Nyrasismen härskar på Göteborgs universitet

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Här på Avpixlat har vi vid åtskilliga tillfällen uppmärksammat vad vi kallar nyrasismen, en rörelse som deklarerar sig som antirasistisk men som i själva verket har tagit över rasismens retorik och tankefigurer och bara bytt plats på hudfärgerna. Ett färskt exempel är hur den redan i sig tveksamma antirasistiska satsning i Göteborgs universitets regi som regeringen initierat nu kritiseras inifrån därför att för många som deltar i projektet är vita.

Regeringen aviserade nyligen att man ger Göteborgs universitet i uppdrag att skapa ett nytt nationellt kunskaps- och resurscentrum mot rasism. Mot bakgrund av den svenska debattens slagsida är den stora faran med projektet att det riskerar ta ett obsolet enögt grepp om frågan och endast betrakta etniska svenskars och nazisters rasism mot invandrare.

Läs mer »

Share

Om massgripanden, massinvandring, kön och etniskt ursprung

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA I en nyhetstext här på Avpixlat på torsdagen redogörs för den senaste utvecklingen i det rättsliga efterspelet till det stora skottdramat i invandrartäta Malmöstadsdelen Rosengård i måndags, där inte färre än 27 personer anhölls misstänkta för mordförsök. Det TT-telegram som såväl allmänmedia som Avpixlat använt som källa för nyhetsrapporteringen är exempel på några företeelser som är värda att regelbundet uppmärksamma eftersom de skvallrar om den vänsterliberala värdegrundens brist på logik och konsekvens.

Det första exemplet är när TT och citerande medier kallar polisens gripande av 27 gängkriminella rosengårdare för ”massgripanden”. Samma medier skulle aldrig skriva ”massinvandring” i en nyhetstext om hur asyltrycket på Sverige ökar och den ena prognosen efter den andra från Migrationsverket spräcks och måste revideras uppåt.

Läs mer »

Share

Den yrvakna liberala islamkritiken är för lite och för sent

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Debatten om islam i Sverige har den senaste tiden, något yrvaket nymornat men likväl välkommet, börjat hitta till fora utanför de Sverigevänliga domäner där den länge och initierat har bedrivits men hittills avfärdats som islamofobi och främlingsfientlighet. Denna bredare debatt har uppstått i spåren av den rekordstora invandringen till Sverige från muslimska länder och med den eskalerande fenomen som IS-rekrytering, terrorhot, antisemitism, hedersvåld och kvinnoförtryck i de bostadsområden i Sverige som numera nästan uteslutande bebos av personer med asylrelaterad invandrarbakgrund. Fortfarande är dock diskussionen om islam behäftad med ett antal tankefel och politiskt korrekta skygglappar som undergräver utsikterna om att den ska leda fram till några lösningar på de islamrelaterade samhällsproblemen.

I SVT Aktuellt har i närtid inrikesminister Anders Ygeman setts bedyra att man nu tar i med hårdhandskarna mot den strida strömmen av jihadkrigare från Sverige, dvs att regeringen ämnar låta Säpo gripa och åklagare åtala rekryterare och terrorister och inte bara bjuda dem på gräddfil till jobb, bostad och samtalsterapi. Om det resulterar i några fällande domar eller minskad ström av jihadkrigare från Sverige till Syrien och Irak eller bara blir ännu ett retoriskt slag i luften återstår att se.

Läs mer »

Share

Hög invandring är inte en förutsättning för välstånd

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Webbplatsen ”Det goda samhället” är ett initiativ där ett antal etablerade debattörer reflekterar över tingens ordning i Sverige utan änglsan över om de råkar kliva utanför den trånga åsiktskorridor som den svenska debatten påbjuds hålla sig inom. Här förs exempelvis en mer hälsosam invandrings- och integrationspolitisk debatt än på allmänmedias debattsidor. Understundom smyger sig dock också in den sorts lovsånger till höginvandringen som vi vant oss vid och som skapat det mediala vakuum som är alternativa medier som Avpixlats livsrum. I en av dessa hävdar centerpartisten Kristina Jonäng att att ”Välstånd förutsätter invandring”. Några belägg för detta gives dock inte. Däremot adderas äpplen friskt med päron.

Välstånd förutsätter invandring, hävdar alltså Jonäng. Det är knappast sant, i vart fall inte om vi talar om en invandring ens tillnärmelsevis i närheten av den nivå vi har idag och i synnerhet inte med den lågkvalificerade utbildningsprofil som dagens invandring uppvisar. I kommentarsfältet till sin egen text förtydligar (nåja) Jonäng sig genom att hävda att a) samhällen med låg rörlighet (läs: invandring) stagnerar och b) Sverige håller av just detta skäl på att stagnera. Att detta motsägs av att Sverige inte har låg utan i stället EU:s och västvärldens i särklass högsta rörlighet/invandring tycks inte bekymra Jonäng. Ett rimligare antagande är att den stagnation vi kan se tvärtom beror på att enorma pengar och resurser som skulle kunna användas för att utveckla Sverige i stället går till att bekosta en direkt samhällsskadlig massinvandringspolitik.

Läs mer »

Share

Missriktade protester mot PEN-pris till ‘islamofobiska’ Charlie Hebdo

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Den anrika skribent- och människorättsorganisationen PEN:s beslut att förära de överlevande redaktionsmedlemmarna från den muslimska Charlie Hebdo-massakern i januari med ett särskilt yttrandefrihetspris kritiseras nu av ett antal författare inom organisationen. Tillsammans har de skrivit under en petition i protest mot att den, som de anser, “islamofobiska tidningen” hyllas på detta sätt. Även om en majoritet inom PEN ställer sig bakom priset är det ändå allvarligt att så många – en del av dem centralt placerade och berömda – går emot organisationens egna stadgar.

Den 26 april gick sex av PEN:s högt respekterade författare ut med en offentlig protest mot PEN:s beslut att ge priset “Freedom of Expression Courage” till de överlevarna från terrorattentatet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo. Priset delades ut den 3 maj, i en ceremoni separat från utdelningen av de övriga litterära priserna. Till dessa sex – Peter Carey, Teju Cole, Rachel Kushner, Michael Ondaatje, Francine Prose och Taiye Selasi – anslöt sig den 30 april ytterligare etthundratrettionio författare, bland dem den berömda romanförfattaren Joyce Carol Oates men också koketterande islamkonvertiter. I en undertecknad protestskrivelse tar man avstånd från PEN-beslutet. Den orsak som uppges är att man anser att Charlie Hebdo är en islamofobisk tidning.

Läs mer »

Share

Smygrasism bakom Almegas förslag om skolplikt för vuxna invandrare?

 

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA Drygt en kvarts miljon nyanlända – och inte fullt så nyanlända – asyl- och anhöriginvandrare saknar helt skolutbildning och står därför utanför den svenska arbetsmarknaden men med båda fötterna fast förankrade i Sveriges frikostiga försörjningsstöd. I ett utslag av ytterligare frikostighet (med andras pengar) tillika salomonisk visdom föreslår nu arbetsgivarorganisationen Almegas höga företrädare, Li Jansson, arbetsmarknadsekonom, Fredrik Voltaire, näringspolitisk expert och Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, att Sverige inför skolplikt för alla dessa vuxna icke anställningsbara invandrare. Förslaget har också en rasistisk dimension.

Även efter att statistiken friserats med skattefinansierade arbetsmarknadsåtgärder, kreativa definitioner om vad som räknas som sysselsättning och matematik som skulle ge underkänt på en provräkning i grundskolans 1:a klass, återstår ändå 227.000 (!) arbetslösa och bidragsförsörjda asyl- och anhöriginvandrare som staten inte har lyckats gömma undan i statistiken och inför vilkas arbetslöshet Arbetsförmedlingen och andra myndigheter står handfallna. 227.000 personer som svenska politiker och deras handgångne tjänstemän, trots stor uppfinningsrikedom för dyra skattepengar, inte kan finna på några lämpliga integrationsåtgärder för så att de försvinner från den obekväma statistik som, gud förbjude, kan antyda att den svenska invandringspolitiken – eller humanitära stormaktspolitiken som den också kallas – inte har full markkontakt utan är en produkt av ett sakralt sjungande med änglarna.

Läs mer »

Share

Orimligt att tiggande EU-rörlighetsmissbrukare ska betraktas som “papperslösa”

 

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA I en agendajournalistisk text i den vänsterliberalt nyrasistiska hatpublikationen Dagens Nyheter på lördagen jämställer tidningen rumänska romska tiggare som bryter mot EU:s tremånadersregel för den fria rörligheten med “papperslösa”, dvs personer som fått avslag på sin asylansökan men håller sig undan rättvisan i stället för att lämna landet och andra illegala invandrare från länder utanför EU. Enligt DN har de tiggande rumänska romerna därför rätt till bl.a. gratis skola och vård i Sverige på svenska skattebetalares bekostnad.

De “papperslösa” har genom ett riksdagsbeslut den 1 juli 2013 (som av SD rättmätigt betecknats som “skammens dag“) tillerkänts rätten att som belöning för sitt brott mot utlänningslagen få fri tillgång till bl.a. offentligfinansierad vård och skolgång. Om de för varje dag ökande antalet hitresta tiggare inkluderas i gruppen “papperslösa” – så som DN uppenbarligen vill – då får också alla EU-medborgare som bryter mot den fria rörlighetens tremånadersregel automatiskt samma rättigheter som de “papperslösa” att parasitera på svenska skattebetalare.

Läs mer »

Share

SD behövs i ett Sverige där DO främjar i stället för motverkar diskriminering

kronikor_mats_dagerlind_byline_banner2c

KRÖNIKA En färsk dom mot en läkare i Hässleholms tingsrätt illustrerar hur Diskrimineringsombudsmannen, DO, aktivt medverkar till att göra diskriminering till en strukturell och institutionell företeelse i det svenska samhället. Detta i diametral motsats till myndighetens uttalade syfte som är att motverka diskriminering. Lika anmärkningsvärt är att också en svensk domstol på nytt aktivt har medverkat till att etablera diskriminering som rättspraxis och att använda diskrimineringslagstiftningen till att byta plats på gärningsperson och offer. Hur kunde det spåra ur så fullständigt och vilken politisk kraft kan återställa ordningen?

Några principiella utgångspunkter: Sverige är en sekulär demokrati. Det betyder – eller borde betyda – att de lagar och regler som styr hur vi interagerar med varandra i samhället bör utformas utifrån principer som allas lika medborgarvärde, likhet inför lagen, jämställdhet mellan könen, rationalitet, upplysning och vetenskap. Myndigheter och domstolar bör i sin tolkning och tillämpning av sagda lagar och regler verka i motsvarande anda.

Religionsfriheten i ett demokratiskt sekulärt samhälle bör inte uppfattas som rätten att låta sin religiösa vidskepelse och med den åtföljande uttryck och attribut inkräkta på andra i samspelet mellan människor i det offentliga rummet, på arbetsplatsen, i skolan eller – som i det fall jag nedan ämnar problematisera – i kontakter med den offentligfinansierade vården.

Läs mer »

Share

Thomas Mattsson ser grandet men inte bjälken

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Den SD-fientliga boulevardtabloiden Expressens för vapenbrott nyligen dömde chefredaktör, Thomas Mattsson, publicerade på tisdagen ett osammanhängande inlägg på sin ledarblogg där han först kallar tidningens olagliga och oetiska News of the World-uthängningar för “samhällsviktig journalistik” för att sedan gå till hätsk attack mot Avpixlat därför att vi kritiserat Expressens metoder och agenda.

Mattsson är förstås inte omedveten om att Expressens samarbete med den grovt brottsbelastade och våldsbejakande vänsterextrema underrättelseorganisationen Researchgruppen fått kritik långt utanför Avpixlat och andra alternativa medier, eller “hatsajter” som Mattsson i regression till den puerila fasen väljer att kalla oss. Det tidningen ägnar sig åt är en skampålejournalistik som har ifrågasatts på flera olika plan, såväl juridiskt som pressetiskt av tunga samhällsdebattörer som Mattsson borde lyssna på även om han har en psykologisk blockering mot att ta till sig kritik från oss Sverigevänner.

Läs mer »

Share

Skavlan med Åkesson satte ny standard för svensk förnedrings-TV

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Många Sverigevänner är berättigat upprörda över hur oförskämt illa SVT valde att behandla Sverigedemokraternas sjukskrivne partiledare Jimmie Åkesson i fredagens avsnitt av underhållningsprogrammet Skavlan. Desto gladare har däremot de vänsterliberala SD-fientliga opinionsbildarna varit, de som hoppats att de genom lång och trägen hets drivit bort Åkesson från politiken för gott och som den senaste veckan högljutt kverulerat över att SVT bjudit in Åkesson till Skavlan, så som man tidigare gjort med en rad andra ledande svenska och utländska politiker.

Fredagskvällens intervju med Åkesson utvecklades till en rejäl mediesnackis redan långt innan den sänts. Drev- och hyenajournalistikens kolportörer har i en veckas tid uppvisat en total brist på empati och självrannsakande insikt om sitt medansvar till att Åkesson tvingats ta en lång time-out med tung antidepressiv medicinering pga. psykiska ohälsa.

Läs mer »

Share

Att stryka Daniel Poohl medhårs är som att klappa en rabiessjuk hund

Mats Dagerlind

KRÖNIKA På måndagen bekräftade den vänsterextrema propagandaorganisationen Expo på nytt genom sitt agerande att man numera mer än något annat finns till för att motarbeta Sverigedemokraterna, inte den verkliga politiska extremismen, som man hävdar.

Chefredaktören för organisationens tidning, Daniel Poohl, publicerade då, i uppseendeväckande strid med den grundlagsskyddade meddelarfriheten, ett brev från SD:s vikarierande partiledare Mattias Karlsson där denne i lika uppseendeväckande inställsamma ordalag ber organisationen om hjälp med att få fram information om eventuella kopplingar mellan personer i partiets periferi och fascistiska/nazistiska organisationer.

Läs mer »

Share

En Mats Dagerlind får aldrig förväxlas med en människa

Mats Dagerlind

KRÖNIKA I de pressetiska reglerna, som flertalet större medier har förbundit sig att följa, stipuleras bl.a. att man ska “ge korrekta nyheter” och “vara generös med bemötanden”. Det betyder i klartext att man ska hålla sig till sanningen respektive låta dem komma till tals som man uttryckt negativa åsikter om.

För etablerade medier är sanning och genmäle emellertid inte sådant man anser särskilt viktigt. I varje fall inte när man rapporterar om “hatsajter” och “rasister”, då är det rentav legitimt att ljuga – ändamålet helgar medlen – och en dygd att “våga vägra ta debatten” genom att neka personer med “fel” åsikter att komma till tals. De pressetiska reglerna har man hängt på sig som en dekoration, något att kokettera med för att framställa sig som förmer än andra, en god bit ovanför alla vanliga människors lika värde. Somliga av oss befinner oss så långt ned på värdeskalan att vi inte ens förtjänar skydd mot terrorism.

Läs mer »

Share

Svenska landskap med Mats-Runez

KRÖNIKA ELLER NÅT Inför det av statsminister Stefan Löfven (S) aviserade extra-valet med anledning av den rödgröna regeringens budgetnederlag i riksdagen gjorde artisten Ulf Lundell ett fånigt utspel om att han skulle förbjuda sin gamla visa ‘Öppna landskap’ att spelas för den händelse Sverigedemokraterna åter skulle göra ett bra val. I en krönika lovade jag att, om detta skedde, spela in en egen variant på låten för att fylla det eventuella tomrummet. Det blev inget extraval och därmed inte heller något spelförbud utfärdat av herr Lundell. Jag kände mig därmed befriad från mitt löfte. Några har dock antytt att jag smitit undan, så nu har jag knåpat ihop något i alla fall för att inte gällas för en som lovar runt och håller tunt, som Löfven med extravalet.

Sagt och gjort. Jag kontaktade de virtuella grabbarna i Mats-Runez, och det visade sig att alla var lediga och tillgängliga. Vi bokade in en heldag med tekniker och producent i Studio LapTop och nu är det alltså release-party i cyberrymden. Tyvärr visade det sig när bakgrunden redan var lagd att det var i en helt osjungbar tonart för undertecknad. Hellre än att börja om från början beslöts att det i stället fick bli en Spoken Word-version.

Läs mer »

Share

Mats Svegfors, Sveriges Radio och judefrågan

Mats Dagerlind

KRÖNIKA I en debattartikel på Dagens Nyheters kultursida försvarar den tidigare SR-direktören Mats Svegfors SR-medarbetaren Helena Grolls fråga till den israeliske ambassadören Isaac Bachman efter det muslimska terrordådet mot en synagoga i Köpenhamn om huruvida inte judarna själva bär någon skuld till att antisemitismen tilltar i Europa. Svegfors tangerar själv det antisemitiska tankegodset genom att i sin artikel indirekt anklaga Bachman för att på judisk grund vara islamofob.

Svegfors vill i sitt försvar för Groll göra reaktionerna på hennes judefråga till ett spörsmål om politisk korrekthet/inkorrekthet. Groll har enligt Svegfors i sak inte gjort något fel, bara trampat vid sidan av vad “korrektheten tillåter”. Och visst kan man kalla det för inkorrekt, ett etikettsbrott, att på en mördad persons begravning med en insinuant fråga ansvarighålla de sörjande anhöriga för den bortgångnes onda bråda död. Många skulle nog dock hävda att ett sådant beteende går långt utöver det blott inkorrekta.

Läs mer »

Share

På möte med media, Polisen och Säpo

Mats Dagerlind

KRÖNIKA På tisdagen bevistade jag ett möte i Polishuset i Stockholm. Rikspolischef Dan Eliasson och Säkerhetspolischef Anders Thornberg hade bjudit in företrädare för media för att diskutera hotbild och säkerhet efter det muslimska terrordådet mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo i januari. Mellan inbjudan och möte hann ytterligare ett muslimskt terrordåd inträffa, i Köpenhamn, av allt att döma inspirerat av dåden i Frankrike.

På plats från vänsterliberal gammelmedia fanns bl.a. Expressens Thomas Mattsson, SVT:s Hanna Stjärne och SR:s Cilla Benkö. Den socialkonservativt Sverigevänliga pressen representerades av Samtidens Jan Sjunnesson och undertecknad. Heder åt Polisen för att de inte som andra mötesinitiativtagare uteslöt företrädare för de medier där den islamkritiska debatten förs och som just nu sannolikt har den största hotbilden riktad mot sig.

Läs mer »

Share

Pinsam helg för vilsegången svensk kulturvänster

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Samma dag som den muslimska terrorismen slår till mot kulturarbetare och judar i Danmark väljer den svenska kulturvänstern med kulturminister Alice Bah Kunke i spetsen att anordna en manifestation mot hotet från de högerextrema. Exemplet illustrerar med all önskvärd tydlighet hur fullständigt i otakt med verkligheten det politiskt korrekta etablissemanget i Sverige går.

Under lördagen sköt vad som av allt att döma var en radikaliserad muslim ihjäl en dansk filmregissör och skadade flera poliser vid ett attentat mot ett yttrandefrihetsmöte med konstnären Lars Vilks i Köpenhamn. Senare samma dygn mördade samma gärningsman en judisk man och skadade flera poliser vid ytterligare en terrorattack mot en dansk synagoga. Andra länders medierapportering präglades av medkänsla med offren för våldet. Svenska journalister var i stället bekymrade över “islamofobi”, hur invandrare som delar religiös övertygelse med terroristerna kan komma att framstå i dålig dager. Andra valde att lägga skulden för terrordåden på Lars Vilks och hans rondellhundar.

Läs mer »

Share

“Je Suis Charlie”-hyckleriet fortsätter när Publicistklubben håller debatt

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Ikväll, måndagen den 26 januari, är det dags för ytterligare ett akt i det spel för gallerierna som i spåren av terrordåden mot den franska satirtidningen Charlie Hebdo nu spelas upp på politikens och mediernas scener runt om i landet. Då anordnar Publicistklubben, PK, två debatter, den ena om hotbilden mot svenska medier och den andra om satirens gränser.

Gemensamt för detta initiativ och samtliga övriga som tagits i Sverige i kölvattnet av de muslimska terrordåden i Paris är att man konsekvent har undvikit att ta kontakt med och bjuda in företrädare för de medier i Sverige som lever med en hotbild liknande den som är Charlie Hebdos verklighet. I Sverige är det medier där den islamkritiska debatt förs som övrig media svikit och rentav ofta motarbetat.

Läs mer »

Share

Terrordådet i Paris väcker frågor om invandring och islams framtid i Europa

Mats Dagerlind

KRÖNIKA På tisdagen mördade muslimska terrorister i ett blodigt attentat 12 personer på den franska tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris. Motivet: tidningen har vid flera tillfällen publicerat satirteckningar med pennudden riktad mot islam. Dådet visar återigen att den oreformerade islam som breder ut sig i Europa i spåren av den utomvästliga invandringen inte är kompatibel med västerländsk demokrati och yttrandefrihet utan tvärtom utgör ett direkt hot mot vårt samhälle. Det handlar om en ideologi som hatar demokrati och yttrandefrihet och där många inte skyr ens det grövsta våld för att ge uttryck för detta hat.

Eftersom attacken drabbade en tidningsredaktion är även vänsterliberal media i Sverige denna gång med på tåget, inte bara vad gäller att fördöma själva våldet utan även i att kalla dådet för en attack mot det fria ordet. Att Charlie Hebdo är en tämligen vänsterliberal tidning gör det sannolikt också lättare för svenska journalister att ta ställning för offren och mot förövarna än tvärtom vilket annars ofta är vanligt i dessa sammanhang. Ändå har vissa vänsterjournalister inte helt kunnat avhålla sig från att indirekt legitimera terrordådet. Ett exempel är Alice Petrén på Sveriges Radio som i sin rapportering kring onsdagens terrordåd i Paris anser att de mördade inte är att betrakta som oskyldiga eftersom de tecknat nidbilder som upprört muslimer. I vanlig ordning framträder också ett icke oansenligt antal muslimer i Sverige som hyllar terrordådet.

Läs mer »

Share

Åsiktsförbud är demokratins antites

Mats Dagerlind

KRÖNIKA I en artikel på DN Debatt för en tid sedan hävdade professorerna Stefan Jonsson och Elena Namli att rasismen är utbredd i Sverige och Europa. För att göra det påståendet giltigt tvingas artikelförfattarna vidga rasismbegreppet rejält, en urholkning som de idag tyvärr är långt ifrån ensamma om. Artikeln är ett upprop om att, med stöd av en FN-konvention från 1969 om kriminalisering av rasism, göra partier som Sverigedemokraterna olagliga. Att förbjuda politiska partier beskrivs av Jonsson och Namli på akademiskt nyspråk som att slå vakt om demokratin.

Jag har debatterat muntligt med Jonsson tidigare om alternativa medier. På Avpixlat har vi vid flera tillfällen haft anledning att kommentera Jonssons utspel i frågor som rör rasism/antirasism, invandring och integration. Jag kan, utifrån vad jag vet om Jonsson sedan tidigare, inte dra någon annan slutsats än att han tillsammans med sin professorskumpan Namli konspirerar för att även förbjuda den opinionsbildning och kontextualiserade nyhetsförmedling som Avpixlat sysslar med och på så sätt bekvämt slippa få sin kulturradikala diskurs avklädd.

Läs mer »

Share

Obehagligt eko från världen när demokratin avskaffas “för landets bästa”

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Den allt annat överskuggande politiska nyheten de senaste dagarna har varit den s.k. Decemberöverenskommelsen mellan den rödgröna tvåpartiregeringen och den fyrhövdade  borgerliga Alliansoppositionen. Enklast uttryckt har sex riksdagspartier aktivt och ett sjunde (V) passivt kommit överens om en metod att slippa samtala med det åttonde riksdagspartiet, SD och att inte låta folket gå till valurnorna i mars så som tidigare aviserats. På presskonferensen i lördags sades att de nu överenskomna inskränkningarna av demokratin sker “för landets bästa”. Det har vi i andra delar av världen hört många ledare säga i samband med att de avskaffat allmänna val. 

Konkret möjliggörs sittande minoritetsregerings dekretstyre genom att den vid budgetomröstningar, och troligen också varje annan tyngre blockskiljande riksdagsvotering, kan påräkna att de i överenskommelsen ingående oppositionspartiernas riksdagsledamöter lägger ned sina röster. På så sätt behöver regeringen aldrig riskera att förlora en viktig omröstning i riksdagen genom att Sverigedemokraterna röstar med oppositionen.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld