Första generationens invandrare en ekonomisk brakförlust för USA enligt stor studie

dollar

USA / INVANDRINGENS EFFEKTER En rådande uppfattning i Sverige är att invandring till USA automatiskt berikar den amerikanska skattkistan mer än den belastar och att invandringen till Sverige kommer att göra detsamma. Enligt en stor ny amerikansk studie visar sig det motsatta råda i USA. Första generationens invandrare belastar den amerikanska skattkistan betydligt mer än den berikar.

Enligt en stor studie genomförd av en politiskt obunden akademisk institution i USA visar det sig att första generationens invandrare sammantaget kostar amerikanska skattebetalare betydligt mer än det smakar. I genomsnitt kostar en enda första generationens invandrarfamilj i USA motsvarande 30 000 svenska kronor mer för skattebetalarna än samma familj bidrar med i skatter, alltså en rejäl nettoförlust.

Läs mer »

FacebookTwitter

Glädjebesked: TT tappar 20 miljoner i intäkter, aviserar ytterligare stora nedskärningar

Nyhetsbyrån TT logo 763662MSM-MEDIAS KRIS Kräftgången fortsätter för den hårt kritiserade nyhetsbyrån TT. Allt färre svenskar vill ha byråns politiskt vinklade och censurerade nyhetstelegram, något som medier på senare år börjat inse, varför man i allt mindre omfattning fyller tidningarna med TT-innehåll. Byrån tvingas nu till följd av vikande intäkter att ytterligare kraftigt minska ned på personalen.

Nästa år prognostiserar TT en intäktsminskning med 20 miljoner kronor. För att klara detta planerar man att dra ned på antalet anställda med cirka 15 tjänster. Uppgifterna kommer från ett internt mejl från TT:s vd Jonas Eriksson till medarbetarna som läckts till media.

Läs mer »

FacebookTwitter

Tyskland väntas lagstifta mot “bidragsturism”

Andrea Nahles, Tysklands socialdemokratiska arbetsmarknads- och socialminister, tillkännagav redan i april att hon planerade lagstifta mot s.k. bidragsturism. Nu ser lagförslaget ut att bli verklighet. Foto: Heinrich-Böll-Stiftung.

Andrea Nahles, Tysklands socialdemokratiska arbetsmarknads- och socialminister, tillkännagav redan i april att hon planerade lagstifta mot s.k. bidragsturism. Nu ser lagförslaget ut att bli verklighet. Foto: Heinrich-Böll-Stiftung.

TYSKLAND / INVANDRINGSPOLITIK Det tyska arbetsmarknadsdepartementet förväntas snart lägga fram ett lagförslag som ska göra det betydligt svårare för medborgare i andra EU-länder att leva på bidrag i Tyskland. Huvudsyftet med lagförslaget tycks vara att komma åt “bidragsturismen” från framför allt östeuropeiska EU-länder som Rumänien och Bulgarien. Om förslaget röstas igenom i det tyska parlamentet – vilket förväntas ske – kommer sannolikt ännu fler östeuropéer på jakt efter bidragsförsörjning att söka sig till Sverige.

Enligt den tyska nyhetsbyrån DPA har det tyska arbetsmarknadsmarknadsdepartementet försäkrat sig om att få stöd för lagförslaget i Förbundsdagen (Tysklands nationella parlament), och att man förväntar sig att förslaget snabbt ska kunna godkännas. Förslaget uppges innebära att medborgare i andra EU-länder måste ha bott minst fem år i Tyskland för att vara berättigade till ekonomiskt understöd.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bidragskostnader skenar när asylinvandrare söker sig till Wien

Socialdemokraten Sonja Wehsely, här fotograferad i samband med en 1 maj-demonstration, anser inte att Wiens ekonomi är i kris, men erkänner att bidragen till asylinvandrare utgör en påfrestning. Foto: SPÖ Presse und Kommunikation.

Socialdemokraten Sonja Wehsely, här fotograferad i samband med en 1 maj-demonstration, anser inte att Wiens ekonomi är i kris, men erkänner att bidragen till asylinvandrare utgör en påfrestning. Foto: SPÖ Presse und Kommunikation.

ÖSTERRIKE / ASYLINVANDRING & EKONOMI Österrikes huvudstad Wien leds av en rödgrön koalition, som beslutat låta bidragen till nyanlända asylinvandrare ligga kvar på en förhållandevis hög nivå. I andra delar av landet har man sänkt bidragen rejält. Detta har lett till att många asylinvandrare flyttar till Wien, med följd att stadens kostnader för ekonomiskt bistånd skjuter i höjden. Wiens ekonomi blir nu allt mer ansträngd, samtidigt som oppositionspolitiker påtalar det absurda i att asylinvandrare, som aldrig bidragit till det österrikiska samhället, kan få högre bidrag än österrikiska fattigpensionärer.

För ett par veckor sedan berättade Avpixlat om hur en afghansk asylinvandrare i Österrike använde de förhållandevis generösa bidrag han fick till att finansiera omfattande narkotikasmuggling. Med hjälp av bidragspengar kunde han bekosta flera resor till Afghanistan, som han påstod sig ha flytt från. I hemlandet inhandlade han narkotikapartier och organiserade smuggling av narkotikan till Österrike. I dagarna har de generösa bidragen till asylinvandrare i den österrikiska huvudstaden åter blivit föremål för debatt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nio anställda fick ägna två hela arbetsdagar åt att städa efter asylsökande

Arkivbild. Foto: Olga Maria Fallmeier.

Arkivbild. Foto: Olga Maria Fallmeier.

DANMARK / ASYLHAVERIET Innan de asylsökande männen skulle lämna tältlägret i danska Naestved ombads de städa ur tälten. De blev tillsagda att kasta allt de inte ville ta med sig. Flertalet av de 400 asylsökande struntade av allt att döma totalt i detta. Istället fick nio f.d. anställda i lägret ägna två hela arbetsdagar åt att samla in skräp.

Danmark har under de senaste dagarna upprörts av hur en del asylsökande tycks förvänta sig uppassning. Vardagssysslor som städning överlåts gärna åt danskarna, trots att de asylsökande är sysslolösa och rimligen borde ha tid att städa efter sig. Att en hel del asylsökande har denna mentalitet blev tydligt när ett tältläger för asylsökande i Naestved på måndagen tömdes på boende.

Läs mer »

FacebookTwitter

SKL varnar för kommunal skattechock och nedskärningar

pengar2

EKONOMI I SKL:s nya rapport som presenteras på onsdagen varnar man för en eventuell kommunal skattechock som “delvis” har med massinvandringen att göra, och utan åtgärder kan en genomsnittlig kommunalskatt ligga på mer än 34 kronor till 2020.

Den enskilt främsta anledningen till utvecklingen är befolkningsökningen, som sker framför allt bland barn upp till 18 och äldre mellan 65 och 84. Massinvandringen generellt och ökade födelsetal, vilket till viss del samspelar, spelar också in.

Läs mer »

FacebookTwitter

Migrationsverket lägger miljoner på kosmetisk ompaketering

migrationsverket-ny-logga

KULISSBYGGE Migrationsverket är Sveriges troligen hårdast kritiserade myndighet. I stället för att göra något åt det undermåliga sätt på vilket verksamheten bedrivs, satsar man nu miljonbelopp av skattebetalarnas pengar på kosmetiska förändringar. Verket ska bl.a. byta logotyp, något man hoppas ska “stärka verkets identitet”.

Förslaget till ny logga, som kan ses ovan, har sin påtagliga enkelhet till trots kostat drygt en och en halv miljon kronor att ta fram. Det är dock ännu inte klubbat och i värsta fall (för skattebetalarna) kan det alltså bli fråga om en ny miljonrullning för ett eller flera nya logotypförslag. Därefter kommer det att kosta ett flertal miljoner kronor att byta ut logotypen på alla byggnader, webbplatsen och allt material som verket använder. Logotypskiftet beskrivs av verket i luddiga formuleringar som “en del av vårt interna strategiska arbete”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Flera skattemiljoner om dagen för oanvända asylboendeplatser

pengarDU BETALAR / SVENSKEN SIST Varje dag betalar Migrationsverket ut ca 2,5 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för asylboendeplatser för så kallade ensamkommande flyktingbarn som inte används. Bara hittills i år rör det sig om 200 miljoner kronor. Orsaken till att de svenska medborgarna på det här sättet kan åderlåtas på sina skattepengar är Migrationsverkets och kommunernas inkompetens och nonchalans i samband med upphandling av asylboenden.

Platser med HVB-hemstandard är extremt dyra, då en lång rad särskilda krav måste vara uppfyllda och det ska vara bemanning dygnet runt med en personaltäthet som inte förekommer någon annanstans i vård- och omsorgssammanhang. I samband med den systemkollaps som följde i spåren av förra årets asylkaos, tecknade kommunerna och Migrationsverket på löpande band avtal med hugade asylboendeentreprenörer som kunde begära i princip vilket pris och vilka villkor som helst.

Läs mer »

FacebookTwitter

Klart idag – skattebetalarna ska rädda PK-mediekoncern från konkurs

Stampen Media Group

DU BETALAR Avpixlat har tidigare berättat om hur den krisande msm-mediekoncernen Stampen lämnat in ett rekonstruktions- och ackordsförslag till tingsrätten som går ut på att man slipper betala in merparten av den halva miljard man är skyldig det svenska folket i form av skatter. På måndagen beslöt Göteborgs tingsrätt att ge klartecken för den minst sagt rejäla skuldavskrivningen. Förlorare i dubbel mening är vanliga svenskar som får mindre pengar till välfärden och samtidigt tvingas utstå fortsatt propaganda och desinformation från de tidningar som Stampen ger ut.

En rad icke namngivna investerare står på kö för att stoppa in nytt kapital i Stampen men sina skulder vill koncernen och dess mecenater alltså inte betala. I medierapporteringen beskrivs tingsrättens beslut som bra med motiveringen att skattebetalarna genom uppgörelsen i varje fall säkrat 25 procent av sina pengar och att de inte skulle ha fått en krona om Stampen försatts i konkurs. Det är ett felaktigt resonemang eftersom uppgörelsen kunde ha villkorats med att Stampen ska betala sina skulder den dagen koncernen åter går med vinst.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lördagsmorgon – Om Sveriges ekonomi med ekonomerna Jan Tullberg och Danne Nordling

WEBB-TV Jan Sjunnesson samtalar med ekonomerna Jan Tullberg och Danne Nordling om Sveriges ekonomi och budgeten 2017. Vi frågar oss om det går så bra som finansminister Magdalena Andersson säger och hur ekonomi och jobbsituation kommer att påverkas av flyktingkrisen.

Tidigare program publicerade i höst:

Läs mer »

FacebookTwitter

Budgetdebatt med Oscar Sjöstedt (SD)

RIKSDAGEN I samband med att regeringen på tisdagen presenterade höstbudgeten hölls även en riksdagsdebatt på ämnet. I denna deltog bland andra finansminister Magdalena Andersson (S) som ställdes mot väggen av Sverigedemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt.

Sjöstedt hade redan innan debatten hunnit konstatera att regeringen ännu en gång lägger krutet på migrationen och glömmer helt bort pensionärerna. Polisen och försvaret negligeras också med otillräckliga medel.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD ratar regeringens höstbudget

POLITIK / EKONOMI På tisdagen presenterade regeringen höstbudgeten som Sverigedemokraterna direkt kunde konstatera att man inte avser stödja. Mer än hälften av regeringens satsningar är migrantrelaterade samtidigt som man totalt ignorerar de alltfler drabbade pensionärerna.

Miljarder till migranters etablering, fler kvotflyktingar och ökade möjligheter att på “laglig och trygg väg” ta sig till Sverige samt höjd tv-licens. Man vill också se “insatser för att öka arbetsgivarnas benägenhet att anställa nyanlända”. Det är några delar ur regeringens höstbudget som kritiseras starkt från Sverigedemokraterna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Avpixlat får medhåll på Expressens debattsida i kritik mot Anne Ramberg

David Lindén

David Lindén

MEDHÅLL På söndagen riktade Avpixlat kritik mot Advokatsamfundets generalsekreterare, Anne Ramberg, för hennes stötande uttalande om att vanliga svenskar i humanismens namn måste acceptera ytterligare nedskärningar i välfärden för att Sverige ska kunna öka asylmottagandet till nya rekordnivåer. Historikern och författaren David Lindén har tagit del av Avpixlats kritik och instämmer nu i den i ett inlägg på Expressens debattsida.

Lindén skriver att Rambergs krav på att gemene man ska dra åt svångremmen är “fel, nedlåtande och uppseendeväckande” och att det hon sade i Sveriges Radio P1:s söndagsintervju är i strid med det grundläggande samhällskontrakt mellan staten och medborgarna som ligger till grund för beskattning. Han menar att det är opassande av Ramberg, som inte är folkvald och dessutom lever i en lyx som vanliga svenskar inte kommer i närheten av, riktar den här sortens uppmaningar till andra som lever på små marginaler.

Läs mer »

FacebookTwitter

Alkoholförbud kan bli dråpslag för turismen på Bali

Solnedgång vid Kuta Beach. Vackra Bali attraherar massor av turister. Islamister försöker dock driva igenom ett förbud mot alkohol, som kan komma att innebära ett dråpslag för turismen på ön. Foto: Egor Pasko.

Solnedgång vid Kuta Beach. Vackra Bali attraherar massor av turister. Islamister försöker dock driva igenom ett förbud mot alkohol, som kan komma att innebära ett dråpslag för turismen på ön. Foto: Egor Pasko.

ISLAMISERING/EKONOMI & TURISM Östasiatiska Bali är en populär turisdestination. Bali tillhör emellertid Indonesien, ett land där en stor majoritet av befolkningen är muslimer. Indonesien islamiseras nu allt mer. Bland annat vill två av landets stora islamistiska partier förbjuda all hantering av alkohol. Om förslaget går igenom kommer det troligen att innebära att många turister väljer bort Bali till förmån för andra resmål. Konsekvenserna för öns ekonomi kan bli katastrofala.

Enligt en folkräkning som gjordes 2010 betraktar drygt 83% av Balis c:a 4 miljoner invånare sig själva som hinduer. Endast omkring 13% är muslimer. I Indonesien som helhet är dock muslimerna i stor majoritet. Ungefär 88% av landets befolkning är muslimer. Och precis som i många andra muslimska länder tycks landets politiska utveckling präglas av tilltagande islamisering.

Läs mer »

FacebookTwitter

Regeringen öser mer pengar över migrationen

migrationsverket 847763

MASSINVANDRINGEN Idag presenterade regeringen de migrantrelaterade delarna ur den kommande höstbudgeten och drygt tre miljarder extra kommer nästa år att gå till detta redan ekonomiskt ansträngda område.

I söndagens SVT Agenda konstaterade finansminister Magdalena Andersson (S) att förra årets rekordhöga massinvandring skapat påfrestningar för den svenska ekonomin. Och nyligen kunde Svenska Dagbladet konstatera att ytterligare en regeringssatsning på migrantrelaterade områden, det så kallade snabbspåret, varit ett totalt fiasko – precis som alla dylika åtgärder var under alliansregeringens år.

Läs mer »

FacebookTwitter

Anne Ramberg lever lyxliv men kräver att vanliga svenskar gör ytterligare avkall för ökad asylinvandring

anne-ramberg-tycker-till-2

HYCKLERI I en radiointervju kräver Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg att vanliga svenskar visar humanism och gör ytterligare avkall på sin välfärd – vård, omsorg, skola och pension osv – till förmån för ett ökat asylmottagande. Sin egen lyxtillvaro är Ramberg emellertid inte beredd att göra några nedskärningar i.

Ramberg är en av de välbeställda och privilegierade svenskar som, på betryggande avstånd från vanliga svenskars verklighet, har koketterat med att ha öppnat sitt hjärta (men inte sin plånbok) för de många migranter – i dagligt tal felaktigt generellt benämnda flyktingar – som vallfärdar genom ett stort antal säkra länder i Europa för att ta sig till asyl- och bidragsparadiset Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nu har Moderaterna upptäckt ännu en bit av verkligheten

johan-forssell-fb

POLITIK Johan Forssell, Moderaternas invandringspolitiske talesperson, har nyligen besökt Etiopien och Rwanda och har upptäckt att där – på plats – saknas resurser.

Skulle det inte handla om så pass allvarliga saker som den svenska nationens välmående och genuina flyktingars behov av mer resurser ute i världen, skulle Moderaternas tafatta resa mot verkligheten vara komisk. På punkt efter punkt tar man efter politik Sverigedemokraterna förespråkat i åratal men då blev kallade allt möjligt för.

Läs mer »

FacebookTwitter

Inget mångkulturellt bokslut i Stockholm heller

Stockholms Stadshus

Foto: Matthias Berlin.

MASSINVANDRINGEN / EKONOMI Inte heller i Stockholm blir det något mångkulturellt bokslut då den rödgrönrosa majoriteten säger blankt nej till Sverigedemokraternas förslag.

Senast för någon vecka sedan var det i Falköping Sverigedemokraterna försökte få till ett så kallat mångkulturellt bokslut – en beräkning över hur mycket massinvandringen kostat kommunen ifråga. Precis som i tidigare fall blev det ett nej från övriga partier.

Läs mer »

FacebookTwitter

Invandrartät Köpenhamnsstadsdel tar ännu ett steg mot islamisering – ingen julbelysning i år

Nörrebrogade i Köpenhamn blir utan julbelysning i år. Foto: News Oresund.

Nörrebrogade i Köpenhamn blir utan julbelysning i år. Foto: News Oresund.

DANMARK / ISLAMISERING Nörrebrogade, den stora huvudgata som löper genom Köpenhamnsstadsdelen Nörrebro, brukar inför varje jul prydas med julbelysning. Men nu är det slut med det. Numera domineras nämligen gatan av invandrarägda butiker. Få av de invandrade affärsidkarna vill bidra med pengar till julbelysning, och kommunen har nu meddelat att de i år inte kommer att täcka de kostnader gatans köpmannaförening inte själv kan betala. Alltså blir stadsdelen nu utan en viktig symbol för det kristna julfirandet.

Nörrebro har under de senaste decennierna kommit att bli en av de mest invandrardominerade stadsdelarna i Köpenhamn. Gatubilden har i allt högre grad kommit att präglas av slöjklädda kvinnor och livsmedelsbutiker som informerar om att deras varor är “halal”. I denna islamiserade invandrarmiljö står naturligtvis kristna traditioner inte särskilt högt i kurs.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lördagsmorgon om befolkningsutvecklingen med Jan Tullberg och Martin Hedlund

WEBB-TV I höstens första program från Svensk Webbtelevision krossar docent Jan Tullberg och doktorand Martin Hedlund myter om att den svenska befolkningen krymper och att pensionerna kan säkras av massinvandringen.

Andra frågor som tas upp gäller om det pågår ett befolkningsutbyte och om befolkningen verkligen behöver öka. Ett unikt program från Swebbtv som besvarar många livsavgörande frågor för blivande pensionärer som inte diskuteras ordentligt (även om Tullberg hördes i SVT Forum i vintras).

Läs mer »

FacebookTwitter

Inget mångkulturellt bokslut i Falköping

Hanna Wigh

Hanna Wigh (SD)

MASSINVANDRINGEN Sverigedemokraterna har vid ett flertal tillfällen i olika kommuner begärt så kallade mångkulturella bokslut – beräkningar på vad invandringen kostar för de enskilda kommunerna. Ingenstans har detta dock kunnat genomföras då inga andra partier velat gå med på förslaget. Och på måndagen blev det ytterligare ett nej i Falköping.

Hanna Wigh och SD Falköping vill räkna på vad invandringen till kommunen kostat under de senaste 20 åren. Efter att förslaget varit ute på remiss och kommunstyrelsen rekommenderat avslag, blev det ett slutgiltigt nej även i fullmäktige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Skattebetalarna kan tvingas rädda krisande Stampen-medier

Stampen Media GroupKRISMEDIA Politiskt korrekt msm-media krisar medan alternativmedier röner framgångar. Detta oroar de stora mediehusen och den svenska demokraturens nomenklatura, som på olika sätt försöker att tvinga skattebetalarna att hålla krismedia under armarna. Det senaste i raden av exempel på detta är att mediekoncernen Stampen, under vars paraply man återfinner medier som Göteborgs-Posten och ett stort antal vänsterliberala lokaltidningar, nu slipper betala merparten av sin skuld till Skatteverket på en halv miljard kronor, för att de ska kunna fortsätta sin verksamhet i etablissemangets tjänst inom åsiktskorridorens ramar.

Stampen begärdes för en tid sedan i konkurs på grund av enorma skulder. En halv miljard av dessa skulder var till Skatteverket. Koncernen ansökte om rekonstruktion och har nu fått klartecken för ackordsförslaget från i varje fall Skatteverket, som gladeligen avskriver 75 procent eller 375 miljoner kronor av koncernens skuld. Stampen behöver endast betala 125 miljoner av skulden.

Läs mer »

FacebookTwitter

Migrationsverkets kostnader ökar fyrdubbelt

morgan-johansson-feat-410x310

MASSINVANDRINGEN Jämfört med första halvåret 2015 har Migrationsverkets kostnader i år ökat nästan fyrdubbelt och 158 000 migranter finns idag inskrivna i verkets system.

20,4 miljarder slukade massinvandringen i sitt initiala skede under årets första sex månader. Enbart kostnaderna för personal, lokaler och övriga driftkostnader har ökat med nästan 100 procent under perioden.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bostadsrätter för 33 miljoner till nyanlända i Vallentuna

pengar

SVENSKEN SIST Nyligen uppmärksammade Avpixlat att Vallentuna kommun efter budgivning köpt en bostadsrätt för 1 650 000 kronor som man sedan hyr ut till en migrant. SD Vallentuna har tittat närmare på hur kommunen specialbehandlar nyanlända migranter och avslöjar att man köpt totalt 17 stycken bostadsrätter till en summa av 33 miljoner av skattebetalarnas kronor.

Vallentuna är långt ifrån ensamma om att ge nyanlända migranter denna typ av gräddfil, och förfarandet beror på den nya lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning som trädde i kraft den 1 mars.

Läs mer »

FacebookTwitter

Migrationsverket skrotar planerna på att fylla Sverige med modulhus

ÄNDRADE PLANER Migrationsverket meddelar nu att man avbryter planerna på att stå som byggherre för modulhus för migranter ute i landets kommuner. Orsaken uppges vara att man inte anser sig vara rätt myndighet för husbyggnation.

Den ogenomtänkta idén att lösa asylkaoset och systemkollapsen i mottagandet med att bygga modulhus har kritiserats hårt från många håll. Kritiken har handlat om allt från att det är en dyr forma av byggande, att det strider mot lagar, regler och stadsplanering till att det utgör en utstuderad form av svenskdiskriminering att prioritera nyanlända migranters boende när man i många år struntat i svenska ungdomars, studenters och andra gruppers skriande bostadsbehov.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat

Insamlingstips

Hjälp människor som tigger
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson