Obamas och demokraternas hybris serverar Trump utökad makt på silverfat

Björn Norström

KRÖNIKA Svensk media har varit sämre än usel i sin rapportering om det amerikanska presidentvalet, dels beroende på inkompetens och oförståelse och dels beroende på känslor och agendajournalistik. Enligt många vänsterliberaler i både USA och Sverige är rädslan nu att Donald Trump har makt att göra massiva förändringar. Detta stämmer helt. Det samma vänsterliberaler inte begriper är att det faktiskt är Barack Obama och det demokratiska partiet som på silverfat serverar Trump den utökade makten att göra dessa massiva förändringar snabbt och enkelt. Den som inte begriper hur den amerikanska demokratin fungerar, alltså svenska journalister, begriper samtidigt heller inte varför det blivit så.

I denna text förklarar jag, med hänvisning till den amerikanska konstitutionen och landets demokratiska spelregler, varför Barack Obama och det demokratiska partiet med öppna armar och stängda hjärnor under de senaste åtta åren tilldelat Donald Trump massiv och utökad makt att enkelt och omedelbart göra massiva förändringar utan att någon kan göra något åt det, inte ens kongressen eller högsta domstolen. Precis som förra krönikan om Electoral College är det även här faktaanalys, inte ett mångkulturellt genusperspektiv, som krävs för att förklara fenomenet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Begriper man inte själv kan man omöjligen förklara för andra, Niklas Orrenius

Björn Norström

KRÖNIKA Att svenska journalister fortfarande inte begriper varför Donald Trump attraherade så många väljare i USA att han vann valet är inte förvånande eftersom svenska journalister inte är förankrade i det svenska folket och verkligheten, än mindre i de amerikanska motsvarigheterna. Det verkar även som att svenska journalister inte ens begriper hur det amerikanska presidentvalsystemet, det s.k. Electoral College, fungerar, dess syfte och hur valkampanjsstrategier anpassas efter detta speciella system, till skillnad mot en valkampanj i ett system där antalet sammanlagda röster skulle avgöra, alltså popular votes. I denna krönika förklarar jag i korthet för sådana som Niklas Orrenius som uppenbarligen saknar kunskaper och förståelse för dessa frågor så de bättre kan förklara för sina egna barn varför USA har det systemet de har och varför Trump vann valet.

Vissa hävdar att Electoral College utformades för att framtida presidentkandidater som är uppenbart livsfarliga för landet och dess befolkning genom demokratins spelregler ska kunna stoppas från att kunna bli president, alltså en sista demokratisk utväg från oönskad fara för nationen. Om Clintons dubbeldejt med Dionysus och Pfizer resulterar i ett våldsraseriutbrott mot hennes närmsta medarbetare kan vi tänka oss hur samma dubbeldejt skulle sluta om hon hade tillgång till avtryckarknappen för kärnvapen med tanke på hennes hatobjekt Putin. I årets presidentval fungerade sålunda Electoral College precis som det var tänkt av Founding Fathers enligt denna förklaring av systemets uppkomst.

Läs mer »

FacebookTwitter

Medieeliten begriper inte att den inte begriper

Björn Norström

KRÖNIKA Precis som i Sverige har medieeliten i USA, alltså journalistetablissemanget, ingen markkontakt och förståelse för hur vanliga människor lever och varför folk tänker och röstar som de gör. I kölvattnet av det amerikanska valresultatet kan det vara passande att ytligt granska den amerikanska medieeliten och varför de inte begriper vad som pågår. Jag klargör även varför opinionsundersökningarna som regelbundet publicerades var helt missvisande, vilket media i USA och Sverige aldrig begrep.

Som vi vet var journalister i både Sverige och USA extremt partiska i årets amerikanska presidentval, på gränsen till vad som kan anses vara rent perverst, där Hillary Clinton oavsett hur många korruptionsskandaler och FBI-utredningar hon genomgår ändå gavs journalisters ohämmade stöd. Detta okritiska hyllande av Clinton hade dels att göra med inkompetens, ohederlighet och ignorans inom media, dels med just avsaknad av kontakt med verkligheten och vanligt folk på gator och torg.

Läs mer »

FacebookTwitter

Den andra amerikanska revolutionen eller den amerikanska våren

Björn Norström

KRÖNIKA Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet, fair and square, trots att han hade såväl demokratiska som republikanska politiker, massmedia och Hollywood emot sig i vad som var en extrem propagandakampanj för Hillary Clinton och mot det amerikanska folket.

Jag begrep tidigt i valrörelsen att detta val inte handlade om Trump utan om en gräsrotsrörelse, något som media i både USA och Sverige fortfarande inte verkar begripa. Det jag inte begrep var däremot den massiva omfattningen på denna gräsrotsrörelse som skulle leda till ett historiskt presidentval. Valet blev även en historisk seger för såväl Avpixlat som alternativmedia i USA.

Läs mer »

FacebookTwitter

Trotsåldersutbrott i sandlådan förändrar inte verkligheten, Lars Lindström

Björn Norström

KRÖNIKA Expr****ns kanske mest förvirrade och inkompetenta skribent – vilket inte säger lite – Lars Lindström, glänser återigen med total frånvaro av analysförmåga och förståelse för Mipex. Nu tar vi det för sista gången, McFly. Huvudsyftet med Mipex är inte att mäta integrationen av migranter utan att mäta bakomliggande migrationspolitik.

Redan på Mipex hemsida står det uttryckligen högst upp “How countries promote integration of immigrants”, alltså migrationspolitiken som förs, därav begreppet ”promote”. Klickar vi vidare står det uttryckligen “The Migrant Integration Policy Index (MIPEX) is a unique tool which measures policies to integrate migrants…” Klarare än så kan det inte bli. Lindström, som enligt uppgift arbetat i engelsktalande USA, uppvisar beklämmande svårigheter med att förstå basal engelska i detta sammanhang.

Läs mer »

FacebookTwitter

Äntligen ett parti som tar skolan på allvar

Björn Norström

KRÖNIKA Sverigedemokraternas skolpolitiske talesman Stefan Jakobsson höll nyligen en presskonferens om hur den katastrofala svenska skolan ska förbättras. Äntligen träder ett politiskt parti fram som tar problemen med skolan på allvar och för fram ett antal genomtänkta och intressanta förslag, något jag som erfaren lärare uppskattar, speciellt med tanke på det stora vakuumet som uppstått inom sjuklövern gällande politiskt ledarskap och skolan.

Jag har under flera år vädjat om att något politiskt parti måste börja ta skolförfallet på allvar och presentera konkreta förslag som faktiskt kan vända skolskutan, vilket med tanke på massmigrationen från tredje världen tyvärr ter sig som en orealistisk uppgift.

Läs mer »

FacebookTwitter

Svenska akademien sanktionerar att journalister korrumperar svenska språket

Björn Norström

KRÖNIKA Filosofen, upplysaren och läkaren John Locke sa en gång att språk är det starka bandet som håller samman ett samhälle. Som vi regelbundet konstaterar på Avpixlat så urholkas det svenska språket kraftigt genom att betydelser av ord och begrepp medvetet och aktivt misstolkas, förvrängs och felappliceras av journalister i syfte att smutskasta och ljuga. Språkkorruptionen journalister strukturellt praktiserar är dock inte hela problemet. En annan allvarlig del av detta problem är att Svenska akademien tillåter journalister att kidnappa och korrumpera det svenska språket.

Svenska akademien instiftades tydligen år 1786 i syfte att arbeta för svenska språkets “renhet, styrka och högtid”. Nyckelkonceptet i akademiens syfte är att upprätthålla renheten i det svenska språket, vilket konkret torde innebära att hålla det svenska språket relativt rent från språkkorruption.

Läs mer »

FacebookTwitter

Cecilia Hagens krönika anlände till dukat mediabord

Björn Norström

KRÖNIKA Häromdagen publicerade Expressen en av de absolut mest obehagliga texter jag någonsin läst i media, svensk och internationell, nämligen Cecilia Hagens önskan om att ta livet av de som inte delar hennes åsikt, en otäck text sanktionerad av Thomas Mattsson och som till och med uppmärksammats i amerikansk media. För att göra situationen ännu värre för sig idiotförklarar nu även Hagen läsarna i en ny text. I själva verket är det Hagen som inte bara framstår som direkt livsfarlig utan även som okunnig angående begreppet ”metafor”.

Som många Avpixlat-läsare redan vet är det litterära begreppet metafor ett talesätt där skribenten gör en jämförelse mellan två helt olika ting i syfte att understryka en konkret poäng, till exempel jämförelser mellan människa och djur för att göra en konkret poäng om människan. En känd sådan metafor är till exempel då man säger att ”han är familjens svarta får”, vilket vi vet egentligen betyder att personen i fråga är ett stort problem för familjen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Daniel Swedin begriper inte syftet med rubriksättning

Björn Norström

KRÖNIKA Aftonbladets skribenter är inte kända för att vara vare sig konsekventa eller kompetenta, ej heller kunniga eller ärliga. Att vissa dessutom saknar självinsikt och basal kunskap om Pressombudsmannens pressetiska regler blir nu allt klarare då Daniel Swedin i en Twitterduell med mig nyligen bevisade sin inkompetens i rubriksättning och okunskap om PO i samma ämne.

Syftet med en rubrik ovanför en text är att informera läsare om textens budskap och dess innehåll på ett ärligt och korrekt sätt. En rubrik ska inte missleda eller lura läsare. Detta är något som Aftonbladets Daniel Swedin uppenbarligen inte begriper. I en nylig Twitterduell påpekade jag för Swedin att texten han skrev för något år sedan, med rubriken ”Vår integration är bäst i världen”, missleder läsarna eftersom Sverige inte är världsbäst på integration utan endast i politik om integration – politik som uppenbarligen inte leder till någon integration att skryta om direkt, vilket OECD bekräftar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Enligt Löfven och Clinton är sammanhållning detsamma som att alienera

Björn Norström

KRÖNIKA Den svenske statsministern Stefan Löfven har nyligen uttalat sig om vikten i att Sverige ska hålla ihop. Även den demokratiska presidentkandidaten i USA, Hillary Clinton, påpekar under valkampanjen vikten av att landet är starkare tillsammans. Det båda dessa politiker har gemensamt är att samtidigt som de talar om sammanhållning och gemenskap så gör de det rakt motsatta genom att aktivt och medvetet alienera en stor grupp väljare och därmed splittra respektive land.

Begreppet ”sammanhållning”, som både Löfven och Clinton understryker vikten i, betyder att människor känner gemenskap och tillhörighet med landet och andra medborgare och samtidigt känner sig respekterade och välkomna som en värdefull del av det offentliga rummet. I sann anda om genuin sammanhållning och gemenskap inkluderas naturligtvis även de med andra åsikter än de styrande politikernas. Såväl Löfven som Clinton har dock helt missuppfattat vad ”hålla ihop” och ”tillsammans” faktiskt betyder, vilket leder till att de omöjligen kan besitta ledarskapsförmåga och att de därmed omöjligen kan leda ett land.

Läs mer »

FacebookTwitter

Expressens hyckleri har inga gränser

Björn Norström

KRÖNIKA Som vi vet är Expressen en hatmedia som regelbundet mörklägger kriminellas ursprung, inte minst i samband med sexuella ofredanden på festivaler. Nyligen skrev Expressen en artikel om nya sexuella ofredanden där gärningspersonernas ursprung – ”nordafrikanskt utseende” – för en gångs skull omnämndes. I samband med det påvisade Expressen sitt extrema hyckleri i ett Twitterutbyte med mig.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson har ett antal gånger i såväl tal som skrift påpekat vikten i att vara försiktig med att omnämna gärningspersoners ursprung eftersom sådant inte är förenligt med de pressetiska reglerna. Av den anledningen omnämns som regel sällan ursprunget på gärningspersonerna bakom de sexuella ofredanden som härjar i Sverige, inte ens under nyårsnatten där problemet var massivt som i till exempel Kalmar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Omöjligt uppdrag: Den nya svenska skolan

Björn Norström

KRÖNIKA Återigen är det dags för mitt favoritämne, samma ämne som i princip helt ignoreras inom svensk politik och media, nämligen skolan, alltså den nya svenska mångkulturella skolan. Hur mycket jag än vrider och vänder på olika möjligheter hur den svenska skolan med elevunderlag som bygger allt mer på nyanlända från tredje världen kommer jag till samma slutsats – att den svenska skolan har ett omöjligt uppdrag.

Att dagens svenska skola som bygger på en stor och strid ström av nyanlända barn och ”barn” från tredje världen där skolsystemen är antingen undermåliga eller helt frånvarande, presenterar massiva ”spännande utmaningar”, vilket i klartext betyder ett omöjligt uppdrag för såväl skolledningen som för enskilda rektorer och lärare. Situationen blir inte bättre av att allt färre söker till lärarutbildningen samtidigt som allt fler lärare slutar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Välkommen till progressiv vänsterliberalism!

Björn Norström

KRÖNIKA Som vi vet sker det regelbundna upplopp i olika städer i USA. Milwaukee, Wisconsin är den senaste i ledet. I den här krönikan tänker jag ge lite information och fakta som svensk media av någon anledning inte delger folket eftersom den går stick i stäv med svensk medias agenda, information som visar resultat av den progressiva och vänsterliberala politik som media omfamnar.

För det första måste vi klargöra att det var en svart polis, inte vit, som sköt en svart man i Milwaukee som på ytan föranledde upploppen – fakta SVT naturligtvis mörkade eftersom de därmed kan framställa rasism som orsak.

Läs mer »

FacebookTwitter

Uppmaning till SD: Kräv en krisplan för Sveriges skolor och nationens framtid

Björn Norström

KRÖNIKA Jag har upprepade gånger uttryckt stark oro över den svenska skolans snabba förfall på grund av massinvandringen från tredje världen. Att migrationen har stora negativa konsekvenser på svenska skolresultat vet vi redan. Nu visar det sig dessutom att situationen kring invandrarbarns skolgång, vilken direkt och kraftigt påverkar hela landets skolor och därmed framtid, är betydligt värre än många befarat.

Detta är en tickande bomb som har stor potential att explodera inom några år. Därför uppmanar jag Sverigedemokraterna att formellt av regeringen kräva en krisplan för skolan och hela nationens framtid för att förebygga en nationell implosion eller åtminstone hur den tickande bomben ska hanteras när den väl exploderar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Regeringen motarbetar sin egen etablering av migranter

Björn Norström

KRÖNIKA Den 21 september 2015 publicerade regeringen en kort text om dess etableringsmål. Sedan publiceringen har samma regering gång på gång visat att etableringsmålen i texten endast har betydelse på pappret. Samtidigt sanktionerar regeringen genom såväl det skriftliga etableringsmålet som i praktiken religiös och ideologisk avsaknad av etablering samt barbariska beteenden kopplade till detta.

Inledningsvis kan jag konstatera att Avpixlat gör konkret skillnad. Moderaternas Nässjöpolitiker Malin Olsson, vars könsgeneraliserande kring de sexuella övergreppen jag skrev om i förra krönikan, gick dagarna efter denna ut med en pudel och ändrade sin ståndpunkt i frågan där hon nu understryker att kultur, inte män, är den gemensam nämnaren bakom Taharrush-fenomenet i Sverige. Olsson nämnde i sin pudel specifikt Avpixlat som anledning till att hon ändrade uppfattning, vilket bekräftar att Avpixlat såväl påverkar som har rätt i sakfrågan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vänsterfeminismen tillhör den destruktiva skaran ideologier

Björn Norström

KRÖNIKA Det normala människor regelbundet konstaterar är att den svenska vänsterfeminismen i grunden är en totalitär och intolerant rörelse som projicerar sin egen rasism och kvinnohat på sina meningsmotståndare under täckmanteln ”antirasism” och ”feminism”.

Till skillnad från vänsterfeminismen som gapar rasism om allt och alla som inte delar deras totalitära och intoleranta världsbild, så applicerar normala människor formella definitioner av begrepp i syfte att inte urvattna och ohederligt feltolka sagda begrepp. När vi granskar begreppet vänsterfeminismen ser vi snabbt att hatrörelsen i grunden är kvinno- och hbtq-fientlig, något jag påvisat i flera tidigare krönikor, men även djupt rasistisk.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sverige kan omöjligen få bukt med sexuella ofredanden genom könsgeneralisering

Björn Norström

KRÖNIKA Nässjöpolitikern för de Nya Moderaterna Malin Olsson representerar väl den politiskt korrekta kvinnofientlighet som växer fram i Sverige med stormsteg och vars syfte är att relativisera, bortförklara och sanktionera de sexuella ofredanden som växer fram som ett direkt resultat av massmigrationen från tredje världen. Låt mig använda mig av Olssons eget politiskt korrekta resonemang för att göra min poäng hur bisarrt och kvinnofientligt hennes resonemang i grunden faktiskt är. Oavsett orsak är den enda slutlösningen för att få bukt med invandrade sexuella ofredanden dock precis densamma.

Sverige vänder ryggen till de invandrade sexuella ofredanden som härjar i landet, oavsett om otaliga bevis, fakta och källor delgivs som visar att det finns en direkt korrelation mellan framväxten av fenomenet och massmigrationen. Moderaternas Nässjöpolitiker Malin Olsson är en i mängden av de som blundar eller inte begriper detta. På Twitter bekräftar dessutom flera enskilda poliser regelbundet korrelationen genom att klargöra vilka som ligger bakom övergreppen, eftersom svensk media fortsätter att systematiskt mörklägga detsamma. Även denna information från individuella poliser i fält vänds ryggen till av sådana som Olsson.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sverige vänder ryggen till sexuella ofredanden

Björn Norström

KRÖNIKA Avpixlat och jag själv har vid flera tillfällen poängterat att vågen av sexuella ofredanden som snabbt växer fram i Sverige är direkt kopplad till invandrade kvinnofientliga kulturer, något som det politiskt korrekta Sverige fortfarande vägrar att erkänna eller tala öppet om. Som svar till Börje Svenssons irrationella och ointellektuella resonemang tänker jag återigen upprepa min ståndpunkt kring detta samtidigt som jag hävdar att den politiska korrekthet och okunskap som framförallt vänsterfeminismen, vilken Svensson representerar, i slutändan sanktionerar individer och grupper från invandrade kvinnofientliga kulturer att fortsätta sexuellt ofreda svenska kvinnor.

Jag har vid flera tillfällen hänvisat till att Nepal förbjuder sina kvinnor under 30 att resa till Mellanöstern på grund av risken att bli våldtagna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Man botar inte rökorsakad lungcancer genom att hata och skuldbelägga jordens alla sjuka, Jenny Bengtsson

Björn Norström

KRÖNIKA Jenny Bengtsson, tillförordnad riksdagsledamot för Vänsterpartiet, gick nyligen ut och generaliserade kring män där hon uttryckte rent manshat. Hennes resonemang är inte bara extremt osmakligt och olämpligt för en offentlig person utan även fullständigt irrationellt och representerar ett känslomässigt hat mot halva jordens befolkning. Det påvisar även total verklighetsfrånvändning samt fullständig avsaknad av bildning och kunskap kring kultur och dess koppling till kvinnofientlighet.

Tänk er att en livstidsrökare promenerar in på ett sjukhus och diagnostiseras med lungcancer. Föreställ er även att läkaren i fråga omedelbart skulle skuldbelägga alla sjuka människor på jorden som orsak till denna patients lungcancer. Vidare skulle samma läkare helt förneka att lungcancern är ett sannolikt resultat av patientens livstidsrökning, förkasta all tillgänglig läkarvetenskap kring cancersjukdomar, vända ryggen till cancerbehandlingsmetoder och strunta i hur rökrelaterad lungcancer kan förebyggas i framtiden för andra människor.

Läs mer »

FacebookTwitter

Råder kod 291 kring Dan Eliassons ledarskapspris?

Björn Norström

KRÖNIKA Avpixlat rapporterade nyligen, baserat på en artikel i Svenska Dagbladet, att polischefen Dan Eliasson tilldelats ett pris vid namn Sir Robert Peel Medal. När man granskar detta visar det sig att det råder många oklarheter kring det hela där avsaknaden av information är total.

SvD:s artikel bygger på en tweet utskickat av Western Australias polismyndighets officiella Twitterkonto, där Eliasson omnämns som mottagare av det sk. “Sir Robert Peel medal”, ett pris vilket uppenbarligen anrika University of Cambridge sponsrar. När man googlar detta pris på engelska framkommer dock ingen information överhuvudtaget att University of Cambridge i England någonsin delat ut detta pris till Dan Eliasson, eller att Eliasson ens kan kopplas till det priset. Det betyder inte att Eliasson inte vann priset. Dock uppkommer många obesvarade frågor.

Läs mer »

FacebookTwitter

Migration, migration och mer migration! Eller var tog skolan vägen i det könsförvirrade Sverige?

Björn Norström

KRÖNIKA Jag har regelbundet skrivit om den extremt oroväckande och negativa utvecklingen i den svenska skolan och att massinvandringen från tredje världen direkt påverkar denna. Till skillnad från svenska journalister och politiker som helt ignorerar ämnet, eftersom precis allt fokus i den svenska samhällsdebatten ligger på migration, migration och mer migration, så ämnar jag återkomma till detta regelbundet även fortsättningsvis.

Jag är orolig över den svenska skolan. Förlåt. Låt mig klargöra. Jag är j*vligt orolig över den negativa utvecklingen inom den svenska skolan. Jag är dessutom j*vligt orolig över att i princip inga politiker eller journalister visar någon egentlig oro över detsamma, eller ens verkar begripa utvecklingen och hur den direkt påverkar Sveriges framtida konkurrenskraft i den globala kunskapsekonomin.

Läs mer »

FacebookTwitter

#armbandlöseringenting och #avgådaneliasson

Björn Norström

KRÖNIKA Jaha, nu ska tydligen rikspolischefen Dan Eliasson lösa problemen som kommer med massinvandring från tredje världen såsom utbredda sexuella ofredanden genom armband med texten #tafsainte. Denna pseudoåtgärd och “krafttag” löser naturligtvis ingenting eftersom de utbredda sexuella ofredanden som växer fram i Sverige i grunden är invandrade kulturfenomen och måste förstås och hanteras som sådana.

Sverige rankas regelbundet som ett av världens absolut mest jämställda länder enligt FN. 2014 rankades Sverige som nummer sex. Detta skulle omöjligen kunna vara fallet om svenska män hade en unken kvinnosyn eftersom männens kvinnosyn onekligen leder till hur jämställt ett land är.

Läs mer »

FacebookTwitter

Är fantan slut, midsommarstången nedbrunnen och har Netflixabonnemanget upphört?

Björn Norström

KRÖNIKA Efter Brexit-folkomröstningen har det gått hett till i social media. Framförallt vänstern och liberaler har visat sina rätta ansikten och uttryckt ståndpunkter som går stick i stäv med deras grundideologi och forna ideal. En sak står dock helt klar – varken vänstern eller liberaler gillar demokrati och folkstyre.

Omedelbart efter Brexit-resultatet var det cirkus i social media. Minst två grupper vänstern och liberaler men sannolikt fler, verkar ha mycket svårt att acceptera det brittiska folkets vilja som genom den demokratiska processen slutligen ledde till att Storbritannien lämnar EU. En seger för demokratin och folkstyret kan vi konstatera.

Läs mer »

FacebookTwitter

Obama och Clinton driver en rasistisk och främlingsfientlig politik

Björn Norström

KRÖNIKA För en tid sedan skrev jag en krönika om myten om det integrerade USA där jag genom data och konkreta exempel visar att en extrem segregering är cementerat i USA, vilket motbevisar det som ibland målas upp i Sverige om att USA är ett välintegrerat mångkulturellt land. I denna krönika visar jag, återigen genom data och exempel, att den ekonomiska politiken som drivs under Barack Obama och som Hillary Clinton förordar skapar ökade klassklyftor, fattigdom och utanförskap och i grunden är rasistisk och främlingsfientlig mot svarta, latinamerikaner och outbildade invandrare.

Innan Barack Obama vann det amerikanska presidentvalet 2008 lovade han att minska klassklyftorna och fattigdomen i USA och ge fattiga amerikaner mer ekonomiska möjligheter. Framförallt var det svarta men även latinamerikaner han talade om. Siffror visar dock att det rakt motsatta har inträffat under Obama, med andra ord ökade klassklyftor och fattigdom med en allt mer ojämställd ekonomi där endast den allra rikaste gruppen gynnats, samtidigt som framförallt svarta, latinamerikaner och invandrare blivit de stora förlorarna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Thomas Mattssons inkompetens och lögner

Björn Norström

KRÖNIKA Expressens chefredaktör Thomas Mattsson är en regelbundet återkommande tragikomisk figur för oss på Avpixlat. Jag har skrivit om Mattsson vid flera tillfällen då han kontinuerligt visar sitt rätta ansikte som en ohederlig, inkompetent hycklare som konstant far med osanningar. Nu är det dags igen, denna gång i samband med en debattpanel angående en forskningsrapport som nyligen släpptes om alternativmedia, där Mattsson bekräftade mina tidigare texter om honom.

Internet räcker inte till för att påpeka alla felaktiga och ohederliga uttalanden Mattsson gjorde så fort han öppnade munnen. Det var ett betydande antal. Det var dock flera uttalanden som omedelbart stod ut som extra pinsamma för Mattssons del och som därmed tål en kommentar och tillrättavisning.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson