Traditionell media bryter strukturellt mot de pressetiska reglerna (Del 2/2)

Björn Norström

KRÖNIKA I del 1 av denna krönika påvisade jag genom exempel hur traditionell media strukturellt sprider falsk information och agerar ovarsamt i sin nyhetsrapportering och därmed inte lever upp till de pressetiska reglerna. I del 2 visar jag att strukturell spridning av falsk information är ännu värre beträffande andra aspekter av traditionell media såsom i ledartexter och debattsidor.

Jag är medveten om att syftet med ledartexter och debattsidor inte är detsamma som för nyhetsartiklar. Dock är punkt 1 i de pressetiska reglerna av vikt här med gällande allmänhetens förtroende. Även begrepp som ”integritet” kommer in i bilden.

Läs mer »

FacebookTwitter

Traditionell media bryter strukturellt mot de pressetiska reglerna (Del 1/2)

Björn Norström

KRÖNIKA Traditionell media anklagar alternativmedia som Avpixlat för att publicera falsk information och agera ovarsamt, en bisarr och generell anklagelse jag kommenterat i en tidigare krönika. I den här krönikan, uppdelad i två delar, påvisar jag att det faktiskt är traditionell media som i grunden inte lever upp till journalistförbundets publicitetsregler och PO:s pressetiska regler kring publicering av information. I del 1 berörs nyhetsrapportering och översatta artiklar. I del 2 hur traditionell media strukturellt sprider falsk information genom ledar- och debattsidor.

När anklagelser om publicering av falsk information och ovarsamhet delas ut av traditionell media mot till exempel Avpixlat är det rimligt att förvänta sig att konkreta exempel med förklaringar ska medfölja eftersom bevisbördan ligger hos den som anklagar. Detta sker dock inte. Anklagelserna mot alternativmedia är generella med avsaknad av bevisföring. Redan där försvinner hela trovärdigheten bakom anklagelserna. ”Innocent until proven guilty” är nämligen en grundprincip i en rättsstat. Vi kan därmed förkasta dessa substansbefriade anklagelser som rent trams.

Läs mer »

FacebookTwitter

Donald Trump blottar vänsterliberalernas rasism

Björn Norström

KRÖNIKA Som vi vet representerar de sk. “antirasisterna”, ofta ideologiska vänsterfeminister, och identitetspolitiken i grunden den verkliga textboksdefinitionen av “rasism”. Allt dessa tjatar om är hudfärg och ursprung och att dessa egenskaper, oavsett individens meriter och karaktärsdrag, måste användas som huvudkriterier för urval i diverse sammanhang. Även vänsterliberaler är i grunden generellt en rasistisk grupp. Precis som republikaner blottat demokraternas rasism genom åren blottar Donald Trump vänsterliberalernas rasism i nutid.

Vänsterliberaler älskar att ta till arvssynder som argument, både i Sverige och USA. I den vänsterliberala andan måste vi därmed inleda med att belysa att Ku Klux Klan ursprungligen var en militant våldsgren inom det demokratiska partiet som motstånd mot republikanerna som ville göra svarta jämställda med vita. Kopplingen mellan KKK och det vänsterliberala demokratiska partiet återfinns än idag. En hög klan-ledare donerade nämligen pengar samt gav Hillary Clinton sitt fulla stöd under presidentvalkampanjen. Clinton tog inte ens avstånd från detta KKK-stöd. Till skillnad från Clinton förkastade Donald Trump stöd från samma KKK.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vänsterliberaler har mycket att lära om faktagranskning och sakfrågeanalys

Björn Norström

KRÖNIKA Johan Hakelius påpekade i en nylig krönika att ingen i svensk media, som framförallt är vänsterliberal, har någonting positivt att säga om Donald Trump. Allt är bara pest och pina med Trump om man får tro vänsterliberalismens propaganda, inte bara i Sverige utan även i USA. I grunden är det egentligen inte bara Donald Trump som vänsterliberaler har svårt att hantera. Vänsterliberaler i både USA och Sverige har mycket att lära om faktagranskning och sakfrågeanalys eftersom deras känslor och stängda sinnen numera står i vägen för sådant.

Jag har nyligen skrivit flera texter där jag understryker hur inkompetent vänsterliberal media i både USA och Sverige rapporterade om det amerikanska presidentvalet. Det sjunkande vänsterliberala medieflaggskeppet Dagens Nyheter är ett paradexempel på detta i Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Om elektorvildar och vad vi kan förvänta oss de närmaste veckorna i USA

Björn Norström

KRÖNIKA I det amerikanska presidentvalet röstar allmänheten egentligen inte på en presidentkandidat utan endast på sk. “Electors”, eller elektorer, som sedan slutligen röstar fram presidenten. Detta är grunden för det amerikanska Electoral College som jag beskrivit i en tidigare krönika. Ett antal datum efter den 8 november är kritiska för att förstå hur USA slutligen väljer sin nya president där även något som kallas “Faithless Electors“, typ politiska elektorvildar, eventuellt spelar roll.

Den 8 november var alltså sista dagen då allmänheten fick rösta på sina elektorer, trots att det är presidentkandidaternas namn som officiellt är listade på själva valsedeln. Som vi vet vann Donald Trump allmänhetens Electoral College-röster samtidigt som Hillary Clinton fick flest antal sammanlagda röster. De sammanlagda rösterna är dock helt oväsentliga i sammanhanget.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vad har Sverige att förlora på att fira svenska traditioner och svensk kultur?

Björn Norström

KRÖNIKA I Sverige råder en extrem och fullständigt bisarr hets att förkasta allt det svenska i inbillningen om att egg sådant agerande ska förbättra integrationen av migranter. Samtidigt erbjuder lokala föreningar och volontärer i min hemdelstat Vermont migranter introduktion till amerikanska seder, bruk och traditioner i syfte att hjälpa dessa integreras och dessutom assimileras i det amerikanska samhället.

I min amerikanska hemstad arrangerade nyligen en lokal volontärförening med hjälp av ett antal frivilliga en Thanksgiving-fest för migranter och flyktingar. Syftet med festen var att erbjuda dessa migranter från olika delar av världen en möjlighet att välkomnas och inkluderas i en amerikansk tradition som just Thanksgiving där högtidens traditionella mat, dryck och bakverk serverades.

Läs mer »

FacebookTwitter

Om röstomräkningarna i det amerikanska presidentvalet

Björn Norström

KRÖNIKA Svensk media har rapporterat att omräkningar av röster från presidentvalet i några delstater i USA nu kommer att ske. Det stämmer. Det svensk media dock inte utförligt rapporterat om, vilket sannolikt beror på en kombination av faktorer, är fakta och en sakfrågeanalys kring dessa röstomräkningar. I denna krönika belyser jag därför vad som just nu pågår.

Endast kandidater som deltog i valet har rätt att formellt begära röstomräkning. Jill Stein, partiledare för den amerikanska motsvarigheten till Miljöpartiet, har formellt nu till att börja med ansökt om att delstaten Wisconsin ska räkna om rösterna från presidentvalet baserat på spekulationer och rykten från dataexperteraktivister från University of Michigan med sympatier för Hillary Clinton att eventuell hackning av valmaskinerna kan ha inträffat under valdagen den 8 november. Granskar vi dessa spekulationer ser vi snabbt att de, i skrivande stund, saknar substans.

Läs mer »

FacebookTwitter

Obamas och demokraternas hybris serverar Trump utökad makt på silverfat

Björn Norström

KRÖNIKA Svensk media har varit sämre än usel i sin rapportering om det amerikanska presidentvalet, dels beroende på inkompetens och oförståelse och dels beroende på känslor och agendajournalistik. Enligt många vänsterliberaler i både USA och Sverige är rädslan nu att Donald Trump har makt att göra massiva förändringar. Detta stämmer helt. Det samma vänsterliberaler inte begriper är att det faktiskt är Barack Obama och det demokratiska partiet som på silverfat serverar Trump den utökade makten att göra dessa massiva förändringar snabbt och enkelt. Den som inte begriper hur den amerikanska demokratin fungerar, alltså svenska journalister, begriper samtidigt heller inte varför det blivit så.

I denna text förklarar jag, med hänvisning till den amerikanska konstitutionen och landets demokratiska spelregler, varför Barack Obama och det demokratiska partiet med öppna armar och stängda hjärnor under de senaste åtta åren tilldelat Donald Trump massiv och utökad makt att enkelt och omedelbart göra massiva förändringar utan att någon kan göra något åt det, inte ens kongressen eller högsta domstolen. Precis som förra krönikan om Electoral College är det även här faktaanalys, inte ett mångkulturellt genusperspektiv, som krävs för att förklara fenomenet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Begriper man inte själv kan man omöjligen förklara för andra, Niklas Orrenius

Björn Norström

KRÖNIKA Att svenska journalister fortfarande inte begriper varför Donald Trump attraherade så många väljare i USA att han vann valet är inte förvånande eftersom svenska journalister inte är förankrade i det svenska folket och verkligheten, än mindre i de amerikanska motsvarigheterna. Det verkar även som att svenska journalister inte ens begriper hur det amerikanska presidentvalsystemet, det s.k. Electoral College, fungerar, dess syfte och hur valkampanjsstrategier anpassas efter detta speciella system, till skillnad mot en valkampanj i ett system där antalet sammanlagda röster skulle avgöra, alltså popular votes. I denna krönika förklarar jag i korthet för sådana som Niklas Orrenius som uppenbarligen saknar kunskaper och förståelse för dessa frågor så de bättre kan förklara för sina egna barn varför USA har det systemet de har och varför Trump vann valet.

Vissa hävdar att Electoral College utformades för att framtida presidentkandidater som är uppenbart livsfarliga för landet och dess befolkning genom demokratins spelregler ska kunna stoppas från att kunna bli president, alltså en sista demokratisk utväg från oönskad fara för nationen. Om Clintons dubbeldejt med Dionysus och Pfizer resulterar i ett våldsraseriutbrott mot hennes närmsta medarbetare kan vi tänka oss hur samma dubbeldejt skulle sluta om hon hade tillgång till avtryckarknappen för kärnvapen med tanke på hennes hatobjekt Putin. I årets presidentval fungerade sålunda Electoral College precis som det var tänkt av Founding Fathers enligt denna förklaring av systemets uppkomst.

Läs mer »

FacebookTwitter

Medieeliten begriper inte att den inte begriper

Björn Norström

KRÖNIKA Precis som i Sverige har medieeliten i USA, alltså journalistetablissemanget, ingen markkontakt och förståelse för hur vanliga människor lever och varför folk tänker och röstar som de gör. I kölvattnet av det amerikanska valresultatet kan det vara passande att ytligt granska den amerikanska medieeliten och varför de inte begriper vad som pågår. Jag klargör även varför opinionsundersökningarna som regelbundet publicerades var helt missvisande, vilket media i USA och Sverige aldrig begrep.

Som vi vet var journalister i både Sverige och USA extremt partiska i årets amerikanska presidentval, på gränsen till vad som kan anses vara rent perverst, där Hillary Clinton oavsett hur många korruptionsskandaler och FBI-utredningar hon genomgår ändå gavs journalisters ohämmade stöd. Detta okritiska hyllande av Clinton hade dels att göra med inkompetens, ohederlighet och ignorans inom media, dels med just avsaknad av kontakt med verkligheten och vanligt folk på gator och torg.

Läs mer »

FacebookTwitter

Den andra amerikanska revolutionen eller den amerikanska våren

Björn Norström

KRÖNIKA Donald Trump vann det amerikanska presidentvalet, fair and square, trots att han hade såväl demokratiska som republikanska politiker, massmedia och Hollywood emot sig i vad som var en extrem propagandakampanj för Hillary Clinton och mot det amerikanska folket.

Jag begrep tidigt i valrörelsen att detta val inte handlade om Trump utan om en gräsrotsrörelse, något som media i både USA och Sverige fortfarande inte verkar begripa. Det jag inte begrep var däremot den massiva omfattningen på denna gräsrotsrörelse som skulle leda till ett historiskt presidentval. Valet blev även en historisk seger för såväl Avpixlat som alternativmedia i USA.

Läs mer »

FacebookTwitter

Trotsåldersutbrott i sandlådan förändrar inte verkligheten, Lars Lindström

Björn Norström

KRÖNIKA Expr****ns kanske mest förvirrade och inkompetenta skribent – vilket inte säger lite – Lars Lindström, glänser återigen med total frånvaro av analysförmåga och förståelse för Mipex. Nu tar vi det för sista gången, McFly. Huvudsyftet med Mipex är inte att mäta integrationen av migranter utan att mäta bakomliggande migrationspolitik.

Redan på Mipex hemsida står det uttryckligen högst upp “How countries promote integration of immigrants”, alltså migrationspolitiken som förs, därav begreppet ”promote”. Klickar vi vidare står det uttryckligen “The Migrant Integration Policy Index (MIPEX) is a unique tool which measures policies to integrate migrants…” Klarare än så kan det inte bli. Lindström, som enligt uppgift arbetat i engelsktalande USA, uppvisar beklämmande svårigheter med att förstå basal engelska i detta sammanhang.

Läs mer »

FacebookTwitter

Äntligen ett parti som tar skolan på allvar

Björn Norström

KRÖNIKA Sverigedemokraternas skolpolitiske talesman Stefan Jakobsson höll nyligen en presskonferens om hur den katastrofala svenska skolan ska förbättras. Äntligen träder ett politiskt parti fram som tar problemen med skolan på allvar och för fram ett antal genomtänkta och intressanta förslag, något jag som erfaren lärare uppskattar, speciellt med tanke på det stora vakuumet som uppstått inom sjuklövern gällande politiskt ledarskap och skolan.

Jag har under flera år vädjat om att något politiskt parti måste börja ta skolförfallet på allvar och presentera konkreta förslag som faktiskt kan vända skolskutan, vilket med tanke på massmigrationen från tredje världen tyvärr ter sig som en orealistisk uppgift.

Läs mer »

FacebookTwitter

Svenska akademien sanktionerar att journalister korrumperar svenska språket

Björn Norström

KRÖNIKA Filosofen, upplysaren och läkaren John Locke sa en gång att språk är det starka bandet som håller samman ett samhälle. Som vi regelbundet konstaterar på Avpixlat så urholkas det svenska språket kraftigt genom att betydelser av ord och begrepp medvetet och aktivt misstolkas, förvrängs och felappliceras av journalister i syfte att smutskasta och ljuga. Språkkorruptionen journalister strukturellt praktiserar är dock inte hela problemet. En annan allvarlig del av detta problem är att Svenska akademien tillåter journalister att kidnappa och korrumpera det svenska språket.

Svenska akademien instiftades tydligen år 1786 i syfte att arbeta för svenska språkets “renhet, styrka och högtid”. Nyckelkonceptet i akademiens syfte är att upprätthålla renheten i det svenska språket, vilket konkret torde innebära att hålla det svenska språket relativt rent från språkkorruption.

Läs mer »

FacebookTwitter

Cecilia Hagens krönika anlände till dukat mediabord

Björn Norström

KRÖNIKA Häromdagen publicerade Expressen en av de absolut mest obehagliga texter jag någonsin läst i media, svensk och internationell, nämligen Cecilia Hagens önskan om att ta livet av de som inte delar hennes åsikt, en otäck text sanktionerad av Thomas Mattsson och som till och med uppmärksammats i amerikansk media. För att göra situationen ännu värre för sig idiotförklarar nu även Hagen läsarna i en ny text. I själva verket är det Hagen som inte bara framstår som direkt livsfarlig utan även som okunnig angående begreppet ”metafor”.

Som många Avpixlat-läsare redan vet är det litterära begreppet metafor ett talesätt där skribenten gör en jämförelse mellan två helt olika ting i syfte att understryka en konkret poäng, till exempel jämförelser mellan människa och djur för att göra en konkret poäng om människan. En känd sådan metafor är till exempel då man säger att ”han är familjens svarta får”, vilket vi vet egentligen betyder att personen i fråga är ett stort problem för familjen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Daniel Swedin begriper inte syftet med rubriksättning

Björn Norström

KRÖNIKA Aftonbladets skribenter är inte kända för att vara vare sig konsekventa eller kompetenta, ej heller kunniga eller ärliga. Att vissa dessutom saknar självinsikt och basal kunskap om Pressombudsmannens pressetiska regler blir nu allt klarare då Daniel Swedin i en Twitterduell med mig nyligen bevisade sin inkompetens i rubriksättning och okunskap om PO i samma ämne.

Syftet med en rubrik ovanför en text är att informera läsare om textens budskap och dess innehåll på ett ärligt och korrekt sätt. En rubrik ska inte missleda eller lura läsare. Detta är något som Aftonbladets Daniel Swedin uppenbarligen inte begriper. I en nylig Twitterduell påpekade jag för Swedin att texten han skrev för något år sedan, med rubriken ”Vår integration är bäst i världen”, missleder läsarna eftersom Sverige inte är världsbäst på integration utan endast i politik om integration – politik som uppenbarligen inte leder till någon integration att skryta om direkt, vilket OECD bekräftar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Enligt Löfven och Clinton är sammanhållning detsamma som att alienera

Björn Norström

KRÖNIKA Den svenske statsministern Stefan Löfven har nyligen uttalat sig om vikten i att Sverige ska hålla ihop. Även den demokratiska presidentkandidaten i USA, Hillary Clinton, påpekar under valkampanjen vikten av att landet är starkare tillsammans. Det båda dessa politiker har gemensamt är att samtidigt som de talar om sammanhållning och gemenskap så gör de det rakt motsatta genom att aktivt och medvetet alienera en stor grupp väljare och därmed splittra respektive land.

Begreppet ”sammanhållning”, som både Löfven och Clinton understryker vikten i, betyder att människor känner gemenskap och tillhörighet med landet och andra medborgare och samtidigt känner sig respekterade och välkomna som en värdefull del av det offentliga rummet. I sann anda om genuin sammanhållning och gemenskap inkluderas naturligtvis även de med andra åsikter än de styrande politikernas. Såväl Löfven som Clinton har dock helt missuppfattat vad ”hålla ihop” och ”tillsammans” faktiskt betyder, vilket leder till att de omöjligen kan besitta ledarskapsförmåga och att de därmed omöjligen kan leda ett land.

Läs mer »

FacebookTwitter

Expressens hyckleri har inga gränser

Björn Norström

KRÖNIKA Som vi vet är Expressen en hatmedia som regelbundet mörklägger kriminellas ursprung, inte minst i samband med sexuella ofredanden på festivaler. Nyligen skrev Expressen en artikel om nya sexuella ofredanden där gärningspersonernas ursprung – ”nordafrikanskt utseende” – för en gångs skull omnämndes. I samband med det påvisade Expressen sitt extrema hyckleri i ett Twitterutbyte med mig.

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson har ett antal gånger i såväl tal som skrift påpekat vikten i att vara försiktig med att omnämna gärningspersoners ursprung eftersom sådant inte är förenligt med de pressetiska reglerna. Av den anledningen omnämns som regel sällan ursprunget på gärningspersonerna bakom de sexuella ofredanden som härjar i Sverige, inte ens under nyårsnatten där problemet var massivt som i till exempel Kalmar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Omöjligt uppdrag: Den nya svenska skolan

Björn Norström

KRÖNIKA Återigen är det dags för mitt favoritämne, samma ämne som i princip helt ignoreras inom svensk politik och media, nämligen skolan, alltså den nya svenska mångkulturella skolan. Hur mycket jag än vrider och vänder på olika möjligheter hur den svenska skolan med elevunderlag som bygger allt mer på nyanlända från tredje världen kommer jag till samma slutsats – att den svenska skolan har ett omöjligt uppdrag.

Att dagens svenska skola som bygger på en stor och strid ström av nyanlända barn och ”barn” från tredje världen där skolsystemen är antingen undermåliga eller helt frånvarande, presenterar massiva ”spännande utmaningar”, vilket i klartext betyder ett omöjligt uppdrag för såväl skolledningen som för enskilda rektorer och lärare. Situationen blir inte bättre av att allt färre söker till lärarutbildningen samtidigt som allt fler lärare slutar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Välkommen till progressiv vänsterliberalism!

Björn Norström

KRÖNIKA Som vi vet sker det regelbundna upplopp i olika städer i USA. Milwaukee, Wisconsin är den senaste i ledet. I den här krönikan tänker jag ge lite information och fakta som svensk media av någon anledning inte delger folket eftersom den går stick i stäv med svensk medias agenda, information som visar resultat av den progressiva och vänsterliberala politik som media omfamnar.

För det första måste vi klargöra att det var en svart polis, inte vit, som sköt en svart man i Milwaukee som på ytan föranledde upploppen – fakta SVT naturligtvis mörkade eftersom de därmed kan framställa rasism som orsak.

Läs mer »

FacebookTwitter

Uppmaning till SD: Kräv en krisplan för Sveriges skolor och nationens framtid

Björn Norström

KRÖNIKA Jag har upprepade gånger uttryckt stark oro över den svenska skolans snabba förfall på grund av massinvandringen från tredje världen. Att migrationen har stora negativa konsekvenser på svenska skolresultat vet vi redan. Nu visar det sig dessutom att situationen kring invandrarbarns skolgång, vilken direkt och kraftigt påverkar hela landets skolor och därmed framtid, är betydligt värre än många befarat.

Detta är en tickande bomb som har stor potential att explodera inom några år. Därför uppmanar jag Sverigedemokraterna att formellt av regeringen kräva en krisplan för skolan och hela nationens framtid för att förebygga en nationell implosion eller åtminstone hur den tickande bomben ska hanteras när den väl exploderar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Regeringen motarbetar sin egen etablering av migranter

Björn Norström

KRÖNIKA Den 21 september 2015 publicerade regeringen en kort text om dess etableringsmål. Sedan publiceringen har samma regering gång på gång visat att etableringsmålen i texten endast har betydelse på pappret. Samtidigt sanktionerar regeringen genom såväl det skriftliga etableringsmålet som i praktiken religiös och ideologisk avsaknad av etablering samt barbariska beteenden kopplade till detta.

Inledningsvis kan jag konstatera att Avpixlat gör konkret skillnad. Moderaternas Nässjöpolitiker Malin Olsson, vars könsgeneraliserande kring de sexuella övergreppen jag skrev om i förra krönikan, gick dagarna efter denna ut med en pudel och ändrade sin ståndpunkt i frågan där hon nu understryker att kultur, inte män, är den gemensam nämnaren bakom Taharrush-fenomenet i Sverige. Olsson nämnde i sin pudel specifikt Avpixlat som anledning till att hon ändrade uppfattning, vilket bekräftar att Avpixlat såväl påverkar som har rätt i sakfrågan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vänsterfeminismen tillhör den destruktiva skaran ideologier

Björn Norström

KRÖNIKA Det normala människor regelbundet konstaterar är att den svenska vänsterfeminismen i grunden är en totalitär och intolerant rörelse som projicerar sin egen rasism och kvinnohat på sina meningsmotståndare under täckmanteln ”antirasism” och ”feminism”.

Till skillnad från vänsterfeminismen som gapar rasism om allt och alla som inte delar deras totalitära och intoleranta världsbild, så applicerar normala människor formella definitioner av begrepp i syfte att inte urvattna och ohederligt feltolka sagda begrepp. När vi granskar begreppet vänsterfeminismen ser vi snabbt att hatrörelsen i grunden är kvinno- och hbtq-fientlig, något jag påvisat i flera tidigare krönikor, men även djupt rasistisk.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sverige kan omöjligen få bukt med sexuella ofredanden genom könsgeneralisering

Björn Norström

KRÖNIKA Nässjöpolitikern för de Nya Moderaterna Malin Olsson representerar väl den politiskt korrekta kvinnofientlighet som växer fram i Sverige med stormsteg och vars syfte är att relativisera, bortförklara och sanktionera de sexuella ofredanden som växer fram som ett direkt resultat av massmigrationen från tredje världen. Låt mig använda mig av Olssons eget politiskt korrekta resonemang för att göra min poäng hur bisarrt och kvinnofientligt hennes resonemang i grunden faktiskt är. Oavsett orsak är den enda slutlösningen för att få bukt med invandrade sexuella ofredanden dock precis densamma.

Sverige vänder ryggen till de invandrade sexuella ofredanden som härjar i landet, oavsett om otaliga bevis, fakta och källor delgivs som visar att det finns en direkt korrelation mellan framväxten av fenomenet och massmigrationen. Moderaternas Nässjöpolitiker Malin Olsson är en i mängden av de som blundar eller inte begriper detta. På Twitter bekräftar dessutom flera enskilda poliser regelbundet korrelationen genom att klargöra vilka som ligger bakom övergreppen, eftersom svensk media fortsätter att systematiskt mörklägga detsamma. Även denna information från individuella poliser i fält vänds ryggen till av sådana som Olsson.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sverige vänder ryggen till sexuella ofredanden

Björn Norström

KRÖNIKA Avpixlat och jag själv har vid flera tillfällen poängterat att vågen av sexuella ofredanden som snabbt växer fram i Sverige är direkt kopplad till invandrade kvinnofientliga kulturer, något som det politiskt korrekta Sverige fortfarande vägrar att erkänna eller tala öppet om. Som svar till Börje Svenssons irrationella och ointellektuella resonemang tänker jag återigen upprepa min ståndpunkt kring detta samtidigt som jag hävdar att den politiska korrekthet och okunskap som framförallt vänsterfeminismen, vilken Svensson representerar, i slutändan sanktionerar individer och grupper från invandrade kvinnofientliga kulturer att fortsätta sexuellt ofreda svenska kvinnor.

Jag har vid flera tillfällen hänvisat till att Nepal förbjuder sina kvinnor under 30 att resa till Mellanöstern på grund av risken att bli våldtagna.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson