Förslag om språkkrav inom hemtjänsten

Äldre kvinna med rollatorSPRÅKKRAV Oppositionen i Hässelby-Vällingby menar att personalen inom hemtjänsten talar en alltför dålig svenska och föreslår nu att de som har alltför stora språkliga brister ska nekas fast anställning.

Det är den borgerliga oppositionen som i ett uttalande till Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd tar upp språkproblemet inom äldreomsorgen. För att komma tillrätta med problemet föreslås bland annat högre krav på formell kompetens och erfarenhet vid nyanställning och att de som har för stora språkliga brister inte erbjuds fast anställning.

Läs mer »

Share

Etableringslotsar misstänks ha rekryterat till IS

arbetsförmedlingen 410MÅNGKULTUR Efter uppgifter om att de så kallade etableringslotsarna – ett av regeringen Reinfeldts många kostsamma invandringspolitiska fiaskon – bland annat ägnat sig åt rekrytering till terrorgruppen Islamiska Staten, säger Arbetsförmedlingen nu upp avtalet med samtliga lotsar.

Det verkar inte finnas något stopp på de massinvandringsrelaterade stolligheterna i Sverige. Enligt Expressen ska ett av skälen till att Arbetsförmedlingen nu säger upp samtliga avtal alltså vara att man misstänker att lotsarna ägnat sig åt IS-rekrytering.

Läs mer »

Share

Kanada stramar åt invandringen ytterligare

kanadaKANADA / INVANDRING För den som följt Avpixlat det senaste året har det blivit uppenbart att Kanada kontinuerligt stramat åt invandringen på alla håll och kanter. Nu är det dags igen, denna gång genom striktare regler för arbetsgivare att anställa utländsk arbetskraft.

Under senare år har Kanada drivit initiativet “Kanada först” som bygger på att Kanada och kanadensare ska prioriteras på arbetsmarknaden och där invandring endast ska komplettera och fylla specifika luckor när inga kanadensare finns tillgängliga för vissa jobb. Arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft måste först få det godkänt av myndigheterna genom en utvärdering baserat på behov.

Läs mer »

Share

Migrationsverket kan tvingas ge mat och logi åt EU-tiggare

Merit Wager

Merit Wager

INVANDRINGSHAVERIET Migrationsverket kan tvingas ge bostad och uppehälle åt östeuropeiska tiggare, och anhöriga till arbetskraftsinvandrare omfattas inte av försörjningskrav. Detta avslöjades i förra veckan på Merit Wagers blogg.

Den av många Avpixlat-läsare välkända debattören Merit Wager fortsätter oförtrutet att på sin blogg granska asylhaveriet, ofta med hjälp av information från anonyma “miggor” (tjänstemän på Migrationsverket). I förra veckan gjorde Wager två häpnadsväckande avslöjanden om den närmast gränslösa släpphänthet som präglar svensk asyl- och invandringspolitik.

Läs mer »

Share

Väldig asylfuskhärva utreds i Norge

norgeNORGE / ASYLFUSK Norsk polis utreder just nu en enorm härva av misstänkt asylfusk. Flera hundra personer tros ha beviljats asyl i Norge genom att påstå sig vara statslösa palestinier, när de i själva verket är jordanska medborgare.

Under 2000-talet har Norge tagit emot ett förhållandevis stort antal asylsökande som uppgett sig vara statslösa palestinier. År 2000 uppgav den norska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån att 47 statslösa palestinier hade uppehållstillstånd i landet. 2014 hade siffran ökat till 3286 personer. En del av dessa hade förstås också fått norska medborgarskap.

Läs mer »

Share

Massarbetslöshet att vänta

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

ARBETSKRAFTSBRISTSMYTEN I en debattartikel av ekonomihistorikern Petter Andersson Månsby läggs argument fram för att Sverige och Europa står inför en omfattande massarbetslöshet. Detta i bjärt kontrast till den myt om stundande stor arbetskraftsbrist som ofta anförs som ett argument för fortsatt hög invandring.

I artikeln skriver Andersson Månsby bl.a:

I Sverige hävdades det länge att arbeten kommer att uppstå när babyboomarna födda på 40-talet går i pension. I år fyller de födda 1949, 66 år.

Automatiseringen av företagens produktion kommer att minska behovet av arbetskraft ytterligare och hela yrkesgrupper kan upphöra att existera. Enligt stiftelsen för strategisk forskning kan så många som 53 % av dagens arbetstillfällen vara bortrationaliserade inom 20 år.

Läs mer »

Share

SVT:s nya VD: Vår rekrytering ska bli mer rasistisk

Hanna Stjärne

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

SVT – SVERIGES VÄNSTERTELEVISION I förra veckan började Hanna Stjärne sitt nya jobb som VD på Sveriges Television. Som första inriktningsbeslut på tisdagen beslutade Stjärne att SVT framgent inte bara som tidigare ska vara sexistisk i sin rekrytering av medarbetare. Från och med nu ska även rasistiska urvalskriterier tillämpas.

På politiskt korrekt nyspråk kallas detta för att “öka mångfalden”. Bakom snömoset handlar det konkret om att nu inte bara rätt kön, utan även rätt hudfärg ska vara meriterande när man söker jobb på SVT. Sedan tidigare har män inte gjort sig besvär eftersom SVT under förre VD:n Eva Hamiltons regim har stirrat sig blinda på att det ska vara 50 procent kvinnor anställda i företaget. Efter Hanna Stjärnes tillträde som VD behöver du som är vit etnisk svensk inte heller söka jobb på SVT. Du får det ändå inte eftersom du har fel hudfärg och fel etniskt ursprung.

Läs mer »

Share

Regeringen skriver ned arbetslöshetsmålet

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

BRUTNA VALLÖFTEN Inför valet slog Socialdemokraterna på stora trumman – Sverige skulle 2020 ha den lägsta arbetslösheten i hela EU. Redan nu bara några månader efter valet börjar man sväva på målet. Regeringen inser, även om man inte erkänner det, att det inte går att sänka arbetslösheten samtidigt som man genom EU:s mest okontrollerade invandring massimporterar arbetslösa till landet.

Redan det skarpa löftet i sig ådrog sig kritik eftersom ingen konkret siffra angavs, bara att arbetslösheten skulle vara lägre än i andra länder. Men nu böjar S-regeringen alltså tumma även på det målet. Innan valet gjorde man, för att kunna ställa sitt arbetslöshetsmål i utsikt, egna glädjeprognoser om den ekonomiska tillväxten som låg högre än andra initierade bedömares. Nu när valet är avklarat överger man sina tidigare valfläsksprognoser och lägger sig i nivå med de bedömare man valde att inte lyssna på före valet.

Läs mer »

Share

Fortsatt stort stöd för SD inom Byggnads

sd blåsippa ny pilOPINIONSUNDERSÖKNING För knappt ett år sedan utförde LO en undersökning bland medlemmarna i de olika förbunden för att ta reda på hur stort stödet är för Sverigedemokraterna. Det visade sig att SD i vissa fack, exempelvis Byggnads, åtnjuter var fjärde medlems förtroende. Detta oroade förstås den uttalat SD-fientliga ledningen i Byggnads, som nu därför låtit Sifo göra en ny undersökning om SD-sympatierna i förbundet.

Någon tröst står dock inte att finna i denna. Förbundsledningen tycks inte ha fått utdelning på det “informationsarbete” man tillsammans med aktörer som Expo lade ned inför de två valen 2014 på att få medlemmarna att inte rösta på SD. Stödet för Sverigedemokraterna är oförändrat högt och ligger kvar på runt 25 procent.

Läs mer »

Share

Örebro kommun gav IS-terrorister jobb

IS, Islamiska Staten, Isis

ISLAM I SVERIGE Efter att kommunalrådet Rasmus Persson (C) i Örebro nyligen gick ut och föreslog att återvändande terrorister som stridit med Islamiska Staten ska ges jobb och terapi, menade många att gränsen för den svenska naiviteten nu var nådd. Nu visar det sig att Örebro redan gjort verklighet av de starkt kritiserade planerna.

Enligt SVT Tvärsnytt har redan ett flertal “örebroare”, som stridit med Islamiska Staten, getts praktikjobb av kommunen – något Thomas Gustafsson, chef för Partnerskap Örebro, bekräftar.

Läs mer »

Share

Återvändande jihadterrorister ska ges jobb och terapi

Magnus Ranstorp tweet

Terrorforskaren Magnus Ranstorp ser inget konstigt i att återvändande jihadterrorister belönas med jobb och samtalsterapi för sina traumatiska upplevelser.

ABSURDISTAN Som Avpixlat tidigare berättat är rekryteringen av jihadkrigare till Syrien och Irak omfattande i den invandrardominerade stadsdelen Vivalla i Örebro. Nyligen rapporterades att två av dessa utresta terrorister dött “hjälte- och martyrdöden”. En del överlever dock och återvänder efter en tids mördande och etnisk rensning till Sverige. Nu vill Örebro kommun erbjuda återvändarna jobb och samtalsterapi för sina jobbiga upplevelser. Initiativet hyllas av terroristforskaren Magnus Ranstorp. “Absurt” anser svensken på gatan i Örebro och undrar vad terroristernas offer tycker om detta.

Kommunalrådet Rasmus Persson (C) är en av initiativtagarna i Örebros kommunledning som öppnat sitt hjärta för de återvändande massmördarna och tycker att man bör belöna dem med extra hjälp med att komma i jobb för att minska deras känsla av utanförskap, som man menar är orsaken till att så många ger sig iväg för att storskaligt döda “otrogna” i Syrien och Irak (nej, islam har såklart inget med saken att göra). De föreslås även erbjudas psykologhjälp för sina traumatiska upplevelser.

Läs mer »

Share

Bemanningsföretag var fasad för handel med arbetstillstånd

polis migrationsverketARBETSKRAFTSINVANDRINGFUSKET Bakom en fasad av att vara ett bemanningsföretag har den verkliga affärsidén för Respons Jobb & Utbildningscenter AB i Uppsala varit att sälja arbetstillstånd till utomvästliga ekonomiska migranter som vill komma till Sverige men som av olika skäl inte lyckats ta sig hit via det svenska asylsystemet.

Ända sedan den tidigare Alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet drev igenom en avreglering av arbetskraftsinvandringen har rapporterna om missbruk duggat tätt. Den genomgående trenden har varit att företag i Sverige, ofta invandrarägda sådana, har skaffat sig konkurrensfördelar och inkomster genom att ta hit billig eller oavlönad arbetskraft som man rekryterat bland de hundratals miljoner människor utanför Europa som av ekonomiska skäl vill hit.

Läs mer »

Share

Mångmiljardrullning i svenskfientliga lönesubventioner

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

ARBETSMARKNADSHAVERIET Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan svenskar och asylrelaterade invandrare är enorm. Medan arbetslösheten bland svenskar mitt i livet är relativt låg är den i vissa invandrargrupper skyhög. Om inte staten pumpade in flera tiotals miljarder varje år i anställningssubventioner skulle skillnaderna vara ännu större. Samtidigt fortsätter massimporten av arbetslösa att öka för varje år.

Runt 175.000 personer i privat sektor får idag halva lönen eller mer betald med skattepengar. Bland dessa är asylrelaterade första och andra generationens invandrare kraftigt överrepresenterade, nyanlända som saknar utbildning och andra generationens invandrare som inte brytt sig om att gå ut skolan med godkända betyg. Dömda kriminella som ska slussas ut i samhället utgör en annan stor grupp och även inom denna är asylrelaterade invandrare numera kraftigt överrepresenterade.

Läs mer »

Share

Ny muslimsk handskakningskontrovers

handskaksvägran koranenKVINNOFOBI En ny muslimsk handskakningskontrovers har seglat upp, denna gång i Eslöv där en man som vägrat skaka hand med kvinnor blivit av med jobbet och nu vänt sig till DO som ska utreda företaget ifråga.

Mannen ifråga arbetade på ett bemanningsföretag och hyrdes ut till företaget i Eslöv. Enligt anmälan ska han den första dagen ha förklarat att han är muslim och därför inte kan skaka hand med kvinnor. Detta skulle ha föranlett att han ignorerades av kollegorna och inte fick en adekvat introduktion till arbetet.

Läs mer »

Share

Tino Sanandaji i diskussion om invandring och integration

INVANDRING OCH INTEGRATION Kanal Globals diskussionsprogram Miniatyr gästades i slutet av november i år av nationalekonomen Tino Sanandaji. I studion fanns även Almegas Li Jansson från arbetsgivarorganisationen Almega. Samtalet kretsade kring invandring och integration.

Som Avpixlat tidigare rapporterat har Tino Sanandaji slagit rekord i svensk s.k. crowd funding, dvs finansiering från allmänheten, för sitt aviserade projekt att skriva en bok om de senaste decenniernas svenska massinvandring och dess konsekvenser. En mycket efterfrågad bok i en tid då större delen av det svenska politiker- och mediaetablissemanget ägnar sig åt att sprida desinformation och många auktoriteter på området tiger av rädsla för att utpekas som främlingsfientliga och omintetgöra sina akademiska karriärer.

Läs mer »

Share

Starkt negativa attityder till kravlös EU-invandring i flera EU-länder

euEU:S FRIA RÖRLIGHET En färsk opinionsundersökning från YouGov visar att det finns ett starkt motstånd i många EU-länder – även i Sverige – mot den fria rörligheten om denna inte är tydligt villkorad med skyldigheter.

YouGov har undersökt attityder till fri EU-invandring hos medborgarna i sju EU-länder – Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Åsikterna skiljer sig rätt markant åt mellan länderna.

Läs mer »

Share

Nalle tar strid för svenska transportbranschen

EU Till skillnad från de flesta övriga EU-parlamentsledamöterna kommer SD:s Peter “Nalle” Lundgren direkt från yrkeslivet som chaufför, en bransch som drabbats hårt av EU:s regelverk och där alltfler seriösa företag får bomma igen då lönedumpningen med chaufförer från Östeuropa håller på att ta över totalt.

Share

Fortsatt hög arbetslöshet pga ökande asylinvandring

Foto: Lennart Perlenhem

Foto: Lennart Perlenhem

MASSINVANDRING OCH MASSARBETSLÖSHET I en färsk rapport från Arbetsförmedlingen prognostiseras fortsatt hög arbetslöshet under de kommande åren. Den huvudsakliga orsaken till att arbetslösheten inte minskar anges vara Sveriges exceptionellt höga asyl- och anhöriginvandring.

Arbetsförmedlingen uppger att det under de närmaste två åren kommer att skapas drygt 100.000 nya jobb. Man förutspår en minskning av arbetslösheten från dagens 8,0 procent till 7,9 procent nästa år. Det handlar alltså om en promille. Under 2016 tror Arbetsförmedlingen att arbeslösheten kommer att gå ned med ytterligare tre promille, till 7,7 procent.

Läs mer »

Share

Väldiga integrationsproblem bland utomvästliga invandrare

Foto: Per Palmkvist Knudsen

Foto: Per Palmkvist Knudsen

INTEGRATIONSHAVERIET / DANMARK Skyhöga nivåer av arbetslöshet och socialbidragsberoende, väldig överrepresentation i kriminalitet, och skolresultat som ligger långt under riksgenomsnittet. Dessa är några av de drag som präglar flera av de stora, utomvästliga invandrargrupperna i Danmark. Detta kan utläsas av en nyligen publicerad rapport från Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik är den danska motsvarigheten till svenska Statistiska Centralbyrån. På onsdagen publicerade Danmarks Statistik rapporten “Invandrare i Danmark 2014″, med aktuell statistik som belyser hur olika invandrargrupper klarar sig i det danska samhället.

Läs mer »

Share

“Ingen bryr sig om EU-regler då det verkligen gäller”

EU / ARBETSMARKNAD Peter “Nalle” Lundgren i EU-parlamentet på onsdagen om snedvriden konkurrens på arbetsmarknaden och hur EU:s lagstiftning gör livet surt för europeiska företag.

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld