyssna även på hans föredrag 2015 inför Fri Folkbildning.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lördagsintervju: Professor Peter Stilbs om det överdrivna klimathotet och tystnaden i media

WEBB-TV President Donald Trump har signalerat att han är skeptisk till klimathotet. Folkrika stater som Kina och Indien bryr sig inte heller nämnvärt om oron för koldioxiden. Sverige ska som enda land ha en fossilfri fordonsflotta till 2030 vilket framstår alltmer som extremt. Men hur är det då? Är klimatet hotat?

För att få reda på detta intervjuar vi några experter på området. Först ut är Peter Stilbs som är professor emeritus inom fysikalisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han medverkar i antologin Haveriet (recenserad i Avpixlat 31/12, 2017) med kapitlet “Att styra klimatet eller att styra via klimatet” och skriver på bloggen Klimatupplysningen.

Läs mer »

FacebookTwitter

EU klubbar plan för att förbjuda kontanter

ÖVERSTATLIGA ÖVERGREPP På samma sätt som EU nyligen utnyttjade de muslimska terrorattentaten i Paris för att kuppa igenom bannlysningar och stora restriktioner av vapenägande för laglydiga EU-medborgare, klubbade man i tysthet förra veckan igenom starten på en plan för att förbjuda betalning med kontanter inom hela EU.

Så kallade kryptovalutor är därmed potentiellt snart det enda sättet för laglydiga medborgare att kunna handskas med sina egna pengar utan total överinsyn och allt mer politiserad granskning från stat och överstat, och i samband med spridningen av nyheten under tisdagen började priset på kryptovalutorna Bitcoin och dess nya mer säkra potentiella arvtagare Monero också mycket riktigt stiga i pris, en stigning som än så länge har fortsatt stadigt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lördagsmorgon med Lars Bern och Jan Tullberg om svensk industri

WEBB-TV Nytt avsnitt av Lördagsmorgon Avsnitt 19 – Om globaliseringen och utflyttning av svensk industri. Med i programmet är en ny gäst, industrimannen Lars Bern, som har ett förflutet som företagsledare i kända svenska företag (Volvo, ÅF) och som driver den intressanta bloggen Anthropocene samt föreläser om klimatskepticism (lyssna här).

I programmet deltar också vår välbekante och uppskattade gäst Jan Tullberg som är docent i företagsekonomi (se hans hemsida) och undertecknad, Jan Sjunnesson som leder programmet (se mitt föredrag om svensk industri). Vi diskuterar vad som händer i svensk industri och hur det står till med lojaliteten med Sverige hos svenska politiker och företagsledare.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Islamofobi” påverkar muslimers psykiska hälsa

Om kvinnan på bilden känner sig diskriminerad bör hon följa Avpixlats fyra enkla tips för att motarbeta "islamofobi". Foto: Hans Braxmeier.

Om kvinnan på bilden känner sig diskriminerad bör hon följa Avpixlats fyra enkla tips för att motarbeta “islamofobi”. Foto: Hans Braxmeier.

FORSKNING / ISLAM En undersökning som gjorts av forskare vid Oslo universitet visar att muslimer mår psykiskt dåligt av det man valt att kalla “islamofobi”, dvs. att icke-muslimer har en negativ inställning till islam. Undersökningen bygger på enkäter bland muslimer i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Resultaten uppges visa att de muslimer som tror att majoritetsbefolkningen är rädda för dem i högre grad känner stress och ångest. Avpixlat anser att en undersökning av detta slag måste bemötas med kritiska frågor.

Själva användandet av ordet “islamofobi” borde förstås ha lett till att den aktuella undersökningen diskvalificerats och inte tagits på allvar inom det s.k. forskarsamhället. “Islamofobi” är ju som bekant inte en objektiv term, utan ett begrepp som skapats av muslimska fundamentalister i syfte att förhindra kritik av islam. Men även i Norge domineras den akademiska världen av en politisk korrekthet som gör att starkt tendentiösa, ideologiskt färgade tolkningar av verkligheten kan godkännas som “vetenskap”.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Muslimska världen präglas av intellektuell stagnation”

Ali Ahmad Said Asbar, mera känd under pseudonymen Adonis, anses av många vara världens främste nu levande arabiskspråkige poet. Han är skarpt kritisk mot den religiösa dogmatism som präglar den muslimska världen. Foto: Mariusz Kubik.

Ali Ahmad Said Asbar, mera känd under pseudonymen Adonis, anses av många vara världens främste nu levande arabiskspråkige poet. Han är skarpt kritisk mot den religiösa dogmatism som präglar den muslimska världen. Foto: Mariusz Kubik.

INTERNATIONELL ISLAMDEBATT Den syriske poeten Ali Ahmad Said Asbar, mest känd under sin pseudonym Adonis, riktar i en aktuell intervju skarp kritik mot hela den muslimska världen, som enligt hans åsikt präglas av intellektuell stagnation och religiös dogmatism. “Araberna kommer att leva vidare, men de kommer inte att bidra till att göra världen bättre“, säger den Nobelpristippade författaren bland annat.

Den nu 87-årige syriske poeten Adonis, som sedan många år tillbaks lever i exil i Paris, har länge betraktats som en av den arabiskspråkiga världens främsta kulturpersonligheter. Han är en av de författare som vid åtskilliga tillfällen tippats få Nobelpriset i litteratur. När han nyligen var i Tyskland för att ta emot det prestigefyllda Erich Maria Remarque-priset intervjuades han av tyska Die Welt.

I intervjun för Die Welt gav Adonis uttryck för djup pessimism vad gäller den muslimska världens möjligheter att utvecklas mot fred, demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Grundproblemet, menade den åldrande poeten, är islam. Religionen kan, enligt Adonis, inte moderniseras eller reformeras, eftersom den då skulle förlora sin mening. Följaktligen, menade han, kommer islam inte att förändras.

Läs mer »

FacebookTwitter

Apple lanserar politiskt korrekta emojis

apple emojis

SAMTIDA PROBLEM Bristen på så kallad mångfald i den digitala världen då man ska ge uttryck för diverse sinnesstämningar uppstod plötsligt som ett problem för några år sedan. Detta vill Apple nu råda bot på.

Problematiken bestod av att alla emojis är vita människor. När Apple i dagarna uppdaterar sina operativsystem OS X och IOS har hela 300 nya emojis lagts till där fem olika hudtoner finns representerade. Även samkönade par, och familjer med två pappor eller två mammor, har man lagt till.

FacebookTwitter

Granskning Sverige: Kungen markerar kraftfullt mot Nobelfesten

NOBELGRANSKNING Idag är det dags för stora Nobelbalunsen i Stockholms Stadshus. För grävarna på Granskning Sverige är det däremot arbetsdag som vanligt. Den här gången är det kungliga hovet som får svara på frågor kring Nobelstiftelsen inkonsekventa, faktiskt bakvända, värdegrundsagerande, när man portar ledare och riksdagstalman för ett demokratiskt parti samtidigt som man bjuder in företrädare för de mest brutala och totalitära diktaturer att delta i festiviteterna.

Granskning Sverige skriver:

Granskning Sverige ringer till hovet och frågar om hur Kungen ser på Nobelstiftelsens agerande mot Sverigedemokraterna, ett folkvalt parti med nästan en miljon väljare bakom sig. Svaret är att han tydligt markerar mot Nobelstiftelsen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Granskning Sverige: Nobel-VD konfronterad med allvarliga lögner

NOBELGRANSKNING Granskning Sveriges genomlysning av Nobelstiftelsen går vidare. Den här gången är det stiftelsens förre VD Michael Sohlman som ombeds besvara några enkla frågor om värdegrund, exempelvis hur man tolkar och tillämpar principen om alla människors lika värde när man å ena sidan åberopar denna princip för att utestänga Sverigedemokraternas partiledare och riksdagstalman från att bevista prisutdelning och festiviteter men å andra sidan bjuder in representanter för diktaturer som Nordkorea och Saudiarabien.

Granskning Sverige skriver:

Det dröjer knappt 5 minuter innan Nobel-VD:n slänger på luren i örat på Granskning Sverige. På dessa fem minuterna har Michael Sohlman lyckats spela okunnig, hänvisat till dåligt minne och uppenbart ljugit Granskning Sverige rakt upp i ansiktet. Lyssna på hur åter en i Nobelstiftelsen trampar i klaveret.

Läs mer »

FacebookTwitter

Granskning Sverige: Extremisterna bakom nobelfesten avslöjade

NOBELGRANSKNING Granskning Sveriges genomlysning av Nobelstiftelsens göranden och låtanden fortsätter. Vad har man för värdegrund och hur tillämpar man principen om “alla människors lika värde” som urvalskriterium när man exempelvis portar Sverigedemokraternas partiledare och talman från Nobelfestiviteterna samtidigt som man bjuder in företrädare för de mest brutala och odemokratiska diktaturer?

Nobelstiftelsen har inga problem med mångkultur. Man tycker sig se att t o m Alfred Nobel själv skulle hyllat den. Granskning Sverige frågar om Nobelstiftelsen inte heller har några problem med våldtäkter, passbedrägerier, människosmuggling och bidragsfusk, som är utmärkande delar av svensk mångkultur idag. Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Heldin kan varken svara på detta eller om han tar avstånd från kommunism. Istället lägger han på luren med hänvisning till dålig täckning.

Läs mer »

FacebookTwitter

Granskning Sverige: Storbråk mellan Nobelstiftelsen och Svenska Akademien

NOBELGRANSKNING I det andra avsnittet av Granskning Sveriges Nobelgranskning går jakten vidare på ett svar på frågor som om det går att få Nobelpriset även om man inte tror på alla människors lika värde, vad Nobelkommittén gör för tolkning av det begreppet och varför man tycks tolka det olika i olika sammanhang. Tar de som utser pristagare hänsyn endast till strikt vetenskapliga meriter hos kandidaterna eller väger man även in deras åsikter?

Skulle t ex James Watson, som fick Nobepriset i medicin 1962 för upptäckten av DNA, ha kunnat få priset idag, trots att han uttalat politiskt inkorrekta hypoteser om att det kan vara så att afrikaner har en lägre genomsnittlig intelligenskvot än västerlänningar? Skulle Jimmie Åkesson kunna få Nobelpriset i litteratur för sin bok Satis Polito, trots att han inte släpps in i stadshuset under utdelningen pga av att han inte anses stå upp för alla människors lika värde?

Läs mer »

FacebookTwitter

Granskning Sverige: Måste man vara PK för att få Nobelpriset?

NOBELGRANSKNING Granskarna på Granskning Sverige tar sig nu an turerna kring Nobelfestligheterna i en serie kortare nedslag där man kontakter olika personer med anknytning till prisutdelning och de ceremonier och festiviteter som inramar det årliga Nobelarrangemanget. Ovan kan man lyssna till det första med rubriken “Måste man vara PK för att få nobelpriset?”

De frågor man vill ha svar på handlar om vilka åsikter och värderingar man själv eller det man representerar får ha för att bli inbjuden till denna exklusiva skara eller för att få priserna. Frågorna ställs bland annat med bakgrund av att Sverigedemokraternas partiledare konsekvent har diskriminerats av Nobelkommittén med hänvisning till luddiga värdegrundsbegrepp, samtidigt som man inte har haft några bekymmer med att bjuda in svenska kommunistiska partiledare med försänkningar i ett antal totalitära diktaturer.

Läs mer »

FacebookTwitter

Världsberömd DNA-upptäckare tvingas sälja sin Nobelmedalj

James Watson

NOBELPRISTAGARE I BLÅSVÄDER James Watson, nobelpristagare i medicin och ena halvan av den för sin upptäckt av DNA världsberömda duon Watson och Crick, tvingas nu sälja sin Nobelmedalj. Detta efter att han frysts ut av etablissemanget på grund av ett kontroversiellt uttalande 2007 om att afrikaner som population sannolikt har en lägre genomsnittlig intelligenskvot jämfört med västerlänningar.

Det var i en intervju för tidningen Sunday Times Magazine den 14 oktober 2007 som Watson citerades med att ha sagt att han var “pessimistisk beträffande Afrikas framtidsutsikter” eftersom “alla våra biståndsinsatser grundar sig på antagandet att afrikaners intelligens är densamma som vår, trots att alla undersökningar visar att så inte är fallet“.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson