Eftervalsanalys: Konstitutionen sätts på eldprov

John Gustavsson

KRÖNIKA Donald Trump har segrat i Presidentvalet 2016. Till att börja med så vill jag gratulera alla er som stödde Donald Trump – jag gjorde det inte, och för att göra en sak klar redan från nu så ångrar jag absolut ingenting.

Om Donald Trump är en bra president, så kommer jag givetvis vara öppen för att ändra åsikt, men jag har aldrig varit en medgångssupporter och jag var inte emot Trump för att jag trodde att han skulle förlora, utan just för att jag inte tror att han kommer bli något annat än en katastrof som president, för USA men än mer för världen. Här följer några allmänna observationer:

Läs mer »

FacebookTwitter

Presidentvalet 2016: Hur och när det avgörs, och var du kan följa det

John Gustavsson

KRÖNIKA Idag den 8 november 2016 går USA till presidentval. I den här krönikan tänkte jag ge en snabb guide till valet, vad som kommer avgöra det, vilka faktorer som talar för endera kandidat, och när vi kan förvänta oss ett avgörande. Jag kommer även att förtydliga några termer och tipsa om vart ni kan följa valet för att få en balanserad rapportering på svenska. Mycket nöje!

Hur avgörs valet? I USA så är det inte ”flest röster vinner” automatiskt, utan det gäller att vinna flest elektorsröster. Varje delstat tilldelas elektorsröster baserat på storlek – flest har Kalifornien med 55, följt av Texas med 38. Ingen delstat har färre än 3. Den som vinner flest röster i en delstat tilldelas alla delstatens elektorsröster (undantag Maine och Nebraska) – så det är alltså ingen skillnad mellan att vinna med 51 % i Kalifornien och vinna med 70 % i Kalifornien, man får samma 55 röster oavsett. Detta gör att det är möjligt att vinna även om man får färre röster nationellt, fast det har bara skett tre gånger i USA:s historia (senast år 2000). Totalt finns det 538 elektorsröster, och man behöver 270 för att bli vald.

Läs mer »

FacebookTwitter

Trump – en kritisk granskning: Antidemokraten

John Gustavsson

KRÖNIKA I denna sista del i min kritiska granskning av Donald Trump så tänker jag diskutera Trumps komplicerade förhållande till demokratin och de demokratiska friheterna. Vi som nationalister värnar såklart om demokratin, vilket är ett av de främsta anledningarna till att vi står upp mot islamister –men att demokratin är värdefull är faktiskt också ett av de främsta argumenten till att Donald Trump, trots hans retorik, inte är en av oss.

Pressfriheten är en hörnsten i demokratin. Hur misslyckad vi än må tycka att Sveriges presskår är, så är friheten att få skriva och på så vis sprida sina åsikter fundamental för att ett land ska kunna kallas fritt. Därför är det minst sagt oroande att Trump på Twitter skrivit (ungefärligt översatt, se länk för original): ”Det är inte ’pressfrihet’ när tidningar och andra är tillåtna att skriva och säga vad de vill även om det är helt osant”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Trump – en kritisk granskning: Den självdestruktive narcissisten

John Gustavsson

KRÖNIKA Så här långt i denna krönikeserie har jag diskuterat Trump från ett historiskt perspektiv, samt kritiskt analyserat huruvida Trump verkligen är nationalist. I den här delen kommer jag analysera Donald Trumps självdestruktiva narcissism och hur den gör honom olämplig som president. Om Hillary Clinton hör hemma i ett fängelse, så hör Trump hemma på ett mentalsjukhus.

Redan nu har någon säkert redan tänkt – ”Men alla politiker är narcissister”. Detta stämmer i viss mån, men de flesta politiker är inte självdestruktiva narcissister: De har förmågan att hålla sin narcissism i styr så pass att de inte skadar sig själva med den. Trump är annorlunda. Här följer några exempel på hans självdestruktiva narcissism.

Läs mer »

FacebookTwitter

Trump – en kritisk granskning: Nationalist eller imitatör?

John Gustavsson

KRÖNIKA I förra krönikan så drog jag en del historiska paralleller för att visa att man inte ska stödja anti-etablissemangskandidater bara för att de är emot etablissemanget, och att Trump visat ett flertal varningstecken som antyder att han inte är någon vi bör stödja i presidentvalet. I den här krönikan tänkte jag först besvara några vanliga invändningar, och sedan gå över till huvudfrågan: Är Trump nationalist?

Till att börja med så vill jag förtydliga att jag inte på något sätt stöder Clinton. Hon är en vandrande katastrof som underpresterat i princip allt hon någonsin har gjort, och hon har dessutom antagligen brutit mot lagen. Hon är en typisk karriärpolitiker som sätter sig själv före landet, och det kommer hon utan tvekan fortsätta med som president. Men, det är inget argument för att stödja Trump. Tänk efter: Om Clinton är en katastrof som president, så drabbar det vänstern, och låter Republikanerna komma tillbaka starka 2020. Om Trump är en katastrof som president så riskerar han att dra ner alla nationalister över hela världen i fallet, eftersom så många (lyckligtvis inte de flesta Sverigedemokratiska riksdagsledamöter) gjort misstaget att associera sig med honom. Vore jag amerikan skulle jag rösta på Evan McMullin.

Läs mer »

FacebookTwitter

Trump – en kritisk granskning: Faran med etablissemangsmotstånd

John Gustavsson

KRÖNIKA Donald Trump har tagit världen med storm. För bara två år sen visste de flesta svenskar knappt vem han var; idag har alla en åsikt. De flesta är – som alltid när det gäller Republikanernas presidentkandidater i USA – negativt inställda, men bland nationalister har Donald Trump lyckats skaffa sig fans även på den här sidan Atlanten. Trump ses som en förebild, en informell ledare för en internationell anti-etablissemangsrörelse, och även om han inte är perfekt, så menar många att ”vad som helst är bättre än status quo”. I den här krönikeserien tänker jag ge ett annat perspektiv, och visa varför även vi nationalister bör ställa oss tveksamma till Trump.

Först måste vi förstå att motstånd mot etablissemanget är farligt. Inte dåligt; men farligt – det är likt elden som ju både kan värma hus och bränna ner dem. Så kan man sammanfatta det historien har att lära oss om anti-etablissemangsrörelser.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nej, vi måste inte hjälpa IS-krigarna

John Gustavsson

KRÖNIKA Patrik Kronqvist har i en krönika i Expressen tagit ett nytt bottenrekord: Han försvarar utan att blinka idén att Sverige bör hjälpa återvändande jihadister. Kronqvists ”case” är pragmatiskt – vi måste skydda oss från jihadisterna vilket vi gör genom att hjälpa dom så att dom blir snälla och ”rehabiliteras” i samhället. Vi har helt enkelt inga andra alternativ, menar han.

Om vi för ett ögonblick helt ignorerar det moraliska förfall som det skulle innebära att hjälpa terrorister och fokuserar på Kronqvists argument, så håller det helt enkelt inte: Innan Sverige blev världsberömt för massinvandring, så var vi världsberömda för vår välfärdsstat. Hur kan det då komma sig att Sverige är överrepresenterat bland IS-krigares hemländer jämfört med övriga Europa? Som doktorand i en samhällsvetenskap (nationalekonomi) så vet jag att man testar en hypotes genom att fråga ”Om hypotesen stämmer, hur skulle verkligheten då se ut?” och sedan som följdfråga ”Ser verkligheten ut så?”. Är svaret ja, så stöder det hypotesen, om inte så kan den förkastas.

Läs mer »

FacebookTwitter

Irakkriget: Den politiska korrekthetens största tragedi

John Gustavsson

KRÖNIKA I svensk media har Irakkriget framställts som ett exempel på misslyckad amerikansk imperialism; ett krig som inleddes baserad på en grundlös lögn om massförstörelsevapen för att lägga beslag på Iraks oljereserver samt öka Bushs popularitet.

Men är det verkligen så det ligger till, eller är detta ännu ett exempel på hur svenska journalister förvrider verkligheten för att passa sin egen västfientliga världsbild? I den här krönikan tänker jag ta itu med påståendena ett för ett:

1) Bush ljög om att Irak hade massförstörelsevapen. Att ljuga är att medvetet säga något som inte är sant – så frågan är, visste Bush att Irak inte hade massförstörelsevapen, eller trodde han genuint att så var fallet? En rapport som publicerades tidigare i år visade att så inte var fallet – CIA utsattes inte för politiska påtryckningar, och jag råder alla att vara misstänksamma mot uttalanden (i synnerhet anonyma sådana) från agenter som hävdar annorlunda, då dessa har ett egenintresse av att rentvå sina egna namn och beskylla Bush för sitt eget värdelösa underrättelsearbete. Det är också värt att nämna att Saddam Hussein flera gånger försökt skaffa massförstörelsevapen, något som är allmänt känt, och att det därför inte på något sätt var långsynt att tro att han försökt igen och lyckats.

Läs mer »

FacebookTwitter

Några konkreta förslag 2: En rationell biståndspolitik

John Gustavsson

KRÖNIKA För några veckor sedan presenterade jag några förslag på hur Sverige skulle kunna förbättra sin integrations- och säkerhetspolitik. Idag tänker jag fortsätta och denna gång presentera några idéer för att förbättra den svenska biståndspolitiken som jag tycker att Sverigedemokraterna borde driva. Notera att dessa förslag i första hand bör ses som kompletteringar och inte som en ersättning av partiets rådande politik.

1) Satsa på biståndsprojekt med hög avkastning. Hur många gånger har ni inte sett reklam på TV för biståndsorganisationer som visar upp barn med ballongmagar som ni uppmuntras skänka pengar för att ge mat till? Eller bilder som visar långa rader av sjuka barn, med uppmaningen att ge pengar för att kunna bygga ett sjukhus och/eller köpa in mer medicin? Det är givetvis hjärtskärande att se sådana bilder, men dessvärre är hjärtat ingen bra revisor. För vet ni vad nationalekonomisk forskning visat är den (i de flesta fall) bästa formen av bistånd i tredje världen-länder? Avloppssystem. Inte mat, sjukhus, skolor eller något annat som man associerar med bistånd, utan just avloppssystem. Hur kan det komma sig? Att ha avloppssystem gör att avfall tas omhand, vilket nästan ensamt kan utrota kolera och flera andra sjukdomar som sprids när mänskligt avfall får ligga ute och skräpa. Det är betydligt billigare än att till exempel bygga ett nytt sjukhus. Rent vatten och tvål bidrar också till att minska spridningen av väldigt många sjukdomar, i synnerhet bland barn.

Läs mer »

FacebookTwitter

Massinvandringen och etablissemangets intressekonflikt

John Gustavsson

KRÖNIKA Det är välkänt att endast Sverigedemokraterna förespråkar assimilation – upptagandet av invandrare i den svenska kulturen och svenska nationella identiteten. Sjuklöven förespråkar istället integration – vilket innebär att man vill få invandrare att vara ”som vanliga svenskar” (det vill säga; arbeta och inte begå brott), men ändå behålla sin gamla kulturella identitet och värderingar. Detta är såklart en omöjlighet alla seriösa forskare vet; gemensamma värderingar och en gemensam kultur är viktiga för att en person ska kunna få ett (icke statssubventionerat) jobb. Det är ett rent bedrägeri att säga till invandrare att de kan få alla fördelar med att vara svenskar utan att göra några uppoffringar.

Så varför inte satsa på assimilering? Kan det vara så att den katastrof som massinvandringen innebär faktiskt kan vara ett resultat av att incitamenten inte uppmanar till assimilering? Låt mig förklara. Inom mitt område inom nationalekonomin – beteendeekonomin – studerar vi bland annat hur intressekonflikter påverkar människor, och hur det oftast sker utan att vi är medvetna om det. Ett klassiskt exempel är läkare som indirekt mutas av läkemedelsbolag för att skriva ut en viss medicin (mutor sker främst genom resor och dyra middagar). Forskning visar att läkare påverkas av sådana mutor, samtidigt som samtliga förnekar att de gör det. Alla tror de att de är immuna, men ändå hittar de på bortförklaringar för att få göra det som gynnar deras eget självintresse (att skriva ut mediciner från de företag som mutat dem).

Läs mer »

FacebookTwitter

Kulturmarxismen: Svenska journalisters föråldrade världsbild

John Gustavsson

KRÖNIKA Det är inget nytt för oss Sverigevänner att svenska journalister, och i princip alla politiker på vänsterhalvan, ser världen från ett marxistiskt perspektiv: Detta betyder inte att de är hemliga marxister (det är de inte), men de har fått sin utbildning på institutioner (till exempel Södertörn) där den marxistiska världsbilden lärs ut och influerats av detta.

Ett stort problem med denna världsbild är att den är statisk: Den marxistiska världsbilden var betydligt närmare sanningen när den först utvecklades av Karl Marx, men sedan dess har ingen på allvar brytt sig om att uppdatera den, utan samma gamla världsbild och teorier lärs ut än idag, med resultatet att vi får en journalistkår som genomsyras av det vi brukar kalla kulturmarxism; en sorts marxism där man inte nödvändigtvis eftersträvar proletariatets diktatur, men ändå (säkerligen ofta omedvetet) accepterar en föråldrad världsbild som härstammar från marxismen. I den här krönikan tänker jag nu ge några konkreta exempel på detta.

Läs mer »

FacebookTwitter

Några konkreta förslag

John Gustavsson

KRÖNIKA Nyligen i en krönika så efterlyste Jan Sjunnesson konkreta förslag som den Sverigevänliga rörelsen kan driva istället för att bara jämra oss över den senaste bilbranden, våldsbrottet eller stenkastningen. Jag instämmer helhjärtat i detta, och av den anledningen tänker jag nu ta initiativet och tillägna denna krönika åt att presentera tre konkreta förslag:

Belöna de som anger islamister. En majoritet av muslimerna stöder inte ISIS. Det är givetvis fler som gör det än massmedia vill framställa det som, men de är fortfarande en minoritet. Dock har man som muslim inget större incitament till att ange ISIS-anhängare/medlemmar. Till att börja med så finns det så många av dom att i princip varje muslim har minst en islamist i släkten, vilket gör att man skapar en konflikt inom familjen genom att ange sitt eget kött och blod. Vidare så riskerar man att misshandlas eller rent av dödas av revanschsugna islamister som vill ge igen på ”förrädare” – vi bör komma ihåg att islamisterna hatar västvänliga muslimer mer än icke-muslimer, då dessa ses som quislingar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Därför slåss vänstern

John Gustavsson

KRÖNIKA Varför är vänsterextremister så våldsbenägna? Varför är våld i allmänhet mer accepterat inom den nya vänstern, även bland de som inte använder sig av sådana metoder? Varför riskerar man att misshandlas om man representerar Sverigedemokraterna, men inte om man representerar Feministiskt Initiativ?

Efter att ha funderat på saken har jag identifierat tre anledningar till detta som jag tänker presentera i den här krönikan:

1) Superhjälte-komplexet. Kortfattat så innebär den här illusionen att vänstern tenderar att se sig själva som hjältar, rent av superhjältar. När de ser sig i spegeln ser de inte en patetisk 23-åring som borde kommit ur sitt tonårsuppror; de ser Batman. Jag överdriver, men bara lite. Vänstern är besatt av att sätta sina olika kamper i en historisk kontext: När de kämpar för könskvotering föreställer de sig att de är den nutida motsvarigheten till suffragetterna som tappert slogs för kvinnlig rösträtt. När de kämpar för högre löner anser de sig vara lika tappra hjältar som Spartacus som ledde ett slavuppror. Och när de kämpar för att 30-åriga ”ensamkommande flyktingbarn” ska få stanna i Sverige, så inbillar de sig att de är en modern version av Vita Rosen, som stod upp mot Hitlers regim.

Läs mer »

FacebookTwitter

Mångkulturen, välfärdsstaten och demokratin – finns ett samband?

John Gustavsson

KRÖNIKA Mångkulturella länder är, globalt sett, inte lika bra som homogena länder. Vare sig man talar om demokrati eller ekonomisk jämlikhet, så är bilden tydlig: De länder som presterar sämst, är de som saknar en gemensam nationell kultur. Ett exempel är Irak; ett land delat mellan sunni- och shiamuslimer (för att inte nämna kristna och kurder). Flera exempel finns också i Afrika, där ett land utan problem kan bestå av ett dussin stammar med lika många språk och religioner.

Men korrelation bevisar inte kausalitet. Man kan säkerligen hitta fler gemensamma faktorer för världens odemokratiska länder. Generellt sett inom samhällsvetenskaplig forskning accepterar man inte en slutsats om man inte har en logisk förklaring till varför sambandet uppstår – om två variabler är korrelerade även efter inkluderande av kontrollvariabler, så säger vi ändå inte säkert att vi vet om korrelationen är kausal i sin natur, om vi inte kan förklara varför den skulle vara det. Med andra ord så är frågan: Finns det någon anledning att tro att mångkultur skulle kunna göra ett land mer ojämlikt och mindre demokratiskt?

Läs mer »

FacebookTwitter

Det mångkulturella tvångsäktenskapet

John Gustavsson

KRÖNIKA Från vänsterhåll får man ofta höra att ”nationaliteter finns bara i huvudet” och ”nationalstater är konstgjorda”. Mången vänsterakademiker har frågat sig ”Varför kan vi inte bara acceptera nyanlända flyktingar som svenskar?” och ”Varför kan inte islam få bli en del av den svenska kulturen?”.

Innan jag besvarar frågorna, så tänkte jag börja med att erkänna att det första påståendet är helt rätt – nationaliteter, och indirekt nationell identitet, är något som bara finns i huvudet. Så långt är alla överens – men vänstern (och en stor del av högern) menar att detta innebär att vi måste ändra vår syn på vem som är svensk och acceptera i princip varenda kotte som lyckats ta sig innanför landets gränser. Eftersom nationell samhörighet bara är ett sorts hjärnspöke, varför inte känna samhörighet med alla?

Läs mer »

FacebookTwitter

Nej, vi hatar inte experter

John Gustavsson

KRÖNIKA Sedan Storbritannien röstade för att lämna EU har flera journalister talat med förskräckelse om hur vanligt folk – och i synnerhet de unga outbildade arbetslösa männen som stöder SD – numera inte litar på experter. De har utvecklat faktaresistens och styrs bara av sina känslor.

Personligen kan jag inte låta bli att småle när jag hör sådana påståenden, av två skäl: Först och främst kommer de oftast från vänsterhåll. Vänstern bygger hela sin politik och alla sina politiska kampanjer på känslor. Vänstern har aldrig varit benägen att rabbla siffror och citera vetenskapliga tidskrifter; för vänstern handlar det alltid om ”men tycker du inte synd om dom stackars barnen?”. Detta gör inte att vänsterpolitik under alla omständigheter är fel, men det gör det ändå komiskt att höra vänsterjournalister klaga på att känslor kan ha spelat roll i utträdeskampanjen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Våldtäktskultur och terrorkultur

John Gustavsson

KRÖNIKA Varje gång ett terrordåd sker så påminns vi från vänsterhåll om att inte alla muslimer är terrorister och att de flesta muslimer tycker att terrorism är fel. Jag instämmer i detta, men jag vill ändå hävda att det bland muslimer finns en terrorkultur.

Detta kan låta motsägelsefullt, men det är det inte, och i den här krönikan ämnar jag försöka förklara den muslimska ”terrorkulturen” på ett sätt som till och med vänsterfolket kan begripa. För att göra det kommer jag att dra paralleller till våldtäktskulturen, ett annat av vänsterns favoritbegrepp. Sverige, menar som bekant vänstern, har en våldtäktskultur vilket är en ledande orsak bakom våldtäkter och sexuella övergrepp.

Läs mer »

FacebookTwitter

Därför kan den turkiska militärkuppen anses rättfärdigad

John Gustavsson

KRÖNIKA Som ni alla säkert redan vet så påbörjades igår kväll en statskupp av den turkiska militären mot President Erdogan och hans regering. Kuppförsöket misslyckades dock, efter att regeringen lyckats ta kontroll över Istanbul och militären visat sig högst motvillig när det gäller att faktiskt attackera Erdogan-anhängare (som gått man ur huse för att visa sitt missnöje mot kuppen). När det gäller kupper så är ju första regeln dessvärre ”go big or go home” – ska man göra en kupp så måste man gå hela vägen och vara beredd att få blod på händerna. Detta verkar kuppmakarna i Turkiet inte ha förstått.

För att förstå varför kuppen ägt rum måste man begripa den speciella roll som Turkiets militär tilldelas av den turkiska grundlagen. Turkiets grundlag säger tydligt att ingen får ställa upp i presidentvalet utan militärens godkännande. Låter det totalitärt? En aning kanske, men militären ställer bara ett krav på kandidater: Vill man bli president i Turkiet, så får man inte vara islamist.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – min eftervalsanalys

John Gustavsson

KRÖNIKA Ingen kan väl ha missat att Storbritannien röstat för att lämna den Europeiska unionen. Många (inte jag) chockades av resultatet och man får intrycket när man läser tidningarna att Storbritannien just röstat för att låta hela ön flyta iväg från Europas kust och upp till Nordpolen eller liknande.

I den här här eftervalsanalysen tänker jag ta itu med några olika ämnen som kommit upp i kommentarstrådarna samt dela med mig av några allmänna observationer jag gjort de senaste dagarna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 5

John Gustavsson

KRÖNIKA I denna sista del av den här artikelserien tänker jag ge mig på att tippa valutgången. Jag tror att Storbritannien kommer att rösta för ett utträde ur den Europeiska Unionen, och nedan berättar jag varför.

Först vill jag dock meddela alla er som funderar på att sitta uppe och valvakar (jag kan väl inte vara den enda) att vallokalerna stänger klockan 23:00 svensk tid, och första valresultatet förväntas cirka 01:30 från valdistriktet Sunderland. För att få en fingervisning om hur det kommer gå: Om 53 % av folket i Sunderland röstat Leave så är det antagligen 50/50 nationellt, alltså en väldigt jämn omröstning. Är det många fler än så som röstat Leave så har Leave antagligen vunnit, och vice versa. Håll utkik efter rapporter om valdeltagande – ett högt valdeltagande anses vara goda nyheter för EU-anhängarna, i synnerhet om det skulle vara långa köer i London och Skottland. Jag kommer själv att valvaka och göra en serie poddar under kvällen för Amerikanska Nyhetsanalysers räkning.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 4

John Gustavsson

KRÖNIKA Så här långt i den här artikelserien har jag förklarat hur det kommer sig att Storbritannien folkomröstar om EU-medlemskapet, presenterat de olika nyckelpersonerna som representerar de båda kampanjerna samt diskuterat hur ett Brexit skulle kunna påverka Sverige. Men den fundamentala frågan kvarstår: Varför bör Storbritannien rösta för ett utträde?

Under kampanjens gång så har flera argument förts fram på båda sidor. När jag övervägde hur jag skulle lägga upp den här artikeln tänkte jag först lista alla argument för och sedan alla argument emot, tillsammans med förklaringar/motargument. Dock hade det blivit en väldigt lång artikel full med upprepningar då många (de flesta?) av argumenten hänger ihop. Därför har jag valt att istället gå igenom ämne för ämne, presentera vad EU-vännerna hävdar och hur det egentligen ligger till, och på så vis ”väva in” argumenten för ett utträde.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 3

John Gustavsson

KRÖNIKA Hittills har jag berättat om hur det kom sig att Storbritannien håller en folkomröstning om sitt fortsatta EU-medlemskap och vilka företrädarna för de olika kampanjerna är (samt vilka som saknas och varför).

Men vad skulle det innebära för Sverige om Storbritannien röstade för ett utträde? Centerpartisten Fredrick Federley skrev nyligen en uppmaning till svenskar i Storbritannien (det finns cirka 90 000) att hjälpa till att övertyga britterna att rösta för att stanna kvar. Federley upprepar myter som sprids av Remain-kampanjen, som att ett utträde skulle kosta hushållen 50 000 kronor för det genomsnittliga hushållet – en siffra som bygger på antagandet att all handel med Europa skulle upphöra vid ett utträde, vilket självklart är en fantasi.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 2

John Gustavsson

KRÖNIKA Igår beskrev jag Storbritanniens historia med EU och hur det kom sig att man håller en folkomröstning om sitt fortsatta medlemskap. I den här artikeln tänker jag beskriva några av aktörerna i kampanjen – nyckelpersoner och organisationer på båda sidor.

Givetvis finns det många fler namn man skulle kunna diskutera – framförallt Daniel Hannan, Europas kanske främsta intellektuella konservativa tänkare och en av mina stora politiska idoler. Men även om Daniel Hannan varit aktiv i arbetet med att få till en folkomröstning, har han dessvärre inte synts till så mycket som jag hoppats på under själva kampanjslutspurten. Om jag skulle beskriva alla de politiker som varit involverade i kampanjerna skulle denna artikel snabbt bli till en bok, så jag har nöjt mig med att beskriva de som synts mest i TV-rutan den senaste månaden.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 1

John Gustavsson

KRÖNIKA I denna artikelserie tänker jag beskriva Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskap som hålls den 23 Juni – vägen dit, kampanjerna, varför Storbritannien bör lämna EU och vad konsekvenserna blir om så sker (både för Storbritannien och EU i stort). Så, hur hamnade vi här? Och varför är de ständigt EU-kritiska britterna ens med i EU från början?

Efter Andra världskriget var det Brittiska imperiet på nedgång. Storbritanniens statsskuld tyngde landets ekonomi och man tvingades acceptera bistånd (Marshallhjälpen) av USA – en stor prestigeförlust för havets härskare. Storbritanniens ekonomi, till skillnad från exempelvis Tysklands, växte långsamt och drogs med hög arbetslöshet och dålig produktivitet. Mycket av detta berodde på den ständigt växande statsapparaten och centraliseringen av ekonomin som påbörjades under Andra världskriget och då var tänkt som en tillfällig krisåtgärd för att vinna kriget, men som Friedman en gång sa så finns det inget så permanent som en tillfällig statlig åtgärd. De som fått jobb i offentliga sektorn under andra världskriget ville helt enkelt inte söka privata jobb efteråt och gaddade ihop sig för att rösta ut politiker som förespråkade personalnedskärningar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nationalism orsakade inte Andra Världskriget

John Gustavsson

KRÖNIKA Om man lyssnar på massmedia så kan man tro att Europa är på väg tillbaks till 1930-talet. Historien håller på att upprepa sig, menar de: Vi har just gått igenom en ekonomisk kris som vi ännu inte återhämtat oss från, och detta har lett till massiva framgångar för nationalistiska partier med förenklade lösningar grundade i ett hat mot invandrare. Förra gången orsakade detta till Andra Världskriget och Förintelsen, och om vi inte är försiktiga så kommer även den biten av historien att upprepa sig.

Det finns ett antal problem med det ”argumentet”: Först och främst så hade nationalism inte något att göra med Andra världskriget. Det stämmer att Nazityskland, Japan och Italien alla var nationalistiska länder. Så långt verkar lösningen solklar: Utplåna nationalismen så undviker vi ytterligare världskrig. Men problemet är att denna ”gemensamma nämnare” inte bara delas mellan Axelmakterna – även de allierade var nationalister in i märgen (med ett undantag som vi återkommer till).

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson