SVT:s nya VD: Vår rekrytering ska bli mer rasistisk

Hanna Stjärne

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

SVT – SVERIGES VÄNSTERTELEVISION I förra veckan började Hanna Stjärne sitt nya jobb som VD på Sveriges Television. Som första inriktningsbeslut på tisdagen beslutade Stjärne att SVT framgent inte bara som tidigare ska vara sexistisk i sin rekrytering av medarbetare. Från och med nu ska även rasistiska urvalskriterier tillämpas.

På politiskt korrekt nyspråk kallas detta för att “öka mångfalden”. Bakom snömoset handlar det konkret om att nu inte bara rätt kön, utan även rätt hudfärg ska vara meriterande när man söker jobb på SVT. Sedan tidigare har män inte gjort sig besvär eftersom SVT under förre VD:n Eva Hamiltons regim har stirrat sig blinda på att det ska vara 50 procent kvinnor anställda i företaget. Efter Hanna Stjärnes tillträde som VD behöver du som är vit etnisk svensk inte heller söka jobb på SVT. Du får det ändå inte eftersom du har fel hudfärg och fel etniskt ursprung.

Läs mer »

Share

Regeringen skriver ned arbetslöshetsmålet

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

BRUTNA VALLÖFTEN Inför valet slog Socialdemokraterna på stora trumman – Sverige skulle 2020 ha den lägsta arbetslösheten i hela EU. Redan nu bara några månader efter valet börjar man sväva på målet. Regeringen inser, även om man inte erkänner det, att det inte går att sänka arbetslösheten samtidigt som man genom EU:s mest okontrollerade invandring massimporterar arbetslösa till landet.

Redan det skarpa löftet i sig ådrog sig kritik eftersom ingen konkret siffra angavs, bara att arbetslösheten skulle vara lägre än i andra länder. Men nu böjar S-regeringen alltså tumma även på det målet. Innan valet gjorde man, för att kunna ställa sitt arbetslöshetsmål i utsikt, egna glädjeprognoser om den ekonomiska tillväxten som låg högre än andra initierade bedömares. Nu när valet är avklarat överger man sina tidigare valfläsksprognoser och lägger sig i nivå med de bedömare man valde att inte lyssna på före valet.

Läs mer »

Share

Fortsatt stort stöd för SD inom Byggnads

sd blåsippa ny pilOPINIONSUNDERSÖKNING För knappt ett år sedan utförde LO en undersökning bland medlemmarna i de olika förbunden för att ta reda på hur stort stödet är för Sverigedemokraterna. Det visade sig att SD i vissa fack, exempelvis Byggnads, åtnjuter var fjärde medlems förtroende. Detta oroade förstås den uttalat SD-fientliga ledningen i Byggnads, som nu därför låtit Sifo göra en ny undersökning om SD-sympatierna i förbundet.

Någon tröst står dock inte att finna i denna. Förbundsledningen tycks inte ha fått utdelning på det “informationsarbete” man tillsammans med aktörer som Expo lade ned inför de två valen 2014 på att få medlemmarna att inte rösta på SD. Stödet för Sverigedemokraterna är oförändrat högt och ligger kvar på runt 25 procent.

Läs mer »

Share

Örebro kommun gav IS-terrorister jobb

IS, Islamiska Staten, Isis

ISLAM I SVERIGE Efter att kommunalrådet Rasmus Persson (C) i Örebro nyligen gick ut och föreslog att återvändande terrorister som stridit med Islamiska Staten ska ges jobb och terapi, menade många att gränsen för den svenska naiviteten nu var nådd. Nu visar det sig att Örebro redan gjort verklighet av de starkt kritiserade planerna.

Enligt SVT Tvärsnytt har redan ett flertal “örebroare”, som stridit med Islamiska Staten, getts praktikjobb av kommunen – något Thomas Gustafsson, chef för Partnerskap Örebro, bekräftar.

Läs mer »

Share

Återvändande jihadterrorister ska ges jobb och terapi

Magnus Ranstorp tweet

Terrorforskaren Magnus Ranstorp ser inget konstigt i att återvändande jihadterrorister belönas med jobb och samtalsterapi för sina traumatiska upplevelser.

ABSURDISTAN Som Avpixlat tidigare berättat är rekryteringen av jihadkrigare till Syrien och Irak omfattande i den invandrardominerade stadsdelen Vivalla i Örebro. Nyligen rapporterades att två av dessa utresta terrorister dött “hjälte- och martyrdöden”. En del överlever dock och återvänder efter en tids mördande och etnisk rensning till Sverige. Nu vill Örebro kommun erbjuda återvändarna jobb och samtalsterapi för sina jobbiga upplevelser. Initiativet hyllas av terroristforskaren Magnus Ranstorp. “Absurt” anser svensken på gatan i Örebro och undrar vad terroristernas offer tycker om detta.

Kommunalrådet Rasmus Persson (C) är en av initiativtagarna i Örebros kommunledning som öppnat sitt hjärta för de återvändande massmördarna och tycker att man bör belöna dem med extra hjälp med att komma i jobb för att minska deras känsla av utanförskap, som man menar är orsaken till att så många ger sig iväg för att storskaligt döda “otrogna” i Syrien och Irak (nej, islam har såklart inget med saken att göra). De föreslås även erbjudas psykologhjälp för sina traumatiska upplevelser.

Läs mer »

Share

Bemanningsföretag var fasad för handel med arbetstillstånd

polis migrationsverketARBETSKRAFTSINVANDRINGFUSKET Bakom en fasad av att vara ett bemanningsföretag har den verkliga affärsidén för Respons Jobb & Utbildningscenter AB i Uppsala varit att sälja arbetstillstånd till utomvästliga ekonomiska migranter som vill komma till Sverige men som av olika skäl inte lyckats ta sig hit via det svenska asylsystemet.

Ända sedan den tidigare Alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet drev igenom en avreglering av arbetskraftsinvandringen har rapporterna om missbruk duggat tätt. Den genomgående trenden har varit att företag i Sverige, ofta invandrarägda sådana, har skaffat sig konkurrensfördelar och inkomster genom att ta hit billig eller oavlönad arbetskraft som man rekryterat bland de hundratals miljoner människor utanför Europa som av ekonomiska skäl vill hit.

Läs mer »

Share

Mångmiljardrullning i svenskfientliga lönesubventioner

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

ARBETSMARKNADSHAVERIET Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan svenskar och asylrelaterade invandrare är enorm. Medan arbetslösheten bland svenskar mitt i livet är relativt låg är den i vissa invandrargrupper skyhög. Om inte staten pumpade in flera tiotals miljarder varje år i anställningssubventioner skulle skillnaderna vara ännu större. Samtidigt fortsätter massimporten av arbetslösa att öka för varje år.

Runt 175.000 personer i privat sektor får idag halva lönen eller mer betald med skattepengar. Bland dessa är asylrelaterade första och andra generationens invandrare kraftigt överrepresenterade, nyanlända som saknar utbildning och andra generationens invandrare som inte brytt sig om att gå ut skolan med godkända betyg. Dömda kriminella som ska slussas ut i samhället utgör en annan stor grupp och även inom denna är asylrelaterade invandrare numera kraftigt överrepresenterade.

Läs mer »

Share

Ny muslimsk handskakningskontrovers

handskaksvägran koranenKVINNOFOBI En ny muslimsk handskakningskontrovers har seglat upp, denna gång i Eslöv där en man som vägrat skaka hand med kvinnor blivit av med jobbet och nu vänt sig till DO som ska utreda företaget ifråga.

Mannen ifråga arbetade på ett bemanningsföretag och hyrdes ut till företaget i Eslöv. Enligt anmälan ska han den första dagen ha förklarat att han är muslim och därför inte kan skaka hand med kvinnor. Detta skulle ha föranlett att han ignorerades av kollegorna och inte fick en adekvat introduktion till arbetet.

Läs mer »

Share

Tino Sanandaji i diskussion om invandring och integration

INVANDRING OCH INTEGRATION Kanal Globals diskussionsprogram Miniatyr gästades i slutet av november i år av nationalekonomen Tino Sanandaji. I studion fanns även Almegas Li Jansson från arbetsgivarorganisationen Almega. Samtalet kretsade kring invandring och integration.

Som Avpixlat tidigare rapporterat har Tino Sanandaji slagit rekord i svensk s.k. crowd funding, dvs finansiering från allmänheten, för sitt aviserade projekt att skriva en bok om de senaste decenniernas svenska massinvandring och dess konsekvenser. En mycket efterfrågad bok i en tid då större delen av det svenska politiker- och mediaetablissemanget ägnar sig åt att sprida desinformation och många auktoriteter på området tiger av rädsla för att utpekas som främlingsfientliga och omintetgöra sina akademiska karriärer.

Läs mer »

Share

Starkt negativa attityder till kravlös EU-invandring i flera EU-länder

euEU:S FRIA RÖRLIGHET En färsk opinionsundersökning från YouGov visar att det finns ett starkt motstånd i många EU-länder – även i Sverige – mot den fria rörligheten om denna inte är tydligt villkorad med skyldigheter.

YouGov har undersökt attityder till fri EU-invandring hos medborgarna i sju EU-länder – Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Åsikterna skiljer sig rätt markant åt mellan länderna.

Läs mer »

Share

Nalle tar strid för svenska transportbranschen

EU Till skillnad från de flesta övriga EU-parlamentsledamöterna kommer SD:s Peter “Nalle” Lundgren direkt från yrkeslivet som chaufför, en bransch som drabbats hårt av EU:s regelverk och där alltfler seriösa företag får bomma igen då lönedumpningen med chaufförer från Östeuropa håller på att ta över totalt.

Share

Fortsatt hög arbetslöshet pga ökande asylinvandring

Foto: Lennart Perlenhem

Foto: Lennart Perlenhem

MASSINVANDRING OCH MASSARBETSLÖSHET I en färsk rapport från Arbetsförmedlingen prognostiseras fortsatt hög arbetslöshet under de kommande åren. Den huvudsakliga orsaken till att arbetslösheten inte minskar anges vara Sveriges exceptionellt höga asyl- och anhöriginvandring.

Arbetsförmedlingen uppger att det under de närmaste två åren kommer att skapas drygt 100.000 nya jobb. Man förutspår en minskning av arbetslösheten från dagens 8,0 procent till 7,9 procent nästa år. Det handlar alltså om en promille. Under 2016 tror Arbetsförmedlingen att arbeslösheten kommer att gå ned med ytterligare tre promille, till 7,7 procent.

Läs mer »

Share

Väldiga integrationsproblem bland utomvästliga invandrare

Foto: Per Palmkvist Knudsen

Foto: Per Palmkvist Knudsen

INTEGRATIONSHAVERIET / DANMARK Skyhöga nivåer av arbetslöshet och socialbidragsberoende, väldig överrepresentation i kriminalitet, och skolresultat som ligger långt under riksgenomsnittet. Dessa är några av de drag som präglar flera av de stora, utomvästliga invandrargrupperna i Danmark. Detta kan utläsas av en nyligen publicerad rapport från Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik är den danska motsvarigheten till svenska Statistiska Centralbyrån. På onsdagen publicerade Danmarks Statistik rapporten “Invandrare i Danmark 2014″, med aktuell statistik som belyser hur olika invandrargrupper klarar sig i det danska samhället.

Läs mer »

Share

“Ingen bryr sig om EU-regler då det verkligen gäller”

EU / ARBETSMARKNAD Peter “Nalle” Lundgren i EU-parlamentet på onsdagen om snedvriden konkurrens på arbetsmarknaden och hur EU:s lagstiftning gör livet surt för europeiska företag.

Share

Fackbas hyllar avsked på oskälig grund

Bengtsson Birro sparken tweet

DEN URSPÅRADE FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Avpixlat har vid flertalet tillfällen fått anledning att granska Hotell & Restaruangfackets distriktsordförande Jenny Bengtsson för hennes minst sagt anmärkningsvärda utspel. Nu är det dags igen. I en tweet hyllar Bengtsson tidningen Expressen för att man gett krönikören Marcus Birro sparken därför att denne kritiserat sin arbetsgivare för bristande uppställning och lojalitet när Birro utsattes för mordhot i samband med att han redovisat fakta om islam och terrorism.

Det fanns en tid då facket stod upp mot oskäliga uppsägningar grundande på att arbetstagare uttryckt åsikter eller organiserat sig politiskt/fackligt. Idag kastar fackförbunden själva ut personer som uttrycker sina Sverigevänliga sympatier och organiserar sig politiskt för ett bättre Sverige. Ovanpå detta går nu alltså en profilerad fackordförande ett steg längre genom att gå ut och hylla oskäliga uppsägningar grundande på att en anställd uttryckt åsikter – eller snarare endast konstaterat fakta.

Läs mer »

Share

Massinvandringen lamslår Arbetsförmedlingen


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

MYNDIGHET I FRITT FALL I augusti flaggade Arbetsförmedlingen för att man inte klarar av det hela tiden ökade inflödet av invandrare, vilket myndigheten larmade om åter igen för några dagar sen.

2010 tog Arbetsförmedlingen över ansvaret för att få ut nyanlända i arbete, och då antalet invandrare ökar dramatiskt räcker inte de budgeterade pengarna. Nyligen larmade Arbetsförmedlingen igen om att personalen dignar under arbetsbördan massinvandringen utgör, vilket leder till stress och fler sjukskrivningar. Framtidsbilden bedömdes som ohållbar och en översyn av lagstiftning och regelverk efterfrågades.

Läs mer »

Share

Asylmottagningen sänker Sävsjös ekonomi

pengarMASSINVANDRINGEN / ASYLHAVERIET Allt fler svenska kommuner får svåra ekonomiska problem till följd av den ansvarslösa massinvandringspolitiken. Den senast drabbade orten är småländska Sävsjö, där en kombination av hög asylmottagning och allt fler arbetslösa socialbidragstagare fått de kommunala utgifterna att skjuta i höjden.

Socialförvaltningen i Sävsjö kommun beräknas, enligt en aktuell delårsrapport, gå back med 1,8 miljoner kronor. Detta uppges bero på ökade kostnader för socialbidrag, hemtjänst och stöd till funktionshindrade. Man kan dock tycka att en kommun bör ha viss förmåga att förutse denna typ av utgifter, och att exempelvis ett ökat antal socialbidragstagare eller äldre i behov av hemtjänst inte borde komma som en ren överraskning. Boven i dramat visar sig, föga oväntat, vara den väldiga asylinvandringen.

Läs mer »

Share

Väletablerad debattör klär av “glesbygdsargumentet”

Thomas Gür

Thomas Gür

SVERIGE / INVANDRINGSDEBATT Ett av de argument som ibland framförs för att försvara den okontrollerade massinvandringen är att den svenska glesbygden behöver invandrare för att förhindra avfolkning. I en aktuell debattartikel i Dagens Samhälle sågar Thomas Gür, bland annat känd som ledarskribent på Svenska Dagbladet, denna argumentation jämns med fotknölarna.

Representanter för tankesmedjan Fores har nyligen hävdat att Sverige årligen måste ta emot tiotusentals svårintegrerade asyl- och anhöriginvandrare från Mellanöstern och Afrika, eftersom dessa ska rädda den svenska glesbygden från avfolkning. Liknande argument har tidigare framförts av andra massinvandrings- och multikulti-vurmande debattörer.

Läs mer »

Share

Lankes huvudmisstänkt i norsk människohandelshärva

Bergens tingsrätt

Bergens tingsrätt. Foto: David40226543, Wikimedia Commons

NORGE / MÄNNISKOHANDEL Norsk polis har avslöjat en omfattande härva av misstänkt människohandel i Bergen. En man från Sri Lanka tros ha varit drivande i brottsligheten. Han ska, enligt norsk media, ha uppehållit sig olagligt i Norge sedan 1997, men har trots avsaknad av uppehållstillstånd kunnat driva flera företag.

På torsdagen genomförde norsk polis ett större tillslag mot en städfirma i Bergen. Totalt greps ett 15-tal personer. Två eller tre av de gripna misstänks för människohandel, eftersom de tros ha organiserat verksamheten. De övriga gripna är personer som arbetat för städfirman. Städarna har i huvudsak varit asylsökande eller personer som vistats olagligt i Norge, de flesta av dem med afrikanskt ursprung.

Läs mer »

Share

Journalistförbundet åsiktsvillkorar medlemskap

Tystad av Journlistförbundet2DEN SMALA ÅSIKTSKORRIDOREN Som Avpixlat tidigare uppmärksammat lämnades en motion in till Journalistförbundets kongress om att bara journalister med “rätt” åsikter borde få vara medlemmar i förbundet. På kongressen bifölls ett förslag i linje med denna motion om att skriva in en gummiparagraf om “alla människors lika värde” i stadgarna som kan användas för att utesluta den journalist som skriver “fel” saker.

Liknande paragrafer som den Journalistförbundet nu implementerar finns i andra fackförbund och missbrukas där frikostigt för att utesluta personer med Sverigevänliga åsikter. Detta är allvarligt och skulle om det rörde sig om någon annan politisk grupp sannolikt vara otänkbart, betraktas som ett brott mot den fackliga organisationsrätt som är inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, samtidigt som varje enskilt fall skulle ha förts upp på Amnesty Internationals bevakningslista och rönt kritik från organisationer som Human Rights Watch. Sverigevänner omfattas emellertid, genom ett undantag i rådande överordnad politisk doktrin, inte av principen om alla människors lika värde.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld