Vem får gifta sig med vem?

insandare_150INSÄNDARE På luciadagen ringlade ett långt demonstrationståg genom Malmös centrum. Flera tusen shiamuslimer deltog i en manifestation för att högtidlighålla en sedan länge död martyr. Jag stod på en trottoar och såg dem alla passera förbi. Något luciatåg syntes däremot inte till.

Gamla traditioner trängs kanske undan i städer som Malmö, för att ersättas med en ny, eller rättare sagt en gammal religiös sedvänja som invandrat hit.

Malmö väcker i sådana sammanhang, alltid frågor om hur staden och för den delen hela Sverige, kommer att se ut om tjugo år. Vem tar över och vem trängs ut? Kommer människor att gifta sig över religionsgränserna eller kommer staden/landet att bestå av parallella samhällen som saknar beröringspunkter?

Läs mer »

Share

Den svenska konsensusdemokratin

insandare_150INSÄNDARE I varje normalt demokratiskt land röstar riksdagens folkvalda ledamöter över hur landet styrs. I många fall gör partierna i demokratisk anda i förväg upp hur man gemensamt skall rösta. Självklart borde varje parti rösta för att i största möjliga utsträckning få genomslag för den politik som man lovat väljarna.

I första omgången röstar man på det förslag som man själv anser vara bäst. Om den motionen faller röstar man i nästa omgång på den näst bästa förslaget osv. Så fungerar demokrati. När en proposition eller en motion fått flest röster avslutas röstningen och man har ett vinnande förslag.

Läs mer »

Share

Tillsätt en sanningskommission

insandare_150INSÄNDARE De värsta illdåden i mänsklighetens historia har begåtts i fascismens, nazismens och kommunismens namn. Minst 56 miljoner människor dödades under andra världskriget. 6 miljoner judar utrotades i koncentrationsläger. Stalin tog död på kanske 20 miljoner människor i sitt eget land. Denna uppräkning i ofattbar mänskliga tragedi kan göras mycket längre. Sveriges egen roll och ansvar under andra världskriget har aldrig blivit riktigt klarlagd. Inte minst gäller detta de politiska partierna och den roll de spelade under kriget. ”Sverige har inget att be om ursäkt för när det gäller andra världskriget” har Göran Persson sagt. En uppfattning som också återspeglar övriga partiers inställning. Men är det verkligen sant?

Vi vet att Sverige försåg Nazi-Tyskland med en stor del av den malm som nazisterna behövde för att tillverka vapen och kulor. Vi levererade kullager till stridsflygplan och stridsvagnar. Vi tillät tyska trupptransporter genom landet. Utan Sveriges medverkan hade andra världskriget sannolikt kunnat förkortas med ett eller flera år. Hur många miljoner människor som hade undkommit att i så fall bli mördade, lemlästade och sönderbombade under denna tid vet vi inte. Den gången valde Sverige och de politiska partierna att kröka rygg för nazisterna på samma sätt som man senare skulle kröka rygg för kommunismen i Sovjetunionen.

Läs mer »

Share

Statsminister eller åsiktskrämare?

insandare_150INSÄNDARE Statsminister Löfvén har uppenbarligen svårt att skilja på sin roll som varande både statsminister och partiledare. Det var mycket tydligt under de senaste dagarnas debacle i regerings- och budgetfrågan.

Som statsminister ska han ha helikopterförmåga och kunna samverka och samtala med -samtliga- (!) partier; som partiledare kan han ägna sig åt att spela fula tricks med konkurrenterna. Att som partiledare vräka ur sig lögner och oförskämdhetsepitet när han adresserar nationen, som han ständigt gör gentemot SD, är fullständigt ovärdigt en statsminister.

Läs mer »

Share

En önskan till Sverigedemokraternas väljare

insandare_150INSÄNDARE Jag skrev för drygt två veckor sedan en insändare där jag vädjade till Sverigedemokraternas företrädare att verka för att partiets riksdagsgrupp skulle rösta för Alliansens budgetmotion efter att den egna fallit i riksdagens votering. Nu riktar sig istället en önskan till partiets väljare.

Jag är övertygad om att de allra flesta av er sympatisörer till SD är mer än nöjda med hur partiet och partiledningen har agerat de senaste veckorna. Även om det har stått klart att det har funnits en övervägande majoritet bland oss väljare som har varit för att fälla Löfvens regering i budgetvoteringen, så hade nog lika många blandande förväntningar kring huruvida detta i själva verket skulle realiseras.

Läs mer »

Share

Fria medier tvingar fram yrvaken pudel kring det journalistiska uppdraget

insandare_150INSÄNDARE Sanningen är viktigast”. Detta självklara påstående bildar rubrik för senaste ledaren hos journalistförbundets tidning Journalisten. Det är kårens egen Bagdad Bob, chefredaktören Helena Giertta, som yrvaket kommit till insikt om kärnvärdena för yrkesgruppens existensberättigande. Men först under galgen, när krisen i branschen och allmänhetens bristande förtroende för journalisterna börjar bli närmast ohanterlig och jobben försvinner i en för den sanningstörstande mediekonsumenten välgörande omfattning.

Dagligen och stundligen kan den medvetne mediekonsumenten konstatera hur Avpixlat och andra fria nyhetsportaler skoningslöst avslöjar traditionell medias allt smutsigare hantverk. Deras tilltagande propaganda, mörkning, vinkling, absurda nyhetsvärdering och inte minst totala tystnad kring viktiga händelser och avgörande detaljer avslöjas snabbt och obarmhärtigt av det som idag kan betraktas som de enda fria oppositionella alternativen i det svenska medielandskapet.

Läs mer »

Share

Förtroendeuppdraget får inte schabblas bort den 3 december!

insandare_150INSÄNDARE SD:s riksdagsledamöter har fått ett förtroende från över 800 000 medborgare att arbeta för en restriktiv invandringspolitik. Detta är SD:s huvuduppdrag och den fråga som i huvudsak särskiljer SD från övriga riksdagspartier. SD har en budgetmotion som utklassar både regeringens och alliansens budgetar i och med att de föreslår mycket stora besparingar på den oerhört kostsamma och extrema invandringspolitiken.

SD:s budgetförslag står i övrigt klart närmare alliansens förslag. Tyvärr har SD misslyckats med att kommunicera ut sin budget till ”vanligt folk” ute i stugorna. Någon draghjälp får de naturligtvis inte från public service eller vanliga tidningar.

Läs mer »

Share

Ett simultant uppvaknande?

insandare_150INSÄNDARE Bevittnar vi ett uppvaknande bland opinionsbildare i borgerliga medier kring invandringspolitiska frågor? Är dessa ledarskribenter rentav ute och krattar manegen för en ny mer restriktiv och ansvarsfull invandringspolitik för Alliansen?

Som vi alla Sverigevänner känner till har PK-media i årtionden förespråkat och förskönat massinvandring. I alla former av mainstreammedia har ”folket fostrats” med floskler om att ”invandringen berikar Sverige” och att ”vi ska ha ett generöst flyktingmottagande”. Lågvattenmärket bland dessa Sverigefientliga excesser nåddes under valrörelsen under 2014 när SD:s medlemmar smutskastades i landets tabloider. Något tycks dock ha skett som skulle kunna tolkas som början till ett uppvaknande.

Läs mer »

Share

Ingen undgår uppfostringspiskan när public service når nya bottennivåer

insandare_150INSÄNDARE Det fanns en tid då nyheter i media fick stå hyfsat för sig själva, fria från de svenska politiska funktionärernas (oftast benämnda journalister) numera välkända klåfingrighet. Idag har allt som presenteras av det redan innan hårt styrda och efter given mall prioriterade redaktionsmaterialet fått ytterligare en kontrollstation att passera – de politiska kommentatorerna. Fenomenet har på kort tid nått inflationens smärtgräns men trots det har public service-radion lyckats föra missbruket till, även för oss luttrade konsumenter, nya avskräckande nivåer.

Numera skall således den av nyhets- och samhällsredaktionernas egna pekpinnar redan svårt misshandlade informationen tuktas ytterligare. Företrädesvis sker detta med hjälp av kollegor på andra redaktioners varierande kvalitet i det nedre skiktet.

Läs mer »

Share

Från agendasättande journalistik till ett sent uppvaknande

insandare_150INSÄNDARE Kort efter att Peter Wolodarski tillträdde som chefredaktör för DN deklarerade han i mars 2013: ”Vi kommer att satsa mer på agendasättande journalistik.” Men vad är egentligen den agendasättande journalistiken han talar om? Enligt Wikipedia är agendasättande journalistik att (i översättning): “[...] möjligheten för nyhetsmedierna att influera publiciteten i den offentliga agendan. Det vill säga, om en nyhet upprepas ofta kommer publiken att anse att nyheten är viktigare än andra.” Med andra ord säger Wolodarski att han har för avsikt att vinkla nyheterna i DN.

Inte minst i samband med invandringspolitiken har DN tillämpat agendasättande journalistik flitigt. I tre reportage har DN i orwellska ordalag påstått att invandring är lönsamt när det i själva verket handlar om en gigantisk kostnad för samhället; felaktigheterna i de tre artiklarna har påvisats här, här och här. Andra exempel på DN:s agendasättande journalistik är den strida strömmen artiklar om polisens register om romer och den obehagliga hetsjakten på SD:s partimedlemmar.

Läs mer »

Share

Vår förlorade trygghet

insandare_150INSÄNDARE Det finns ingen absolut trygghet. Naturkatastrofer och olyckor kan inträffa och människor kan bli sjuka. Uppfattningar om vad som är trygghet kan även skilja sig åt mellan individer, men om man betraktar trygghet utifrån den säkerhet och det skydd som regeringar och länder förmår att erbjuda sina medborgare, då kan man göra jämförelser.

Vissa länder kan betraktas som tryggare än andra då det gäller våld, sociala oroligheter, kriminalitet, terrorangrepp osv. En del länder eller orter, som tidigare ansetts vara trygga platser att bo på, kan ändra karaktär och bli mer otrygga att leva i.

Läs mer »

Share

Om främlingsfientliga stockholmare på 1950-talet

insandare_150INSÄNDARE Då min familj utvandrat från landet Gosen, dvs Skåne, till Kungliga huvudstaden och min första och stora kärlek flyttat åter till sitt hemland, fann jag tillvaron ganska trist i Kristianstad.

Beslöt mig därför att som ”anhörig” också söka asyl i Stockholm. Eftersom jag alltid har strävat efter att låta beslut och handling utgöra två oåtskiljbara begrepp, befinner jag mig ganska snart på avsett ställe. Att hitta ett jobb var hur enkelt som helst. Om detta har jag skrivit om på annan plats.

Läs mer »

Share

Inverterad totalitarism

insandare_150INSÄNDARE Den politiske filosofen Sheldon Wolin har myntat begreppet “inverterad totalitarism” som mycket väl beskriver det system som dominerar västvärlden idag, inte minst i Sverige. Inverterad totalitarism är upp-och-nedvänd nazism, kommunism, fascism.

Systemet kännetecknas av följande: Avsaknad av starkt och tydligt ledarskap. Makten är diffus och otydlig. Ingen kan utkrävas ansvar. Höger är vänster och vänster är höger. Folkvalda politiker, offentliga makthavare och samhällsdebattörer agerar PR-konsulter för den dolda makteliten. PR-utspelens syften är endast försök att skadereglera och behålla status quo.

Läs mer »

Share

En önskan till Sverigedemokraternas företrädare

insandare_150INSÄNDARE Nu är det drygt två veckor kvar tills det är dags för Sveriges riksdag att rösta om regeringens, alliansens och Sverigedemokraternas budgetpropositioner. En procedur som i vanliga fall kan te sig tämligen odramatisk och förutsägbar, till skillnad från i år, då som vi alla vet Sverigedemokraterna ges möjligheten att rösta för alliansens budget och käbbla en gång för alla med Stefan Löfven.

Min personliga gissning är att en klar majoritet, kanske så mycket som 80-90 procent, av SD:s väljare vill se att Löfvens regering faller efter denna omröstning. Jag har svårt att se hur någon SD-väljare inte kan tycka att alla medel som kan också bör användas för att försöka få bort den nuvarande katastrofala regeringen.

Läs mer »

Share

Perukklubben – boken som mörkades

text text

Boken kan köpas på dess officiella webbplats där den också kan laddas ner kostnadsfritt

BOKRECENSION Den 21 augusti i år utkom boken Perukklubben: en saga om åsiktsfrihet i landet som kommit längst. Bortsett från ett inslag med Pär Ström, författaren, på 12 minuter i SR:s Studio Ett mötte Main Lame Media boken med en öronbedövande tystnad. Några ensamma röster i form av bloggare, däribland min kollega Ninni som skrev en recension på Genusdebatten, uppmärksammade boken.

Titlen Perukklubben är en hänvisning till en publicistisk kommitté i boken, som likt den engelska domarkåren sammanträder utstyrda med peruker. Denna kommitté som definierar och befäster åsiktskorridoren beslutar genom omröstning huruvida man skall hissa, dissa eller mörka olika ämnesområden. Något vi känner igen från vårt svenska debattklimat där man “hissar” den lede Fi, dissar CO2 och mörkar det vi aldrig hör talas om, som till exempel just boken Perukklubben, som uppenbart har mörkats trots att ett stort arbete lades ned på att få ut pressreleaser och recensionsexemplar till media.

Läs mer »

Share

Från apatiska flyktingbarn till nyval

insandare_150INSÄNDARE Det fanns en tid när t.o.m. statsministern vågade tala om “social turism”. Det var Göran Persson som använde uttrycket eftersom han förutsåg sociala kostnadsökningar i samband med att bl.a. Rumänien och Bulgarien blev EU-medlemmar. Året var 2004. Reaktionerna från extremvänstern blev kraftig och i vanlig ordning backade han från krav på övergångsregler.

Jimmie Åkesson blev ordförande i SD 2005 och samma år började barn till familjer som sökte asyl i Sverige drabbas av uppgivenhetssyndrom. Diagnosen “apatiska flyktingbarn” såg dagen ljus. Syndromet drabbade endast barn i asylsökande familjer som riskerade utvisning ur Sverige. Märkligt nog drabbades uteslutande barn i asylsökande familjer i Sverige – i andra länder förekom diagnosen överhuvudtaget inte.

Läs mer »

Share

Därför måste SD fälla Löfven

insandare_150INSÄNDARE Det är mycket spekulation just nu om hur SD kommer att agera i budgetomröstningen om några veckor. Alliansen har lagt en skuggbudget med några smärre skillnader, men den stora ödesfrågan om invandringens ständigt ökande kostnad lämnas därhän på löpande räkning. De har även gjort klart att de inte tänker börja emotsätta sig enskilda delar i Löfvens budget, utan det kommer att bli en allt-eller-inget deal. Löfven har också gjort klart att han avser att avgå om SD går emot hans budget.

Än så länge är det locket på som gäller i SD. Helt väntat; i politik är det alltid klokt att spela med korten nära västen, särskilt när förtida utspel bara ger den fientligt sinnade pressen mer tid att spinna negativa historier.

Men här står vi vid ett sant ödesval för såväl SD som landet. Från att ha varit ett litet, marginaliserat parti, har man för första gången kommit till en punkt då SD är en verklig maktfaktor och kommer nu att avgöra om den rödgröna sörjan ska få fortsätta med sin lekstuga i fyra år till.

Läs mer »

Share

Svensk invandringspolitik på väg att omvärderas?

insandare_150INSÄNDARE Jag har en känsla av att fler och fler i vårt land vågar öppna näbben och ha kritiska synpunkter på den invandringspolitik som är förhärskande härstädes och detta trots risken att bli pådyvlad en massa oförtjänta invektiv.

Glädjande att det finns folk som bryr sig om vårt lands väl och ve och dessutom inte är beredda att följa strömmen som döda fiskar, vilket annars är legio och lugnast. Speciellt för fega hycklare, de som ger fan i vilket och folk med politisk karriär i ögonsikte.

Mina åsikter om invandringsproblematiken är snart 40 år gammal och har definitivt inte ändrats i positiv riktning under dessa år, trots all spe och smälek jag måst utstå.

Läs mer »

Share

Johansson och Ferm vill ge alla kommuner utanförskapsområden

insandare_150INSÄNDARE Jag bor i en kommun där det råder balans. Här finns inga utanförskapsområden utan här har de invandrare som flyttat hit valt att anpassa sig och smälta in i samhället.

Här bor bosnier som flydde från kriget på Balkan. De är muslimer men väljer att vara religiösa på ett “svenskt” vis och de har inget behov av att bära heltäckande kläder och kräver inte heller att speciella hänsyn ska tas till dem. Här bor sydamerikaner och iranier som även de är välintegrerade. När det gäller iranierna så har många av dem flytt från religiöst förtryck och de har valt min kommun för att det är en svensk (västerländsk) ort där kvinnor inte måste vara beslöjade bland annat.

Läs mer »

Share

Om diversionsförband

insandare_150INSÄNDARE Då jag under andra hälften av 80-talet var engagerad i den svenska militära underrättelsetjänsten som C Und/Säk Fo43 kom jag givetvis också att då syssla med de återkommande ubåtsincidenterna. Om detta har jag skrivit i ett tidigare, sannolikt för långt, inlägg.

Här vill jag emellertid beröra ett annat fenomen som präglade de frågor jag hade att syssla med, nämligen det faktum att man i försvarsledningen poängterade risken för att i inledningsskedet av en militär konflikt (och då gällde naturligtvis att motståndaren utgjordes av Warsawapakten) risken för att i vårt land skulle uppträda s.k. diversionsförband.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld