Utveckling eller avveckling

insandare_150INSÄNDARE Det enda parti som har viljan och ambitionen att rädda Sveriges ekonomi och därmed stabiliteten och tryggheten i samhället är SD enligt min mening. Att de som under senare år har invandrat till Sverige inte förstår att om Sverige går bankrutt för att för många kommer hit som inte kan försörja sig, så drabbas även de hårt, kan man väl förstå. Detta eftersom en stor del av dem inte tagit till sig svenska språket i den omfattning som behövs för att sätta sig in i landets problem när utgifterna och lånen skenar i både stat och kommuner. Då arbetstillfällen inte finns, bostäder måste köpas och blir dyrare och dyrare ju större bristen blir. Vård, skola, omsorg, polis, försvar etc. blir satt på undantag vilka löften som än ges.

Dessutom har de fått desinformation i media och via politiska företrädare för de andra partikerna om SD och skrämts av den. När det enda parti som även gagnar dem är SD.

Läs mer »

Share

Varför är det självklara så farligt?

insandare_150INSÄNDARE Inom KD höjs röster om mer krav på nyanlända, bl a språk och kunskap om det nya landet. Beröringsskräcken är stor och med darrande stämmor försöker man övertyga om att något nytt behövs. SD blir jämförelsen från vänsterkanten och rasistkortet är redo att höjas i varje inandning i väntan på ”fel” ordval. Hur kunde det självklara bli så skrämmande?

Under många år sedan 70–talets curlande av barn med efterföljande debatter om hur fel detta var, har just detta lyfts fram som en samhällsmodell. Begrepp som medmänsklighet har blivit till anpassning och Sverige har sjunkit på alla områden. Fortfarande står de som orsakat detta läge på barrikaderna och prickskjuter på alla huvuden som vill dyka upp med andra tankar. En form av terrorbalans har fryst allt och i detta islandskap strömmar nya människor in och faller mellan stolar av is.

Läs mer »

Share

Vi ska öppna våra hjärtan – men stänga av hjärnan

insandare_150INSÄNDARE Den berömda bilden med tanten som slår en nynazist med handväskan blir inte som planerat staty i Växjö. Det är ett fantastiskt foto och verkligen en viktig tidsbild. Men nazismen försvann som hot mot civilisationen för 70 år sedan efter att ha orsakat omåttligt lidande för miljontals människor. Det är kanske dags att till slut vakna upp ur den mardrömmen och istället vaket se dagens hotfulla verklighet.

Vår tids tant borde istället rikta sin väska mot dem som hyllar eller förtiger jihadisternas ökande angrepp på den mänskliga tillvaron. Hur kan t.ex. den påstått feministiska ”nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism” Mona Sahlin så uppenbart välja att tona ner detta hot mot vår civilisation.

Läs mer »

Share

Nu är det mest kommunernas fel

insandare_150INSÄNDARE Mönstret känns igen. När massinvandringen förorsakar problem skyller politiker och etablissemang på allt annat än massinvandringen. Antigen är det dåliga lärare, strukturell rasism, utanförskap, fördomsfull befolkning, rasistiska poliser eller Sverigedemokrater som är roten till det onda.

Först tvingar regeringen på våra kommuner så många invandrare att det blir helt omöjligt att ordna ett vettigt och organiserat mottagande. När många av dessa nyanlända utomeuropeiska invandrare och deras barn sedan inte finner sig att konvertera till godtrogna och lydiga mångkulturella medborgare (som var massinvandringsprojektets utopiska målsättning) startar jakten på brister i samhället. Det rätta PK-uttrycket för dessa är nu ”utmaningar”.

Läs mer »

Share

Nycklarna till lyckad invandring är egen försörjning och respekt för demokrati

insandare_150INSÄNDARE Jag heter Jan Adolfsson och bor i Täby. Jag börjar med att informera om detta, för att bespara de två News-of-the-World kopiorna i kgl huvudstaden en onödig “research”-insats. Jag är en gammal man, och inte absolut up-to-date med de olika free-speech-möjligheter, som står till buds i dag. Jag får därför tacka boulevardjournalisterna för att ha fäst min uppmärksamhet på den här möjligheten med Avpixlats insändare.

Detta är den första insändare som jag skriver i mitt långa liv, och jag gör det för att berätta litet om hur jag känner inför dagens politik och journalism.
Jag tillhör med andra ord den tysta majoriteten, som med förundran och viss avsmak betraktar den mediala cirkus som hela tiden virvlar runt SD. Jag har själv aldrig röstat på det partiet, och jag måste säga, att jag ännu drar mej för att göra det, beroende på den uppenbara “svans” av blådårar, som ännu döljs i deras kjortelfållar, och som gång på gång skriver idiotiska kommentarer på olika internet-medier.

Läs mer »

Share

Ännu är Malmö inte Tripoli

insandare_150INSÄNDARE Har svenskar en särskild gångart? Frågan synes ju fullständigt vettlös, men den ställs på fullt allvar av TV:s Malou von Sivers i intervju med SD:s Mattias Karlsson. Att denne man lyckas hålla sig lugn och sansad under denna kanonad av banala, tendentiösa frågor får ses som en prestation i självbehärskning. I vilken barnkammare lever denna reporter sitt liv? Hur infantil får man vara? Det är en ren förolämpning mot TV-tittarna att upplåta dyr sändningstid till dylikt dravel.

Världen står i brand och ett parti vågar göra sig till språkrör för den växande skara svenskar som på verkligt allvar oroar sig för sina barns och landets framtid. Men dess partiledare förses med skamstruten och behandlas som mindre vetande av statstelevisionen. Oavsett var man som medborgare står på den politiska skalan så borde man reagera med sann vrede över att inte betros med mer insikt än vad denna tv-intervjuare tycks utgå ifrån att vi vanliga människor besitter. Det är ju mer tv-tittaren än intervjuoffret som idiotförklaras under denna parodi på politisk utfrågning.

Läs mer »

Share

Statskuppen – vägen bort från demokratin

insandare_150INSÄNDARE Ett tecken på att politikernas mål tycks vara att upplösa Sverige som nationalstat är den s.k. decemberöverenskommelsen. Ett än värre tecken är att man nått så långt i denna strävan att svenska folket knappt reagerar mot denna katastrofala statskupp. Ty en statskupp är det. Utomlands varnas nu för detta svenska avsteg från demokratins heliga grundregler.

Genom årtionden av indoktrinering och hjärntvätt har man lyckats övertyga svenskarna att landet Sverige saknar legitimitet. Sverige och svenskar finns egentligen inte. Det enda svenska jag kan komma på som ännu inte förkastats är svenska språket. Men det är bara en tidsfråga – snart blir det rasistiskt att tala sitt modersmål. Det har drabbat underkuvade folkslag förr, så det är inte alls så omöjligt som det kan låta. Försvarsviljan för kamp för grundlag och demokrati är effektivt underminerad. Minsta antydan till försvar av svenska värden och traditioner bemöts av politiker, journalister och kändisar som främlingshat och fascism. Bestraffningsmetoderna för den som trots allt sätter sig upp mot det politiskt korrekta är mer sofistikerade än koncentrationsläger, men väl så effektiva.

Läs mer »

Share

Elefanten i ryggsäcken

insandare_150INSÄNDARE En aspekt som nästan inte uppmärksammats alls i PK-media är den förödande effekt som den nuvarande oansvariga invandringspolitiken kommer att få på Sveriges internationella konkurrenskraft. Allra mest förvånande är Svenskt Näringslivs bisarra applåderande av Västvärldens mest extrema och destruktiva invandringspolitik.

Sveriges bönder har länge, och med rätta, klagat på de pålagor som enbart drabbar svenskt jordbruk men inte konkurrentländer. De har myntat det träffande uttrycket “Ryggsäcken” för detta fenomen. Denna ryggsäck är dock ingenting jämfört med den ENORMA ryggsäck som nuvarande styrande sexpartijunta + ett stödparti genom sitt storhetsvansinne åsamkar landet. Eftersom Sverige inte behöver någon arbetskraft med redan nästan 400.000 öppet arbetslösa och dessutom flera 100.000 i skattefinansierad konstgjord sysselsättning, kommer försörjningen av dessa och nytillkommande importerade arbetslösa och dessas arbetslösa anhöriginvandrare att direkt eller indirekt drabba skattebetalarna.

Läs mer »

Share

Svenska skolan

insandare_150INSÄNDARE Enligt DN/Ipsos 29/1-15 är den viktigaste frågan för svenska folket skola och utbildning. Trots detta röstar man på politiker som inte har en aning om hur skolkrisen ska vändas som t ex Gustav Fridolin, eller som helt enkelt blundar och duckar för de problem som finns. När gick det fel i den svenska skolan? I det här läget vill naturligtvis Sverigevänliga läsare ha en enkel förklaring att det är massinvandringens fel. Men var verkligen den svenska skolan så bra för tiotal år sedan?

Jag har själv arbetat som lärare på högstadiet under 2 år på 80-talet med bland annat klassföreståndaransvar, och gått på lärarutbildning för högstadiet. Totalt har jag sett ett tiotal skolor från insidan på lärarrummet. Det enda yrket jag kunde tänka mig att bli var just lärare. Det är underbart att se ljuset gå upp får någon som lär sig och förstår. Under den här tiden kom jag snabbt underfund med att lärarkåren och skolpolitiken helt hade havererat. Det är var dessutom innan alla genusteorier vävdes in i skolan.

Läs mer »

Share

Välfärdens kollaps

insandare_150INSÄNDARE I ljuset av en integrationspolitik som är ett monumentalt fiasko, orsakat av en likaså totalhavererad invandringspolitik, börjar man nu fråga sig vem som skall reda ut det förfall och alla de samhällsproblem som följt i spåren av den katastrofala flyktingpolitik som blev följden av pakten mellan Alliansen och Miljöpartiet.

Facit är ett Sverige som ingen längre känner igen där såväl välfärd som trygghet är stadd i upplösning, utanförskapsområden där vardagen präglas av bilbränder, skolbränder, skottlossning, stenkastning mot bussar, överfall på polis, brandkår, tidningsbud och brevbärare. Ambulansfacket krävde nyligen att deras personal vid utryckning till vissa utsatta områden skulle vara utrustade som stridande personal i krigszoner med hjälm, gasmask och skottsäker väst.

Läs mer »

Share

Fel läge för sänkt betygsålder

insandare_150INSÄNDARE Den svenska skolan har alltför länge använts som ett slagträ i den politiska debatten. Marknadsintressen och ideologiska låsningar har omöjliggjort långsiktiga helhetslösningar. Istället rör sig debatten kring enskilda symbolfrågor som i avsaknad av en mer heltäckande analys gör mer skada än nytta. Ett exempel är frågan om betyg från årskurs fyra. Tidigare betyg är viktigt, men det är fel ände att börja i. Att i dagsläget införa betyg från årskurs fyra, utan att samtidigt reformera delar av läroplanen och de däri angivna kunskapskraven skulle göra mer skada än nytta för Sveriges elever. Därför bör Sverigedemokraterna fälla Alliansens förslag om tidigare betyg.

Det pratas ofta om att den svenska skolan är reformtrött. Men det är en lögn. Den svenska skolan är bara trött på dåliga reformer, som saknar förankring bland elever och lärare. Det som behövs nu är nya reformer, reformer som utgår från elevernas bästa och som har starkt stöd i forskningen (inte bara i godtyckliga tolkningar av forskningen). Tidigare betyg är en sådan reform som kan ha en begränsad positiv effekt, men för att uppnå denna positiva effekt måste först andra reformer genomföras.

Läs mer »

Share

Sanningsenligt om romska tiggare i tysk media

insandare_150INSÄNDARE I motsats till den politiskt korrekta vänsterpressen i Sverige rapporterar flera tyska medier ytterst kritiskt om den strida ström av tiggande romer som invaderar europeiska städer. Medan svensk media envisas med att hävda att varje tiggare agerar enskilt och endast använder sig av sin lagstadgade rätt till fri rörlighet inom EU för att av nöd resa till Västeuropa och tigga lite, har polisen i både Tyskland och Österrike för länge sedan kartlagt och rapporterat om organiserat tiggeri genom kriminella ligor. Även representanter för myndigheter och näringsliv i Tyskland och Österrike vågar i motsats till i Sverige prata om problemen och kräva åtgärder. Åtgärder som trots en tuffare retorik dock till största del har uteblivit eller varit helt otillräckliga för att motverka problemen. Nu är åter hårdare tag mot tiggeriet på tapeten.

Så här skrev till exempel Augsburger Allgemeine redan i april 2013: ”Polis och kommun maktlösa mot organiserade tiggarligor. Dag efter dag drar tiggare genom staden och försöker med olika tricks och fula knep väcka medlidande och förmå förbipasserande att ge dem pengar. I verkligheten döljer sig östeuropeiska ligor bakom tiggeriet som bussvis slussar värvad personal in i landet. Ofta bor tiggarna i pensionat en bit utanför staden för att på morgonen få skjuts in mot centrum där de blir anvisade en plats att tigga på.

Läs mer »

Share

Fortsatt spekulerande kring SD:s “interna strider”

insandare_150INSÄNDARE I morse läste jag ledaren i BLT (Blekinge Läns Tidning, tisdagen den 20 januari 2015). Ledarsidans rubrik löd “Uppgörelse pågår”. Motvilligt läste jag den, eftersom jag visste vad skulle komma och jag blev också på dåligt humör, eller snarare upprörd och sedan ledsen. Ännu en artikel med vinklat innehåll utan substans. Känslor istället för saklighet och konkretion. Påståenden utan argument.

BLT:s ledarskribent Sylvia Asklöf Fortell menar att det varit “synligt hela hösten” att maktstrider pågår i partiet: “Det handlar ju om SD och i det partiet händer det märkliga ting”. Fortell skriver vidare att Mattias Karlsson använder “märkliga termer”, när han beskriver Jimmie Åkessons hälsotillstånd i samband med dennes sjukskrivning. Hon ifrågasätter Karlssons goda intentioner, när han går in på så personliga saker i ett politiskt uttalande och menar att han egentligen på sikt är ute efter partiledarrollen och därför vill sänka Åkessons anseende genom att i förtäckt form framställa denne som svag. Hon tar även upp partiledardebatten den 14 januari, där hon förringar Mattias Karlssons insats: han skulle ha givit ett “…osäkert och svajigt intryck i replikskiftena”. Detta anför hon som bevis för hans “bristande rutin och djup”.

Läs mer »

Share

Den farliga lögnen

insandare_150INSÄNDARE Det finns en sak som jag har mycket svårt att fatta. Det rör sig om mina medmänniskors oförmåga att förstå att det finns enorma kulturskillnader mellan den muslimska och den icke-muslimska världen.

Sveriges befolkning är delad. Det moderna ordet för detta är ”det polariserade samhället”. De flesta är rädda för att uttrycka sin egen mening om den inte överensstämmer med konsensus. Bland vanliga människor finns en uttalad beröringsångest när det handlar om bara att försöka förstå obehagliga fakta. Att avvisa glasklara sanningar som högerextremistisk propaganda har genom de senaste två decennierna blivit den nya nationalsporten i Sveas rike.

Läs mer »

Share

Prestige?

insandare_150INSÄNDARE Det har gått en vecka av det nya året och redan har vi läst om bilbränder, stenkastande ligister, attentat mot rättsväsendet, missnöjda asylanter som fått det skattefinansierade Migrationsverket att be om ursäkt för att de inte kunnat tillgodose deras krav och andra bevis för en misslyckad migrationspolitik.

Nämnda Migrationsverket har i sin prognos för kommande mandatperiod räknat med 270 000 nya asylsökande. Nu vet vi att denna prognos skrivs upp tre till fyra gånger per år, så räkna därför med en bra bit över 300 000 asylsökande och lägg därtill anhörigkoefficienten och vi kanske hamnar på ett antal av Stockholm kommuns storlek.

Läs mer »

Share

Till statsministern

insandare_150INSÄNDARE Jag har förstått på din retorik att du kommer att fortsätta föra en vettlös invandringspolitik, som innebär att du precis som din företrädare på statsministerposten kommer att fortsätta ge bort vårt land. Ett Sverige som våra förfäder byggt upp med tungt slit.

Åk ut till Rinkeby och se dig omkring eller åk till något annat utanförskapsområde, som tidigare var Sverige, men nu inte längre liknar Sverige. Utanförskapsområdena blir snabbt fler och fler. Är det en eftersträvansvärd utveckling för Sverige?

Läs mer »

Share

Från kristdemokrat till Sverigedemokrat

7-sd_ny_3bINSÄNDARE – FRÅN SJUKLÖVERN TILL SD Jag är kristen och har röstat på Kristdemokraterna hela mitt liv, vilket jag tidigare tyckt var ett enkelt val. Jag är knappast den enda av KD:s kärnväljare som blivit besviken på KD:s politik efter Alfs era, och det kan rimligtvis även ses i KD:s väljarsiffror som dalat. KD:s kärnväljare vill bl. a. ha låg abortgräns, ja till samvetsfrihet inom vården, stort fokus på kärnfamiljen, ingen adoptionsrätt till samkönade par, etc.

Den största besvikelsen är frågan om aborträtt eftersom Göran Hägglund i form av socialminister bär ett stort ansvar för att Sverige har bland de mest liberala abortgränserna i Europa. Läser man KD:s partiprogram om dessa frågor så är politiken väldigt försiktigt och “neutralt” uttryckt. SD har tydligare uttryckt hur viktigt de tycker att det är med en kärnfamilj som familjeidealet, framför all för barnens bästa. SD är såpass raka att de vågar uttrycka “alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv”. Så modiga är inte KD, för deras principprogram är bra mycket flummigare och man får en känsla att kärnfamiljen bara är en samlevnadsform bland andra.

Läs mer »

Share

Den (s)anna demokratins fiende

insandare_150INSÄNDARE Kära medborgare i kungariket Sverige! Den 27 december blev vi alla lurade. Grundlurade och förda bakom ljuset av den man som, orättfärdigt i mina öron, får lov att kalla sig statsminister. Orättfärdigt då Löfven tillåts regera som statsminister, trots minoritet.

Den som är minst ska styra över den som är störst, låter det enligt den nya 6-klöveralliansen. Orättfärdigt sett till hur han valt att lösa den minst sagt besvärliga parlamentariska situation Sverige befunnit sig i, från valdagen tills idag.

Läs mer »

Share

Mobbad för “fel” åsikt

insandare_150INSÄNDARE Jag är inte och har heller aldrig varit vare sig nazist, fascist eller rasist. Dock är jag, i gott sällskap, inte bara med Sverigedemokraterna, utan även med människor som röstar på andra partier, djupt kritisk till den ansvarslösa migrationspolitik som Fredrik Reinfeldt fört i åtta år med stöd av Miljöpartiet.

Dagligen får vi ta del av tecken på samhällets sönderfall som en följd av invandringen: ökad kriminalitet, radikalisering, enklavisering, urholkad välfärd m m. Alla vi som inte har tagit på oss förnekelsemanteln tar denna utveckling mot kaos på allvar, blir oroliga, och, som i mitt fall, försöker medvetandegöra dem som fortfarande sover främst via länkar och kommentarer på Facebook.

Läs mer »

Share

En återgång till det normala

insandare_150INSÄNDARE 87% av befolkningen och mainstreammedia oroar sig ständigt över att politiken i Sverige ska anpassas till Sverigedemokraterna. Var och varannan dag kommer det reportage om hur partier i de andra europeiska länder anpassar sig till nationalistiska partier som Dansk Folkeparti, Fremskrittspartiet, UKIP, PVV, etc. Dessa samarbeten framställs allt som oftast som avskräckande exempel och de flesta journalister varnar för en liknande utveckling i Sverige. ”Vi ska aldrig anpassa oss till Sverigedemokraternas politik”, har blivit ett mantra inom sjuklövern.

Men det är snarare den svenska invandringspolitiken som är extrem anno 2014. En minskning av invandringen med 90%, vilket Sverigedemokraterna förespråkar, skulle helt enkelt återställa volymerna till genomsnittet inom EU. Anledningen till att Sverige bedriver västvärldens mest extrema invandringspolitik är som bekant den uppgörelse Alliansen gjorde med Miljöpartiet 2011 som en ”hämnd” för att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Blickar man bakåt endast några år i den svenska politiska historien framträder däremot några flagranta mönster hos dagens massinvandringsförespråkare.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld