Invandringsbomben briserar äntligen?


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

MASSINVANDRINGEN SVT rapporterar ikväll om den synnerligen lukrativa migrationsbranschen, där staten står som garant för de groteska vinsterna – detta samtidigt som vissa partier beklagar sig över vinster i vården.

Bara under förra veckan godkände Migrationsverket ytterligare 29 asylboenden med plats för flera tusen asylsökande. Och just nu kommer uppemot 2 500 asylsökande i veckan till Sverige, som alltjämt är enda landet i världen som ger syrier automatiska permanenta uppehållstillstånd. Samtidigt tar våra grannländer, och större delen av Europa, emot en bråkdel av vad lilla Sverige gör. Sveket är totalt.

Läs mer »

Share

EU-migranter har tagit jobbet från 1 miljon britter

Patrick O’Flynn (UKIP)

“Vi måste lämna EU och återta kontrollen över Storbritanniens gränser”, säger Patrick O’Flynn (UKIP).

STORBRITANNIEN / INVANDRING En färsk studie i Storbritannien visar att runt 1 miljon britter inom framför allt den lågkvalificerade tjänstesektorn har förlorat sina jobb till migranter från EU:s lågutvecklade länder. Dessa migrantgrupper har dessutom inneburit en hård belastning på Storbritanniens offentligfinansierade ekonomiska trygghetssystem genom s.k. social turism. En lose-lose situation således för britterna.

De infödda britterna är förlorarna på arbetsmarknaden för lågkvalificerade jobb. Under de senaste 15 åren har andelen britter som arbetar i denna sektor minskat med en miljon medan en motsvarande ökning har skett för personer från lågutvecklade EU-länder. Det visar en studie som det brittiska inrikesministeriet publicerade på tisdagen.

Merparten av de britter som ersatts med EU-migranter har inte gjort en utbildnings- och klassresa till mer kvalificerade jobb utan tvingats ut i arbetslöshet. Det stora överutbudet av lågkvalificerad arbetskraft har också inneburit ett tryck nedåt på lönerna så att redan tidigare dåligt betalda jobb nu betalas ännu sämre.

Läs mer »

Share

Förvaltningsrätten: EU-tiggare har rätt till socialbidrag

Alla rumänska tiggare kan efter ett domstolsutslag vara berättigade till svenskt socialbidrag.

SOCIAL TURISM EU-tiggare från Rumänien har rätt till svenskt socialbidrag. Det är beskedet i en färsk dom från Förvaltningsrätten.

Paret Adrian Otelea och Maria Rosata reste från sitt hemland Rumänien till Lund i Sverige för att tigga. Väl här tipsade någon dem om att de kunde skriva in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och sedan söka socialbidrag. Lunds kommun avslog dock ansökan som det försök till social turism och snyltande på svenska skattebetalares pengar det är.

Paret lyckades dock få en handläggare på Arbetsförmedlingen att falskt intyga att de har goda chanser att få jobb i Sverige, trots att de inte kan ett ord svenska, trots att de helt saknar utbildning, trots att de enligt egen utsago sökt över 50 jobb utan att kallas till någon anställningsintervju, trots att Sverige har massarbetslöshet och konkurrensen om de lediga jobben är stenhård, även för dem som talar svenska och har utbildning. Med hjälp av detta papper och benägen assistans från någon kunde paret författa ett överklagande av kommunens beslut till Förvaltningsrätten.

Läs mer »

Share

Granskning Sverige – Pensionerna som försvann

GRANSKNING Denna vecka har Granskning Sverige tittat närmare på de inte sällan skamlöst låga pensionerna i Sverige och vart alla pengarna egentligen tagit vägen. Importerade bedragare är ett av svaren.

Share

Moderaternas ökning av försvarsanslagen blev en minskning

Försvaret

FÖRSVARET SOM FÖRSVANN Svenska Dagbladet redovisar på torsdagen uppgifter som visar att Moderaternas påstådda satsning på Sveriges försvar är en bluff. De höjningarna av försvarsanslagen med en halv miljard som den moderatledda regeringen har delat ut med ena handen har man tagit tillbaka med den andra, via Finansdepartementet.

Få har nog missat att alla partier nu plötsligt blivit försvarsvänner i spåren av oroligheterna i Ukraina. Efter att sjuklövern i samförstånd under ett par decennier i princip avskaffat det svenska försvaret tävlar man nu om att framställa sig själv som det militära försvarets bästa vän. Avskaffandet av försvaret har i princip skett bakom lyckta dörrar, någon verklig offentlig debatt har inte förts och det svenska folket har inte tillfrågats.

Läs mer »

Share

Fler asylanter till Mora


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ASYL, ASYL, ASYL… Som Avpixlat tidigare berättat skrivs Migrationsverket prognos upp beträffande antalet förväntade asylanter till Sverige under året – från cirka 60 000 till cirka 80 000, samtidigt som nya friska skattemiljarder pumpas in i mottagandet. En kommun som hittills klarat sig relativt lindrigt undan är Mora i Dalarna. Nu får dock ortens masar och kullor förbereda sig på en mer mångkulturell framtid, då asylmottagandet till orten skall öka rejält.

Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bengt-Åke Rehn, säger visserligen att att det kommer “fresta på” – bl.a. saknas det bostäder – men sådana ska man nu bygga. Det saknas även skolplatser, SFI-platser, praktikplatser och annat, men när det gäller hela världens rätt att bosätta sig i Sverige och bli försörjda av svenska skattebetalare, finns i motsats till alla andra budgetområden ingen övre gräns för vad det får kosta.

Share

Kriminella illegala invandrare får rätt till socialbidrag

HFD-dom kriminell utvisningsdömd illegal socbidragBIDRAG TILL ILLEGALA I en färsk dom slår Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, fast att socialbidrag inte kan villkoras med att den bidragssökande medverkar till verkställigheten av ett beslut om utvisning ur landet efter avtjänat fängelsestraff. Domen som är prejudicerande kan innebära att alla Sveriges kommuner tvingas betala ut socialbidrag till illegala invandrare, även kriminella utvisningsdömda sådana.

Målet handlar om en 50-årig utlänning från ett afrikanskt land som på svenska skattebetalares bekostnad uppehållit sig olagligt i Sverige i många år, som under vistelsen i Sverige har begått allvarliga brott, dömts till fängelse och utvisning och som nu på alla sätt försvårar verkställandet av utvisningen. Parallellt med detta har mannen sökt socialbidrag.

Läs mer »

Share

Dagcenter för tiggare i Uppsala

Tiggare

Foto: Avpixlat

TIGGARINVASIONEN Speciella campingplatser i Göteborg, och nu dagcenter i Uppsala. Svenska politiker gör sitt bästa för att ge tiggarna alla incitament i världen att välja just Sverige för sina utflykter, och sedan återvända om och om igen.

Tidigare i år beslutade kommunstyrelsen i Uppsala att utreda vad det skulle kosta att ordna boende åt så kallade hemlösa EU-medborgare, alltså zigenartiggare från Östeuropa.

Läs mer »

Share

Lärarfacken vill ha 650 miljoner kr för att lära eleverna tänka “rätt”


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

INDOKTRINERINGEN I SKOLAN Regeringen gav nyligen nio miljoner kronor till Skolverket öronmärkta för att “höja kunskapen om främlingsfientlighet i skolan”, vilket i klartext kan utläsas som “indoktrinera de elever som inte är för massinvandring och mångkultur och röstar på SD i skolvalet”. Eva-Lis Sirén, som är ordförande på Lärarförbundet, är upprörd över detta. Det är inte det att skolan ska hjärntvätta eleverna partipolitiskt med statliga pengar som upprör Sirén, det har hon alls inget emot. Det hon reagerat på är att beloppet är så litet. Sirén anser att 650 miljoner kronor borde satsas på att tvinga i eleverna “rätt” åsikter.

För att kunna utverka mer pengar från regeringen till propaganda i skolan måste man kunna visa på ett behov. Det kan Sirén. Hon har i sitt förbund många “rättänkande” lärare som med ena ögat stängt är beredda att vittna om den tilltagande rasismen. En av dessa är högstadieläraren Niklas Lindman som jobbar på en skola utanför Göteborg. Han är relativt nybakad som lärare med endast tre års erfarenhet från olika gymnasie- och högstadieskolor. Det kompenseras dock mer än väl av den idealism han fortfarande har kvar efter sin lärarutbildning, där han fått lära sig alla de rätta åsikter som Sirén nu menar måste bibringas också eleverna.

Läs mer »

Share

Invandring har negativ ekonomisk effekt på Örebrostadsdel

INVANDRING & EKONOMI Nyligen gjorde Sandviken ett mycket intressant uttalande om att deras ekonomi skjutit i höjden som ett direkt resultat av invandring. Detta mirakel motbevisades omgående av nationalekonomen och forskaren Tino Sanandaji.

Även dagstidningar, utom DN som skrev om miraklet i Sandviken, i det politiskt korrekta medieklimatet ställde sig kritiska till rapporten att Sandviken kunde visa en enorm ekonomisk vinst i samband med massinvandring. Som vi vet slutade detta med att det hela visade sig var en ren lögn där sanningen egentligen är att invandring kostar betydligt mer än den smakar. Denna bistra verklighet uppvisas nu även en stadsdel i Örebro.

Läs mer »

Share

Sanandaji om Sandvikenrapport och DN:s förfall i P1 Medierna


Inslaget börjar vid ca 13:15. Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

INVANDRINGENS KOSTNADER I lördagens SR P1 Medierna togs bl.a. den numera ökända “Sandivkenrapporten” upp, en rapport som påstods visa att Sandvikens kommun tjänat en halv miljard på invandringen och som landets största morgontidning satte sitt rykte på spel genom att presentera som sanning, trots att den mycket enkelt kunde bevisas vara direkt undermålig. Medverkade gjorde bl.a. nationalekonomen Tino Sanandaji som är en av de experter som tydligast påvisat rapportens felaktigheter och även i skarpast ordalag kritiserat Dagens Nyheter för tidningens journalistiska tillkortakommanden.

P1 Medierna ställer frågan om varför riksmedier som nyss nämnda Dagens Nyheter och Expressen var så snabba och okritiska med att slå upp rapportens slutsatser med stora rubriker men sedan var helt tysta när experter visade att rapporten var felaktig och att invandringen till Sandviken ingalunda gett någon samhällsekonomisk vinst. Tvärtom kunde siffror snabbt plockas fram som visade att Sandviken i själva verket hade en arbetslöshet och ett bidragsberoende bland invandrare som t o m låg en bra bit över det redan höga riksgenomsnittet.

Läs mer »

Share

Invandringen knäcker kommunernas ekonomi

GRANSKNING SVERIGE Denna vecka tittar Granskning Sverige närmare på den så kallade Sandviken-rapporten, där det påstods att invandringen ger ett stort ekonomiskt plus, och hur hög invandring verkligen påverkar kommunerna.

Både integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och partikollegan, demokratiminister Birgitta Ohlsson, var snabba med att haka på. Precis som med OECD-rapporten, som påstods visa samma slags plus, låg grova förvanskningar bakom – inga medel är för smutsiga då mångkulturers förträfflighet ska förankras hos svenska folket.

Granskning Sveriges undersökning visar att massinvandringen knäcker kommunernas ekonomi, i synnerhet de med vänsterstyre.

Share

Antalet fattigpensionärer har ökat dramatiskt


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

PRIORITERINGAR Medan Ullenhag & Co spenderar miljarder och åter miljarder på den destruktiva massinvandringen, skändas alltfler pensionärer som varit med och byggt upp den välfärd många av oss kunnat växa upp tryggt i.

Välfärd och mer eller mindre fri invandring är en ekvation som inte går ihop – en självklarhet för de flesta men en alltför svår tankegång för somliga.

Läs mer »

Share

SD Uppsala: Sänkt skatt och invandringspaus


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

UPPSALA SD Uppsala, med Pavel Gamov i spetsen, presenterade på torsdagen partiets budgetförslag för kommunen.

Under parollen För en trygg kommun vill SD sänka skatten till riksgenomsnittet och satsa på skola, vård och omsorg. För att finansiera detta vill partiet sänka kulturbidragen och införa en invandringspaus.

Share

Tino Sanandaji: Sandviken-fiasko blottar okunnig elit

tino-sanandaji-7574-410x290DEN STORA LÖGNEN Rapporten där det hävdades att Sandviken går med ett enormt plus på invandringen till kommunen säger mycket om det samtida Sverige – med grova förvanskningar och ibland rena lögner ska svenska folket till varje pris indoktrineras till att tro att massinvandringen är det bästa som hänt dem sedan demokratin infördes. Mångkulturalismen har blivit den nya inofficiella statsreligionen, och förföljandet av oliktänkande tar sig hela tiden nya former – allt sanktionerat och understött av politiker och journalister.

När det fabuleras hej vilt i media har det nästan blivit tradition att ekonomen Tino Sanandaji får rycka ut och reda upp det hela – så även denna gång, och igår delgav Tino oss också sina tankar och funderingar kring medias tillvägagångssätt. DN, som verkar satt ljugandet i system, får sig en rejäl och välbehövd känga.

Läs mer »

Share

Bluff om vinst från invandring i Sandviken synas av flera tidningar

INVANDRINGENS KOSTNADER Efter att Avpixlat lyfte fram Tino Sanandajis sågning av bluffrapporten om påstådda vinster från invandring till Sandvikens kommun ansluter nu flera stora medier i kritiken mot bluffrapporten, bl.a. Svenska Dagbladet och Barometern.

Svenska Dagbladet har som tema för sin artikel att det är kontraproduktivt för invandringsvänliga krafter att skönmåla invandringens ekonomiska effekter med så uppenbart felaktig sifferexercis:

Men goda intentioner kantar som bekant vägen till helvetet, och i beräkningen blandas äpplen och päron. På kostnadssidan anges kommunens kostnader, men inte landstingets och statens. Sådan användning av fakta lär inte omvända någon invandringsmotståndare eller rasist.

2012 fanns drygt 30 procent av Sandvikens utrikes födda i statistiken för öppet arbetslösa eller deltagare i arbetsmarknadsprogram.

Läs mer »

Share

Kustbevakningen bantas – SD kritiserar

Foto: Jonn Leffmann, CC-BY-3.0

Foto: Jonn Leffmann, CC-BY-3.0

BESPARINGAR Ett försvar i spillror, obefintliga gränskontroller och nu ska även kustbevakningen slaktas då 133 miljoner kronor ska sparas.

Pengarna som saknas i budgeten innebär att 125 personer varslas, sju stationer läggs ned och ca fem fartyg säljs – vilket i sin tur innebär 30-40 procent mindre övervakning och ordningshållning till sjöss.

Läs mer »

Share

15.000 svenskar i olagligt lång kö till äldreboende

ensamkommande på äldreboende nej tack

Ingen plats på boende för Elsa, däremot för Mohamad.

ÄLDREOMSORGSSKANDALEN Tusentals äldre får inte den plats på ett äldreboende som de har rätt till enligt lag. Trots att kommunen har beviljat dem plats får de vackert vänta. Köerna är nu årslånga trots att väntetiden får vara högt tre månader. Orsaken är att det helt enkelt inte finns några äldreboenden att flytta till. Dessa har antingen lagts ned eller omvandlats till asylboenden. Detta är “helt orimligt” menar Gert Alaby, som är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen. Man kan bara hålla med.

Att starta och driva äldreboenden i Sverige är det få entreprenörer som idag är intresserade av. De ekonomiska incitamenten har det senaste decenniet via politiska beslut styrts om så att lönsamheten i stället återfinns i asylboenden. Sådana växer nu upp som svampar ur marken, bemannade med fler personal än boende och dessutom dygnet runt, samtidigt som asylbaronerna byter upp sina Ferraris mot Lambourghinis för arbetande svenskars skattepengar.

Läs mer »

Share

Kommun döms betala för “ensamkommandes” familj

Foto: Mywood, CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0

Hässleholm. Foto: Mywood, CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0

HÄSSLEHOLM Kammarrätten har beslutat att ett så kallat ensamkommande flyktingbarn har rätt att begära 6 000 kronor i ersättning från kommunen för att ta hit sin familj.

Medan svenska pensionärer knappt har råd med sina mediciner eller gå till tandläkaren, och journalister och politiker hjälper till att sprida felaktiga glädjekalkyler om invandringens kostnader, fullkomligen öser staten svenska skattebetalares pengar över massinvandringen.

Läs mer »

Share

Sanandaji rättar fel i ny glädjekalkyl om invandringen

Tino Sanandaji

Tino Sanandaji

INVANDRINGENS KOSTNADER På lördagen basunerade Dagens Nyheter återigen ut en braskande nyhet om den svenska massinvandringens påstådda lönsamhet. Att man tidigare tvingats retirera med svansen mellan benen och be om ursäkt för liknande artiklar fyllda med sakfel har tidningen uppenbarligen inte tagit någon lärdom av. Den här gången handlar det om en rapport författad av revisionsbyrån PwC på beställning av Sandvikens kommun som gör gällande att invandringen varit rena högvinsten för kommunen.

DN:s rubrik lyder: ”Tjänar över en halv miljard på invandringen”. I texten får en Leif Jansson, tjänsteman på trafikförvaltningen, statera expert och uttolkare av rapportens siffror och det gör han oblygt. Inte bara för den egna kommunen heller utan för samtliga kommuner. Och där PwC-rapporten inte räcker till hänvisar Jansson diffust och svepande till SCB. De senaste decenniernas exempellöst omfattande invandring har enligt Jansson varit en monumental pluspost för alla kommuner i landet. Att varenda känd nationalekonomisk studie tvärtom visar röda siffror med nettokostnader för invandringen på flera tiotals upp till flera hundratals miljarder kronor varje år bekymrar inte Jansson det minsta.

Läs mer »

Share
Älgstallet
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld