Kraschen kryper allt närmare


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

MASSINVANDRINGEN Den oundvikliga kraschen rycker allt närmare. Medan kostnaderna för massinvandringen skenar vilt, kräver nu alltfler kommuner att staten täcker samtliga kostnader för mottagningen.

Enligt SVT kräver nio av tio socialdemokratiska kommunalråd full kostnadstäckning för nyanlända barns skolgång. På vissa håll överväger man att höja kommunalskatten för att mäkta med den påtvingade mottagningen.

Share

Trots tidigare löften om status quo minskas ROT-avdraget


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

PRIORITERINGAR Regeringen vill satsa 3,2 miljarder kronor på att subventionera byggandet av 15 000 hyresrätter och studentbostäder per år, och denna satsning ska finansieras bland annat genom att rot-avdraget sänks från 50 till 30 procent.

Det börjar bli svårt att hålla räkningen på antalet svikna vallöften från den rödgröna regeringen. Precis som i fallet med överskottsmålet och finansminister Magdalena Andersson (S), försäkrade statsminister Stefan Löfven (S) senast i slutet av 2013 att rot-avdraget skulle förbli orört.

Läs mer »

Share

Sex partier vill fortsätta vältra över försörjningsansvaret för anhöriginvandrare på skattebetalarna

pengarANHÖRIGINVANDRINGEN Moderaterna blöder väljare till Sverigedemokraterna. Man har därför dammat av ett under Reinfeldt-epoken och migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet i malpåse placerat förslag om skärpta regler för försörjningskrav vid anhöriginvandring. Det enda parti som stödjer förslaget är emellertid Sverigedemokraterna. Övriga partier anser att skattebetalarna fortsatt skall axla försörjningsbördan för den invandrare som vill ta hit sina anhöriga.

Efter att socialförsäkringsutskottet justerat sitt betänkande på tisdagen stod det klart att det bara var från SD som Moderaterna fick något gehör för sin motion om att rensa ut bland undantagen för försörjningskrav vid anhöriginvandring, som idag är så många och omfattande att det inte alls går att tala om att det existerar något försörjningsansvar. I 99 fall av 100 träffas anknytningspersonen och anhöriginvandraren av något av undantagen, varför det vore rimligare att betrakta försörjningskrav som ett undantag.

Läs mer »

Share

Rödgrön budget kraftigt underfinansierad

pengarRÖDGRÖN BLUFF I de politiska debatterna Sverigedemokraterna och de rödgröna emellan har SD ofta påpekat att regeringens budget varit kraftigt underfinansierad, man har helt enkelt lovat massa saker som inte går att genomföra. Att det verkligen förhåller sig så bekräftas idag av pågående förhandlingar mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Till skillnad från de rödgröna, kunde Sverigedemokraterna presentera en budget där man verkligen redogjort för varje enskild krona. Här var en normaliserad invandringspolitik en stor bidragande faktor till sundare finanser. Övriga sju partier skulle som bekant hellre rasera landet än revidera den destruktiva splittringspolitiken.

Läs mer »

Share

Mångmijonregn i skattepengar över hitresta tiggare


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

DET HITRESTA TIGGERIET Sverige satsar nu 90 miljoner skattekronor på att ge de hitresta tiggarna från Rumänien gratis vård, skola åt barnen och andra åtgärder som ska kompensera för att de inte omfattas av den svenska socialtjänstlagen. Många befarar att detta kommer att locka mångfalt fler tiggare till Sverige än de redan tusentals som finns här idag.

I snart varje svenskt samhälle finns numera romer från Rumänien som tigger. Utanför butiker, i gathörn, på bussar, pendeltåg, spårvagnar och tunnelbanor, på uteserveringar och många andra ställen tvingas svenska medborgare konfronteras med det hitresta gatutiggeriet. I takt med att det ökat kraftigt har tiggandet också antagit alltmer påträngande former. Rivaliserande tiggargäng råkar allt oftare i slagsmål med varandra och konkurrensen om tiggarplatserna har lett till att organiserade ligor tar betalt för att “hyra ut” bra tiggarplatser. Runt, och ibland även inne i, stadskärnorna växer olagliga bosättningar upp med tält, skjul och mängder med bråte. Dessa skapar dessutom sanitära olägenheter då tiggarna uträttar sina behov runt lägren.

Läs mer »

Share

Turismen på Gotland hotas av det ökande tiggeriet

Tiggarläger

Det här är vad som kan komma att möta den turist som besöker Gotland i sommar. Foto: IBL/REX

DET HITRESTA TIGGERIET Härbärget för hitresta EU-tiggare i gotländska Axelsro slår igen portarna i slutet av april. Många – såväl samhällsansvariga politiker och tjänstemän som näringsidkare och gotlänningar i största allmänhet – befarar att det kommer att leda till att det slås upp olagliga bosättningar i Visby och på andra av turister välbesökta platser. Man är också orolig att turistsäsongen kommer att medföra en ytterligare stor invasion av hitresta tiggare och att detta kommer att skrämma bort många turister och därmed äventyra de turismberoende näringsidkarnas ekonomi.

För närvarande uppges det på Gotland finnas ett 40-tal utländska tiggare, främst romer från Rumänien. En del av dessa har tagit härbärget i Axelsro i anspråk och därmed trängt undan hemlösa och utsatta svenskar. EU-tiggarna har även invaderat andra liknande verksamheter på bekostnad av svenska behövande, i bl.a. Visby, Hemse och Fårösund. Ytterligare andra hitresa tiggare bor i bilar på parkeringsplatser. Inför semesterperioden i sommar kan dock dessa 40 tiggare komma att öka till flera hundra, lockade av att få del av de många turisternas pengar.

Läs mer »

Share

Försäkringskassan drar in Åkessons sjukpenning

Jimmie ÅkessonFK-BESLUT Försäkringskassan har beslutat att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson, som sedan sex månader tillbaka är heltidssjukskriven för utbrändhet, inte får någon sjukpenning. Orsaken är att partiet under sjukskrivningstiden fortsatt att betala ut det månatliga partiledararvode på 40 000 kronor som Åkesson uppbär utöver riksdagslönen.

Sverigedemokraternas personalchef Martin Kirchberg bekräftar till media att Åkesson har mottagit ett brev från Försäkringskassan med ett sådant beslut. Kirchberg uppger också att utbetalningarna till Åkesson av partiledararvodet har fortsatt därför att det i partiets stadgar inte regleras vad som ska hända med arvodet när partiledaren är sjukskriven. Av okänd anledning har det extra partiledararvodet inte heller styrts över till Mattias Karlsson som under Åkessons sjukskrivning axlat partiledaransvaret.

Läs mer »

Share

Alliansen röstade nej till att bevara överskottsmålet

Oscar Sjöstedt (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

POLITIK Igår stod det klart att finansminister Magdalena Andersson (S) hellre låter Sveriges ekonomi krascha än att bidra till att Sverigedemokraterna skulle ingå i en utredning kring överskottsmålet. Idag hade alliansen chans att rösta med SD för att bevara detta, men svek.

Det var under finansutskottets sammanträde på tisdagen som ett initiativ av SD behandlades, väckt i förra veckan av partiets ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt, vilket går ut på att överskottsmålet varken ska avskaffas eller revideras.

Läs mer »

Share

S raserar hellre landet än låter SD ingå i utredning

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

KÄBBEL Den infantila svenska politiken kan idag ha slagit nytt rekord då finansminister Magdalena Andersson (S) vägrar gå med på alliansens krav på en bred utredning om överskottsmålet bara för att SD skulle ingå i denna.

Sverigedemokraterna vill behålla det så kallade överskottsmålet, vilket Magdalena Andersson själv menade var viktigt för bara några månader sedan, för att sedermera överge det helt och hållet. Detta var även något SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt tog upp i riksdagens frågestund nyligen.

Läs mer »

Share

Svensk “genusbudgetering” till Ukraina

RÖDGRÖN RÖRA Idag stod det klart att Sverige – trots “tomma lador” – kommer bistå Ukraina med ett bilateralt lån på 860 miljoner kronor och förnya ett tidigare samarbetsavtal bestående av 220 miljoner per år fram till 2020, och detta ackompanjerat av “Gender Budgeting in Ukraine”.

Regeringen Löfvens så kallade feministiska utrikespolitik slår till igen. Gender Budgeting in Ukraine, eller GRB, lanserades i december 2014. Projektet genomförs i samarbete med det ukrainska finansministeriet och finansieras av Sida. Gruppen hade sitt första årsmöte för ett par dagar sen.

Läs mer »

Share

Etableringsreformens facit ett gigantiskt fiasko

pengarFIASKO Att även den så kallade etableringsreformen blev ett fiasko har konstaterats otaliga gånger, nu finns dock facit och traditionsenligt är det långt värre än någon kunnat förutspå.

Regeringen Reinfeldt blev något av experter på att ösa miljarder och åter miljarder över nya reformer och satsningar som skulle lösa alla invandringsrelaterade problem, dock med samma kroniska resultat: fiasko.

Läs mer »

Share

Magdalena Andersson pressad om det slopade överskottsmålet


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

POLITIK 2012 uppgav nuvarande finansminister Magdalena Andersson (S) att “överskottsmålet är styråran för den socialdemokratiska stabiliseringspolitiken”. För några dagar sen lät det dock annorlunda då överskottsmålet plötsligt skulle ges upp.

Regeringen Löfven kan mycket väl gå till historien, dock inte för de skäl de själva kanske hoppas på. Sedan tillträdet har man i princip inte gjort annat än att bryta löften och göra bort sig.

Läs mer »

Share

“Ensamkommande” utgör ny invandringsbomb

MASSINVANDRINGEN Nyligen gick Migrationsverket ut och krävde ytterligare 18 miljarder under de kommande fem åren för att klara massinvandringen – 157 miljarder totalt under perioden. Samtidigt kommer indikationer på att en ny invandringsbomb är på väg att brisera.

Migga_X” är en så kallad migga, alltså anställd på Migrationsverket, och har således insyn i myndighetens arbete och ekonomi.

Läs mer »

Share

Mattias Karlsson (SD) i statsministerns frågestund

RIKSDAGEN På torsdagen deltog bland andra Mattias Karlsson (SD) i statsministerns frågestund i riksdagen, där den vikarierande SD-ledaren frågade Stefan Löfven (S) om de skenande kostnaderna för massinvandringen.

Se hela debatten HÄR.

Share

Nu börjar regeringen tumma på överskottsmålet

RÖDGRÖN RÖRA 2012 gjorde nuvarande finansminister Magdalena Andersson (S) klart att “överskottsmålet är styråran för den socialdemokratiska stabiliseringspolitiken”. Idag är tongångarna annorlunda då regeringen med Andersson i spetsen börjar tumma på samma överskottsmål.

För att nå överskottsmålet i dagens läge skulle det enligt Magdalena Andersson och statsministern Stefan Löfven (S) samt finansmarknadsminister Per Bolund (MP), som tillsammans idag skriver på DN Debatt, krävas nedskärningar och skattehöjningar på kring 75 miljarder kronor.

Läs mer »

Share

Svidande vidräkning med Alliansens integrationspolitiska naivitet

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

INTEGRATIONSHAVERIET Expressens ledarskribent Anna Dahlberg levererade på lördagen ytterligare en snyting åt den skriande inkompetens som mer än något annat präglat svensk integrationspolitik. Denna gång är det den förra borgerliga Alliansregeringens införande av s.k. etableringslotsar som står i fokus för Dahlbergs kritik. Hon kallar Alliansen för “naiva borgare” och menar att en grupp i samhället står i särskild tacksamhetsskuld till Alliansregeringen – de kriminella. Detta för att den öppnade de svenska välfärdssystemen på vid gavel för fusk och brottslighet.

Som Avpixlat tidigare rapporterat tvingades den nya rödgröna regeringen skrota systemet med etableringslotsar, dvs personer rekryterade på konsultbasis av Arbetsförmedlingen i syfte att få nyanlända invandrare i arbete. Droppen som fick bägaren att rinna över var avslöjandet om att lotsarna, vid sidan av en lång rad andra oegentligheter, börjat rekrytera jihadterrorister åt Islamiska Staten.

Läs mer »

Share

Migrationsverket begär 18 miljarder extra

Migrationsverket 943993MASSINVANDRINGEN De budgeterade 156 miljarderna för mandatperioden räcker inte. Migrationsverket kräver nu ytterligare 18 miljarder för att klara av byråkratin kring massinvandringen under de nästkommande fem åren.

Regeringen Löfvens enskilt största satsning är på massinvandringen för vilket man avsatt smått otroliga 156 miljarder under mandatperioden.

Läs mer »

Share

200 miljarder för massinvandringen

MASSINVANDRINGEN Samtidigt som “Migga_X” ger oss Migrationsverkets tabeller över myndighetens finansieringsbehov, framkommer det att massinvandringens kostnader under mandatperioden kommer landa på ca 200 miljarder.

Då SD räknade på ca 120 miljarder för mandatperioden, hånades partiet och de sedvanliga så kallade experterna kallade siffrorna oseriösa med mera. Nu är det nationalekonomen Joakim Ruist som redovisar siffror från en egen studie.

Läs mer »

Share

Schyffert räknar

Henrik Schyffert

HEJ MATEMATIK I ett uppmärksammat Facebook-inlägg nyligen visade Henrik Schyffert varför vi bör vara glada över att han valde en karriär som komiker och inte en som nationalekonom och finansminister.

Schyffert tyckte han drog till ordentligt i överkant när han uppskattade massinvandringens kostnader till 120 miljarder kronor om året. I själva verket finns beräkningar av väsentligt mer räknekunniga än Schyffert som visar att de verkliga kostnaderna är ännu högre. Men vi gör som Schyffert och säger Ähh, vad fan. Eftersom vi vet att vänstertrollen där ute kommer att skrika att det inte stämmer och att vi överdriver, så godtar vi i detta sammanhang hans siffra.

Läs mer »

Share

Regeringen nobbar försvarets krav på ökade anslag

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

PRIORITERINGAR Spendera 156 miljarder på massinvandringen, med krav från Migrationsverket på ytterligare 48, men nobba försvarets krav på fyra extra miljarder per år, anser regeringen Löfven är rätt prioritering.

Sjuklövern har under de senaste decennierna systematiskt hackat sönder det svenska försvaret, kvar finns några spillror. I tider av en mer osäker omvärld, nu även med importerad terrorism, är det extra allvarligt att regeringen med finansminister Magdalena Andersson (S) i spetsen säger nej till försvarets krav.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld