Vänsterliberalers inkonsekventa och konstitutionsfientliga beteende

KRÖNIKA Det som just nu pågår i USA visar tydligt hur vänsterliberalerna är inkonsekventa i sitt agerande samt fientliga mot den amerikanska konstitutionen. I den här krönikan ger jag konkreta exempel på hur vänsterliberaler i USA agerar inkonsekvent kring två specifika aktuella politiska ämnen som är oförenligt med konstitutionen och den amerikanska maktfördelningen mellan stat och delstat/kommun.

I USA råder alltid en dragkamp mellan staten och delstaterna kring vem som har makten över vilka ansvarsområden. Statens makt i USA är väldigt begränsad, både i teorin och praktiken, vilket Högsta domstolen regelbundet bekräftar. Vissa ämnen är dock helt under statens ansvarsområde såsom utrikespolitik, tryckning av pengar, krigsförklaringar och invandringspolitik. Områden som berör skolor och utbildning är däremot ett delstatligt och kommunalt ansvarsområde.

Läs mer »

FacebookTwitter

Det politiskt-juridiska rävspelet bakom Trumps temporära migrationsorder (Del 2/2)

KRÖNIKA Som jag förklarade i del ett av denna krönika handlar rättsfallen mot presidentens order om motståndarsidans strategi och rävspel. Detta gällde inte bara Republikanerna under Barack Obama utan även Demokraterna i nutid under Donald Trump, vilket vi nu ser kring migrationsordern.

Donald Trump, likt Barack Obama, stiftade en federal migrationslag genom en s k Executive Order. Eftersom migrationsordern är federal, alltså gäller nationellt, måste federala, inte delstatliga, domstolar ta upp ärendet, liksom de gjorde med Obamas immigrationslagar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Det politiskt-juridiska rävspelet bakom Trumps temporära migrationsorder (Del 1/2)

KRÖNIKA Donald Trumps temporära migrationsorder för sju länder blev nyligen tillfälligt blockerad av en domstol följt av Trumps omedelbara överklagande till en appellationsdomstol. Bakom allt detta ligger ett rejält politiskt och juridiskt rävspel som denna tvådelade krönika reder ut.

I del ett av krönikan förklarar jag turerna kring Barack Obamas immigrationslagar och processen dessa genomgick i det amerikanska rättssystemet. Detta är nämligen högaktuell bakgrundsinformation för att förstå den juridiska utvecklingen kring Donald Trumps temporära migrationsorder. I del två förklarar jag utvecklingen och vad vi kan förvänta oss under de närmaste veckorna kring Trumps order genom rättssystemet och varför, där paralleller till Obamas immigrationslagar kan dras.

Läs mer »

FacebookTwitter

Amerikanska IT-företag maskerar politisk aktivism med lögner

KRÖNIKA Efter Donald Trumps temporära inreseförbud, som i skrivande stund temporärt stoppats av domstol, för vissa medborgare från sju länder har IT-företag i framförallt Silicon Valley i Kalifornien påstått att utan invandrare från dessa länder har IT-företagen svårt att vara konkurrenskraftiga. Granskar vi data och statistik ser vi dock att detta är en ren lögn som maskerar en bakomliggande politisk aktivism eftersom IT-företag i Silicon Valley har ett minimalt antal anställda från dessa sju länder, och framförallt inte inom yrken som kräver konkurrenskraftig spetskompetens.

Jag har tidigare skrivit en krönika om fördelningen av etniciteter bland arbetskraften i just Silicon Valley som svar på en missledande debattartikel i Svenska Dagbladet av Mauricio Rojas. IT-företag där som just nu protesterar mot Trumps temporära inreseförbud agerar lika ohederligt som Rojas beträffande bilden av Silicon Valley.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kalla mig aldrig något så nedsättande som “journalist”

KRÖNIKA Jag har ett antal gånger tidigare skrivit om hur lögnaktigt och ohederligt journalister och media agerar, inte minst i min senaste krönika. Då och då kallas jag “journalist” i kommentarsfälten. I denna text förklarar jag varför jag aldrig vill bli kallad eller kallar mig själv för “journalist” trots att jag har all rätt att bli omnämnd med just den titeln.

En journalists uppgifter inkluderar insamling och publicering av material i medier, vilket innebär rapportera nyheter, skriva artiklar och förmedla information. För detta krävs inga särskilda kunskaper, kompetenser eller utbildningar Man kan vara journalist utan att ha en formell journalistutbildning eller ens en högskoleexamen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Aftonbladets Wolfgang Hansson blåljuger om terrorism och inreseförbudet till USA

KRÖNIKA Som ett resultat av Donald Trumps order att strama åt migrationen börjar vänsterliberal media argumentera för varför detta är fel och felaktigt påstå att det skulle röra sig om ett förbud mot muslimer. Wolfgang Hansson på Aftonbladet drar sig dessutom inte för att helt blåljuga i frågan huruvida invandring till USA är kopplad till terrorism och dessutom dra till med ytterligare en rålögn om vilka inreseförbudet påverkar.

I sin text försöker Hansson framställa det som att terrorismen i USA till huvuddel orsakas av personer födda i USA och ger några exempel på terrordåd som bevis. Han handplockar alltså terrordåd där gärningspersonerna är födda inom USA. Dock är även de individer som Hansson omnämner fortfarande kopplade till invandring från länder där terrorism frodas, så att invandring ligger som grund för terrorism är alltså ofrånkomlig fakta.

Läs mer »

FacebookTwitter

Trumps invandringsåtstramning får stora konsekvenser för min hemdelstat

Björn Norström

KRÖNIKA Donald Trump har tagit beslut om att strama åt MENA-invandringen till USA och dessutom stoppa syrisk invandring. För den som är intresserad av vad det rent konkret betyder kan jag meddela att det redan fått omedelbara och stora konsekvenser för min hemdelstat Vermont och övriga USA där Rutland i Vermont utgör ett paradexempel.

Politiker i arbetarorten Rutland i centrala Vermont med kring 17 000 invånare utlovade för något år sedan att ta emot 100 syriska asylsökande av precis samma anledning som svenska politiker framför. Motståndet mot detta bland invånarna var stort och öppet där Europa användes som skräckexempel.

Läs mer »

FacebookTwitter

Priset på rödvin, Netflix, pizza och en stor Fanta är oförändrat

Björn Norström

KRÖNIKA Vi har fått lära oss av pizzaekonomerna Henrik Schyffert och Fredrik Virtanen att ödesfrågor ska ställas mot dagspriset för rödvin, pizza, Netflix-abonnemang och en stor Fanta. Med detta i tankarna kan jag med glädje meddela att priserna på dessa varor i USA är desamma trots att Donald Trump nu är president.

Hysterin i vänsterliberal media har varit bortom all rimlighet och rationalitet efter att den fria världen fått en ny ledare och därmed befriats från vänsterliberalismens förtryckande och intoleranta bojor. Genom att applicera vänsterliberalismens egen logik kan vi konstatera att detta maktskifte inte har haft den negativa inverkan på oss som vänsterliberaler utlovat.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kopplingen mellan Trumps “America First” och förbättringar i svarta getton

Björn Norström

KRÖNIKA Vänsterliberaler har kritiserat och rasistanklagat Donald Trump för hans uttalade om vilja att satsa på amerikanska arbetare, uppmuntra arbetsgivare att skapa enkla jobb i landet och förbättra svarta getton, vilket utgör en betydande kontrast mot Barack Obamas globaliseringspolitik som var fientligt mot allt detta. I denna krönika förklarar jag hur Trump resonerar kring kopplingen mellan mantrat om America First och förbättringar i svarta getton.

Först vill jag klargöra att jag kan extremt lite om ekonomi, såväl nationalekonomi som global ekonomi. Mina kunskaper sträcker sig till min privatekonomi, så denna text handlar inte om avancerad ekonomi utan om Trumps filosofi och vision i samband med sammankopplade variabler. Jämfört med de självutnämnda Nobelpristagarna i ekonomi, Henrik Schyffert och Fredrik Virtanen, är jag rena nybörjaren i ämnet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Om substanslösa valhackningsanklagelser och vänsterliberal medias fake news

Björn Norström

KRÖNIKA Häromdagen släpptes den tidigare hemligstämplade amerikanska rapporten av landets säkerhetstjänster kring Rysslands påstådda hackningar av presidentvalet. Efter att ha granskat hela rapporten kan jag konstatera att avsaknaden av substans och bevis att rysk hackning låg bakom valresultatet är total där istället endast rena spekulationer och tomma ord väger tyngst. Vidare visar det sig att den s k “nyheten” i vänsterliberal media om att Ryssland besitter komprometterande information om Donald Trump är fake news.

De mest övertygande slutsatserna som framkommer i säkerhetstjänstrapporten om att ryskt hackande avgjorde det amerikanska presidentvalet är tomma ord och retoriska anklagelser. Vokabulär som “likely”, “judgement”, “assess”, “aspired”, “confidence”, och “troll” används flitigt i rapportern samtidigt som andra termer av betydligt mer substans och trovärdighet såsom “evidence” och “proof” lyser med sin frånvaro. Till och med vänsterliberala CNN bekräftar detsamma, om de bara begrep retoriken mediebolaget hänvisar till i sin artikel om rapporten.

Läs mer »

FacebookTwitter

Så kan president Trump stoppas

Björn Norström

KRÖNIKA Svensk media är urusel beträffande förståelse och rapportering kring amerikansk politik, vilket vi upplevde om och om igen under presidentvalet. Eftersom svensk media saknar kompetens i såväl amerikansk demokrati som politisk analys är denna krönika en hjälp på traven.

Vi vet nu att smutskastningen som media i både USA och Sverige specialiserat sig på inte lyckades stoppa Donald Trumps valkampanjframgångar. Med början den 20 januari kommer Donald Trump vara USA:s nye president, vare sig svensk media vill eller inte. I denna krönika förklarar jag det som svensk media inte begriper – hur Donald Trump faktiskt kan stoppas, eller iallafall kraftigt motarbetas, inom den amerikanska demokratins spelregler. För att förstå detta måste man begripa det amerikanska politiska systemet och dess maktbalans, vilket jag förklarat i en nylig text.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Bacha bazi” – årets begrepp 2017

Björn Norström

KRÖNIKA För ett år sedan introducerades på allvar begreppet “taharrush” för det svenska folket, ett otäckt fenomen som är en direkt konsekvens av massinvandringen från tredje världen, vilket jag beskrev i en krönika. Årets begrepp 2017 som kan vara bra att lägga på minnet eftersom även det är ett mycket otäckt fenomen som kommer med massinvandringen från tredje världen, i synnerhet från Afghanistan, är “bacha bazi”.

Det är sannolikt få svenskar som inte äcklas av att fem män från Afghanistan våldtog en liten pojke och som senare endast dömdes till sluten ungdomsvård för detta vidriga brott. Förutom att domen naturligtvis även borde ha inkluderat utvisning är det viktigt att förstå att gärningen i sig faktiskt är ett uttryck för sanktionerad afghansk kultur och tradition och borde därför inte komma som någon större överraskning.

Läs mer »

FacebookTwitter

Donald Trumps valseger är bara toppen på det amerikanska ideologiska isberget

Björn Norström

KRÖNIKA Vänsterliberaler i både Sverige och USA påpekar att Hillary Clinton vann fler röster än Donald Trump i det amerikanska presidentvalet och antyder därmed att vänsterliberalismen därmed är vad amerikaner runt om i USA vill ha. Detta stämmer dock inte när vi granskar och analyserar data som baseras på verkligheten. I denna krönika påvisar jag att orsaken till att Clinton fick flest antal sammanlagda röster endast beror på en enda delstat samt att data visar att amerikaner runt om i USA systematiskt röstat bort vänsterliberalismen de senaste åtta åren under Barack Obamas presidentskap.

Enligt officiell statistik fick Hillary Clinton 65.844.610 antal röster, vilket är 48,2 procent av alla röster under presidentvalet. Donald Trump fick 62.979.636, vilket motsvarar 46,1 procent. Övriga kandidater vann tillsammans 7.804.213 röster, alltså 5,7 procent. Skillnaden mellan Clinton och Trump var således 2.864.974 röster. Dessa siffror visar att majoriteten av amerikanska väljare valde bort den vänsterliberalism som Barack Obama stått för under åtta år och som Hillary Clinton var en direkt förlängning av eftersom majoriteten av amerikanska väljare inte valde att rösta på den.

Läs mer »

FacebookTwitter

När kriget kom till (Ronne)byn

Björn Norström

KRÖNIKA Grupperingar av män från diverse avlägsna länder utkämpar en hård strid mot varandra på gator och torg. Globala etniska, kulturella och religiösa konflikter har svämmat över och koncentreras nu till ett begränsat geografiskt område. Områdets infödda lokalbefolkning har skräckslaget låst in sig för att skydda sig. Kriget har anlänt. Detta låter som taget från ett av otaliga proxykrig i främmande länder i tredje världen vi endast hör talas om via nyheterna. I verkligheten handlar det om Ronneby, Sverige år 2016 med afghaner, syrier och diverse arabiska grupperingar samt livrädda svenskar i huvudrollerna.

Ronneby är en liten kommun i Blekinge med knappt 30 000 invånare flera mil från någon större stad. Ett område ute på landsbygden som Ronneby har alla ingredienser för att vara ett tryggt och lugnt samhälle, iallafall på pappret. Med massinvandringen från tredje världen har istället lilla Ronneby omvandlats till ett centrum för uråldriga internationella etniska, kulturella och religiösa konflikter i vad som i grunden är ett lågintensivt krig mellan invandrade och intoleranta klansamhällen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Traditionell media bryter strukturellt mot de pressetiska reglerna (Del 2/2)

Björn Norström

KRÖNIKA I del 1 av denna krönika påvisade jag genom exempel hur traditionell media strukturellt sprider falsk information och agerar ovarsamt i sin nyhetsrapportering och därmed inte lever upp till de pressetiska reglerna. I del 2 visar jag att strukturell spridning av falsk information är ännu värre beträffande andra aspekter av traditionell media såsom i ledartexter och debattsidor.

Jag är medveten om att syftet med ledartexter och debattsidor inte är detsamma som för nyhetsartiklar. Dock är punkt 1 i de pressetiska reglerna av vikt här med gällande allmänhetens förtroende. Även begrepp som ”integritet” kommer in i bilden.

Läs mer »

FacebookTwitter

Traditionell media bryter strukturellt mot de pressetiska reglerna (Del 1/2)

Björn Norström

KRÖNIKA Traditionell media anklagar alternativmedia som Avpixlat för att publicera falsk information och agera ovarsamt, en bisarr och generell anklagelse jag kommenterat i en tidigare krönika. I den här krönikan, uppdelad i två delar, påvisar jag att det faktiskt är traditionell media som i grunden inte lever upp till journalistförbundets publicitetsregler och PO:s pressetiska regler kring publicering av information. I del 1 berörs nyhetsrapportering och översatta artiklar. I del 2 hur traditionell media strukturellt sprider falsk information genom ledar- och debattsidor.

När anklagelser om publicering av falsk information och ovarsamhet delas ut av traditionell media mot till exempel Avpixlat är det rimligt att förvänta sig att konkreta exempel med förklaringar ska medfölja eftersom bevisbördan ligger hos den som anklagar. Detta sker dock inte. Anklagelserna mot alternativmedia är generella med avsaknad av bevisföring. Redan där försvinner hela trovärdigheten bakom anklagelserna. ”Innocent until proven guilty” är nämligen en grundprincip i en rättsstat. Vi kan därmed förkasta dessa substansbefriade anklagelser som rent trams.

Läs mer »

FacebookTwitter

Donald Trump blottar vänsterliberalernas rasism

Björn Norström

KRÖNIKA Som vi vet representerar de sk. “antirasisterna”, ofta ideologiska vänsterfeminister, och identitetspolitiken i grunden den verkliga textboksdefinitionen av “rasism”. Allt dessa tjatar om är hudfärg och ursprung och att dessa egenskaper, oavsett individens meriter och karaktärsdrag, måste användas som huvudkriterier för urval i diverse sammanhang. Även vänsterliberaler är i grunden generellt en rasistisk grupp. Precis som republikaner blottat demokraternas rasism genom åren blottar Donald Trump vänsterliberalernas rasism i nutid.

Vänsterliberaler älskar att ta till arvssynder som argument, både i Sverige och USA. I den vänsterliberala andan måste vi därmed inleda med att belysa att Ku Klux Klan ursprungligen var en militant våldsgren inom det demokratiska partiet som motstånd mot republikanerna som ville göra svarta jämställda med vita. Kopplingen mellan KKK och det vänsterliberala demokratiska partiet återfinns än idag. En hög klan-ledare donerade nämligen pengar samt gav Hillary Clinton sitt fulla stöd under presidentvalkampanjen. Clinton tog inte ens avstånd från detta KKK-stöd. Till skillnad från Clinton förkastade Donald Trump stöd från samma KKK.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vänsterliberaler har mycket att lära om faktagranskning och sakfrågeanalys

Björn Norström

KRÖNIKA Johan Hakelius påpekade i en nylig krönika att ingen i svensk media, som framförallt är vänsterliberal, har någonting positivt att säga om Donald Trump. Allt är bara pest och pina med Trump om man får tro vänsterliberalismens propaganda, inte bara i Sverige utan även i USA. I grunden är det egentligen inte bara Donald Trump som vänsterliberaler har svårt att hantera. Vänsterliberaler i både USA och Sverige har mycket att lära om faktagranskning och sakfrågeanalys eftersom deras känslor och stängda sinnen numera står i vägen för sådant.

Jag har nyligen skrivit flera texter där jag understryker hur inkompetent vänsterliberal media i både USA och Sverige rapporterade om det amerikanska presidentvalet. Det sjunkande vänsterliberala medieflaggskeppet Dagens Nyheter är ett paradexempel på detta i Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Om elektorvildar och vad vi kan förvänta oss de närmaste veckorna i USA

Björn Norström

KRÖNIKA I det amerikanska presidentvalet röstar allmänheten egentligen inte på en presidentkandidat utan endast på sk. “Electors”, eller elektorer, som sedan slutligen röstar fram presidenten. Detta är grunden för det amerikanska Electoral College som jag beskrivit i en tidigare krönika. Ett antal datum efter den 8 november är kritiska för att förstå hur USA slutligen väljer sin nya president där även något som kallas “Faithless Electors“, typ politiska elektorvildar, eventuellt spelar roll.

Den 8 november var alltså sista dagen då allmänheten fick rösta på sina elektorer, trots att det är presidentkandidaternas namn som officiellt är listade på själva valsedeln. Som vi vet vann Donald Trump allmänhetens Electoral College-röster samtidigt som Hillary Clinton fick flest antal sammanlagda röster. De sammanlagda rösterna är dock helt oväsentliga i sammanhanget.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vad har Sverige att förlora på att fira svenska traditioner och svensk kultur?

Björn Norström

KRÖNIKA I Sverige råder en extrem och fullständigt bisarr hets att förkasta allt det svenska i inbillningen om att egg sådant agerande ska förbättra integrationen av migranter. Samtidigt erbjuder lokala föreningar och volontärer i min hemdelstat Vermont migranter introduktion till amerikanska seder, bruk och traditioner i syfte att hjälpa dessa integreras och dessutom assimileras i det amerikanska samhället.

I min amerikanska hemstad arrangerade nyligen en lokal volontärförening med hjälp av ett antal frivilliga en Thanksgiving-fest för migranter och flyktingar. Syftet med festen var att erbjuda dessa migranter från olika delar av världen en möjlighet att välkomnas och inkluderas i en amerikansk tradition som just Thanksgiving där högtidens traditionella mat, dryck och bakverk serverades.

Läs mer »

FacebookTwitter

Om röstomräkningarna i det amerikanska presidentvalet

Björn Norström

KRÖNIKA Svensk media har rapporterat att omräkningar av röster från presidentvalet i några delstater i USA nu kommer att ske. Det stämmer. Det svensk media dock inte utförligt rapporterat om, vilket sannolikt beror på en kombination av faktorer, är fakta och en sakfrågeanalys kring dessa röstomräkningar. I denna krönika belyser jag därför vad som just nu pågår.

Endast kandidater som deltog i valet har rätt att formellt begära röstomräkning. Jill Stein, partiledare för den amerikanska motsvarigheten till Miljöpartiet, har formellt nu till att börja med ansökt om att delstaten Wisconsin ska räkna om rösterna från presidentvalet baserat på spekulationer och rykten från dataexperteraktivister från University of Michigan med sympatier för Hillary Clinton att eventuell hackning av valmaskinerna kan ha inträffat under valdagen den 8 november. Granskar vi dessa spekulationer ser vi snabbt att de, i skrivande stund, saknar substans.

Läs mer »

FacebookTwitter

Obamas och demokraternas hybris serverar Trump utökad makt på silverfat

Björn Norström

KRÖNIKA Svensk media har varit sämre än usel i sin rapportering om det amerikanska presidentvalet, dels beroende på inkompetens och oförståelse och dels beroende på känslor och agendajournalistik. Enligt många vänsterliberaler i både USA och Sverige är rädslan nu att Donald Trump har makt att göra massiva förändringar. Detta stämmer helt. Det samma vänsterliberaler inte begriper är att det faktiskt är Barack Obama och det demokratiska partiet som på silverfat serverar Trump den utökade makten att göra dessa massiva förändringar snabbt och enkelt. Den som inte begriper hur den amerikanska demokratin fungerar, alltså svenska journalister, begriper samtidigt heller inte varför det blivit så.

I denna text förklarar jag, med hänvisning till den amerikanska konstitutionen och landets demokratiska spelregler, varför Barack Obama och det demokratiska partiet med öppna armar och stängda hjärnor under de senaste åtta åren tilldelat Donald Trump massiv och utökad makt att enkelt och omedelbart göra massiva förändringar utan att någon kan göra något åt det, inte ens kongressen eller högsta domstolen. Precis som förra krönikan om Electoral College är det även här faktaanalys, inte ett mångkulturellt genusperspektiv, som krävs för att förklara fenomenet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Begriper man inte själv kan man omöjligen förklara för andra, Niklas Orrenius

Björn Norström

KRÖNIKA Att svenska journalister fortfarande inte begriper varför Donald Trump attraherade så många väljare i USA att han vann valet är inte förvånande eftersom svenska journalister inte är förankrade i det svenska folket och verkligheten, än mindre i de amerikanska motsvarigheterna. Det verkar även som att svenska journalister inte ens begriper hur det amerikanska presidentvalsystemet, det s.k. Electoral College, fungerar, dess syfte och hur valkampanjsstrategier anpassas efter detta speciella system, till skillnad mot en valkampanj i ett system där antalet sammanlagda röster skulle avgöra, alltså popular votes. I denna krönika förklarar jag i korthet för sådana som Niklas Orrenius som uppenbarligen saknar kunskaper och förståelse för dessa frågor så de bättre kan förklara för sina egna barn varför USA har det systemet de har och varför Trump vann valet.

Vissa hävdar att Electoral College utformades för att framtida presidentkandidater som är uppenbart livsfarliga för landet och dess befolkning genom demokratins spelregler ska kunna stoppas från att kunna bli president, alltså en sista demokratisk utväg från oönskad fara för nationen. Om Clintons dubbeldejt med Dionysus och Pfizer resulterar i ett våldsraseriutbrott mot hennes närmsta medarbetare kan vi tänka oss hur samma dubbeldejt skulle sluta om hon hade tillgång till avtryckarknappen för kärnvapen med tanke på hennes hatobjekt Putin. I årets presidentval fungerade sålunda Electoral College precis som det var tänkt av Founding Fathers enligt denna förklaring av systemets uppkomst.

Läs mer »

FacebookTwitter

Medieeliten begriper inte att den inte begriper

Björn Norström

KRÖNIKA Precis som i Sverige har medieeliten i USA, alltså journalistetablissemanget, ingen markkontakt och förståelse för hur vanliga människor lever och varför folk tänker och röstar som de gör. I kölvattnet av det amerikanska valresultatet kan det vara passande att ytligt granska den amerikanska medieeliten och varför de inte begriper vad som pågår. Jag klargör även varför opinionsundersökningarna som regelbundet publicerades var helt missvisande, vilket media i USA och Sverige aldrig begrep.

Som vi vet var journalister i både Sverige och USA extremt partiska i årets amerikanska presidentval, på gränsen till vad som kan anses vara rent perverst, där Hillary Clinton oavsett hur många korruptionsskandaler och FBI-utredningar hon genomgår ändå gavs journalisters ohämmade stöd. Detta okritiska hyllande av Clinton hade dels att göra med inkompetens, ohederlighet och ignorans inom media, dels med just avsaknad av kontakt med verkligheten och vanligt folk på gator och torg.

Läs mer »

FacebookTwitter

Den andra amerikanska revolutionen eller den amerikanska våren

Björn Norström

KRÖNIKA Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet, fair and square, trots att han hade såväl demokratiska som republikanska politiker, massmedia och Hollywood emot sig i vad som var en extrem propagandakampanj för Hillary Clinton och mot det amerikanska folket.

Jag begrep tidigt i valrörelsen att detta val inte handlade om Trump utan om en gräsrotsrörelse, något som media i både USA och Sverige fortfarande inte verkar begripa. Det jag inte begrep var däremot den massiva omfattningen på denna gräsrotsrörelse som skulle leda till ett historiskt presidentval. Valet blev även en historisk seger för såväl Avpixlat som alternativmedia i USA.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson