Tyst om regeringens största budgetsatsning – invandringen

kostnader migration och integration

BUDGETSMUSSEL På torsdagen presenterade den rödgröna regeringen sin budgetproposition. Medieintresset kring denna har i många avseenden varit stort och hur många miljarder som satsas på jobb, utbildning, vård, omsorg, infrastruktur osv har redovisats och nagelfarits omsorgsfullt. Kring budgetsatsningarna på områdena migration och integration har det emellertid rått total medietystnad, detta trots att det rör sig om de i särklass största utgiftsökningarna i statsbudgeten.

Det har exempelvis berättats att regeringen satsar 3,4 miljarder kronor på skolan, 2,3 miljarder på infrastruktur, 2,1 miljarder på sjukvården, 2 miljarder på äldreomsorgen och 2 miljarder på sänkt pensionärsskatt. Att man låter kostnaderna för invandringen skena iväg med betydligt högre belopp håller såväl regeringen som dess handgångne i vänsterliberal media däremot solidariskt tyst om.

Läs mer »

Share

Regeringen presenterade budgetpropositionen

POLITIK Finansminister Magdalena Andersson (S) och den rödgröna regeringen presenterade idag sin budgetproposition. 156 miljarder satsas på den fortsatta massinvandringen under mandatperioden.

25 miljarder kronor ligger till grund för satsningar man vill göra under 2015. De flesta satsningarna har redan varit kända – hälso- och sjukvård, skola, sänkt skatt för pensionärer men höjd för de som arbetar, höjd a-kassa och mer personal i äldrevården.

Läs mer »

Share

80 procent av alla gifta par som får socialbidrag i Danmark är invandrare

socialbidrag kontantstöd invandrare DanmarkDANMARK / INVANDRINGENS KOSTNADER Antalet gifta par i Danmark som har s k kontantstöd, dvs socialbidrag, har ökat kraftigt de senaste åren. Färska siffror visar att gruppen invandrare och deras barn är kraftigt överrepresenterade bland bidragstagarna och att deras andel dessutom ökar.

Av alla gifta par som får socialbidrag i Danmark är hela 80 procent invandrare. De borgerliga partierna lanserar, som en reaktion på de skenande socialbidragskostnaderna och i syfte att bromsa utvecklingen, ett återinförande av det tak för utbetalningar som tidigare fanns men sedermera avskaffades. Regerande Socialdemokraterna är kritiska till åtgärden och menar att ett tak bara skapar mer fattigdom. I stället anser man att lösningen stavas satsningar på mer utbildning.

Share

Asylmottagande – vinst för entreprenörer, förlust för kommuner

Migrationsverket med grafINVANDRINGENS KOSTNADER Det är i de flesta fall en rejäl förlustaffär för skattebetalande kommuninvånare när privata entreprenörer smäller upp asylboenden i kommunen. Runt alla dessa asylboenden uppstår höga merkostnader för för sådant som skola, barnomsorg och en rad andra offentligfinansierade tjänster. Det är utgifter som inte täcks av den ersättning kommunen får från av staten.

Att det förhåller sig så framgår av en pilotstudie som Migrationsverket tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomfört. Bara under det senaste halvåret har runt 60 privata asylboenden slagit upp dörrarna i kommuner runt om i Sverige, detta ofta utan att kommunpolitiker och -invånare informerats, än mindre fått ett ord med i laget.

Läs mer »

Share

Fler svikna löften från S mot löntagare och småföretag

Finansminister Magdalena Andersson (S) och näringsminister Mikael Damberg (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S) och näringsminister Mikael Damberg (S). Foto Frankie Fouganthin (M.A.), Janwikifoto (M.D.), Wikimedia Commons

BRUTNA LÖFTEN Den S-ledda regeringen har knappt hunnit tillträda innan den på löpande band börjat svika sina vallöften. Nu kan ytterligare ett par sådana läggas till skaran, varav det ena – mindre höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt – drabbar löntagare och det andra – oförändrat sjuklöneansvar för arbetsgivare – slår mot småföretagare.

På söndagen grillades finansminister Magdalena Andersson hårt i SVT Agenda om varför man sviker löftet till vanliga löntagare om att de med en S-ledd regering inte skulle drabbas av höjd inkomstskatt. Detta sker nu genom att skiktgränsen för statlig inkomstskatt inte så som hittills varit praxis höjs i paritet med löneökningarna, vilket innebär att betydligt fler, runt 70.000 löntagare, blir skattskyldiga jämfört med tidigare.

Läs mer »

Share

Fri tandvård till zigenartiggare i Varberg


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ALLT ÅT ALLA I Varberg har tandläkaren Johan Hagman beslutat sig för att ge fri vård till zigenartiggarna i staden. Även andra specialister och vårdcentraler använder utrustning som är betalda av, och avsedda för, skattebetalarna för att vårda tiggarna.

Då zigenartiggarna kommer från ett annat EU-land har de inte rätt till subventionerad vård och tandvård i Sverige – lustigt nog för att de inte är illegala invandrare, “papperslösa”, eller asylsökande. Det försäkringskort EU-medborgare kan ta med sig till andra medlemsstater som garanterar dem vård på hemlandets bekostnad ska vara för dyrt, menar tiggarna. I många länder är dock detta kort helt gratis.

Läs mer »

Share

S och MP överens om ökad tvångskvotering av föräldraförsäkringen

Föräldrar

POLITISK KLÅFINGRIGHET Regeringspartierna har kommit överens om att frånta föräldrar ytterligare självbestämmande över vem som ska vara hemma hur mycket med barnen. S och MP går nu vidare med en redan påbörjad detaljstyrning av svenskarnas vardag genom att tvångskvotera ytterligare två månader i föräldraförsäkringen.

De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den första januari 2016 och innebär att mamman och pappan fråntas möjligheten att överlåta ytterligare varsin föräldraledighetsmånad. S och MP är även överens om att skrota jämställdhetsbonusen. Förslagen finns med i den rödgröna regeringens budget som presenteras på torsdag.

Läs mer »

Share

Hård kritik mot svensk invandringspolitik

Migrationsverket med grafMASSINVANDRINGEN När den svenska massinvandringspolitikens fasad nu börjat krackelera på allvar, vågar sig alltfler på att kritisera den offentligt. Idag publiceras två debattartiklar med skarp kritik mot den ohållbara invandringspolitiken, som den nya rödgröna regeringen lovat upprätthålla efter alliansen.

I Svenska Dagbladet är det representanter för diverse biståndsorganisationer som riktar kritik mot hur en stor del av det svenska biståndet, avsett att hjälpa på plats där det dessutom gör mångdubbel nytta, går till Migrationsverket för att finansiera massinvandringen till Sverige. Och i Dagens Samhälle är det fem skribenter med bakgrund inom S, M och C som menar att den svenska invandringspolitiken “behöver reformeras i grunden för att inte riskera ett systemhaveri”.

Läs mer »

Share

200 miljoner till nyanlända invandrarelever

SKOLAN Den rödgröna regeringen börjar nu avisera sina framtida ekonomiska avsikter, och idag är det skolan som står i fokus. Knappt en halv miljard kronor extra ska under 2015 gå till skolor där resultaten är dåliga.

Idag presenterade Stefan Löfven (S) och den nya regeringen sin skolbudget. Enligt Dagens Nyheter innebär denna bland annat 475 miljoner kronor under nästa år till ca 200 grundskolor där resultaten är låga. Av dessa 475 miljoner ska 200 gå till stöd för nyanlända invandrarelever. Målet är att alla elever ska nå målen i samtliga ämnen.

Läs mer »

Share

Sverige går mot sämre ekonomiska tider

EKONOMI Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) är Sveriges finanser i riktigt dåligt skick och det kommer att dröja länge innan det så kallade överskottsmålet kan nås igen. Det framkom på en pressträff ministern höll i morse.

Överskottsmålet ska uppgå till en procent av BNP för att användas som en buffert i statskassan. Dessa mål tror Andersson inte kommer nås igen förrän nästa mandatperiod. Och hon lägger skulden på alliansen.

Läs mer »

Share

Regeringen höjer pensionärsskatten

pengarSVEK Trots löften om att göra det motsatta, har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet beslutat att återinföra den särskilda löneskatten för personer över 65.

Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) beror den höjda pensionärsskatten på statsfinansernas allvarliga läge – alltså det Fredrik Reinfeldt talade om och vilket blev hans fall. Det drastiska beslutet, som utgör ytterligare ett rödgrönt vallöfte som nu sviks, handlar enligt regeringen “i grund och botten om att få in resurser”.

Läs mer »

Share

SD välkomnar utredning om vinster i välfärden

Vinster i välfärdenVINSTER I VÄLFÄRDEN S+MP-regeringen har träffat en överenskommelse med Vänsterpartiet om vinster i välfärden. De borgerliga allianspartierna ställer sig kallsinniga till uppgörelsen medan Sverigedemokraterna är försiktigt positiva och välkomnar en utredning.

Stopp för vinster i välfärden var Vänsterpartiets stora profilfråga i valrörelsen och partiledaren Jonas Sjöstedt har deklarerat att man krävt besked i frågan för att stödja regeringens kommande budget. Något stopp för vinstuttag blir det dock inte. Däremot går formuleringarna i uppgörelsen längre än Socialdemokraterna försiktigare linje. Sjöstedt har förklarat sig nöjd med kompromissen.

Läs mer »

Share

Dansk oppositionsledare varnar för ansvarslös arbetskraftsinvandring

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Foto: Johannes Jansson/norden.org

DANMARK / INVANDRINGSPOLITIK Ledaren för liberal-konservativa Venstre, som i konkurrens med invandringskritiska Dansk Folkeparti nu är Danmarks största oppositionsparti, talade på tisdagen på branschorganisationen Dansk Industris årliga toppmöte i Köpenhamn. Han varnade skarpt för de samhälleliga konsekvenserna av en alltför liberal arbetskraftsinvandring. Han står också fast vid sitt kontroversiella krav på “gräddfiler” för “bra” invandrare och hårdare krav på de som inte förväntas tillföra det danska samhället något.

Venstres ordförande Lars Lökke Rasmussen väckte i somras uppståndelse då han i samband med partiets årliga sommarmöte aviserade att partiledningen enats om nya riktlinjer för invandringspolitiken. Starkast reaktioner fick förslaget om gräddfiler för vissa invandrargrupper och hårdare krav på andra.

Läs mer »

Share

Svensk forskning om invandring sågas i Norge

Elin Örjasaeter

Elin Örjasaeter

DET EXTREMA SVERIGE Svensk forskning om invandrares deltagande på arbetsmarknaden är undermålig, eftersom den baseras på ofullständig statistik. Detta hävdar en lektor vid Handelshögskolan i Oslo, som jämfört flera forskarrapporter från de skandinaviska länderna. Det ligger nära till hands att misstänka att bristerna i den svenska forskningen i grunden beror på politisk korrekthet, till exempel att man i svensk statistik inte uppger invandrares ursprungsland, utan använder det luddiga begreppet “utrikes födda”.

Elin Örjasaeter undervisar på Handelshögskolan i Oslo. Hon är även känd som författare och samhällsdebattör i Norge. I en aktuell debattartikel i norska Aftenposten riktar hon skarp kritik mot svensk forskning om invandringens påstådda lönsamhet, dvs. forskning som ska belysa i vilken utsträckning invandrare arbetar och genererar skatteintäkter. Elin Örjasaeter menar att svensk forskning på området är så dålig att “svenskarna inte förstår sin egen invandring“.

Läs mer »

Share

SD får 8 miljoner att dela ut i demokratibistånd

pengarBISTÅND Positionen som Sveriges tredje största parti innebär en rad förmåner, bland annat en utökad partikassa med 25 miljoner kronor. Partiet får även åtta miljoner kronor av Sida att dela ut.

Medan Moderaterna förlorar ca 20 miljoner, får SD ca 25 miljoner mer under kommande mandatperiod – totalt knappt 100 miljoner. 70 procent av demokratibiståndet på 8 miljoner ska gå till likasinnade politiska organisationer i utvecklingsländer.

Läs mer »

Share

Rekordunderskott i statsbudgeten

STATSFINANSERNA pengarRegeringen Reinfeldts kanske starkaste förtroendekort har varit ekonomin med finansminister Anders Borgs fasta hand när det gäller att hålla ordning på statsfinanserna. Nu visar det sig dock att Sverige är på väg mot ett rekordstort budgetunderskott, det största sedan krisen på 1990-talet.

Enligt en färsk rapport från Ekonomistyrningsverket (ESV) beräknas statens budgetunderskott för 2014 bli drygt 90 miljarder kronor. Det kan också bli större. Det är drygt 75 miljarder mer än vad regeringen tidigare budgeterat för 2014. Förklaringen anges vara ökande statliga kostnader och lägre skatteintäkter. I klarspråk kan detta översättas med asylrelaterad invandring och fler arbetslösa med invandrarbakgrund.

Läs mer »

Share

Försörjningskrav för anhöriginvandrare megafiasko

Foto: Albin Olsson

Foto: Albin Olsson

DEBACLE Reform efter reform, åtgärd efter åtgärd. Alliansregeringen har gjort det till något av sitt signum att ösa pengar över diverse projekt som sägs vara lösningen på alla problem med massinvandringen och integrationen. Men gång på gång har det visat sig vara totala fiaskon, som exempelvis “den största integrationsreformen på 25 år” som integrationsminister Erik Ullenhag (FP) stoltserade med i december 2010, men som sedan visade sig bli ytterligare ett väldigt dyrt fiasko.

Det är i en bilaga till Dagens Nyheter idag som tankesmedjan Den nya välfärden, som bland annat ekonomen Tino Sanandaji nyligen uppdaterade Utanförskapets karta för, påtalar dunderfiaskot.

Läs mer »

Share

71-åriga sjuka Irene tvingas tigga för att ha råd med mat


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av Sr för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

Irene Eriksson 2POLITISKA PRIORITERINGAR 71-åriga svenska pensionären Irene Eriksson tvingas tigga för att ha råd att äta – pensionen räcker inte sedan beslut togs om att dra in handikappbidragen för svenska pensionärer för att kunna bekosta en ständigt ökad asyl- och anhöriginvandring. Sjuklöverns rikspolitiker hävdar att de med sin politik gör Sverige till en “humanitär stormakt” men den humanismen tycks inte innefatta det svenska folket.

Inför valet ställer sig Irene Eriksson på barrikaderna för Sveriges pensionärer, trots att hon är gammal och multisjuk. Hon har satt sig på Stora torget i Borås för att tigga i protest mot den skamligt låga pension hon får efter att ha slitit ett helt liv. Detta samtidigt som tiotals, rentav hundratals miljarder vräks ut över asylsökare och anhöriga till dessa som inte gjort ett handtag i Sverige och ofta inte heller kommer att göra.

Läs mer »

Share

Kent Ekeroth: Massinvandring eller hjälp i närområdet

MASSINVANDRINGEN Kent Ekeroth (SD) talar i en ny video om massinvandring till Sverige kontra hjälp på plats i de verkligt nödställda flyktingarnas närområde.

Där kan samma slags pengar göra mångdubbel nytta istället för att ett fåtal – men många för ett litet land som Sverige – ska komma hit och ytterligare splittra landet och belasta välfärden.

Share

Stora vinster för entreprenörer i asylboendebranschen


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ASYLBOENDEINDUSTRIN Runtom i Sverige läggs den ena verksamheten efter den andra ned för att strax slå upp dörrarna på nytt men nu som asylboende. Det rör sig om äldreboenden, sjukhus, skolor, hotell, värdshus, vandrarhem, turistanläggningar, stugbyar, konferensanläggningar, militära anläggningar och många andra verksamheter. Den här strukturomvandlingen drivs inte av uppmaningar från statsministern om att “öppna sitt hjärta” utan har en helt annan motor – pengar. Närmare bestämt skattebetalarnas pengar.

Lönsamheten i asylboendebranschen är extremt god, fyra gånger högre än att driva ett vandrarhem. Och då gäller jämförelsen ändå de mest lönsamma vandrarhemmen, inte någon genomsnittlig siffra. På somliga asylboenden går så mycket som varannan skattekrona rakt ned i fickan på en “asylbaron”. På Lia Hofs asylslott utanför Ullared har man fått drygt 20 miljoner kr av Migrationsverket för att bedriva asylboende i slottsmiljö. Av dessa pengar har hälften gått till att skapa en konferensanläggning med spa som inte har något som helst med asylmottagande att göra.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld