Stölden från folket

insandare_150

INSÄNDARE Politikerna och det offentliga samtalet har spårat ur i Sverige. De följer helt enkelt inte arbetsbeskrivningen, vilken är glasklar; som förtroendevalda, parlamentariska representanter för folket ska de implementera folkets vilja och fatta de beslut som är bäst för folket. Folket är deras uppdragsgivare, och har bara tillfälligt anförtrott den exekutiva rollen till politikerna.

När man lyssnar på politiker idag är det helt uppenbart att många totalt har missförstått detta. De tycks tro att de ska TALA OM vad som är bäst, FÖRDÖMA de åsikter som de själva inte håller med om, och FÖRKLARA varför folket måste stå ut med åtgärder som GÅR EMOT folkets intressen. När man hör politiska debatter och tyckarprogram i radio och TV undrar man verkligen varför konflikterna är så stora och tonläget är så högt. Vill inte alla i stort sett samma sak? Ett gott samhälle med tillit och trygghet där alla arbetar med något som passar dem? Varför är det så svårt att övertyga folket med sakliga argument för den politik som bedrivs?

Läs mer »

FacebookTwitter

MP – Sveriges farligaste parti

insandare_150

INSÄNDARE Idag har språkrören Åsa Romson och Gustav Fridolin meddelat att de är beredda att ställa sina ministerplatser till förfogande om kongressen begär detta. Kongressen äger rum om tre veckor. MP är inte bara riksdagens mest extrema parti. De är också riksdagens farligaste parti. Att de sitter i en inkompetent regering gör saken ännu mer graverande.

Det är ett parti som kan vara infiltrerat av islamister, skriver bl a Aftonbladet. Det inte det enda partiet gömmer under paraplyet. Revolutionsromantiker, globalister, bakåtsträvare, teknikfientliga, antisemiter, kommunister och korrupta diktaturkramare verkar det finnas alltför gott om.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sverige – Slavstaten

insandare_150

INSÄNDARE Efter Uppdrags Gransknings reportage om den omfattande exploateringen av utländsk arbetskraft går statsminister Löfven och arbetsmarknadsminister Johansson i taket och uttalar sig om hur hemskt detta är. Man häpnar och undrar vilken typ av självmedicinering de går på.

Sedan Sverige gick med i EU har antalet utländska arbetare ökat dramatiskt på byggen och andra arbetsplatser. På många arbetsplatser talas det inte svenska i någon hög utsträckning längre, utan numera behövs det ofta tolk för att få något gjort och kunna göra sig förstådd. Ett flertal s.k. underleverantörer som själva låter sig utnyttjas av entreprenörer i bygg/städ/restaurangbranschen, tillhandahåller utländska ”gästarbetare” eller invandrare med insticksjobb. T o m rena svartjobb förekommer.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ve er mina medsystrar II

insandare_150

INSÄNDARE Denna fantastiska sajt är en Mimers brunn för nyhets- och tankeutbyte. En gudomlig plats där alla vi Sverigevänner kan mötas, dela våra tankar, vässa våra argument, känna gemenskap och hjälpas åt i en tid och i ett land där vi marginaliseras och upplever alienation. Nu är jag kanske kitslig men jag uppskattar och aktar alla som kan debattera i sak. Fjäder i hatten även till dem som kan diskutera generellt, och till dem som kan stå emot frestelsen att gömma sig i kränkthetens röda klädedräkt.

Sist jag skrev i detta heta ämne fullständigt kokade kommentarsfältet av ömsom vin, ömsom vatten. En del var rejält förbannade, och till er vänder jag mig nu.

Alla kan säkert ge exempel på fantastiska kvinnor – hustrur, döttrar, mödrar, systrar, chefer osv. Själv hyser jag mycket stor respekt för Inga-Britt Ahlenius, Julia Caesar, Ingrid Carlqvist, Paula Bieler, Mona Walter och Ayaan Hirsi Ali vilka har skärpa, integritet och mod. MEN kära ni, de enskilda exemplen är faktiskt irrelevanta. Det intressanta för samhällsutvecklingen är gruppnivån. Att jag identifierar ett samhällsproblem som involverar kvinnor innebär givetvis inte att jag tycker illa om kvinnor, eller vill dem illa. De följer sin natur, precis som män gör. På mest gott, men även på ont.

Läs mer »

FacebookTwitter

Därför kan inte fritt utövat islam tillåtas i Sverige

insandare_150

INSÄNDARE Sverige har religionsfrihet, och det står var och en fritt att tänka som det passar den enskilde. Samma tanke som ligger bakom yttrandefriheten och individens okränkbarhet som viktiga grundstenar i demokratin. Att tänka fritt, innefattar dock inte att göra som individen själv finner för gott. Ord och handling kan ibland vara helt skilda saker. Det inträffar t ex när medlemmarna i en politisk ideologi vill påtvinga andra sin tankefigur genom våld och uppror när de inte genom demokratiska former kan vinna majoritetens gehör, eller vill utplåna en minoritets fria tanke kring någon annan modell.

Det är sådant som leder till revolution eller terrorism. I en mildare form kan den ta formen av PK-etablissemangets stigmatisering av oliktänkande, som sker i dagens Sverige och i de fundamentalistiska muslimska trakasserierna av den svenska kristna kulturen och vårt rättssamhälle.

Läs mer »

FacebookTwitter

Antingen eller – inte både och!

insandare_150

INSÄNDARE Sverige är förvisso ett sekulärt land, dock med förbehållet att statschefen ska bekänna sig till den evangelisk-lutherska läran, vilken i sin tur bygger på judisk-kristen etik. Detta är ett sorts samhällskontrakt formulerat av Sveriges riksdag.

Med andra ord kan man underförstått säga att det i kontraktet också följer att även landets ledning ska följa och ha denna lära som en etisk och moralisk kompass. Dessvärre har man under längre tid kunnat observera ett förfall och avsteg från detta. Man kan fråga sig om det finns en annan agenda med syftet att samhällskontraktet ska rivas upp stegvis med s.k. salamitaktik.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sveriges sektbeteende

insandare_150

INSÄNDARE Det utmärkande för en sekt är att det är en grupp människor som har en tro på något som inte får ifrågasättas. Detta sammansvetsar gruppen. Ifrågasättanden hotar gruppens sammanhållning oavsett om de kommer utifrån eller uppträder inom gruppen. Den person inom gruppen som ifrågasätter sektens tro utsätts för lämpliga hot för att hålla sig till ”den sanna tron”. Vidhåller personen blir det uteslutning från gruppen, familjen mm. Åsikter eller fakta som kommer utifrån undviker eller avvisar man kategoriskt som falskt.

Eftersom den enskilda människans överlevnad under evolutionens gång har varit beroende av att tillhöra en grupp, klan mm så har det varit ett stort överlevnadsvärde i att inte avvika från gruppens tro, åsikter mm. Enskilda medlemmar intar därför gärna gruppens åsikter även om den enskilda individen har kunskaper som avviker från ”den sanna tron”. Man vågar inte avvika. Mycket tyder också på att vi svenskar är mer konsensusbenägna än många andra nationaliteter där man är mer van att hantera olika åsikter.

Läs mer »

FacebookTwitter

Den sprickande ballongen

insandare_150

INSÄNDARE Har du någonsin fyllt en ballong med vatten eller luft? Då vet förmodligen du att den spricker så småningom. Men har du någonsin testat att fylla ett jordklot med allt fler och fler människor? Har du någonsin testat gränserna för vad atmosfär, växter, hav och djurbestånd egentligen tål när det gäller mänsklig belastning? Ett jordklot är relativt sett inte annorlunda än en ballong. Fyll på och fyll på – så spricker den.

Det viktigaste i världen just nu verkar enligt politiskt korrekta, islam och katolicismen vara att vi människor ska bli så många som möjligt och att vi ska alstra så många barn det bara går eller importera så många barnalstrande människor det bara går. Vi ska bli fler och fler och fler.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bortbytingen

insandare_150

INSÄNDARE Vi svenskar åtnjuter inte längre rätten att vara människor, utan vi förväntas vara mer än så; övermänniskor. Vi förväntas att i tanke och handling stå vida över våra naturliga behov och drifter och klarar vi inte det förlorar vi rättigheten att behandlas med värdighet och respekt. Vi framhålls som snäppet under fullvärdiga människor, som omänniskor utan rätt att tas på allvar och med ett människovärde som det står varje högre stående värdegrundsrapande individ fritt att kränka.

I dagens Sverige välkomnas hela världen och vi tvingas generöst dela med oss av allt vi har, oaktat hur det drabbar våra egna. Denna absurditet som strider mot naturens lag om att gynna våra egna avkommor och dem som är oss lika, detta nya och bindgalna påfund i den mänskliga historien, får oerhörda konsekvenser för rättrådiga individer och för vårt samhälle. Händelseutvecklingen får mig att minnas min barndoms saga Bortbytingen av Selma Lagerlöf. Sagan om paret vars enda barn byts mot en svårtillfredställd trollunge vilket får kvinnan i paret att ägna sig åt en orgie i självspäkande.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vikande formkurva?

insandare_150

INSÄNDARE Opinionsmätningar speglar sällan det slutliga valresultatet. Opinionsmätningar i mellanvalsperioder är lika ointressanta som träningsmatcher i fotboll. Opinionsmätningar mäter tendenser, precis som träningsmatcher är till för att testa nya idéer och se om vinterns träningar gett resultat. Några som vill se sitt lag vinna alla matcher, oavsett om det handlar om tränings- eller viktiga seriematcher, är de icke oviktiga fansen. På samma sätt är en trend viktig för ett partis gräsrötter och väljare som i det tysta jobbar för att påverka vänners och bekantas val av parti inför kommande val.

Även om vi nu befinner oss mitt emellan två val och de opinionssiffror som dyker upp med jämna mellanrum inte speglar det slutgiltiga valresultatet 2018, är tendensen för SD en dalande kurva. Europas storlag som aspirerar på liga- och cuptitlar, må kanske förlora någon enstaka träningsmatch utan att fans och sponsorer reagerar, men om tendensen är att laget åker på däng i varje match, börjar inte bara de, utan också många spelare att tappa tron och det börjar gnys i leden. Ett politiskt parti som öppet deklarerat att man siktar på att bli Sveriges största, ska inte passivt titta på när en vikande trend analyseras i media och därefter förlita sig på att de viktiga gräsrötterna och väljarna tar till sig detta utan reaktioner.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kris i befolkningsfrågan

insandare_150

INSÄNDARE I Sverige talas det allmänt om ”utanförskapsområden” som en grogrund för extremism och kriminalitet. Dessa områden är tämligen homogena med avseende på befolkning och religiös tillhörighet. Det illustrerar på ett utmärkt sätt bristerna i integration och frånvaron av en konsekvent befolkningspolitik.

I dessa områden är det strängt taget omöjligt att skapa tolerans för demokratins spelregler och social stabilitet. På andra orter, där invandrarnas befolkningstäthet inte är tillräckligt stor, avtar snarare liknande problem. På mindre orter är problemen nästan obefintliga så länge befolkningstätheten håller sig inom rimliga gränser.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kidnappad nationalidentitet

insandare_150

INSÄNDARE Sverige är fantastiskt på många vis. Vi har en god välfärd som byggts upp av tidigare generationer, vi undkom 2:a världskrigets härjningar och kunde göra en rivstart in i världsekonomin.

Vi har mycket att vara stolta över men, hur ser den svenska nationalidentiteten ut? Naturligtvis kan vi räkna vår historia liksom språk som unikt svenskt. Vidare få länder i Europa kan stoltsera med att ha haft en stormaktstid såsom Sverige haft. Men tre av de generösaste mottagarländerna (Sverige, Tyskland, Österrike – tidigare Österrike/Ungern) har det gemensamt att de alla tidigare varit just ”stormakter”. Om det nu är en ren slump varför dessa länder vill vara förmer än andra går att spekulera i. Jag väljer att se det som ett intressant sammanträffande tillsvidare.

Läs mer »

FacebookTwitter

Käre Stefan Löfven

insandare_150

INSÄNDARE Jag som skriver till dig en en kvinna i medelåldern. Jag har ensam fostrat flera barn har jobbat, pluggat och jobbat igen för att försörja familjen och inte ligga samhället till last.

Men jag är också en av dessa fascister, nazister och rasister som du har domderat och ondgjort dig över. Vet du Stefan, när jag ser på dig och ditt sätt att sköta landet ser jag samma anda som hos mina och andra barns frånvarande fäder. Ni skryter om att vara de som har skapat, att vara de som “äger” barnen, men ni kan inte ta ansvar för att försörja, ta han om och vårda.

Läs mer »

FacebookTwitter

Anledningar till att jag gått från Moderaterna till Sverigedemokraterna

7-sd_ny_3bINSÄNDARE Jag känner en djup oro inför landets utveckling såväl när det gäller grundläggande funktioner (polis och skola t.ex.) som den demokratiska värdegrunden. Särskilt allvarligt är enligt min mening att ledande politiker i åratal har ägnat sig åt att förtrycka yttrandefrihet genom att gå till personangrepp och kasta ur sig nedsättande epitet på Sverigedemokraternas företrädare.

När detta sker genom företrädare för regering och riksdag är det uttryck för allvarliga angrepp på yttrandefriheten. Det sägs för att skrämma till tystnad. Yttrandefriheten är demokratins grundpelare. Det måste vara alla medborgares rätt att yttra sig om politik, t.ex. om massinvandringspolitik. Att från regerings- och riksdagsföreträdare bemöta sådana yttranden med epitet som rasist, nazist, neofascist och liknande personangrepp undergräver den demokratiska staten.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sverige må aldrig falla

insandare_150

INSÄNDARE När jag var liten ville jag se hela världen. Utforska det som doldes av mina barnaögon. Nyfiken på det jag inte ännu förstod. Men när åldern kom i kapp mig, insåg jag att min plats på jorden är här, i mitt kära land.

Detta land som jag har spenderat hela mitt liv i, min barndom och ålderdom. Min första kärlek fann jag en sensommar i Sverige, medan jag arbetade som butiksbiträde i en fiskebutik på Gotland. Min första kyss var på en svensk kulle och min älskade ligger begravd under den svenska jorden, så som våra förfäder. Detta är mitt land, ett land jag har betalat skatt till under decennier. Ett land jag har slitit för med tunga lyft inom industrin. Sverige är mitt land. Sverige är svenskarnas land.

Läs mer »

FacebookTwitter

De låga förväntningarnas bigotteri – om en femtedel av världen som hatar kvinnor

insandare_150

INSÄNDARE Ett samtal mellan Ayaan Hirsi Ali, kvinnorättsadvokaten som lämnat islam, och Maajid Nawaz, medförfattare till Islam and the Future of Tolerance och Quiliams grundare. Quilliam är tankesmedjan i London som skriver om anti-extremism, speciellt mot islamism.

Vi är vana vid att positionera allt som antingen vänster eller höger. Men det fungerar inte längre. Politisk islam, jihadism, passar inte in där. Om man försöker pressa denna stora svåra fråga in i vänster/höger så hamnar man i en situation där vänstern kallar alla ”rasist” som inte håller med dem, och högern uttrycker sig själva i nationalistiska termer. Medan vänstern och högern bråkar på det viset så närmar sig en enorm tsunami av problem och vi får inte möjlighet att diskutera detta på ett sätt som skyddar oss.

Läs mer »

FacebookTwitter

Journalister ljuger inte

insandare_150

INSÄNDARE Förtroendet för media och journalister minskar hela tiden. I en undersökning gjord på uppdrag av MedieAkademin 2012 frågade man drygt tusen personer följande fråga: “Ange hur stort förtroende Du har för kompetensen hos medlemmar av dessa yrkesgrupper”. Nitton yrkesgrupper togs upp. Största förtroendet hade svenska folket för sjuksköterskor och lägsta förtroendet hade man för journalister.

Man kritiserar ofta journalister med påståenden som att de skulle ljuga. I kommentarsfälten på etablerade dags- och kvällstidningars hemsidor fanns det gott om kritik gällande sanningshalten i många reportage. Flera av dessa medier har nu tagit bort kommentarsfälten. Ett smart drag. Då slipper man obekväma kommentarer och kritik. Folkets röst har på så vis tystats ned och när allt redaktionellt material står obemött kan innehållet i artiklarna upplevas som ren sanning.

Läs mer »

FacebookTwitter

Funderingar om de kriminellas paradis

insandare_150

INSÄNDARE Hat är inte bra. Hatande människor vill våra politiker inte ha. Hatbrott är allvarligt och straffas hårt. Näthatande personer tolereras inte och man kan få sparken om man upptäcks vara kritisk till förd politik, alltså vara en ”hatare”. Hatande svenskar skall inte finnas till, landet tillhör ”de goda”.

Men var kan jag göra mig av med mitt hat? Jag hatar politiker som har förstört mitt liv. Mitt liv har blivit begränsat av rädslor. Efter att ha blivit utsatt för brott är jag rädd både utomhus och inne i mitt hem.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ett land i mörker

insandare_150

INSÄNDARE Ett land där mörkläggning och lögner råder. Massmedian går i regimens ledband och levererar en skönmålning av en verklighet som inte stämmer. Meningsmotståndare till regimen förföljs och hängs ut som varandes rasister, nazister, islamofober. Det är fritt fram att kränka de som inte faller in i ledet eller har de åsikter som den politiskt korrekta och korrupta massmedian har bestämt.

Möjligheten för det enda oppositionspartiet SD att få ut sin politik och sina budskap begränsas eller omöjliggörs av en censur och en gemensam överenskommelse i den remisstyrda massmedian. Det som sägs av SD i viktiga frågor tystas ner, mörkläggs och misskrediteras. Det blir en parodi på politik när andra partier tar SD:s politik och frågor och gör dom till sina egna, plötsligt har det omöjliga blivit nödvändigt. Det är ett stort skämt. De grundläggande rättigheter som skall råda i en demokrati åsidosätts och det ifrågasätts inte, utan påhejas av en verklighetsfrånvarande och mörkläggande media.

Läs mer »

FacebookTwitter

Konsten att förklä moralisk övermakt till kärlekskavalkad

insandare_150

INSÄNDARE Den är i ropet och den har inte undgått många. Jag pratar naturligtvis om den som det så vackert heter, inkluderande tolkningen av svenska visor översatta till arabiska och hebreiska samt delar av en kasserad ”Norden” till förmån för ”Jorden” tagen ur vår nationalsång.

Denna hemleverans av storslagen Maranatakärlek distribuerades Melodifestivalkvällen 27:e februari. Ett koncept med meningen att väcka gråten till liv och dela sin hänförelse på sociala media.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat

Insamlingstips

Hjälp människor som tigger
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson