Pinsam inkompetens hos Säpo i samband med gripande av misstänkt terrorist

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Häromdagen höjde Säpo tillsammans med polisen och andra expertbedömare terrorhotnivån i Sverige till en fyra, den näst högsta. Den avgörande orsaken sades vara att man hade uppgifter om att en man av irakisk härkomst med IS-sympatier och terroravsikter kunde vara på väg till Sverige eller nyligen ha tagit sig in i landet. Någon dag senare greps mannen ifråga, Moder Mothanna Magid, i en förturslägenhet i Boliden som han fått av Migrationsverket. I efterhand har dock uppgifter framkommit som gör att Säpos kompetens när det gäller att skydda Sverige mot terror ytterligare naggas i kanten.

Det visar sig nu att Moder Mothanna Magid bott som asylsökare i Sverige i fyra månader, att han haft en öppen Facebook-sida där det funnits betydligt bättre bilder på honom än den av mycket låg kvalitet som Säpo gick ut med strax före gripandet. Moder Mothanna Magid förefaller inte på något sätt ha försökt dölja sin närvaro i Sverige och har haft sitt namn på dörren till den lägenhet som han fått förtur till av Migrationsverket. Moder Mothanna Magids Facebook-sida ska därtill inte ha innehållet något sådan terrorhyllande material som annars är vanligt hos rättrogna muslimska unga män med utomvästlig invandrarbakgrund. Säpo hade dessutom inte lyckats få Moder Mothanna Magids namn rätt stavat.

Läs mer »

FacebookTwitter

Islam har förverkat sitt existensberättigande i västvärlden

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA På fredagskvällen utsattes Europa för ytterligare ett blodigt muslimskt terrorattentat när en grupp IS-anhängare utförde ett antal koordinerade skjutningar och sprängningar i Paris. Drygt 120 fransmän har dött, lika många har skadats. Det beskrivs som det värsta terrordådet i modern tid i Europa och sker innan fransmännen ens hunnit återhämta sig från chocken efter det senaste muslimska terrorattentatet, det mot Charlie Hebdo i början av året.

Undantagstillstånd har utfärdats i Paris, vilket inte skett sedan landet invaderades av Hitler 1940. Franska medier beskriver också det inträffade som något värre än ett terrordåd, de talar om krig. Det är en helt korrekt iakttagelse. Den muslimska terrormilisen Islamiska Staten har faktiskt officiellt förklarat krig mot Europa.

Läs mer »

FacebookTwitter

Anne Ramberg far med osanning om åtgärder för att minska asylmissbruket

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg gjorde på onsdagen ett nytt asylpolitiskt utspel på sin blogg. Återigen åsidosätter hon juridisk yrkesheder till förmån för att sprida osanningar. Denna gång hävdar Ramberg att det skulle vara olagligt att vidta åtgärder för att minska det enorma asylmissbruk som nu utspelar sig i Sverige, där uppemot 2000 välfärdsmigranter om dagen (och sannolikt också ett antal IS-terrorister) söker en gratistillvaro på svenska skattebetalares bekostnad. Rambergs blogginlägg föranleds av de förslag till åtstramningar som bland annat Moderaterna lade fram i veckan.

Enligt Ramberg får Sverige inte skicka tillbaka migranter till något av de transitländer i EU som de har passerat på vägen till Sverige. I ett försök att belägga detta påstående och missbruka sin auktoritet som profilerad jurist läser Ramberg lagen som Fan läser Bibeln. Ramberg räknar först upp vad Dublinförordningen stipulerar om asylansvar hos första ankomstland för att sedan låtsas som att det ansvaret inte gäller.

Läs mer »

FacebookTwitter

Madon och jag är ense – mörk hudfärg och vänsteråsikter är inte mångfald

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Den borgerligt liberala debattören Sakine Madon delar Avpixlats synsätt på Rättviseförmedlingen och kritiserar i likhet med oss i en kolumn i boulevardtabloiden Expressen organisationens diskurs i allmänhet och dess senaste skattefinansierade (o)rättviseprojekt i synnerhet.

På Avpixlat har vi vid åtskilliga tillfällen uppmärksammat den postmarxistiska, misandriska och nyrasistiska rekryteringsorganisationen Rättviseförmedlingen. Under den nya ordföranden Seher Yilmaz styre har organisationen gjort vad som står i dess makt för att med skattebetalarnas pengar nyspråkligt omdefiniera vad rättvisa betyder på arbetsmarknaden. Där tidigare utbildning och erfarenhet var självklara meriter gäller idag i stället “rätt” hudfärg (mörk), “rätt” kön (kvinna) och “rätt” åsikter (vänster).

Läs mer »

FacebookTwitter

SVT kom på besök

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA På tisdagen hade jag Love Benigh med filmfotograf från SVT Nyheter på besök i min enkla boning för ett litet hemma hos-reportage. De ville följa upp inslaget i SVT Aktuellt i fredags där regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism tillika före detta S-ordföranden Mona Sahlin, riktade grova brottsanklagelser mot Avpixlat, bland annat gällande anstiftan av mordbrand på asylboenden.

”Följa upp” kan betyda många saker, allt från att ge Avpixlat en ärlig chans att bemöta anklagelserna till att tvärtom intensifiera smutskastningen. Jag tänkte därför här beröra sådant som blev sagt under intervjun, sådant som kanske inte sades och sådant som sades men kan befaras ha klippts bort i det färdiga inslaget som enligt uppgift ska sändas i SVT Aktuellt på onsdagen. Den här krönikan blir lite lång men det är en hel del saker som behöver belysas. Ta en kaffepaus i mitten om du inte orkar läsa hela texten i ett svep.

Läs mer »

FacebookTwitter

SR P1 Medierna ringde och ville ha ett alibi för sin propagandajournalistik

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Sveriges Radio P1 Medierna hörde av sig häromdagen. De skulle göra ett inslag om TV4:s beslut att blockera vissa andra medieaktörer från att bädda in TV4- innehåll på sina sajter. SR P1 Medierna ville intervjua mig i egenskap av ansvarig utgivare för Avpixlat eftersom vi är en av de sajter som TV4 valt att blockera. Så långt allt gott och väl och i linje med vad man kan förvänta sig av en opartisk Public Service-medieaktör som Sveriges Radio. Rätt snabbt skulle det dock visa sig finnas en agenda bakom reportaget och att kontakta mig som knappast kan beskrivas som opartisk.

Jag förklarade för SR P1 Mediernas reporter Jonna Westin att jag ansåg det anmärkningsvärt att medier som ska föreställa vara press- och yttrandefrihetens främsta väktare gör sig själva till motsatsen genom att motarbeta andra medier. TV4:s blockeringar är bara det senaste exemplet på hur gammelmedia i desperation över att förlora sitt monopol på att filtrera nyhetsförmedling och opinionsbildning försöker sätta käppar i hjulet för de nya alternativa medieaktörerna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kan SD uppnå 95-procentmålet med den nya migrationspolitiken?

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA I fredags höll SD presskonferens för att ytterligare profilera sin migrationspolitik. Det skedde med anledning av den massiva våg av välfärdsmigranter som nu anländer till EU och här ratar det ena säkra landet efter det andra för att ta sig till något av de få länder, främst Sverige och Tyskland, som man anser har tillräckligt generösa bidragssystem och heltäckande offentlig service för att duga att söka asyl i. Presskonferensen som skulle räta ut ett antal frågetecken skapade emellertid också ett antal nya.

Huvuddragen i SD:s asylpolitik är att asyl i Sverige ska endast den få som kommer hit från Sveriges närområde och kan åberopa skäl för att man flytt från ett sådant angränsande land. Har man passerat ett eller flera säkra länder på vägen hit, då ska man återbördas till första säkra land. Samtidigt vill SD mer än fördubbla antalet kvotflyktingar, från dagens 1900 till 4000. Frågan är om detta är förenligt med partiets mål om en 95-procentig minskning av den asylrelaterade invandringen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hästen är död, Merkel och Löfven. Det är dags att sluta piska den nu

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Media och DÖ-partister i Sverige har iscensatt en massiv propagandakampanj i syfte att slå vakt om de senaste decenniernas kostsamma, välfärdstärande, otrygghetsskapande, samhällssplittrande, islamismbefrämjande, ineffektiva, inhumana och i ett internationellt perspektiv extremt voluminösa asylinvandringspolitik. Opinionsundersökningar som visar att Sverigedemokraterna håller på att etablera sig som landets största parti har utlöst en desperation inom Sveriges politiker- och medienomenklatura som nu gör ett – förhoppningsvis sista – försök att piska vad en allt större folkmajoritet inser är en död häst.

En drunknad treårig pojke har cyniskt exploaterats i syfte att förmå svenskarna att inte tänka, bara känna, inte göra några konsekvensanalyser, bara öppna sina hjärtan. En apart världshälsoprofessors felaktiga påståenden och andras felaktiga tolkningar av densammes korrekta påståenden har blivit halmstrån att famla efter hos ett massinvandringsvurmande politiskt och medialt etablissemang vars hittillsvarande nötta och trötta retorik kommit att klinga alltmer falsk och ihålig i det svenska folkets öron.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hur många barnlik ska behöva flyta iland innan EU:s ledare tar sitt förnuft till fånga?

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA De senaste dygnen har en bild på treårige Aylans döda kropp vid Medelhavets vattenbryn kablats ut över världen. Aylan dog när ännu en sjöoduglig och överfylld människosmugglarfarkost kapsejsade. Även pojkens bror och mor dog i vågorna. Av familjen överlevde endast fadern.

Det är en bild vars tragik är svår att emotionellt värja sig för. När barn omkommer berör det oss alltid lite mer. Det är också en bild som väcker ett flertal frågor på flera plan. Vad är avsikten med att sprida bilden? Är det försvarligt att använda en död treåring som verktyg i den migrationspolitiska debatten eller är det ett exempel på en cynisk och oetisk exploatering? Naturligtvis väcker bilden också frågor om vem som bär skulden, direkt och indirekt, för Aylans död i Medelhavets vågor.

Läs mer »

FacebookTwitter

Med uthängningen av Julia Caesar öppnar Expressen Pandoras ask

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Uthängningen med namn och bild i Expressen av den skribent som under pseudonymen Julia Caesar skrivit opinionsjournalistik och flera böcker kan vara ett grundlagsbrott. Tilltaget kan också få långtgående konsekvenser för hela anonymitetsskyddet i Sverige. Expressen hävdar att demokratin mår bra av detta. Jag och många med mig anser nog tvärtom att demokratin riskerar att allvarligt skadas om möjligheten att vara anonym i den offentliga debatten försvinner. Det huvudsakliga skälet till att röja Julia Caesars identitet är att skrämma en inflytelserik alternativmedieröst till tystnad,

I söndags berättade den invandringskritiska skribenten ”Julia Caesar” om hur Dagens Nyheter-journalisterna Niklas Orrenius och Annika Hamrud ofredat henne i hemmet. Hon berättade om sin rädsla för samhällets repressalier, om hur hets, hot, hat och våld tvingat henne att skriva bakom anonymitetens skydd, om sin sjukdom och om de till hemfridsbrott gränsande arbetssätt som i en debatt på Publicistklubben häromkvällen försvarades som ”vedertagna journalistiska metoder”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Alternativmedia är bättre än gammelmedia på sanning, relevans och tillräcklighet

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA ”Journalistikens uppgift är att berätta sant, relevant och tillräckligt för att publiken skall kunna hålla sig orienterad.” Så sammanfattar Britt Börjesson journalistens uppdrag i en debattartikel på SVT Opinion den 24/8. Börjesson tycks mena att det står i kontrast till alternativmedias publiceringspolicy. Det gör det inte.

Tvärtom anser vi att de gamla medierna inte lever upp till detta berättaruppdrag. Det finns fler uppfattningar om vad som är sant, relevant och tillräckligt än Börjessons. Vår popularitet indikerar att den uppfattningen delas av många mediekonsumenter. Gammelmedia håller sig inte till sanningen, utlämnar relevanta uppgifter och rapporterar otillräckligt för att medborgarna ska kunna hålla sig orienterade. Man gör det dessutom utifrån en politisk agenda som konsekvent snedvrider informationsutbudet. Till följd av detta har journalistkåren relativt andra yrkesgrupper ett bottenlågt förtroende hos medborgarna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Politikens och journalistikens idealister och realister

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Expressens ledarskribent Anna Dahlberg fortsätter att skriva ledare åt Sverigedemokraterna samtidigt som hon förnekar att det är detta hon gör. Dahlberg delar också migrationspolitiskt upp Sveriges politiker i “idealister” i riksdagens elfenbenstorn och “realister” ute i kommunernas krassa verklighet. Samma uppdelning kan göras på medieområdet mellan de självutnämnt goda idealisterna i gammelmedia och de i verkligheten mer förankrade realisterna hos alternativmedia. Dahlberg vill se en migrationspolitisk uppgörelse hos de stora partierna präglad av mer realism och mindre idealism. En migrationsjournalistisk uppgörelse hos de stora mediehusen av motsvarande slag vore minst lika önskvärd.

I lördagens ledarstick förordar Anna Dahlberg en uppgörelse om migrationspolitiken mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Det har andra också gjort men då i syfte att kunna fortsätta med samma av Miljöpartiet dikterade invandringspolitik som tidigare. Dahlbergs råd till S och M är i stället att tillsammans se till att strama åt invandringspolitiken rejält och kasta ut Miljöpartiet ur regeringen och migrationspolitiska uppgörelser – alltså exakt det som SD formulerade som de två huvudmålen för sin politik vid den uppmärksammande presskonferensen innan man fällde den rödgröna regeringens budget i höstas och lovade göra detsamma även med borgerliga budgetar spökskrivna av miljöpartister.

Läs mer »

FacebookTwitter

En PO som hotar med avskaffad tryckfrihet måste avgå

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Pressombudsmannen Ola Sigvardsson hotar nu medier som inte rättar in sig i det vänsterliberala ledets åsiktskorridor med att de kan fråntas den idag grundlagsfästa tryckfriheten. Enligt Sigvardsson är yttrande- och tryckfrihet inte någon rättighet utan något som politikerna delar ut som en nådegåva till medborgarna och kan ta tillbaka om medborgarna säger och trycker sådant som politikerna ogillar. En PO som hyser sådana åsikter kan inte tillåtas sitta kvar.

Yttrande- och tryckfriheten är något som vi inte kan ta för givet. Politikerna ger oss rätten att trycka och yttra oss, men kräver att vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Om vi inte gör det, kanske friheten inskränks.” Orden är pressombudsman Ola Sigvardssons och hämtade från en intervju med SVT häromdagen. Jag var tvungen att läsa om meningarna ett par gånger för att försäkra mig om att jag läst rätt, kontrollera att jag inte råkat surfa in på någon satirsida som driver med SVT samt nypa mig i armen för att förvissa mig om att jag var vaken och inte drömde.

Läs mer »

FacebookTwitter

Pressetisk debatt utan djup

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA I spåren av knivmorden på IKEA har en pressetisk debatt brutit ut. Frågan har gällt huruvida det är rätt eller fel av media att uppge gärningspersoners nationalitet och etnicitet. Debatten är i sig välkommen men rör sig tyvärr bara på ytan och väjer för de verkligt grundläggande frågeställningarna. Diskussionen blottlägger också ett utbrett elitistiskt folkförakt inom mediaetablissemanget.

Det var med vånda och brasklappar som TT efter de brutala knivmorden på IKEA i Västerås i måndags gick ut med uppgiften att de misstänkta gärningspersonerna var eritreanska asylsökare. Det är uppgifter av ett slag som media i allmänhet väljer att undanhålla läsare och tittare. Man gör det med stöd av de pressetiska reglerna, närmare bestämt punkt 10 i dessa.

Läs mer »

FacebookTwitter

IKEA-morden – ett knivhugg i den svenska folksjälen

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA När den 36-årige eritreanske asylsökaren, vars namn ännu inte offentliggjorts, på IKEA-varuhuset i Västerås knivhögg 55-åriga Carola och hennes 28-årige son Emil och brutalt ändade deras liv, då träffade kniven inte bara dem. Det var också ett knivhugg i det blottade hjärtat hos varje svensk som öppnat det på uppmaning av den förre statsministern Fredrik Reinfeldt. Det var ett knivhugg som träffade mitt i den svenska folksjälen och det svenska folkhemmet.

IKEA har möblerat det svenska folkhemmet. IKEA är både här hemma och ute i världen en symbol för Sverige och svenskt entreprenörskap. Det är troligen fler människor i världen som känner igen IKEA:s varumärke än som känner igen den svenska flaggan. När svenskar mördas på ett IKEA-varuhus av en asylsökare, då går det inte att, bortom den personliga tragiken, värja sig från att se symboliken i gärningen.

Läs mer »

FacebookTwitter

IKEA-morden borde bli en asylpolitisk tankeställare

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Två möbelhandlande pursvenskar knivmördades på måndagen brutalt på ett IKEA-varhus i Västerås. Förövarna, formellt sett ännu bara misstänkta, var två asylsökande män från Eritrea hemmahörande på ett asylboende i Arboga. Med risk för att anklagas av vänstern för att exploatera en tragisk händelse för politiska syften, känner jag ett ansvar att påtala några uppenbara brister och missförhållanden i det svenska asylmottagandet som borde vara det stora samtalsämnet idag men som till följd av det snedvridna svenska debattklimatet sopas under mattan.

Det exakta motivet till dubbelmordet är i skrivande stund inte klarlagt men det är faktiskt av underordnad betydelse för denna diskussion. Oavsett om morden föranletts av psykisk ohälsa hos gärningspersonerna relaterat till krigstraumatisering, om det rör sig om personer med kriminell bakgrund i ursprungslandet, om krigsförbrytare på flykt undan rättvisan eller om personer med kopplingar till någon terroristorganisation så blir kritiken densamma och kan sammanfattas i en enkel fråga:

Läs mer »

FacebookTwitter

Lär våldsvänstern veta hut med vattenkanoner, gummikulor och kännbara straff

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA När jag bevittnar det absurda efterspelet till Sverigedemokraternas turistinformation i Stockholms tunnelbana drar jag mig till minnes en rimmad ramsa ur en av Lennart Hellsings böcker, ’Den flygande trumman’, från min avlägsna barndom i ett svunnet Sverige. Den beskriver samhället Annorlunda, där fyrkanter är runda, där det sjuka är det sunda, där det är dag på natten och man kan torka sig i vatten, där alla kurvor är raka och där framåt kallas för tillbaka. Det var nog inte Hellsings avsikt att profetiskt sia om ett framtida Sverige men retrospektivt kan hans skaldande ändå tolkas så. För Sverige har i sanning förvandlats till landet Annorlunda.

Det är landet där de som begår brott mot demokratins kärna, den fria åsiktsbildningen, anses ha en god värdegrund medan ett parti som följer de demokratiska spelreglerna kallas för fascister, där personer ena dagen ringer SL:s trygghetscentral för att de känner sig otrygga med några affischer men nästa dag kan ställa till med fullskaligt upplopp på samma plats utan tanke på vilken otrygghet det skapar för laglydiga resenärer, där politiska partiers information plockas ned av SL därför att de som vandaliserar den annars kan riskera att skada sig i sin brottsutövning, där frågan som ställs i Public Service-media och av andra opinionsbildare är om vi måste stå ut med SD:s reklam i tunnelbanan, inte om vi måste stå ut med de organiserade politiska vänsterkriminella som rev ned reklamen. Frågan ställs dessutom utifrån den (medvetet) felaktiga presumtionen att SD:s budskap om det hitresta tiggeriet skulle uppfattas som stötande av det stora flertalet när undersökningar tvärtom visar att SD uttrycker folkmajoritetens åsikt i frågan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fega HBTQ-hycklare borde låta den rosa PRIDE-champagnen tysta munnen

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2d

KRÖNIKA Det har varit ett fasligt rabalder i media kring min gode vän och kollega Jan Sjunnessons initiativ PRIDE Järva med syfte att slå ett slag för mångsexuell tolerans där behovet av sådan tycks vara som störst – i de bostadsområden som i hög grad befolkas av människor från kulturella/religiösa delar av världen där det inte sällan är förenat med dödsstraff att avvika sexuellt. Jag trodde i min enfald att kritiken mot PRIDE Järva skulle komma från organiserade fundamentalister och vanligt folk i dessa förorter, från de tyvärr rätt många personer som valt att ta med sina intoleranta värderingar till Sverige i stället för att omfamna den tolerans gentemot sexuella minoriteter som präglar det svenska samhället. Jag hade fel.

I stället är det HBTQ-rörelsen, RFSL och framför allt vänsterliberal media som dragit igång ett hatdrev mot PRIDE Järva. Aktörer som med hög svansföring profilerat sig för att stå upp för tolerans har plötsligt kommit ut ur garderoben som intoleranta och försvarare av andras HBTQ-intolerans. På nyhetsplats har Avpixlat redan rapporterat om hur Journalisten-krönikören Annika Hamrud och Expressens kulturredaktör Anna Hellgren på Twitter tävlat om vem som kan förtala PRIDE Järva med de grövsta invektiven.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kan man känna något annat än fientlighet mot de som begår åldringsbrott?

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Håkan Boström, det senaste tillskottet på Göteborgs-Postens ledarredaktion, uppmanar i ett ledarstick på söndagen media att börja tala klarspråk om åldringsbrotten, dvs sluta hymla med vilka grupper det är som är kraftigt överrepresenterade som gärningspersoner för dessa brott. Den omedelbara anledningen till Boströms ledare är sannolikt Avpixlats reportage på fredagen om brottsdrabbade 91-årige Bo Seiderstedt och att fallet har kopplingar till generellt kartläggande artiklar om åldringsbrotten som GP nyligen skrivit. Samtidigt vill Boström distansera sig till de “främlingsfientliga” nätsidorna. Frågan som Bostöm lämnar obesvarad är vilken annan känsla än fientlighet han anser att man bör känna gentemot främlingar som kommer till Sverige för att stjäla från våra åldringar.

91-årige Bo ruinerades av en “hemtjänstliga”, tjuvar som specialiserat sig på att stjäla från äldre i deras hem och som skaffar sig tillträde dit genom att utge sig för att komma från hemtjänsten eller liknande. Avpixlat var inte först med att skriva om Bo. Även Boströms tidning GP har rapporterat om fallet. Däremot var Avpixlat först och tämligen ensamma om att berätta vilka gärningspersonerna var – en liga där samtliga medlemmar tillhör en släkt hitresta “finska” romer och som, utöver stölderna från Bo, begått liknande brott mot minst 25 andra gamla människor innan de kunde gripas och lagföras.

Läs mer »

FacebookTwitter

Om Gudmundson, döva sjuklöveröron och migrationsverkligheten

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Sluta utgå från att inbördeskriget i Syrien och därmed flyktingströmmarna därifrån snart är slut. Sluta tro att övriga EU-länder ska ‘ta sitt ansvar’ och öka sitt asylmottagande till svensk nivå. Det svenska asylmottagandet har slagit i kapacitetstaket. Rikta om hjälpen från dyrt asylmottagande till effektiv hjälp i Syriens närområde“. Så kan man sammanfatta rådet till Sveriges regering och riksdag från Per Gudmundson i en ledare i Svenska Dagbladet på torsdagskvällen.

Det ligger nära vad Sverigedemokraterna har pläderat för i åratal. Gudmundson är inte Sverigedemokrat utan fram- och klarsynt allmänborgerlig. Fram- och klarsynthet utmärker dessvärre inte den parlamentariska elit inom borgerligheten som sätter Alliansblockets agenda. Tvärtom har man, genom den s.k DÖ-överenskommelsen och i syfte att slippa lyssna på obekväma sanningssägare inom SD, gjort sig själva till en “lame duck” och abdikerat från att bedriva opposition. Gudmundsons råd lär därför inte bara avvisas av den rödgröna regeringen utan även av det borgerliga blockets ledare.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat

Insamlingstips

Hjälp människor som tigger
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson