Bråttom ta ställning om fortsatt vapenexport till Saudiarabien

Saudiarabiens kung, Margot Wallström, Mikael Damberg

Foto: Saudiska försvarsministeriet / Johannes Jansson / Janwikifoto

VAPEN TILL DIKTATURER Saudiarabien är ett land som i mångt och mycket påminner om det muslimska kalifat som IS och al-Qaida vill instifta i större skala. Landet är en totalitär diktatur under sharia och en strikt medeltida wahabistisk tolkning av islam. Likt IS stympar, stenar, piskar och halshugger den saudiska regimen medborgare som inte följer islam till punkt och pricka och kvinnors rättigheter är starkt begränsade. Uppgifter finns också om att landet stöttar terrorgrupper. Saudiarabien är också ett land som Sverige exporterat vapen till för många miljarder kronor. Snart går gällande avtal ut och det är dags att ta ställning till om exporten ska fortsätta. Regeringen vill dock inte lämna besked hur man avser att göra. Exportintäkter står emot mänskliga rättigheter.

Om fyra månader måste regeringen säga upp vapenförsäljningsavtalet med Saudiarabien, i annat fall förlängs det automatiskt i ytterligare fem år. De medeltida förhållandena i den muslimska diktaturen Saudiarabien har på senare tid rönt internationell uppmärksamhet i samband med att en norddömd kvinna halshöggs offentligt på öppen gata i Mecka och att en bloggare som kritiserat det hårda religiösa styret dömts till 1000 piskrapp att verkställas med 50 rapp i veckan. Piskning är ändå en för saudiska förhållanden lindrig påföljd för att kritisera eller förneka islam. Stening, halshuggning och stympning är vanliga straff för den sortens “brott”.

Läs mer »

Share

Försvaret behöver akut tillskott på tre miljarder om året


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

POLITIK ÄR ATT PRIORITERA Försvaret vill se en budgetförstärkning på minst tre miljarder kronor per år de närmaste åren för att kunna uppfylla de krav som försvarsberedningen ställt på försvarsmakten och för att laga de värsta hålen i Sveriges snart snudd på obefintliga territoriella försvar. Enligt regeringen är det dock högst osäkert om det är pengar som finns. Däremot har man inga problem att under motsvarande period tillgodose Migrationsverkets krav på 48 miljarder kronor i budgetförstärkning för att klara ett ökat asylmottagande.

Det har varit påtagligt svårt att få överbefälhavare Sverker Göransson och försvarsminister Peter Hultqvist (S) att berätta vilka pengar det handlar om för att åstadkomma de akuta lagningar av försvaret som en yrvaken försvarsberedning efter decennier av nedmonteringar nu plötsligt kommit till insikt om behövs. Men nu framkommer uppgifter om att det rör sig om i storleksordningen 3 miljarder kr per år. Detta har fått regeringen och inte minst finansministern att skruva besvärat på sig. Några sådana pengar finns inte i ett Sverige där “ladorna är tomma” är det underförstådda budskapet.

Läs mer »

Share

Asylsökande tär på den danska statskassan

Foto: Per Palmkvist Knudsen

Foto: Per Palmkvist Knudsen

DANMARK Ökningen av antalet asylsökande som beräknas komma till Danmark under 2015 tros kosta nio miljarder.

Strax före jul avsatte den danska regeringen 4,5 miljarder extra för att täcka de ökade utgifterna. De väntade nio miljarderna är en fördubbling jämfört med i fjol, och en tredubbling jämfört med 2011.

Läs mer »

Share

Riksdagskommunist protesterar mot SDU-bidrag: “Inte demokratiska”

Gustav Kasselstrand, Rossana Dinamarca

Gustav Kasselstrand (SDU), Rossana Dinamarca (V)

BISARRT På torsdagen meddelade Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, på sin webbplats att man i år, i likhet med övriga partiers ungdomsförbund, beviljats statsbidrag via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen). Beslutet har föranlett Vänsterpartiets riksdagsledamot Rossana Dinamarca att skriva en debattartikel i Aftonbladet där hon uppmanar regeringen att “tänka om”. Enligt Dinamarca respekterar inte SD och SDU demokratiska idéer.

SDU har sökt detta bidrag i flera år men varje gång fått sin ansökan underkänd av MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen) i vad som mer än något annat framstått som ren politisk obstruktion. Styrelsen har behandlat SDU:s ansökningar på ett helt annat sätt än vad man gjort med övriga ungdomsförbunds. När nu SDU äntligen behandlas rättvist och demokratiskt, då går alltså en av riksdagens mest hårdföra kommunister ut och hävdar att SD och SDU inte skulle respektera demokratiska idéer.

Läs mer »

Share

Pengarna slut – inga nya reformer möjliga

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

TOMMA LADOR Då Fredrik Reinfeldt inför valet 2014 vädjade till svenska folket att åsidosätta alla ambitioner om reformer för att kunna upprätthålla massinvandringen, konstaterade han även att reformutrymmet var uppätet av samma skäl – ett läge Ekonomistyrningsverkets nya prognos bekräftar.

Enligt Ekonomistyrningsverkets nya prognos sjunker underskottet i statens finanser från 81 miljarder i år till 56 miljarder nästa år. Marginalerna till utgiftstaket är små under de kommande åren och några utgiftsökningar, nya reformer som utlovats vitt och brett av decemberkartellen och Vänsterpartiet, är inte möjliga enligt myndigheten.

Läs mer »

Share

En halv miljon i kulturstöd till Expo

Expo, tre nummerKULTURSTÖDSMISSBRUKET Den öppet SD-fientliga och vänsterpropagandistiska tidningen Expo får även i fortsättningen statligt kulturstöd. I år uppgår bidraget från skattebetalarna till hela 475.000 kronor, vilket är ett av de högsta beloppen som betalas ut av Kulturrådet.

Kulturstödet inrättades som ett stöd till kulturtidskrifter, dvs tidskrifter som bevakar kulturområdet – musik, film, teater, litteratur, bildkonst osv. Det har emellertid i allt större utsträckning kommit att missbrukas som ett förtäckt presstöd för politiska trycksaker och oftast då extremt vänstervridna sådana.

Läs mer »

Share

Massinvandringen lönsam affär för Ica Banken

kostnader migration och integrationMIGRATIONSINDUSTRIN Även Ica tjänar på mångmiljardindustrin massinvandringen utgör, detta genom att Ica Banken kräver varken konto eller legitimation för sina förbetalda Mastercard-anknutna kort som Migrationsverket delar ut till asylsökande.

Migrationsverket har sedan tio år tillbaka använt främst Ica Banken för att dela ut dagpeng. Under bara 2014 delades nästan 100 000 kort ut, och sedan samarbetet tog fart på allvar 2006 rör det sig om ca 700 000 kort.

Läs mer »

Share

Sanandaji vederlägger Harrison

Tino SanandajiINVANDRINGENS KOSTNADER Nationalekonomen Tino Sanandaji har, till följd av den desinformation som i invandringsdebatten regelmässigt sprids av media och förmenta men mindre nogräknade auktoriteter, sett sig nödsakad att ägna alltmer av sin tid och gärning åt att styra upp denna offentliga diskussion. Nyligen slog han rekord i s.k. crowdfunding när han bad allmänheten om hjälp att finansiera den bok han ämnar skriva på temat svensk invandring. Nyligen gjorde historikern Dick Harrison våld på sin akademiska disciplin i en kolumn i SvD med rubriken med rubriken ”Invandrarna är en vinst för Sverige”. I den driver Harrison tesen att historien bevisar att invandring undantagslöst gynnat den svenska ekonomin. Sanandaji påtalar att Harrison, som varken är ekonom eller ekonomhistoriker, grundar många av sina argument på rena sakfel.

Som Avpixlat tidigare rapporterat, har etnologiprofessorn och medförfattaren till böckerna Invandring och mörkläggning I och II,  Karl-Olov Arnstberg, dissekerat Harrisons kolumntext i SvD och befunnit den gravt undermålig och behäftad med sakfel. Nationalekonomen Tino Sanandaji kommer till samma slutsats i ett långt blogginlägg han ägnat åt Harrisons text. Själv finner sig Harrison så generat avklädd att han inte kan bemöta kritiken i sak. I stället ägnar han en uppföljare åt att citera en rad tillmälen han fått ta emot per mejl från läsekretsen efter sitt förvirrade gästspel i invandringsdebatten. Harrison försöker med detta styra bort diskussionen från sina egna tillkortakommanden och till att i stället handla om näthatare och rasister.

Läs mer »

Share

1 miljard i socialbidrag i mångkulturens kronjuvel

Malmö - en pangstadMASSINVANDRINGEN Invandring berikar, heter det – trots att forskningen säger att den sociala sammanhållningen krackelerar av för mycket av den goda varan. Invandring är ett plus, heter det också – trots att all forskning visar på kraftiga minus (beroende på vilka invandrargrupper – samtliga inräknade blir dock minus). I den svenska mångkulturens kronjuvel Malmö beräknas kommunen i år betala ut en miljard kronor i socialbidrag.

Malmös usla ekonomi går endast runt på grund av ersättning från kommunernas gemensamma utjämningssystem. I oktober befarade man att kommunen skulle gå back nästan 240 miljoner nästa år.

Läs mer »

Share

Tino Sanandaji i diskussion om invandring och integration

INVANDRING OCH INTEGRATION Kanal Globals diskussionsprogram Miniatyr gästades i slutet av november i år av nationalekonomen Tino Sanandaji. I studion fanns även Almegas Li Jansson från arbetsgivarorganisationen Almega. Samtalet kretsade kring invandring och integration.

Som Avpixlat tidigare rapporterat har Tino Sanandaji slagit rekord i svensk s.k. crowd funding, dvs finansiering från allmänheten, för sitt aviserade projekt att skriva en bok om de senaste decenniernas svenska massinvandring och dess konsekvenser. En mycket efterfrågad bok i en tid då större delen av det svenska politiker- och mediaetablissemanget ägnar sig åt att sprida desinformation och många auktoriteter på området tiger av rädsla för att utpekas som främlingsfientliga och omintetgöra sina akademiska karriärer.

Läs mer »

Share

Höjda skatter för kommuner och landsting att vänta

pengarVÄRLDSSAMVETET SVERIGE I en ny rapport slår Sveriges kommuner och landsting, SKL, fast att höjda skatter kommer bli nödvändiga för att tackla de “många utmaningar” som väntar kommuner och landsting.

Resultatet för Sveriges kommuner och landsting förväntas bli nio miljarder 2014, fyra miljarder mindre än 2013. Som främsta anledning till det försämrade resultatet anges tillfälliga intäkter som återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring och uteblivna höjningar av generella statsbidrag under året. Preliminärt kommer skatten att höjas i 24 kommuner och fyra landsting till nästa år.

Läs mer »

Share

SD fällde rödgrön budget i Borås – alliansen tar över styret

Ulf Olsson (S). Foto: Borås stad

Ulf Olsson (S). Foto: Borås stad

LOKALPOLITIK Efter att Sverigedemokraterna i Borås fällt de rödgrönas budget, genom att rösta på alliansens förslag, avstår Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu makten och släpper fram alliansen att styra kommunen.

För att vara ett parti som inte skulle ges inflytande, har Sverigedemokraterna onekligen väldigt stor makt och påverkan såväl på riksplanet som lokalt runtom i Sverige. Ett färskt exempel på detta är Borås där det rödgröna styret på torsdagskvällen förlorade budgetvoteringen efter att SD istället valt att rösta på alliansen. Med röstsiffrorna 38-35 vann alliansen som nu får ta över styret för kommunen.

Läs mer »

Share

730 miljoner européer har rätt till socialbidrag i Göteborg

SVERIGE ÅT ALLA I Göteborg har de styrande nu gjort klart att vem som helst kan komma till staden och få ta del av den svenska välfärden, även om man varken bidragit en enda krona till denna eller ens befinner sig lagligt i landet.

Jörgen Fogelklou (SD) ifrågasätter rimligheten i detta, varpå en FI:are svarar med en floskeltirad varvat med lögner om SD. Och i slutet av videoklippet påtalar Mats Matsson (SD) den bistra verkligheten.

Share

Riksdagsdebatt om integration

POLITIK På måndagen debatterade riksdagen arbetsmarknadsutskottets förslag om ja till alliansens fördelning av pengar till integration och jämställdhet för 2015.

Av 17 miljarder kronor för integration och jämställdhet under 2015 går knappt tio miljarder till kommunerna för mottagning av asylsökande.

Läs mer »

Share

LO-TCO Biståndsnämnd: “Sverige värst i EU på att trixa med biståndet”

POLITIK OCH PRIORITERINGAR Kristina Henschen, chef för LO-TCO Biståndsnämnd och tidigare anställd på biståndsorganet Sida, är starkt kritisk till hur såväl Sveriges nuvarande rödgröna som den tidigare blå regeringen tar stora summor från biståndet till nödställda flyktingar runt Syrien och använder till att bekosta massinvandring i Sverige.

Som Avpixlat tidigare har rapporterat, tvingas FN:s mat- och livsmedelsprogram World Food Programme på grund av bristande resurser stoppa mathjälpen till de cirka två miljoner syriska flyktingar som finns i Syriens grannländer. Orsaken är att biståndsländerna inte fullgör sina åtaganden. Man betalar helt enkelt inte ut de pengar man lovat utan använder dem i stället till annat, exempelvis som i Sverige till att bekosta ökad massinvandring.

Läs mer »

Share

Protest när massinvandringens konsekvenser når ledarskribents vardag

Malin Lernfelt

Gärna försämrad välfärd till förmån för invandring – bara inte där jag bor, tycker Malin Lernfelt

POLITIK OCH PRIORITERINGAR I en förhållandevis frispråkig ledare i Göteborgs-Posten beskriver tidningens ledarskribent Malin Lernfelt utifrån egna erfarenheter hur massinvandring och välfärd konkret konkurrerar med varandra. Denna ekonomiska konflikt är något som, sedan SD med sin uppmärksammade och tillspetsade valfilm 2010 förde upp frågan på agendan, ivrigt har förnekats av massinvandringens förespråkare. Oavsett hur många fler skattemiljarder som läggs på invandringen finns det enligt SD-motståndarna ändå lika mycket skattepengar kvar till välfärden. 

Lernfelts text är bara ett i raden av konkreta exempel på att en offentlig budget inte är något ymnighetshorn och att det får direkta konsekvenser på den samhälleliga servicen när stora summor skattepengar transfereras till mottagande av ett ständigt ökande antal asylanter och deras anhöriga. Texten är också ett exempel på hur det blir annat ljud i skällan när den förda invandringspolitiken gör sig handgripligen påmind i vardagen i de tjattrande klassernas normalt så skyddade reservat.

Läs mer »

Share

Statens underskott för 2015 blir 40 miljarder större än beräknat

Foto: Cassock

Magdalena Andersson (S). Foto: Cassock

EKONOMI Sedan Riksgäldens förra rapport i juni i år har statens förväntade underskott 2015 ökat med 40 miljarder kronor, varav nio miljarder kan härledas till massinvandringen.

Sedan den rödgröna regeringen tog över makten och Magdalena Andersson (S) gjorts till finansminister har statens förväntade underskott under kommande år ökat med 40 miljarder kronor. I juni låg motsvarande siffra på elva miljarder – en kraftig ökning med andra ord.

Läs mer »

Share

Migrationsverkets kostnader i riksdagens frågestund

MASSINVANDRINGEN Under riksdagens frågestund på torsdagen frågade Richard Jomshof (SD) klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP), som har uppenbara problem med att konsekvent titulera Björn Söder (SD) “Herr talman”, om Migrationsverkets senaste prognos och effekterna av denna.

Enligt Migrationsverkets prognos för 2015 kommer ca 105 000 människor att söka asyl i Sverige, sedan tillkommer anhöriginvandrare etc vilket gör att inflödet kommer landa på en bra bit över 200 000.

Läs mer »

Share

Mattias Karlsson i SVT Gomorron Sverige


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

EFTERSPELET Vikarierande SD-ledaren Mattias Karlsson gästade i morse SVT Gomorron Sverige för att diskutera efterspelet till partiets utspel igår om att fälla regeringens budget och att fälla varje kommande regering som fortsätter öka den extrema och destruktiva massinvandringen.

Karlsson uppgav bland annat att ansvaret för situationen är Stefan Löfvens som vägrat tala med Sveriges tredje största parti, som dessutom var det enda partiet som gick framåt i valet.

Share

Regeringens budget fälld – extra val utlyses

BUDGETEN Igår meddelade Sverigedemokraterna att partiet kommer att rösta på alliansen i dagens budgetvotering, vilket innebär att regeringens budget fälls. Efter ytterligare fruktlösa försök på tisdagskvällen av Stefan Löfven (S) att inleda samarbete med allianspartierna meddelade statsministern idag att extra val utlyses i mars 2015.

Klockan 9 i morse inleddes en flera timmar lång budgetdebatt, och kl 16 skedde själva omröstningen där det som väntat blev alliansens budget som röstades igenom med siffrorna 183 mot 152.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld