Oscar Sjöstedt i långintervju om SD:s ekonomiska politik

INTERVJU Inför Almedalsveckan intervjuar Svenska Dagbladet företrädare för de olika riksdagspartierna om deras ekonomiska politik. Senast i raden av intervjuobjekt var Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt som fick tillfälle att berätta om partiets satsning på exportindustrin, på småföretagen, de seriösa privata aktörerna inom välfärdssektorn med mera.

Share

Moderat invandringsutspel för vinna tillbaka väljare

moderaternaMASSINVANDRINGEN / EKONOMI På torsdagsmorgonen höll Moderaterna pressträff där man presenterade partiets påstått nya invandringspolitik, som bland annat går ut på att staten ska ta över svenskundervisningen och införandet av nya stödboendeformer vilket skulle ge besparingar på nio miljarder kronor.

Enligt Moderaterna skulle åtgärderna utgöra “ett kostnadseffektivt mottagande” för asylsökande och besparingarna på nio miljarder skulle göras under den kommande fyraårsperioden. Utöver svenskundervisning i statlig regi och reviderade stödboendeformer vill man även spara på en schablonersättning för så kallade “ensamkommande flyktingbarns” boende.

Läs mer »

Share

Pascalidou ägd av Arpi om tillväxtskapande asylinvandring

Pascalido ägd av Arpi tweet

DUBBLA MÅTTSTOCKAR Som bekant matas vi varje dag med påståenden om hur kulturellt berikande men också tillväxtbefrämjande massinvandringen är. Utan denna skulle Sverige stanna hävdas det. En av de ihärdigaste massinvandringsförespråkarna på den yttre vänsterkanten är den för plagiat flerfaldigt avslöjade SVT- och SR-medarbetaren Alxexandra Pascalidou. Konfronterad med sin egen retorik applicerad på hennes hemland Grekland av den borgerlige debattören Ivar Arpi drabbas Pascalidou emellertid av mental kortslutning och blir fullständigt ägd av Arpi.

Pascalidou twittrade på söndagen ut att asylströmmarna till Grekland har ökat med nära 500 procent. Arpi replikerade påpassligt på detta genom att lyckönska Grekland för detta tillskott och den enorma tillväxt det krisdrabbade landet, som dessutom har en mycket låg nativitet, nu kan påräkna till följd av den ökade asylinvandringen. Landet står ju inför en enorm såväl ekonomisk som demografisk utmaning. Då surnade Pascalidou emellertid till och undrade om Arpi är ironisk.

Läs mer »

Share

Enormt budgetunderskott i Göteborgsstadsdel pga “ensamkommande flyktingbarn”

pengarENSAMKOMMANDEKARUSELLEN I stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg tvingas man nu göra stora besparingar i form av nedskärningar i den offentliga servicen. Skattepengarna är nämligen slut. De har gått åt till att betala för omvårdnad av s.k. ensamkommande flyktingbarn, i realiteten oftast unga män i 25-årsåldern från Afghanistan och Somalia.

Norra Hisingens budgetprognos för 2015 visar skrikande röda siffror – minus 33 miljoner kronor. Nu måste besparingsåtgärder vidtas, deklarerar stadsdelsnämndens ordförande Tord Karlsson (S). Åtgärder betyder i sammanhanget nedskärningar i den offentliga servicen för de skattebetalande göteborgarna som nu alltså föreslås få ännu mindre för de pengar de betalar in till kommunen.

Läs mer »

Share

Budgetdebatt i riksdagen

RIKSDAGEN Idag debatterade riksdagen riktlinjer för den ekonomiska politiken. Idag ska riksdagen även rösta för eller mot regeringens vårbudget där Moderaterna och alliansen väntas leverera sitt största svek någonsin genom att i enlighet med decemberöverenskommelsen släppa fram den rödgröna budgeten.

Från Sverigedemokraterna deltog partiets ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt och David Lång. Framåt slutet talar Finn Bengtsson (M) som gör klart att han inte avser följa DÖ.

Share

Norges främsta auktoritet på flyktingfrågor förespråkar insatser i närområden – inte kostsam asylmottagning

NORGE / ASYLPOLITIK I Norge rasar just nu en debatt kring huruvida landet ska ta emot 10 000 asylsökande från Syrien. Arnulf Torbjörnsen är en av landets främsta auktoriteter vad gäller flyktinghjälp, och hans ståndpunkt är mycket tydlig: Det bästa och mest effektiva sättet att hjälpa flyktingar är genom insatser i områden nära oroshärdarna, inte genom kostsam asylmottagning i avlägset belägna länder.

För några dagar sedan berättade Avpixlat om den norske statsvetaren och historikern Terje Tvedt, som ägnat en stor del av sin akademiska karriär åt att forska kring biståndsarbete. Tvedts åsikt om flyktinghanteringen är mycket bestämd. Han menar att all befintlig forskning visar att man bör satsa på hjälpinsatser i flyktingarnas närområden. Nu har också en annan auktoritet inom området, Arnulf Torbjörnsen, uttalat sig, och även han anser att det är i närområdena man ska lägga resurserna.

Läs mer »

Share

SD starkt kritiska till ytterligare tvångskvoterad föräldraförsäkring

KLÅFINGRIG TVÅNGSFEMINISM Nyligen aviserade den rödgröna regeringen att man efter påtryckningar från den radikalfeministiska lobbyn ämnar göra ytterligare inskränkningar i valfriheten i föräldraförsäkringen. Om svenska föräldrar väljer att fördela den tid de är hemma med sina barn på ett annat sätt än vad radikalfeministerna tycker är det enda rätta, då ska de tvingas alternativt straffas ekonomiskt.

För att regeringen ska lyckas i sitt uppsåt måste man utöver vänsterpartiet också få med sig något av de borgerliga partierna. Och inom Alliansen har Folkpartiet aviserat att man avser rösta med regeringen, för ökad statlig klåfingrighet, mot valfrihet och mot det svenska folkets vilja. Folkpartiet visar därmed åter att man inte är det liberala parti man utger sig för att vara.

Läs mer »

Share

Lärare slår larm – situationen på invandrardominerad Boråsskola ohållbar

skola abcASYLHAVERIET Personal på Fjärdingskolan i den invandrardominerade Boråsstadsdelen Hässleholmen slår i en debattartikel larm om en allt mer ohållbar situation för både elever och lärare. Roten till problemen är den ansvarslösa, okontrollerade asylinvandringen.

På fredagen publicerade Borås Tidning en debattartikel som skrivits av personal på Fjärdingskolan, en låg- och mellanstadieskola i det starkt invandrardominerade “utanförskapsområdet” Hässleholmen i Borås. I artikeln beskriver skolpersonalen en situation som närmast framstår som katastrofal.

Läs mer »

Share

Strömsund nästa kommun vars ekonomi brakar samman under asyltrycket

Susanne Hansson (S)

Susanne Hansson (S)

ASYLHAVERIET I jämtländska Strömsund slår de styrande socialdemokraterna nu larm. Kommunens ekonomi är på väg att haverera på grund av den höga asylmottagningen. Man kommer att skicka en skrivelse till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (s), i vilken man kräver höjda statliga ersättningsnivåer för asylmottagning.

Larmrapporterna från kommuner har kommit allt tätare under det senaste året. Fler och fler kommuner får svårt att klara ekonomin när skyhög asylmottagning leder till omfattande merkostnader, och den statliga ersättningen inte räcker till för att täcka finansieringen. Den senaste kommunen på listan är Strömsund i Jämtland. Läs mer »

Share

Blir “ensamkommande” det som till slut raserar korthuset?

MASSINVANDRINGEN Parallellt med den rekordhöga “reguljära” massinvandringen, ökar inflödet av så kallade “ensamkommande flyktingbarn” lavinartat, vilket kommer sätta sådan stor press på Migrationsverkets – och i förlängningen statens – kassa att detta kanske äntligen blir det som raserar korthuset och tvingar fram en radikal förändring.

Massinvandringen är Stefan Löfvens enskilt största satsning under mandatperioden, och de rödgröna har gjort klart att detta ska fortlöpa trots alla de negativa konsekvenserna för både Sverige och svenskarna. Från den så kallade oppositionen har man gjort enstaka tafatta försök att locka tillbaka väljare som fått nog och gått över till SD, men på det stora hela även där gjort klart att status quo ska råda.

Läs mer »

Share

Regeringsbeslut: biståndspengar får användas till propaganda

Isabella Lövin

Biståndsminister Isabella Lövin (MP). Foto: Fredrik Hjerling.

BISTÅNDSPROPAGANDA Biståndsminister Isabella Lövin (MP) skriver i ett pressmeddelande på regeringens webbplats på torsdagen att regeringen beslutat om en ny strategi för biståndet. Både den nuvarande rödgröna och den tidigare borgerliga regeringen har tagit stora summor av biståndet för att bekosta massinvandring till Sverige och för att betala höga löner till affischnamn. Nu skall biståndspengar också avsättas för vänsterliberal biståndspolitisk propaganda.

Enligt tidigare regler har biståndsorganet Sida kunna använda en del av sina anslag till stöd för saklig och objektiv information om det svenska biståndet. Däremot har det inte varit tillåtet att använda biståndspengar för politisk opinionsbildning i biståndsfrågor. Detta har Miljöpartiet velat ändra på och en avgörande orsak är att man tappat alltmer mark i biståndspolitiska frågor till Sverigedemokraterna.

Läs mer »

Share

Regeringens egen politik omöjliggör arbetslöshetsmål


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

MASSINVANDRINGEN Dagens massinvandringspolitik gör det omöjligt för regeringen att nå sitt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till 2020, det menar Lars Calmfors, professor i nationalekonomi.

Trots att massinvandringen är så odelat negativ för Sverige, ska den av någon anledning fortsätta – kosta vad det kosta vill och svenska folkets åsikt i frågan verkar heller inte spela någon roll. Man drar sig inte för att ljuga och förvanska för att det hela ska kunna fortgå.

Läs mer »

Share

FI-ekonomi utan budgetramar

FEMINISTISK EKONOMI Vi låter denna bild tala för sig själv.

Share

Svenska skattebetalare får bekosta tiggares vård


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

TIGGERIET Tiggerikarusellen bara fortsätter och förvärras dag för dag utan att de som har makten att göra något, gör något. I Örebro har man sett en ökning av tiggare som söker vård för alltmer komplicerade hälsoproblem, och då de sällan har sjukförsäkring med sig från hemlandet blir det svenska skattebetalare som får stå för notan, och detta samtidigt som deras egen välfärd hela tiden försämras. Kafka hade antagligen trott att ett helt land upplåtits till någon slags temapark som hyllning till hans böcker.

På sjukhusen i Örebro arbetar man efter principen nödvändig vård först och ta betalt sen. Det ska handla om åtskilliga miljoner svenska skattebetalare får punga ut med för tiggarnas vård.

Läs mer »

Share

Uppståndelse efter moderat röstade på SD-motion om att beräkna invandringskostnader

sd logga okSKATTEPENGAR Då Sverigedemokraterna i Sollefteå motionerade om att räkna på massinvandringens kostnader för kommunen blev det avslag i kommunstyrelsen. Det moderata oppositionsrådet Bengt Sörlin röstade dock för.

Migrationsverket ersätter kommunerna till viss del för mottagandet, men detta täcker långt ifrån allt, dessutom handlar det i båda fallen om skattepengar. Kommunerna kan dock ansöka om att få fler kostnader täckta av staten och Migrationsverket.

Läs mer »

Share

20 miljoner för modulbostäder till nyanlända i Jönköping

kostnader migration och integration ff3MASSINVANDRINGEN I Jönköping har kommunen beslutat att avsätta 20 miljoner av skattebetalarnas pengar till att bygga modulbostäder med 24 lägenheter öronmärkta för nyanlända 2016.

Nästa år beräknar man antalet asylsökande till kommunen till 450 stycken och liksom på många andra ställen i landet råder bostadsbrist. Då asylsökande i Sverige värderas högre än infödda ger man dessas bostadssituation högre prioritet och ska nu alltså bygga nytt i Jönköping och Bankeryd.

Läs mer »

Share

Kostnader för massinvandringen skenar – stadsdel sparar in på förskolan

pengarPRIORITERINGAR I Göteborgsstadsdelen Majorna har kostnaderna för socialbidrag och så kallade “ensamkommande flyktingbarn” ökat så pass mycket att politikerna nu istället drar ned på förskolorna.

Massinvandringen är regeringen Löfvens enskilt störta satsning. Medan man upprörs över att kostnaderna för rot-avdraget ökat med ett par miljarder, är dryga 250 miljarder under de nästkommande åren för massinvandringen tydligen inget större bekymmer.

Läs mer »

Share

Pension vid 70 för “rimliga pensioner”

pengarEKONOMI Trots allt prat om att Sverige vinner på massinvandringen, då man dessutom inte sällan använder det uttjatade demografiargumentet, höjs skatterna som aldrig förr, fattigpensionärerna blir alltfler och nu kan pension vid 70 dessutom snart bli nödvändigt enligt Finanspolitiska rådet.

En av många myter nationalekonomen Tino Sanandaji spräckt hål på är att Sverige skulle behöva massinvandring för att inte befolkningen skulle minska. Ytterligare en annan sådan är den om massinvandring för att klara välfärden, när det i verkligheten innebär en stor påfrestning på systemet då invandrarna aldrig kommer upp i samma förvärvsfrekvens som svenskar.

Läs mer »

Share

Ekobrottsmyndigheten och Ekonomistyrningsverket sågar kapat rot-avdrag

pengarEKONOMI Regeringen Löfvens beslut att kapa rot-avdraget från 50 till 30 procent sågas nu av två tunga myndigheter som varnar för bland annat ökat svartarbete.

Före valet hette det att rot-avdraget skulle förbli orört – ett av många löften som Löfven med anhang brutit. På Ekonomistyrningsverket varnar man för att regeringen går för fort fram och att det riskerar öka svartjobben.

Läs mer »

Share

Bottenlågt förtroende för Migrationsverket hos allmänheten


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

FÖRTROENDEKRIS Analysföretaget Nordic Brand har i samarbete med Stockholms universitet utfört en undersökning om svenskarnas förtroende för olika myndigheter. Migrationsverket hamnar i det absoluta bottenskiktet. Det låga förtroendet kan påverka medborgarnas vilja att betala skatt, menar analysföretagets vd Robert Gelmanovski.

Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får bottennoteringar i förtroendeundersökningen. Enligt Gelmanovski beror detta delvis på att det är myndigheter som hanterar de hetaste politiska frågorna just nu – jobben, socialförsäkringen och invandringen. Det är myndigheter som varje år drar enorma mångmiljardbelopp i skattemedel för mottagande, åtgärder och bidrag till invandrare. Enligt Gelmanovski har dessa myndigheter “inte riktigt lyckats nå ut kommunikativt och förklara på vilket sätt de levererar”.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld