Kommun hyr villor för 2,5 miljoner kr för “ensamkommande”

Ahmad, ett "ensamkommande flyktingbarn" från Afghanistan.

Ahmad, ett “ensamkommande flyktingbarn” från Afghanistan.

ENSAMKOMMANDEINDUSTRIN Högsby kommun utanför Kalmar har skrivit på ett femårigt hyreskontrakt för två villor på Hasselvägen i Berga. Totalt förbinder man sig att betala nästan 2,5 miljoner kronor i hyra för villorna som ska omvandlas till asylboenden för s.k. ensamkommande flyktingbarn (afghanska och somaliska unga män i 20-25-årsåldern).

Villorna ska bli HVB-hem vilket innebär att det kommer att finnas lika många anställda i personalen som “barn” på boendet och bemanning dygnet runt. Det ska jämföras med personaltätheten på fritidshem med två anställda på mellan 20-40 barn. Det kan också jämföras med bemanningen på de få äldreboenden som finns kvar (många har lagts ned och/eller omvandlats till asylboenden). Även där är personaltätheten väsentligt lägre än på boenden för ensamkommande och nattetid har det förekommit att dementa äldre låsts in över natten och boendet lämnats helt obemannat.

Läs mer »

FacebookTwitter

Socialtjänstpersonal delade ut bidragspengar till asylsökare under bordet

pengarBIDRAGSKARUSELLEN I nästan fem års tid har handläggare på socialtjänsten i Krokoms kommun i Jämtland självsvåldigt delat ut extra bidragspengar till asylsökare utan att det dokumenterats eller föregåtts av några beslut. Pengarna har bara betalats ut till de sökande direkt under bordet.

Krokoms kommun har nu gjort en s.k. lex Sarah-anmälan mot sig själva till Inspektionen för vård och omsorg. Huruvida det blir några rättsliga konsekvenser för de anställda som deltagit i den olagliga utdelningen av skattebetalarnas pengar är oklart. Däremot kommer ingen som fått bidrag felaktigt att behöva betala tillbaka några pengar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nej till SD-förslag om gratis busskort till pensionärer

pensioner-invandring-410x300PENSIONÄRSFIENTLIGHETEN Avpixlat har vid flera tillfällen rapporterat om sjuklöverpartiernas iver att ovanpå allt annat också dela ut gratis busskort till asylsökare. Långt ifrån lika ivriga är man att ge motsvarande förmån till de som byggt Sverige till det välstånds- och välfärdsland som renderat oss förstaplatsen på omvärldens lista över asylparadis. När Sverigedemokraterna i Valdemarsvik föreslog gratis bussresor för kommunens pensionärer blev det tvärt nej från övriga partier. Det skulle bli för dyrt menar man.

Det var vid ett sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott i onsdags som förslaget gavs tummen ned. Den beräknade kostnaden på cirka 2 miljoner kronor om året ansågs för hög. Kommunen har påtvingats ett betydligt större asylmottagande än man har kapacitet för och det har dragit stora kringkostnader för kommunen utöver den ersättning man får från staten, något man protesterat mot men inför döva öron.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fakta om romer, del 11: Socialtjänsten

fakta_om_romerFAKTA OM ROMER I den elfte delen av Avpixlats stora artikelserie om den romska folkgruppen granskar vi romernas kontakter med socialtjänsten. Det finns en stor misstro från romernas sida mot olika myndigheter. I en undersökning uppgav 80% att de inte har något förtroende, eller inte särskilt stort förtroende, för socialtjänsten. Detta låga förtroende har ett nära samband med frågan om omhändertagande av barn. Rädslan och otryggheten får i sin tur konsekvenser för viljan att söka stöd och hjälp.

Att samhället ska omhänderta barnen är en skräck för många romska föräldrar. Detta baseras på historiska händelser. Det finns en närvarande oro för att historien ska upprepa sig. Uppfattningen är att socialtjänsten i stor utsträckning omhändertar barn med romskt ursprung och att detta sker på vaga eller felaktiga grunder. Men denna övertygelse har inget stöd i verkliga förhållanden där omhändertaganden av barn numera sker ytterst sällan och bara som en absolut sista utväg. Landets socialtjänster är dessutom väl medvetna om att de romska familjerna oftast inte önskar att barnen placeras utanför den egna kulturen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kommun köper gård till “ensamkommande” för nio miljoner

pengar

INVANDRING Liksom på många andra platser i Sverige, råder akut brist på bostäder för asylsökande i Hässleholm, där man nu beslutat att använda nio miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för att köpa en gård till så kallade “ensamkommande flyktingbarn”.

I dagsläget har kommunen åtagit sig att erbjuda 20 platser för “ensamkommande”, vilket man dock har svårt att tillgodose och man tvingas köpa platser i andra kommuner. En ny idé är att täcka en del av behovet genom att köpa före detta Vittsjö hotell för nio miljoner kronor.

Läs mer »

FacebookTwitter

Danmark halverar socialbidraget för asylsökare

Inger Støjberg

Danmarks integrationsminister Inger Støjberg.

DANMARK / BIDRAG Danmark vill signalera till världens ekonomiska migranter som planerar att missbruka asylrätten att man inte är ett bidragsparadis för dessa. Det gör man genom att nu nästan halvera försörjningsstödet till asylsökare. Folketinget i Danmark röstade igenom förslaget på onsdagen. De nya ersättningsreglerna börjar gälla fr.o.m. den 1 september.

Efter sänkningen får en asylsökare utan barn cirka 6.000 danska kronor i stället för som tidigare cirka 11.000 dkr i månaden. Den danska integrationsministern, Inger Støjberg (Venstre) kommenterar beslutet med att det ska ses som ett första steg mot att få invandringspolitiken tillbaka på rätt köl.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ytterligare ett vallöfte sviks – bensinskatten höjs igen

magdalena andersson min

EKONOMI Det är dyrt att vara hela världens humanitära stormakt. Trots att finansminister Magdalena Andersson inför valet 2014 lovade att inte höja bensinskatten, gör man just det – och ännu mer än beräknat.

“Det är jättedyrt att tanka bensin som det är, vi ser inget behov av att höja bensinskatten”, sade Andersson till Expressen i augusti 2014. Liksom med ett flertal andra löften, svek men detta i våras då regeringen aviserade att man avsåg höja bensinskatten med 44 öre/litern.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fler “ensamkommande” per vecka än vad systemet dimensionerats för att hantera per år

Ahmad, ett "ensamkommande flyktingbarn" från Afghanistan.

Ahmad, ett “ensamkommande flyktingbarn” från Afghanistan.

ASYLKAOS Det kommer nu varje vecka över 600 så kallade ensamkommande flyktingbarn (somaliska och afghanska män i 25-årsåldern) till Sverige. På Migrationsverket har hanteringen helt brutit samman. Verkets generaldirektör Anders Danielsson erkänner att det nu kommer fler “ensamkommande” på en vecka än vad systemet är dimensionerat att hantera under ett helt år.

Danielsson efterlyser nu vad han kallar “konstruktiva lösningar” och “bjuder in kommunerna till dialog”. Som konstruktiv lösning räknas inte att minska mottagningsvolymerna till hanterbar nivå. Det Danielsson med förskönande omskrivningar som “lösningar” och “dialog” i realiteten menar är istället att Migrationsverket dikterar medan kommunerna som redan går på knäna tiger och samtycker till att ta emot ännu fler, alternativt blir föremål för rättsliga åtgärder.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vänsterextrem hatsajt spekulerade bort miljoner av fackmedlemmarnas pengar

politsm förlustMEDIEFIASKO Den vänsterextrema hatsajten Politism blöder pengar. Nästan en miljon kronor per månad har Politism gått back sedan man blev affärsdrivande. Det visar uppgifter från Bolagsverket.

Politism startades 2013 på initiativ av från Aftonbladets SD-hatiska politiska redaktör Karin Pettersson och med kapital från Aftonbladets ägare Schibsted men miljonbelopp har även tagits från svenska arbetares fackföreningsavgifter via LO-förbundet Kommunal och LO centralt och pytsats in i hatsajten. Profilen har varit att torgföra extrema vänsteråsikter med ett slaskjournalistiskt tilltal.

Läs mer »

FacebookTwitter

Merit Wager: Om myndigheter gjort sitt jobb hade IKEA-morden inte skett

Merit Wager

Merit Wager

IKEA-MORDEN Den migrationspolitiska bloggaren och författaren Merit Wager riktar i ett inlägg på lördagen skarp kritik mot Migrationsverket och andra myndigheter som hon menar genom att inte ha gjort sitt jobb indirekt är medskyldiga till att två svenskar brutalt knivmördades på IKEA i Västerås i måndags.

I sin anklagelseakt mot de svenska myndigheterna skriver Wager bl.a: “Om svenska myndigheter hade gjort sitt jobb, det vill säga följt lagen och gällande beslut och omedelbart avvisat mördaren på Ikea (vilket de missade inte bara en, utan två gånger), så hade 1) två helt oskyldiga personer: en mor och hennes son inte varit döda idag, 2) alla som betalar bland världens högsta skatter som vi får allt mindre för, inte behövt bekosta dyr vård på sjukhus för mördaren, dyra rättegångar med advokater och domare med mera samt 3) skattebetalare i Sverige inte behövt riskera att tvingas bekosta mördarens sannolikt mycket långa vistelse i svenskt fängelse för uppåt 4.000 kr/dygn!

Läs mer »

FacebookTwitter

Chockhöjning av trängselskatt i Stockholm efter rödgrönrosa beslut

Trängselskatt-stockholm

TRÄNGSELSKATT Från och med den 1 januari höjs trängselskatten i Stockholm kraftigt. Fler områden blir också skattepliktiga. Undantaget för Lidingöbor försvinner redan efter sommaren.

Det miljöpartistiska avtrycket på Stockholmspolitiken gör sig återigen påmint. Den här gången är det Stockholms bilister som ska straffas ytterligare. Efter löftesbrott från socialdemokraterna i Stockholm om att inte införa trängselskatt följt av en tveksam tolkning av en folkomröstning där en majoritet i Storstockholm som berörs av skatten sade nej men innerstadsborna sade ja, anser nu politikerna i stadshuset att man utan att gå till väljarna kan trissa upp den impopulära skatten ytterligare. Och det rejält.

Läs mer »

FacebookTwitter

Jason “Timbuktu” Diakité avslöjad som politisk hycklare

Rebecca Weidmo Uvell och Jason 'Timbuktu' Diakite

Grävande debattören Rebecca Weidmo Uvell och Jason ‘Timbuktu’ Diakite som hatar kapitalister hela vägen till banken.

VÄLFÄRDSHYCKLARE Den borgerliga samhällsdebattören Rebecca Weidmo Uvell kritiserar i skarpa ordalag artisten Jason “Timbuktu” Diakité för att ägna sig åt politiskt hyckleri. Diakité invigningstalade under Stockholm Pride men ägnade i stället för hbtq-frågor talet åt ett frontalantrepp på det onda och giriga näringslivet som han menar smiter undan sitt ansvar för det skattefinansierade välfärdssamhället. Weidmo Uvell har granskat Diakité och det visar sig att han är verksam i flera bolag där han genom aggressiv skatteplanering pressat ned sitt skattebetalande till ett minimum.

I sitt invigningstal rasade Diakité mot näringslivet och indirekt mot den politiska borgerligheten som han anser sätter företagen framför människorna, företag som vinstmaximerar och undviker att betala skatt och därmed undandrar sig sitt ansvar för att bidra till ett bättre samhälle. Detta (inte de hundratals miljarder massinvandringen belastar statsbudgeten med) har enligt Diakité lett till en nedmontering av välfärden och att fler svenskar fått det sämre ställt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Pengar för flyktingläger slut

Foto: PH3 James R. Klein / Wikimedia Commons

Foto: PH3 James R. Klein / Wikimedia Commons

HJÄLP I NÄROMRÅDET Medan de riktiga flyktingarna ute i världen fortsatt lider, sker den rödgröna regeringens enskilt största satsning på invandring till Sverige samtidigt som inflödet av så kallade “ensamkommande flyktingbarn” skenar med tillhörande kostnader.

Hjälp i närområdet är en politik Sverigedemokraterna länge förordat, i motsats till den extremt dyrbara och destruktiva invandringen till Sverige resten av sjuklövern vill upprätthålla. I det stora hela är det ytterst få som kommer till Sverige, i synnerhet om man tittar till andelen riktiga flyktingar, men samtidigt alltför övermäktiga volymer för ett litet välfärdsland som Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Svenskt nödlån till Grekland

magdalena andersson min

GREKLANDSKRISEN Idag blev det klart att Sverige deltar i EU:s nödlån till Grekland och riksdagens EU-nämnd har gett klartecken. Endast Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet var emot.

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S), som borde ha fullt upp med att rädda sitt eget land från fördärv, riskeras inte svenska skattebetalares pengar och därför gick man med på detta.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kommunen överklagar – vill inte betala flygbiljetter för asylsökandes tio barn

Jörgen Persson (S)

Jörgen Persson (S)

NEJ TILL ALLT ÅT ALLA Avpixlat har tidigare rapporterat om en bidragsberoende asylsökare i jämtländska Bräcke kommun som ansökte om 45.000 kr i socialbidrag för att flyga sina tio barn till Sverige. Han fick nej, överklagade och fick rätt av Förvaltningsrätten. Nu meddelar den socialdemokratiskt styrda kommunen att man i sin tur avser att överklaga Förvaltningsrättens beslut. Den kommunalt finansierade socialbidragsbudgeten räcker inte för att finansiera den här typen av kostnader, menar kommunen och kräver att staten skjuter till pengar om den anser att asylinvandrare ska ha rätt till bidrag för sina anhörigas flygresor.

De tio barnen befinner sig redan i Sverige. Pappan hade innan han begärde socialbidrag för flygbiljetterna, tagit ett lån på 45.000 kr för att flyga hit de tio barnen. Nu i efterhand vill han slippa betala lånet och tycker i stället att de svenska skattebetalarna kan stå för notan. De har ju ändå försörjt honom i flera år och ska även försörja hans barn till kostnader som uppgår till miljonbelopp, så varför ska kommunen bråka om en i sammanhanget skitsumma som 45.000 kr, resonerar mannen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Migrationsindustrin blomstrar och sätter nya rekord

kostnader migration och integration ff3MASSINVANDRINGEN Migrationsindustrin, det enda området där skattkistan tycks vara bottenlös och man aldrig ifrågasätter de ständigt ökande kostnaderna, fortsätter att generera miljoner och åter miljoner på skattebetalarnas bekostnad.

Och bäst av alla går det för Bert Karlsson och hans Jokarjo AB som hittills i år fakturerat tre gånger så mycket som i fjol. Enligt preliminära siffror för första halvåret i år har Karlssons bolag fakturerat Migrationsverket mer än 130 miljoner kronor – för blott tre år sedan låg motsvarande summa på mindre än en miljon.

Läs mer »

FacebookTwitter

30 miljoner kr för SFI åt alla som ännu inte beviljats asyl


Ljudlipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

SFI ÅT ALLA Svenska för invandrare, SFI, och kurser i samhällsorientering har av naturliga skäl varit öppna endast för den som beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Det har efter ett regeringsbeslut på torsdagen ändrats så att alla som kommer hit ska bjudas på SFI av de svenska skattebetalarna, alltså även de som kanske inte kommer att få stanna i Sverige. För att möjliggöra detta pytsar staten nu in ytterligare flera tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar i verksamheten. Vad de flesta skattebetalare sannolikt inte känner till är dock att de även tidigare har fått betala för sådan verksamhet. Studieförbunden, som är de aktörer som oftast är utförare av SFI och samhällsorientering, har nämligen i strid med lagar och regelverk ägnat sig åt att lägga ned andra kurser och i stället använda pengarna till SFI-kurser för alla de som inte varit berättigade.

Både socialdemokratiska ABF och borgerliga Vuxenskolan har ägnat sig åt det olagliga missbruket av skattebidrag man får för att bedriva sin studieförbundsverksamhet. Detta skryter man nu i efterhand öppet med. Peter Zetterman på ABF i Örebro län tycker att det är horribelt att inte alla i hela världen oavsett vistelsestatus ska ha rätt till svenskaundervisning på den svenska skattebetalarnas bekostnad. Allt annat är “apartheid” menar han och ser inga problem med att hans avdelning förfarit egenmäktigt och sannolikt brottsligt med skattemedel.

Läs mer »

FacebookTwitter

Invandrare fick rätt till socialbidrag för att flyga hit sina tio barn

pengarSKATTEPENGAR PÅ VIFT Svenska folket fortsätter att betala sina skatter trots att miljarder och åter miljarder av dessa används till den destruktiva massinvandringspolitiken. Frågan är hur många bisarra fall som det från Bräcke det behövs för att få denna vilja att krackelera på allvar.

Tidigare har vi bland annat hört om fall där påstådda flyktingar beviljas diverse bidrag för att efter permanent uppehållstillstånd säkrats kunna resa tillbaka till det land man säger sig ha flytt ifrån. I det här fallet handlar det om en man boende i Bräcke som förvaltningsrätten gett rätt till socialbidrag för att flyga sina tio barn till Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Majoritet av svenska folket befarar välfärdskollaps p g a massinvandringen

pengarMÄTNING Förutom att svenska folket vill att massinvandringen ska minskas och att Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken, befarar de även att massinvandringen kan hota välfärden.

Medan 66 procent av de tillfrågade uppger att vi inte har råd med “gratis” välfärd med dagens höga nivåer på invandringen, anser samtidigt 55 procent att alla som bor i Sverige ska få ta del av denna välfärd.

Läs mer »

FacebookTwitter

DN: Invandringen stor vinst och IS-terrorister inget hot mot Sverige

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

MEDIA Peter Wolodarskis och Dagens Nyheter utlovade så kallade agendasättande journalistik fortsätter att briljera. Bara idag lyckas man åter igen låta påskina att invandringen skulle vara en massiv ekonomisk vinst för Sverige och i en ledare menar man att IS-terrorister inte skulle utgöra en fara för Sverige.

Just DN har intagit något av en särställning bland svenska medier då det gäller mångkulturell propaganda. Nationalekonomen Tino Sanandaji, som lär såga även detta senaste försök till att glorifiera massinvandringen, konstaterade nyligen på Facebook att den enda källan DN kan användas till är sporten.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Bli medlem i SD
Annonsera på Avpixlat
Fakta om romer - artikelserie
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld