Sevärd dokumentär med Tomas Ledin

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Artisten Tomas Ledin får nog betraktas som en del av den svenska kultur som det idag är så populärt att förneka existerar. Och visst, Ledin har som så många svenska artister varit starkt influerad av brittiska och amerikanska förebilder. Han valde dock tidigt att i huvudsak skriva och sjunga på svenska och har konsekvent fortsatt med detta. Det är ett val som har renderat honom en särskild plats i många svenska hjärtan.

Förra året tog Ledin detta ett steg längre då han gav ut albumet Höga Kusten. Det är en samling låtar med texter om de strävsamma generationer svenskar som byggde Sverige och som här får representeras av Ledins farfar och farmor och några andra personer från Höga Kusten vid Ångermanälvens mynning i Västernorrland – då en ort sjudande av liv, sågverk och timmerflottning, idag en avfolkningsbygd som håller på att dö, delvis beroende på avsaknad av en god regionalpolitik.

Läs mer »

Share

Roger Sahlströms förlorade heder

Mats Dagerlind

KRÖNIKA I en debattartikel i Journalisten på onsdagen riktar yttrandefrihetsexperten Nils Funcke skarp kritik mot ett flertal ledande medier för att ha publicerat förtalslögner om Dispatch Internationals medarbetare Roger Sahlström och sedan inte ha gjort rättelser på det sätt som god pressetik föreskriver. Bland de skyldiga återfinns Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg samt PO Tidholm och Lena Sundström på Dagens Nyheter. Den historia som Funcke rekapitulerar är den om det svenska medieträsk där alltfler publikationer går ned sig och dör men som också skapar en bördig mylla för alternativ Sverigevänlig media att blomstra.

Historien tog sin början med att Sahlström, i sin egenskap av reporter och fotograf på tidningen Dispatch International, hotades och hindrades i sin yrkesutövning av aggressiva vänsterdemonstranter i samband med bevakningen av Sverigedemokraternas torgmöten inför EU-valet. Både Sahlström och Dispatch Internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist gavs efter dessa händelser utrymme i tidningen Journalisten att kommentera sina upplevelser och varna för de allvarliga konsekvenserna av ett framväxande klimat där publicister hotas och attackeras av politiska extremister så att de inte kan utföra sitt arbete.

Läs mer »

Share

Hade du gillat om jag klämtat klocka under ditt tal i Storkyrkan, Wolodarski?

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski publicerar i ett ledarstick på söndagen manuset till ett tal som han på nationaldagen höll i Storkyrkan i Stockholm. I likhet med andra ledande oikofober ägnade Wolodarski den 6 juni åt att förneka det specifikt svenska och att hylla massinvandring och multikulturalism. Dessutom passade Wolodarski på att sanktionera och uppmuntra till fortsatta antidemokratiska mötesstörningar mot politiska partier vars åsikter man, eller i varje fall han, ogillar.

Det torde ha undgått få att valrörelsen inför EU-valet kantats av försök från olika obskyra och antidemokratiska grupperingar att sabotera Sverigedemokraternas torgmöten och möjligheter att föra ut sitt budskap till väljarna. Dessvärre har sådana sabotage också tagits i försvar av många opinionsbildare. Ändamålet helgar medlen, har varit den förhärskande maximen medan den Voltaire tillskrivna deklarationen om att vara beredd att ge sitt liv för den demokratiska rätten att få uttrycka också åsikter man själv ogillar, är som bortblåst.

Läs mer »

Share

Påhittad DN-ledare blottlägger obehagliga attityder hos media och invandrare

Mats Dagerlind

KRÖNIKA En stort uppslagen ledare i Dagens Nyheter om påstådd rasism på en brandstation i Boden, författad av tidningens kolumnist Golnaz Hashemzadeh, har visat sig vara ett falsarium. Det som beskrivs i artikeln har aldrig inträffat utan är ren fiktion. Hashemzadeh har helt enkelt hittat på alltsammans. Det avslöjar Fria Tider. Bedrägeriet blottlägger ett lika utbrett som problematiskt synsätt bland invandrare på Sverige och svenskarna, ett synsätt som underblåses och legitimeras av det vänsterliberala åsiktsetablissemang som DN utgör en del av.

Att även traditionellt ansedda medier som Dagens Nyheter degenererat och börjat sprida desinformation har vi sett åtskilliga exempel på. DN har t ex vid ett flertal tillfällen fått hård kritik för att ha upplåtit sin publikation till att sprida felaktiga uppgifter om svensk massinvandringspolitiks påstått positiva ekonomiska samhällseffekter. Tidningen har också publicerat nyhets- och debattartiklar som på ett bedrägligt sätt försökt kasta skulden för ökande antisemitism i MENA-invandrartäta områden i Malmö och Uppsala på svenska högerextremister. Nu drar sig DN av allt att döma inte ens för att helt fabricera nyheter.

Läs mer »

Share

Rösta för ett land att vara stolt över

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Rubriken till denna krönika har jag plankat från Aftonbladets chefsideolog Karin Pettersson. I ärlighetens namn är det dock snarare hon som stulit den från oss Sverigevänner och jag som bara tagit tillbaka vad som rätteligen tillhör mig och alla oss som i någon seriös mening slår vakt om fosterlandsstoltheten.

Vi pratar mycket om farorna med vår tid. Vi kanske borde prata mer om kraften i motståndet“, skriver Petterson i inledningen till sin nymornat patriotiska ledare. Måhända har hon rätt. Kanske borde vi prata mindre om farorna med den politiska korrekthetens förljugenhet, den smala åsiktskorridorens tysta repression, massinvandringspolitikens skadeverkningar och den antinationella kulturmasochismens demoralisering och i stället fokusera mer på kraften i det folkliga motstånd som vuxit fram mot dessa ting.

För bara fyra år sedan hade vi som på allvar värnar vårt land ingen nationell parlamentarisk representation. Idag är Sverigedemokraterna ett etablerat riksdagsparti och i höst sannolikt Sveriges tredje största. Redan idag kan vi också ha fått en röst i EU-parlamentet som med kraft säger nej till avskaffandet av vårt land för att uppgå i en europeisk federation. Avpixlat och annan alternativ Sverigevänlig media är också en röst som etablissemanget inte längre kan ignorera. Tack vare kraften i motståndet har vi åstadkommit mycket på kort tid och kan ställa i utsikt att åstadkomma mångfalt mycket mer i den närliggande framtiden.

Läs mer »

Share

Inga [infoga den grupp du ogillar här] i våra skolor

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Upprördheten är just nu stor bland landets proffstyckare efter att påstått nazistiska Svenskarnas Parti (SvP) aviserat att de som övriga partier vill besöka gymnasieskolor inför valet i höst och presentera sitt budskap för förstagångsväljarna. Skolverket har meddelat att den skola som ensidigt säger nej till SvP bryter mot grundlagsfästa demokratiska rättigheter. Argumenten för att ändå särbehandla SvP präglas av den för det svenska åsiktsetablissemanget så karakteristiska enögdheten, bristen på tankeskärpa och tunna demokratiska polityren.

Det är i vanlig ordning endast en ytterkants ideologier som problematiseras. Kommunism och islamism tycks i motsats till nazism vara helt i sin ordning att dyvla på svenska skolelever. Det är den enda slutsats jag kan dra efter att ha läst och lyssnat till de opinionsbildare som selektivt vill portförbjuda Svenskarnas Parti på skolorna.

Vad är då SvP för ett parti? Jag måste erkänna att jag inte har läst deras partiprogram men så vitt jag känner till betecknar de sig i varje fall inte själva som nazister. Epitetet har tilldelats partiet utifrån, även om ordet “nationalsocialistisk” faktiskt fanns med i namnet på den organisation som partiet uppstått ur. Adjektiv som “nazistisk”, “fascistisk” och “rasistisk” har emellertid betydligt rymligare och generösare betydelser idag än när jag första gången kom i kontakt med dem.

Läs mer »

Share

Etnisk kvotering är den verkliga diskrimineringen

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA I en debattartikel på SVT Opinion riktar Miljöpartiets riksdagsledamot Esabelle Dingizian en uppmaning till ett ej närmare preciserat “vi” att jobba för etnisk kvotering på arbetsmarknaden och annorstädes på samma sätt som samma diffusa “vi” arbetar för könskvotering. Användningen av pronomenet “vi” är i sammanhanget ett retoriskt knep för att låta påskina att det skulle råda konsensus kring könskvoteringens vara och att man därför också enkelt skulle kunna applicera samma idéer på etnicitet. Så är det förstås inte i någotdera fallet.

Könskvotering är en kontroversiell företeelse som hämtar sitt stöd i en marxistfeministisk argumentation om att en sökande till en tjänst eller en utbildningsplats skulle vara mer eller mindre kvalificerad beroende på vilket kön vederbörande råkar tillhöra och huruvida det könet – utifrån en föreställning om att jämn könsfördelning är lika med absolut rättvisa – råkar vara över- eller underrepresenterat på den aktuella arbetsplatsen, branschen eller utbildningen. Att på liknande sätt hävda att etnicitet skulle vara meriterande eller diskvalificerande torde vara än mer kontroversiellt och rentav tangera det rasistiska.

Läs mer »

Share

Tack men nej tack, Wiklander

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA På torsdagen gick tidningen Arbetarens chefredaktör Daniel Wiklander ut i en debattartikel på SVT Opinion och tog det vänsterextrema våldet i försvar och ansåg att SVT Uppdrag Granskning moraliserade när man lyfte fram detta till genomlysning. Han kom också med en förment generös inbjudan om att vara med i hans våldsbejakande antifascistiska kamp. På fredagen fick han svar från programmakarna Janne Josefsson och Ola Sandstig. Här får Wiklander även ett svar från mig – tack men nej tack.

Att moralisera har i ett liberalt värdenihilitiskt åsiktsklimat blivit ett negativt laddat begrepp, vilket är minst sagt märkligt. Tvärtom borde varje ställningstagande och handling vägledas av en moralisk kompass. Det är det som kallas värdegrund och är politikens hjärta och fundament. Föredömligt återtar Josefsson och Sandstig i sitt svar till Wiklander moralbegreppet i stället för att försöka ursäkta sig för att man moraliserar.

Läs mer »

Share

Invandringens kostnader döljs med 500 miljarder i kommunlån

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA De svenska kommunernas enorma upplåning för att klara välfärden är något som det är i det närmaste knäpptyst om i den politiska debatten. Det är dock en allt högre tickande bomb. Inom ett år kommer kommunernas sammanlagda låneskuld att passera 500 miljarderstrecket. Det motsvarar som en jämförelse 40 procent av Sveriges statsskuld och är lika mycket pengar som bankerna i det krisande Spanien behövt i nödlån för att landets finansiella system inte helt ska bryta samman.

Komuninvests upplåning, företrädesvis på den internationella lånemarknaden, är idag uppe i svindlande 500 miljarder kronor. Bara under åren 2009–2012 ökade skuldberget med över 100 miljarder kronor, från 360 till 470 miljarder kronor, och ökningen fortsätter i oförminskad takt. Detta är pengar som kommunerna lånar för att ha råd att driva den kommunala kärnverksamheten: skola, omsorg, bostäder, energi osv och för att kunna betala ut försörjningsstöd.

Läs mer »

Share

Om Sverige 2014, Orwell 1984 och barns simkunnighet

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Som alla upplysta vet är det i Sverige 2014 helt i sin ordning att ljuga om invandringen om man gör det i syfte att skönmåla den. Att tala sanning om invandringen är däremot något extremt fult eftersom sanningen ofta är obekväm, politiskt inkorrekt och inte ger stöd åt den förda massinvandringspolitiken.

Även en massinvandringsförespråkare som migrationsminister Tobias Billström (M) har fått känna på detta de få gånger han dristat sig att säga sanningar. Var och en minns väl debaclet kring Billströms numera famösa uttalande om att det inte var hos “blonda och blåögda” som de illegala invandrarna gömmer sig.

Att den utsagan var alldeles sann hjälpte inte, snarare bidrog det till kritiken att Billström talat sanning på ett politikområde där det råder konsensus om att lögnen är en dygd eftersom sanningen gynnar Sverigedemokraterna. Den sanningen kostade så när Billström jobbet.

Läs mer »

Share

Dramakomedi i tre akter om Avpixlat på SVT

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Nej, det rör sig inte om en ny programserie i rutan där Avpixlats framgångshistoria porträtteras. I stället handlar det om att en journalist på SVT, Katarina Andersson, dristade sig att avvika från den panjournalistiska överenskommelsen om att alltid omnämna Avpixlat med det förklenande prefixet “hatsajt”. För detta fick hon först löpa gatlopp på Twitter och blev sedan tagen i örat och kastad åt vargarna av sin chef varvid en rättelse infördes och sedan också för säkerhets skull en förklaring av rättelsen.

Det hela tog sin början med att Andersson på onsdagen på SVT:s webbplats skrev en artikel om brandsoldaterna i Malmö och hur några av dem kverulerat om att Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson skulle komma på besök. Hans parti stod inte upp för alla bränders lika värde eller nåt, påstods det. Partiets företrädare borde därför inte få komma och titta på de röda brandbilarna och skaka hand med sådana brandmän som till äventyrs gillar Åkesson bättre än de stenkastande invandrargäng de tvingas konfronteras med varje gång de rycker ut till stadens mångkulturaliserade områden för att släcka ännu en av de anlagda bilbränder som ingår som ett av många spännande inslag i den nya massinvandringskulturen.

Läs mer »

Share

Svenskt, osvenskt och Sverigedemokraternas kriminalpolitik

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA I en debattartikel i juristernas organ Dagens Juridik den 31 mars går Christer Danielsson, advokat och delägare i advokatbyrån Frank, igenom Sverigedemokraternas kriminalpolitik – ett politikområde som partiet deklarerat skall vara ett av dess absolut mest profilerade vid sidan av invandringspolitiken. Danielsson menar dock att det Sverigevänliga partiets kriminalpolitik med brottsofferperspektiv och fokus på trygghet i samhället skulle vara osvensk. Detsamma har sagts om SD invandringspolitik och i båda fallen bygger påståendet på ett demokratifrämmande betraktelsesätt beträffande vad som anses svenskt respektive osvenskt.

Ytligt sett har Sverige – sedan 68-vänstern framgångsrikt bytte taktik från att vinna val till att infiltrera medier och akademiska institutioner – varit ett land präglat av en vänster- för att inte säga flumliberal kriminalpolitik. Den röda ledstjärnan har varit att invertera förövare till offer, frånta dem ansvaret för sina handlingar och i stället vältra över skulden på det man kallar “socioekonomiska samhällsstrukturer”, vilket är en nysvensk synonym för alla hederliga och skötsamma medborgare. Dessa offer skall följaktligen inte straffas för sina onda missgärningar utan vårdas och rehabiliteras. I Sverige heter det som bekant “kriminalvård”.

Flera av de bärande idéerna i en klassisk kriminalpolitik har övergivits – sådant som att straffa missdådare, ge brottsoffer upprättelse och vedergällning, skydda medborgare från att utsättas för brott och utmäta påföljder till varnagel för illgärningsmannen att synda ytterligare härefter och som avskräcker andra presumtiva lagöverträdare. Kort sagt har staten undandragit sig dess mest grundläggande ansvar – det att upprätthålla lag och ordning och skapa ett tryggt samhälle för laglydiga medborgare.

Läs mer »

Share

Befriande klarspråk om våldsvänstern i DN-ledare

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA I en ledare i onsdagens Dagens Nyheter talar Erik Helmerson klarspråk om vad som på orwellskt nyspråk kallas “antifascism” men för alla som sett den praktiseras på nära håll bara kan konstateras vara gatans parlament, hot, skadegörelse, våld, mötesstörningar, kommunistisk revolutionsromantik och förakt för demokratin.

Helmerson berättar om den senaste gången han gick på vad som programförklarades som en “antinazistisk motdemonstration“. På den regnade det knallskott över poliser, förtäljer Helmerson, och maskerade vänsterhuliganer med galenskap i blicken gjorde tjuvrusningar mitt bland barnvagnar och pensionärer med rullatorer. Avsikten var att tränga igenom kravallpolisens mur för att kunna misshandla de utpekade nazisterna som hade anordnat den manifestation som våldsvänstern ansåg sig föranledda att motmanifestera mot. När man inte lyckades ta sig förbi poliserna kastade man alltså i stället knallskott.

Läs mer »

Share

Kvinnodagen och intervjun med Belinda som inte blev

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Belinda Olsson lyckades med sin personliga betraktelse över den svenska feminismens dagsform, “Fittstim – min kamp”, röra upp bottenslammet rejält i Sveriges feministiska ankdamm. En parallellhandling i serien var Belindas idoga närmast stalker-lika försök att få till stånd en intervju med Ulf Lundell och hennes frustration över att han vägrade. Pga detta, att jag ställde upp när hon ville ha med mig i SVT Debatt och utifrån vissa indikationer från seriens producent föreställde jag mig att det inte skulle vara några problem att få en intervju med Belinda. Där bedrog jag mig dock.

Belinda tordes inte låta sig intervjuas av Avpixlat, trots att här finns en läsekrets som har starka synpunkter på feminism och jämställdhet som delvis skiljer sig från läsekretsen i andra medier som Belinda låtit sig intervjuas i om sin programserie. Så här på den internationella kvinnodagen tänkte jag ändå det kunde passa att publicera en text baserad på de frågor jag skulle ha ställt till Belinda om hon föregått med gott exempel och inte gjort en “Lundell”.

Läs mer »

Share

Giertta, Kjöller och “hatsajten” Avpixlat

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA I tisdags problematiserade jag i en debattartikel på Journalistens webbplats deras policybeslut att regelmässigt omnämna Avpixlat med prefixet “hatsajten”. Journalistens chefredaktör Helena Giertta svarade goddag yxskaft direkt nedanför artikeln. I en ledarkolumn i DN på onsdagen anklagar Hanne Kjöller Avpixlat för att inte våga säga sanningen. Detta därför att man inte skrivit om en misstänkt serievåldtäktsman i Stockholm. Gemensamt för Giertta och Kjöller är att de avsiktligt väljer att missförstå Avpixlats publicistiska uppdrag. Alternativet – att båda dessa toppjournalister faktiskt inte förstår – vore förstås på många sätt ännu värre.

Giertta får i de två första styckena i sitt svar till mig med ordet “hat” inte mindre än fem gånger. Samtidigt beskyller hon Avpixlat för att vara propagandistisk. Det blir lite tragikomiskt eftersom ett utmärkande drag för propaganda är just att oupphörligen upprepa ett plakatpolitiskt förenklat och vulgariserat budskap.

För Giertta finns plötsligt också bara två typer av publicistik – journalistik och propaganda. Enligt henne sysslar Journalisten med det förstnämnda och Avpixlat med det sistnämnda. Här gör sig Giertta dummare än vad hon är, dvs om hon inte menar att all åsiktsdriven och opinionsbildande journalistik skall kallas för propaganda och kvalificera de medier som ägnar sig åt dylikt för epitetet hatsajter.

Läs mer »

Share

För lite och för sent Sveriges Radio

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Efter Sveriges Radios ultimatum till lustigkurren Soran Ismail att välja: programledarskap eller SD-hat, har närmast tinnitusframkallande decibeltal uppmätts för kvackandet i den svenska åsiktsnomenklaturans ankdamm. Att svensk public service gör en blygsam ansats att leva upp till sändningstillståndets krav på opartiskhet är enligt denna kakafoni av unisona näbbläten något alldeles oerhört.

De initiala uttalandena om beslutet från SR:s kanalchef Lotta Mossberg hade förvisso inte den stringens man borde kunnat förvänta sig. När sedan SR:s VD Cilla Benkö tog över den kommunikativa uppgiften borde saken emellertid ha varit utagerad – för varje bekännande demokrat och äkta vän av public service-tanken är det en självklarhet att den som ägnar en betydande del av sin vakna tid åt att propagera för eller emot ett riksdagsparti inte också kan fungera som programledare i Sveriges Radio, i synnerhet inte under en valrörelse.

Läs mer »

Share

Samerna kan inte både äta kakan och ha den kvar

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Igår, den 6 februari, firade samerna sin “nationaldag”, vilket kan tyckas en smula märkligt i beaktande av att någon samisk nation inte existerar och heller aldrig har existerat eftersom samer varit ett nomadfolk. Samerna vill dock gärna ha rättigheter som vore de ett folk med en egen nation. De skyldigheter som också följer av en sådan autonomi är man långt ifrån lika intresserad av. EOl-Johán Sikku och Torkel Stinnerbom, båda med höga poster i Sametinget, ägnade för sin del “nationaldagen” åt att gå till vulgärretoriskt och perspektivlöst angrepp på Sverigedemokraterna i en artikel i Aftonbladet. Detta efter att SD lagt ett förslag om att riva upp samernas rasbiologiska ensamrätt att bedriva renskötsel på svensk mark.

Paradoxalt nog är det i artikeln SD som, vid sidan av att beskyllas för att bygga upp hat och fördomar, kallas för rasbiologer trots att det är samerna som på rasistisk grund utestänger alla som inte har sameblod i ådrorna från att bedriva renskötsel. Några tröttsamma referenser till järnrör hinner Sikku och Stinnerbom också med i samband med omnämnandet av att SD:s partiledare aviserat ett besök på marknaden i Jokkmokk. Det är för övrigt ett evenemang som många samer bojkottar i år pga en annan påstådd oförrätt efter att kommunen sagt ja till gruvdrift i Kallak. Argumentationslogik är det dåligt beställt med hos de tvenne samedebattörerna. Tonläget när det gäller att hävda dubiösa ensamrättigheter är som kompensation skränande högt. Skribenterna går så långt att de hävdar att samerna lever under ockupation av Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Läs mer »

Share

Tyst när vänsterlesbisk mediaprofil jämför män med utvecklingsstörda

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Karin “Kakan” Hermansson kallar sig för lesbisk superfeminist. Hon är dessutom kommunist och har på senare år gjort sig känd som ett medievulgaritetens ansikte i SVT och dito röst i SR. I en intervju i lördagens Dagens Nyheter gjord av pekoraljournalistikens galjonsfigur Niklas Orrenius liknar Hermansson män vid utvecklingsstörda. Inte oväntat uteblir kritiken helt. Detta att jämföra med det mediedrev som tvivelsutan drabbat den som fällt ett liknande omdöme om kvinnor, invandrare eller muslimer.

Hermansson har bland annat gjort sig bred i sådana produktioner som ‘Kaka på kaka’ i SVT och Morgonpasset i SR där hon kamperar ihop med den kurdiske och SD-fientlige humoristen Soran Ismail, även han känd för sin ofta vulgära kiss och bajs-humor. I en intervju i DN som egentligen handlar mer om Ismail än om Hermansson får den senare ändå ge uttryck för såväl sin förvirrade intersektionella och queerfeministiska verklighetsuppfattning som sin syn på män som lägre stående varelser.

Läs mer »

Share

Om bekräftelse, öknar och grönskande oaser

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA På Avpixlat uppmärksammas ofta den nya “goda” och politiskt korrekta rasismen – den som tar sig uttryck i att personer med vit hudfärg betraktas som mindre värda i det politiska samtalet. Denna kombineras gärna också med sexism, klasshat och åldersdiskriminering – om du förutom att vara vit dessutom är man, medelklass och medelålders hamnar du allra längst ned på den neorasistiska människovärdesskalan och möts av hets, hat och kränkningar – i de sociala mediernas vänsterorienterade näthatsmiljöer men också på kultur- och debattsidor och på akademiska institutioner.

Rasism har i grunden inget att göra med kulturmarxistisk analys, neokolonialism eller maktförhållanden mellan den grupp som förövare respektive offer tillhör. Rasism är utbredd också inom grupper som i andra sammanhang kan betraktas som utsatta och förtryckta. Ingen gör bekämpandet av rasism en större björntjänst än den politiska vänstern med sin enögda verklighetsbild och sina inkonsekventa och populistiskt förenklade svar på komplicerade frågor. Det är en tragikomisk ironi att företrädare för denna vilsegångna skock benämner sig “antirasister”. Dessvärre får de numera också stöd från stora delar av den liberala rörelsen.

Läs mer »

Share

“Motrösterna” som Expressen inte vill höra

kronikor_mats_dagerlind7_bylineKRÖNIKA Jag skickar sällan in debattartiklar till etablerade medier. Tidigare avstod jag pga insikten om att jag inte var en tillräckligt namnkunnig person för att bli publicerad på de fina sidorna. Idag avstår jag i stället därför att jag blivit en persona non grata i etablerade debattfora. Något av ett moment 22 kan tyckas men ändå typiskt för det svenska debattklimatet och dess smala åsiktskorridor. När Expressen trumpetade ut att man skulle släppa fram “motröster” kunde jag dock inte låta bli att skicka in en text, även om jag var tämligen övertygad om att den skulle refuseras, vilket också mycket riktigt med vändande post skedde.

Expressen placerar sig i undersökningar absolut lägst i förtroende hos allmänheten inom en kvällspress som i sin tur får bottennoteringar i detta avseende. Den senaste tiden har tidningen fått ta emot såväl hård som bred kritik för sitt samarbete med autonoma vänsterextremister i syfte att åsiktsregistrera och hänga ut personer som läser och kommenterar på alternativa Sverigevänliga medier. Tidningsdöden trampar i farstun och Expressen befinner sig nu i en situation där man tvingas börja sparka kärnpersonal på redaktionerna.

I syfte att i varje fall något lite försöka återställa Expressens förlorade heder bestämde sig chefredaktör Thomas Mattsson för ett djärvt grepp beträffande tidningens debattsida – man skulle upplåta den till “motröster”, till opinionsbildare som säger “Expressen har fel”. Nu har initiativet varit igång i någon vecka och dessvärre visar det sig handla om precis den rökridå man kunde befara.

Läs mer »

Share
Älgstallet
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld