Från agendasättande journalistik till ett sent uppvaknande

insandare_150INSÄNDARE Kort efter att Peter Wolodarski tillträdde som chefredaktör för DN deklarerade han i mars 2013: ”Vi kommer att satsa mer på agendasättande journalistik.” Men vad är egentligen den agendasättande journalistiken han talar om? Enligt Wikipedia är agendasättande journalistik att (i översättning): “[...] möjligheten för nyhetsmedierna att influera publiciteten i den offentliga agendan. Det vill säga, om en nyhet upprepas ofta kommer publiken att anse att nyheten är viktigare än andra.” Med andra ord säger Wolodarski att han har för avsikt att vinkla nyheterna i DN.

Inte minst i samband med invandringspolitiken har DN tillämpat agendasättande journalistik flitigt. I tre reportage har DN i orwellska ordalag påstått att invandring är lönsamt när det i själva verket handlar om en gigantisk kostnad för samhället; felaktigheterna i de tre artiklarna har påvisats här, här och här. Andra exempel på DN:s agendasättande journalistik är den strida strömmen artiklar om polisens register om romer och den obehagliga hetsjakten på SD:s partimedlemmar.

Läs mer »

Share

Vår förlorade trygghet

insandare_150INSÄNDARE Det finns ingen absolut trygghet. Naturkatastrofer och olyckor kan inträffa och människor kan bli sjuka. Uppfattningar om vad som är trygghet kan även skilja sig åt mellan individer, men om man betraktar trygghet utifrån den säkerhet och det skydd som regeringar och länder förmår att erbjuda sina medborgare, då kan man göra jämförelser.

Vissa länder kan betraktas som tryggare än andra då det gäller våld, sociala oroligheter, kriminalitet, terrorangrepp osv. En del länder eller orter, som tidigare ansetts vara trygga platser att bo på, kan ändra karaktär och bli mer otrygga att leva i.

Läs mer »

Share

Om främlingsfientliga stockholmare på 1950-talet

insandare_150INSÄNDARE Då min familj utvandrat från landet Gosen, dvs Skåne, till Kungliga huvudstaden och min första och stora kärlek flyttat åter till sitt hemland, fann jag tillvaron ganska trist i Kristianstad.

Beslöt mig därför att som ”anhörig” också söka asyl i Stockholm. Eftersom jag alltid har strävat efter att låta beslut och handling utgöra två oåtskiljbara begrepp, befinner jag mig ganska snart på avsett ställe. Att hitta ett jobb var hur enkelt som helst. Om detta har jag skrivit om på annan plats.

Läs mer »

Share

Inverterad totalitarism

insandare_150INSÄNDARE Den politiske filosofen Sheldon Wolin har myntat begreppet “inverterad totalitarism” som mycket väl beskriver det system som dominerar västvärlden idag, inte minst i Sverige. Inverterad totalitarism är upp-och-nedvänd nazism, kommunism, fascism.

Systemet kännetecknas av följande: Avsaknad av starkt och tydligt ledarskap. Makten är diffus och otydlig. Ingen kan utkrävas ansvar. Höger är vänster och vänster är höger. Folkvalda politiker, offentliga makthavare och samhällsdebattörer agerar PR-konsulter för den dolda makteliten. PR-utspelens syften är endast försök att skadereglera och behålla status quo.

Läs mer »

Share

En önskan till Sverigedemokraternas företrädare

insandare_150INSÄNDARE Nu är det drygt två veckor kvar tills det är dags för Sveriges riksdag att rösta om regeringens, alliansens och Sverigedemokraternas budgetpropositioner. En procedur som i vanliga fall kan te sig tämligen odramatisk och förutsägbar, till skillnad från i år, då som vi alla vet Sverigedemokraterna ges möjligheten att rösta för alliansens budget och käbbla en gång för alla med Stefan Löfven.

Min personliga gissning är att en klar majoritet, kanske så mycket som 80-90 procent, av SD:s väljare vill se att Löfvens regering faller efter denna omröstning. Jag har svårt att se hur någon SD-väljare inte kan tycka att alla medel som kan också bör användas för att försöka få bort den nuvarande katastrofala regeringen.

Läs mer »

Share

Perukklubben – boken som mörkades

text text

Boken kan köpas på dess officiella webbplats där den också kan laddas ner kostnadsfritt

BOKRECENSION Den 21 augusti i år utkom boken Perukklubben: en saga om åsiktsfrihet i landet som kommit längst. Bortsett från ett inslag med Pär Ström, författaren, på 12 minuter i SR:s Studio Ett mötte Main Lame Media boken med en öronbedövande tystnad. Några ensamma röster i form av bloggare, däribland min kollega Ninni som skrev en recension på Genusdebatten, uppmärksammade boken.

Titlen Perukklubben är en hänvisning till en publicistisk kommitté i boken, som likt den engelska domarkåren sammanträder utstyrda med peruker. Denna kommitté som definierar och befäster åsiktskorridoren beslutar genom omröstning huruvida man skall hissa, dissa eller mörka olika ämnesområden. Något vi känner igen från vårt svenska debattklimat där man “hissar” den lede Fi, dissar CO2 och mörkar det vi aldrig hör talas om, som till exempel just boken Perukklubben, som uppenbart har mörkats trots att ett stort arbete lades ned på att få ut pressreleaser och recensionsexemplar till media.

Läs mer »

Share

Från apatiska flyktingbarn till nyval

insandare_150INSÄNDARE Det fanns en tid när t.o.m. statsministern vågade tala om “social turism”. Det var Göran Persson som använde uttrycket eftersom han förutsåg sociala kostnadsökningar i samband med att bl.a. Rumänien och Bulgarien blev EU-medlemmar. Året var 2004. Reaktionerna från extremvänstern blev kraftig och i vanlig ordning backade han från krav på övergångsregler.

Jimmie Åkesson blev ordförande i SD 2005 och samma år började barn till familjer som sökte asyl i Sverige drabbas av uppgivenhetssyndrom. Diagnosen “apatiska flyktingbarn” såg dagen ljus. Syndromet drabbade endast barn i asylsökande familjer som riskerade utvisning ur Sverige. Märkligt nog drabbades uteslutande barn i asylsökande familjer i Sverige – i andra länder förekom diagnosen överhuvudtaget inte.

Läs mer »

Share

Därför måste SD fälla Löfven

insandare_150INSÄNDARE Det är mycket spekulation just nu om hur SD kommer att agera i budgetomröstningen om några veckor. Alliansen har lagt en skuggbudget med några smärre skillnader, men den stora ödesfrågan om invandringens ständigt ökande kostnad lämnas därhän på löpande räkning. De har även gjort klart att de inte tänker börja emotsätta sig enskilda delar i Löfvens budget, utan det kommer att bli en allt-eller-inget deal. Löfven har också gjort klart att han avser att avgå om SD går emot hans budget.

Än så länge är det locket på som gäller i SD. Helt väntat; i politik är det alltid klokt att spela med korten nära västen, särskilt när förtida utspel bara ger den fientligt sinnade pressen mer tid att spinna negativa historier.

Men här står vi vid ett sant ödesval för såväl SD som landet. Från att ha varit ett litet, marginaliserat parti, har man för första gången kommit till en punkt då SD är en verklig maktfaktor och kommer nu att avgöra om den rödgröna sörjan ska få fortsätta med sin lekstuga i fyra år till.

Läs mer »

Share

Svensk invandringspolitik på väg att omvärderas?

insandare_150INSÄNDARE Jag har en känsla av att fler och fler i vårt land vågar öppna näbben och ha kritiska synpunkter på den invandringspolitik som är förhärskande härstädes och detta trots risken att bli pådyvlad en massa oförtjänta invektiv.

Glädjande att det finns folk som bryr sig om vårt lands väl och ve och dessutom inte är beredda att följa strömmen som döda fiskar, vilket annars är legio och lugnast. Speciellt för fega hycklare, de som ger fan i vilket och folk med politisk karriär i ögonsikte.

Mina åsikter om invandringsproblematiken är snart 40 år gammal och har definitivt inte ändrats i positiv riktning under dessa år, trots all spe och smälek jag måst utstå.

Läs mer »

Share

Johansson och Ferm vill ge alla kommuner utanförskapsområden

insandare_150INSÄNDARE Jag bor i en kommun där det råder balans. Här finns inga utanförskapsområden utan här har de invandrare som flyttat hit valt att anpassa sig och smälta in i samhället.

Här bor bosnier som flydde från kriget på Balkan. De är muslimer men väljer att vara religiösa på ett “svenskt” vis och de har inget behov av att bära heltäckande kläder och kräver inte heller att speciella hänsyn ska tas till dem. Här bor sydamerikaner och iranier som även de är välintegrerade. När det gäller iranierna så har många av dem flytt från religiöst förtryck och de har valt min kommun för att det är en svensk (västerländsk) ort där kvinnor inte måste vara beslöjade bland annat.

Läs mer »

Share

Om diversionsförband

insandare_150INSÄNDARE Då jag under andra hälften av 80-talet var engagerad i den svenska militära underrättelsetjänsten som C Und/Säk Fo43 kom jag givetvis också att då syssla med de återkommande ubåtsincidenterna. Om detta har jag skrivit i ett tidigare, sannolikt för långt, inlägg.

Här vill jag emellertid beröra ett annat fenomen som präglade de frågor jag hade att syssla med, nämligen det faktum att man i försvarsledningen poängterade risken för att i inledningsskedet av en militär konflikt (och då gällde naturligtvis att motståndaren utgjordes av Warsawapakten) risken för att i vårt land skulle uppträda s.k. diversionsförband.

Läs mer »

Share

Om destruktiv och konstruktiv nationalism

insandare_150INSÄNDARE De vänsterliberala mainstreammedierna framställer oftast nationalism som något negativt – inte sällan förknippat med extremhöger, fascism eller rasism. Men det är ett medvetet förenklat och enögt synsätt som har vuxit fram under de senaste årens politiskt korrekta hysteri.

Å ena sidan finns vänster- eller högerextrem nationalism som i vissa fall har urartat till diktatur, censur, förtryck av minoriteter, krig och koncentrationsläger. Exempel på sådan destruktiv nationalism är nazistpartiet i Tyskland på 1930- och 1940-talet och staterna i det sönderfallande Jugoslavien på 1990-talet. Den typen av aggressiv nationalism är av ondo och bör fördömas och bekämpas.

Läs mer »

Share

Vem granskar en mediechef?

insandare_150INSÄNDARE Om ledningen i en organisation börjar tala osanning sprider sig en lögnens kultur i organisationen. Omgivningen tappar förtroendet för organisationen. Om chefredaktören för en stor tidning talar osanning tappar läsarna förtroendet för tidningen och tidningen är snart förlorad.

Om en politiker beslås med att tala osanning reagerar allmänheten och medierna snabbt. Ofta leder det till krav på politikerns avgång. Om en chef eller tjänsteman i en myndighet, företag eller annan organisation beslås med lögn omplaceras han/hon eller blir av med jobbet.

Inför EU-valet i maj i år hade Svenska Dagbladet en artikelserie om högerextrema partier och högervåldet. Serien avslutades med att chefredaktören, Fredric Karén, chattade med läsarna. I ett chat-svar till en läsare, som undrat om en motsvarande granskning av vänstervåldet, sa chefredaktören att SvD granskat bl.a. AFA.

Läs mer »

Share

Lilleputtarna tar kommandot

insandare_150INSÄNDARE Det är många som oroas över att de till synes säkra och trygga demokratiska arrangemangen är på väg att undermineras på samma sätt som välfärden. Med valresultatet har det politiska systemet skakats om ordentligt och de gamla partierna är på väg att vittra sönder inifrån.

Socialdemokraterna är tydligen särskilt ängsliga, vilket bland annat Stefan Löfvén påpekade i regeringsförklaringen genom att påtala behovet av en demokratisk tillväxt. Kulturdepartementet blir därför även ett demokratiministerium. Vilka experter skall där lotsa fram de tänkta demokratimodellerna? Kan det månne finnas någon slags knorr bakom uppgiften? Är den i så fall vetenskaplig eller politisk? Eller är det möjligen ett första steg mot ett inkvisitoriskt system mot irrläror?

Läs mer »

Share

Om att spekulera i ryska ubåtar och zigenska stöldligor

Mats Dagerlind

KRÖNIKA Den gångna veckans stora svenska nyhet har utan tvekan varit marinens jakt på förmodade påhälsande undervattensfarkoster från främmande makt i Stockholms skärgård. Jakten har omgärdats av en hel del tyckande om vårt försvars (o)förmåga att värna nationens gränser. Men det har också förts en metadebatt om medias spekulationer kring vad (om något) det är som rör sig under ytan på svenskt territorialvatten som inte borde röra sig där. Inte vid något tillfälle har jag dock i den diskussionen hört kvällstidningarna skällas för hat- och rasistsajter därför att man med liv och lust ägnat sig åt att peka ut och demonisera ryssar som de sannolikt skyldiga.

I en nyhetsnotis nyligen här på Avpixlat beskrivs hur polisen i Norrköping stoppat ett utlandsregistrerat fordon med en man och två kvinnor som gästat Sverige för att begå butiksstölder. Polisen är, som oftast, knapphändig i sin information om förövarna. Vänsterliberal media än mer så. Den initierade läsaren inser dock utifrån brottens art och ligans könssammansättning att det sannolikt rör sig om personer från Östeuropa med zigensk etnicitet som regelbundet tar sig in på svenskt territorium för att begå butiksstölder, växlingsbedrägerier och andra för gruppen karakteristiska brott.

Läs mer »

Share

Det här går helt enkelt inte

insandare_150INSÄNDARE Fredrik Reinfeldt vädjade som bekant till det svenska folket i sitt sommartal 2014: “Vi måste öppna våra hjärtan.” Men hur mycket de 87% som röstade för massinvandringen än vill öppna sina hjärtan så finns det faktiskt gränser i verklighetens Sverige. Låt oss begrunda fakta för ett ögonblick.

Härdsmältan på Migrationsverket: Migrationsverkets prognos är att 340.000 flyktingar kommer att söka sig till Sverige de kommande fyra åren. Den prognosen kommer säkert att skrivas upp eftersom Sverige är det enda land i EU som ger permanent uppehållstillstånd till syrier. Dessutom tillkommer ett stort antal anhöriga, inte minst från Somalia, vilket ökar på invandringen ytterligare. Den senaste tiden har personalen på Migrationsverket jobbat sju dagar i veckan för att hinna utreda de 2000-3000 flyktingar som kommer till Sverige per vecka.

Läs mer »

Share

Vem vill betala skatt till ett ingenmansland?

insandare_150INSÄNDARE Jag känner leda och hopplöshet. Jag längtar bort från det underliga land som jag lever i. Min räddning är att kontinenten ligger nära. Hade jag inte kunnat åka dit för att andas “frisk” luft ibland, så hade jag fallit ner i en grop av apati. Nu försöker jag överleva genom att vistas i min egen bubbla tillsammans med likasinnade. Jag orkar inte med dumheten, ytligheten och det begränsade och kortsiktiga tänkande som genomsyrar politiken och de offentliga debatterna.

Jag begriper inte varför vi har lagar, när myndigheter och politiker själv bryter mot dem eller tolka dem på ett godtyckligt vis. Denna inkonsekvens skapar förvirring och osäkerhet. Det olagliga blir plötsligt lagligt för vissa grupper. Detta samtidigt som andra grupper måste följa lagen till punkt och pricka och dessutom finansiera andra gruppers lagbrott genom att arbeta och betala in skatt.

Läs mer »

Share

Kan en hedersmördare vara “välintegrerad”?

insandare_150INSÄNDARE Invandringsdebatten varken kan eller bör bara handla om asylmottagningens kostnader eller hur lång tid det tar för asylinvandrare att komma i arbete. Det är hög tid att börja diskutera vad vi egentligen menar med “integration” och vilka krav som är rimliga att ställa på dem som kommer till vårt land.

I en tidigare insändare till Avpixlat tog jag upp det faktum att invandringsfrågan fick stort utrymme i valrörelsen, och att detta givetvis gynnade SD. Jag konstaterade dock att den invandringsdebatt som fördes i valrörelsen i stor utsträckning var förenklad och missvisande, eftersom den nästan uteslutande handlade om asylmottagningens kostnader. Det fördes däremot ingen som helst diskussion om de enorma integrationsproblem som finns inom stora invandrargrupper som redan är i Sverige.

Läs mer »

Share

En omedveten makthavare

insandare_150INSÄNDARE Årets valrörelse var på många sätt en märklig sådan, trots att media med SVT i spetsen hävdar att man aldrig lagt mer timmar på att bevaka en valrörelse framstod debatterna som tommare än någonsin. Istället för idébetonad debatt präglades valrörelsen av identitetspolitik, TV-jippon och en sammansvetsad opposition mot Sverigedemokraterna.

Partiledare Jimmie Åkesson gjorde vad han alltid gör, han tog det försiktigt, undvek stora konfrontationer och följde erfarna aktieplacerares råd att sitta still i båten i händelse av kris. Så här i efterhand får man trots allt säga att det fungerade, trots en försiktig valrörelse där fokus tycktes ligga på att tona ned de egna partiföreträdarnas grodor så mer än fördubblade partiet antalet mandat. De övriga partierna misslyckades med att bilda en majoritet och partiet befäste sin roll som vågmästare.

Läs mer »

Share

Verkligheten som blev en mardröm

insandare_150INSÄNDARE Det händer mycket nu, både inom och utom Sverige. Sverigedemokraterna fick rekordstora siffror i valet, vilket var mycket glädjande då missnöjet med rådande invandringspolitik äntligen börjat debatteras och analyseras i media. Trots all smutskastning och utfrysning växer partiet enligt senaste opinionsmätningar.

Det verkligt negativa som skett efter valet är dock utnämningen av en islamist, Mehmet Kaplan, i regeringen. Kaplans meritlista är minst sagt suspekt då han flera gånger har gjort kontroversiella uttalanden som han, efter kritik i media, tvingats ta avstånd från. Bland de mest ökända är att jämföra svenskfödda IS-slaktare med svenska frivilliga under finska Vinterkriget. För varje uttalande han tar tillbaka minskar hans trovärdighet och om statsminister Löfven hade haft mer ryggrad skulle Kaplans karriär inom regeringen varit avslutad.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld