Artisternas hyckleri

insandare_150

INSÄNDARE Jag ska säga det med en gång. Jag tillhör inte de som inte såg artistgalan “Hela Sverige skramlar” den 29/9. Det ska sägas att syftet med galan stödjer jag till 100 procent. UNHCR och andra hjälporganisationer är i stort behov av pengar för att kunna hjälpa människor på plats och dämpa lockropen från det hägrande Europa.

Lilla Sveriges roll som humanitär stormakt ter sig tämligen märklig när regeringen bedriver en slags omvänd Robin Hood-politik, dvs man tar från de fattiga (de verkligt utsatta som finns kvar i flyktinglägren) och ger till de rika (de som har råd att ta sig hit och väl framme beklagar sig över det mesta).

Läs mer »

FacebookTwitter

Förnuft och känsla

insandare_150

INSÄNDARE I Jane Austens kända debutroman (Sense and Sensibility) poängteras förtjänsten av att inte låta känslorna ta över omdömesförmågan. Denna tro på förnuftet har genomsyrat västvärlden ända sedan upplysningstiden och lagt grunden till det enastående välstånd som vi idag åtnjuter. Att därför dra slutsatsen att förnuftet numera regerar över känslorna är väldigt naivt, då “känslohjärnan” eller det så kallade limbiska systemet är hundratals miljoner år äldre än “förnuftshjärnan” neocortex.

I dagens infekterade flyktingdebatt lyser förnuftet och omdömesförmågan verkligen med sin frånvaro. De som förespråkar massinvandring använder enbart känsloargument som är omöjliga att bemöta med rationella resonemang, Gråtande eller ilandflutna döda barn slår direkt på de empatiska signalsubstanserna i hjärnan hos vem som helst.

Läs mer »

FacebookTwitter

Musik och politik

insandare_150

INSÄNDARE Historien har många gånger visat hur musik och lyrik kan påverka politiskt och hjälpa till att förändra samhället. Protestsångerna mot Vietnamkriget vid början av 70-talet är ett exempel, den rebelliska punkrocken några år senare ett annat och Sixto Rodriguez märkliga inflytande på Sydafrikas apartheidpolitik ytterligare ett. Till skillnad från dessa så tycks det i Sverige just nu endast finnas musiker som står enade bakom den förtryckande överheten, för att motverka en välbehövd förändring. Konformism är det som besjungs och varje gång en artist uttrycker sitt förakt eller rentav hat mot en viss grupp människor i vårt samhälle, endast för deras politiska övertygelse, så står såväl media som sociala media samlade och hejar på. Musikalisk mobbing känns som en ganska träffande beskrivning.

Timbuktu sjöng om att slå Jimmie Åkesson gul och blå. Stiftelsen påstår välgenomtänkt att “ingen har patent på ett land”, trots att det knappast är frågan om att någon vill tillverka olagliga piratkopior av Sverige. De liknar samtidigt kritik mot massinvandring med ett “gift” som gör att en persons själ blir “kall”. Kents Joakim Berg sjunger tillsammans med Lisa Nilsson om hur “det nya Sverige är grymt och snålt och fult” och hur vi glömt det vi borde minnas. Ganska uppenbart syftande på den ständigt återkommande liknelsen mellan nutidens Sverige och 30-talets Tyskland, med Jimmie Åkesson som någon sorts ny Hitler. En bild som gjorts populär och legitimerats av Henrik Arnstad, som aldrig lyckats framföra några sakliga eller förnuftiga argument för sin ståndpunkt, eftersom några sådana argument inte existerar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hvad vil Swerige-demokraterna

insandare_150

INSÄNDARE Hösten 1881 frågade August Palm “Hvad vil sosial-demokraterna”. Det blev inledningen till en socialdemokratisk folkrörelse som tog partipolitisk form 1889. En vänsterfalang tillsammans med ungdomsförbundet uteslöts 1917. Samma år fick Socialdemokraterna sina första statsråd genom en koalitionsregering med Liberala samlingspartiet. Rörelsen kom därefter i mycket stor utsträckning att prägla Sveriges utveckling under ett helt sekel.

Ett historiskt eko som påminner oss om vad som är möjligt. Kanske befinner vi oss mitt upp i ett nytt politiskt paradigmskifte. Om 1900-talet tillhörde Socialdemokraterna kan 2000-talet bli Sverigedemokratins. Precis som svenska arbetare förenades emot klass och överhet är dagens folkrörelse en Sverigevänlig reaktion emot en splittrande multikulturell utopi och ett självgott och tendentiöst etablissemang.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lögn, förbannad lögn och statistik

insandare_150

INSÄNDARE Dagens Nyheter har som bekant beställt en undersökning av Ipsos, där man frågar om svenskarnas inställning i flyktingfrågan. Detta efter den massiva mediaindoktrinering och flyktingkampanj som pågått under den senaste tiden. Med utgångspunkt från denna undersökning blir vi nu informerade om att svenskarna har svängt i fråga om viljan att ta emot flyktingar i Sverige. Ipsos undersökning som är gjord i september jämförs med undersökningen som gjordes i februari 2015.

Låt oss först slå fast att resultatet av DN/Ipsos undersökning om svenskarnas vilja att ta emot flyktingar faller på att man inte har definierat begreppet flykting. Hur har de tillfrågade uppfattat vad som avses med flykting. Är det personer som flyr för sina liv? Är det personer som söker ett bättre liv? Är det personer som söker ett land där de sociala förmånerna och systemen kan utnyttjas maximalt för egen vinning? Är det anhöriginvandringen som följer med varje permanent uppehållstillstånd?

Läs mer »

FacebookTwitter

Politiker – dags att ta ansvar i asylfrågan

insandare_150

INSÄNDARE Jag övervägde länge att skicka nedanstående debattartikel till MSM men avstod av två skäl. 1) Om man inte redan är en person med tillgång till det offentliga rummet så är det nästan omöjligt att bli publicerad. Vanliga medborgare är därmed hänvisade till kommentarsfält och alternativ media. Något MSM har valt att kalla ”pissrännan” respektive ”hatmedia”, för att visa sin respekt för det fria ordet, det stärker inte förtroendet.

2) Jag oroar mig för den säkerhetsrisk bristen på anonymitet i MSM innebär. Utesluter inte att radikala krafter anser att en publicering utgör ett oönskat breddande av åsiktskorridoren som bör beivras med hot och möjligen våld. Bägge orsakerna utgör uppenbara demokratiska problem eftersom effekten på medborgaren är reell oavsett om någon ropar ”foliehatt” eller inte.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vad annars än SD?

insandare_150

INSÄNDARE Jag har blivit kallad ungefär allt. Främlingsfientlig. Rasist. Fascist. Att jag har vidrig människosyn, you name it. Allt för att jag försöker bli aktiv inom Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Men jag är trött på detta, jag vill säga ifrån.

Folk kallar en för fula saker även fast de inte har någon som helst aning om varför man tycker som man tycker. Jag har inga problem med invandrare, snarare invandring vilket är svårt för folk att sära på. Jag ser problemen som för många har valt att blunda för, att massinvandringen inte längre fungerar i Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Tandlösa beslut

insandare_150

INSÄNDARE EU:s beslut om att tvinga medlemsländerna ta emot flyktingar, har många paralleller med vår socialistiska regerings beslut om att tvinga svenska kommuner att ta emot flyktingar, men bägge besluten kommer visa sig vara helt tandlösa.

Kritiker varnar för att EU:s beslut urholkar medlemsländernas suveränitet och att detta i slutändan kan leda till att EU splittras. I Sverige sätts det kommunala självstyret på spel när samtliga kommuner, trots olika förutsättningar, ska tvingas ta emot flyktingar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vansinnets tidevarv

insandare_150

INSÄNDARE Sverige är ett extremt land, undantaget i Europa som styrs av politiker som kan beskrivas som milt sagt verklighetsfrånvända. När andra länder i Europa försöker skydda sina medborgare och nationer från den muslimska invasionen så gör den styrande röd/gröna juntan i Sverige ingenting. Istället uppmuntras massinvandringen genom gratis resor hos SJ för ”flyktingar” och mer och mer asylpalats som växer upp som svampar.

För att förstå hur extremt Sverige har blivit så måste vi gå tillbaka i tiden. Låt oss säga att vi kunde resa 20 år tillbaka och intervjua slumpvis utvalda svenskar på gatan om hur Sverige skulle vara 2015. Låt oss säga att vi lade fram teserna nedan hur Sverige skulle vara 2015, skulle vi bli trodda eller förklarade närmast som dårar av de vi intervjuade? Döm själva, detta är faktum i Sverige 2015.

Läs mer »

FacebookTwitter

Är 75 % av Sveriges befolkning i själva verket sjuka?

insandare_150

INSÄNDARE De senaste dagarnas rubriker, som ”Trygghetsboende för äldre blir permanentlägenheter för migranter”, ”Gotland kan inte försvaras”, ”Nästan 7,000 sökte asyl förra veckan”, ”40 miljarder till ökad invandring, men polisen får nedskurna anslag”, ”Invandrare ska gå före i bostadskön” … etc, etc, känns absurda, men är ändå den faktiska verkligheten i Sverige idag.

Ni, som liksom jag tar nyanserad information från alternativ media, känner förmodligen väl till dessa citat. Och liksom jag, antar jag att ni ställer er den högst pregnanta frågan om varför inte svenska folket till 100 % ställer sig upp och kräver att Sverige ska vara en trygg plats för svenskar? Och att svenskarna i första hand ska åtnjuta de rättigheter som de, och deras föregående generationer, kämpat och avsatt gemensamma medel för.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bekännelsen: Jag är främlingsfientlig

insandare_150

INSÄNDARE Inte i mina egna, utan i andras ögon. Det beror på att jag inte tycker att invandrings- och integrationspolitiken i Sverige sköts på rätt sätt. Jag tycker nämligen att den som söker asyl som flykting ska vara ärlig om vem han är.

Jag tycker att den som söker asyl som flykting ska vara ärlig om var han kommer ifrån. Jag tycker att den som söker asyl som flykting ska vara ärlig om varför han söker asyl och vad han flyr ifrån. Om en främling knackar på min dörr en kväll och ber om hjälp men inte talar om vem han är, var han kommer ifrån eller varför han behöver hjälp kommer jag inte att släppa in honom. Jag har familj och barn i huset som jag värdesätter högre än allt annat i mitt liv. Jag är alltså främlingsfientlig.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sweden – A failed state?

insandare_150

INSÄNDARE Vi hör ofta internationella politiker använda uttrycket ”failed State” om Somalia, Nordkorea m. fl. Vad definierar då en fallerad/havererad stat (failed state)? En fallerad/havererad stat uppfattas som att ha misslyckats på några av de grundläggande villkoren och ansvarsområden som en suverän regering har.

Organisationen ”Fund for Peace” har listat följande kännetecken:

1) Förlorat kontroll över sitt territorium eller kontrollen/förmågan att använda legala medel (våldsmonopol) inom det.
2) Urholkad förmåga eller oförmåga av legala makten/sittande parlament/regering att ta beslut.
3) Oförmåga att tillhandahålla publik service (vatten, el, vård mm).
4) Oförmåga att interagera med andra som en fullvärdig medlem av det internationella samfundet.

Läs mer »

FacebookTwitter

När känslorna styr

insandare_150

INSÄNDARE Avpixlat publicerade den 15/9 en insändare från en far som var orolig över det Sverige som är på väg att förändras framför våra ögon och som hans barn så småningom ska växa upp i. Det är inte svårt att oroas över våra barns och barnbarns framtid. Det är överhuvudtaget inte svårt att oroas över barn som nu växer upp, oavsett i vilket hörn av jorden det sker. Arbetslöshet, bostadsbrist, miljöförstöring, ekonomiska kriser, krig, konflikter, överbefolkning, våld, odemokratiska krafter och terrorister som föga bryr sig om oskyldiga barn.

För tre år sedan begåvades jag själv med ett barnbarn, en söt liten tjej som fick alla att smälta av lycka, inte minst de unga föräldrarna som hade två missfall bakom sig. Lyckan blev kortvarig. Bara någon vecka efter dopet tvingades föräldrarna ringa efter en ambulans som med ilfart tog den lilla till närmaste sjukhus. Där konstaterade läkarna ett hjärtfel. Under ett helt år kastades föräldrarna och alla andra närstående mellan hopp och förtvivlan. Resorna mellan olika sjukhus var många, utgången högst oviss och det talades om en hjärttransplantation för att den lilla ens skulle ha chans att överleva.

Läs mer »

FacebookTwitter

Somalier till grannar

insandare_150

INSÄNDARE Jag jobbar som författare och musiker. Under lång tid hade jag letat efter ett lugnt och rymligt boende och jag hittade tillslut en jättefin trea i Nälden, i samma hus några äldre fridfulla personer. Allt var toppen och jag trivdes med livet. Sedan flyttade en av mina grannar ut ur huset. En tid efteråt flyttade det in fyra flyktingar från Somalia.

Jag har aldrig i hela mitt liv varit med och något liknande. När jag var på väg hem hörde jag på 200 meters håll att det var något på gång, och det var mina nya grannar som höll på att flytta in. De för sådant oväsen att jag inte ens hör min egen tv på kvällarna. Det är oväsen från morgon till kväll. Dessutom tränger det in matos från deras lägenhet. Jag har ringt på deras dörr ett otal gånger, men inget hjälper.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vad har mina barn gjort er?

insandare_150

INSÄNDARE 7-klövertrogen media i Sverige har lagt in högsta växeln för att ”övertyga” svenska folket att massinvandring från muslimska länder till Sverige medför något gott och är rentav nödvändigt, låt mig dock som far till 2 barn säga, Nej, det är det inte!

Jag har själv haft turen att växa upp i ett Sverige där välfärdssamhället har fungerat och uppväxten har varit någorlunda trygg. Jag har haft min beskärda del av negativa upplevelser av mångkulturen men det är inget mot vad mina barn kommer tvingas uppleva.

Läs mer »

FacebookTwitter

Inget annat än väl kamouflerad ynkedom

insandare_150

INSÄNDARE Många som tänker utanför åsiktskorridoren vittnar om att familj och vänner har brutit kontakten med dem i toleransens högborg Sverige 2015. Dramatiska scener utspelar sig runt om i ’Vi-gillar-olika-landet’ så fort någon yppar flaskhals i invandringsdebatten. Vänskapliga, oavsett livslånga, band till föräldrar, barn och vänner brister likt äggskal mot tallriken vid matbordet när någon ödmjukt vädrar åsikten att det kanske vore bättre att skära ner på invandringen och istället hjälpa miljoner nödställda på plats.

Den samvaro som präglats av kärlek och vänskap förvandlas – simsalabim – hastigt och olustigt till frost och kung Bores iskyla och relationerna blir aldrig desamma mer. Det kanske mest anmärkningsvärda i detta alltför vanliga scenario är att den som inte längre förtjänar att inkluderas i vänskaplighetens varma famn är den som i sanning gillar olika.

Läs mer »

FacebookTwitter

Alla människors lika och olika värde

insandare_150

INSÄNDARE Har alla människor verkligen exakt lika värde för dig? Är en barnamördande IS-terrorist lika mycket värd för dig som en drunknande 3-åring? Skulle du välja ditt barn eller någon annans barn om det bara fanns mat till ett barn? Hur känner du inför din farmor jämfört med någons okända farmor på Nya Zeeland? Vem får den förmodat enda hjärtmedicinen av dessa två om det är du som ska fatta beslutet?

Förmodligen väljer du ditt eget barn, din egen farmor, en oskyldig drunknande 3-åring framför en IS-terrorist. Fast då har du ju frångått den ständigt skanderade PK-parollen ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE! Denna paroll som gång på gång på gång upprepas likt ett allbesvärjande mantra i svenska medier, i riksdagen, i politiska debatter, av s k anti-rasister, i FN, EU osv.

Läs mer »

FacebookTwitter

En svensk som inte tiger

insandare_150

INSÄNDARE Som många redan påpekat, så är flyktingar människor som flyr från ett land medan migranter reser till ett land. Det står helt klart när man följer den resväg som migranterna tar. Om man ser till den vanligaste rutten är det åtta (8) länder migranten passerar på sin väg till Sverige. Åtta länder man kan få skydd i om man flyr från krig och förföljelse. Ändå väljer vissa att utsätta sig själv, sin familj, sina nära och kära för faror och umbäranden på sin väg mot det nionde landet, ett litet land i norra Europa.

Vilka är det som har möjlighet att betala för en resa från Mellanöstern och Afrika, genom hela Europa för sig själv och sin familj till detta lilla land? Man måste ha ganska mycket sparade pengar, eller tillgångar i hemlandet, som kan omsättas i pengar för en så lång resa. Inte minst för betalning till människosmugglare som genomför de illegala transporter som är nödvändiga för att ta sig över vissa gränser. Majoriteten av de som är på flykt vill inte eller får aldrig denna möjlighet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Demoraliserande folkuppfostran

insandare_150

INSÄNDARE Den gångna veckan har varit en bedövande uppvisning i etablissemangets revolt mot oss invandringskritiska. Bilden med stort B förändrade allt. Den 3-årige Aylans öde har nu utnyttjats besinningslöst av etablerad media, och någon sansad debatt om invandringens fördelar/nackdelar har bara inte gått att föra efter detta. Vi som är invandringskritiska och önskar föra upp mer rationella argument mot förd politik har drunknat i en känslomässig storm som bara makten och media tillsammans kan uppnå.

Jag är säker på att många inom etablissemanget känner sig nöjda med att deras budskap så okritiskt torgförs. Uppvisningen kan ses som ett försök till “folkuppfostran”. Veckans bedövande propaganda vill få oss invandringskritiker modlösa, undertryckta och inrätta oss till deras “rätta lära”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Alla människors lika värde

insandare_150

INSÄNDARE Det sägs att ”folk inte är så dumma som man tror, utan mycket dummare”, och fan tro’t när man ser och hör hur mainstreammedia bedriver sin agendajournalistik vad gäller den pågående flyktingkatastrofen. Byt bara ut ordet ”folk” mot ”mainstreamjournalister och 7-klöverpolitiker”.

Mönstret är alltid detsamma. Ett reportage om de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget, vilket är helt sant. Därefter starkt berörande bilder från närområdena där många miljoner utblottade människor samlas i hopp om fred och att kunna återvända till sina hemländer så snart de bara kan.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Donera
Bli medlem i SD
SD Nacka
Fakta om romer - artikelserie
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld