Kan SD uppnå 95-procentmålet med den nya migrationspolitiken?

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA I fredags höll SD presskonferens för att ytterligare profilera sin migrationspolitik. Det skedde med anledning av den massiva våg av välfärdsmigranter som nu anländer till EU och här ratar det ena säkra landet efter det andra för att ta sig till något av de få länder, främst Sverige och Tyskland, som man anser har tillräckligt generösa bidragssystem och heltäckande offentlig service för att duga att söka asyl i. Presskonferensen som skulle räta ut ett antal frågetecken skapade emellertid också ett antal nya.

Huvuddragen i SD:s asylpolitik är att asyl i Sverige ska endast den få som kommer hit från Sveriges närområde och kan åberopa skäl för att man flytt från ett sådant angränsande land. Har man passerat ett eller flera säkra länder på vägen hit, då ska man återbördas till första säkra land. Samtidigt vill SD mer än fördubbla antalet kvotflyktingar, från dagens 1900 till 4000. Frågan är om detta är förenligt med partiets mål om en 95-procentig minskning av den asylrelaterade invandringen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hästen är död, Merkel och Löfven. Det är dags att sluta piska den nu

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Media och DÖ-partister i Sverige har iscensatt en massiv propagandakampanj i syfte att slå vakt om de senaste decenniernas kostsamma, välfärdstärande, otrygghetsskapande, samhällssplittrande, islamismbefrämjande, ineffektiva, inhumana och i ett internationellt perspektiv extremt voluminösa asylinvandringspolitik. Opinionsundersökningar som visar att Sverigedemokraterna håller på att etablera sig som landets största parti har utlöst en desperation inom Sveriges politiker- och medienomenklatura som nu gör ett – förhoppningsvis sista – försök att piska vad en allt större folkmajoritet inser är en död häst.

En drunknad treårig pojke har cyniskt exploaterats i syfte att förmå svenskarna att inte tänka, bara känna, inte göra några konsekvensanalyser, bara öppna sina hjärtan. En apart världshälsoprofessors felaktiga påståenden och andras felaktiga tolkningar av densammes korrekta påståenden har blivit halmstrån att famla efter hos ett massinvandringsvurmande politiskt och medialt etablissemang vars hittillsvarande nötta och trötta retorik kommit att klinga alltmer falsk och ihålig i det svenska folkets öron.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hur många barnlik ska behöva flyta iland innan EU:s ledare tar sitt förnuft till fånga?

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA De senaste dygnen har en bild på treårige Aylans döda kropp vid Medelhavets vattenbryn kablats ut över världen. Aylan dog när ännu en sjöoduglig och överfylld människosmugglarfarkost kapsejsade. Även pojkens bror och mor dog i vågorna. Av familjen överlevde endast fadern.

Det är en bild vars tragik är svår att emotionellt värja sig för. När barn omkommer berör det oss alltid lite mer. Det är också en bild som väcker ett flertal frågor på flera plan. Vad är avsikten med att sprida bilden? Är det försvarligt att använda en död treåring som verktyg i den migrationspolitiska debatten eller är det ett exempel på en cynisk och oetisk exploatering? Naturligtvis väcker bilden också frågor om vem som bär skulden, direkt och indirekt, för Aylans död i Medelhavets vågor.

Läs mer »

FacebookTwitter

Med uthängningen av Julia Caesar öppnar Expressen Pandoras ask

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Uthängningen med namn och bild i Expressen av den skribent som under pseudonymen Julia Caesar skrivit opinionsjournalistik och flera böcker kan vara ett grundlagsbrott. Tilltaget kan också få långtgående konsekvenser för hela anonymitetsskyddet i Sverige. Expressen hävdar att demokratin mår bra av detta. Jag och många med mig anser nog tvärtom att demokratin riskerar att allvarligt skadas om möjligheten att vara anonym i den offentliga debatten försvinner. Det huvudsakliga skälet till att röja Julia Caesars identitet är att skrämma en inflytelserik alternativmedieröst till tystnad,

I söndags berättade den invandringskritiska skribenten ”Julia Caesar” om hur Dagens Nyheter-journalisterna Niklas Orrenius och Annika Hamrud ofredat henne i hemmet. Hon berättade om sin rädsla för samhällets repressalier, om hur hets, hot, hat och våld tvingat henne att skriva bakom anonymitetens skydd, om sin sjukdom och om de till hemfridsbrott gränsande arbetssätt som i en debatt på Publicistklubben häromkvällen försvarades som ”vedertagna journalistiska metoder”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Alternativmedia är bättre än gammelmedia på sanning, relevans och tillräcklighet

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA ”Journalistikens uppgift är att berätta sant, relevant och tillräckligt för att publiken skall kunna hålla sig orienterad.” Så sammanfattar Britt Börjesson journalistens uppdrag i en debattartikel på SVT Opinion den 24/8. Börjesson tycks mena att det står i kontrast till alternativmedias publiceringspolicy. Det gör det inte.

Tvärtom anser vi att de gamla medierna inte lever upp till detta berättaruppdrag. Det finns fler uppfattningar om vad som är sant, relevant och tillräckligt än Börjessons. Vår popularitet indikerar att den uppfattningen delas av många mediekonsumenter. Gammelmedia håller sig inte till sanningen, utlämnar relevanta uppgifter och rapporterar otillräckligt för att medborgarna ska kunna hålla sig orienterade. Man gör det dessutom utifrån en politisk agenda som konsekvent snedvrider informationsutbudet. Till följd av detta har journalistkåren relativt andra yrkesgrupper ett bottenlågt förtroende hos medborgarna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Politikens och journalistikens idealister och realister

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Expressens ledarskribent Anna Dahlberg fortsätter att skriva ledare åt Sverigedemokraterna samtidigt som hon förnekar att det är detta hon gör. Dahlberg delar också migrationspolitiskt upp Sveriges politiker i “idealister” i riksdagens elfenbenstorn och “realister” ute i kommunernas krassa verklighet. Samma uppdelning kan göras på medieområdet mellan de självutnämnt goda idealisterna i gammelmedia och de i verkligheten mer förankrade realisterna hos alternativmedia. Dahlberg vill se en migrationspolitisk uppgörelse hos de stora partierna präglad av mer realism och mindre idealism. En migrationsjournalistisk uppgörelse hos de stora mediehusen av motsvarande slag vore minst lika önskvärd.

I lördagens ledarstick förordar Anna Dahlberg en uppgörelse om migrationspolitiken mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Det har andra också gjort men då i syfte att kunna fortsätta med samma av Miljöpartiet dikterade invandringspolitik som tidigare. Dahlbergs råd till S och M är i stället att tillsammans se till att strama åt invandringspolitiken rejält och kasta ut Miljöpartiet ur regeringen och migrationspolitiska uppgörelser – alltså exakt det som SD formulerade som de två huvudmålen för sin politik vid den uppmärksammande presskonferensen innan man fällde den rödgröna regeringens budget i höstas och lovade göra detsamma även med borgerliga budgetar spökskrivna av miljöpartister.

Läs mer »

FacebookTwitter

En PO som hotar med avskaffad tryckfrihet måste avgå

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Pressombudsmannen Ola Sigvardsson hotar nu medier som inte rättar in sig i det vänsterliberala ledets åsiktskorridor med att de kan fråntas den idag grundlagsfästa tryckfriheten. Enligt Sigvardsson är yttrande- och tryckfrihet inte någon rättighet utan något som politikerna delar ut som en nådegåva till medborgarna och kan ta tillbaka om medborgarna säger och trycker sådant som politikerna ogillar. En PO som hyser sådana åsikter kan inte tillåtas sitta kvar.

Yttrande- och tryckfriheten är något som vi inte kan ta för givet. Politikerna ger oss rätten att trycka och yttra oss, men kräver att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Om vi inte gör det, kanske friheten inskränks.” Orden är pressombudsman Ola Sigvardssons och hämtade från en intervju med SVT häromdagen. Jag var tvungen att läsa om meningarna ett par gånger för att försäkra mig om att jag läst rätt, kontrollera att jag inte råkat surfa in på någon satirsida som driver med SVT samt nypa mig i armen för att förvissa mig om att jag var vaken och inte drömde.

Läs mer »

FacebookTwitter

Pressetisk debatt utan djup

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA I spåren av knivmorden på IKEA har en pressetisk debatt brutit ut. Frågan har gällt huruvida det är rätt eller fel av media att uppge gärningspersoners nationalitet och etnicitet. Debatten är i sig välkommen men rör sig tyvärr bara på ytan och väjer för de verkligt grundläggande frågeställningarna. Diskussionen blottlägger också ett utbrett elitistiskt folkförakt inom mediaetablissemanget.

Det var med vånda och brasklappar som TT efter de brutala knivmorden på IKEA i Västerås i måndags gick ut med uppgiften att de misstänkta gärningspersonerna var eritreanska asylsökare. Det är uppgifter av ett slag som media i allmänhet väljer att undanhålla läsare och tittare. Man gör det med stöd av de pressetiska reglerna, närmare bestämt punkt 10 i dessa.

Läs mer »

FacebookTwitter

IKEA-morden – ett knivhugg i den svenska folksjälen

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA När den 36-årige eritreanske asylsökaren, vars namn ännu inte offentliggjorts, på IKEA-varuhuset i Västerås knivhögg 55-åriga Carola och hennes 28-årige son Emil och brutalt ändade deras liv, då träffade kniven inte bara dem. Det var också ett knivhugg i det blottade hjärtat hos varje svensk som öppnat det på uppmaning av den förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Det var ett knivhugg som träffade mitt i den svenska folksjälen och det svenska folkhemmet.

IKEA har möblerat det svenska folkhemmet. IKEA är både här hemma och ute i världen en symbol för Sverige och svenskt entreprenörskap. Det är troligen fler människor i världen som känner igen IKEA:s varumärke än som känner igen den svenska flaggan. När svenskar mördas på ett IKEA-varuhus av en asylsökare, då går det inte att, bortom den personliga tragiken, värja sig från att se symboliken i gärningen.

Läs mer »

FacebookTwitter

IKEA-morden borde bli en asylpolitisk tankeställare

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Två möbelhandlande pursvenskar knivmördades på måndagen brutalt på ett IKEA-varhus i Västerås. Förövarna, formellt sett ännu bara misstänkta, var två asylsökande män från Eritrea hemmahörande på ett asylboende i Arboga. Med risk för att anklagas av vänstern för att exploatera en tragisk händelse för politiska syften, känner jag ett ansvar att påtala några uppenbara brister och missförhållanden i det svenska asylmottagandet som borde vara det stora samtalsämnet idag men som till följd av det snedvridna svenska debattklimatet sopas under mattan.

Det exakta motivet till dubbelmordet är i skrivande stund inte klarlagt men det är faktiskt av underordnad betydelse för denna diskussion. Oavsett om morden föranletts av psykisk ohälsa hos gärningspersonerna relaterat till krigstraumatisering, om det rör sig om personer med kriminell bakgrund i ursprungslandet, om krigsförbrytare på flykt undan rättvisan eller om personer med kopplingar till någon terroristorganisation så blir kritiken densamma och kan sammanfattas i en enkel fråga:

Läs mer »

FacebookTwitter

Lär våldsvänstern veta hut med vattenkanoner, gummikulor och kännbara straff

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA När jag bevittnar det absurda efterspelet till Sverigedemokraternas turistinformation i Stockholms tunnelbana drar jag mig till minnes en rimmad ramsa ur en av Lennart Hellsings böcker, ’Den flygande trumman’, från min avlägsna barndom i ett svunnet Sverige. Den beskriver samhället Annorlunda, där fyrkanter är runda, där det sjuka är det sunda, där det är dag på natten och man kan torka sig i vatten, där alla kurvor är raka och där framåt kallas för tillbaka. Det var nog inte Hellsings avsikt att profetiskt sia om ett framtida Sverige men retrospektivt kan hans skaldande ändå tolkas så. För Sverige har i sanning förvandlats till landet Annorlunda.

Det är landet där de som begår brott mot demokratins kärna, den fria åsiktsbildningen, anses ha en god värdegrund medan ett parti som följer de demokratiska spelreglerna kallas för fascister, där personer ena dagen ringer SL:s trygghetscentral för att de känner sig otrygga med några affischer men nästa dag kan ställa till med fullskaligt upplopp på samma plats utan tanke på vilken otrygghet det skapar för laglydiga resenärer, där politiska partiers information plockas ned av SL därför att de som vandaliserar den annars kan riskera att skada sig i sin brottsutövning, där frågan som ställs i Public Service-media och av andra opinionsbildare är om vi måste stå ut med SD:s reklam i tunnelbanan, inte om vi måste stå ut med de organiserade politiska vänsterkriminella som rev ned reklamen. Frågan ställs dessutom utifrån den (medvetet) felaktiga presumtionen att SD:s budskap om det hitresta tiggeriet skulle uppfattas som stötande av det stora flertalet när undersökningar tvärtom visar att SD uttrycker folkmajoritetens åsikt i frågan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fega HBTQ-hycklare borde låta den rosa PRIDE-champagnen tysta munnen

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2d

KRÖNIKA Det har varit ett fasligt rabalder i media kring min gode vän och kollega Jan Sjunnessons initiativ PRIDE Järva med syfte att slå ett slag för mångsexuell tolerans där behovet av sådan tycks vara som störst – i de bostadsområden som i hög grad befolkas av människor från kulturella/religiösa delar av världen där det inte sällan är förenat med dödsstraff att avvika sexuellt. Jag trodde i min enfald att kritiken mot PRIDE Järva skulle komma från organiserade fundamentalister och vanligt folk i dessa förorter, från de tyvärr rätt många personer som valt att ta med sina intoleranta värderingar till Sverige i stället för att omfamna den tolerans gentemot sexuella minoriteter som präglar det svenska samhället. Jag hade fel.

I stället är det HBTQ-rörelsen, RFSL och framför allt vänsterliberal media som dragit igång ett hatdrev mot PRIDE Järva. Aktörer som med hög svansföring profilerat sig för att stå upp för tolerans har plötsligt kommit ut ur garderoben som intoleranta och försvarare av andras HBTQ-intolerans. På nyhetsplats har Avpixlat redan rapporterat om hur Journalisten-krönikören Annika Hamrud och Expressens kulturredaktör Anna Hellgren på Twitter tävlat om vem som kan förtala PRIDE Järva med de grövsta invektiven.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kan man känna något annat än fientlighet mot de som begår åldringsbrott?

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Håkan Boström, det senaste tillskottet på Göteborgs-Postens ledarredaktion, uppmanar i ett ledarstick på söndagen media att börja tala klarspråk om åldringsbrotten, dvs sluta hymla med vilka grupper det är som är kraftigt överrepresenterade som gärningspersoner för dessa brott. Den omedelbara anledningen till Boströms ledare är sannolikt Avpixlats reportage på fredagen om brottsdrabbade 91-årige Bo Seiderstedt och att fallet har kopplingar till generellt kartläggande artiklar om åldringsbrotten som GP nyligen skrivit. Samtidigt vill Boström distansera sig till de “främlingsfientliga” nätsidorna. Frågan som Bostöm lämnar obesvarad är vilken annan känsla än fientlighet han anser att man bör känna gentemot främlingar som kommer till Sverige för att stjäla från våra åldringar.

91-årige Bo ruinerades av en “hemtjänstliga”, tjuvar som specialiserat sig på att stjäla från äldre i deras hem och som skaffar sig tillträde dit genom att utge sig för att komma från hemtjänsten eller liknande. Avpixlat var inte först med att skriva om Bo. Även Boströms tidning GP har rapporterat om fallet. Däremot var Avpixlat först och tämligen ensamma om att berätta vilka gärningspersonerna var – en liga där samtliga medlemmar tillhör en släkt hitresta “finska” romer och som, utöver stölderna från Bo, begått liknande brott mot minst 25 andra gamla människor innan de kunde gripas och lagföras.

Läs mer »

FacebookTwitter

Om Gudmundson, döva sjuklöveröron och migrationsverkligheten

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Sluta utgå från att inbördeskriget i Syrien och därmed flyktingströmmarna därifrån snart är slut. Sluta tro att övriga EU-länder ska ‘ta sitt ansvar’ och öka sitt asylmottagande till svensk nivå. Det svenska asylmottagandet har slagit i kapacitetstaket. Rikta om hjälpen från dyrt asylmottagande till effektiv hjälp i Syriens närområde“. Så kan man sammanfatta rådet till Sveriges regering och riksdag från Per Gudmundson i en ledare i Svenska Dagbladet på torsdagskvällen.

Det ligger nära vad Sverigedemokraterna har pläderat för i åratal. Gudmundson är inte Sverigedemokrat utan fram- och klarsynt allmänborgerlig. Fram- och klarsynthet utmärker dessvärre inte den parlamentariska elit inom borgerligheten som sätter Alliansblockets agenda. Tvärtom har man, genom den s.k DÖ-överenskommelsen och i syfte att slippa lyssna på obekväma sanningssägare inom SD, gjort sig själva till en “lame duck” och abdikerat från att bedriva opposition. Gudmundsons råd lär därför inte bara avvisas av den rödgröna regeringen utan även av det borgerliga blockets ledare.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nyrasismen härskar på Göteborgs universitet

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Här på Avpixlat har vi vid åtskilliga tillfällen uppmärksammat vad vi kallar nyrasismen, en rörelse som deklarerar sig som antirasistisk men som i själva verket har tagit över rasismens retorik och tankefigurer och bara bytt plats på hudfärgerna. Ett färskt exempel är hur den redan i sig tveksamma antirasistiska satsning i Göteborgs universitets regi som regeringen initierat nu kritiseras inifrån därför att för många som deltar i projektet är vita.

Regeringen aviserade nyligen att man ger Göteborgs universitet i uppdrag att skapa ett nytt nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism. Mot bakgrund av den svenska debattens slagsida är den stora faran med projektet att det riskerar ta ett obsolet enögt grepp om frågan och endast betrakta etniska svenskars och nazisters rasism mot invandrare.

Läs mer »

FacebookTwitter

Om massgripanden, massinvandring, kön och etniskt ursprung

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA I en nyhetstext här på Avpixlat på torsdagen redogörs för den senaste utvecklingen i det rättsliga efterspelet till det stora skottdramat i invandrartäta Malmöstadsdelen Rosengård i måndags, där inte färre än 27 personer anhölls misstänkta för mordförsök. Det TT-telegram som såväl allmänmedia som Avpixlat använt som källa för nyhetsrapporteringen är exempel på några företeelser som är värda att regelbundet uppmärksamma eftersom de skvallrar om den vänsterliberala värdegrundens brist på logik och konsekvens.

Det första exemplet är när TT och citerande medier kallar polisens gripande av 27 gängkriminella rosengårdare för ”massgripanden”. Samma medier skulle aldrig skriva ”massinvandring” i en nyhetstext om hur asyltrycket på Sverige ökar och den ena prognosen efter den andra från Migrationsverket spräcks och måste revideras uppåt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Den yrvakna liberala islamkritiken är för lite och för sent

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Debatten om islam i Sverige har den senaste tiden, något yrvaket nymornat men likväl välkommet, börjat hitta till fora utanför de Sverigevänliga domäner där den länge och initierat har bedrivits men hittills avfärdats som islamofobi och främlingsfientlighet. Denna bredare debatt har uppstått i spåren av den rekordstora invandringen till Sverige från muslimska länder och med den eskalerande fenomen som IS-rekrytering, terrorhot, antisemitism, hedersvåld och kvinnoförtryck i de bostadsområden i Sverige som numera nästan uteslutande bebos av personer med asylrelaterad invandrarbakgrund. Fortfarande är dock diskussionen om islam behäftad med ett antal tankefel och politiskt korrekta skygglappar som undergräver utsikterna om att den ska leda fram till några lösningar på de islamrelaterade samhällsproblemen.

I SVT Aktuellt har i närtid inrikesminister Anders Ygeman setts bedyra att man nu tar i med hårdhandskarna mot den strida strömmen av jihadkrigare från Sverige, dvs att regeringen ämnar låta Säpo gripa och åklagare åtala rekryterare och terrorister och inte bara bjuda dem på gräddfil till jobb, bostad och samtalsterapi. Om det resulterar i några fällande domar eller minskad ström av jihadkrigare från Sverige till Syrien och Irak eller bara blir ännu ett retoriskt slag i luften återstår att se.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hög invandring är inte en förutsättning för välstånd

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Webbplatsen ”Det goda samhället” är ett initiativ där ett antal etablerade debattörer reflekterar över tingens ordning i Sverige utan änglsan över om de råkar kliva utanför den trånga åsiktskorridor som den svenska debatten påbjuds hålla sig inom. Här förs exempelvis en mer hälsosam invandrings- och integrationspolitisk debatt än på allmänmedias debattsidor. Understundom smyger sig dock också in den sorts lovsånger till höginvandringen som vi vant oss vid och som skapat det mediala vakuum som är alternativa medier som Avpixlats livsrum. I en av dessa hävdar centerpartisten Kristina Jonäng att att ”Välstånd förutsätter invandring”. Några belägg för detta gives dock inte. Däremot adderas äpplen friskt med päron.

Välstånd förutsätter invandring, hävdar alltså Jonäng. Det är knappast sant, i vart fall inte om vi talar om en invandring ens tillnärmelsevis i närheten av den nivå vi har idag och i synnerhet inte med den lågkvalificerade utbildningsprofil som dagens invandring uppvisar. I kommentarsfältet till sin egen text förtydligar (nåja) Jonäng sig genom att hävda att a) samhällen med låg rörlighet (läs: invandring) stagnerar och b) Sverige håller av just detta skäl på att stagnera. Att detta motsägs av att Sverige inte har låg utan i stället EU:s och västvärldens i särklass högsta rörlighet/invandring tycks inte bekymra Jonäng. Ett rimligare antagande är att den stagnation vi kan se tvärtom beror på att enorma pengar och resurser som skulle kunna användas för att utveckla Sverige i stället går till att bekosta en direkt samhällsskadlig massinvandringspolitik.

Läs mer »

FacebookTwitter

Missriktade protester mot PEN-pris till ‘islamofobiska’ Charlie Hebdo

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Den anrika skribent- och människorättsorganisationen PEN:s beslut att förära de överlevande redaktionsmedlemmarna från den muslimska Charlie Hebdo-massakern i januari med ett särskilt yttrandefrihetspris kritiseras nu av ett antal författare inom organisationen. Tillsammans har de skrivit under en petition i protest mot att den, som de anser, “islamofobiska tidningen” hyllas på detta sätt. Även om en majoritet inom PEN ställer sig bakom priset är det ändå allvarligt att så många – en del av dem centralt placerade och berömda – går emot organisationens egna stadgar.

Den 26 april gick sex av PEN:s högt respekterade författare ut med en offentlig protest mot PEN:s beslut att ge priset “Freedom of Expression Courage” till de överlevarna från terrorattentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo. Priset delades ut den 3 maj, i en ceremoni separat från utdelningen av de övriga litterära priserna. Till dessa sex – Peter Carey, Teju Cole, Rachel Kushner, Michael Ondaatje, Francine Prose och Taiye Selasi – anslöt sig den 30 april ytterligare etthundratrettionio författare, bland dem den berömda romanförfattaren Joyce Carol Oates men också koketterande islamkonvertiter. I en undertecknad protestskrivelse tar man avstånd från PEN-beslutet. Den orsak som uppges är att man anser att Charlie Hebdo är en islamofobisk tidning.

Läs mer »

FacebookTwitter

Smygrasism bakom Almegas förslag om skolplikt för vuxna invandrare?

 

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Drygt en kvarts miljon nyanlända – och inte fullt så nyanlända – asyl- och anhöriginvandrare saknar helt skolutbildning och står därför utanför den svenska arbetsmarknaden men med båda fötterna fast förankrade i Sveriges frikostiga försörjningsstöd. I ett utslag av ytterligare frikostighet (med andras pengar) tillika salomonisk visdom föreslår nu arbetsgivarorganisationen Almegas höga företrädare, Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, att Sverige inför skolplikt för alla dessa vuxna icke anställningsbara invandrare. Förslaget har också en rasistisk dimension.

Även efter att statistiken friserats med skattefinansierade arbetsmarknadsåtgärder, kreativa definitioner om vad som räknas som sysselsättning och matematik som skulle ge underkänt på en provräkning i grundskolans 1:a klass, återstår ändå 227.000 (!) arbetslösa och bidragsförsörjda asyl- och anhöriginvandrare som staten inte har lyckats gömma undan i statistiken och inför vilkas arbetslöshet Arbetsförmedlingen och andra myndigheter står handfallna. 227.000 personer som svenska politiker och deras handgångne tjänstemän, trots stor uppfinningsrikedom för dyra skattepengar, inte kan finna på några lämpliga integrationsåtgärder för så att de försvinner från den obekväma statistik som, gud förbjude, kan antyda att den svenska invandringspolitiken – eller humanitära stormaktspolitiken som den också kallas – inte har full markkontakt utan är en produkt av ett sakralt sjungande med änglarna.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Donera
Bli medlem i SD
SD Nacka
Fakta om romer - artikelserie
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld