Begravningstal, medierapportering och svensk invandringspolitik i ett nötskal

KRÖNIKA Det finns ett talesätt som säger att världen ser så jävlig ut pga att det bara är goda människor som dör. Man hänvisar då till de tal som hålls vid begravningar där den dödes levnadsteckning oftast ger intryck av att det är ett helgon som gått hädan. Sällan eller aldrig sägs vid dessa förrättningar att den avlidne var en skitstövel och att världen är en bättre plats nu när vederbörande har ryckts bort från det jordiska. Lite på samma sätt förhåller det sig med media och deras sätt att porträttera invandrare. Ett färskt exempel illustrerar detta.

Avpixlat skrev häromdagen om den från Somalia till Södertälje asylinvandrade muslimske föreningsledaren Ahmed Ali Diriye som dömts till ett längre fängelsestraff för att under flera års tid ha utsatt sina barn för brutal misshandel och våldtäkter och för omfattande bidragsfusk. Även hustrun, också hon asylinvandrare från Somalia, dömdes som delaktig i misshandelsbrotten. Det är inte första gången som Ahmed Ali Diriye figurerar i media, men tidigare har uppmärksamheten gällt annat än hans nu uppdagade klandervärda leverne. Det råder en påtaglig diskrepans mellan hur media förhöll sig till namn- och bildpublicering när agendan var att porträttera Ahmed Ali Diriye som ett berikande inslag i Södertäljes kulturliv och ett offer för svensk vardagsrasism, jämfört med nu när man ska skriva om honom i egenskap av grov brottsling.

Läs mer »

FacebookTwitter

När SVT Opinion Live gjorde sig till Nordiska motståndsrörelsens nyttiga idioter

KRÖNIKA Groteskt oproportionerligt mycket av mediebevakningen av årets Almedalsvecka har handlat om nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Almedalen. Inga är gladare för detta än NMR själva, som förstår det media inte förstår – att all reklam är bra reklam för en aktör som inte har annat tillträde till rikstäckande medier.

När svensk demokrati i sina reaktioner på NMR:s närvaro i det offentliga rummet dessutom visar upp sig från sin mest anskrämliga sida, då gör man NMR:s spinndoktorer än mer belåtna och förvissade om att de tänkt helt rätt. Fredagens SVT Opinion Live var ett praktexempel på hur man inte ska göra och på hur NMR tryggt kan lita på att det demokratiska etablissemanget agerar organisationens nyttiga idioter.

Läs mer »

FacebookTwitter

Det är snarare biskop Per Eckerdal som borde få sparken

KRÖNIKA I tisdags höll Sverigedemokraterna presskonferens inför höstens kyrkoval. En punkt som man då framhöll som viktig var fortsatt rätt till samvetsfrihet för de präster som anser att det går emot det kristna budskapet att viga homosexuella par, att det kristna äktenskapet är förbehållet relationer mellan en man och en kvinna. Detta efter att Socialdemokraterna rest krav om att denna frihet ska avskaffas. Svenska kyrkan föregriper dock en eventuell sådan lagändring och sparkar en präst efter att denne i en debattartikel i tidningen Bohusläningen försvarat prästers rätt att slippa viga samkönade.

I debattartikeln riktar Jan-Åke Karlsson, tills nyligen präst i Svenska kyrkan i bohuslänska Bro och Brastad, kritik mot den brist på mångfald i åsikter som den vänsterradikala HBTQ-rättighetsorganisationen RFSL med sin aggressiva politiska verksamhet påtvingat alla i Sverige. Karlsson betonar att han står upp för alla människors lika värde oavsett sexuell läggning men menar att RFSL tvingat på svenskarna något som går mycket längre än så.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bör någon som heter Ahmed tala om för någon som heter Åkesson var i Sverige han är välkommen?

KRÖNIKA Sverigedemokraternas partisekreterare Rickard Jomshof är i blåsväder – åtminstone i den lilla ankdamm som utgörs av det vänsterliberala medie- och politikeretablissemanget. Detta efter att Jomshof travesterat ett uttalande i ett debattinlägg på skvallersajten N24 från den asylinvandrade M-lokalpolitikern Kahin Ahmed från “utanförskapsområdet” Järva i nordvästra Stockholm och dessförinnan Somalia.

Ahmed anser att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson inte är välkommen i förorterna. Jomshof vände i en tillspetsad kommentar på Twitter Ahmeds uttalande mot honom själv och skrev “Och du är inte välkommen i Sverige, Kahin Ahmed!“. Ahmed vill förbjuda det han kallar för “rasistiska partier“. Jomshofs svar var ämnat att markera att den som kommer till Sverige men inte ställer upp bakom demokratiska principer om fri åsiktsbildning och alla partiledares lika värde nog bör överväga att flytta hem igen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nej Alexandra Pascalidou, midsommar är vare sig en mardröm eller ett integrationstest

KRÖNIKA Nu stundar midsommar, och precis som inför nationaldagen, skolavslutningar och andra högtidliga tillfällen då svenska traditioner riskerar göra sig gällande, fylls vänsterliberal media av artiklar präglade av trist och osund svenskfientlig oikofobi och nationalmasochism. I en debattartikel på Dagens Nyheters kultursida på torsdagen går den skandalomsusade vänsterjournalisten Alexandra Pascalidou till angrepp på midsommarfirandet.

Midsommar bör inte betraktas som en svensk högtid, anser Pascalidou. I stället ska vi använda det som ett integrationstest. Det gör Pascalidou själv som den “goda” människa hon och hennes närmast sörjande krets anser att hon är. Pacalidou skriver också att “midsommar är en mardröm”.

Läs mer »

FacebookTwitter

SVT:s och DN:s journalistiska haverier och Maud Egelands förlorade heder

KRÖNIKA Häromkvällen sopade Göteborgs-Postens politiska redaktör, Alice Teodorescu, banan med vänsterradikala boulevardtabloiden Aftonbladets tidigare chefredaktör, numera SVT:s programdirektör, Jan Helin, i en debatt i SVT Aktuellt. Debatten handlade om det svenska folkets underbetyg åt etablissemangsmedia för deras sätt att (inte) rapportera om den asylrelaterade massinvandringens och ansvarslösa invandringspolitikens negativa samhällskonsekvenser.

I syfte att försöka mildra och flytta fokus från Helins pinsamma nederlag, beslöt man cyniskt på en av de värsta mediesyndarna, Dagens Nyheter, att naziststämpla en privatperson som intervjuades i ett förreportage till studiodebatten. Detta i stället för att fokusera på det som var inslagets verkliga journalistiska haveri: SVT:s val av debattörer.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ja, Per Svensson – ett av världens bästa länder förtjänar sannerligen bättre

KRÖNIKA Det är med en viss kluvenhet man som Sverigevän ser nationaldagen den 6 juni nalkas i kalendern. Man vill gärna känna blågul glädje och stolthet men vet att moder Svea är sargad och att det finns vänsterliberalt oikofoba och nationalmasochistiska krafter i landet som gör vad de kan för att denna dag strö smolk i glädjebägaren.

I år infann sig den ofrivilliga nationaldagsilskan redan i början på maj. Det var när det svenska generalkonsulatet i Israel beslöt tidigarelägga sitt svenska nationaldagsfirande en hel månad för att det inte skulle krocka med den muslimska fastemånaden Ramadan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Den stundande kongressen kan bli sista spiken i kistan för Miljöpartiet

KRÖNIKA Nästa helg håller Miljöpartiet kongress. De hetaste debatterna under dessa dagar väntas kretsa kring ett antal motioner om “flykting”amnesti. Dessa har lagts av den falang inom partiet med f.d. riksdagsledamoten Lotta Hedström och politiska sekreteraren Julia Fedioutchek i spetsen – varav många också är knutna till det asylhaveristiska aktivistnätverket “Vi står inte ut” – som kräver att återvändaravtalet med Afghanistan för asylfuskande s.k. “ensamkommande flyktingbarn” rivs upp. De kräver också att alla migranter som fått avslag på sin asylansökan men gått under jorden i stället för att lämna landet ska belönas för sitt lagtrots och ges amnesti.

Kraven har dock inte stöd hos partistyrelsen som yrkar avslag på samtliga dessa motioner, och utsikterna att få igenom sådana krav i riksdagen bedöms som helt obefintliga. Däremot kan motionerna, om de röstas igenom, bli den slutgiltiga spiken i kistan för Miljöpartiet som redan nu balanserar på riksdagens fyraprocentsspärr.

Läs mer »

FacebookTwitter

SVT befinner sig i mångfaldens istid

KRÖNIKA Medarbetare på SVT upptäcker snart att det finns ett begrepp som pliktskyldigt återkommer under utbildningsdagar, konferenser och tal från chefer. Det är ordet mångfald. Att spegla Sverige. Företaget har dessutom en uttalad mångfaldspolicy och har under årens lopp presenterat flera initiativ för att förbättra representationen såväl på arbetsplatsen som i rutan. 

Mångfald är således prioriterat på SVT. Tittar man på hur verkligheten ser ut inser man dock snabbt att motsatsen råder. SVT är fortfarande homogent, framförallt sett till vilka grupper som profileras och speglas i programmen. Representationen av exempelvis socialkonservativa Sverigevänner är så undermålig att det knappt finns någon spegling att tala om. Detta gäller i såväl nyhetsprogram som stora nöjesshower som ”På spåret” (senaste säsongen mötte kritik för otillräcklig bredd bland deltagarna).

Läs mer »

FacebookTwitter

Kanske kan det komma något gott ur vänsterns motdemonstrationshyckleri

KRÖNIKA Vänsterliberala etablissemangsmedier har de senaste dagarna fyllts av nyhets- och opinionstexter om hur företrädare för den ultranationalistiska organisationen Nordisk Ungdom i söndags störde en asylhaveristisk demonstration på Mynttorget i Stockholm. Dessa texter har det gemensamt att de är väsentligt fler, väsentligt längre och väsentligt mer fördömande jämfört med när det som är betydligt vanligare inträffar, nämligen att motsvarigheten till Nordisk Ungdom i den vänstra änden av det politiska spektrat går till attack mot tillståndsgivna demonstrationer. Detta vänsterhyckleri kan dock eventuellt föra det goda med sig att vi äntligen får stopp på de så kallade ”motdemonstrationerna” som utgör ett tilltagande hot mot den grundlagsfästa mötesfriheten.

Den asylhaveristiska manifestationen på Mynttorget i söndags är av flera skäl relevant att ifrågasätta. Sverige har per capita tagit emot extremt många fler asylsökande än något annat västland och även i absoluta tal ligger vi högre än länder med mångdubbelt större befolkning och ekonomi. Det har skapat enorma problem i det svenska samhället i form av kostnader, överbelastning av välfärdstjänster och bostadsmarknad, arbetslöshet, kriminalitet, religiös extremism med terrordåd som yttersta konsekvens och mycket annat.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ingen antisemitism på Avpixlat

KRÖNIKA I en osignerad text på Svenska Kommittén mot Antisemitisms (SKMA) webbplats riktas kritik mot en krönika på Avpixlat skriven av Rolf Malm. Substanslöst hävdas att krönikan skulle vara antisemitisk och SKMA extrapolerar sedan detta redan i sig felaktiga påstående till ett ”bevis” för att Avpixlat skulle vara en del av den antisemitiska extremhögern. SKMA undergräver med denna oseriösa retorik sin egen ställning som förment seriös aktör i kampen mot antisemitism. Det är dessvärre långt ifrån första gången detta sker.

Tråkigt nog drabbas många av panik så fort någon drar antisemitkortet. Rasistkortet har vi lärt oss att hantera och ta för det är – en desperat meningsmotståndares slag under bältet när sakargumenten tryter. Antisemitkortet kan däremot fortfarande bringa somliga av oss ur fattningen, trots att det används på precis samma sätt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Muslimska terrordåd ytterligare ett i raden av hot mot Sverige som statsbildning

KRÖNIKA Efter den 7 april i år vet du som stockholmare att du inte kan ta för givet att komma hem igen om du ger dig ut på stan för att shoppa, gå på restaurang, besöka ett museum, se en biofilm eller teaterföreställning. Du löper risk att i stället ligga död på gatan med dina kroppsdelar utspridda efter att det sista ljud i livet du fick höra var din baneman som skrek ”Allahu Akbar”.

Som om den otryggheten inte skulle vara nog, medför den muslimska terrorn indirekt även en annan otrygghet för dig som medborgare. Terrordåd av det här slaget binder upp så stora polisära resurser att rättssamhället sätts ur spel. Du kan inte längre räkna med att polisen finns där för att skydda dig från brott och inte heller att du får hjälp av polisen efter att du utsatts för ett brott.

Läs mer »

FacebookTwitter

På vems sida står migrationsminister Morgan Johansson – polisens eller terroristernas?

KRÖNIKA I den krönika jag skrev i anslutning till det nu konstaterade muslimska terrordådet i Stockholm i fredags, efterlyste jag nolltolerans mot våldsbejakande diskurser – inte bara faktiska våldshandlingar, utan all verksamhet relaterad till sådana idéströmningar, såsom organisering, opinionsbildning och hyllningar.

Jag fick i denna hållning medhåll från Göteborgs polischef, Erik Nord, som i ett uttalande deklarerade att migranter som stödjer våldsbejakande extremism borde utvisas. ”Det kan inte vara rätt och riktigt att vi ska försörja människor som vill störta vår demokrati”, menade Nord, och gav med detta sannolikt röst åt den breda folkmajoritetens åsikt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Se vad som hände igår eftermiddag i Sverige – vem hade trott det?

KRÖNIKA Igår strax före klockan 15:00 slog terrorn till i min stad. Det skedde bara några kvarter ifrån min bostad. Eftersom detta var ett scenario jag förutsett och, inför mestadels döva politiska öron, ägnat åratal att varna för och kräva skarpa åtgärder för att förhindra, blev jag inte förvånad. Ändå var det något av en overklighetskänsla som igår genomfor mig och som inte lämnat mig än.

För hur ska man annars beskriva känslan inför att gågatan ett stenkast bort plötsligt förvandlades till inferno och något som mest liknade en krigsskådeplats. Där vid husväggen en blodig sörja med slamsor av vad som minuterna innan varit en man på väg någonstans, kanske för att handla, kanske hem från jobbet. En bit längre bort hans avslitna blodiga ben. Skrik och gråt från skadade och chockade, även barn. En kort stund senare uppblandade med sirener från en hord av utryckningsfordon.

Läs mer »

FacebookTwitter

David Baas och farbror Melker

KRÖNIKA När jag läser Expressen-journalisten David Baas artikel “SD-toppar ger hemliga tips till hatsajterna” kommer jag att tänka på en episod i TV-filmatiseringen av Astrid Lindgrens Vi på Saltkråkan. Farbror Melker ska laga middag på fisk som familjen har fångat och i receptet står “salta efter behag”. När Melker är klar har halva saltpaketet hittat ned i kastrullen. Anrättningen blir förstås oätlig och Malin, Johan, Niklas och Pelle spottar alla under obehagsgrimascher ut maten efter första tuggan.

Att denna association kommer för mig beror på att David Baas på ett liknande sätt har överkryddat sin artikel. Inte färre än 37 gånger (!) förekommer till exempel ordet “hatsajt” (räkna själv eller se mina gulmarkeringar HÄR) som beteckning på Avpixlat och andra alternativa medier som till Baas och den övriga hegemoniskt vänsterliberala mediekartellens stora förtret skriver om sådant utanför åsiktskorridoren som medborgarna enligt rådande elitistiska mediedoktrin bör hållas i okunnighet om. Skillnaden mellan Melker Melkersson och David Baas är förstås att där den förstnämnda hade gott uppsåt agerar den senare utifrån ren illvilja. Baas inser det inte men reaktionen på hans pejorativt sönderkryddade artikel är sannolikt att den i likhet med farbror Melkers fiskrätt spottas ut med avsmak redan efter första tuggan.

Läs mer »

FacebookTwitter

En falskanklagad publicists försvarstal

KRÖNIKA Desperationen har tilltagit inom det vänsterliberala mediaetablissemanget i takt med att det förlorat sitt monopol på att filtrera vilken information och vilka åsikter medborgarna ska få ta del av. Journalistkåren, som rimligen borde vara pressfrihetens starkaste försvarare, har i stället förvandlats till dess flitigaste dödgrävare. Efter att alternativmedia nu fått en mäktig bundsförvant i USA:s president i att utmana etablissemangsmedia har nämnda desperation övergått i vad som närmast kan rubriceras som fullständig panik.

Ett av de tydligaste exemplen på de svenska mediernas förfall och vår journalistkårs regression är Dagens Nyheter. För några dagar sedan drog tidningen igång en gemen smutskastningskampanj mot sina nya och växande konkurrenter i medielandskapet, däribland Avpixlat. Övrig etablissemangsmedia, inklusive Public Service och Journalistförbundets eget organ, hejar ivrigt på och frossar som barn i kiss och bajs-åldern i vem som kan klämma in flest pejorativa epitet om alternativmedia i sina texter.

Läs mer »

FacebookTwitter

Det finns inget känt samband med brottslighet starkare än att heta Jan Guillou

KRÖNIKA Den övervintrade kaviarkommunisten Jan Guillou tycker i sin omvittnade självgodhet att han kommit på något riktigt kul när han med lite ohederligt sifferdribblande i en krönika i den vänsterradikala boulevardtabloiden Aftonbladet påvisar att överrepresentationen för brott är högre bland SD-riksdagsledamöter än bland invandrare. “Det finns inget känt samband med brottslighet starkare än att vara Sverigedemokrat”, konstaterar Guillou med anledning av att 15 procent av ledamöterna i SD:s riksdagsgrupp är dömda eller misstänkta för något brott. Men den konklusionen stämmer inte.

Med argumentation på Guillous egen infantila nivå kan man enkelt konstatera att sambandet mellan brottslighet och att heta Jan Guillou är nästan sju gånger högre, 100 procent av alla Jan Guillouer i Sverige är dömda för brott. Vi talar här dessutom om brott så allvarliga att gripanden måste ske med k-pist-beväpnad polis och med årslånga fängelsepåföljder, varav en del fått avtjänas i isoleringscell på högt säkerhetsklassade fångvårdsanstalter som Österåker.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lägga ut smyginspelade intervjuer på nätet OK enligt Journalistförbundets Yrkesetiska Nämnd

KRÖNIKA Efter att Mathias Ståhle på Eskilstuna-Kuriren nyligen skrev sin smutskastningsartikel om konkurrenterna på medborgarjournalistiska initiativet Granskning Sverige, har en diskussion om pressetik dragit igång inom vänsterliberal etablissemangsmedia som i sin oseriositet tangerar det rent absurda och som till och med statsministern oprofessionellt valt att lägga sig i.

Allmänt vedertagna journalistiska metoder och rutiner som man själv dagligen använder har framställts som pressetiska övertramp när de används av journalister med “fel” åsikter, och det hat, den hets och den slarvighet med sanning och fakta som man hävdar finns i den nya alternativa journalistiken, bemöter man paradoxalt nog med ännu hetsigare hets, hatiskare hat och slarvigare slarv med sanning och fakta.

Läs mer »

FacebookTwitter

Journalisten – förmyndare eller förmedlare?

KRÖNIKA I torsdags medverkade Jan Sjunnesson, som bland annat skriver för Avpixlat, i en debatt i SVT Opinion Live om det sjunkande förtroendet för traditionella medier och, i spåren av detta, framväxten av andra alternativa medier. Jan fick inte särskilt många sylar i vädret och debatten som helhet skrapade knappt ens på ytan av denna problematik. Nästan alla viktiga och principiella frågor lämnades obesvarade.

Dagen efter samtalade jag med Jan kring de här frågorna i ett inslag i Swebbtv. En grundläggande frågeställning, som Jan tog upp men som slarvades bort av SVT, är hur en journalist bör betrakta sig själv i förhållande till sina läsare och tittare. Ska man se sig som en bit ovanför läsarna, som mer upplyst och med uppdrag att uppfostra och dela ut pekpinnar till mediekonsumenten, filtrera bort sådana fakta som man anser känsliga och som kan riskera få läsare och tittare att bilda sig ”fel” åsikter i förhållande till dem man själv har?

Läs mer »

FacebookTwitter

Erik Helmerson borde sluta läsa Bamse och växa upp

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Erik Helmerson, ledarskribent på Dagens Nyheter, uppmärksammar i ett ledarstick en artikel som Avpixlat skrev om statistik som visar Malmös fall ned i laglöshet och gangstervälde. I ett tämligen tafatt försök att spä på bilden av alternativmedier som spridare av falska nyheter, eventuellt på uppdrag av Rysslands president, låtsas Helmerson inte om att vi tydligt i fetstil redan i ingressen deklarerar att statistiken är baserad på sajten Numbeos besökare och därmed underförstått i likhet med alla liknande undersökningar självfallet ska tolkas med viss försiktighet.

Helmerson antyder att det är Avpixlat som påstår något, när vi i själva verket bara redovisar vad andra har påstått. Det förefaller också inkonsekvent att Helmerson bara ifrågasätter just Malmös placering på listan, inte Neapels och Marseilles, som han också nämner. Man kan utgå ifrån att Helmerson inte på ledarplats skulle ha uppmärksammat om Avpixlat skrivit att Malmö enligt Numbeo tvärtom beskrivit en resa i motsatt riktning och nu kunde karakteriseras som något av en mönsterstad vad förekomsten av kriminalitet beträffar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Donald Trump och fröken Friman

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA SVT körde nyligen den tredje säsongen av succéserien ”Fröken Frimans krig”, en dramatiserad skildring av det tidiga 1900-talets kvinnokamp i Sverige. Parallellt med att man sände den nya säsongen visade man också en relaterad dokumentär i två delar kallad ”Kvinnorna på Fröken Frimans tid”. Såväl dramaserien som dokumentären tar tydligt ställning för den dåvarande demokratiseringsprocessen och mot det politiska etablissemang som försökte stoppa den.

Samtidigt lever vi just nu, efter bland annat det brittiska folkets beslut att lämna EU och det amerikanska folkets val av Donald Trump till sin ledare, i en liknande tid. Folkrörelser mobiliserar för att befria demokratin från de maktetablissemang som kidnappat den och etablissemangen försöker stoppa dessa demokratirörelser med minst lika fula metoder som på fröken Frimans tid. SVT har inte tagit ställning för 2010-talets demokratiseringsprocesser på det sätt man ser som självklart beträffande 1910-talets dito. Tvärtom har man i stor utsträckning agerat som maktetablissemangets propagandaverktyg.

Läs mer »

FacebookTwitter

Står Larsmo, Ardelius och Nordling upp för alla skriftställares lika värde?

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Tre profilerade publicister – Svenska PEN:s ordförande Ola Larsmo, Författarförbundets ordförande Gunnar Ardelius och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling – uppmärksammar i en debattartikel på SVT Opinion hur det man kallar “hatkulturen” utgör “det största enskilda hotet mot den svenska yttrandefriheten”. Detta med anledning av att Akademibokhandeln av säkerhetsskäl sagt nej till journalisten Gellert Tamas som ville hålla ett författarsamtal om sin bok “Det svenska hatet” i bokhandelns lokaler.

Hot mot journalister är en allvarlig sak, precis som hot mot politiker är det. Att stoppa opinionsbildare från att anordna möten är också en inskränkning av mötesfriheten, en annan grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Så långt är det lätt att instämma i vad dessa tre herrar säger. Granskar man saken närmare upptäcker man dock att dubbla måttstockar tillämpas, beroende på vem det är som hotas och stoppas från att anordna möten. Även SVT Opinion förefaller göra en sådan differentiering eftersom man refuserat en replik på nyss nämnda artikel från Jan Sjunnesson, som kontinuerligt hindrats i sin folkbildningsgärning just på detta sätt. Detta har skett med Svenska PEN:s, Författarförbundets och Journalistförbundets tysta medgivande.

Läs mer »

FacebookTwitter

Trumps valvinst inger hopp om demokratins revansch på demokraturen

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA USA:s nye president heter Donald Trump. Beskedet under de tidiga morgontimmarna svensk tid togs emot med bestörtning från det svenska politiker- och mediaetablissemanget men med ett relativt stort gillande från det svenska folket. Även bland svenskar som egentligen varken gillar Trump eller det republikanska partiet är uppfattningen utbredd att det självgoda, från vanligt folks verklighet alltmer distanserade och ofta rent folkföraktande etablissemanget fått sig en välbehövlig näsbränna.

Från detta Trump-hatande vänsterliberala etablissemang hörs nu domedagsprofetior om hur demokratin i USA och världen är hotad som en följd av utfallet i det nordamerikanska presidentvalet. Vulgärretoriken mot Trump har varit påtaglig från dag ett, vilket ter sig en smula (tragi)komiskt eftersom dessa vulgärretoriker samtidigt har gjort ett stort nummer av Trumps vulgärretorik. Det fortsätter man med nu. Skrämsel om att, som ett direkt resultat av Trumps presidentskap, Putin nu kommer att invadera Baltikum, världens börskurser falla som en sten, svensk exportindustri gå i konkurs och världen gå under av global uppvärmning eller i kärnvapenkrig varvas med personangrepp och fasciststämplar.

Läs mer »

FacebookTwitter

En brunråttas funderingar

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Inför, under och efter tidningen Nya Tiders medverkan på Bokmässan och i en SVT-debatt, har det talats mycket om principen om ”alla människors lika värde”, en fras som 1) är en grov felöversättning av engelskans ”equal in dignity”, 2)  när den åberopas aldrig förklaras, 3) används för att bygga halmgubbar att argumentera mot och 4) tillämpas påtagligt selektivt.

Ett litet rekord i missbruk av detta begrepp sattes nyligen av Aftonbladets tidigare chefredaktör, numera programchef på SVT, Jan Helin, i en debatt i SVT Aktuellt. Helin upprepade, om jag minns rätt, frasen inte mindre än åtta gånger på lika många minuter, utan att en enda gång vare sig självmant förklara dess innebörd eller avkrävas en sådan förklaring från SVT:s nyhetsankare Nike Nylander.

Läs mer »

FacebookTwitter

SVT Opinion Live blottade avgrund mellan opinionsbildarelit och svenska folket

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA I torsdagens avsnitt av debattprogrammet SVT Opinion Live togs tre ämnen upp som samtliga illustrerar det enorma glapp som råder mellan den politiskt korrekta vänsterliberala opinionsbildareliten och vanliga svenska medborgare.

Det första ämnet gällde Bokmässans beslut att kasta ut Nya Tider, trots att tidningen har ansvarig utgivare och presstöd och aldrig har fällts för något yttrande- eller tryckfrihetsbrott. Avpixlat har vid flera tillfällen tidigare rapporterat om tilltaget. Här har stora delar av åsikts- och mediaetablissemanget slutit upp bakom Bokmässan, trots att beslutet utgör ett grovt demokratiskt övertramp i bjärt kontrast till det värn om tryckfriheten som Bokmässan stoltserar med, med anledning av att det är 250-årsjubileum för Tryckfrihetsförorndingen (grundlag).

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson