Svidande vidräkning med Alliansens integrationspolitiska naivitet

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

INTEGRATIONSHAVERIET Expressens ledarskribent Anna Dahlberg levererade på lördagen ytterligare en snyting åt den skriande inkompetens som mer än något annat präglat svensk integrationspolitik. Denna gång är det den förra borgerliga Alliansregeringens införande av s.k. etableringslotsar som står i fokus för Dahlbergs kritik. Hon kallar Alliansen för “naiva borgare” och menar att en grupp i samhället står i särskild tacksamhetsskuld till Alliansregeringen – de kriminella. Detta för att den öppnade de svenska välfärdssystemen på vid gavel för fusk och brottslighet.

Som Avpixlat tidigare rapporterat tvingades den nya rödgröna regeringen skrota systemet med etableringslotsar, dvs personer rekryterade på konsultbasis av Arbetsförmedlingen i syfte att få nyanlända invandrare i arbete. Droppen som fick bägaren att rinna över var avslöjandet om att lotsarna, vid sidan av en lång rad andra oegentligheter, börjat rekrytera jihadterrorister åt Islamiska Staten.

Läs mer »

Share

Migrationsverket begär 18 miljarder extra

Migrationsverket 943993MASSINVANDRINGEN De budgeterade 156 miljarderna för mandatperioden räcker inte. Migrationsverket kräver nu ytterligare 18 miljarder för att klara av byråkratin kring massinvandringen under de nästkommande fem åren.

Regeringen Löfvens enskilt största satsning är på massinvandringen för vilket man avsatt smått otroliga 156 miljarder under mandatperioden.

Läs mer »

Share

200 miljarder för massinvandringen

MASSINVANDRINGEN Samtidigt som “Migga_X” ger oss Migrationsverkets tabeller över myndighetens finansieringsbehov, framkommer det att massinvandringens kostnader under mandatperioden kommer landa på ca 200 miljarder.

Då SD räknade på ca 120 miljarder för mandatperioden, hånades partiet och de sedvanliga så kallade experterna kallade siffrorna oseriösa med mera. Nu är det nationalekonomen Joakim Ruist som redovisar siffror från en egen studie.

Läs mer »

Share

Schyffert räknar

Henrik Schyffert

HEJ MATEMATIK I ett uppmärksammat Facebook-inlägg nyligen visade Henrik Schyffert varför vi bör vara glada över att han valde en karriär som komiker och inte en som nationalekonom och finansminister.

Schyffert tyckte han drog till ordentligt i överkant när han uppskattade massinvandringens kostnader till 120 miljarder kronor om året. I själva verket finns beräkningar av väsentligt mer räknekunniga än Schyffert som visar att de verkliga kostnaderna är ännu högre. Men vi gör som Schyffert och säger Ähh, vad fan. Eftersom vi vet att vänstertrollen där ute kommer att skrika att det inte stämmer och att vi överdriver, så godtar vi i detta sammanhang hans siffra.

Läs mer »

Share

Regeringen nobbar försvarets krav på ökade anslag

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

PRIORITERINGAR Spendera 156 miljarder på massinvandringen, med krav från Migrationsverket på ytterligare 48, men nobba försvarets krav på fyra extra miljarder per år, anser regeringen Löfven är rätt prioritering.

Sjuklövern har under de senaste decennierna systematiskt hackat sönder det svenska försvaret, kvar finns några spillror. I tider av en mer osäker omvärld, nu även med importerad terrorism, är det extra allvarligt att regeringen med finansminister Magdalena Andersson (S) i spetsen säger nej till försvarets krav.

Läs mer »

Share

Östersunds kommun lägger 50 miljoner på asylsökande

kostnader migration och integration

MASSINVANDRINGEN På tisdagen beslutade kommunstyrelsen i Östersund att kommunen ska ta emot knappt 600 asylsökande, varav ca 40 så kallade “ensamkommande flyktingbarn”. För att ge dessa någonstans att bo har man samtidigt beslutat att avsätta 50 skattemiljoner till att köpa och bygga nya bostäder.

Efter beslutet har debatten gått hög på sociala medier och många är upprörda över hur svenskarna åter igen får stå tillbaka. Kommunen menar att man varit för dåliga på att informera om varför man beslutat som man gjort.

Läs mer »

Share

Migrationsverket kan tvingas ge mat och logi åt EU-tiggare

Merit Wager

Merit Wager

INVANDRINGSHAVERIET Migrationsverket kan tvingas ge bostad och uppehälle åt östeuropeiska tiggare, och anhöriga till arbetskraftsinvandrare omfattas inte av försörjningskrav. Detta avslöjades i förra veckan på Merit Wagers blogg.

Den av många Avpixlat-läsare välkända debattören Merit Wager fortsätter oförtrutet att på sin blogg granska asylhaveriet, ofta med hjälp av information från anonyma “miggor” (tjänstemän på Migrationsverket). I förra veckan gjorde Wager två häpnadsväckande avslöjanden om den närmast gränslösa släpphänthet som präglar svensk asyl- och invandringspolitik.

Läs mer »

Share

Så sänker du tandläkarräkningen

SÄRBEHANDLING Diskriminering gillas vanligtvis inte – men då det är svenskarna som diskrimineras går det alldeles utmärkt. Efter protester mot att tiggare i Östergötland gavs gratis tandvård höjdes priset för romerna – till 50 kronor.

I videon ovan ges en snabb men enkel lektion i hur du sänker din tandläkarräkning rejält med bara några ord.

Share

Subventionerade busskort till asylsökande i Skellefteå

SD valaffisch buss Heja SverigeSÄRBEHANDLING Enligt Anette Lindgren (M) vill Skellefteå kommun växa och nå 80 000 invånare, vilket asylsökande kan göra verklighet av, och nu vill hon att dessa inte ska behöva betala mer än 100 kronor för sina busskort.

De subventionerade busskorten skulle enligt Lindgren hjälpa de asylsökande att integreras i samhället. Skulle förslaget genomföras kommer det kosta kommunen – en miljon per månad.

Läs mer »

Share

Bråttom ta ställning om fortsatt vapenexport till Saudiarabien

Saudiarabiens kung, Margot Wallström, Mikael Damberg

Foto: Saudiska försvarsministeriet / Johannes Jansson / Janwikifoto

VAPEN TILL DIKTATURER Saudiarabien är ett land som i mångt och mycket påminner om det muslimska kalifat som IS och al-Qaida vill instifta i större skala. Landet är en totalitär diktatur under sharia och en strikt medeltida wahabistisk tolkning av islam. Likt IS stympar, stenar, piskar och halshugger den saudiska regimen medborgare som inte följer islam till punkt och pricka och kvinnors rättigheter är starkt begränsade. Uppgifter finns också om att landet stöttar terrorgrupper. Saudiarabien är också ett land som Sverige exporterat vapen till för många miljarder kronor. Snart går gällande avtal ut och det är dags att ta ställning till om exporten ska fortsätta. Regeringen vill dock inte lämna besked hur man avser att göra. Exportintäkter står emot mänskliga rättigheter.

Om fyra månader måste regeringen säga upp vapenförsäljningsavtalet med Saudiarabien, i annat fall förlängs det automatiskt i ytterligare fem år. De medeltida förhållandena i den muslimska diktaturen Saudiarabien har på senare tid rönt internationell uppmärksamhet i samband med att en norddömd kvinna halshöggs offentligt på öppen gata i Mecka och att en bloggare som kritiserat det hårda religiösa styret dömts till 1000 piskrapp att verkställas med 50 rapp i veckan. Piskning är ändå en för saudiska förhållanden lindrig påföljd för att kritisera eller förneka islam. Stening, halshuggning och stympning är vanliga straff för den sortens “brott”.

Läs mer »

Share

Försvaret behöver akut tillskott på tre miljarder om året


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

POLITIK ÄR ATT PRIORITERA Försvaret vill se en budgetförstärkning på minst tre miljarder kronor per år de närmaste åren för att kunna uppfylla de krav som försvarsberedningen ställt på försvarsmakten och för att laga de värsta hålen i Sveriges snart snudd på obefintliga territoriella försvar. Enligt regeringen är det dock högst osäkert om det är pengar som finns. Däremot har man inga problem att under motsvarande period tillgodose Migrationsverkets krav på 48 miljarder kronor i budgetförstärkning för att klara ett ökat asylmottagande.

Det har varit påtagligt svårt att få överbefälhavare Sverker Göransson och försvarsminister Peter Hultqvist (S) att berätta vilka pengar det handlar om för att åstadkomma de akuta lagningar av försvaret som en yrvaken försvarsberedning efter decennier av nedmonteringar nu plötsligt kommit till insikt om behövs. Men nu framkommer uppgifter om att det rör sig om i storleksordningen 3 miljarder kr per år. Detta har fått regeringen och inte minst finansministern att skruva besvärat på sig. Några sådana pengar finns inte i ett Sverige där “ladorna är tomma” är det underförstådda budskapet.

Läs mer »

Share

Asylsökande tär på den danska statskassan

Foto: Per Palmkvist Knudsen

Foto: Per Palmkvist Knudsen

DANMARK Ökningen av antalet asylsökande som beräknas komma till Danmark under 2015 tros kosta nio miljarder.

Strax före jul avsatte den danska regeringen 4,5 miljarder extra för att täcka de ökade utgifterna. De väntade nio miljarderna är en fördubbling jämfört med i fjol, och en tredubbling jämfört med 2011.

Läs mer »

Share

Riksdagskommunist protesterar mot SDU-bidrag: “Inte demokratiska”

Gustav Kasselstrand, Rossana Dinamarca

Gustav Kasselstrand (SDU), Rossana Dinamarca (V)

BISARRT På torsdagen meddelade Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, på sin webbplats att man i år, i likhet med övriga partiers ungdomsförbund, beviljats statsbidrag via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen). Beslutet har föranlett Vänsterpartiets riksdagsledamot Rossana Dinamarca att skriva en debattartikel i Aftonbladet där hon uppmanar regeringen att “tänka om”. Enligt Dinamarca respekterar inte SD och SDU demokratiska idéer.

SDU har sökt detta bidrag i flera år men varje gång fått sin ansökan underkänd av MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen) i vad som mer än något annat framstått som ren politisk obstruktion. Styrelsen har behandlat SDU:s ansökningar på ett helt annat sätt än vad man gjort med övriga ungdomsförbunds. När nu SDU äntligen behandlas rättvist och demokratiskt, då går alltså en av riksdagens mest hårdföra kommunister ut och hävdar att SD och SDU inte skulle respektera demokratiska idéer.

Läs mer »

Share

Pengarna slut – inga nya reformer möjliga

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

TOMMA LADOR Då Fredrik Reinfeldt inför valet 2014 vädjade till svenska folket att åsidosätta alla ambitioner om reformer för att kunna upprätthålla massinvandringen, konstaterade han även att reformutrymmet var uppätet av samma skäl – ett läge Ekonomistyrningsverkets nya prognos bekräftar.

Enligt Ekonomistyrningsverkets nya prognos sjunker underskottet i statens finanser från 81 miljarder i år till 56 miljarder nästa år. Marginalerna till utgiftstaket är små under de kommande åren och några utgiftsökningar, nya reformer som utlovats vitt och brett av decemberkartellen och Vänsterpartiet, är inte möjliga enligt myndigheten.

Läs mer »

Share

En halv miljon i kulturstöd till Expo

Expo, tre nummerKULTURSTÖDSMISSBRUKET Den öppet SD-fientliga och vänsterpropagandistiska tidningen Expo får även i fortsättningen statligt kulturstöd. I år uppgår bidraget från skattebetalarna till hela 475.000 kronor, vilket är ett av de högsta beloppen som betalas ut av Kulturrådet.

Kulturstödet inrättades som ett stöd till kulturtidskrifter, dvs tidskrifter som bevakar kulturområdet – musik, film, teater, litteratur, bildkonst osv. Det har emellertid i allt större utsträckning kommit att missbrukas som ett förtäckt presstöd för politiska trycksaker och oftast då extremt vänstervridna sådana.

Läs mer »

Share

Massinvandringen lönsam affär för Ica Banken

kostnader migration och integrationMIGRATIONSINDUSTRIN Även Ica tjänar på mångmiljardindustrin massinvandringen utgör, detta genom att Ica Banken kräver varken konto eller legitimation för sina förbetalda Mastercard-anknutna kort som Migrationsverket delar ut till asylsökande.

Migrationsverket har sedan tio år tillbaka använt främst Ica Banken för att dela ut dagpeng. Under bara 2014 delades nästan 100 000 kort ut, och sedan samarbetet tog fart på allvar 2006 rör det sig om ca 700 000 kort.

Läs mer »

Share

Sanandaji vederlägger Harrison

Tino SanandajiINVANDRINGENS KOSTNADER Nationalekonomen Tino Sanandaji har, till följd av den desinformation som i invandringsdebatten regelmässigt sprids av media och förmenta men mindre nogräknade auktoriteter, sett sig nödsakad att ägna alltmer av sin tid och gärning åt att styra upp denna offentliga diskussion. Nyligen slog han rekord i s.k. crowdfunding när han bad allmänheten om hjälp att finansiera den bok han ämnar skriva på temat svensk invandring. Nyligen gjorde historikern Dick Harrison våld på sin akademiska disciplin i en kolumn i SvD med rubriken med rubriken ”Invandrarna är en vinst för Sverige”. I den driver Harrison tesen att historien bevisar att invandring undantagslöst gynnat den svenska ekonomin. Sanandaji påtalar att Harrison, som varken är ekonom eller ekonomhistoriker, grundar många av sina argument på rena sakfel.

Som Avpixlat tidigare rapporterat, har etnologiprofessorn och medförfattaren till böckerna Invandring och mörkläggning I och II,  Karl-Olov Arnstberg, dissekerat Harrisons kolumntext i SvD och befunnit den gravt undermålig och behäftad med sakfel. Nationalekonomen Tino Sanandaji kommer till samma slutsats i ett långt blogginlägg han ägnat åt Harrisons text. Själv finner sig Harrison så generat avklädd att han inte kan bemöta kritiken i sak. I stället ägnar han en uppföljare åt att citera en rad tillmälen han fått ta emot per mejl från läsekretsen efter sitt förvirrade gästspel i invandringsdebatten. Harrison försöker med detta styra bort diskussionen från sina egna tillkortakommanden och till att i stället handla om näthatare och rasister.

Läs mer »

Share

1 miljard i socialbidrag i mångkulturens kronjuvel

Malmö - en pangstadMASSINVANDRINGEN Invandring berikar, heter det – trots att forskningen säger att den sociala sammanhållningen krackelerar av för mycket av den goda varan. Invandring är ett plus, heter det också – trots att all forskning visar på kraftiga minus (beroende på vilka invandrargrupper – samtliga inräknade blir dock minus). I den svenska mångkulturens kronjuvel Malmö beräknas kommunen i år betala ut en miljard kronor i socialbidrag.

Malmös usla ekonomi går endast runt på grund av ersättning från kommunernas gemensamma utjämningssystem. I oktober befarade man att kommunen skulle gå back nästan 240 miljoner nästa år.

Läs mer »

Share

Tino Sanandaji i diskussion om invandring och integration

INVANDRING OCH INTEGRATION Kanal Globals diskussionsprogram Miniatyr gästades i slutet av november i år av nationalekonomen Tino Sanandaji. I studion fanns även Almegas Li Jansson från arbetsgivarorganisationen Almega. Samtalet kretsade kring invandring och integration.

Som Avpixlat tidigare rapporterat har Tino Sanandaji slagit rekord i svensk s.k. crowd funding, dvs finansiering från allmänheten, för sitt aviserade projekt att skriva en bok om de senaste decenniernas svenska massinvandring och dess konsekvenser. En mycket efterfrågad bok i en tid då större delen av det svenska politiker- och mediaetablissemanget ägnar sig åt att sprida desinformation och många auktoriteter på området tiger av rädsla för att utpekas som främlingsfientliga och omintetgöra sina akademiska karriärer.

Läs mer »

Share

Höjda skatter för kommuner och landsting att vänta

pengarVÄRLDSSAMVETET SVERIGE I en ny rapport slår Sveriges kommuner och landsting, SKL, fast att höjda skatter kommer bli nödvändiga för att tackla de “många utmaningar” som väntar kommuner och landsting.

Resultatet för Sveriges kommuner och landsting förväntas bli nio miljarder 2014, fyra miljarder mindre än 2013. Som främsta anledning till det försämrade resultatet anges tillfälliga intäkter som återbetalning av försäkringspremier från AFA Försäkring och uteblivna höjningar av generella statsbidrag under året. Preliminärt kommer skatten att höjas i 24 kommuner och fyra landsting till nästa år.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld