Tanklösa tårar

Jan Tullberg

DEBATT Terrorn slår till, vi har nu drabbats av ”Drottninggatan 2”. Stockholmarna är skakade, förvirrade och rådvilla. Det blir mycket blommor och tårar. Det finns behov av någon sorts kollektiv manifestation. Snabbt organiseras en ”kärleksdemonstration” som skall söka styra reaktioner till det politiskt önskvärda. Några nysvenskar känner sig kallade att agera moraliska föredömen och bidrar med både klappar på huvudet och förmaningar till deltagarna. Stockholm har utsatts för en ”utmaning” så nu gäller det att se möjligheter inte problem – och möjligheten är att känna kärlek för varandra. Vi fick 2014 lyssna till uppmaningen ”Öppna era hjärtan”. Nu är det dags för uppföljaren ”Öppna era hjärtan 2”.

Stockholmspolitikerna vid manifestationen var mindre förmanande, men än mer kärleksentusiastiska. De ville tacka ett stort antal grupper: polisen, räddningstjänsten, sjukvården och förskolelärarinnorna. Och politikerna applåderade varandra. Man kunde tro att Stockholm vunnit en tävling inom EU om att bli årets kärleksstad. En alternativ förklaring väcks av att den välkände presentatören för postnummerlotteriet agerar som konferencier. Bevittnar vi en ”grannyra” på grund av en storvinst?

Läs mer »

FacebookTwitter

Annie Lööf hycklar om Centerpartiets hållning gentemot illegala invandrare

DEBATT I samband med att det framkom att Drottninggatan-terroristen Rakhmat Akilov hade ett utvisningsbeslut på sig och vistades illegalt i Sverige och under dubbla identiteter, har ledande politiker gjort uttalanden som gör gällande att deras partier skulle ha verkat för att utöka ID-kontrollerna, försvåra för illegala att gömma sig i landet och underlätta för polisen att hitta dem för att verkställa utvisningsbesluten. I verkligheten förhåller det sig precis tvärtom.

Även IKEA-mördaren Abraham Ukbagabir vistades illegalt i Sverige. Man kan alltså se ett mönster. Centerpartiets ledare Annie Lööf är en av de ledande politiker som efter terrordådet i Stockholm har uttalat sig i media på ett sätt som förleder väljarna att tro att hennes parti i riksdagen skulle ha agerat för att göra det svårare att uppehålla sig illegalt i landet och lättare att kontrollera vilka som tar sig in i Sverige. Så här sade Centerledaren i en intervju med Aftonbladet på måndagen:
Läs mer »

FacebookTwitter

En spricka i demokratin

Jan Tullberg

DEBATT När västerländska demokratier beskriver sig själva så använder de gärna termen ”liberala demokratier”. På 90-talet uppdagades att länder där demokratin etablerats inte per automatik efter några år utvecklades till liberala demokratier. Många U-länder instiftade demokratiska institutioner, men det brast i demokratisk mentalitet så de blev inte fullt ut demokratier utan halvdemokratier. Begreppet ”illiberal democracies” kopplas ofta till en essä med det namnet av Fareed Zakaria 1997. Francis Fukuyamas tes om att den historiska processen hade liberala demokratier som slutstation har grusats.

De så kallade populisterna i utvecklade demokratierna anses vara en avvikelse från liberala demokratier och regeringarna i Ungern och Polen har svarat med att beskriva sig själva som ”illiberala demokratier”. Det finns tre innebörder i liberal som de tycker illa om.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vi anklagar…

DEBATT Vi anklagar public service, stora mediebolag och hela kulturvänstern för att romantisera gängbildning och hat, samt piska upp konflikter i samhället genom sitt stöd för musik med kriminalitet och våld som tema, och beskriva yrkeskriminella som ”offer” för diskriminering.

Vi anklagar public service, stora mediebolag och hela kulturvänstern för att legitimera terror, krig, folkmord, sexuellt våld, samt öka rasismen mot alla invandrare i samhället genom sitt synsätt att mördare plötsligt är ”offer” för grumliga ”strukturer” så fort de har en viss religiös eller etnisk bakgrund.

Läs mer »

FacebookTwitter

Mer fake news i DN

Jan Tullberg

DEBATT Dagens Nyheter blir alltmer ett paradexempel på fenomenet fake news. I en omfattande artikel den 16 mars upptäcker tidningen ett nytt samhällsproblem. Man slår på trumman som om man kommit på något av samma dignitet som storföretagens räntesnurror. Men man har inget scoop, bara en löjeväckande fejknyhet: Det forsar inte in stora skatteinbetalningar från alternativa media.

Eftersom DN är i branschen så borde de av egen erfarenhet veta att lönsamheten för nättidningar är mycket låg, men de söker ändå skapa en skandal av att denna närmast ideella verksamhet har svårigheter att gå ihop. Huvudsyftet med artikeln är att skapa ett ytterligare propagandistiskt tillfälle att ösa på med invektiv, insinuationer och direkta anklagelser mot alternativmedia. Men tidningen förstår att läsekretsen har tröttnat på agendajournalistikens trista tjat, så DN måste ha en anklagelse som låter substansartad och då blir det påståenden om ekonomiska oegentligheter och kriminalitet. Tidningen är helt enkelt inte kapabel att gå i debatt med alternativmedia i centrala sakfrågor som rör det svenska samhället. Därför hoppas man i kraft av sin storlek att kunna skapa skendebatter om oväsentliga och fiktiva frågor.

Läs mer »

FacebookTwitter

Välj dina ord Oisin Cantwell!

DEBATT Oisin Cantwell, en ledande skribent för den smala åsiktskorridorens främste beskyddare, gjorde i sin krönika om Peter Springare ett ordentligt utfall. Inte bara mot Peter Springare, som han liknar vid Adolf Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels, utan även drygt 200 000 medlemmar i Springares Facebookgrupp som Cantwell kallar “nazister, rasister och annat löst folk”. Hur tänker du Oisin Cantwell?

Jag skall med en gång säga att jag har INTE Facebookknarkat Peter Springares inlägg som tydligen herr Cantwell har gjort. Jag har inte ens FB men jag har fått refererat för mig vad han skriver och det tycks åtminstone stämma med Leif GW Perssons bild om vilka alster Springare publicerat. Ali hit och Muhammed dit. Nej det är inga nyheter för mig och många andra Sverigeälskande svenskar. Han har inte publicerat några riktiga identiteter, så han har inte gjort sig skyldig till något brott. PUNKT.

Läs mer »

FacebookTwitter

Svensk demokrati och lag används för att islam ska växa i Sverige

DEBATT Ett av de senaste exemplen är Iman Aldebe som i Metro debatt sagt: “Vi har religionsfrihet i Sverige, det ska vi inte tumma på”. Helt rätt, det ska vi inte tumma på. Vi ska följa svensk lag.

Vår lag om religionsfrihet har funnits sedan 1 januari 1952. Innan lagen infördes fungerade religionsfriheten utmärkt, ett exempel är att judar som under andra världskriget flytt från närområden till Sverige inte förföljdes för sin tro. Nu har lagen om religionsfrihet funnits i i 64 år och judar i Sverige förföljs alltmer i takt med att den ideologi vars anhängare mest av alla hänvisar till vår lag om religionsfrihet växer alltmer.

Läs mer »

FacebookTwitter

De sämsta effekterna av hjärntvätt och påstådd upplysning

DEBATT Efter min artikel ”Den icke-legitima svenska staten” har jag fått mottaga mängder av stöd från både etniska och naturaliserade svenskar som själva har kunnat ge otaliga exempel och på föredömligt vis har argumenterat för sina ståndpunkter. Det har även dykt upp en viss andel människor från den vänsterorienterade etniskt svenska akademiska medelklassen som har lyckats prestera någonting så unikt som ett uppsjö av s.k. ”kommentarer” utan minsta sakinnehåll, bl.a. flera lärare. Inte ens på anmodan har någon av dem lyckats skapa någonting som kallas en ”argumentationskedja”. Jo en enda, förresten, som åtminstone försökte att skapa någon form av historierevisionistiskt pseudoargument, nämligen att inbördeskriget i f.d. Jugoslavien helt saknade etniska dimensioner.

I övrigt har den etniskt svenska medelklasseliten lyckats frambringa följande 30-i-topplista av angrepp genom att med bravur lyckas kombinera de sämsta effekterna av hjärntvätt och påstådd upplysning:

Läs mer »

FacebookTwitter

De Finas vrede

Jan Tullberg

DEBATT För ett år sedan publicerade Dagens Nyheter en artikel som väl illustrerar den svenska debattens brister. Artikeln innehöll en stor och viktig fråga som varken skribenten eller läsarna fäste sig vid, samt en rad obetydligheter som vållade starka reaktioner. Om man ombeds att sila mygg och svälja kameler så är det myggen som är de mest problematiska. Den här artikeln med sina brister säger en del om situationen i Sverige. Jag hugger därför tag i denna usla artikel innan den försvinner in i en förlåtande glömska.

Artikeln heter ”Vreden på Östermalm” av Björn af Kleen och publicerades i DN:s söndagsbilaga 20 mars 2016. Björn af Kleen efterlyser en vrede mot det han kallar hat. Ordet används flitigt som negativ markör på det som läsaren uppmanas att tycka illa om; det skrivs om hatsajt, hatbloggare och det hatiska partiet Sverigedemokraterna. Dessa onda företeelser bör man tycka illa om, ja känna vrede emot. Hata är ju ett plebejiskt beteende. Men till hans besvikelse visar överklassen på Östermalm inte en sådan lojal vrede utan framför kritik av den politik som förs i landet. Hans intervjuoffer är svaga i sin aversion mot SD och vädrar istället en försiktig vrede mot etablissemangets invandringspolitik. Denna felriktade vrede gör skribenten upprörd, ja han känner en vrede mot Östermalm.

Läs mer »

FacebookTwitter

Diskriminering av oliktänkande på Sveriges Radio

DEBATT Ända sedan jag skrev min artikel “Den icke legitima staten” här på Avpixlat, och berättade om hur jag såg på de massiva problem som jag har sett växa fram i den svenska skolan, har jag fått utstå betydande negativ särbehandling från Borås Tidning. Nu har även Sveriges Radio P4 Sjuhärad sällat sig till denna grupp av rättvisekrigare som utan att blinka diskriminerar människor på grund av deras åsikter.

Jag och min älskade Lilou har sedan några år tillbaka rockbandet Lilou & John, vi har släppt en EP, och håller i skrivande stund på att förbereda nästa skiva, som kommer att ha temat yttrandefrihet (på förekommen anledning). Den 3 februari blev vi erbjudna att spela några låtar och vara med på en kort intervju om vårt band på P4 Sjuhärad. Vi tackade givetvis ja, och hade förberett oss noggrant. Vi hade ordnat extra passning åt barnen, vi hade tagit ledigt från våra arbeten, och vi var förberedda på en trevlig intervju som skulle handla om vår musik.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fortsatt välfärdsstat eller vidöppna gränser?

DEBATT Egentligen borde rubriken vara “skall vi försvara det som är kvar av välfärdsstaten eller skall vi bibehålla de vidöppna gränserna?”. Även om vänsterliberaler lever i villfarelsen att de två motsägelserna går att förena, så har dom som vanligt fullständigt fel.

Den 26 februari läste jag den 31-sidiga rapport som Magnus Norell (terrorforskare och doktor i statsvetenskap) levererat till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Rapporten bär namnet Muslimska Brödraskapet i Sverige och ger en skrämmande bild av hur Muslimska Brödraskapet (MB) lyckats infiltrera det svenska samhället och även politiska partier såsom Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vem hatar mest?

Jan Tullberg

DEBATT Ett svar på frågan vem är det som hatar brukar vara att ”min motståndare hatar medan jag själv är starkt emot hat, möjligen kan man säga att jag hatar hatet.” Den här artikeln skall försöka hitta mindre subjektiva och mer empiriska svar. Det blir svar som belyser hatet ur olika aspekter.

En mätpunkt är när engagemanget övergår från sakfrågan till antipati för de individer som har en annan åsikt. Det anses ofta vara en dygd att särskiljer på sak och person och starka känslor mot alla som tycker annorlunda brukar ses som malignt, ett tecken på hat. I en amerikansk studie (presenterades i Economist 28 mars 2008) jämfördes två motsatta politiska grupperingar för att se i vilken utsträckning de hyste en starkt negativ bedömning av andra till såväl sak som person. Den centrala frågan var om försökspersonen ”dislike not only the other side’s ideas, but also the people that holds them”. Vem hatar, eller åtminstone tycker illa om sina motståndare, kan göras till en empirisk fråga istället för ett antagande. I undersökningen ställdes personer mot varandra som klassat sig själva som ”very conservativa” respektive ”very liberal”, den senare termen betyder i USA radikal vänster.

Läs mer »

FacebookTwitter

Att försvara värdegrunden eller konsten att knäcka en elev helt lagligt

DEBATT Att skolor i stor utsträckning bedriver politisk propaganda i stället för att hålla sig till vetenskapligt grundad undervisning är ingen nyhet. Men det är bara toppen på ett isberg.

Få saker är så nedtystade i skolans värld som de tekniker man använder för att tysta elever som kritiserar invandringspolitiken eller mångkulturen. Som jag tidigare skrivit har jag arbetat som lärare i den svenska skolan sedan 2005, både som högstadielärare och som gymnasielärare och jag tänkte här berätta lite djupare om de metoder som jag sett användas. I officiellt tal berättas det om att ”stå upp för värdegrunden”. Egentligen handlar det inte om mycket annat än att få oppositionella elever att antingen hålla tyst eller sluta tro på sig själva och sina egna erfarenheter. Hela verksamheten har fått mig att spy så många gånger att jag nu väljer att berätta om det öppet.

Läs mer »

FacebookTwitter

När skall trollen på Aftonbladet sluta med att smäda Donald Trump?

DEBATT Det är naturligt att Aftonbladet ända sedan Donald Trump tillkännagav sin presidentkandidatur 2015 har varit kritiska. Förmodligen kom det som en chock för den nysovjetiska journalistikens högborg i Sverige när Donald Trump också vann presidentvalet den 8 november. Sedan installationen den 20 januari har dock kritiken övergått från just kritik till smutskastning, osanningar och smädelser.

Den svenska vi avpixlar inte–pressen hävdar att det är nyheten som är nyheten. Hmmm. Så vi skall bara torrt konstatera att det nu har det varit en ny skjutning i Malmö, trots att både gärningsman och brottsoffer i en absolut majoritet av fallen har utländsk bakgrund?

Läs mer »

FacebookTwitter

Douglas Murray: Det skamliga hyckleriet hos Sveriges ’första feministiska regering’

Foto: Jan Sjunnesson.

DEBATT För några veckor sedan utsåg jag Labourparlamentsledamoten Tulip Siddiq till veckans skenheliga politiska hycklare, främst för att vara tyst om sin trångsynta faster och samtidigt påfallande högröstad om en total främling. Jag är rädd att jag var så överhopad av kandidater till förra veckans utmärkelse att jag precis har lyckats kravla mig ut ur högen av ansökningar. Jag kan emellertid nu avslöja de senaste mottagarna av detta alltmer eftertraktade pris.

Vinner över till och med talman John Bercow i kampen om priset gör den svenska regeringens modiga systrar. Här är ett foto från tidigare denna månad föreställande Isabella Lövin (Sveriges vice statsminister, klimat- och biståndsminister samt språkrör för Sveriges gröna parti). Som en reaktion på Donald Trumps mansdominerade laguppställning, poserade Isabella och hennes systerskap (gravida och icke-gravida) nyligen för detta foto för att signalera att den självutnämnda ’första feministiska regeringen i världen’ inte kommer att ta några instruktioner från USA nytillträdde president:

Läs mer »

FacebookTwitter

Varför tar inte SD upp stafettpinnen ”miljö”?

DEBATT Jag växte upp på en bondgård i Roslagen på 40- och 50-talet. Vi hade mjölkkor som underhöll ett fantastiskt öppet landskap. På våren var det mängder med olika blommor bl a Adam och Eva, som sedan länge är borta. Det fanns mängder med bl a gråsparvar, grönfinkar och gulsparvar till att börja med, men antalet minskade för varje år. På vårarna såg man då och då en fågel hoppa på marken. Jag brukade kasta upp dem i luften. De flög då men tappade hela tiden höjd, och när de träffade marken voltade de och fortsatte hoppa. Jag stoppade någon i en bur, gav mat och vatten men den dog snart.

Erik Rosenberg (nestor inom ornitologi) slog larm om att kvicksilverbetningen av utsädet var orsaken till fågeldöden. Jag kunde också med egna ögon se hur fåglarna åt de sädeskorn som inte myllades ner vid sådden på våren, just i samband med häckningen. Även rovfåglarna som åt småfågel dog av kvicksilverförgiftning. Men jordbruksorganisationerna ansåg att ekonomin var viktigare än om lite fåglar dog. Även Giftnämnden (inrättades år 1962, samma år som Rachel Carson publicerade boken “Tyst vår”) tog lätt på det hela, de bestod bl a av representanter för kemikalieindustrin. Men i Giftnämnden fanns en veterinär som började undersöka saken. Han fann då att kvicksilvret inte bara drabbade fåglarna, giftet följde med vattendragen ut till sjöarna och lagrades i fisken, och den åts ju av människor. Så länge fåglarna dog gjorde det alltså inget, först när människorna drabbades blev det allvarligt och kvicksilverbetningen förbjöds.

Läs mer »

FacebookTwitter

Karikatyrtrixet

Jan Tullberg

DEBATT Ett märkligt sätt att debattera är att angripa åsikter som ingen har. På engelska finns uttrycket straw man för tekniken. Men en svensk översättning till ”halmgubbe” uppfattas lätt som ett konkret objekt utan åsikter, inte som något spöklikt väsen med konkreta åsikter. Karikatyr är en mer träffande benämning.

Vinsten med att omvandla motståndaren till en karikatyr är att man då kan ge denne nya åsikter som man själv mäktar bemöta. Eftersom motståndaren inte har dessa åsikter hamnar han i ett problem, hur skall han försvara sig mot en nidbild? Det blir något av den situation som uppstår kring frågor som: ”Har Du slutat slå din fru?”

Ett aktuellt exempel är den omfattande debatten i sociala media som uppstått kring polismannen Peter Springare. Utifrån sina erfarenheter i Örebro beskriver han en problematisk situation som domineras av en omfattande brottslighet bland invandrare. Springare verkar veta vad han talar om och ger ett trovärdigt intryck. Många läsare stöder hans bild, men många andra ogillar att brottslighet och invandring kopplas ihop. Hans kritiker undviker kärnfrågan utan riktar sina invändningar mot en karikatyr. En artikel i Expressen (8/2) illustrerar väl hur en kritik mot en karikatyr kan utformas.

Läs mer »

FacebookTwitter

Den icke-legitima svenska staten

DEBATT Då jag arbetar i den svenska skolan sätter jag mig själv i en stor risk genom att publicera dessa tankar, men efter att Peter Springare modigt utmanat etablissemanget, som David mot Goliat, genom sina Facebookinlägg känner jag att jag själv är beredd att ge bilden av hur jag själv, och allt fler andra lärare med mig, tänker kring skolan. Det är ingen vacker historia. Tidigare har jag publicerat debattartiklar på Nya Tider kring skolan, men nu tänker jag på allvar ta bladet från munnen.

Först bör jag förekomma diktaturens kreatur och ge en bild av mig själv. Jag har arbetat som högstadielärare i framför allt SO sedan 2005, med ett uppehåll för sjukskrivning, och har en bakgrund inom den svenska vänsterrörelsen. Nuförtiden arbetar jag som gymnasielärare med formell behörighet i engelska och historia. Jag anklagar den nuvarande regeringen för att vara icke-legitim. När vissa partier förvägras rätten att visa reklamfilmer, får sina möten saboterade, när deras medlemmar misshandlas med regeringens godkännande, och partiet ständigt angrips av statliga medier, då har den demokratiska processen försvunnit och de regeringar som bildas under sådana val är enligt min mening inte legitima. Jag är inte lojal till något parti bör tilläggas, ej Sverigedemokraterna heller, men Stefan Löfven är #inteminstatsminister.

Läs mer »

FacebookTwitter

PK – en religion?

Jan Tullberg

DEBATT Enligt den svenska självsynen så är vi ett sekulariserat folk. Nathan Shachar fångar något viktigt när han skriver: ”Sverige är varken en oskyldig ankdamm eller en naiv hönsgård, utan ett rättrogenhetens tempel.” Den rådande religionen kan lite vanvördigt kallas PK-religionen. Anhängarna protesterar mot benämningen och invänder att de inte alls är religiösa och att PK är nedlåtande. Låt oss ignorera etikettfrågorna och ta upp sanningsfrågan. Det finns en rad påstående som inte riktigt går ihop, men detta stör inte märkbart anhängarna av PK utan stärker snarast uppfattningen att det behövs en stark tro som spacklar över sprickorna i fasaden. Låt mig diskutera några trossatser.

En sats är att de två kön, som de flesta noterar, egentligen inte existerar. Numera anser vissa att det finns fler än två kön, men den här artikeln behandlar uppfattningen att det inte alls finns kön bara könsroller, genus. Den klassiska parollen är: ”man föds inte till kvinna utan man blir det” av Simone de Beauvoir. Men detta formande av genus är så starkt så det behövs ett enormt indoktrineringsarbete som paradoxalt nog pendlar mellan att lansera nya könsroller, och att det inte alls skall finnas könsroller. Tvärtom-roller är lockande då alla rollbyten uppfattas som positiva. Snart kan man inte säga om en persons beteende är bra eller dåligt, utan att först få reda på aktörens kön.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ett samhälle som ”kört i diket”

Ulf Blomquist

DEBATT Nu när det svenska samhällsbygget håller på att rasa ihop ordentligt framstår klarare hur färden ner i diket gick till. Som jag ser det kan man lite krasst i stora drag beskriva händelseförloppet enligt följande:

Kärnan kan hänföras till den ”tredje statsmakten”, media. Längre tillbaka hade vi en skola som ställde krav på eleverna vilket gjorde att de som blev journalister hade en bra analytisk förmåga. Sedan har kraven sjunkit inom hela skolväsendet. Under 60–70-talet gick en vänstervåg genom landet, den bättre ekonomin i landet gjorde att de yngre generationerna blev mer bortskämda och bekväma. I stället för att jobba som tidigare generationer för att få det bättre, ville man ha trygghet i form av bidrag och politikerna svarade med att successivt bygga ut bidragssystemen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ett utdraget farväl till Decemberöverenskommelsen

Jan Tullberg

DEBATT Moderaternas utspel torsdagen den 19 januari var senkommet. Det har gått över ett år sedan Decemberöverenskommelsen (DÖ) sades upp av allianspartierna. Många har frågat sig hur oppositionen skulle agera efter uppsägningen. Centern (C) och Liberalerna (L) har haft lång betänketid så ingen kan påstå att Moderaternas utspel var ett förhastat beslut. Det var ett försenat beslut.

Att säga upp DÖ, men fortsätta att följa den var en svårmotiverad försämring jämfört med att låta DÖ leva vidare. Att behålla DÖ hade ändå givit Alliansen en chans att bilda regering 2018 om den blir större än de rödgröna fast den saknar en riksdagsmajoritet. Att säga upp DÖ och släppa igenom Löfvens budgetar är att lägga sig utan att ha ett löfte av Löfven om en motsvarande uppoffring efter 2018.

Läs mer »

FacebookTwitter

Islams utbredning fortsätter

Ulf Blomquist

DEBATT År 0 uppstod kristendomen som bredde ut sig vid sidan om judendomen. När Muhammed utvecklade islam i Mecka ca år 600 var det en fredens religion eftersom han då inte hade mycket makt. När han senare flyttade till Medina och lyckades få många anhängare, genom att berika sig själv och de sina genom att råna kamelkaravaner, omvandlade han islam till en erövringsrörelse. Nu blev islam inte bara en religion (tro) utan också en politisk rörelse genom att Muhammed införde en lag, sharialagen (”ett land skall med lag byggas” enligt Karl XV). Lagen innebar en rätt att erövra nya områden med judisk eller kristen befolkning. Innevånarna fick tre val, konvertera till islam, förbli kristen eller jude om man hade råd att betala en extra skatt eller dödas.

Erövringarna bredde ut sig under 1400 år. Nu omfattas hela arabvärlden, Persien, Turkiet, Kaukasus, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Indonesien, Malaysia, Albanien, Kosovo, Somalia m fl länder. Ett land tröttnade på islam och lyckades frigöra sig, Spanien, men det tog 600 år. Islam fortsätter i dag sin utbredning söderut i Afrika. Somalia var faktiskt en sekulär stat före år 1990. Kvar finns små öar av kristna, t ex kopterna i Egypten, yazidier i Irak men både den judiska och den kristna befolkningen tvingas fly de islamska länderna och deras synagogor och kyrkor förstörs successivt. I dess ställe byggs moskéer. Nu även i Europa.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ett förlorat år

Jan Tullberg

DEBATT Den som bara läser och lyssnar på svenska systemmedia får intryck av att det hänt mycket i svensk invandringspolitik. Eftersom invandringsentusiasmen tidigare helt dominerade så blir övergången från problemförnekelse till problemerkännande uppfattat som ett stort steg. Men för att det skall ske en förändring krävs mer: det krävs probleminsikt, förändringsvilja och inte minst förmåga att lägga om kurs från invand retorik och odugligt regelverk. Att ändra attityd är bara det första steget. Sverige är som en bananrepublik som tidigare förnekat att hela systemet är genomsyrat av korruption, men nu sadlar om och deklarerar att man lägger om och avskaffar korruptionen. Lättare sagt än gjort.

Antalet nya asylsökanden 2016 beräknas till ca 30 000. Den siffran är låg jämfört med rekordåret 2015 och innebär en återgång till den höga normalnivå vi låg på 2011. Men denna korrigering är varken Sveriges eller EU:s förtjänst. Det beror på att Turkiet för närvarande tagit på sig uppgiften att agera som gränspolis för EU. Den dagen president Erdogan blir harmsen på européerna får vi se hur väl vi klarar att själva freda våra länder mot inträngning.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nutidsdemokrati på glid

Jan Tullberg

DEBATT Reaktionerna på det amerikanska valet ger underlag för funderingar över den förlorande sidans demokratisyn. Det är naturligtvis okey att vara besviken på ett valresultat. Det är inte så tjusigt att vara en dålig förlorare, men det är rimligtvis också okey. Det finns dock en gräns vid vilken den demokratiska övertygelsen ser bristfällig ut. Ett exempel är den tidigare socialdemokratiske partisekreterarens Marita Ulvskogs uttalande om en socialdemokratisk valförlust: ”Det kändes som en statskupp”. Yttrandet tyder på att hon inte riktigt förstår att partiets maktställning är beroende av att få väljarnas mandat.

Reaktionen att ett regimskifte känns som en statskupp gäller sällan ett privilegium till makten för det egna partiet, utan för en vidare krets, den rådande maktstrukturen. I många stater talar man om ”den djupa staten” som inte accepterar vilka valresultat som helst. Etablissemanget i många västerländska demokratier berättar också för folk vad de skall tycka. Demokrati uppfattas inte längre av alla som folkstyre, utan framförallt som de rådande värderingarna som man ogärna vill ändra på. Många personer låter som Tories, vid demokratins genombrott i England, de poängterade att det inte bara finns ett demokratiskt underhus, utan också ett överhus.

Läs mer »

FacebookTwitter

Storm i vattenglaset

Jan Tullberg

DEBATT Vad skall göras åt hatet? I Agenda söndagen den 20 november diskuterade programledaren Camilla Kvartoft detta med Hanif Bali (M) och Veronica Palm (S). Den konkreta händelsen var att en moderat kommunikatör, Delmon Haffo, höll ett provtal inför kameran som av misstag blev offentligt. Han skulle försöka vara indignerad över att ministern Annika Strandhäll skrivit om att rösträtten för män borde avskaffas. Det finns ju många feministiska idéer som man kan tycka illa om, så varför då hetsa upp sig över ett förslag som inte är allvarligt menat? Strandhäll sökte nog vara lite rolig och tuff. Nu ville också Haffo vara tuff och han sa hora. Skandal. Sedan följer den tredje skådespeleriinsatsen. Den moderata partiledningen agerar med att varna och avskeda ett antal personer. En etikettlinje hade överskridits.

Är detta viktigt? Det ansåg de båda gästerna som sa en del klokt om twitterdueller som eskalerar till allt hårdare meningsutbyte. De gjorde några halva erkännanden om att de själva använt en hård ton, men nu skulle de föregå med gott exempel och tagga ner. Då ställde programledaren en fråga till Palm om hennes påstående att det var en samling nazistorganisationer som hade bankett på Grand hotell för några veckor sedan. Var inte detta ett exempel på hat och påhopp? Palm slingrade sig lite och varken Bali eller Kvartoft pressade. Det finns uppenbarligen en skillnad mellan hat och och hat.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson