Att vara medborgare i Sverige är inte detsamma som att vara svensk

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Den Sverigedemokratiska riksdagsledamoten tillika riksdagens andre vice talman, Björn Söder, är just nu föremål för ett hatdrev som är något utöver det vanliga till och med för Sverigedemokrater, en grupp som av media och övriga politiska partier har utdefinierats från principen om alla människors lika värde och sanktionerat får behandlas på ett sätt som inte accepteras för någon annan grupp.

Storlarmet gick efter att Söder i en intervju med den uttalat SD-fientlige DN-journalisten Niklas Orrenius svarat på frågor med anledning av ett seminarium om svenskhet som Söder hållit under Sverigedemokraternas kommun- och landstingsdagar. Söder påstod nämligen det i Sverige ytterst kontroversiella att det finns ett svenskt folk och en svensk nation och därutöver också ett antal andra folk och nationer, såsom den samiska och judiska. Sådant får bara samer och judar själva prata om, inte utomstående och definitivt inte Sverigedemokrater.

Läs mer »

Share

Sjuklövern som vägrade kliva ur sandlådan

Mats Dagerlind

KRÖNIKA På tisdagen gav Sverigedemokraterna besked om att man ämnade fälla den sittande regeringens budgetproposition genom att rösta på den borgerliga Alliansens budgetmotion i stället för att, som praxis påbjuder, lägga ned sina röster när den egna budgetmotionen fallit. På onsdagen gjorde SD också vad man lovat. Omedelbart efter voteringen höll statsminister Stefan Löfven en presskonferens där han meddelade att han avser att utlysa ett extra riksdagsval. Även om båda dessa ting funnits i vågskålen hade nog flertalet bedömare, inklusive undertecknad, inte riktigt trott att något av dem skulle bli verklighet. Inget extra val i världen kan heller lösa ett parlamentariskt svårt läge som beror på att sju av åtta riksdagspartier vägrar kliva ur sandlådan.

Löfven kunde ha skjuta upp nederlaget i ytterligare någon vecka genom att återremittera budgetpropositionen till finansutskottet för en ny beredningsomgång. Det valde han att inte göra. Detta på grund av att de fyra Allianspartiernas ledare vid ett möte med de rödgröna regeringspartiernas ledare på tisdagskvällen meddelat att de inte var beredda att budgetförhandla utan avsåg att, så som de tidigare aviserat, rösta på sin egen gemensamma budgetmotion.

Läs mer »

Share

Content Central och den vänsterliberala mediekartellens ångest

Mats Dagerlind

DISKRIMINERING Av en händelse råkade jag under en av mina Internet-exkursioner på sajten Content Central. Det är en webbplats där medier och frilansjournalister möts för att köpa och sälja artiklar. Det lät som ett spännande och intressant initiativ tyckte jag. I egenskap av Avpixlats chefredaktör registrerade jag därför ett mediekonto (köp) och passade även på att registrera ett personligt konto som frilansskribent (sälj). Content Central tillhör dock, skulle det visa sig, den skara som inte respekterar alla mediers och frilansjournalisters lika värde. I mejl några dagar senare meddelande Content Centrals VD, Joachim Ljungquist, att han kastat ut såväl Avpixlat som undertecknad som kunder hos sajten.

Att så skulle ske var dessvärre lika väntat som det är anmärkningsvärt. I sitt mejl till Avpixlat och mig motiverar Ljungquist sitt beslut på ett närmast parodiskt motsägelsefullt sätt. Han skriver att “medier som anses vara främlingsfientliga, inte står för alla människors lika värde och inte värnar om demokratiska värderingar inte ska tillåtas som kunder“. Content Central manifesterar således sin egen förment toleranta, inkluderande och demokratiska värdegrund genom alternativmediefientlighet, avsaknad av respekt för alla mediers lika värde och tillämpning av antidemokratiska principer.

Läs mer »

Share

För Miljöpartiet går muslimsk vidskepelse före patientsäkerhet

Mats Dagerlind

KRÖNIKA I Miljöpartiets värld är det rasism att sätta patienternas säkerhet före medeltida religiösa sedvänjor. För MP är det vidskepelse, inte vetenskap, som ska vara vägledande för hur smittskyddsreglerna på landets sjukhus utformas. Det anser Magda Rasmusson och Sandra Fogelberg, språkrör respektive förbundsstyrelseledamot för Grön Ungdom.

Gör upp med rasismen inom vården” utropar de två miljöpartisterna i en debattartikel i Dagens Samhälle. Den påstådda rasismen består i att muslimska invandrarkvinnor som underkastat sig islams kvinnoförtryck inte får manifestera denna underkastelse på arbetstid inom den svenska sjukvården.

Konkret handlar det om att all sjukvårdspersonal, oavsett vilken livsåskådning man har, måste lägga den eventuella klädkod som denna tro påbjuder åt sidan på jobbet och iaktta de klädregler som gäller inom vården, regler som har utarbetats i syfte att komma till rätta med den smittspridning som utgjort ett stort gissel på många av landets vårdinrättningar.

Läs mer »

Share

Principen om alla redaktörers lika värde

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Sveriges Radio går nu ut och pudlar efter att en SD-fientlig journalist i en debattartikel på Journalisten.se kritiserat att jag i egenskap av Avpixlats chefredaktör bjöds in till SR:s valvaka. Det var fel och omdömeslöst, säger SR-valvakans producent och SR Ekots chef i en kommentar till artikeln formulerad som en offentlig ursäkt. 

Under rubriken “Varför släpptes Avpixlat in i mediernas finrum?” på torsdagen riktar journalisten Anders G Bergquist kritik mot Sveriges Radio mot att jag fick sitta ned tillsammans med  Karin Petter­sson från Aftonbladet, Peter Wolodarski från Dagens Nyheter och Tove Lifvendahl från Svenska Dagbladet för att kommentera valresultatet. “Det är fullständigt orimligt“, menar Bergquist, att en företrädare för en “rasistisk och hatisk nätpublikation” tillåts vistas i samma finrum som “tre av Sveriges viktigaste och mest seriösa politiska journalister“. Sveriges Radio instämmer. Någon princip om alla redaktörers lika värde existerar uppenbarligen inte.

Läs mer »

Share

Ett försök till eftervalsanalys

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Varför gick det så bra för SD i riksdagsvalet? Det var för att svara på den frågan som jag bjöds in att medverka i en mediepanel i Sveriges Radios valvaka i söndags. Panelen bestod av höga representanter för landets ledande medieaktörer – Peter Wolodarski från Dagens Nyheter, Tove Lifvendahl från Svenska Dagbladet, Karin Pettersson från Aftonbladet och så undertecknad då från Avpixlat. Våra respektive tolkningar av valresultatet skilde sig en smula åt kan man väl säga.

Hela eftervalsdebatten har dominerats av denna fråga : hur i all friden lyckades Sverigedemokraterna att betydligt mer än fördubbla sitt väljarstöd, överlägset vinna över Miljöpartiet i striden om att bli Sveriges tredje största parti och dessutom säkra positionen som supervågmästare i riksdagen? Det borde inte ha varit möjligt.

Läs mer »

Share

Dimman lättar

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Dimman lättar heter ett omtyckt musikstycke för flöjt och harpa av Danmarks nationaltonsättare Carl Nielsen. Styckets namn är sannolikt avsett att tolkas i dess mer bokstavliga, natur- och nationalromantiska betydelse. Måhända inspirerades Nielsen i likhet med så många av hans samtida skandinaviska konstnärer av det berömda nordjylländska ljuset i Skagen. Kanske var det när han såg dimbankarna lösas upp och solens strålar bryta fram precis i skarven mellan Skagerak och Kattegatt som de vackra tonerna kom för honom.

Uttrycket kan även användas som en metafor. Precis som många svenska konstnärer för drygt 100 år sedan inspirerades av de berömda danska Skagenmålarna har Sverigedemokraterna på 2000-talet inspirerats av Dansk Folkeparti. Också idag är det över Danmark som dimman – den mentala politiskt korrekta – lättat mer än i vårt eget land.

Också idag är det i det danska ljuset mer än i vårt eget som vi kunnat se allting klart. Den senaste tiden har en rad danska debattörer riktat sitt ljus mot den ansvarslösa svenska massinvandringspolitiken och med en vemodig klangbotten likt den i Carl Nielsens stycke sörjt ett Sverige som demografiskt och kulturellt alltmer tycks avlägsna sig från den nordiska gemenskapen för att i stället närma sig en gemenskap med Mellanöstern och Nordafrika. Den danske Sverigeälskaren Mikael Jalving har skrivit en hel bok, “Absolut Sverige”, med samma tema.

Läs mer »

Share

Spola bort slöddret från gatorna

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Rubriken ovan är inte min. Den har jag lånat av Frankrikes förre president Nicholas Sarkozy. Det var ord han fällde vid ett tillfälle under sin regeringstid när gatans parlament för vilken gång i ordningen löpte amok i Paris. Ehuru något tillspetsad, var det ändå en kommentar jag i lördags saknade från Sveriges statsminister och andra politiska ledare när den svenska vänsterpöbeln gick till attack mot ett tillståndsgivet torgmöte i Limhamn och mot de poliser som utkommenderats för att garantera mötesdeltagarnas och åskådarnas säkerhet.

Däremot har det varit gott om utspel från tyckare som vill spola bort mötesfriheten från grundlagen. Ja, jag vet att det var nationalsocialistiska Svenskarnas Parti som höll möte, ett parti som jag inte röstar på, men i motsats till den svenska vänstern så omfamnar jag principen om alla människors lika värde på riktigt, inte bara som en tom glosa som man tar till när den är användbar men gör undantag i när det passar. Och i motsats till vänstern så tror jag på demokrati.

Läs mer »

Share

Det är ögonen svensken behöver öppna

Mats Dagerlind

KRÖNIKA I ett tal till nationen häromdagen erkände statsministern att massinvandringspolitiken kostar och att den kostar mycket – så mycket att det inte finns något utrymme för vare sig välfärdsreformer eller skattesänkningar. Bara för att administrera det initiala mottagandet av nyanlända de närmaste åren behöver Migrationsverket få ytterligare 48 miljarder (!) kronor av skattebetalarna. Reinfeldt vädjade därför i sitt tal till det svenska folket att “öppna sina hjärtan”. Det hade var ärligare om han bett oss öppna våra plånböcker. Jämför man Sveriges invandringsstatistik med andra länders upptäcker man att inget folk ens tillnärmelsevis har öppnat sina hjärtan – och sina nationsgränser – så som det svenska folket har gjort. Faktum är att svenskens hjärta är så vidöppet att han håller på att förblöda. Det är således inte våra hjärtan vi nu behöver öppna  - det är våra ögon.

Samtidigt är det bra att statsministern nu för upp invandringens kostnader som en huvudfråga i valrörelsen. Det är där frågan hör hemma. Faktum är att invandringen i det lite längre perspektivet är den alla andra frågor överskuggande ödesfrågan för Sveriges fortsatta välstånd, tillväxt och själva existens. Den nuvarande massinvandringspolitiken hotar ekonomin, välfärden, jobben, utbildningsnivån, tryggheten, försvaret, rättssamhället, den sociala och nationella sammanhållningen och den sekulära demokratin som utgör själva grundvalen för vårt samhälle.

Öppna dina ögon! Nio av tio som söker asyl i Sverige kan inte ens styrka sin identitet, än mindre de asylskäl de åberopar. Det är snarare regel än undantag att den som fått asyl och uppehållstillstånd i Sverige regelbundet reser på semester till det land de påstod sig tvungna att fly ifrån pga krig, förföljelse och den djupaste nöd. Asylrätten missbrukas dagligen och har förvandlats till ett verktyg för ekonomisk migration utan eget ansvar.

Läs mer »

Share

Vardagsvänstervåldet, identitetspolitiken och Sveriges undergång

Mats Dagerlind

KRÖNIKA På vänsterkanten talas ofta och gärna om den s.k. vardagsrasism som hävdas vara utbredd i Sverige. Denna manifesterar sig i allt från att arbetsgivare föredrar att anställa personer som förstår svenska, har en utbildning och inte klär sig i heltäckande slöja till att vi tar oss en negerboll till kaffet på kondis. Den politiska vänstern får god hjälp med att odla myten om den vardagsrasistiske svensken av sina lakejer på landets medieredaktioner. När det gäller att skildra och problematisera det för varje dag allt vanligare vardagsvänstervåldet är media inte alls lika tjänstvilliga. Vänstern tar ju, som vi alla fått lära oss, bara till hot, våld och hatretorik i försvar för det goda.

Media gjorde sitt bästa för att försöka tiga ihjäl de systematiska attackerna mot Sverigedemokraternas torgmöten under EU-valrörelsen, alternativt framställa dem som något gott. Det fortsätter man med inför den stundande nationella valrörelsen, nu senast genom att släppa fram vålds- och lagbrottsuppviglaren Athena Farrokhzad i SR P1 Sommar. Samtidigt har man inte helt lyckats lägga locket på kritiken mot dessa antidemokratiska politiska yttringar.

Tvärtom kommer kritiken nu inte längre bara från Sverigevänliga opinionsbildare utan också från politiska tyckare med annan politisk färg. De som vill legitimera vänstervåldet pratar nu därför inte bara om hotet från “fascisterna“, dvs Sverigedemokraterna, utan också om deras medlöpare, de “urballade liberalerna” (se nedan), dvs alla som inte är Sverigedemokrater men som inte accepterar att Sverigedemokrater utsätts för våld.

Läs mer »

Share

Sevärd dokumentär med Tomas Ledin

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Artisten Tomas Ledin får nog betraktas som en del av den svenska kultur som det idag är så populärt att förneka existerar. Och visst, Ledin har som så många svenska artister varit starkt influerad av brittiska och amerikanska förebilder. Han valde dock tidigt att i huvudsak skriva och sjunga på svenska och har konsekvent fortsatt med detta. Det är ett val som har renderat honom en särskild plats i många svenska hjärtan.

Förra året tog Ledin detta ett steg längre då han gav ut albumet Höga Kusten. Det är en samling låtar med texter om de strävsamma generationer svenskar som byggde Sverige och som här får representeras av Ledins farfar och farmor och några andra personer från Höga Kusten vid Ångermanälvens mynning i Västernorrland – då en ort sjudande av liv, sågverk och timmerflottning, idag en avfolkningsbygd som håller på att dö, delvis beroende på avsaknad av en god regionalpolitik.

Läs mer »

Share

Roger Sahlströms förlorade heder

Mats Dagerlind

KRÖNIKA I en debattartikel i Journalisten på onsdagen riktar yttrandefrihetsexperten Nils Funcke skarp kritik mot ett flertal ledande medier för att ha publicerat förtalslögner om Dispatch Internationals medarbetare Roger Sahlström och sedan inte ha gjort rättelser på det sätt som god pressetik föreskriver. Bland de skyldiga återfinns Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg samt PO Tidholm och Lena Sundström på Dagens Nyheter. Den historia som Funcke rekapitulerar är den om det svenska medieträsk där alltfler publikationer går ned sig och dör men som också skapar en bördig mylla för alternativ Sverigevänlig media att blomstra.

Historien tog sin början med att Sahlström, i sin egenskap av reporter och fotograf på tidningen Dispatch International, hotades och hindrades i sin yrkesutövning av aggressiva vänsterdemonstranter i samband med bevakningen av Sverigedemokraternas torgmöten inför EU-valet. Både Sahlström och Dispatch Internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist gavs efter dessa händelser utrymme i tidningen Journalisten att kommentera sina upplevelser och varna för de allvarliga konsekvenserna av ett framväxande klimat där publicister hotas och attackeras av politiska extremister så att de inte kan utföra sitt arbete.

Läs mer »

Share

Hade du gillat om jag klämtat klocka under ditt tal i Storkyrkan, Wolodarski?

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski publicerar i ett ledarstick på söndagen manuset till ett tal som han på nationaldagen höll i Storkyrkan i Stockholm. I likhet med andra ledande oikofober ägnade Wolodarski den 6 juni åt att förneka det specifikt svenska och att hylla massinvandring och multikulturalism. Dessutom passade Wolodarski på att sanktionera och uppmuntra till fortsatta antidemokratiska mötesstörningar mot politiska partier vars åsikter man, eller i varje fall han, ogillar.

Det torde ha undgått få att valrörelsen inför EU-valet kantats av försök från olika obskyra och antidemokratiska grupperingar att sabotera Sverigedemokraternas torgmöten och möjligheter att föra ut sitt budskap till väljarna. Dessvärre har sådana sabotage också tagits i försvar av många opinionsbildare. Ändamålet helgar medlen, har varit den förhärskande maximen medan den Voltaire tillskrivna deklarationen om att vara beredd att ge sitt liv för den demokratiska rätten att få uttrycka också åsikter man själv ogillar, är som bortblåst.

Läs mer »

Share

Påhittad DN-ledare blottlägger obehagliga attityder hos media och invandrare

Mats Dagerlind

KRÖNIKA En stort uppslagen ledare i Dagens Nyheter om påstådd rasism på en brandstation i Boden, författad av tidningens kolumnist Golnaz Hashemzadeh, har visat sig vara ett falsarium. Det som beskrivs i artikeln har aldrig inträffat utan är ren fiktion. Hashemzadeh har helt enkelt hittat på alltsammans. Det avslöjar Fria Tider. Bedrägeriet blottlägger ett lika utbrett som problematiskt synsätt bland invandrare på Sverige och svenskarna, ett synsätt som underblåses och legitimeras av det vänsterliberala åsiktsetablissemang som DN utgör en del av.

Att även traditionellt ansedda medier som Dagens Nyheter degenererat och börjat sprida desinformation har vi sett åtskilliga exempel på. DN har t ex vid ett flertal tillfällen fått hård kritik för att ha upplåtit sin publikation till att sprida felaktiga uppgifter om svensk massinvandringspolitiks påstått positiva ekonomiska samhällseffekter. Tidningen har också publicerat nyhets- och debattartiklar som på ett bedrägligt sätt försökt kasta skulden för ökande antisemitism i MENA-invandrartäta områden i Malmö och Uppsala på svenska högerextremister. Nu drar sig DN av allt att döma inte ens för att helt fabricera nyheter.

Läs mer »

Share

Rösta för ett land att vara stolt över

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Rubriken till denna krönika har jag plankat från Aftonbladets chefsideolog Karin Pettersson. I ärlighetens namn är det dock snarare hon som stulit den från oss Sverigevänner och jag som bara tagit tillbaka vad som rätteligen tillhör mig och alla oss som i någon seriös mening slår vakt om fosterlandsstoltheten.

Vi pratar mycket om farorna med vår tid. Vi kanske borde prata mer om kraften i motståndet“, skriver Petterson i inledningen till sin nymornat patriotiska ledare. Måhända har hon rätt. Kanske borde vi prata mindre om farorna med den politiska korrekthetens förljugenhet, den smala åsiktskorridorens tysta repression, massinvandringspolitikens skadeverkningar och den antinationella kulturmasochismens demoralisering och i stället fokusera mer på kraften i det folkliga motstånd som vuxit fram mot dessa ting.

För bara fyra år sedan hade vi som på allvar värnar vårt land ingen nationell parlamentarisk representation. Idag är Sverigedemokraterna ett etablerat riksdagsparti och i höst sannolikt Sveriges tredje största. Redan idag kan vi också ha fått en röst i EU-parlamentet som med kraft säger nej till avskaffandet av vårt land för att uppgå i en europeisk federation. Avpixlat och annan alternativ Sverigevänlig media är också en röst som etablissemanget inte längre kan ignorera. Tack vare kraften i motståndet har vi åstadkommit mycket på kort tid och kan ställa i utsikt att åstadkomma mångfalt mycket mer i den närliggande framtiden.

Läs mer »

Share

Inga [infoga den grupp du ogillar här] i våra skolor

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Upprördheten är just nu stor bland landets proffstyckare efter att påstått nazistiska Svenskarnas Parti (SvP) aviserat att de som övriga partier vill besöka gymnasieskolor inför valet i höst och presentera sitt budskap för förstagångsväljarna. Skolverket har meddelat att den skola som ensidigt säger nej till SvP bryter mot grundlagsfästa demokratiska rättigheter. Argumenten för att ändå särbehandla SvP präglas av den för det svenska åsiktsetablissemanget så karakteristiska enögdheten, bristen på tankeskärpa och tunna demokratiska polityren.

Det är i vanlig ordning endast en ytterkants ideologier som problematiseras. Kommunism och islamism tycks i motsats till nazism vara helt i sin ordning att dyvla på svenska skolelever. Det är den enda slutsats jag kan dra efter att ha läst och lyssnat till de opinionsbildare som selektivt vill portförbjuda Svenskarnas Parti på skolorna.

Vad är då SvP för ett parti? Jag måste erkänna att jag inte har läst deras partiprogram men så vitt jag känner till betecknar de sig i varje fall inte själva som nazister. Epitetet har tilldelats partiet utifrån, även om ordet “nationalsocialistisk” faktiskt fanns med i namnet på den organisation som partiet uppstått ur. Adjektiv som “nazistisk”, “fascistisk” och “rasistisk” har emellertid betydligt rymligare och generösare betydelser idag än när jag första gången kom i kontakt med dem.

Läs mer »

Share

Etnisk kvotering är den verkliga diskrimineringen

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA I en debattartikel på SVT Opinion riktar Miljöpartiets riksdagsledamot Esabelle Dingizian en uppmaning till ett ej närmare preciserat “vi” att jobba för etnisk kvotering på arbetsmarknaden och annorstädes på samma sätt som samma diffusa “vi” arbetar för könskvotering. Användningen av pronomenet “vi” är i sammanhanget ett retoriskt knep för att låta påskina att det skulle råda konsensus kring könskvoteringens vara och att man därför också enkelt skulle kunna applicera samma idéer på etnicitet. Så är det förstås inte i någotdera fallet.

Könskvotering är en kontroversiell företeelse som hämtar sitt stöd i en marxistfeministisk argumentation om att en sökande till en tjänst eller en utbildningsplats skulle vara mer eller mindre kvalificerad beroende på vilket kön vederbörande råkar tillhöra och huruvida det könet – utifrån en föreställning om att jämn könsfördelning är lika med absolut rättvisa – råkar vara över- eller underrepresenterat på den aktuella arbetsplatsen, branschen eller utbildningen. Att på liknande sätt hävda att etnicitet skulle vara meriterande eller diskvalificerande torde vara än mer kontroversiellt och rentav tangera det rasistiska.

Läs mer »

Share

Tack men nej tack, Wiklander

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA På torsdagen gick tidningen Arbetarens chefredaktör Daniel Wiklander ut i en debattartikel på SVT Opinion och tog det vänsterextrema våldet i försvar och ansåg att SVT Uppdrag Granskning moraliserade när man lyfte fram detta till genomlysning. Han kom också med en förment generös inbjudan om att vara med i hans våldsbejakande antifascistiska kamp. På fredagen fick han svar från programmakarna Janne Josefsson och Ola Sandstig. Här får Wiklander även ett svar från mig – tack men nej tack.

Att moralisera har i ett liberalt värdenihilitiskt åsiktsklimat blivit ett negativt laddat begrepp, vilket är minst sagt märkligt. Tvärtom borde varje ställningstagande och handling vägledas av en moralisk kompass. Det är det som kallas värdegrund och är politikens hjärta och fundament. Föredömligt återtar Josefsson och Sandstig i sitt svar till Wiklander moralbegreppet i stället för att försöka ursäkta sig för att man moraliserar.

Läs mer »

Share

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA De svenska kommunernas enorma upplåning för att klara välfärden är något som det är i det närmaste knäpptyst om i den politiska debatten. Det är dock en allt högre tickande bomb. Inom ett år kommer kommunernas sammanlagda låneskuld att passera 500 miljarderstrecket. Det motsvarar som en jämförelse 40 procent av Sveriges statsskuld och är lika mycket pengar som bankerna i det krisande Spanien behövt i nödlån för att landets finansiella system inte helt ska bryta samman.

Komuninvests upplåning, företrädesvis på den internationella lånemarknaden, är idag uppe i svindlande 500 miljarder kronor. Bara under åren 2009–2012 ökade skuldberget med över 100 miljarder kronor, från 360 till 470 miljarder kronor, och ökningen fortsätter i oförminskad takt. Detta är pengar som kommunerna lånar för att ha råd att driva den kommunala kärnverksamheten: skola, omsorg, bostäder, energi osv och för att kunna betala ut försörjningsstöd.

Läs mer »

Share

Om Sverige 2014, Orwell 1984 och barns simkunnighet

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Som alla upplysta vet är det i Sverige 2014 helt i sin ordning att ljuga om invandringen om man gör det i syfte att skönmåla den. Att tala sanning om invandringen är däremot något extremt fult eftersom sanningen ofta är obekväm, politiskt inkorrekt och inte ger stöd åt den förda massinvandringspolitiken.

Även en massinvandringsförespråkare som migrationsminister Tobias Billström (M) har fått känna på detta de få gånger han dristat sig att säga sanningar. Var och en minns väl debaclet kring Billströms numera famösa uttalande om att det inte var hos “blonda och blåögda” som de illegala invandrarna gömmer sig.

Att den utsagan var alldeles sann hjälpte inte, snarare bidrog det till kritiken att Billström talat sanning på ett politikområde där det råder konsensus om att lögnen är en dygd eftersom sanningen gynnar Sverigedemokraterna. Den sanningen kostade så när Billström jobbet.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld