Kännbara domar för unga islamister som låg bakom terrordåd i Tyskland

Blåljuspersonal i arbete efter en annan av 2016 års islamistiska terrorattacker, dådet i Berlin den 19 december. Då dog 12 oskyldiga människor, och ytterligare 56 skadades. Foto: Andreas Trojak.

TYSKLAND / ISLAMISTISK TERROR För några dagar sedan föll domen mot de tre muslimska tonårsynglingar som i april förra året utförde ett bombattentat mot en samlingslokal för sikher i tyska Essen. Tre oskyldiga människor skadades i dådet, varav en allvarligt. I domen fastslogs att de tre muslimerna, som alla tycks ha utomvästlig invandrarbakgrund, hade som mål att “döda otrogna”. Samtliga tre dömdes till ungdomsfängelse i mellan sex och sju år.

Avpixlat berättade för en tid sedan om åtalet mot tre muslimska ynglingar i 16 – 17-årsåldern . Trion hade den 16 april förra året placerat en hemmagjord bomb vid entrén till en mötes- och bönelokal för sikher i Essen. Bomben detonerade när ett sikhiskt bröllop pågick i lokalen. En sikhisk religiös ledare skadades allvarligt och ytterligare två personer fick lindrigare skador.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Ta av burkan eller förlora bidragen”

Danmarks arbetsmarknadsminister Troels Lund Poulsen har gjort en principiellt viktig markering mot muslimsk fundamentalism. Foto: EU2016 SK [CC0].

DANMARK VISAR VÄGEN Danmarks arbetsmarknadsminister Troels Lund Poulsen har gett klara besked i en fråga kring vilken det rått oklarhet. Han har slagit fast att arbetslösa muslimska kvinnor inte har rätt att tacka nej till anställning på arbetsplatser där de inte får bära niqab/burka. Om en kvinna på sådana grunder nekar till att ta ett jobb kan hennes ekonomiska bistånd dras in.

Det har i ett par danska kommuner förekommit att bidrag till arbetslösa muslimska kvinnor dragits in, då kvinnorna inte accepterat anvisade arbeten. Det har då varit fråga om kvinnor som vägrat ta anställningar där de inte fått lov att bära heltäckande maskering, alltså burka eller niqab, på arbetet. Regelverket kring detta har emellertid varit oklart, och det har diskuterats om det egentligen är tillåtet för danska kommuner och myndigheter att neka någon ekonomiskt understöd av detta skäl. Men nu har landets arbetsmarknadsminister Troels Lund Poulsen talat om vad som gäller.

Läs mer »

FacebookTwitter

Erdogan får mothugg av Marion Le Pen

TURKIET / EUROPA Efter bråken mellan Europa och Turkiet uppmanade den turkiske presidenten Erdogan nyligen turkar som bor i Europa att skaffa åtminstone fem barn och att de är Europas framtid. Nu får han svar på tal av Marion Le Pen, brorsdotter till presidentkandidaten Marine Le Pen.

Under de senaste veckorna har konflikten mellan Turkiet och Europa trappats upp rejält, i synnerhet efter att två turkiska ministrar förvägrades kampanja för Erdogan i Nederländerna. Sedan dess har landets utrikesminister också uppgett att han tror att “heligt krig” snart kommer att bryta ut i Europa.

Läs mer »

FacebookTwitter

Brexit-processen inleds om en dryg vecka

STORBRITANNIEN Den 29 mars kommer den brittiska premiärministern Theresa May att aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget, vilket innebär att man därmed startar processen för att lämna EU och att landet snart återfår sin självständighet.

Från EU-kommissionen konstaterar man att allt är klart på deras sida, och i Storbritannien uppger Brexitminister David Davis att Storbritannien befinner sig på tröskeln till de viktigaste förhandlingarna för sin generation. I förra veckan gav också drottning Elizabeth II sitt formella godkännande till lagen som låter regeringen gå vidare med utträdesförhandlingarna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nya turkiska hot mot Europa

Foto: Foto: Kremlin.ru.

TURKIET / EUROPA De allt märkligare uttalandena och hoten från Turkiet mot Europa kommer nu med desto tätare intervaller. De senaste utspelen handlar om att hota EU med att släppa igenom migranter och uppmaningar till turkar i Europa att skaffa minst fem barn.

EU:s migrantöverenskommelse med Turkiet utnyttjas nu som förväntat av Turkiet och dess diktatoriske president Erdogan för att utpressa unionen till eftergifter. Efter att EU ännu inte tillåtit visumfria resor till EU för turkiska medborgare, och bråket med Nederländerna, uppger nu landets inrikesminister att man kan komma att skicka 15 000 migranter per månad till Europa för att “chocka”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Danmark utvisar somalisk våldsbrottsling trots att det påstås “bryta mot internationella förpliktelser”

Ingången till Höjesteret, Danmarks högsta domstol, på Slotsholmen i centrala Köpenhamn. Foto: xiquinhosilva.

DANMARK VISAR VÄGEN Danmarks högsta domstol har beslutat att en tungt kriminellt belastad 25-årig somalier ska utvisas till sitt ursprungsland efter avtjänat fängelsestraff. Lägre rättsliga instanser har tidigare avslagit åklagarens yrkande om utvisning. Man har menat att det skulle “bryta mot internationella, människorättsliga avtal” att utvisa somaliern. Förhoppningsvis blir domen i högsta domstolen vägledande, så att danska domstolar kan utvisa fler grovt kriminella invandrare till deras ursprungsländer.

Avpixlat tog upp det aktuella rättsfallet i augusti förra året. Östre landsret (motsvarande svensk hovrätt) i Köpenhamn hade då just skärpt somalierns fängelsestraff, men avslagit åklagarens yrkande om utvisning. Domstolen resonerade på samma sätt som en lägre rättslig instans tidigare gjort, nämligen att det skulle innebära ett brott mot den europeiska människorättskonventionen att utvisa somaliern.

Läs mer »

FacebookTwitter

EU-kommissionen lovar att ge visumfria resor till EU för turkiska medborgare

EU / TURKIET På torsdagen försäkrade EU-kommissionen att man kommer att hålla löftet om att ge visumfria resor till EU för turkiska medborgare.

När EU valde att förlita sig på att Turkiet skulle dämpa inflödet av migranter till unionen, istället för att själva se till att ha ett adekvat yttre gränsskydd, gick man bland annat med på att ge visumfria resor till EU-länderna för turkiska medborgare.

Läs mer »

FacebookTwitter

EU-domstolen: Inte diskriminering förbjuda religiösa symboler

EU / ISLAM På tisdagen kom EU-domstolen med domar i två fall som har med förbud mot religiösa symboler att göra. Domstolen ger ena arbetsgivaren rätt och slår fast att förbjuda religiösa symboler på en arbetsplats inte är diskriminering.

Fallen gäller ett belgiskt respektive ett franskt företag. I det förstnämnda fallet bad kvinnan ifråga plötsligt efter tre år på jobbet att få bära hijab på arbetsplatsen. Företaget hade som oskriven regel att inte tillåta religiösa symboler i arbetet. Kvinnan kom till jobbet iklädd hijab ändå varpå företaget skrev in förbudet i dess ordningsregler. Trots detta fortsatte kvinnan komma till jobba i hijaben och avskedades sedermera.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Förljugenheten i svensk media och debatt är ohållbar”

Jan Helin, f.d. redaktör för Aftonbladet, nu programdirektör på SVT, är troligen en av de personer JP avser när de skriver att svenska medier lierat sig med makten. På bilden ses Helin med fru frottera sig med makteliten vid det kungliga bröllopet i Stockholm 2010. Foto: Holger Motzkau.

SVERIGE SETT UTIFRÅN Ledarsidan i danska Jyllands-Posten levererade på lördagen en rejäl bredsida mot den politiska korrekthet och förljugenhet som präglar svensk mainstream-media och stora delar av svensk samhällsdebatt. Diskrepansen mellan den officiella, tillrättalagda Sverigebilden och verkligheten gör att det inte längre går att dölja den okontrollerade massinvandringens förödande konsekvenser, menar den danska tidningen.

Jyllands-Posten (JP) betraktas tillsammans med Politiken och Berlingske som en av Danmarks tre stora “kvalitetstidningar”. I en ledartext som publicerades på lördagskvällen delar tidningen ut en kraftig känga åt det svenska medieetablissemanget. Ledartexten är inte signerad. Man får därför anta att de åsikter som framförs ska tolkas som JP:s officiella inställning till svensk mainstream-media och invandringspolitik.

Läs mer »

FacebookTwitter

Geert Wilders meddelande till Turkiet

EUROPA / TURKIET I nästa vecka hålls parlamentsval i Nederländerna, där fascistiska turkiska grupperingar gått bärsärk efter att två turkiska ministrar förvägrats delta i valmöten för president Erdogan – något Avpixlat rapporterade mer utförligt om tidigare på söndagen.

I ett videomeddelande till Turkiet och dess folk går Wilders rakt på sak och deklarerar att de inte är välkomna i Europa. Videon är visserligen ett drygt år gammal, men är åter igen aktuell i och med händelseutvecklingen i Nederländerna.

FacebookTwitter

Turkiskt kaos i Europa

EUROPA / TURKIET Inför den turkiska folkomröstningen i april, där president Erdogan hoppas kunna få igenom ett antal lagändringar – bland annat att han kan sitta på posten i 15 år – kampanjar hans partikollegor i diverse europeiska länder för att förmå landsmän att rösta för detta. I Nederländerna stoppades två ministrar från att delta i valmöten och förvisades ur landet – i Sverige är det dock fritt fram.

På lördagen förbjöds den turkiske utrikesministern att landa i Nederländerna samtidigt som landets minister för familjefrågor, som var på väg till det turkiska konsulatet i Rotterdam, stoppades och förvisades från landet. Detta fick turkar, många med kopplingar till den fascistiska gruppen Grå vargarna, i Nederländerna att gå bärsärk och våldsamma sammandrabbningar med polis inträffade där bland annat vattenkanoner användes.

Läs mer »

FacebookTwitter

Massinvandringen splittrar de holländska socialdemokraterna

Al Hijra-moskén i holländska Leiden stod klar 2016. Men allt fler holländare har fått nog av massinvandring och islamisering. Foto: Bic.

NEDERLÄNDERNA / MASSINVANDRINGEN & SOCIALDEMOKRATINS KRIS En aktuell analys av socialdemokraternas kris i Nederländerna kan ge en fingervisning om vart den svenska socialdemokratin är på väg. Likheterna mellan länderna är stor, och den svenska socialdemokratin har knappast hanterat massinvandringen bättre än vad deras holländska systerparti gjort.

Norska Aftenposten publicerade på lördagen en artikel om krisande socialdemokratiska partier runt om i Europa. I fokus för artikeln är det socialdemokratiska partiet i Holland, Partij van de Arbeid (PvdA). Det finns två skäl till att just de holländska sossarnas situation analyseras. Dels går holländarna till parlamentsval om bara ett par dagar, och dels är PvdA ett av de socialdemokratiska partier i Europa som på senare år tappat störst andel väljare.

Läs mer »

FacebookTwitter

Tysklands största muslimska organisation sprider hat- och våldsbudskap

TYSKLAND / DET ISLAMISTISKA HOTET DITIB är en i Tyskland verksam organisation för muslimer med turkiskt ursprung, Med sina närmare 900 lokala moskéföreningar anses DITIB vara landets största muslimska organisation. Organisationen säger sig förstås respektera det tyska samhällets grundläggande värderingar, och påstår sig ta avstånd från våldsbejakande islamism/fundamentalism. Den tyska tv-kanalen NDR har dock gjort en granskning av DITIB, som avslöjar att det bakom den välputsade fasaden sprids helt andra budskap.

För ett par veckor sedan publicerades den förstudie om islamistiska organisationers inflytande i Sverige, som på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap gjorts av de väletablerade forskarna Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durrani. Förstudien har väckt en del uppmärksamhet i svensk mainstream-media, eftersom den indikerar att den i många länder terroriststämplade organisationen Muslimska Brödraskapet i praktiken utövar stort inflytande i Sverige (se nedan, under “Relaterat“). Något som dock inte uppmärksammats i svensk mainstream-media är att liknande tendenser avslöjats i Tysklands största muslimska organisation.

Läs mer »

FacebookTwitter

Dom: EU-länder behöver inte utfärda visum på humanitära grunder

EU / INVANDRING Nyligen rapporterade vi om ett fall som kunde bli prejudicerande för hela EU, där en syrisk familj ansökt om visum till Belgien på landets ambassad i Libanon med hänvisning till förföljelse. Nu har domen kommit.

Det var i februari vi skrev om det uppmärksammade fallet, som förväntades bli vägledande för samtliga unionens medlemsländer. Den kristna familjen från Syrien sökte visum till Belgien på landets ambassad i Beirut i höstas, och då de fick nej gjorde de en anmälan till domstol.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ny massinvandringsvåg väntar Europa?

Foto: Xavier Häpe / WIkimedia Commons

EUROPA / MASSINVANDRING I Turkiet sägs upp till tre miljoner migranter vänta på första bästa chans att ta sig till Europa, och trots att medierna inte längre rapporterar från de grekiska öarna är situationen fortsatt kaotisk och förvärras hela tiden.

Det är Egor Putilov som skriver om situationen vid Medelhavet på sin blogg. Efter EU:s bräckliga överenskommelse med Turkiet avseende migranter, fortsätter de att anlända till Lesbos och de andra öarna, om än i mindre antal. En stor del av dessa ska komma från Bangladesh.

Läs mer »

FacebookTwitter

EU startar visumkrig med USA för att bestraffa Donald Trump

VISUMTVÅNG För närvarande kan medborgare från de flesta EU-länder resa till USA utan visum samtidigt som amerikaner kan göra detsamma till Europa. I torsdags lade EU-parlamentet fram ett förslag om att amerikaner måste ansöka om visum för att besöka EU-länder.

För närvarande kräver USA inresevisum av medborgare från fem länder inom EU för att få besöka USA: Bulgarien, Rumänien, Cypern, Polen och Kroatien. Som ett resultat av detta kommer EU eventuellt att besluta att börja kräva visum av amerikaner som vill resa till EU som turister eller på affärsresa.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kyrkobesökare tvingas anpassa sig efter islamistiskt terrorhot

Den jättelika Kölnerdomen, Tysklands största kyrkobyggnad, är ett dominerande inslag i Kölns stadsbild. Foto: Eckhard Henkel.

TYSKLAND / DET ISLAMISTISKA TERRORHOTET På onsdagen infördes en liten, men symboliskt viktig regel för besökare i Kölnerdomen, den stora katedralen i centrala Köln. Ingångarna till den väldiga kyrkobyggnaden bevakas numera av vakter. Ingen som bär på resväska, ryggsäck eller annan större packning släpps in. Anledningen till förbudet är risken för terrordåd, framför allt från IS och andra islamistiska grupperingar.

Kölnerdomen är en av Europas största och mest välkända kyrkor. Den väldiga katedralen, som började byggas redan på 1200-talet, lockar mängder av besökare. Kölnerdomen ligger alldeles intill stadens centralstation. Följaktligen är det inte ovanligt att troende resenärer passar på att besöka kyrkan för en stunds bön eller meditation på väg till eller från stationen. I en sådan situation har många förstås packning med sig. Men nu blir de som bär på större väskor, ryggsäckar eller liknande inte längre insläppta.

Läs mer »

FacebookTwitter

Erdogan inte välkommen att bedriva valkampanj i Österrike

Recep Tayyip Erdogan

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan är inte välkommen att kampanja för exil-turkar i Österrike.

ÖSTERRIKE / INTERNATIONELL POLITIK Inför en folkomröstning i april tros Turkiets islamistiske president Recep Tayyip Erdoğan ha haft för avsikt att hålla kampanjmöten för turkiska invandrare bosatta i Österrike. Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz uppges nu ha meddelat att Erdogan inte är välkommen till Österrike i detta syfte. Kurz menar att det “ökar motsättningar” och “motverkar integration” om Erdogan får bedriva sin valkampanj i Österrike.

En av massinvandringens många negativa konsekvenser är, som bekant, att invandrare i åtskilliga fall tar med sig hemlandets politiska, religiösa och etniska motsättningar till det nya landet. På så sätt har djupa, ibland t.o.m. våldsamma konflikter mellan invandrargrupper kommit att bli en del av vardagen i många västeuropeiska länder. Ett exempel är konflikten mellan etniska turkar och kurder med ursprung/medborgarskap i Turkiet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Göteborgspolisen varnar för utländska vägpirater

Hitresta s.k. “vägpirater” i färd med att lura en hjälpsam svensk bilist som stannat. Arkivbild.

HITRESTA VÄGPIRATER I en händelserapport på måndagsförmiddagen går Göteborgspolisen ut med en varning för att flera iakttagelser har gjorts av att utländska s.k. “vägpriater” härjar i regionen.

Polisen rapporterar två specifika platser och händelser: Vid strax efter kl 10.30 iakttogs en personbil, en silverfärgad/grå kombi med utländska registreringsskyltar, vid Brunnsbomotet/Kvillebäcken. Bilens förare, en enligt uppgift välklädd man, var i färd med att försöka stoppa bilar som passerade platsen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kammarrättsdom: Säffleborna skyldiga betala för utländska tiggares hotellboende

Tiggare

Foto: Avpixlat

DET HITRESTA TIGGERIET Invånarna i Säffle kommun fick på måndagen den slutgiltiga kallduschen beträffande deras skyldighet att betala hotellvistelse för de hitresta, huvudsakligen romskrumänska, tiggare som genom missbruk av EU:s fria rörlighet invaderar kommunen. Kammarrätten i Göteborg avslår Säfflebornas överklagan av det ifrågasatta kommunbeslutet och den dom i Förvaltningsrätten i Karlstad som gav kommunen rätt.

Upprinnelsen till domstolsprövningen är ett kommunbeslut om att dela ut 120.000 av skattebetalarnas pengar till en kyrka i kommunen för att den skulle kunna hyra lägenheter åt de utländska gatutiggarna. Många kommuninvånare upprördes över att deras skattepengar användes på detta sätt och några av dem överklagade beslutet. Kommunen har dock fått rätt i såväl förvaltningsdomstol som i kammarrätt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nigel Farage: EU har ingen framtid i sin nuvarande form

EUROPA / MUSLIMSK MASSINVANDRING En färsk mätning som innefattade 10 000 personer i tio EU-nationer visar att en klar majoritet av européerna är emot en fortsatt muslimsk invandring. Detta var något f d UKIP-ledaren Nigel Farage tog upp i sitt tal i EU-parlamentet på tisdagen.

FacebookTwitter

Orban välkomnar européer som flyr mångkulturen

Viktor Orban.

EUROPAS FÖRVANDLING Det Europa som många européer har mist, och kommer att mista, i sina hemländer kommer de kunna fly till Ungern för att återfinna. Det meddelade den ungerske premiärministern Viktor Orban i ett tal för ett par dagar sen.

En nylig undersökning bland 10 000 européer i tio EU-nationer visar att en klar majoritet är för ett stopp för vidare muslimsk invandring. Ett av de länder där man valt att ta problematiken med massinvandring och islam på allvar är Ungern, vars premiärminister Orban är allt annat än politiskt korrekt och har bland annat gjort klart att islam är konstitutionellt olagligt och att ideologin aldrig varit en del av Europa.

Läs mer »

FacebookTwitter

EU-ambassader kan tvingas utfärda visum till asylsökande

Foto: Xavier Häpe.

EU / MASSINVANDRINGEN I EU-domstolen behandlas just nu ett fall som kan innebära att samtliga EU-länders ambassader runtom i världen blir skyldiga att utfärda visum av så kallade humanitära skäl – något som om det blir verklighet bara lär implementeras av den sedvanliga gruppen EU-länder med låg självbevarelsedrift.

Fallet handlar om en kristen syrisk familj som sökte visum till Belgien på landets ambassad i Kairo i höstas. Då de fick nej gjorde de en anmälan till domstol varpå den belgiske invandringsministern uppgav att han var beredd att betala statens böter ifall landet skulle fällas.

Läs mer »

FacebookTwitter

Jimmie Åkesson vill ha EU-folkomröstning

EU 1994 röstade lite drygt 50 procent för ett svenskt medlemskap i EU – en union som då såg ut och fungerande väldigt annorlunda mot det byråkratiska och överstatliga monster det idag förvandlats till. Nu vill SD-ledaren Jimmie Åkesson låta svenska folket, liksom britterna nyligen, rösta om Sverige ska förbli medlemmar eller inte.

“Jag vill påstå att det EU som vi då tog ställning till var något helt annat än vad det har kommit att utvecklas till. Från ett mer begränsat samarbete, har vi i årtionden fått se hur allt mer makt har flyttats från Sverige till Bryssel”, skriver Åkesson i en debattartikel i Aftonbladet idag.

Läs mer »

FacebookTwitter

Migranter i Ungern kommer sättas i förvar under asylprocessen

Viktor Orban.

UNGERN Den ungerska regeringen har länge varit den kanske främsta motståndaren till massinvandringen till Europa och satt sitt folks väl och ve främst. Nu gör man klart att migranter som försöker passera igenom landet norrut kommer sättas i förvar medan deras asylprocess pågår.

“Frihet kommer först efter säkerhet”, uppger en talesperson för premiärminister Viktor Orban. Migranter kommer hållas kvar i förvar såvida de inte antingen återvänder hem eller har beviljats uppehållstillstånd.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson