Även socialdemokrater kritiserar regeringens oförmåga att hantera asylanstormningen

socialdemokraterna

ASYLPOLITISK DEBATT Även inom socialdemokratin protesterar nu allt fler politiker och debattörer mot den oförmåga och handlingsförlamning regeringen Löfven uppvisar vad gäller den pågående asylanstormningen. En socialdemokratisk kommunpolitiker i värmländska Årjäng beskriver migrationsminister Morgan Johansson som “så dum att klockorna stannar och blommorna vissnar“.

Det har tagit lång tid, men nu börjar man även inom socialdemokratin kunna notera ett visst uppvaknande i fråga om asylpolitiken. Allt fler s-märkta debattörer är djupt missnöjda med den sittande regeringens passivitet i fråga om den våldsamma asylanstormningen. Det är emellertid tveksamt om Löfven och hans ministär är lyhörda för intern kritik, i synnerhet eftersom de är bakbundna i och med samarbetet med massinvandringsextremisterna i Miljöpartiet.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD aviserar ny kulturpolitisk färdriktning i sin budgetmotion

sd logga okSVERIGEDEMOKRATERNA I ett pressmeddelande på torsdagen lyfter Sverigedemokraterna fram partiets kultursatsningar inom ramen för sin statsbudgetmotion. SD aviserar fortsatta och omfattande satsningar på kulturområdet med en rejäl ambitionshöjning på flera områden under parollen “Ny kulturpolitisk färdriktning för Sverige”.

Så här kommenterar Sverigedemokraternas kulturpolitiska talesperson, Aron Emilsson, partiets kultursatsningar:

– SD visar i den här budgetmotionen att vi fortsätter med idéutveckling, breddning och fördjupning av våra förslag för ny kulturpolitisk färdriktning för Sverige. Vi lanserar två nya förslag där det kulturella perspektivet behöver förstärkas, kultur i vården, samt kulturmiljö- och antikvarisk kompetens i Sveriges kommuner.

Vi gör också betydande satsningar på kultur för de yngsta, genom 90 miljoner mer än regeringen för Skapande förskola, och ordentliga förstärkningar inom kulturarvsområdet med över 500 miljoner kronor.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kraftigt höjda skatter aviseras för att klara migrantanstormningen

pengarDU BETALAR Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, larmar nu om att den offentligfinansierade välfärden står inför en kollaps såvida inte skatterna höjs rejält. Orsaken stavas invandring. Ett svenskt normalhushåll måste bereda sig på att betala minst 15.000 kr mer i skatt om året för att Sverige ska kunna fortsätta ta emot välfärdsmigranter i den omfattning som nu sker.

Redan innan den stora folkvandringen från tredje världen till Sverige kom igång i full skala med nu runt 2.000 asylsökande välfärdsmigranter om dagen plus anhöriga, var situationen hårt ansträngd för vård, omsorg, skola och andra offentligfinansierade välfärdstjänster. Nu står dessa verksamheter inför ett scenario där de kan komma att klappa ihop fullständigt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Raka SD-frågor och floskelfyllda S-svar

POLITIK När regionfullmäktige Östergötland sammanträdde på onsdagen diskuterades bland annat hur pass väl rustat regionen står inför den rekordhöga massinvandringen och dess kostnader.

Clara Aranda (SD) ställde en väldigt rak och enkel fråga till socialdemokraten Mats Johansson kring kostnaderna för vård av asylsökande migranter och illegala invandrare, något som skulle visa sig vara väldigt svårt att få svar på.

Läs mer »

FacebookTwitter

Förtroendet för Stefan Löfven dalar ytterligare

riksdagen

POLITIK Sifo mäter på uppdrag av SVT regelbundet svenska folkets förtroende för partiledarna, och idag släpptes den senaste mätningen som gjordes bland 986 personer under perioden 29 september till 5 oktober.

Högst förtroende ger svenska folket C-ledaren Annie Lööf med 45 procent, en uppgång på åtta procentenheter sedan förra mätningen i januari. Lägst får Ebba Busch Thor (KD) med 13, en dramatisk nedgång på 21 procentenheter.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD: “100 000 nya flyktingar på tre månader är en fara för Sverige”

Jörgen Fogelklou (SD)

Jörgen Fogelklou (SD)

MASSINVANDRINGEN Tidigare idag framkom det att Migrationsverket rustar för ytterligare 100 000 asylsökande migranter till Sverige under årets tre sista månader, en situation som borde få en hel nation att kraftigt börja ifrågasätta rimligheten i detta. “Det är nu helt uppenbart att Sveriges migrationspolitik är bortom all sans och balans”, skriver Jörgen Fogelklou och Lars Hansson från SD Göteborg i en debattartikel.

Utöver de redan rekordhöga nivåerna räknar man nu alltså med ytterligare 100 000 innan årsskiftet – till detta ska även minst lika många anhöriga m m läggas till. Dessutom ligger det verkliga antalet per vecka nu på ca 10 000 då Migrationsverket inte hinner registrera alla, vilket är mer än många andra EU-länder tar emot på ett helt år.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD starkast framåt i Stockholm

Stockholms Stadshus

Foto: Matthias Berlin

POLITIK De rödgrönrosa skulle fortfarande behålla styret om Stockholm ifall det vore val idag. Av samtliga partier är det dock Sverigedemokraterna som går starkast framåt.

– Stockholmarna är lite rödare och lite radikalare, och liknar väljarna i andra europeiska storstäder, som ofta är lite rödare till parti­färgen, konstaterar Ipsos opinions­chef David Ahlin för Dagens Nyheter.

Läs mer »

FacebookTwitter

KD-omröstning kan fälla DÖ

ebba busch thor Den så kallade Decemberöverenskommelsen, träffande förkortad till DÖ, som syftar att genom en ohelig allians mellan den borgerliga Alliansen och de rödgröna stänga ute Sverigedemokraterna från allt inflytande över statsbudgeten, kan snart vara historia. Kristdemokraterna håller inom kort en medlemsomröstning om DÖ och bedömare menar att de som vill riva upp överenskommelsens har goda möjligheter att vinna.

DÖ-överenskommelsen har kritiserats hårt från många håll, framför allt inifrån alliansen eftersom den i realiteten innebär abdikation från att bedriva politisk opposition. Den har också kritiserats mer allmänt som odemokratisk då den kringgår den vedertagna principen att en statsbudget och regering ska ha stöd aktivt eller passivt från en riksdagsmajoritet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Moderat kommunpolitiker talar klarspråk om asylhaveriet

Illegala invandrare tar sig in i långtradare i Calais

Illegala invandrare tar sig in i långtradare i Calais

SJUKLÖVERN & ASYLHAVERIET En moderat lokalpolitiker i östgötska Valdemarsvik talar i ett aktuellt blogginlägg klarspråk om det pågående asylhaveriet. Det finns inga bostäder åt de asylsökande. Varken skolor, förskolor, sjukvård eller socialtjänst har resurser nog att klara ett ständigt pågående inflöde av människor. Ändå tvingar Migrationsverket små kommuner som Valdemarsvik att hela tiden ta emot fler asylsökande.

Det är knappast någon hemlighet att det på lokal nivå finns ett utbrett missnöje bland många sjuklöver-politiker, i synnerhet inom de borgerliga partierna. Många av allianspartiernas kommunal- och landstingspolitiker stödjer inte den ansvarslösa massinvandrings- och multikulti-politik deras partier på riksnivå säger sig stå för. Många är också djupt missnöjda med den s.k. decemberöverenskommelsen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ex-muslimen Mona Walter talade i Rinkeby under hård polisbevakning

Foto: Jan Sjunnesson.

Foto: Jan Sjunnesson.

YTTRANDEFRIHET MED FÖRHINDER Så hölls till sist det föredrag som Mona Walter försökt få till stånd sedan i juni 2015. Två gånger har lokaluthyrare nekat henne, varför hon idag 3 oktober sökt tillstånd för att tala utomhus på Rinkeby torg.

– Det är fler poliser här än när Stefan Löfvén talade, berättar en svensk kvinna som bor i Rinkeby. Bra att hon ska tala även om det kommer reta upp vissa muslimer.

Torgmötet inleddes med gitarrspel och sedan tog en av arrangörerna, Anders Svensson från det kristna islamkritiska nätverket Set my People Free, mikrofonen för att introducera huvudtalaren Mona Walter. Ett hundratal åhörare väntade förväntansfullt bakom avspärrningar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Regeringen fast besluten att köra sönder Sverige

pensioner-invandring-410x300

MASSINVANDRINGEN Asylsökande migranter fortsätter att välla in i Europa och Sverige. Från regeringen är det blott en “utmaning”, den senaste politiskt korrekta eufemismen för ett krackelerande system. Samtidigt skenar kostnaderna och man planerar nu att ta en ännu större andel från biståndet.

Måndagen den 12 oktober bjuder statsminister Stefan Löfven (S) in till “den nationella samlingen Sverige tillsammans” där det är meningen att kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer ska försöka lösa konsekvenserna av regeringens oansvariga och destruktiva massinvandringspolitik.

Läs mer »

FacebookTwitter

Interpellationsdebatt om brottslingars allt grövre vapen

RIKSDAGEN I fredagens interpellationsdebatt frågade Jeff Ahl (SD) inrikesminister Anders Ygeman (S) om vilka konkreta åtgärder han och regeringen avser vidta för att bemöta hotet av att militära vapen används mot ordningsmakten.

Frågan härrör från en händelse i Tumba i augusti då en splittergranat slängdes mot en polisbuss. Granaten var av samma typ som de som använts vid ett flertal tillfällen i Malmö. Polismännen undgick skador bara av en lycklig tillfällighet.

FacebookTwitter

Tidigare minister i Frankrike kritiseras för etnisk definition av fransmän

Nadine MoranoFRANKRIKE / MULTIKULTURALISMEN EU-parlamentsledamoten, UMP-politikern och tidigare ministern i Frankrike, Nadine Morano, har fått utstå hård kritik efter att hon i en TV-intervju konstaterat att Frankrike inte är ett mångkulturellt land i grunden utan att det franska folket per definition är vitt och judeokristet men ett folk som tillåter invandring av andra folkgrupper.

Framför allt är det ytterkantsvänstern som rasar men även från sitt eget högerparti kommer kritik, bl.a. från tidigare partiledaren och presidenten Nicolas Sarkozy. Stöd får Morano dock från den tidigare Front National-ledaren Jean-Marie Le Pen som i en kommentar till media säger att det Morano gjort är endast att slå fast det objektivt uppenbara.

Läs mer »

FacebookTwitter

KD-förslag: Låt asylinvandrare slippa betala skatt

ebba busch thorSVENSKDISKRIMINERING KD:s partiledare Ebba Busch-Thor och KD-riksdagsledamoten Jakob Forssmed föreslår i ett debattinlägg att nyanlända ska kunna tjäna upp till en halv miljon utan att behöva betala skatt.

För att förslaget inte ska framstå som fullt så flagrant svenskdiskriminerande hakar man i en bisats på att skattebefrielsen även kan gälla ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det man då inte berättar är att en stor majoritet av de ungdomar som inte är anställningsbara pga ej godkända slutbetyg från grundskolan och avsaknad av gymnasieutbildning också har asylrelaterad invandrarbakgrund.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nytt försök från Mona Walter att tala i Rinkeby


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

FÖREDRAG Den islamkritiska debattören Mona Walter gör på lördag ett nytt försöka att tala i den invandrardominerade och hårt islamiserade Stockholmsförorten Rinkeby. Tidigare föredrag har stoppats av antidemokratiska krafter inom etablissemanget och Walter har även attackerats och jagats från Rinkeby av företrädare för det etniska parallellsamhället.

Inför det nya föredraget, denna gång i regi av konvertitorganisationen ‘Set my people free, har omfattande åtgärder vidtagits för att upplopp och attacker inte ska bli följd av Walters besök i den etniska enklaven. Muslimska samfund har på polisens initiativ träffat arrangören och inlett en dialog om evenemanget så att det förhoppningsvis kan genomföras utan allvarliga incidenter.

Läs mer »

FacebookTwitter

Regeringen höll presskonferens med anledning av asylkaoset

Anders Ygeman, Åsa Regner

Foto: Jan Sjunnesson.

PRESSKONFERENS Skärpt inre gränskontroll och mer resurser till flyktingar i närområden. Dessa förslag som SD länge förespråkat presenterades av inrikesminister Anders Ygeman vid en presskonferens i Rosenbad torsdagen den 1 oktober .

– Vi måste öka den inre utlänningskontrollen för att kunna utvisa de som inte har rätt att vistas i landet, sade Ygeman.

På fråga från Avpixlats utsände om inte dessa åtgärder skulle leda till samma upprörda känslor som i januari 2013 i den s.k. REVA- debatten svarade inrikesministern att dagens åtgärder är annorlunda.

Läs mer »

FacebookTwitter

Riksdagsfrågestund: Tältläger för 10 000 asylsökande

RIKSDAGEN Under riksdagens frågestund på torsdagen frågade Marcus Wiechel (SD) klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) om planerna på tältlägret för 10 000 asylsökande i skånska orten Rinkaby med 800 invånare.

Från SD deltog även Robert Stenkvist som frågade gymnasie- och kunskapslyfts­minister Aida Hadzialic (S) om den rekordhöga massinvandringen och hur många av dessa som kan komma att belasta den redan hårt åtgångna svenska skolan.

FacebookTwitter

Sverige- och flyktingvänlig politik i SD:s skuggbudget

Oscar Sjöstedt (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

POLITIK Nyligen meddelade Sverigedemokraterna att man vill skära ned på massinvandringen med ytterligare fem procent, från 90 till 95, men samtidigt öka antalet kvotflyktingar – det vill säga reella flyktingar med skyddsbehov. Idag kungör man ytterligare skärpningar av sin invandringspolitik i kölvattnet av asylkaoset.

Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson, och Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson, presenterade idag Sverigedemokraternas skuggbudget. Sedan tidigare har man presenterat åtgärder för en flyktingvänligare politik där man satsar åtskilliga fler miljoner än regeringen på bistånd där det behövs och gör skillnad – på plats.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD-riksdagsledamot hoppar av partiet och blir politisk vilde

Margareta Larsson (SD)jpgAVHOPP SD-riksdagsledamoten Margareta Larsson meddelar via media att hon lämnar Sverigedemokraterna och blir politisk vilde. Som skäl för avhoppet anger hon missnöje med toppstyrning inom partiet.

Larsson räknar i en lång intervju i boulevardtabloiden Expressen upp sådant som hon är missnöjd med beträffande partiledningens sätt att styra partiet. Från partiledningens sida vill man i nuläget inte kommentera avhoppet, som man av allt att döma inte känt till förrän Expressen skrev om det.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nystart för Fri Folkbildnings föredragsserie om islam

Jan Sjunnesson, Fri folkbildning

FÖREDRAGSSERIE Som Avpixlat tidigare rapporterat, blev föreningen Fri Folkbildning som drivs av Avpixlatmedarbetaren Jan Sjunnesson av med sin bokade möteslokal på Södermalm i Stockholm efter uppvaktning av SVT-medarbetaren Anna-Klara Bankel. Avpixlat ghar också berättat att föreningen lyckades dock ordna med ny föredragslokal och ett antal av föredragen kommer därför att kunna hållas trots att tvångsfinansierade Public Service-företag vill inskränka yttrandefriheten och hålla det svenska folket i okunnighet om islam. Nya datum är nu spikade.

Följande föredrag är nu klara och förhoppningen är förstås att dessa skall bli välbesökta av alla som vill ha en solid kunskapsgrund att stå på i den debatt om islams allt större plats i det svenska samhället som idag är högaktuell:

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Donera
Bli medlem i SD
SD Nacka
Fakta om romer - artikelserie
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld