Det finns inget känt samband med brottslighet starkare än att heta Jan Guillou

KRÖNIKA Den övervintrade kaviarkommunisten Jan Guillou tycker i sin omvittnade självgodhet att han kommit på något riktigt kul när han med lite ohederligt sifferdribblande i en krönika i den vänsterradikala boulevardtabloiden Aftonbladet påvisar att överrepresentationen för brott är högre bland SD-riksdagsledamöter än bland invandrare. “Det finns inget känt samband med brottslighet starkare än att vara Sverigedemokrat”, konstaterar Guillou med anledning av att 15 procent av ledamöterna i SD:s riksdagsgrupp är dömda eller misstänkta för något brott. Men den konklusionen stämmer inte.

Med argumentation på Guillous egen infantila nivå kan man enkelt konstatera att sambandet mellan brottslighet och att heta Jan Guillou är nästan sju gånger högre, 100 procent av alla Jan Guillouer i Sverige är dömda för brott. Vi talar här dessutom om brott så allvarliga att gripanden måste ske med k-pist-beväpnad polis och med årslånga fängelsepåföljder, varav en del fått avtjänas i isoleringscell på högt säkerhetsklassade fångvårdsanstalter som Österåker.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vägra gå på APT

KRÖNIKA En gång varje månad samlas anställda i arbetsplatsträffar, APT. De är obligatoriska om arbetsgivarna vill det och utgår från Medbestämmandelagen (MBL). Paragraf 19 i MBL tolkas av praktiskt taget alla större arbetsgivare som att APT är obligatoriskt och bör ske ca en gång /mån.

”19 § Arbetsgivare skall fortlöpande hålla arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal underrättad om hur hans verksamhet utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken.”

Jag har både som anställd och arbetsledare suttit på många APT, men ofta tvivlat på dess värde  De är vanliga inom den offentliga sektorn och i större privata företag. Facken gillar dem. Idag tänker jag mer på Sovjetunionen och Iran när någon nämner APT. Eller statligt sanktionerad “frivillig” hjärntvätt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fortsatt välfärdsstat eller vidöppna gränser?

DEBATT Egentligen borde rubriken vara “skall vi försvara det som är kvar av välfärdsstaten eller skall vi bibehålla de vidöppna gränserna?”. Även om vänsterliberaler lever i villfarelsen att de två motsägelserna går att förena, så har dom som vanligt fullständigt fel.

Den 26 februari läste jag den 31-sidiga rapport som Magnus Norell (terrorforskare och doktor i statsvetenskap) levererat till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Rapporten bär namnet Muslimska Brödraskapet i Sverige och ger en skrämmande bild av hur Muslimska Brödraskapet (MB) lyckats infiltrera det svenska samhället och även politiska partier såsom Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Är svenska arbetsgivare rasistiska?

insandare_150

INSÄNDARE Enligt det vänsterliberala etablissemanget kan det oproportionerligt höga antalet arbetslösa invandrare i Sverige delvis förklaras med att en betydande andel svenska företag är rasistiska och diskriminerande. Detta har MSM slagit fast vid ett flertal tillfällen, inte minst SVT vilket också uppmärksammats av Avpixlat, exempelvis via artikeln ”Granskning Sverige: SVT ljög om rasistiska arbetsgivare”.

Om vi ska ta MSM på allvar så menar de alltså att svenska företags beslut om vilka man vill anställa är starkt påverkade av rasism och diskriminering. D.v.s. att man ratar människor med ”fel hudfärg”, ”fel brytning”, ”fel etnicitet”, ”fel sexuell läggning”, ”fel genusuppfattning”, och så vidare.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vem hatar mest?

Jan Tullberg

DEBATT Ett svar på frågan vem är det som hatar brukar vara att ”min motståndare hatar medan jag själv är starkt emot hat, möjligen kan man säga att jag hatar hatet.” Den här artikeln skall försöka hitta mindre subjektiva och mer empiriska svar. Det blir svar som belyser hatet ur olika aspekter.

En mätpunkt är när engagemanget övergår från sakfrågan till antipati för de individer som har en annan åsikt. Det anses ofta vara en dygd att särskiljer på sak och person och starka känslor mot alla som tycker annorlunda brukar ses som malignt, ett tecken på hat. I en amerikansk studie (presenterades i Economist 28 mars 2008) jämfördes två motsatta politiska grupperingar för att se i vilken utsträckning de hyste en starkt negativ bedömning av andra till såväl sak som person. Den centrala frågan var om försökspersonen ”dislike not only the other side’s ideas, but also the people that holds them”. Vem hatar, eller åtminstone tycker illa om sina motståndare, kan göras till en empirisk fråga istället för ett antagande. I undersökningen ställdes personer mot varandra som klassat sig själva som ”very conservativa” respektive ”very liberal”, den senare termen betyder i USA radikal vänster.

Läs mer »

FacebookTwitter

Till Ygeman och till oss alla som har ärvt detta land

insandare_150

INSÄNDARE De människor som skulle behöva ta sitt ansvar kommer inte att göra det. För de läser inte tidningar eller ser på nyheterna. Deras lojalitet ligger någon annanstans än till vårt samhälle. Den ligger hos ideologins skrift eller dess uttolkare. Denna ideologi är vad de i sin tur indoktrinerar sina barn med.

Eftersom ideologin motsätter sig grundläggande principer för vårt samhällsskick fungerar dessa barn i allmänhet dåligt i skola och samhälle. För dem återstår därför endast kriminalitet och/eller våld. Våld som uppmanas i både ideologi och av kriminella, vilka tacksamt tar emot en till synes aldrig sinande och därtill ökande ström av kandidater, hoppfulla att finna sin plats. Därför kommer inte din uppmaning att hörsammas eller följas av dem. Vi andra tar redan ett stort ansvar. Utrymmet för oss att öka ansvaret är litet och kommer därför att ha marginell effekt.

Läs mer »

FacebookTwitter

När man slåss mot monster

KRÖNIKA Till att börja med vill jag beklaga min långa frånvaro – jag har varit upptagen med min andra forskningsartikel som jag kommer presentera nu måndagen den sjätte (den andra artikeln av de tre som ska utgöra min doktorandtes) och jag har helt enkelt inte hunnit med att skriva något annat. Hursomhelst: Ett citat som jag reflekterat över mycket på senare tid är ”He who fights monsters should see to it that he himself does not become a monster”, ungefärligt översatt ”om man slåss mot monster måste man vara försiktig så att man inte själv blir ett”.

Detta är något vi i den Sverigevänliga rörelsen måste ha i åtanke när vi tar oss an det monstruösa politiska etablissemanget i Sverige och globalt. Så hur undviker vi att själva bli monster?

Läs mer »

FacebookTwitter

Beslöjad feminism

KRÖNIKA Härförleden drack jag ett som ”Schorle” kamouflerat glas äpplevin på ett av mina stamställen. Jag serverades av en god väninna som är född i Tyskland av turkiska föräldrar. Som brukligt är gled samtalet in på olika livsteman, och till slut hamnade vi vid den eviga frågan: förhållandet mellan det täcka och det otäcka könet och hur arbetsfördelningen dem emellan borde se ut i ett något sålunda jämlikt förhållande. Jag slängde då ur mig följande mening: ”Jag tycker inte att kvinnor skulle behöva jobba.” På tyska blir det: ”Ich finde, Frauen sollten nicht arbeiten … müssen”. Men innan jag hann fyra i väg det sista hjälpverbet översköljdes jag av en invektivtsunami: Jag var en mansgris, hade en förlegad kvinnosyn och antagligen en bockfot nedkörd i höger jympadojja också.

Allt det där stämmer säkert. Men jag hade inte för avsikt att outa mig på det viset. Det jag egentligen ville säga var att en familj borde kunna leva på en lön och att kvinnan visst det får jobba, men i ett optimalt samhälle inte skulle behöva det om hon nu inte tvunget vill. Nånting sånt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Tröttnat på att vara läkare i MENA-land

insandare_150

INSÄNDARE Jag är specialist i allmänmedicin, med mer än 40 års erfarenhet av sjukvård. Efter pensionen har jag sedan 2010 arbetat deltid på en vårdcentral i södra Stockholm.

Men, sedan något år har antalet patienter från ett NO-GO-område och från ett boende för s k ensamkommande ökat på mottagningen och jag orkar inte längre med sådana patienter. I stället har jag valt att söka mig till innerstaden, där jag som svensk läkare är mer än välkommen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Därför kommer Donald Trump inte att avsättas

KRÖNIKA Nyligen publicerade Veckans Affärer en artikel med rubriken “Professorn: Trump kommer avsättas inom 100 dagar. Pence tar över”. Aftonbladet, SvD, DN Sydsvenskan och annan svensk media har även publicerat liknande artiklar nyligen där till och med Göran Persson uttalat sig förhoppningsfullt i frågan. Oavsett hur mycket dessa hoppas på en avsättning av Trump kommer en sådan inte att ske. I denna krönika förklarar jag varför.

I artikeln i Veckans Affärer påstår tidningens källa och “expert”, historieprofessorn Ronald L Feinman, att “det finns mycket som pekar mot att Trumps styre kommer bli kortvarigt”. Professorn levererar inte ett enda rationellt argument, verklighetsförankrade i avsättningsprocessens spelregler som står inskrivna i Konstitutionen. I själva verket pekar allt på det rakt motsatta, att Trumps styre kommer bli långvarigt, alltså minst hela hans första mandatperiod. De mest övertygande bevisen för det, vilket historieprofessorn inte verkar förstå, är de magiska siffrorna  25 och 19.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vi hörs nästa höst, Petter Jenner

insandare_150

INSÄNDARE Så har då Sverigedemokraterna utnämnts till ondskan själv. Det är den kände förintelseöverlevaren Emerich Roth som skriver i SvD – eller gör han verkligen det? Under texten står det Roths namn i samarbete med Petter Jenner, gymnasielärare.

Vad jag kommer ihåg under åren så är Emerich Roth en man med stor integritet och stor förmåga, speciellt verbalt. Vad skall han med en okänd gymnasielärare till? Saken går inte riktigt ihop, så jag utgår ifrån att det är Petter Jenner som håller i pennan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Välviljans baksida

KRÖNIKA Precis samtidigt som justitieminister Morgan Johansson i Agenda frenetiskt förnekar det ökande våldet i Sverige smäller ännu en handgranat i Malmö och skadar en person. Det är som om Volvo skulle förneka bromsfel på en bilmodell och hoppas på att man kan prata bort problemet. Så gör naturligtvis inte Volvo. Man återkallar aktuella bilar och erbjuder sig att åtgärda felet – och ser över produktionen så att felet inte upprepas. Allt för att behålla förtroendet bland köparna och sin position på marknaden.

Volvo har nämligen positionerat sig på bilmarknaden som en av de säkraste kvalitetsbilarna och gör allt för att behålla och stärka den positionen. Att förneka ett av kunderna upplevt säkerhetsproblem skulle på sikt vara helt förödande för Volvo. Inom marknadsföringen talar man om positionering av varumärken. För att ge en enkel bild kan man föreställa sig att konsumenterna i hjärnan har rankingstegar för olika områden. Det gäller för företagen att försöka bli nummer ett på en sådan kollektiv stege – då blir man marknadsledare inom sin marknadsnisch.

Läs mer »

FacebookTwitter

Var Malmö bättre förr?

insandare_150

INSÄNDARE Från 1960-talets välmående industristad till dagens bankrutta gangsterstad? Var Malmö bättre förr? Efterlyser sakkunniga samt personer som upplevde Malmö på 1960- och 1970.talet som kan uttala sig om saken. Ifall Malmö har blivit sämre, varför?

Uttrycket ”det var bättre förr” har nog alla hört. Allt var dock inte bättre förr. Flera saker är bättre idag – t ex trafiksäkerhet, vägstandard, bilar, sjukvård och möjligheter att kommunicera med varandra. Sedan 1970.talet har antalet omkomna i trafiken gått ned betydligt. Jag vill dock påstå att Malmö i flera avseenden var bättre förr. På ytan ser det ut som att Malmö har förbättras under de senaste 20 åren. Öresundsbron, Citytunneln, Malmö högskola det flashiga bostadsområdet Västra Hamnen, Turning Torso, häftiga köpcentrum och vräkiga sportanläggningar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lägga ut smyginspelade intervjuer på nätet OK enligt Journalistförbundets Yrkesetiska Nämnd

KRÖNIKA Efter att Mathias Ståhle på Eskilstuna-Kuriren nyligen skrev sin smutskastningsartikel om konkurrenterna på medborgarjournalistiska initiativet Granskning Sverige, har en diskussion om pressetik dragit igång inom vänsterliberal etablissemangsmedia som i sin oseriositet tangerar det rent absurda och som till och med statsministern oprofessionellt valt att lägga sig i.

Allmänt vedertagna journalistiska metoder och rutiner som man själv dagligen använder har framställts som pressetiska övertramp när de används av journalister med “fel” åsikter, och det hat, den hets och den slarvighet med sanning och fakta som man hävdar finns i den nya alternativa journalistiken, bemöter man paradoxalt nog med ännu hetsigare hets, hatiskare hat och slarvigare slarv med sanning och fakta.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hur alla nedskärningar påverkar oss

insandare_150

INSÄNDARE Jag vet inte hur många av er därute, ni aktiva läsare av Avpixlat, som har uppmärksammat den senaste trenden. En ung kvinna tvingades föda sitt barn i bilen på grund av att det inte fanns ett BB i närheten. Detta är alltså det senaste inom området “besparingar”.

Vi har ju läst om hur äldrevården har drabbats av sparvågen. Blöjor skulle vägas, de skulle enbart få ett halvt frukostägg, mindre kaffe, varmkorv med bröd på nyårsafton… ”Kreativiteten” är stor, när det gäller att skära ner på äldrevården. Varför? För att de äldre inte är vana vid att klaga, de är för gamla för att kunna rösta, deras barn och barnbarn är för upptagna med arbete, karriär och familj. Och då säger jag inte att det är deras fel, för hela samhället har blivit som ett hamsterhjul, vi ska springa fortare och fortare och för att vara socialt anpassade måste vi ha en ny, fin bil, villa, resor till exotiska länder, och för att klara det, måste vi jobba hårt. Bägge parter måste jobba hårt. Och på det, uppfostra barn. Så vi glömmer lätt bort våra föräldrar. Vi åker och besöker dem någon gång, och de är så tacksamma för besöket, de vill inte vara någon till last. Så de klagar inte. Lätta offer.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vänsterliberalers inkonsekventa och konstitutionsfientliga beteende

KRÖNIKA Det som just nu pågår i USA visar tydligt hur vänsterliberalerna är inkonsekventa i sitt agerande samt fientliga mot den amerikanska konstitutionen. I den här krönikan ger jag konkreta exempel på hur vänsterliberaler i USA agerar inkonsekvent kring två specifika aktuella politiska ämnen som är oförenligt med konstitutionen och den amerikanska maktfördelningen mellan stat och delstat/kommun.

I USA råder alltid en dragkamp mellan staten och delstaterna kring vem som har makten över vilka ansvarsområden. Statens makt i USA är väldigt begränsad, både i teorin och praktiken, vilket Högsta domstolen regelbundet bekräftar. Vissa ämnen är dock helt under statens ansvarsområde såsom utrikespolitik, tryckning av pengar, krigsförklaringar och invandringspolitik. Områden som berör skolor och utbildning är däremot ett delstatligt och kommunalt ansvarsområde.

Läs mer »

FacebookTwitter

Den svenska skolan

insandare_150

INSÄNDARE Trots att de svenska eleverna presterade marginellt bättre i den senaste PISA-undersökningen så finns det tvivelsutan ofattbart stora problem med den svenska skolan. Många av er har säkert läst om Värnhemsskolan i Malmö där det numera behövs både taggtråd och vakter för att det skall gå att upprätthålla säkerheten. Den som har missat detta kan läsa mer här.

Det finns dock enorma problem som det inte skrivs om överhuvudtaget. Det gäller hur många som klarar sig igenom grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Den här informationen är något man lätt kan kontrollera själv genom att besöka sidan Välja skola.

Läs mer »

FacebookTwitter

Skogsdöden, ozonhålet och andra skrönor

KRÖNIKA Det okritiska flocktänkandet kostar mänskligheten oerhörda resurser och outsäglig vånda. Det har i alla tider utnyttjats av överheten för att kontrollera menigheten. Kristendomens hot om Helvetet höll folket i stränga tyglar. Islams löfte om Paradiset ger försäkran om fanatiskt lojala muslimer. Enväldiga kungar och diktatorer leder sina folk till krig med indoktrinerande hotkampanjer som den enskildes förnuft står maktlös inför. Säg den enskilda soldat som önskar krig. Flockbeteendet är demagogernas främsta vapen. Oliktänkande är deras värsta fiende. De måste med förlöjligande, utfrysning, censur, förtal, justitiemord, bannlysning, internering eller i värsta fall avrättning oskadliggöras.

Trots allt fler för gemene man ovedersägliga problem och gigantiska kostnader i samband med den stora, fria invandringen till Sverige hävdar de politiker, som över huvudet på folket ansvarat för den, fortsatt att den är lönsam och oproblematisk. Det är det okunniga, svenska folket som måste integreras i denna nya humanitära stormakt – inte de välutbildade, kulturellt överlägsna invandrarna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Att försvara värdegrunden eller konsten att knäcka en elev helt lagligt

DEBATT Att skolor i stor utsträckning bedriver politisk propaganda i stället för att hålla sig till vetenskapligt grundad undervisning är ingen nyhet. Men det är bara toppen på ett isberg.

Få saker är så nedtystade i skolans värld som de tekniker man använder för att tysta elever som kritiserar invandringspolitiken eller mångkulturen. Som jag tidigare skrivit har jag arbetat som lärare i den svenska skolan sedan 2005, både som högstadielärare och som gymnasielärare och jag tänkte här berätta lite djupare om de metoder som jag sett användas. I officiellt tal berättas det om att ”stå upp för värdegrunden”. Egentligen handlar det inte om mycket annat än att få oppositionella elever att antingen hålla tyst eller sluta tro på sig själva och sina egna erfarenheter. Hela verksamheten har fått mig att spy så många gånger att jag nu väljer att berätta om det öppet.

Läs mer »

FacebookTwitter

När skall trollen på Aftonbladet sluta med att smäda Donald Trump?

DEBATT Det är naturligt att Aftonbladet ända sedan Donald Trump tillkännagav sin presidentkandidatur 2015 har varit kritiska. Förmodligen kom det som en chock för den nysovjetiska journalistikens högborg i Sverige när Donald Trump också vann presidentvalet den 8 november. Sedan installationen den 20 januari har dock kritiken övergått från just kritik till smutskastning, osanningar och smädelser.

Den svenska vi avpixlar inte–pressen hävdar att det är nyheten som är nyheten. Hmmm. Så vi skall bara torrt konstatera att det nu har det varit en ny skjutning i Malmö, trots att både gärningsman och brottsoffer i en absolut majoritet av fallen har utländsk bakgrund?

Läs mer »

FacebookTwitter

Nacka kommuns bibliotek agerar mot fri kunskapsbildning

insandare_150

INSÄNDARE Jag och säkert många andra Nackabor blev under förra året mycket nyfikna på tidningen Nya Tider, som var i rampljuset i samband med bokmässan i Göteborg. Det var mycket diskussioner i media om tidningen men inga konkreta exempel lades fram för att visa på dåligt eller felaktigt journalistiskt arbete. Efter att ha läst några artiklar på nätet insåg jag att det finns mycket intressant att läsa i tidningen som enligt min åsikt är välskriven och med väl underbyggd fakta i olika ämnen. Dock är artiklarna på nätet begränsade som många andra tidningar och det fulla utbudet ges endast i papperstidningen.

Nya Tider skiljer sig från andra tidningar bl.a genom att den inte väjer för obekväma fakta samt att läsaren får ta del av artiklar och nyheter som andra papperstidningar aldrig berör. Efter en kontakt med förlaget som ger ut tidningen lovade de en gratisprenumeration var till alla sex bibliotek i Nacka under våren. Förhoppningen från deras sida är antagligen att få ännu fler prenumeranter i framtiden. Jag och några andra Nackaboende kompisar har nu flera gånger utan framgång försökt att läsa tidningen på biblioteket.

Läs mer »

FacebookTwitter

Följ en godhetsberusad svensk till verklighetsfärjan i sju steg

KRÖNIKA För inte så länge sedan var det ingen självklarhet att man som ”alkoholpolitisk” flykting i vårt västra grannland (från Skåne sett) blev behandlad med silkesvantar. Det blev visserligen sällan något allvarligt gruff mellan broderfolken. Men uttryck som ”Håll Danmark rent, följ en svensk till färjan” var en verbal dansk skalle som gärna delades ut med ett underfundigt ”smil” på läpparna. Samma slagord stod på baksidan av de avrivningsbara Tuborg-etiketter som vi pillade av och knäppte i sjön under överfarten från Limhamn till Dragør medan vi lät det sammetslena innehållet ömt smeka våra jungfruliga tonårsstrupar.

För de yngre Avpixlat-läsarna är det kanske svårt att föreställa sig. Men det fanns faktiskt en tid då Sverige inte var världens mest extrema PK-land. Vi hade andra problem på den tiden. Det fanns bland annat ett elitistiskt förmynderi där alkoholen pekades ut som roten till allt ont. Öl var dåtidens SD och skulle bekämpas med alla till buds stående medel. På krogen serverades ingen alkohol före kl. 12.00, och när man väl hade pungat ut med en halv veckolön för en skumfri Pripps Blå fick man inte själv transportera den från bardisken till bordet. Hembränningen florerade förstås, och en dagstripp till Danmark var ett välkommet inslag för att tillfälligt undkomma det kvävande betongsosseriet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Douglas Murray: Det skamliga hyckleriet hos Sveriges ’första feministiska regering’

Foto: Jan Sjunnesson.

DEBATT För några veckor sedan utsåg jag Labourparlamentsledamoten Tulip Siddiq till veckans skenheliga politiska hycklare, främst för att vara tyst om sin trångsynta faster och samtidigt påfallande högröstad om en total främling. Jag är rädd att jag var så överhopad av kandidater till förra veckans utmärkelse att jag precis har lyckats kravla mig ut ur högen av ansökningar. Jag kan emellertid nu avslöja de senaste mottagarna av detta alltmer eftertraktade pris.

Vinner över till och med talman John Bercow i kampen om priset gör den svenska regeringens modiga systrar. Här är ett foto från tidigare denna månad föreställande Isabella Lövin (Sveriges vice statsminister, klimat- och biståndsminister samt språkrör för Sveriges gröna parti). Som en reaktion på Donald Trumps mansdominerade laguppställning, poserade Isabella och hennes systerskap (gravida och icke-gravida) nyligen för detta foto för att signalera att den självutnämnda ’första feministiska regeringen i världen’ inte kommer att ta några instruktioner från USA nytillträdde president:

Läs mer »

FacebookTwitter

DN Kultur är inte alltid #fakenews

KRÖNIKA Så har DN Kulturs Jonas Thente tagit sitt förnuft (DN 17/2, 2017) till fånga och erkänt att flera av de sk #fakenews om Trump som hans egen tidning sprider (faktiskt på samma redaktion, se DN 15/2, 2017 av kollegan Greta Thurfjell) och amerikanska MainStreamMedier inte är sanna.

Han listar en fejkad film av ett handslag mellan Trump och Trudeau, som alltså Greta Thurfjell gått på, en baklängesfilmad Melania Trump med utebliven blinkning när hon ser maken, domaren Neil Gorsuch gymnasieploj “Fascism Forever” med flera falska nyheter som passar in i MSM:s Trumphat.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vem styr egentligen Sverige?

KRÖNIKA Kampen om makten pågår mellan de politiska partierna. Men är det verkligen de folkvalda som styr Sverige? Utgår all politisk makt från folket, såsom det står i den svenska grundlagen? Konspirationsteorierna är många kring vilka krafter som i verkligheten styr utvecklingen. Är den svenska regeringen bara demokratiska staffagefigurer för Muslimska brödraskapets globala kamp för det islamska kalifatet?

Brödraskapet är förbjudet på andra håll i världen, men tungt representerat inom både Socialdemokraterna och Miljöpartiet. De stöds av alltfler islamska organisationer i Sverige, alltfler koranskolor, moskéer, imamer och valdistrikt där sharialagar konkurrerar med den svenska rättvisan. Trots islams förklarade krig mot kristendomen får islamisterna märkligt nog inte heller något motstånd från Svenska kyrkan. En växande islamsk diaspora i Sverige gör invandrarna till en viktig väljarkår.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson