Den rätta sorgen

insandare_150

INSÄNDARE Mitt uttryck må vara hårt men sorgen har blivit en fantasiprodukt, en konstruktion. Och det säger jag inte bara för att insinuera lågsinta påståenden på människorna som deltog i kärleksdemonstrationen på Sergels Torg utan mer som en reflektion över den av media uppvisade generella känsloeffekten efter terrorattentatet.

Frågevrålet efter konkreta svar kring misslyckandet att skydda medborgarna utesluter faktiskt inte min djupaste förtvivlan över offren och mitt deltagande i de anhörigas smärta. Det är bara det att ”Gör något! Ge mig svar!” skriker högre i mig.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kulturkrock

insandare_150

INSÄNDARE För att förstå varför Sverige har problem med integration behöver den kunskapstörstige ge sig ut på ett äventyr. Det krävs av den som påbörjar detta äventyr en oräddhet inför att utmana sig själv. Kunskapen som införskaffas på vägen leder nämligen ofrånkomligen till att vedertagna värderingar och ståndpunkter influeras och förändras. Och förändring är många gånger obehagligt. Rädsla för det okända begränsar oss för att vi är rädda för att inte passa in i gruppen om det vi kommer fram till krockar med rådande konsensus (kulturkrock i miniformat). Vi vill, enkelt uttryckt, inte hamna utanför åsiktskorridoren. Det är kallt där, du blir utfrusen i ordets rätta bemärkelse. Jag talar av egen erfarenhet.

Men förändring är ofrånkomlig, förändring sker kontinuerligt, vare sig vi vill eller inte, och den orädde tar sig an den insikten och ägnar tid och energi åt att vara närvarande i förändringen för att till fullo förstå den. Förstår vi inte vad som sker så kan vi heller inte påverka vår framtid, och bara för att förändring är oundviklig så betyder inte det att den inte kan influeras. En förändring kan ske till det bättre eller till det sämre och ingenting är viktigare än bred kunskap för att få till en förändring till det bättre.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bäva månde våra förfäder göra

insandare_150

INSÄNDARE Bäva månde våra förfäder göra. Om de inte redan gett upp hoppet om dagens Sverige och svenskar. Vi som läst lite historia vet att vi har en lång, intressant och brokig historia. Det har varit många krig. Vi har ömsom erövrat, ömsom försvarat och förlorat mark. Vi har även utforskat och funnit nya territorier och kontinenter. Och allt dessa män och kvinnor hade gemensamt, var en orubblig vilja. Så jag undrar nu, vad har hänt med denna vilja? Vart har vår styrka tagit vägen?

Våra politiker har blivit en samling ja-sägare. Frågan är lite,vem som sitter i vems knä, massmedia eller politikerna? Känns mer som en olustig orgie, olustig för oss vanliga medborgare. Massmedia har gått från sin roll som kritiska granskare av makten, till att uppmuntra och uppmana makten att agera på ett visst sätt, och massmedia har istället valt att granska de medborgare som opponerar sig mot den nya ”ordningen”. Tänker på de som kritiskt ställt sig emot det som sker i vårt land och fått se hur de ofrivilligt blivit uthängda. Medan våra politiker helt ohämmat driver vårt land rätt ner i dyn, utan någon form av kritik från massmedia.

Läs mer »

FacebookTwitter

De två Ceciliorna

insandare_150

INSÄNDARE Vid ett tillfälle har jag lovat att skriva en insändare om Sveriges två mer kända Cecilior, alltså Cecilia Wikström (L) och Cecilia Malmström (L). Den första är Europaparlamentariker för Liberalerna, den andra medlem av Europakommissionen för handel. Som partitillhörigheten antyder är de varandra tankemässigt nära.

Ett tillfälle att reagera lät inte vänta på sig – fru Wikström kom nyligen med en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen under rubriken ”Det är dags för ett svenskt ledarskap”. Artikeln kom ut just den 1:a april, man kan ju fundera om det var avsikten, slumpen eller en högre makt som låg bakom.

Den förstnämnda Cecilia engagerar sig ofta i romernas mänskliga rättigheter och hennes utrop ”Vi måste hjälpa dem!” klingar mig ständigt i öronen. Till saken hör, att både jag själv och min fru är uppvuxna i Tjeckien respektive Slovakien, och har haft äran att uppleva närheten till nämnda etniska grupp. Båda länderna samt flera i Centraleuropa har flera hundra års erfarenheter med romer, i det dagliga livet kallade zigenare, och jag kan försäkra att det inte finns något som regeringar och organisationer under århundraden inte har försökt i syfte att införliva den etniska gruppen i samhället.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vad är media rädda för?

insandare_150

INSÄNDARE Frågan i rubriken blir alltmer relevant ju längre bakom oss vi har det amerikanska valet och ju närmare vi kommer det svenska den 9:e september 2018.

”Fake News” har blivit ett begrepp som media med fördel använder när politiska partier och alternativa medier beskriver en verklighet som ogillas på de bekväma och ombonade redaktionerna runt om i landet. Vi har bara de senaste veckorna sett hur media, med vårt statliga public service-företag i spetsen, gått till attack mot Facebooksidor som påtalar den bittra verklighet som bl.a. poliser och vårdanställda dagligen brottas med.

Läs mer »

FacebookTwitter

Att humanisera det inhumana

insandare_150

INSÄNDARE Hadeel är fyra år gammal. Hon tycker om blommor, sötsaker och att klappa katter. Hon begravs levande inför sina föräldrars ögon och dör en plågsam kvävningsdöd med jord som tränger ner i lungorna när ISIS-terroristerna begraver henne levande i islams namn. Därefter hängs hennes pappa, och hennes mamma grävs ner till midjan och stenas ihjäl. Deras brott? De var kristna.

Uday känner hur vinden blåser runt hans ögonbindelförsedda ansikte. Han står på en plats högt upp. Hela hans kropp smärtar av den misshandel han har fått utstå i flera veckor. Plötsligt grabbar flera händer tag i hans fötter och han känner hur en stenmur skaver mot hans nakna midja. Sedan flyger han. När hans kropp slår i marken sju våningar längre ner, överöses den med kastade stenar. Hans brott? Han var homosexuell.

Läs mer »

FacebookTwitter

En dåres försvarstal

insandare_150

INSÄNDARE Till skillnad från August Strindberg, som i allt väsentligt själv tillskrev sig detta nedsättande substantiv, är förmodligen dåre ett passande epitet på mig sett ur multikultiivrarnas perspektiv – ett perspektiv föga vidare än Jan Björklunds tandglugg. Många dåraktiga saker har jag gjort i mina dagar, men till dem räknas inte att draperad i Maj Grefves skyddande mantel författa kritiska texter om vår samtid på en adekvatsajt. Ja, för en adekvatsajt är vad Avpixlat är och inget annat. Här är mitt försvarstal.

Förlåt om jag är obarmhärtig och smärtsamt rättfram. Jag har ju tackat ja till Morpheus beryktade röda piller i Matrix och därmed i åratal betraktat vår samtid utan filter och höljande smog. I detta mitt försvarstal vänder jag mig till er kära gamla vänner, bekanta, grannar och arbetskamrater som likt missbrukare alltjämt begärligt höjer den förföriska PK-brygden till era läppar, blir rusiga och höga och får det där oklädsamma självbelåtna anletsdraget som endast en sant självupplevd god människa kan kosta på sig.

Läs mer »

FacebookTwitter

Har islamistisk terror ingenting med islam att göra?

insandare_150

INSÄNDARE 22 mars Westminster i London – då var det dags igen, islamistiskt terror. Man blir knappast förvånad. Terrordådet i London är bara ett av många terrordåd i Europa sedan början av 2015. Vänsterprofiler och politiskt korrekta försöker relativera terrordåden. Hur ofta har man inte hört ”det finns ju även kristna terrorister”, ”de flesta muslimer är fredliga” och framförallt ”terrordåden har inget med islam att göra?” Men hur ligger det egentligen till? Finns det verkligen inget samband mellan islam, Europas öppna gränser och terrordåd som Charlie Hedbo, Bataclan i Paris, Bryssels flygplats, nationaldagsfirandet i Nice, julmarknaden i Berlin samt nu senast Westminster i London? Hur är det med kristen terrorism?

Först och främst både inom Islam, Kristendomen och andra religioner finns det många olika riktningar. Både inom Islam och Kristendomen har vi såväl fredliga som våldsamma grupperingar, vi har sekulära, djupt religiösa, extremister och terrorister. De allra flesta, såväl kristna som muslimer är inte våldsamma. Terrorism finns både inom kristendomen som inom Islam, men jag skulle vilja hävda att problemet med terrorism inom Islam är betydligt större än inom någon annan religion. Så ja, det är helt riktigt att det också finns kristna terrorister. En del politiskt korrekta nämner våldsamma abortmotståndare som exempel. Sedan 1990 har 11 personer blivit mördade av abortmotståndare i USA (https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-abortion_violence#Murders). Må hända religiöst motiverat, men 11 personer är ett försvinnande litet antal jämfört med antalet offer för islamistisk terror sedan 1990. Personer som Anders Behring Breivik och Timothy McVeigh (Oklahoma 1995) nämns också. Deras terrordåd var snarare motiverat i hat mot respektive regeringar än att deras religion hade blivit kränkt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Tankar om brottsligheten i Sverige

insandare_150

INSÄNDARE Jag lyssnade häromdagen på Ingrid & Conrad och där diskuterades det vad som skall göras åt brottsligheten. Jag har funderat lite på temat och kommer här med tankar och förslag på området. Jag vill hålla mig till vad som känns som en realistisk väg framåt och samtidigt inte kan klassas som någonting rasistiskt (annat än av de mer politiskt korrekta som tycks se allt utom öppna gränser och allt-åt-alla som rasism).

Naturligtvis skall alla som inte är svenska medborgare och ägnar sig åt brottslighet utvisas, så långt är det enkelt. Svårare blir det när det kommer till invandrare som är svenska medborgare. Har de dubbla medborgarskap är förstås ett alternativ att upphäva det svenska medborgarskapet och sedan utvisa. En betydande andel av de brott som begås utförs dock av andra generationens invandrare och eftersom de är födda här så kan vi inte gärna utvisa dem. En del av de som deltar i upplopp och annan brottslighet är dessutom minderåriga. Frågan är vad vi gör med dessa? Eftersom det är rimligt att Sverige har lagar som gäller lika för alla bör nedanstående förslag alltså gälla för samtliga svenska medborgare:

Läs mer »

FacebookTwitter

Avskaffa flerbarnstillägget

insandare_150

INSÄNDARE Staten premierar föräldrar som föder osedvanligt många barn. Femte barnet är i statens ögon nästan dubbelt så mycket värt som det andra. Man kan på mycket goda grunder undra varför. Det ekonomiska tillskottet är av marginell vikt för föräldrar med egna resurser. Är alltså flerbarnstillägget ett taffligt försök att stävja den beryktade demografiska utmaningen genom hjälp till de sämst bemedlade att skaffa stora barnkullar? Eller motiveras flerbarnstillägget kanske numera som ett skattefinansiellt politiskt verktyg för pågående folkutbyte? Oavsett orsak, är flerbarnstillägget försvarbart från något perspektiv?

Logiken, eller snarare icke-logiken bakom flerbarnstillägget har gett mig som förälder stort huvudbry genom åren. Med en hop egna barn och inblick i nutida uppväxtförhållanden kan jag inte nog understryka värdet av föräldrars förmåga att sörja för sina egna barn såväl känslomässigt, tidsmässigt och praktiskt, som ekonomiskt. Det finns naturligtvis fantastiska föräldrar som kan ta hand om ett fantastiskt antal barn. Min bedömning är dock att en anstötlig mängd föräldrar inte räcker till för sina barn, utan har abdikerat från sitt föräldraskap. Och inget tyder på att det blir bättre ju fler barn de har.

Läs mer »

FacebookTwitter

Är svenska arbetsgivare rasistiska?

insandare_150

INSÄNDARE Enligt det vänsterliberala etablissemanget kan det oproportionerligt höga antalet arbetslösa invandrare i Sverige delvis förklaras med att en betydande andel svenska företag är rasistiska och diskriminerande. Detta har MSM slagit fast vid ett flertal tillfällen, inte minst SVT vilket också uppmärksammats av Avpixlat, exempelvis via artikeln ”Granskning Sverige: SVT ljög om rasistiska arbetsgivare”.

Om vi ska ta MSM på allvar så menar de alltså att svenska företags beslut om vilka man vill anställa är starkt påverkade av rasism och diskriminering. D.v.s. att man ratar människor med ”fel hudfärg”, ”fel brytning”, ”fel etnicitet”, ”fel sexuell läggning”, ”fel genusuppfattning”, och så vidare.

Läs mer »

FacebookTwitter

Till Ygeman och till oss alla som har ärvt detta land

insandare_150

INSÄNDARE De människor som skulle behöva ta sitt ansvar kommer inte att göra det. För de läser inte tidningar eller ser på nyheterna. Deras lojalitet ligger någon annanstans än till vårt samhälle. Den ligger hos ideologins skrift eller dess uttolkare. Denna ideologi är vad de i sin tur indoktrinerar sina barn med.

Eftersom ideologin motsätter sig grundläggande principer för vårt samhällsskick fungerar dessa barn i allmänhet dåligt i skola och samhälle. För dem återstår därför endast kriminalitet och/eller våld. Våld som uppmanas i både ideologi och av kriminella, vilka tacksamt tar emot en till synes aldrig sinande och därtill ökande ström av kandidater, hoppfulla att finna sin plats. Därför kommer inte din uppmaning att hörsammas eller följas av dem. Vi andra tar redan ett stort ansvar. Utrymmet för oss att öka ansvaret är litet och kommer därför att ha marginell effekt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Tröttnat på att vara läkare i MENA-land

insandare_150

INSÄNDARE Jag är specialist i allmänmedicin, med mer än 40 års erfarenhet av sjukvård. Efter pensionen har jag sedan 2010 arbetat deltid på en vårdcentral i södra Stockholm.

Men, sedan något år har antalet patienter från ett NO-GO-område och från ett boende för s k ensamkommande ökat på mottagningen och jag orkar inte längre med sådana patienter. I stället har jag valt att söka mig till innerstaden, där jag som svensk läkare är mer än välkommen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vi hörs nästa höst, Petter Jenner

insandare_150

INSÄNDARE Så har då Sverigedemokraterna utnämnts till ondskan själv. Det är den kände förintelseöverlevaren Emerich Roth som skriver i SvD – eller gör han verkligen det? Under texten står det Roths namn i samarbete med Petter Jenner, gymnasielärare.

Vad jag kommer ihåg under åren så är Emerich Roth en man med stor integritet och stor förmåga, speciellt verbalt. Vad skall han med en okänd gymnasielärare till? Saken går inte riktigt ihop, så jag utgår ifrån att det är Petter Jenner som håller i pennan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Var Malmö bättre förr?

insandare_150

INSÄNDARE Från 1960-talets välmående industristad till dagens bankrutta gangsterstad? Var Malmö bättre förr? Efterlyser sakkunniga samt personer som upplevde Malmö på 1960- och 1970.talet som kan uttala sig om saken. Ifall Malmö har blivit sämre, varför?

Uttrycket ”det var bättre förr” har nog alla hört. Allt var dock inte bättre förr. Flera saker är bättre idag – t ex trafiksäkerhet, vägstandard, bilar, sjukvård och möjligheter att kommunicera med varandra. Sedan 1970.talet har antalet omkomna i trafiken gått ned betydligt. Jag vill dock påstå att Malmö i flera avseenden var bättre förr. På ytan ser det ut som att Malmö har förbättras under de senaste 20 åren. Öresundsbron, Citytunneln, Malmö högskola det flashiga bostadsområdet Västra Hamnen, Turning Torso, häftiga köpcentrum och vräkiga sportanläggningar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hur alla nedskärningar påverkar oss

insandare_150

INSÄNDARE Jag vet inte hur många av er därute, ni aktiva läsare av Avpixlat, som har uppmärksammat den senaste trenden. En ung kvinna tvingades föda sitt barn i bilen på grund av att det inte fanns ett BB i närheten. Detta är alltså det senaste inom området “besparingar”.

Vi har ju läst om hur äldrevården har drabbats av sparvågen. Blöjor skulle vägas, de skulle enbart få ett halvt frukostägg, mindre kaffe, varmkorv med bröd på nyårsafton… ”Kreativiteten” är stor, när det gäller att skära ner på äldrevården. Varför? För att de äldre inte är vana vid att klaga, de är för gamla för att kunna rösta, deras barn och barnbarn är för upptagna med arbete, karriär och familj. Och då säger jag inte att det är deras fel, för hela samhället har blivit som ett hamsterhjul, vi ska springa fortare och fortare och för att vara socialt anpassade måste vi ha en ny, fin bil, villa, resor till exotiska länder, och för att klara det, måste vi jobba hårt. Bägge parter måste jobba hårt. Och på det, uppfostra barn. Så vi glömmer lätt bort våra föräldrar. Vi åker och besöker dem någon gång, och de är så tacksamma för besöket, de vill inte vara någon till last. Så de klagar inte. Lätta offer.

Läs mer »

FacebookTwitter

Den svenska skolan

insandare_150

INSÄNDARE Trots att de svenska eleverna presterade marginellt bättre i den senaste PISA-undersökningen så finns det tvivelsutan ofattbart stora problem med den svenska skolan. Många av er har säkert läst om Värnhemsskolan i Malmö där det numera behövs både taggtråd och vakter för att det skall gå att upprätthålla säkerheten. Den som har missat detta kan läsa mer här.

Det finns dock enorma problem som det inte skrivs om överhuvudtaget. Det gäller hur många som klarar sig igenom grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Den här informationen är något man lätt kan kontrollera själv genom att besöka sidan Välja skola.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nacka kommuns bibliotek agerar mot fri kunskapsbildning

insandare_150

INSÄNDARE Jag och säkert många andra Nackabor blev under förra året mycket nyfikna på tidningen Nya Tider, som var i rampljuset i samband med bokmässan i Göteborg. Det var mycket diskussioner i media om tidningen men inga konkreta exempel lades fram för att visa på dåligt eller felaktigt journalistiskt arbete. Efter att ha läst några artiklar på nätet insåg jag att det finns mycket intressant att läsa i tidningen som enligt min åsikt är välskriven och med väl underbyggd fakta i olika ämnen. Dock är artiklarna på nätet begränsade som många andra tidningar och det fulla utbudet ges endast i papperstidningen.

Nya Tider skiljer sig från andra tidningar bl.a genom att den inte väjer för obekväma fakta samt att läsaren får ta del av artiklar och nyheter som andra papperstidningar aldrig berör. Efter en kontakt med förlaget som ger ut tidningen lovade de en gratisprenumeration var till alla sex bibliotek i Nacka under våren. Förhoppningen från deras sida är antagligen att få ännu fler prenumeranter i framtiden. Jag och några andra Nackaboende kompisar har nu flera gånger utan framgång försökt att läsa tidningen på biblioteket.

Läs mer »

FacebookTwitter

Mitt hem

insandare_150

INSÄNDARE Jag njuter av lugnet och friden skogen har att erbjuda. Då och då hör jag ljud från olika djur och insekterna gör sig påminda som brukligt. Det är lite kämpigt att ta sig upp för ett bergskrön men när jag väl kommer upp så får jag uppleva en magnifik vy som får mig nästan att tappa balansen. Jag sätter mig på en stubbe och filosoferar en stund.

Inte så långt bort ser jag en sjö och tänker att det blir nog en bra plats att gå till härnäst och fylla på med lite dricksvatten. Efter att ha promenerat en stund och mumsat på något enstaka bär längs vägen börjar jag skymta sjön lite längre bort mellan träden. Jag ser mig om efter en lämplig plats att slå läger och under tiden går jag och plockar lite ved till lägerelden. När jag fått upp mitt läger och har vatten på kokning så plockar jag fram penna och anteckningsbok och börjar skriva och klottra lite i den men mestadels svävar jag iväg i mina tankar. Plötsligt börjar det fräsa och låta en massa. Oj, vattnet kokar över. Jag flyttar snabbt kärlet till sidan och låter det svalna för att sedan fortsätta skriva en stund till innan jag börjar med maten.

Läs mer »

FacebookTwitter

Det går att rädda Sverige – om vi vill

insandare_150

INSÄNDARE Vi ser dagligen i media hur Sverige säkert rör sig mot avgrunden. Men vi får aldrig veta hur vi ska lösa krisen. Det är alltid viktigt med en problembeskrivning för att veta vad som är fel, men till slut måste det presenteras en lösning.

Alla vet (nåja) att det är den okontrollerade invandringen som orsakar problemen, men i stället för att ta fram lösningar pratar man hela tiden om vad som är problemet. VI VET! DAGS ATT AGGERA! Vi har släppt in för många i landet från främmande kulturer utan att veta vilka de är. Vi har tillåtit islam och dess värderingar breda ut sig. Föreningar får statsbidrag trots att de propagerar för sharialagar. Islamister har varit ministrar både i borgerliga och socialistiska regeringar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Tillsätt en haverikommission!

insandare_150

INSÄNDARE Allt fler av Sveriges offentliga nyckelfunktioner är satta under press. Sjukvård, äldreomsorg, brandkår, ambulans och polisväsende för att ta några exempel. Allt fler offentliganställda går i väggen p.g.a. överbelastning och stress. Vanmakten och vantrivseln brer ut sig, några säger upp sig och andra går ner på deltid för att de helt enkelt inte orkar mer.

För att ta polisen som exempel. Enligt TV-programmet Veckans Brott uppgår antalet poliser i Sverige till ca 20 000 varav 17 000 är i yttre tjänst. Detta motsvarar en polis på 500 invånare – eller hälften emot det europeiska snittet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vart tog demokratin i Sverige vägen?

insandare_150

INSÄNDARE I dagens debatt står bevarandet av demokratin i Sverige i centrum och striden flammar högt när många kastar ved i brasan.

Den traditionella stridslinjen med en demarkationslinje mellan höger och vänster har genom den extrema invandringen som de två senaste regeringarna avsiktligt och systematiskt genomfört, ställt alla gamla värderingar på ända. Detta har skapat en helt ny karta över det politiska landskapet med djupa skyttegravslinjer mellan de så kallade ”politiskt korrekta”, som strider för en globalisering utan nationsgränser och ett öppet medborgarskap med fullt deltagarskap i den svenska välfärdsstatens alla förmåner, utan krav på motprestation eller assimilering och med en välvillig syn på det mångkulturella samhället.

Läs mer »

FacebookTwitter

Det är tungt att leva med att jag är en av de som skapade detta kaos

7-sd_ny_3b

INSÄNDARE – FRÅN SJUKLÖVERN TILL SD Det startade precis i början på 1980-talet. En lugn och trygg högstadieskola i en lagom stor, mellansvensk stad. Min son född 1970, och dotter född 1972 gick i klass sju, respektive klass nio. En dag i augusti kom sonen hem helt vit i ansiktet. Han, en idrottsintresserad 15-åring hade för första gången i livet bevittnat en misshandel. En grupp ynglingar från ett muslimskt land hade dykt upp på skolan och hotat och slagit flera av eleverna. Han var som sagt helt vit i ansiktet, det närmsta han varit hot och våld var lite munhuggeri i samband med fotbollsmatcher i den lokala serien.

Jag som väletablerad akademiker förmanade honom direkt, man benämner inte sina kamrater med vilken religion de tillhör. Jag reflekterade inte ens över mitt agerande, redan på 80-talet var diskursen utstakad i samhället. Jag förklarade vidare för honom att de här kamraterna säkert hade en jobbig bakgrund, jag kallade alltså de här muslimska killarna för kamrater. Menade att det var hans kamrater!

Läs mer »

FacebookTwitter

Om Sverige inte haft sin stora asylinvandring

insandare_150

INSÄNDARE Ibland kan det vara nyttigt att göra ett tankeexperiment, för att se en fråga i ett nytt, lite klarare ljus. När problem kommer smygande framträder de till slut inte klart, utan de skyms av de dagliga rubrikerna och problemställningarna som vi till slut vänjer oss vid och rentav tar för givet. Här är framställning om vad som skulle kunna hända om Sverige inte haft sin stora asylinvandring.

 

Skolan

Skolresultaten hade varit bättre, åtminstone en tredjedel av det minskade skolresultatet hade varit borta. Men troligen ännu mer eftersom mer resurser hade kunnat lägga på infödda elever med svårigheter och allmän förbättring. Därutöver hade troligen bättre ordning i klassrummen, mindre förskjutning av sociala normer som motsätter sig skötsamt beteende och elevernas ökade möjlighet att hjälpa varandra förbättrat resultaten ytterligare. Men bara en tredjedel bättre skolresultat skulle i sig innebära en enorm skillnad, sett till vad det betyder för ekonomi och samhällsliv. Se statliga utredningar på området.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kvinnan som förlorade både makten och härligheten

insandare_150

INSÄNDARE Fetstilsrubriken ’Mannen som förlorade både makten och härligheten’ hejdade mig när jag förstrött scrollade genom SvDs nättidning i helgen. Adblock aktiverat, om någon undrar. Och som den premiumprenumerant jag naturligtvis icke är kunde jag bara läsa följande fortsättning:

’Maktmannen bars upp som den auktoritet han själv såg sig som. I kraft av sin position var han alltings mittpunkt. Sedan hände något som han fortfarande inte kan förstå – han föll’.

Resten lämnades till mina fördomsmarinerade föraningar och fastän jag de facto inte vet hur artikeln fortskrider är jag förmodligen garvad nog att med fantasins makt komma nära nog. Men tillåt mig parafrasera. Låt mig ta Malin Ekmans artikel som avstamp för en egen text om ’Kvinnan som förlorade både makten och härligheten’. För den punkten närmar sig i hast och hon kommer att stå med förvåningens uttryck över sina lätt särade röda läppar när så sker och inte fatta någonting.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson