Jan Ekberg och Tino Sanandaji debatterar massinvandringens kostnader


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

FALSK GODHET På torsdagen gästade Jan Ekberg, professor i nationalekonomi, och nationalekonomen Tino Sanandaji SR Studio Ett där de tillsammans med Rola Brentlin från den massinvandringsförespråkande tankesmedjan Migro debatterade massinvandringens kostnader.

Kostnaderna för massinvandringen till Sverige slår ständigt nya rekord, och i år tar regeringen mer än någonsin från biståndsbudgeten för att finansiera denna. Faktum är att massinvandringen är regeringens enskilt största utgiftspost – 250 miljarder fram till 2019. Detta är dock inget gammelmedierna valt att överhuvudtaget belysa eller ifrågasätta.

Läs mer »

Share

SD höll presskonferens om försvarsuppgörelsen

PRESSKONFERENS På onsdagen kallade Sverigedemokraterna till presskonferens med anledning av den försvarsöverenskommelse som träffats mellan regeringen och de borgerliga allianspartierna, exklusive Folkpartiet som valde att hoppa av samtalen i slutskedet därför att man ansåg att satsningen var alltför liten. Inte helt oväntat är Sveriges enda verkligt försvarsvänliga parti, SD, också kritiska till uppgörelsen. Talande för uppgörelsen är också att SD inte fick delta i försvarssamtalen.

Sverigedemokraternas försvarspolitiske talesperson, Mikael Jansson, redogjorde för arbetet i försvarsberedningen och för de äskanden av anslag som Överbefälhavaren gjort för att det ska vara möjligt att genomföra det som står i försvarsrapporten, närmare bestämt ytterligare 4 miljarder per år de närmaste fem åren, dvs totalt 20 miljarder. Regeringen hade bjudit 6 miljarder totalt och gick slutligen med på 10 miljarder efter förhandlingar med de borgerliga partierna, dvs hälften av vad som enligt ÖB krävs för att genomföra den upprustning av försvaret som anges i försvarsrapporten.

Ovanstående siffror ska jämföras med de drygt 40 miljarder kr i anslagsökning under samma femårsperiod som Sverigedemokraterna budgeterat för. De kan också jämföras med de 18 miljarder extra som Migrationsverket får under samma period bara för att kunna hantera det akuta asylmottagandet och i beaktande av att regeringens i särklass största budgetförstärkning sker just på områdena migration och integration, något som helt har förtigits i medierapporteringen kring budgeten.

Läs mer »

Share

Ian Wachtmeister om vårbudgeten: “Ska det behöva gå åt h-e först?!”

Foto: Johan Fredriksson

Foto: Johan Fredriksson

MASSINVANDRINGEN Ian Wachtmeister kommenterar ikväll regeringens budget, där man satsar ännu fler miljarder på den destruktiva massinvandringen – 250 miljarder fram till 2019. Med den är det tydligare än någonsin att sjuklövern avser öka farten mot botten, vilket tydligen är läget som krävs att landet först når innan ett ljus eventuellt går upp.

I kvällens nyhetssändningar låtsas man som om allt är status quo, ingenting om att regeringens enskilt största satsning – som dessutom ökat med ca 20 miljarder – är massinvandringen.

Så här skriver Wachtmeister ikväll på Facebook:

För drygt 20 år sedan ställde jag frågan i Riksdagen: “Hur dum kan en politik(er) bli?” och gav själv svaret “Hur dum som helst”

Läs mer »

Share

Sverigedemokraterna kommenterar vårbudgeten


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

POLITIK Idag presenterade regeringen Löfven sin vårbudget där den enskilt största satsningen förblir massinvandringen, vars kostnader dessutom ökar med ca 20 miljarder. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt var lagom imponerad.

Tidigare idag sade Sjöstedt till Expressen att höjningen av a-kassan är bra, även om SD hade en spetsigare modell. Rot-avdraget, bensinskatten och överskottsmålet var dock mindre bra punkter där regeringen gått emot sina egna tidigare löften. Och alliansen har i och med maktkartellen redan godkänt allting på förhand och således lagt sig platt.

Share

Regeringen presenterade vårbudgeten

POLITIK Idag presterade den rödgröna regeringen sin vårbudget. Fram till 2018 beräknas ersättningar och insatser för nyanlända öka med ca 19 miljarder. Regeringens enskilt största satsning sker på just området migration och integration och inte sedan 1955 har en regering höjt skatterna så mycket.

Massinvandringen tar allt större delar av välfärden, vilket i denna budget innebär höjd arbetsgivaravgift för unga, sänkt rot-avdrag och höjd bensinskatt, höjd effektskatt på kärnkraft och höjd skatt på naturgrus och bekämpningsmedel. Man gör även ett tillskott till nyspråket och föreslår att “integration” ersätts med “nyanlända invandrares etablering”.

Läs mer »

Share

Miljoner till nya dyra integrationsprojekt


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

PRIORITERINGAR Efter alliansens bombmatta av misslyckade och extremt kostsamma integrationsprojekt vill inte regeringen Löfven vara sämre. 32 miljoner i år och 64 miljoner per år framöver ska öronmärkas för idrottsrörelsen som nu tydligen ska göra det inget annat projekt, eller politik, tidigare lyckats med.

Pengarna ska idrottsrörelsen använda till att erbjuda nyanlända aktiviteter och introduktion till föreningslivet.

Läs mer »

Share

Ytterligare pengar tas från biståndet till massinvandringen

pengarPRIORITERINGAR Tidigare har Miljöpartiet kritiserat alliansen för att ta av biståndsbudgeten för att finansiera massinvandringen till Sverige. Som en del av regeringen Löfven gör de nu samma sak, och ökar dessutom summan.

Sverige är redan idag ett av de OECD-länder som tar mest av biståndsbudgeten för att finansiera en oerhört dyr, ineffektiv och destruktiv massinvandring till det egna landet, och i regeringens vårbudget som presenteras på onsdag föreslår man att en ännu större andel ska tas.

Läs mer »

Share

Kraftig ökning av antalet bidragspensionärer pga invandring


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

INVANDRINGENS KOSTNADER Andelen bidragspensionärer – dvs personer som inte själva arbetat ihop en pension utan måste få sin pension betald genom det s.k. äldreförsörjningsstödet – ökar kraftigt som en direkt följd av invandringens omfattning och profil. Det handlar om personer som invandrat till Sverige relativt sent i livet eller som invandrat tidigt i livet men aldrig haft ett arbete.

Äldreförsörjningsstödet ger inte den pensionär som får det någon lyxtillvaro men ligger samtidigt inte så långt under den nivå som många svenska fattigpensionärer tvingas acceptera trots att de arbetat ett helt liv. Äldreförsörjningsstödet ligger vid sidan av det ordinarie pensionssystemet och är ett rent bidrag.

Läs mer »

Share

Miljonregn från regeringen över förlegad metod för bekämpning av rasism

Foto: Frankie Fouganthin

Foto: Frankie Fouganthin

MISSRIKTAD SATSNING Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) aviserar att regeringen ämnar dela ut 5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på ett nationellt kunskapscentrum om rasism och våldsbejakande extremism. Kuhnke motiverar miljonsatsningen med att “kunskap är det mest effektiva verktyget mot rasism”. Det uttalandet står dock i bjärt kontrast till att initiativet ska baseras på rön som är 20 år gamla och som enbart riktat in sig på unga nynazister.

Det planerade kunskaps-s och resurscentrumet om rasism ska etableras under Göteborgs universitets paraply. Enligt Alice Bah Kuhnke saknas ett sådant idag. Även det påståendet motsägs av förekomsten av organisationer som Expo och en uppsjö av andra skattefinansierade sammanslutningar som har “antirasism” som verksamhetsbeskrivning. Om det centrum som demokratiministern vill finansiera hade skilt sig från denna flora av organisationer och föranletts av deras påtagliga enögdhet i synen på rasism och våldsbejakande extremism, då kunde beslutet ha varit motiverat. Så är emellertid inte fallet. Även det centrum som Kuhnke nu aviserar ska vara försett med skygglappar och grunda sig på det s.k. “toleransprojektet” vars enkelriktade syfte är att göra svenskar mer toleranta gentemot invandrare.

Läs mer »

Share

Skenmanöver av allianspartierna för att rädda ansiktet

Foto: Albin Olsson

Foto: Albin Olsson

POLITIK I takt med att maktkartellen börjar bli alltmer impopulär, och krav på dess förpassande till historien framförs nästan dagligen, känner sig allianspartierna nu så pass pressade att de gör en skenmanöver ämnad till att låta påskina att de fortfarande skulle tillhöra oppositionen.

DN Debatt kungör alliansen idag att de ämnar lägga enskilda budgetar både i vår och höst, men samtidigt hedra den så kallade decemberöverenskommelsen. Budgetmotionerna kommer understryka att alliansen är fyra olika partier, skriver partisekreterarna Tomas Tobé (M), Michael Arthursson (C) Maria Arnholm (FP), och Acko Ankarberg (KD).

Läs mer »

Share

Kraschen kryper allt närmare


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

MASSINVANDRINGEN Den oundvikliga kraschen rycker allt närmare. Medan kostnaderna för massinvandringen skenar vilt, kräver nu alltfler kommuner att staten täcker samtliga kostnader för mottagningen.

Enligt SVT kräver nio av tio socialdemokratiska kommunalråd full kostnadstäckning för nyanlända barns skolgång. På vissa håll överväger man att höja kommunalskatten för att mäkta med den påtvingade mottagningen.

Share

Trots tidigare löften om status quo minskas ROT-avdraget


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

PRIORITERINGAR Regeringen vill satsa 3,2 miljarder kronor på att subventionera byggandet av 15 000 hyresrätter och studentbostäder per år, och denna satsning ska finansieras bland annat genom att rot-avdraget sänks från 50 till 30 procent.

Det börjar bli svårt att hålla räkningen på antalet svikna vallöften från den rödgröna regeringen. Precis som i fallet med överskottsmålet och finansminister Magdalena Andersson (S), försäkrade statsminister Stefan Löfven (S) senast i slutet av 2013 att rot-avdraget skulle förbli orört.

Läs mer »

Share

Sex partier vill fortsätta vältra över försörjningsansvaret för anhöriginvandrare på skattebetalarna

pengarANHÖRIGINVANDRINGEN Moderaterna blöder väljare till Sverigedemokraterna. Man har därför dammat av ett under Reinfeldt-epoken och migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet i malpåse placerat förslag om skärpta regler för försörjningskrav vid anhöriginvandring. Det enda parti som stödjer förslaget är emellertid Sverigedemokraterna. Övriga partier anser att skattebetalarna fortsatt skall axla försörjningsbördan för den invandrare som vill ta hit sina anhöriga.

Efter att socialförsäkringsutskottet justerat sitt betänkande på tisdagen stod det klart att det bara var från SD som Moderaterna fick något gehör för sin motion om att rensa ut bland undantagen för försörjningskrav vid anhöriginvandring, som idag är så många och omfattande att det inte alls går att tala om att det existerar något försörjningsansvar. I 99 fall av 100 träffas anknytningspersonen och anhöriginvandraren av något av undantagen, varför det vore rimligare att betrakta försörjningskrav som ett undantag.

Läs mer »

Share

Rödgrön budget kraftigt underfinansierad

pengarRÖDGRÖN BLUFF I de politiska debatterna Sverigedemokraterna och de rödgröna emellan har SD ofta påpekat att regeringens budget varit kraftigt underfinansierad, man har helt enkelt lovat massa saker som inte går att genomföra. Att det verkligen förhåller sig så bekräftas idag av pågående förhandlingar mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Till skillnad från de rödgröna, kunde Sverigedemokraterna presentera en budget där man verkligen redogjort för varje enskild krona. Här var en normaliserad invandringspolitik en stor bidragande faktor till sundare finanser. Övriga sju partier skulle som bekant hellre rasera landet än revidera den destruktiva splittringspolitiken.

Läs mer »

Share

Mångmijonregn i skattepengar över hitresta tiggare


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

DET HITRESTA TIGGERIET Sverige satsar nu 90 miljoner skattekronor på att ge de hitresta tiggarna från Rumänien gratis vård, skola åt barnen och andra åtgärder som ska kompensera för att de inte omfattas av den svenska socialtjänstlagen. Många befarar att detta kommer att locka mångfalt fler tiggare till Sverige än de redan tusentals som finns här idag.

I snart varje svenskt samhälle finns numera romer från Rumänien som tigger. Utanför butiker, i gathörn, på bussar, pendeltåg, spårvagnar och tunnelbanor, på uteserveringar och många andra ställen tvingas svenska medborgare konfronteras med det hitresta gatutiggeriet. I takt med att det ökat kraftigt har tiggandet också antagit alltmer påträngande former. Rivaliserande tiggargäng råkar allt oftare i slagsmål med varandra och konkurrensen om tiggarplatserna har lett till att organiserade ligor tar betalt för att “hyra ut” bra tiggarplatser. Runt, och ibland även inne i, stadskärnorna växer olagliga bosättningar upp med tält, skjul och mängder med bråte. Dessa skapar dessutom sanitära olägenheter då tiggarna uträttar sina behov runt lägren.

Läs mer »

Share

Turismen på Gotland hotas av det ökande tiggeriet

Tiggarläger

Det här är vad som kan komma att möta den turist som besöker Gotland i sommar. Foto: IBL/REX

DET HITRESTA TIGGERIET Härbärget för hitresta EU-tiggare i gotländska Axelsro slår igen portarna i slutet av april. Många – såväl samhällsansvariga politiker och tjänstemän som näringsidkare och gotlänningar i största allmänhet – befarar att det kommer att leda till att det slås upp olagliga bosättningar i Visby och på andra av turister välbesökta platser. Man är också orolig att turistsäsongen kommer att medföra en ytterligare stor invasion av hitresta tiggare och att detta kommer att skrämma bort många turister och därmed äventyra de turismberoende näringsidkarnas ekonomi.

För närvarande uppges det på Gotland finnas ett 40-tal utländska tiggare, främst romer från Rumänien. En del av dessa har tagit härbärget i Axelsro i anspråk och därmed trängt undan hemlösa och utsatta svenskar. EU-tiggarna har även invaderat andra liknande verksamheter på bekostnad av svenska behövande, i bl.a. Visby, Hemse och Fårösund. Ytterligare andra hitresa tiggare bor i bilar på parkeringsplatser. Inför semesterperioden i sommar kan dock dessa 40 tiggare komma att öka till flera hundra, lockade av att få del av de många turisternas pengar.

Läs mer »

Share

Försäkringskassan drar in Åkessons sjukpenning

Jimmie ÅkessonFK-BESLUT Försäkringskassan har beslutat att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, som sedan sex månader tillbaka är heltidssjukskriven för utbrändhet, inte får någon sjukpenning. Orsaken är att partiet under sjukskrivningstiden fortsatt att betala ut det månatliga partiledararvode på 40 000 kronor som Åkesson uppbär utöver riksdagslönen.

Sverigedemokraternas personalchef Martin Kirchberg bekräftar till media att Åkesson har mottagit ett brev från Försäkringskassan med ett sådant beslut. Kirchberg uppger också att utbetalningarna till Åkesson av partiledararvodet har fortsatt därför att det i partiets stadgar inte regleras vad som ska hända med arvodet när partiledaren är sjukskriven. Av okänd anledning har det extra partiledararvodet inte heller styrts över till Mattias Karlsson som under Åkessons sjukskrivning axlat partiledaransvaret.

Läs mer »

Share

Alliansen röstade nej till att bevara överskottsmålet

Oscar Sjöstedt (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

POLITIK Igår stod det klart att finansminister Magdalena Andersson (S) hellre låter Sveriges ekonomi krascha än att bidra till att Sverigedemokraterna skulle ingå i en utredning kring överskottsmålet. Idag hade alliansen chans att rösta med SD för att bevara detta, men svek.

Det var under finansutskottets sammanträde på tisdagen som ett initiativ av SD behandlades, väckt i förra veckan av partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt, vilket går ut på att överskottsmålet varken ska avskaffas eller revideras.

Läs mer »

Share

S raserar hellre landet än låter SD ingå i utredning

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

KÄBBEL Den infantila svenska politiken kan idag ha slagit nytt rekord då finansminister Magdalena Andersson (S) vägrar gå med på alliansens krav på en bred utredning om överskottsmålet bara för att SD skulle ingå i denna.

Sverigedemokraterna vill behålla det så kallade överskottsmålet, vilket Magdalena Andersson själv menade var viktigt för bara några månader sedan, för att sedermera överge det helt och hållet. Detta var även något SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt tog upp i riksdagens frågestund nyligen.

Läs mer »

Share

Svensk “genusbudgetering” till Ukraina

RÖDGRÖN RÖRA Idag stod det klart att Sverige – trots “tomma lador” – kommer bistå Ukraina med ett bilateralt lån på 860 miljoner kronor och förnya ett tidigare samarbetsavtal bestående av 220 miljoner per år fram till 2020, och detta ackompanjerat av “Gender Budgeting in Ukraine”.

Regeringen Löfvens så kallade feministiska utrikespolitik slår till igen. Gender Budgeting in Ukraine, eller GRB, lanserades i december 2014. Projektet genomförs i samarbete med det ukrainska finansministeriet och finansieras av Sida. Gruppen hade sitt första årsmöte för ett par dagar sen.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld