Några konkreta förslag

John Gustavsson

KRÖNIKA Nyligen i en krönika så efterlyste Jan Sjunnesson konkreta förslag som den Sverigevänliga rörelsen kan driva istället för att bara jämra oss över den senaste bilbranden, våldsbrottet eller stenkastningen. Jag instämmer helhjärtat i detta, och av den anledningen tänker jag nu ta initiativet och tillägna denna krönika åt att presentera tre konkreta förslag:

Belöna de som anger islamister. En majoritet av muslimerna stöder inte ISIS. Det är givetvis fler som gör det än massmedia vill framställa det som, men de är fortfarande en minoritet. Dock har man som muslim inget större incitament till att ange ISIS-anhängare/medlemmar. Till att börja med så finns det så många av dom att i princip varje muslim har minst en islamist i släkten, vilket gör att man skapar en konflikt inom familjen genom att ange sitt eget kött och blod. Vidare så riskerar man att misshandlas eller rent av dödas av revanschsugna islamister som vill ge igen på ”förrädare” – vi bör komma ihåg att islamisterna hatar västvänliga muslimer mer än icke-muslimer, då dessa ses som quislingar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Därför slåss vänstern

John Gustavsson

KRÖNIKA Varför är vänsterextremister så våldsbenägna? Varför är våld i allmänhet mer accepterat inom den nya vänstern, även bland de som inte använder sig av sådana metoder? Varför riskerar man att misshandlas om man representerar Sverigedemokraterna, men inte om man representerar Feministiskt Initiativ?

Efter att ha funderat på saken har jag identifierat tre anledningar till detta som jag tänker presentera i den här krönikan:

1) Superhjälte-komplexet. Kortfattat så innebär den här illusionen att vänstern tenderar att se sig själva som hjältar, rent av superhjältar. När de ser sig i spegeln ser de inte en patetisk 23-åring som borde kommit ur sitt tonårsuppror; de ser Batman. Jag överdriver, men bara lite. Vänstern är besatt av att sätta sina olika kamper i en historisk kontext: När de kämpar för könskvotering föreställer de sig att de är den nutida motsvarigheten till suffragetterna som tappert slogs för kvinnlig rösträtt. När de kämpar för högre löner anser de sig vara lika tappra hjältar som Spartacus som ledde ett slavuppror. Och när de kämpar för att 30-åriga ”ensamkommande flyktingbarn” ska få stanna i Sverige, så inbillar de sig att de är en modern version av Vita Rosen, som stod upp mot Hitlers regim.

Läs mer »

FacebookTwitter

Mångkulturen, välfärdsstaten och demokratin – finns ett samband?

John Gustavsson

KRÖNIKA Mångkulturella länder är, globalt sett, inte lika bra som homogena länder. Vare sig man talar om demokrati eller ekonomisk jämlikhet, så är bilden tydlig: De länder som presterar sämst, är de som saknar en gemensam nationell kultur. Ett exempel är Irak; ett land delat mellan sunni- och shiamuslimer (för att inte nämna kristna och kurder). Flera exempel finns också i Afrika, där ett land utan problem kan bestå av ett dussin stammar med lika många språk och religioner.

Men korrelation bevisar inte kausalitet. Man kan säkerligen hitta fler gemensamma faktorer för världens odemokratiska länder. Generellt sett inom samhällsvetenskaplig forskning accepterar man inte en slutsats om man inte har en logisk förklaring till varför sambandet uppstår – om två variabler är korrelerade även efter inkluderande av kontrollvariabler, så säger vi ändå inte säkert att vi vet om korrelationen är kausal i sin natur, om vi inte kan förklara varför den skulle vara det. Med andra ord så är frågan: Finns det någon anledning att tro att mångkultur skulle kunna göra ett land mer ojämlikt och mindre demokratiskt?

Läs mer »

FacebookTwitter

Det mångkulturella tvångsäktenskapet

John Gustavsson

KRÖNIKA Från vänsterhåll får man ofta höra att ”nationaliteter finns bara i huvudet” och ”nationalstater är konstgjorda”. Mången vänsterakademiker har frågat sig ”Varför kan vi inte bara acceptera nyanlända flyktingar som svenskar?” och ”Varför kan inte islam få bli en del av den svenska kulturen?”.

Innan jag besvarar frågorna, så tänkte jag börja med att erkänna att det första påståendet är helt rätt – nationaliteter, och indirekt nationell identitet, är något som bara finns i huvudet. Så långt är alla överens – men vänstern (och en stor del av högern) menar att detta innebär att vi måste ändra vår syn på vem som är svensk och acceptera i princip varenda kotte som lyckats ta sig innanför landets gränser. Eftersom nationell samhörighet bara är ett sorts hjärnspöke, varför inte känna samhörighet med alla?

Läs mer »

FacebookTwitter

Nej, vi hatar inte experter

John Gustavsson

KRÖNIKA Sedan Storbritannien röstade för att lämna EU har flera journalister talat med förskräckelse om hur vanligt folk – och i synnerhet de unga outbildade arbetslösa männen som stöder SD – numera inte litar på experter. De har utvecklat faktaresistens och styrs bara av sina känslor.

Personligen kan jag inte låta bli att småle när jag hör sådana påståenden, av två skäl: Först och främst kommer de oftast från vänsterhåll. Vänstern bygger hela sin politik och alla sina politiska kampanjer på känslor. Vänstern har aldrig varit benägen att rabbla siffror och citera vetenskapliga tidskrifter; för vänstern handlar det alltid om ”men tycker du inte synd om dom stackars barnen?”. Detta gör inte att vänsterpolitik under alla omständigheter är fel, men det gör det ändå komiskt att höra vänsterjournalister klaga på att känslor kan ha spelat roll i utträdeskampanjen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Våldtäktskultur och terrorkultur

John Gustavsson

KRÖNIKA Varje gång ett terrordåd sker så påminns vi från vänsterhåll om att inte alla muslimer är terrorister och att de flesta muslimer tycker att terrorism är fel. Jag instämmer i detta, men jag vill ändå hävda att det bland muslimer finns en terrorkultur.

Detta kan låta motsägelsefullt, men det är det inte, och i den här krönikan ämnar jag försöka förklara den muslimska ”terrorkulturen” på ett sätt som till och med vänsterfolket kan begripa. För att göra det kommer jag att dra paralleller till våldtäktskulturen, ett annat av vänsterns favoritbegrepp. Sverige, menar som bekant vänstern, har en våldtäktskultur vilket är en ledande orsak bakom våldtäkter och sexuella övergrepp.

Läs mer »

FacebookTwitter

Därför kan den turkiska militärkuppen anses rättfärdigad

John Gustavsson

KRÖNIKA Som ni alla säkert redan vet så påbörjades igår kväll en statskupp av den turkiska militären mot President Erdogan och hans regering. Kuppförsöket misslyckades dock, efter att regeringen lyckats ta kontroll över Istanbul och militären visat sig högst motvillig när det gäller att faktiskt attackera Erdogan-anhängare (som gått man ur huse för att visa sitt missnöje mot kuppen). När det gäller kupper så är ju första regeln dessvärre ”go big or go home” – ska man göra en kupp så måste man gå hela vägen och vara beredd att få blod på händerna. Detta verkar kuppmakarna i Turkiet inte ha förstått.

För att förstå varför kuppen ägt rum måste man begripa den speciella roll som Turkiets militär tilldelas av den turkiska grundlagen. Turkiets grundlag säger tydligt att ingen får ställa upp i presidentvalet utan militärens godkännande. Låter det totalitärt? En aning kanske, men militären ställer bara ett krav på kandidater: Vill man bli president i Turkiet, så får man inte vara islamist.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – min eftervalsanalys

John Gustavsson

KRÖNIKA Ingen kan väl ha missat att Storbritannien röstat för att lämna den Europeiska unionen. Många (inte jag) chockades av resultatet och man får intrycket när man läser tidningarna att Storbritannien just röstat för att låta hela ön flyta iväg från Europas kust och upp till Nordpolen eller liknande.

I den här här eftervalsanalysen tänker jag ta itu med några olika ämnen som kommit upp i kommentarstrådarna samt dela med mig av några allmänna observationer jag gjort de senaste dagarna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 5

John Gustavsson

KRÖNIKA I denna sista del av den här artikelserien tänker jag ge mig på att tippa valutgången. Jag tror att Storbritannien kommer att rösta för ett utträde ur den Europeiska Unionen, och nedan berättar jag varför.

Först vill jag dock meddela alla er som funderar på att sitta uppe och valvakar (jag kan väl inte vara den enda) att vallokalerna stänger klockan 23:00 svensk tid, och första valresultatet förväntas cirka 01:30 från valdistriktet Sunderland. För att få en fingervisning om hur det kommer gå: Om 53 % av folket i Sunderland röstat Leave så är det antagligen 50/50 nationellt, alltså en väldigt jämn omröstning. Är det många fler än så som röstat Leave så har Leave antagligen vunnit, och vice versa. Håll utkik efter rapporter om valdeltagande – ett högt valdeltagande anses vara goda nyheter för EU-anhängarna, i synnerhet om det skulle vara långa köer i London och Skottland. Jag kommer själv att valvaka och göra en serie poddar under kvällen för Amerikanska Nyhetsanalysers räkning.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 4

John Gustavsson

KRÖNIKA Så här långt i den här artikelserien har jag förklarat hur det kommer sig att Storbritannien folkomröstar om EU-medlemskapet, presenterat de olika nyckelpersonerna som representerar de båda kampanjerna samt diskuterat hur ett Brexit skulle kunna påverka Sverige. Men den fundamentala frågan kvarstår: Varför bör Storbritannien rösta för ett utträde?

Under kampanjens gång så har flera argument förts fram på båda sidor. När jag övervägde hur jag skulle lägga upp den här artikeln tänkte jag först lista alla argument för och sedan alla argument emot, tillsammans med förklaringar/motargument. Dock hade det blivit en väldigt lång artikel full med upprepningar då många (de flesta?) av argumenten hänger ihop. Därför har jag valt att istället gå igenom ämne för ämne, presentera vad EU-vännerna hävdar och hur det egentligen ligger till, och på så vis ”väva in” argumenten för ett utträde.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 3

John Gustavsson

KRÖNIKA Hittills har jag berättat om hur det kom sig att Storbritannien håller en folkomröstning om sitt fortsatta EU-medlemskap och vilka företrädarna för de olika kampanjerna är (samt vilka som saknas och varför).

Men vad skulle det innebära för Sverige om Storbritannien röstade för ett utträde? Centerpartisten Fredrick Federley skrev nyligen en uppmaning till svenskar i Storbritannien (det finns cirka 90 000) att hjälpa till att övertyga britterna att rösta för att stanna kvar. Federley upprepar myter som sprids av Remain-kampanjen, som att ett utträde skulle kosta hushållen 50 000 kronor för det genomsnittliga hushållet – en siffra som bygger på antagandet att all handel med Europa skulle upphöra vid ett utträde, vilket självklart är en fantasi.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 2

John Gustavsson

KRÖNIKA Igår beskrev jag Storbritanniens historia med EU och hur det kom sig att man håller en folkomröstning om sitt fortsatta medlemskap. I den här artikeln tänker jag beskriva några av aktörerna i kampanjen – nyckelpersoner och organisationer på båda sidor.

Givetvis finns det många fler namn man skulle kunna diskutera – framförallt Daniel Hannan, Europas kanske främsta intellektuella konservativa tänkare och en av mina stora politiska idoler. Men även om Daniel Hannan varit aktiv i arbetet med att få till en folkomröstning, har han dessvärre inte synts till så mycket som jag hoppats på under själva kampanjslutspurten. Om jag skulle beskriva alla de politiker som varit involverade i kampanjerna skulle denna artikel snabbt bli till en bok, så jag har nöjt mig med att beskriva de som synts mest i TV-rutan den senaste månaden.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storbritanniens val – del 1

John Gustavsson

KRÖNIKA I denna artikelserie tänker jag beskriva Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskap som hålls den 23 Juni – vägen dit, kampanjerna, varför Storbritannien bör lämna EU och vad konsekvenserna blir om så sker (både för Storbritannien och EU i stort). Så, hur hamnade vi här? Och varför är de ständigt EU-kritiska britterna ens med i EU från början?

Efter Andra världskriget var det Brittiska imperiet på nedgång. Storbritanniens statsskuld tyngde landets ekonomi och man tvingades acceptera bistånd (Marshallhjälpen) av USA – en stor prestigeförlust för havets härskare. Storbritanniens ekonomi, till skillnad från exempelvis Tysklands, växte långsamt och drogs med hög arbetslöshet och dålig produktivitet. Mycket av detta berodde på den ständigt växande statsapparaten och centraliseringen av ekonomin som påbörjades under Andra världskriget och då var tänkt som en tillfällig krisåtgärd för att vinna kriget, men som Friedman en gång sa så finns det inget så permanent som en tillfällig statlig åtgärd. De som fått jobb i offentliga sektorn under andra världskriget ville helt enkelt inte söka privata jobb efteråt och gaddade ihop sig för att rösta ut politiker som förespråkade personalnedskärningar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nationalism orsakade inte Andra Världskriget

John Gustavsson

KRÖNIKA Om man lyssnar på massmedia så kan man tro att Europa är på väg tillbaks till 1930-talet. Historien håller på att upprepa sig, menar de: Vi har just gått igenom en ekonomisk kris som vi ännu inte återhämtat oss från, och detta har lett till massiva framgångar för nationalistiska partier med förenklade lösningar grundade i ett hat mot invandrare. Förra gången orsakade detta till Andra Världskriget och Förintelsen, och om vi inte är försiktiga så kommer även den biten av historien att upprepa sig.

Det finns ett antal problem med det ”argumentet”: Först och främst så hade nationalism inte något att göra med Andra världskriget. Det stämmer att Nazityskland, Japan och Italien alla var nationalistiska länder. Så långt verkar lösningen solklar: Utplåna nationalismen så undviker vi ytterligare världskrig. Men problemet är att denna ”gemensamma nämnare” inte bara delas mellan Axelmakterna – även de allierade var nationalister in i märgen (med ett undantag som vi återkommer till).

Läs mer »

FacebookTwitter

Sveriges inflytande minskade när vi gick med i EU

John Gustavsson

KRÖNIKA Från EU-anhängare hörs ofta argumentet att Sverige skulle sakna inflytande i världen om vi lämnade EU. Vi är ett litet land, hävdar de, och ingen skulle lyssna på oss om det inte vore för våra tappra EU-parlamentariker som varje dag håller vår fana högt i Bryssel.

Stämmer det verkligen? Här är en lista över några saker Sverige åstadkommit i internationell politik genom historien:

Läs mer »

FacebookTwitter

Avpixlat välkomnar ekonomen John Gustavsson som ny krönikör

John GustavssonPRESENTATION Avpixlat har det stora nöjet att välkomna John Gustavsson som ny krönikör. John är född 1991 och är just nu i färd med att doktorera i nationalekonomi på National University of Ireland. Han har även en mastersexamen i beteendeekonomi från prestigefyllda University of Nottingham. John har bott utomlands, i England och Irland, större delen av sitt vuxna liv.

John bedriver forskning inom området beteendeekonomi, som är en blandning av psykologi, sociologi och nationalekonomi. Det är traditionellt ett vänstervridet fält och John ser som konservativ det som en av sina uppgifter att föra in nya perspektiv denna akademiska disciplin och visa hur den forskning som andra beteendeekonomer gjort egentligen inte stöder den politik de förespråkar. John har skrivit en rad artiklar i ämnet, bland annat på Amerikanska Nyhetsanalyser, Caffeinated Thoughts och RightSpeak. En lista över Johns artiklar finns HÄR.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson