NRK:s “Hjernevask” – När förnuftet vinner!

insandare_150

INSÄNDARE Med anledning av framgången för dokumentären “The Red Pill“, kan det vara läge att tipsa om när “public service” gör skäl för sitt namn. Här följer en överblick av vad som skulle kunna vara just public service bästa produktion. Nej, givetvis inte SVT:s “Melanin”, utan norska NRK:s numera legendariska, populärvetenskapliga miniserie “Hjernevask“, som SVT fortfarande vägrar befatta sig med, mer om detta nedan.

Trots att serien sändes måndagar 22:30, (våren 2010), såg 590 000 norrmän första avsnittet, och den fick högsta betyg av norska tidningar som Dagbladet, Aftenposten och VG; vidare fick programledaren Harald Eia Fritt Ords Honnörspris för en “värdefull insats för det fria ordet”. Det ryktas också om att serien indirekt ledde till att Nordiska ministerrådet inte förnyade finansieringen av Oslo-baserade NIKK, (Nordiskt Institut för Kunskap om Kön). Det är då befogat att fråga sig: varför vill inte SVT visa en serie som är en garanterad succé?

Läs mer »

FacebookTwitter

Det handlar om barn

insandare_150INSÄNDARE I ett av SVT Debatts avsnitt från 2012 står efter programmet Hanif Bali och Björn Söder och diskuterar någorlunda sansat situationen angående de ensamkommande flyktingbarnen, bara för att bli avbrutna av en upprörd kvinna som smått hysterisk halvskriker att: ”det här handlar om barn”. För säkerhets skull slänger hon även in den meningslösa floskeln ”värdegrund” vid några tillfällen. Hon påstår sig vara tandläkare och invänder å det bestämdaste när Söder påstår, att man inom ett visst spann kan åldersbestämma en person med hjälp av tandkontroll. Den uppjagade kvinnan verkar mena att den enda dentala åldersgräns man kan iaktta är när en sexåring börjar tappa sina mjölktänder.

Samma år (2012) tog Sverige emot drygt 3500 så kallade ensamkommande flyktingbarn. Tre år senare hade denna siffra tiofaldigats och i väntan på ett beslut om ålderskontroller hinner många av dessa ”tonåringar” fylla arton och ska då bedömas som vuxna, eller räknas ankomstdatumet som grund för asylbeslutet? I våra grannländer som inte i samma utsträckning har drabbats av ”pk-sjukan” görs ålderstester och resultatet är det förväntade, cirka 80 procent ljuger om sin ålder.

Läs mer »

FacebookTwitter

Det handlar om feghet

insandare_150

INSÄNDARE Bakom den sovande och tandlösa tigern som går under begreppet Samordnare mot våldsbejakande extremism, gömmer sig Anna Carlstedt, en filosofie doktor i renässanslitteratur som bl a skrivit en bok om julmust.

Myndigheten blöder efter inkompetent ledning och kaotisk administration. Mona Sahlin körde även denna instans i sank och frågan är om den någonsin kan börja fungera som det är tänkt. Eller?

Syftet med myndigheten är inte kartläggning, den står Säpo för. Samordnaren ska istället arbeta förebyggande och undersöka hur olika parametrar, som t ex religion, har för betydelse i de våldsamma miljöerna. De som på hederligt svenskt sätt kallas för återvändare, ska helst terapeutas och avprogrammeras men ingen vet naturligtvis på vilket sätt. De trehundra eller fler som återkommer från IS med blod långt upp på armarna ska omges av svensk moderlig omsorg och inte med samhällets samlade fördömande. Förvirringen är mer än uppenbar. Ingen lämplig befintlig lag anses kunna användas då dessa krockar med andra. Ännu har ingen dömts för mord och terrorism i IS namn. Valhäntheten med terrorister och mördare skapar ett sug in till Sverige av ännu fler likasinnade.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ingen demokrati utan yttrandefrihet

insandare_150

INSÄNDARE Man hör ofta sägas att yttrandefrihet är ett viktigt inslag i en demokrati. Jag skulle vilja gå ett bestämt steg längre och hävda att yttrandefrihet och demokrati är två oskiljbara fenomen, en odelbar enhet. De kan helt inte, i sin sanna form, existera utan varandra.

Detta framgår extra tydligt när det gäller politiska partiers informationsspridning. För att begreppet fria val verkligen skall gälla i praktiken så krävs ju onekligen att alla har rätt att obehindrat och ocensurerat sprida sina politiska idéer till den breda allmänheten, samt lika självklart att allmänheten har rätt och möjlighet att obehindrat ta emot samma information.

Läs mer »

FacebookTwitter

De progressiva makthavarnas syntetiska mynt

insandare_150

INSÄNDARE När det konservativa självbestämmandet utav den enskilde individen tillåts träda in i dennes liv, är då tillfället ges för en liten del av de traditionella kristendomliga principerna av konsekvensneutralitet förenat med självständighet och självlärda principer att ges uttryck för hos samma individ. Att detta självbestämmande hos enskilda individer kommer tillåtas av dagens ledande svenska aktörer inom det mediala och politiska spektrat i det kosmopolitiska Sverige ska dock självklart betraktas som helt uteslutet. För “demokratins förkämpar” finns det nämligen bara en tillåten rådande ideologi, en ideologi vars syntetiska mynt består av många sidor, och där någon konservatism och i synnerhet någon kristendom aldrig kommer tillåtas.

De progressiva makthavarna i Västeuropa kan med sitt konstgjorda mynt upprätthålla en fasad med alla möjliga medel, så väl diplomatiska som “autonomt gränsöverskridande objekt”. I de internationella samfunden putsas det falska myntet så mycket det bara kan. Låt mej illustrera vad jag menar genom att för Avpixlats läsare illustrera två exempel. Rosenbad (som i mitt ena exempel får stå företrädare för det diplomatiska i det syntetiska myntet de tillhör), vilka säkerligen utav många andra regeringar runt om i världen anses som en ytterst välpolerad regering – som klarar av att hantera tunga och svåra internationella frågor rörande världspolitiken – och där man anses ha en charmerande kunskap vad saken än må handla om. Sveriges utrikesminister under den “blåa” Alliansregeringen (2006-2014) var exempelvis den politiker som till ytan klarade av att behärska detta polerade spel på allra bästa sätt.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hur farligt är egentligen Afghanistan?

insandare_150

INSÄNDARE Under den senaste tiden har det i media kablats ut hur farlig situationen är i Afghanistan, och underförstått, hur inhumant det därför är att skicka tillbaka asylsökande dit, även om de saknar individuella asylskäl och med största sannolikhet är vuxna. Från vissa håll låter det nästan som om den som skickas tillbaka till Afghanistan skulle gå en i det närmaste säker död till mötes. Ett flertal debattörer har krävt en amnesti för alla asylsökande från Afghanistan, och det dras till och med paralleller till baltutlämningen.

För att bringa lite vett och sans till denna totalt urspårade debatt, som i dagsläget är baserad helt på känslor i stället för fakta, tror jag att det vore på sin plats att göra en objektiv bedömning av hur farligt det egentligen är för en vanlig civilperson att vistas i Afghanistan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sarnecki förolämpar och spottar offren i ansiktet

insandare_150

INSÄNDARE Efter att ha läst artikeln om Sarneckis uttalanden i Hufvudstadsbladet kan jag inget annat än konstatera att Sarnecki förolämpar och fullkomligen spottar offren i ansiktet samtidigt som han försvårar polisens och rättsväsendets arbete med sina pekpinnar.

Sarneckis PK-slutsats blir i princip att om man blir misshandlad, sexuellt ofredad eller våldtagen av en eller flera utomeuropeiska invandrare ska man inte anmäla för annars är man rasist. Det är dock okej om gärningsmannen är en svensk eller åtminstone av europeiskt påbrå. Om man är polis eller åklagare ska man helst inte lägga ner alltför stor möda på förundersökningen för annars är man rasist och är man domare ska man ge en mild dom för annars är man rasist. Kan det tolkas på något annat sätt?

Läs mer »

FacebookTwitter

Orsak och verkan?

insandare_150

INSÄNDARE Den 1 mars tillsattes Maria Ågren som generaldirektör för Transportstyrelsen efter att tidigare ha innehaft förordnande inom SMHI samt Naturvårdsverket. Redan i maj samma år beslutade man att göra avsteg ifrån gällande lagar genom outsourcing vilka skulle skydda känsliga uppgifter såsom: säkerhetsskyddslagen, personuppgiftslagen samt offentlighets- och sekretesslagen och detta trots att internrevisorn starkt ifrågasatte beslutet.

Outsourcingen fortsatte oaktat att även Säpo ville att detta skulle stoppas med omedelbar verkan och dessutom inleds en förundersökning om vårdslöshet med hemliga uppgifter i november 2015. Detta till trots tog Maria Ågren och styrelsen ingen som helst notis om detta.

Läs mer »

FacebookTwitter

En mer utmanade konservativ dagordning måste komma till stånd

insandare_150

INSÄNDARE Hur ska de klassiskt konservativa rörelserna i Sverige utforma sin framtida politik? På vilken gren av det konservativa trädet ska de sitta, och vilka av de viktigaste ideologiska konservativa “punkterna” ska de skydda från konkurrerande ideologier?

Frestelsen att omfamna en alltför enkelspårig och övergripande politisk plan är en fälla som de få kvarvarande konservativa i Sverige ska undvika att hamna i. Att skydda den del av av den centrala miljön i ideologin, och under tiden kontrollera ideologins utformning av densamma blir en utmaning som heter duga. Statiska lösningar bör undvikas, då de utgör ett hot inte bara för den enskilda friheten hos konservatismens förespråkare, utan också för den politiska processen (av vilken det nära sambandet mellan rätten till privat egendom och tron på sed och hävd rimligen borde vara konservatismens starkaste paradigminstanser).

Läs mer »

FacebookTwitter

Den intellektuella falskheten

insandare_150

INSÄNDARE Kultur i traditionell västerländsk mening var fram till början av 80-talet en självmedvetenhet i den västerländska människans psykiska väsen, vars innehåll bestod av bland annat traditionell konst och litteratur. Men i takt med den progressiva vänsterliberalismens totala politiska maktövertagande i central- och nordeuropa under de senaste 25-30 åren så har det inneburit att kulturen i traditionell västerländsk mening sakta men säkert har avdunstat; det vill säga att denna flera hundraåriga kultur har ersatts av konstruktioner bildade av politiska strömningar som i grunden besitter en stor portion förakt mot alla och allt oliktänkande.

Den vänsterliberala teorin om kultur är för en “lekman” oerhört svårt att förstå sig på, eftersom den i de facto endast är knuten till de socioekonomiska hypoteser som grundlades på 1800-talet av skriftställaren Karl Marx, vilket var en “man” som hade ytterst liten inblick i den traditionellt västerländska (konservativa) kulturen. Och även om Marx hade förstått sig på detta så hade han troligen ändå kastat den “konservativa skönheten” i papperskorgen. Marxs egenproducerade “kulturella skapelse” har som bekant idag förts vidare och “vidareutvecklats” av en majoritet av dennes sympatisörer, bland annat bestående av en stor del av det vulgärliberala politiska och kulturella etablissemanget i Stockholm; vilket är Europas förmodligen idag mest degenerade storstad.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kyrkan och den orättfärdiga sprickan i välfärdsstaten

insandare_150

INSÄNDARE Den 17 september är det kyrkoval. I en tid där stat och kommun åsidosätter sina medborgare till förmån för utländska och nytillkomna grupper bör kyrkan i högre grad rikta sina resurser mot sin församlings lokala befolkning. Ensamma äldre, svenska ungdomar och barn som behöver stöd och vägledning, familjerådgivning och brottsoffer är några grupper där samhällskontraktet sedan länge löpt ut genom den rådande politiska agendan. Fram tills att vi på allvar har återställt ordningen i landet vill vi verka för att kyrkan fyller i de växande sprickor som välfärden lämnar bakom sig. Kyrkans roll i samhället bör vila på de fyra huvuduppgifterna diakoni, utbildning, gudstjänst och mission.

Att kyrkan tappat över en miljon medlemmar de senaste 15 åren kan ha att göra med att många känner att kyrkan är otydlig och inte står upp för sin kristna identitet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ordet islamofob dementerat

insandare_150

INSÄNDARE I samband med offentliga debatter kring integrations- respektive migrationsfrågan i Sverige blir kritiker bemötta med misskrediterande epitet, bland annat islamofob. Att en fråga, ett uttalande eller ett faktum skulle vara islamofobiskt är rentav dumt, just av den anledningen att ordet islamofob(i) är missvisande samt felaktigt i det sammanhang vilken det används.

Åberopar vi till Nationalencyklopedin beträffande ordet fobi får vi vatten på vår kvarn: “Intensiv, irrationell rädsla för bestämda företeelser, t.ex. ormar eller trånga rum.” Nota bene ordet irrationell. Att inneha en rädsla för islam är en rationell rädsla.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hall of Shame 2; Bakgrunden till Avgrunden

insandare_150

INSÄNDARE Sverige är i knipa. Rikspolischefen kvider hjälp oss, hjälp oss i media, och islamism frodas tämligen ostört. I en tidigare text på Avpixlat – Hall of Shame, listar jag aktörer som på olika sätt bidragit till landets olyckliga utveckling. Här är ambitionen att i stället peka på händelser och faktorer som gett kraft och stöd till den destruktiva processen. Välkommen till Hall of Shame 2; Bakgrunden till Avgrunden.

Sexdagarskriget 1967

Fem arabiska länder lider efter bara sex dagar ett svidande nederlag mot det på pappret helt militärt underlägsna Israel. Regionens då, och till dessa dagar, enda demokratiska land förnedrar sina dysfunktionella grannar som fram till dess segervisst sett Israel som en munsbit. En ung Yassir Arafat kan nu inte längre ostört skicka sina terrorförband in i Israel och döda oskyldiga. Palestinierna, som bara några decennier tidigare bara var ett antal kamelskötare och smugglare, hamnade nu i världens strålkastarljus. Med den nya hobbyn flygplanskapning blev de kända för en bredare allmänhet. Europas socialister och Mellanösterns och Afrikas islamister fick här sina perfekta husdjur att klappa, ge mat och gå på kortare promenader med. Man skulle kunna fråga sig vad det här har med Sveriges tvivelaktiga utveckling att göra.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vårt arma land

insandare_150

INSÄNDARE I en bok, tryckt 1948, och som innehöll olika berättelser om vad som skedde under beredskapstiden 1939 – 1945 i Sverige, var bl a ett upprop återgivet. Det stod ursprungligen i en bilaga till en fördelningsorder den 31/5 1940. En fördelning inom krigsmakten var fram till år 2000 det som i andra länder ofta kallades för en division, och bestod i Sverige av två eller flera brigader, ett artilleriregemente, en ingenjörsbataljon, en luftvärnsbataljon, en sambandsbataljon och en transportbataljon.

Uppropet hade följande lydelse:

Svenska män som försvara landets gränser! Vårt land behöver även Edert ekonomiska bistånd. Sverige hotar ingen, men vi vill värna det dyrbaraste vi äga: vårt fosterland, vår fäderneärvda frihet, vår självbestämningsrätt, vår kultur – en frukt av årtusendens odling – vårt språk, våra hem, våra barn och vår framtid. Alla bör känna det som en bjudande plikt att efter förmåga deltaga i det försvarslån, som utbjudits. Ut över landet går denna vädjan. Må den verka som en väckelse och en maning till samfälld handling.

Läs mer »

FacebookTwitter

Hall of Shame

insandare_150

INSÄNDARE Sverige är i knipa. 5 000 livsstilskriminella har tagit över hela stadsdelar och ett par tusen islamister myser vid parabolerna. Våra badhus, bibliotek, konserter och parker är inte längre trygga platser för framför allt våra döttrar och äldre. Hur blev det så här?

I gamla Bondfilmer finns det ofta en galen skurk, som ska ta över världen. Han håller ofta till på en öde ö. I verkligheten ser det annorlunda ut.

Här kommer ett försök att lista ett antal av de jag anser vara de värsta samhällsförstörarna. Välkommen till min Sveriges Hall of Shame. Personer och institutioner som borde betala varje veckopeng till statskassan framöver i evig tid.

Läs mer »

FacebookTwitter

Behöver vi en regering?

insandare_150

INSÄNDARE Hur kan en kommande regering se ut efter valet? Säkert blir det inget parti som får egen majoritet. Då blir det allianser som vi sett de senaste åren. S och Mp med stöd av V eller M, L och C med stöd av Kd. SD kommer som vanligt inte att ingå hur stora de än blir. Då kommer det att ingå ännu fler av de andra partierna i en allians för att hålla SD utanför.

Regeringen kan inte ställas till ansvar för de dräneringar av skattemedel och andra hopskramlade medel som de slösat bort på barn, som inte är barn, och flyktingar som inte är flyktingar. Det är lätt att vara en humanitär supermakt med andras pengar som också ser till att de får bra betalt för sitt arbete. (Löneförhöjningar per månad i storleksordningen en fattigpensionärs halva nettomånadsinkomst.)

Läs mer »

FacebookTwitter

Mina sex månader i utanförskapsområdet/no go-zonen Brandkärr – Del 1

insandare_150

INSÄNDARE Denna insändare är uppdelad i två delar p.g.a. dess längd. Första delen innehåller bakgrundsfakta vilken bör läsas för förståelse av del 2 vilken innehåller de närmare upplevelserna.

Om Nyköping

Nyköping är mer harmoniskt, lite snällare, lite mesigare än andra städer. Människor här påverkas av den s.k. “Nyköpingsandan” vilket gör de flesta enklare, naturligare, vänligare och mer hjälpsamma/tillmötesgående. Jag minns när jag en gång kom kånkande med min resväska genom staden, för att besöka en vän, och en medelålders man jag aldrig tidigare sett ropade “Välkommen” med ett leende. En annan gång var jag sen till en buss och kom springandes genom staden då en bil körde upp jämte mig. Mannen vevade ner rutan och frågade om jag behövde skjuts. Eftersom det var Nyköping och 90-talet hoppade jag in i bilen. Mannen skjutsade mig till busstationen and that’s it, i Nyköping vill man hjälpa varandra.

Läs mer »

FacebookTwitter

Från att ha varit ledande rasar den svenska skolan snabbt ner

insandare_150

INSÄNDARE Läste Ingwar Blomsters debattartikel om skolans högstadium. Jag upplevde nästan exakt samma sak när jag, pensionerad gymnasielärare, under några månader skulle söka bibringa elever i åttan kunskaper i engelska.

Jag insåg snart att det var ett omöjligt uppdrag. Orsakerna är flera. Eftersom nivågruppering ju inte får förekomma, finns inom varje klass (jag hade tre) en kunskapsskala som sträcker sig från rimlig språklig förmåga inom alla aspekter såsom läsförståelse, ordförståelse (inte “ordkunskap”), uttal, förmåga att bygga begripbara meningar (skrivförmåga), till något som nära nog kan betecknas som ren analfabetism.

Läs mer »

FacebookTwitter

Torrlägg träsket!

insandare_150

INSÄNDARE Folk i västvärlden har inbillats att de har självbestämmande, att de har givits rätten, genom lag, att själva styra över sina liv och sin framtid, pga att styrelseskicket i deras länder anses vila på demokratiska grunder. Det är en villfarelse och en lögn!

Människorna i de västerländska civilisationerna har bedragits, och låtit sig bedras, till att tro att de har något att säga till om angående vem/vilka som styr, och framför allt hur de styr. Sanningen är att västvärlden är utsatt för en styrning helt utan egen kontroll, och inte ens någon representation från folket, av en härskande “elit” som kontrollerar människors liv genom att då och då kasta till dem lite fler ben än vad andra, mer auktoritära stater runt om i världen gör till sina folk.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kan vi stoppa terrorismen?

insandare_150

INSÄNDARE Kan vi förhindra muslimsk terror på våra gator? En intressant fråga, med ett inte helt enkelt svar. Men ännu mer intressant är det hur, och varför vi har fått detta. Jag läste en intressant teori om detta. ”Goda tider skapar svaga människor. Svaga människor skapar dåliga tider. Dåliga tider skapar starka människor, och starka människor skapar goda tider”.

Sverige har under lång tid haft goda tider, och nu har vi blivit svaga människor. Vi är så svaga att vi har skapat genuspedagogik och börjat diskutera våra olika sexuella läggningar och hudfärg. Och sortera upp oss i ”onda” och ”goda” grupper. Så allt avvikande från normen är gott, medan normen är ond. Och ju mer ”norm” vi är, desto mer ”onda” är vi. Så en vit, heterosexuell, medelålders man är väl ungefär djävulen själv. Otroligt groteskt ond med andra ord. Och för varje sak som man kan peka på, som gör att man skiljer sig från den normen, gör att man växer i godhet.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bara tomma ord i den naives verktygslåda

insandare_150

INSÄNDARE “Vi har drabbats av terrorattacker förr och den senaste kommer inte att knäcka oss”, twittrade David Walker, biskop i Manchester. Vem f-n är en biskop att avgöra vad som kommer att knäcka oss? Säg det till en förälder vars barn exploderat i bitar och vars sorgtyngda liv kanske inte ens är värt att fortsätta levas.

”Terroristerna försöker störa våra liv och det är viktigt att fortsätta vara vaksam, men ändå fortsätta vardagen som vanligt”, sa Manchesters polischef Ian Hopkins. Vem f-n är en polischef att säga åt oss att fortsätta vår vardag som vanligt? I-n-g-e-n-t-i-n-g är som vanligt! Vi sluter oss i våra hem, iakttar dagliga försiktighetsmått, gör säkerhetskalkyler innan vi besöker badhus, gallerior och större evenemang, eller kliver på kollektiva färdmedel. Allt är förändrat och självaste fundamentet för vårt liv i trygghet och frihet har våra västerländska makthavare med berått mod sprängt till stoft.

Läs mer »

FacebookTwitter

En månad av skräck väntar många icke-muslimer

insandare_150

INSÄNDARE Fastemånaden ramadan, som i år inleds den 27 maj, innebär en svår påfrestning för många kristna i länder med muslimsk majoritetsbefolkning. Den som ertappas med att äta och dricka under dygnets ljusa timmar riskerar att misshandlas eller dödas. I vissa länder finns lagar som påbjuder piskningsstraff för dem som bryter emot fastereglerna. Restauranger tvingas slå igen under flera veckor med stora ekonomiska avbräck som följd.7

På arbetsplatser och skolor tvingas vuxna och barn avstå ifrån mat och dryck under dygnets ljusa timmar. Givetvis påverkas produktiviteten negativt av dessa tvångsregler. Regelverket gäller alla – även de som inte bryr sig ett skvatt om den muslimska tron.

Läs mer »

FacebookTwitter

Det är skillnad på religion och religion

insandare_150

INSÄNDARE Det finns idag knappt en levande svensk som har upplevt något annat än den socialdemokratiska hegemonin och som trots en och annan borgerlig regering, står fastare än någonsin eftersom borgerligheten också har anammat den klassiska modernismen och jämlikhetsdoktrinen.

Svenskar har en komplicerad syn på religion. I Sverige är Gud död och har ersatts av den materialistiska världsordning som Olof Palme lärde oss att kalla välfärdsstaten. Olof Palme är väl för övrigt det närmaste Gud som vi kan komma? “Du ska inga gudar hava jämte mig”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vilka får man kränka?

insandare_150

INSÄNDARE Rätten att fritt publicera det man vill har alltid haft begränsningar av olika skäl. Vår berömda tryckfrihetsförordning från Gustav III är äldst i sitt slag på denna jord. Svenska journalister har ofta skrutit och stoltserat med detta. Numera tycks de vara de största motståndarna mot denna urgamla lag och speciellt rätten att publicera anonymt.

Syftet med anonymiteten var att saker som sades bakom ”lykta dörrar” inte kom fram p.g.a. rädsla för repressalier. Det var självaste Gustav III som låg bakom lagen, vilken samtidigt gjort en statskupp för att minska parlamentets makt till förmån för sin egen. Det uddlösa parlamentet arbetade mestadels för sina egna intressen och sågs av kungen snarare som ett hinder för utvecklingen. Man behöver väl inte vara cynisk för att se paralleller till dagens samhälle.

Läs mer »

FacebookTwitter

Finns det någon plats för oss?

insandare_150

INSÄNDARE Öppet brev till socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson samt psykiatriska mottagningen för unga vuxna.

Kenneth du var på besök hemma hos mig för ganska precis ett år sedan. Jag hade haft en förfrågan att få komma till ett av nämndens möten för att berätta om min familjs situation. Du ville komma hem till mig istället. Jag tog emot dig och du lyssnade. Jag uppskattade verkligen att du kom. Du lovade att höra av dig och att se över de problem och bristande gehör som jag upplever finns inom såväl socialtjänst som psykiatri. Men du hörde aldrig av dig och nu har jag tappat tron på att jag och min familj har någon plats i det här samhället. Eller om döden är den bästa och barmhärtigaste vännen.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson