Kyrkan och den orättfärdiga sprickan i välfärdsstaten

insandare_150

INSÄNDARE Den 17 september är det kyrkoval. I en tid där stat och kommun åsidosätter sina medborgare till förmån för utländska och nytillkomna grupper bör kyrkan i högre grad rikta sina resurser mot sin församlings lokala befolkning. Ensamma äldre, svenska ungdomar och barn som behöver stöd och vägledning, familjerådgivning och brottsoffer är några grupper där samhällskontraktet sedan länge löpt ut genom den rådande politiska agendan. Fram tills att vi på allvar har återställt ordningen i landet vill vi verka för att kyrkan fyller i de växande sprickor som välfärden lämnar bakom sig. Kyrkans roll i samhället bör vila på de fyra huvuduppgifterna diakoni, utbildning, gudstjänst och mission.

Att kyrkan tappat över en miljon medlemmar de senaste 15 åren kan ha att göra med att många känner att kyrkan är otydlig och inte står upp för sin kristna identitet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ordet islamofob dementerat

insandare_150

INSÄNDARE I samband med offentliga debatter kring integrations- respektive migrationsfrågan i Sverige blir kritiker bemötta med misskrediterande epitet, bland annat islamofob. Att en fråga, ett uttalande eller ett faktum skulle vara islamofobiskt är rentav dumt, just av den anledningen att ordet islamofob(i) är missvisande samt felaktigt i det sammanhang vilken det används.

Åberopar vi till Nationalencyklopedin beträffande ordet fobi får vi vatten på vår kvarn: “Intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.” Nota bene ordet irrationell. Att inneha en rädsla för islam är en rationell rädsla.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hall of Shame 2; Bakgrunden till Avgrunden

insandare_150

INSÄNDARE Sverige är i knipa. Rikspolischefen kvider hjälp oss, hjälp oss i media, och islamism frodas tämligen ostört. I en tidigare text på Avpixlat – Hall of Shame, listar jag aktörer som på olika sätt bidragit till landets olyckliga utveckling. Här är ambitionen att i stället peka på händelser och faktorer som gett kraft och stöd till den destruktiva processen. Välkommen till Hall of Shame 2; Bakgrunden till Avgrunden.

Sexdagarskriget 1967

Fem arabiska länder lider efter bara sex dagar ett svidande nederlag mot det på pappret helt militärt underlägsna Israel. Regionens då, och till dessa dagar, enda demokratiska land förnedrar sina dysfunktionella grannar som fram till dess segervisst sett Israel som en munsbit. En ung Yassir Arafat kan nu inte längre ostört skicka sina terrorförband in i Israel och döda oskyldiga. Palestinierna, som bara några decennier tidigare bara var ett antal kamelskötare och smugglare, hamnade nu i världens strålkastarljus. Med den nya hobbyn flygplanskapning blev de kända för en bredare allmänhet. Europas socialister och Mellanösterns och Afrikas islamister fick här sina perfekta husdjur att klappa, ge mat och gå på kortare promenader med. Man skulle kunna fråga sig vad det här har med Sveriges tvivelaktiga utveckling att göra.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vårt arma land

insandare_150

INSÄNDARE I en bok, tryckt 1948, och som innehöll olika berättelser om vad som skedde under beredskapstiden 1939 – 1945 i Sverige, var bl a ett upprop återgivet. Det stod ursprungligen i en bilaga till en fördelningsorder den 31/5 1940. En fördelning inom krigsmakten var fram till år 2000 det som i andra länder ofta kallades för en division, och bestod i Sverige av två eller flera brigader, ett artilleriregemente, en ingenjörsbataljon, en luftvärnsbataljon, en sambandsbataljon och en transportbataljon.

Uppropet hade följande lydelse:

Svenska män som försvara landets gränser! Vårt land behöver även Edert ekonomiska bistånd. Sverige hotar ingen, men vi vill värna det dyrbaraste vi äga: vårt fosterland, vår fäderneärvda frihet, vår självbestämningsrätt, vår kultur – en frukt av årtusendens odling – vårt språk, våra hem, våra barn och vår framtid. Alla bör känna det som en bjudande plikt att efter förmåga deltaga i det försvarslån, som utbjudits. Ut över landet går denna vädjan. Må den verka som en väckelse och en maning till samfälld handling.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hall of Shame

insandare_150

INSÄNDARE Sverige är i knipa. 5 000 livsstilskriminella har tagit över hela stadsdelar och ett par tusen islamister myser vid parabolerna. Våra badhus, bibliotek, konserter och parker är inte längre trygga platser för framför allt våra döttrar och äldre. Hur blev det så här?

I gamla Bondfilmer finns det ofta en galen skurk, som ska ta över världen. Han håller ofta till på en öde ö. I verkligheten ser det annorlunda ut.

Här kommer ett försök att lista ett antal av de jag anser vara de värsta samhällsförstörarna. Välkommen till min Sveriges Hall of Shame. Personer och institutioner som borde betala varje veckopeng till statskassan framöver i evig tid.

Läs mer »

FacebookTwitter

Behöver vi en regering?

insandare_150

INSÄNDARE Hur kan en kommande regering se ut efter valet? Säkert blir det inget parti som får egen majoritet. Då blir det allianser som vi sett de senaste åren. S och Mp med stöd av V eller M, L och C med stöd av Kd. SD kommer som vanligt inte att ingå hur stora de än blir. Då kommer det att ingå ännu fler av de andra partierna i en allians för att hålla SD utanför.

Regeringen kan inte ställas till ansvar för de dräneringar av skattemedel och andra hopskramlade medel som de slösat bort på barn, som inte är barn, och flyktingar som inte är flyktingar. Det är lätt att vara en humanitär supermakt med andras pengar som också ser till att de får bra betalt för sitt arbete. (Löneförhöjningar per månad i storleksordningen en fattigpensionärs halva nettomånadsinkomst.)

Läs mer »

FacebookTwitter

Mina sex månader i utanförskapsområdet/no go-zonen Brandkärr – Del 1

insandare_150

INSÄNDARE Denna insändare är uppdelad i två delar p.g.a. dess längd. Första delen innehåller bakgrundsfakta vilken bör läsas för förståelse av del 2 vilken innehåller de närmare upplevelserna.

Om Nyköping

Nyköping är mer harmoniskt, lite snällare, lite mesigare än andra städer. Människor här påverkas av den s.k. “Nyköpingsandan” vilket gör de flesta enklare, naturligare, vänligare och mer hjälpsamma/tillmötesgående. Jag minns när jag en gång kom kånkande med min resväska genom staden, för att besöka en vän, och en medelålders man jag aldrig tidigare sett ropade “Välkommen” med ett leende. En annan gång var jag sen till en buss och kom springandes genom staden då en bil körde upp jämte mig. Mannen vevade ner rutan och frågade om jag behövde skjuts. Eftersom det var Nyköping och 90-talet hoppade jag in i bilen. Mannen skjutsade mig till busstationen and that’s it, i Nyköping vill man hjälpa varandra.

Läs mer »

FacebookTwitter

Från att ha varit ledande rasar den svenska skolan snabbt ner

insandare_150

INSÄNDARE Läste Ingwar Blomsters debattartikel om skolans högstadium. Jag upplevde nästan exakt samma sak när jag, pensionerad gymnasielärare, under några månader skulle söka bibringa elever i åttan kunskaper i engelska.

Jag insåg snart att det var ett omöjligt uppdrag. Orsakerna är flera. Eftersom nivågruppering ju inte får förekomma, finns inom varje klass (jag hade tre) en kunskapsskala som sträcker sig från rimlig språklig förmåga inom alla aspekter såsom läsförståelse, ordförståelse (inte “ordkunskap”), uttal, förmåga att bygga begripbara meningar (skrivförmåga), till något som nära nog kan betecknas som ren analfabetism.

Läs mer »

FacebookTwitter

Torrlägg träsket!

insandare_150

INSÄNDARE Folk i västvärlden har inbillats att de har självbestämmande, att de har givits rätten, genom lag, att själva styra över sina liv och sin framtid, pga att styrelseskicket i deras länder anses vila på demokratiska grunder. Det är en villfarelse och en lögn!

Människorna i de västerländska civilisationerna har bedragits, och låtit sig bedras, till att tro att de har något att säga till om angående vem/vilka som styr, och framför allt hur de styr. Sanningen är att västvärlden är utsatt för en styrning helt utan egen kontroll, och inte ens någon representation från folket, av en härskande “elit” som kontrollerar människors liv genom att då och då kasta till dem lite fler ben än vad andra, mer auktoritära stater runt om i världen gör till sina folk.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kan vi stoppa terrorismen?

insandare_150

INSÄNDARE Kan vi förhindra muslimsk terror på våra gator? En intressant fråga, med ett inte helt enkelt svar. Men ännu mer intressant är det hur, och varför vi har fått detta. Jag läste en intressant teori om detta. ”Goda tider skapar svaga människor. Svaga människor skapar dåliga tider. Dåliga tider skapar starka människor, och starka människor skapar goda tider”.

Sverige har under lång tid haft goda tider, och nu har vi blivit svaga människor. Vi är så svaga att vi har skapat genuspedagogik och börjat diskutera våra olika sexuella läggningar och hudfärg. Och sortera upp oss i ”onda” och ”goda” grupper. Så allt avvikande från normen är gott, medan normen är ond. Och ju mer ”norm” vi är, desto mer ”onda” är vi. Så en vit, heterosexuell, medelålders man är väl ungefär djävulen själv. Otroligt groteskt ond med andra ord. Och för varje sak som man kan peka på, som gör att man skiljer sig från den normen, gör att man växer i godhet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bara tomma ord i den naives verktygslåda

insandare_150

INSÄNDARE “Vi har drabbats av terrorattacker förr och den senaste kommer inte att knäcka oss”, twittrade David Walker, biskop i Manchester. Vem f-n är en biskop att avgöra vad som kommer att knäcka oss? Säg det till en förälder vars barn exploderat i bitar och vars sorgtyngda liv kanske inte ens är värt att fortsätta levas.

”Terroristerna försöker störa våra liv och det är viktigt att fortsätta vara vaksam, men ändå fortsätta vardagen som vanligt”, sa Manchesters polischef Ian Hopkins. Vem f-n är en polischef att säga åt oss att fortsätta vår vardag som vanligt? I-n-g-e-n-t-i-n-g är som vanligt! Vi sluter oss i våra hem, iakttar dagliga försiktighetsmått, gör säkerhetskalkyler innan vi besöker badhus, gallerior och större evenemang, eller kliver på kollektiva färdmedel. Allt är förändrat och självaste fundamentet för vårt liv i trygghet och frihet har våra västerländska makthavare med berått mod sprängt till stoft.

Läs mer »

FacebookTwitter

En månad av skräck väntar många icke-muslimer

insandare_150

INSÄNDARE Fastemånaden ramadan, som i år inleds den 27 maj, innebär en svår påfrestning för många kristna i länder med muslimsk majoritetsbefolkning. Den som ertappas med att äta och dricka under dygnets ljusa timmar riskerar att misshandlas eller dödas. I vissa länder finns lagar som påbjuder piskningsstraff för dem som bryter emot fastereglerna. Restauranger tvingas slå igen under flera veckor med stora ekonomiska avbräck som följd.7

På arbetsplatser och skolor tvingas vuxna och barn avstå ifrån mat och dryck under dygnets ljusa timmar. Givetvis påverkas produktiviteten negativt av dessa tvångsregler. Regelverket gäller alla – även de som inte bryr sig ett skvatt om den muslimska tron.

Läs mer »

FacebookTwitter

Det är skillnad på religion och religion

insandare_150

INSÄNDARE Det finns idag knappt en levande svensk som har upplevt något annat än den socialdemokratiska hegemonin och som trots en och annan borgerlig regering, står fastare än någonsin eftersom borgerligheten också har anammat den klassiska modernismen och jämlikhetsdoktrinen.

Svenskar har en komplicerad syn på religion. I Sverige är Gud död och har ersatts av den materialistiska världsordning som Olof Palme lärde oss att kalla välfärdsstaten. Olof Palme är väl för övrigt det närmaste Gud som vi kan komma? “Du ska inga gudar hava jämte mig”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vilka får man kränka?

insandare_150

INSÄNDARE Rätten att fritt publicera det man vill har alltid haft begränsningar av olika skäl. Vår berömda tryckfrihetsförordning från Gustav III är äldst i sitt slag på denna jord. Svenska journalister har ofta skrutit och stoltserat med detta. Numera tycks de vara de största motståndarna mot denna urgamla lag och speciellt rätten att publicera anonymt.

Syftet med anonymiteten var att saker som sades bakom ”lykta dörrar” inte kom fram p.g.a. rädsla för repressalier. Det var självaste Gustav III som låg bakom lagen, vilken samtidigt gjort en statskupp för att minska parlamentets makt till förmån för sin egen. Det uddlösa parlamentet arbetade mestadels för sina egna intressen och sågs av kungen snarare som ett hinder för utvecklingen. Man behöver väl inte vara cynisk för att se paralleller till dagens samhälle.

Läs mer »

FacebookTwitter

Finns det någon plats för oss?

insandare_150

INSÄNDARE Öppet brev till socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson samt psykiatriska mottagningen för unga vuxna.

Kenneth du var på besök hemma hos mig för ganska precis ett år sedan. Jag hade haft en förfrågan att få komma till ett av nämndens möten för att berätta om min familjs situation. Du ville komma hem till mig istället. Jag tog emot dig och du lyssnade. Jag uppskattade verkligen att du kom. Du lovade att höra av dig och att se över de problem och bristande gehör som jag upplever finns inom såväl socialtjänst som psykiatri. Men du hörde aldrig av dig och nu har jag tappat tron på att jag och min familj har någon plats i det här samhället. Eller om döden är den bästa och barmhärtigaste vännen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Religiösa attribut

insandare_150

INSÄNDARE Är slöjan ett religiöst påtvingat plagg eller bärs den frivilligt av muslimska kvinnor? Det råder uppenbart delade meningar om detta, men är nog så viktigt att fastslå.

Är slöjan ett religiöst påtvingat plagg, borde det ligga i regeringens, riksdagens och den feministiska sfärens intresse att motarbeta detta. Är plagget frivilligt att använda borde muslimska kvinnor visa större respekt för de klädkoder som råder hos många arbetsgivare och offentliga inrättningar.

Vi behöver inte vrida tillbaks klockan så många år för att finna ett Sverige där religionen hade ett oproportionerligt stort inflytande i samhället. Vill vi ha tillbaka den tiden och ska vi tvingas se på hur en nyligen importerad religion sätter agendan? Jag tror de flesta väljer att svara nej på frågan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Länge leve särbehandlingen!

insandare_150

INSÄNDARE På en ICA-handel i min hemstad krävdes tills nyligen uppvisad legitimation vid köp av alkoholhaltig dryck. Rynkiga gamla farbröder fingrade förbluffat och med hakan tappad mot bröstet efter ID-handlingar för att få köpa sig en pilsner. Hur in i helsickes dumt får det bli? Hur dumt som helst, tydligen. Detsamma gäller gränskontrollerna vid Öresund som snart är ett minne blott.

Rutinmässiga kontroller inbegrep alla, även om massflertalet resenärer på inga vis kunde tas för asylsökande, eller illegala invandrare. Vår rädsla att kränka och särbehandla någon får kosta precis hur många skattemiljardtriljoner som helst. Till synes vuxna svenskar har slutat använda både förnuft och ögon. De leker blindbock och gör sig till åtlöje. Allt är ett spel för gallerierna och det är en makaber syn.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kulturkrock del II: Motkraft

insandare_150INSÄNDARE Du som ofta läser ”Avpixlat” och som under årens gång kommit att ändra uppfattning om saker och ting har högst troligen stött på den mur av intolerans som döljer sig bakom den putsade fasaden av vänsterns godhetskomplex. Du har, högst antagligen, precis som jag, förlorat vänner, blivit hånad och förlöjligad och blivit kallad för rasist.

Du vet att du inte är rasist, du vet vem du är och i själva verket så censurerar du ofta dig själv i konversationer med vänner och obekanta för att de ska slippa känna det obehag som infinner sig när det visar sig att någon inte delar deras uppfattning om exempelvis mångkulturens förträfflighet. Du är, och detta är jag säker på, rätt så jävla trött på det.

Läs mer »

FacebookTwitter

Första maj och Guldets kungar

insandare_150

INSÄNDARE Så var det dags igen. Fanorna som smattrar i vinden och arbetarna går man ur huse sjungandes för att demonstrera för och emot diverse plattityder till tonerna av den gamla vanliga visan – Internationalen. Men är den ”laddade” sången kompatibel med arbetarrörelsens värld av idag? Och, är första maj verkligen en demokratins och arbetarnas dag? Där solidariteten står i första rummet och där arbetare ska gå ut och visa sin ståndpunkt och demonstrera för ett rättvisare samhälle, där ”alla är lika mycket värda”. Men hur är det egentligen? Låt oss analysera några fraser i texten.

I kampsången så sjungs det: ”Upp trälar uti alla stater….”, relevant i en tid med statarlängor, löss och dåliga villkor. Men är det inte ett faktum att statarlängorna är på väg tillbaka? Jag är så pass gammal att jag känner igen en spade när jag ser den och benämner den vid dess rätta namn. Modulhusen som uppförs runt om i Sverige är inget annat än statarlängor. Jag befarar att dessa i en nära framtid kommer bebos av svenskar som slagits ut på bekostnad av de enorma ansträngningar som görs för att “integrera” nyankomna till nyproducerade och dyra bostäder. Vilka den vanliga svensken högst sannolikt inte kommer att ha råd att bo i, utan då blir hänvisad till en modulhuslänga. För ingen normalt funtad människa kan väl tro att de kommer att rivas efter 10 – 15 år. ”Slav stig upp för att slå dig fri!”, kommer detta rop skalla högt då?

Läs mer »

FacebookTwitter

Öppet brev till Svenska kyrkan

insandare_150

INSÄNDARE Terrordådet i Stockholm utgör ett tydligt och skrämmande exempel på vad som kan bli följden när ett land hyser personer som inte har rätt att vistas här. Den misstänkte gärningsmannen hade fått avslag på sin asylansökan och skulle rätteligen ha avvisats redan ifjol. Som så många andra gick denne under jorden, skaffade sig flera identiteter och klarade sig lätt igenom myndigheternas ganska grovmaskiga nät.

Antalet personer som ”gömmer sig” i Sverige beräknas till ca 35 000 personer. Fram till 2020 förväntas ytterligare 50 000 personer hålla sig undan hellre än att acceptera ett avslag ifrån Migrationsverket. Det hör till saken att många kommuner fortsätter betala ut socialbidrag till dessa individer, trots att detta formellt ska upphöra efter att asylansökan avslagits, samtidigt som de generöst fortsätter att erbjuda gratis skola, sjuk- och tandvård. Detta tack vare politiker som frenetiskt motarbetar varje försök att få ”de papperslösa” att återvända hem. Dessutom finns många s.k. flyktingvänner som hjälper dessa att hålla sig undan eller slussar dem vidare till oseriösa arbetsgivare som sedan utnyttjar dem som slavarbetskraft.

Läs mer »

FacebookTwitter

Förbud mot kritik av journalister?

insandare_150

INSÄNDARE Vem minns inte Åsa Linderborg, Maria Sveland, Sanna Lundell, My Vingren med flera kvinnliga politiska aktivister på yttersta vänsterkanten när de från piedestaler mot svart bakgrund och under sedvanlig mediedramaturgi på bästa sändningstid i statstelevisionen läste upp mejl där det inte gjordes någon åtskillnad mellan verkligt hot och hat och sådant som bara var svar på tal mot kvinnornas egna hatorgier från deras privilegierade maktpositioner i spalter och studior och där man bedrägligt framställde hotarna och hatarna som om de skulle tillhöra SD:s “svans”, fastän de flesta kom från helt annat håll.

Nu är det dags igen för mediemaktens alla lättkränkta offerkoftor inom journalistskrået för en ny samlad attack mot det fria ordet och all form av kritik som när den riktas mot journalister går under samlingsbeteckningen ”hat och hot”. Denna gång förstärkt (?) med självaste kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och mainstreammedias egen portalfigur inom just hat- och förföljelsebranschen, Expressens Thomas Mattsson!

Läs mer »

FacebookTwitter

Den rätta sorgen

insandare_150

INSÄNDARE Mitt uttryck må vara hårt men sorgen har blivit en fantasiprodukt, en konstruktion. Och det säger jag inte bara för att insinuera lågsinta påståenden på människorna som deltog i kärleksdemonstrationen på Sergels Torg utan mer som en reflektion över den av media uppvisade generella känsloeffekten efter terrorattentatet.

Frågevrålet efter konkreta svar kring misslyckandet att skydda medborgarna utesluter faktiskt inte min djupaste förtvivlan över offren och mitt deltagande i de anhörigas smärta. Det är bara det att ”Gör något! Ge mig svar!” skriker högre i mig.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kulturkrock

insandare_150

INSÄNDARE För att förstå varför Sverige har problem med integration behöver den kunskapstörstige ge sig ut på ett äventyr. Det krävs av den som påbörjar detta äventyr en oräddhet inför att utmana sig själv. Kunskapen som införskaffas på vägen leder nämligen ofrånkomligen till att vedertagna värderingar och ståndpunkter influeras och förändras. Och förändring är många gånger obehagligt. Rädsla för det okända begränsar oss för att vi är rädda för att inte passa in i gruppen om det vi kommer fram till krockar med rådande konsensus (kulturkrock i miniformat). Vi vill, enkelt uttryckt, inte hamna utanför åsiktskorridoren. Det är kallt där, du blir utfrusen i ordets rätta bemärkelse. Jag talar av egen erfarenhet.

Men förändring är ofrånkomlig, förändring sker kontinuerligt, vare sig vi vill eller inte, och den orädde tar sig an den insikten och ägnar tid och energi åt att vara närvarande i förändringen för att till fullo förstå den. Förstår vi inte vad som sker så kan vi heller inte påverka vår framtid, och bara för att förändring är oundviklig så betyder inte det att den inte kan influeras. En förändring kan ske till det bättre eller till det sämre och ingenting är viktigare än bred kunskap för att få till en förändring till det bättre.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bäva månde våra förfäder göra

insandare_150

INSÄNDARE Bäva månde våra förfäder göra. Om de inte redan gett upp hoppet om dagens Sverige och svenskar. Vi som läst lite historia vet att vi har en lång, intressant och brokig historia. Det har varit många krig. Vi har ömsom erövrat, ömsom försvarat och förlorat mark. Vi har även utforskat och funnit nya territorier och kontinenter. Och allt dessa män och kvinnor hade gemensamt, var en orubblig vilja. Så jag undrar nu, vad har hänt med denna vilja? Vart har vår styrka tagit vägen?

Våra politiker har blivit en samling ja-sägare. Frågan är lite,vem som sitter i vems knä, massmedia eller politikerna? Känns mer som en olustig orgie, olustig för oss vanliga medborgare. Massmedia har gått från sin roll som kritiska granskare av makten, till att uppmuntra och uppmana makten att agera på ett visst sätt, och massmedia har istället valt att granska de medborgare som opponerar sig mot den nya ”ordningen”. Tänker på de som kritiskt ställt sig emot det som sker i vårt land och fått se hur de ofrivilligt blivit uthängda. Medan våra politiker helt ohämmat driver vårt land rätt ner i dyn, utan någon form av kritik från massmedia.

Läs mer »

FacebookTwitter

De två Ceciliorna

insandare_150

INSÄNDARE Vid ett tillfälle har jag lovat att skriva en insändare om Sveriges två mer kända Cecilior, alltså Cecilia Wikström (L) och Cecilia Malmström (L). Den första är Europaparlamentariker för Liberalerna, den andra medlem av Europakommissionen för handel. Som partitillhörigheten antyder är de varandra tankemässigt nära.

Ett tillfälle att reagera lät inte vänta på sig – fru Wikström kom nyligen med en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen under rubriken ”Det är dags för ett svenskt ledarskap”. Artikeln kom ut just den 1:a april, man kan ju fundera om det var avsikten, slumpen eller en högre makt som låg bakom.

Den förstnämnda Cecilia engagerar sig ofta i romernas mänskliga rättigheter och hennes utrop ”Vi måste hjälpa dem!” klingar mig ständigt i öronen. Till saken hör, att både jag själv och min fru är uppvuxna i Tjeckien respektive Slovakien, och har haft äran att uppleva närheten till nämnda etniska grupp. Båda länderna samt flera i Centraleuropa har flera hundra års erfarenheter med romer, i det dagliga livet kallade zigenare, och jag kan försäkra att det inte finns något som regeringar och organisationer under århundraden inte har försökt i syfte att införliva den etniska gruppen i samhället.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson