Trängselskatt används för att bekosta invandringen

pengar2INVANDRINGENS KOSTNADER Göteborgarna sade i en folkomröstning nej till trängselskatt. Det struntade politikerna i och införde skatten ändå. För att i någon mån legitimera sitt antidemokratiska agerande lovade man dyrt och heligt att intäkterna skulle öronmärkas för satsningar på trafikförbättringar i form av bl.a. utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik. Nu bryter man det löftet och använder i stället pengarna till att bekosta massinvandringen.

I ett ledarstick i Göteborgsposten berättar Adam Cwejman om löftesbrottet, hur ansvariga politiker lovade väljarna att trängselskattepengarna oavkortat skulle gå till att finansiera infrastruktursatsningar i staden men hur det löftet nu knappt hunnit uttalas innan det bryts. Orsaken är att Sverige störtblöder skattepengar på grund av de kraftigt ökade utgifterna för invandringen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kommunalskatten kan höjas på grund av massinvandringen

skl-logga-180px

MASSINVANDRINGEN “Vinster på sikt” brukar det heta då politiker försöker rättfärdiga världens mest extrema invandringspolitik, vinster som aldrig kommer och nu flaggar SKL för att kommunalskatten kan komma att behöva höjas just på grund av den rekordhöga massinvandringen.

Då det talas om massinvandringsrelaterade kostnader avses oftast enkom migranternas första tid i Sverige, och även om denna tid kostar oerhörda summor är det minst lika illa för kommunerna även efter denna initiala period. Trots ständiga löften om “vinster på sikt” kommer aldrig dessa, istället flaggar nu SKL för att kommunalskatten kan behöva att höjas med två kronor. Detta på grund av den rekordhöga massinvandringen.

Läs mer »

FacebookTwitter

CSN beviljar studielån för studier i Syrien

csn 8456523

ASYLMISSBRUKET Syrien är som bekant ett land i krig ifrån vilket många flyr och ännu fler välfärdsemigrerar, inte minst till Sverige. Situationen där anses så illa att alla (som påstår att de är) syrier automatiskt får permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta efter ett beslut av en enskild högre tjänsteman på Migrationsverket. Nu visar det sig dock att alla svenska myndigheter inte gör samma bedömning av läget i Syrien som Migrationsverket och inte heller alla syrier. Studiestödsnämnden, CSN, har nämligen beviljat studiemedel till ett antal syrier som vill studera i sitt hemland.

Sedan inbördeskriget i Syrien bröt ut för några år sedan har CSN beviljat pengar till ett 15-tal personer som – efter att ha flytt (läst: välfärdsemigrerat) till Sverige och här genom PUT erhållit obegränsad tillgång till alla skattefinansierade förmåner i det svenska samhället – beslutat sig för att åka tillbaka och plugga i sitt hemland. På CSN tar man ingen notis om att UD sedan oktober 2011 avråder från alla resor till Syrien. På UD, Migrationsverket eller i regering och riksdag tycks heller ingen anse att det finns skäl att ompröva de studiemedelsökandes flyktingskäl eller den mer allmänna bedömningen av tillståndet i Syrien med anledning av att många uppenbarligen inte anser läget i landet värre än att man kan resa tillbaka dit för att studera.

Läs mer »

FacebookTwitter

Danmark öppnar för att fängsla utländska brottslingar utomlands

Danmarks justitieminister Sören Pind vill att utvisningsdömda utlänningar ska avtjäna sina straff utomlands.

Danmarks justitieminister Sören Pind vill att utvisningsdömda utlänningar ska avtjäna sina straff utomlands.

KRIMINALPOLITIK / DANMARK Danmarks justitieminister Sören Pind aviserade i förra veckan en radikal ändring i dansk kriminalvård. Han har långt gångna planer på att göra det möjligt för det danska rättsväsendet att låta utländska brottslingar avtjäna sina straff utomlands. Detta ska ske genom att Danmark hyr fängelseplatser av myndigheter eller privata aktörer i andra länder. På så sätt, menar Pind, kan den danska kriminalvården spara pengar, samtidigt som kriminella utlänningar i högre grad avskräcks från att begå brott i Danmark.

Utländska medborgare är kraftigt överrepresenterade i danska fängelser. Hela 27% av de intagna på danska fängelser uppges vara utlänningar. Fängelseplatser kostar i Danmark, liksom i Sverige, mycket pengar. Det har dessutom visat sig att ett danskt fängelsestraff inte är det minsta avskräckande för en del utländska brottslingar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Svensk asylpolitik framhålls åter som varnande exempel

Norges invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug (Frp) använder Sverige som exempel på hur ett samhälle kan förfalla till följd av ansvarslös massinvandring. Foto: Bård Gudim, FrPMedia.

Norges invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug (Frp) använder Sverige som exempel på hur ett samhälle kan förfalla till följd av ansvarslös massinvandring. Foto: Bård Gudim, FrPMedia.

SVERIGE SETT UTIFRÅN I en aktuell debattartikel lyfter Norges invandrings- och integrationsminister fram Sverige som ett varnande exempel. Hon konstaterar bland annat att den ansvarslösa svenska asylpolitiken lett till enorma ekonomiska belastningar. Hon menar också att de parallellsamhällen med skyhög kriminalitet och väldiga sociala problem som vi idag ser i praktiskt taget alla större svenska städer skulle vara oacceptabla i Norge.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug får i sin roll som Norges invandrings- och integrationsminister regelbundet kritik från den norska vänstern. Listhaug vill föra en ansvarsfull, Norge-vänlig politik. Norge bör, enligt Sylvi Listhaug, inte ta emot fler asylinvandrare än man klarar av att integrera. Det norska samhället ska ställa skarpa, tydliga krav på invandrare att vara laglydiga, lära sig norska och sträva efter att komma i arbete och bli självförsörjande. Det handlar m.a.o. om en invandringspolitik baserad på sunt förnuft, och på insikten att norska politiker i första hand bör se till det norska folkets bästa.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD vill ha skattefria inkomster upp till 150 000 kronor

Oscar Sjöstedt (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

EKONOMI Imorgon onsdag presenterar Sverigedemokraterna sin skuggbudget och redan idag offentliggörs ett av de mer uppseendeväckande förslagen – skattefri inkomst upp till 150 000 kronor per år.

150 000 kronor per år skulle innebära 12 500 kronor skattefritt i månaden. Enligt det Sverigevänliga partiet vill man med denna åtgärd öka sysselsättningen i gruppen med lägst inkomster.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nej till islamisk bank

koranen

ISLAM I SVERIGE Finansinspektionen säger nej till en islamisk bank i Sverige, dock inte på grund av idén i sig utan att initiativtagaren inte lyckats uppbringa ett tillräckligt stort kapital.

Bashir Aman är mannen bakom ansökan om att starta den första islamiska banken i Sverige som skulle vara fri från räntor och vars regler skulle följa Koranen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Veronica Palm (S) tar halv miljon om året från bistånd till utsatta barn

Veronica Palm (S) 873623PÅ UTSATTA BARNS BEKOSTNAD Biståndsorganisationen Rädda Barnen är i blåsväder sedan det framkommit att man mångdubblar styrelsearvodet i samband med att man rekryterar socialdemokraten Veronica Palm till styrelseordförande. Drygt en halv miljon om året plus rejäl fallskärm av de donerade pengar som medlemmarna samlat in till behövande barn ska Palm ha för att vara galjonsfigur för organisationen.

Det tidigare styrelsearvodet låg nästan två tredjedelar lägre. Men den avgörande skillnaden är att den nu avgående styrelseordföranden Inger Ashing haft den goda smaken att avstå från att ta ut arvodet. Det har också många andra med styrelseuppdrag i ideella bistånds- och välgörenhetsorganisationer. Så icke Veronica Palm.

Läs mer »

FacebookTwitter

Misstänkt bidragsfusk bland sjukskrivna invandrarkvinnor ska granskas

Klädd för en arbetsintervju i Danmark? Foto: Hans Braxmeier.

Klädd för en arbetsintervju i Danmark? Foto: Hans Braxmeier.

MISSTÄNKT BIDRAGSFUSK / DANMARK Kvinnor med utomvästlig invandrarbakgrund är starkt överrepresenterade bland långtidssjukskrivna mottagare av “kontanthjälp”. Men är alla dessa invandrarkvinnor verkligen sjuka? Eller vill en del av dem inte förvärvsarbeta av kulturella skäl? I danska Odense ska kommunens läkare nu granska utomvästliga invandrarkvinnors sjukskrivningar.

I Odense, Danmarks tredje största stad, uppges f.n. 3258 personer över 30 år vara långtidssjukskrivna och mottagare av s.k. kontanthjälp (ungefär motsvarande svenskt försörjningsstöd/”socialbidrag”). 25% av dessa 3258 personer är kvinnor med utomvästlig invandrarbakgrund. Men om man ser till hela Odenses befolkning utgör kvinnor med utomvästlig invandrarbakgrund bara 6%. Alltså är denna kategori kvinnor mycket starkt överrepresenterade bland långtidssjukskrivna kontanthjälpsmottagare.

Läs mer »

FacebookTwitter

Mattias Karlsson (SD): “Regeringens budget slår mot sjuka och funktionsnedsatta”

SD KOMMENTERAR I ett inslag i Studio SD kommenterar Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson, regeringens vårbudgetproposition, där man ger i överflöd till massinvandringen men tar från de svagaste i samhället, däribland sjuka och funktionsnedsatta.

Mattias Karlsson skrädde inte orden i sin kritik mot den rödgröna regeringens politik och kallade den skurkaktig och något som inte ens Krösus Sork i Bamse skulle kunna komma på att göra. Devisen för regeringens budget – “ansvar trygghet och utveckling” – rubricerade Karlsson som närmast ett hån.

FacebookTwitter

Oscar Sjöstedt (SD) mot sjuklövern

POLITIK Igår presenterade regeringen sin vårbudget och traditionsenligt är massinvandringen den största satsningen. Även alliansen följer sin nya tradition med att klaga utan att göra något.

Under en presskonferens gav Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt partiets syn på budgeten och det politiska läget. I klippet ovan kan Sjöstedts anförande från gårdagens budgetdebatt ses, och i klippet nedan hans dueller mot bland andra finansminister Magdalena Andersson (S) och Ulla Andersson (V), varav den sistnämndas möten med Sjöstedt alltid är lite extra intressanta.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD kommenterade regeringens vårbudget

PRESSKONFERENS På onsdagen höll Sverigedemokraterna en presskonferens i riksdagen där partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt kommenterade regeringen Löfvens vårbudget. Sjöstedt uttryckte skarp kritik mot att den enda större satsning som regeringen gör återigen är att spendera ytterligare mångmiljardbelopp på massinvandringen.

Bland annat får Migrationsverket nu ytterligare en rekordhöjning av sina anslag. 31 miljarder extra ska myndigheten få bara under 2016. Det innebär att verkets budget mer än fördubblas. Det innebär att Migrationsverket nu kostar mer pengar än hela försvarsmakten. Sjöstedt skrädde inte orden utan kallade detta för “en helt sinnessjuk prioritering” från regeringen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Regeringens vårbudget – ökade kostnader för massinvandringen

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

EKONOMI Idag släppte regeringen sin vårbudget där man skjuter till 31 extra miljarder till massinvandringen – ett område som nu slukar mer pengar än sjukvård, hälsovård och social omsorg tillsammans.

Utgifterna för etablering av nyanlända kommer att stiga från 15 till 56 miljarder kronor per år fram till 2020. För att fortsatt finansiera världens mest extrema invandringspolitik tas ytterligare fyra miljarder från biståndet.

– Sverige tar väldigt stort ansvar i världen och har ett av de högsta bistånden i världen och därför tycker jag att det kan vara motiverat att minska biståndet för att klara av den här situationen, sade finansminister Magdalena Andersson (S) vid morgonens pressträff.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD: Dags redovisa migrationens alla kostnader

Jörgen Fogelklou (SD)

Jörgen Fogelklou (SD)

MASSINVANDRINGEN “Vinster på sikt” heter det inte sällan, ackompanjerat av förvanskade och förljugna artiklar i media – något som blivit en paradgren för framför allt Dagens nyheter och Peter Wolodarski. Om det nu verkligen skulle förhålla sig som det påstås skulle ett mångkulturellt bokslut en gång för alla bekräfta detta, menar Sverigedemokraterna i Göteborg som vill att man räknar på massinvandringens kostnader.

160 miljarder extra utöver redan budgeterade 300 miljarder fram till 2019 – detta enkom för migranternas initiala etableringsperiod. Och 70 procent av svenska folket som nu anser att invandringen är för hög. Det svenska massinvandringshaveriet är ett faktum och sällan har makten marscherat så pass i otakt med folket som nu.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD om regeringens ökade anslag till Polisen: “Välkommet men för lite”

PolisPENGAR TILL POLISEN Regeringen har aviserat att man i sin vårbudget anslår 250 miljoner kronor extra till Polismyndigheten. Pengarna ska gå till att förstärka myndigheten så att den kan hantera den kraftigt ökade arbetsbelastning som är relaterad till massinvandring. Det handlar bland annat om gränskontroller och polisiärt arbete kopplat till det ökade muslimska terrorhotet.

Sverigedemokraterna kommenterar, via partiets rättspolitiske talesperson Adam Marttinen, i ett pressmeddelande regeringens ökade anslag till polisen. SD anser att anslagsökningarna är välkomna men att de är otillräckliga. De ligger åtskilliga hundra miljoner under vad SD budgeterat för Polismyndighetens arbete:

Läs mer »

FacebookTwitter

SD vill ha återvandring i stället för invandring

INVANDRINGENS KOSTNADER I ett inslag i Studio SD kommenterar Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson, Oscar Sjöstedt, Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens äskanden på 160 miljarder kronor extra – utöver redan beviljade anslag alltså – fram till 2019 för att klara det enorma mottagandet av migranter.

Sjöstedt sade att massinvandringen nu ackumulerat uppgår till så stora volymer att det inte längre räcker med en minskad invandring, inte ens med nollinvandring. För att få ordning på Sverige krävs nu åtgärder för att få till stånd en omfattande återvandring.

Läs mer »

FacebookTwitter

160 miljarder extra till massinvandringen

Migrationsverket med graf

HAVERI 160 miljarder extra utöver redan budgeterade miljarder. De svenska skattebetalarna får fortsatt punga ut för världens mest destruktiva invandringspolitik med kroniska “vinster på sikt” som aldrig kommer.

Fram till och med 2019 kräver bland andra Migrationsverket och Arbetsförmedlingen 160 miljarder extra, vilket är åtta gånger hela statsanslaget för polisen. Till detta kommer otaliga övriga kostnader ute i kommunerna plus de än mer destruktiva sociala konsekvenserna som sällan tas upp. Senast före jul sköt regeringen till tio extra miljarder till kommunerna.

Läs mer »

FacebookTwitter

De skenande invandringskostnaderna

MASSINVANDRINGEN / EKONOMI I riksdagens frågestund på torsdagen deltog bland andra Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt som frågade finansmarknadsminister Per Bolund (MP) om de ständigt skenande kostnaderna massinvandringen för med sig.

Istället för att svara på frågan talade Bolund om hur bra massinvandringen är för Sverige och svensk arbetsmarknad samt ekonomi.

Läs mer »

FacebookTwitter

Mer SD-politik från Moderaterna – vill begränsa migranters rätt till föräldrapenning och pension

KARBONPAPPERSPOLITIK Numera haglar förslag från Moderaterna kalkerade på mångårig Sverigedemokratisk politik men presenterade som om Moderaterna kommit på något nytt och alldeles själva. Det är dock inte Sverigedemokraterna som lägger förslagen. På tisdagen presenterade Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson Ulf Kristersson ytterligare några förslag som man stulit från SD men kallar för sina egna.

I sitt utspelet föreslår Moderaterna ett antal nedskärningar i välfärdsförmånerna för de som är nya i Sverige. Personer som – enligt en annan reform som ogenerat kopierats från SD av både regeringen och Alliansen – beviljas tillfälliga uppehållstillstånd ska inte kunna ta ut föräldrapenning längre än till barnets ettårsdag. Endast den som har egen försörjning och permanent uppehållstillstånd ska ges rätt till full föräldraförsäkring om 480 dagar på samma villkor som svenskar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Biståndsmiljoner gick till mutor för en plats i FN:s säkerhetsråd

Biståndspengar gick till mutor för plats i FNs säkerhetsråd

Foto: Kungahuset.

BISTÅNDSMISSBRUKET Den rödgröna regeringen har tidigare aviserat att man har som mål att erövra en plats för Sverige i FN:s säkerhetsråd. Vad man inte sade var att man skulle ta miljoner från u-landsbiståndet för att muta fattiga länder att rösta fram Sverige till en sådan plats.

Avpixlat har tidigare rapporterat om hur de rödgröna partierna, när de var i opposition, kritiserade den borgerliga Alliansregeringen för att ta mångmiljonbelopp från biståndsbudgeten och använda för att finansiera massinvandringen. I regeringsställning har dessa partier, tvärtemot vad man skulle kunna förvänta sig, överfört än ännu större andel av biståndet till område migration i statsbudgeten än den förra regeringen. Nu visar det sig att man därutöver också använt flera miljoner från biståndsbudgeten för att försöka muta till sig en plats i FN:s säkerhetsråd.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat

Insamlingstips

Hjälp människor som tigger
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson