Det fackliga SD-hatet når nya lågvattenmärken

Jenny Bengtsson ger SD fingret 2

DET SD-FIENTLIGA FACKET Avpixlat har vid flera tillfällen tidigare uppmärksammat den utbredda SD-fientligheten inom fackföreningsrörelsens ledarskikt. En av de fackliga företrädare som utmärkt sig som allra mest SD-hatisk är Hotell- och restaurangfackets ordförande, vänsterpartisten Jenny Bengtsson. Hon arbetar hårt för att behålla mästartiteln.

Bengtsson är en av de mest uttalade förespråkarna för diskriminering av Sverigedemokrater och att dessa inte bör ha samma fackliga rättigheter och skydd som andra medborgare. Hon har också sagt att hon tycker att skyddsombuden på restaurangerna bör stoppa arbetet om en Sverigedemokrat kommer in som gäst och vill äta eller dricka. Bengtsson vägrar också att samtala om dessa uttalanden med “några jävla SD-are” som hon så vackert formulerat det.

Läs mer »

Share

Debatt om problemet med tilltagande SD-fientlighet i fackförbunden


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

DET SD-FIENTLIGA FACKET I klippet ovan från SVT Gomorron Sverige diskuterar den liberala debattören Alice Teodorescu problemet med den tilltagande SD-fientligheten inom fackförbunden med den uttalat SD-fientliga Aftonbladet-skribenten Jonna Sima.

Efter Dagens Nyheters granskning för några dagar sedan av hur SD-fientligheten breder ut sig inom LO, TCO och Saco och tar sig uttryck i hets, hat och diskriminering, har ämnet debatterats flitigt. Är det rätt att frånta Sverigedemokrater de rättigheter som alla andra fackmedlemmar har eller inte, har varit kärnfrågan.

Läs mer »

Share

Landsting och kommuner får nobba politiker

POLITIK & ARBETE Enligt en ny juridisk vägledning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram i kölvattnet av SD-ledaren Jimmie Åkessons uppmärksammade arbetsplatsbesök, ges landsting och kommuner rätt att neka politiker tillträde till exempel sjukhus ifall patienterna av någon anledning skulle uppleva ett obehag i samband med detta.

Enligt Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist på SKL, finns ingen ovillkorlig rätt för politiker att besöka arbetsplatser. Det är upp till varje arbetsgivare att fatta det beslutet, där många faktorer ska vägas in, menar han.

Läs mer »

Share

DN kritiserar fackföreningarnas SD-mobbning

DEN FACKLIGA SD-FIENTLIGHETEN Som Avpixlat rapporterade om på måndagen bedriver ett stort antal fackförbund, framför allt inom LO men även inom TCO och Saco, klappjakt på åsiktsdissidenter, dvs den ständigt växande andel av medlemmarna som sympatiserar med Sverigedemokraterna. I många fackförbund är det inte tillåtet att inneha förtroendeuppdrag om man samtidigt är aktiv inom SD. I ett antal förbund blir man t o m utesluten. Dagens Nyheter har gjort en kartläggning av hur det ser ut och på tisdagen kritiserar samma tidning på ledarplats fackförbundens repressiva agerande.

en signerad ledare menar Susanna Birgersson att facken uppträder som om de vore små riksdagspartier. Birgersson påpekar att SD är ett legitimt, demokratiskt parti som är representerade i Sveriges riksdag, samt att fackföreningarnas roll inte bör vara att agera som åsiktspoliser. Många av de fackförbund som fråntar Sverigedemokrater förtroendeuppdrag eller t o m utesluter dem, gör detta med hänvisning till fraser om alla människors lika värde. Birgersson menar att facken genom sitt agerande inte själva lever upp till den högtidliga maximen eller ens grundläggande demokratiska principer:

Läs mer »

Share

EU-migranter har tagit jobbet från 1 miljon britter

Patrick O’Flynn (UKIP)

“Vi måste lämna EU och återta kontrollen över Storbritanniens gränser”, säger Patrick O’Flynn (UKIP).

STORBRITANNIEN / INVANDRING En färsk studie i Storbritannien visar att runt 1 miljon britter inom framför allt den lågkvalificerade tjänstesektorn har förlorat sina jobb till migranter från EU:s lågutvecklade länder. Dessa migrantgrupper har dessutom inneburit en hård belastning på Storbritanniens offentligfinansierade ekonomiska trygghetssystem genom s.k. social turism. En lose-lose situation således för britterna.

De infödda britterna är förlorarna på arbetsmarknaden för lågkvalificerade jobb. Under de senaste 15 åren har andelen britter som arbetar i denna sektor minskat med en miljon medan en motsvarande ökning har skett för personer från lågutvecklade EU-länder. Det visar en studie som det brittiska inrikesministeriet publicerade på tisdagen.

Merparten av de britter som ersatts med EU-migranter har inte gjort en utbildnings- och klassresa till mer kvalificerade jobb utan tvingats ut i arbetslöshet. Det stora överutbudet av lågkvalificerad arbetskraft har också inneburit ett tryck nedåt på lönerna så att redan tidigare dåligt betalda jobb nu betalas ännu sämre.

Läs mer »

Share

Företagspolicy gav 80 000 via DO


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

SNABBA CASH 16-årige Hussein Radhi nekades praktik på ett företag som lyder under amerikanskt regelverk då han är född i Irak. Diskriminering, hävdade DO som nu sett till att Radhi tilldelats 80 000 kronor.

Hos GKN Aerospace, före detta Volvo Aero, gör gymnasieeleverna på GKN-programmet i Trollhättan en stor del av sin praktik, skriver SVT. En av dessa var Radhi, som dock nekades fortsätta praktiken en bit in på höstterminen.

Läs mer »

Share

Invasion av EU-migranter och EU-asylanter leder till löndeumpning


Videoklipp från SVT. Inslaget återges här med av SVT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ÖPPNA GRÄNSER Invasionen av EU- och tredjelandsmedborgare eskalerar kraftigt i flera svenska städer, däribland Stockholm och Uppsala. När det gäller EU-medborgarna handlar det främst om rumänska tiggare. Tredjelandsmedborgare är asylsökande och anhöriga till asylsökande, de flesta från Nordafrika, som fått uppehållstillstånd i något annat EU-land än Sverige men som har hört ryktet om bidragsparadiset i norr och därför tagit sig hit i stället för att stanna i första asylland.

Gemensamt för dessa är att de när de kommer till Sverige inte har ordnat med något som helst när det gäller försörjning, boende osv. De söker sig därför till de härbärgen och matutskänkningsställen som drivs av frivilliga hjälporganisationer som Stadsmissionen. Dessa utländska grupper har nu så gott som helt trängt ut svenska uteliggare och avsigkomna från hjälplokalerna som i stället antagit karaktären av flyktingförläggningar.

Läs mer »

Share

Förvaltningsrätten: EU-tiggare har rätt till socialbidrag

Alla rumänska tiggare kan efter ett domstolsutslag vara berättigade till svenskt socialbidrag.

SOCIAL TURISM EU-tiggare från Rumänien har rätt till svenskt socialbidrag. Det är beskedet i en färsk dom från Förvaltningsrätten.

Paret Adrian Otelea och Maria Rosata reste från sitt hemland Rumänien till Lund i Sverige för att tigga. Väl här tipsade någon dem om att de kunde skriva in sig som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen och sedan söka socialbidrag. Lunds kommun avslog dock ansökan som det försök till social turism och snyltande på svenska skattebetalares pengar det är.

Paret lyckades dock få en handläggare på Arbetsförmedlingen att falskt intyga att de har goda chanser att få jobb i Sverige, trots att de inte kan ett ord svenska, trots att de helt saknar utbildning, trots att de enligt egen utsago sökt över 50 jobb utan att kallas till någon anställningsintervju, trots att Sverige har massarbetslöshet och konkurrensen om de lediga jobben är stenhård, även för dem som talar svenska och har utbildning. Med hjälp av detta papper och benägen assistans från någon kunde paret författa ett överklagande av kommunens beslut till Förvaltningsrätten.

Läs mer »

Share

Muslimer kränkta av hygienregler

Foto: Bjoertvedt / Wikimedia Commons

Foto: Bjoertvedt / Wikimedia Commons

MÅNGKULTURELLA PROBLEM Listan över de problem som decennier av ansvarslös invandringspolitik cementerat in i det svenska samhället växer nästan dagligen. I Malmö känner sig en blivande tandhygienist respektive en tandläkare, båda muslimer, kränkta av hygienkraven som stipulerar att de måste använda kortärmade skjortor.

I Malmö känner sig en blivande tandhygienist respektive en tandläkare, båda muslimer, kränkta av hygienkraven som stipulerar att de måste använda kortärmade skjortor.
Kaothar Alfredji och Tuka Khalil är båda 21 år gamla tjejer. Alfredji har precis fullgjort sina utbildning till tandhygienist, medan Khalil har två år kvar på tandläkarutbildningen på Malmö högskola, skriver Sydsvenskan. Istället för att nu försöka bege sig ut i arbetslivet, respektive slutföra de två sista åren, anmäler Alfredji skolan till DO.

Läs mer »

Share

Kanada planerar att eliminera okvalificerad arbetskraftsinvandring 2016

kanadaKANADA / INVANDRING Som Avpixlat rapporterat vid ett flertal tillfällen så är Kanada i färd med att kontinuerligt strama åt invandringen till landet, framförallt anhöriginvandring och invandring av okvalificerad arbetskraft. Efter den stora skandalen i samband med att framförallt restauranger anställt utländsk arbetskraft på visum istället för inhemsk kanadensisk arbetskraft har nu Kanada helt omstrukturerat programmet. Planerna är att inte bara strama åt programmet utan även att helt eliminera visumprogrammet för okvalificerad arbetskraftsinvandring till Kanada redan år 2016.

Under premiärminister Stephen Harper, som tillträdde 2006, och i de senaste valet 2011 fick 40% av folkets röster har Kanada fastslagit en “Kanada först”-politik som går ut på att alla politiska beslut ska gynna Kanada och kanadensare först och främst, även invandringspolitiken. Det nya åtstramade arbetskraftsinvandringsprogrammet för okvalificerad arbetskraft är ett bevis på detta. Arbetsmarknadsminister Jason Kenney meddelar nu att landet funderar på att helt eliminera arbetsvisum för okvalificerad arbetskraft redan år 2016.

Läs mer »

Share

Kristen kvinna förlorade jobbet efter trakasserier från muslimska kollegor

Mrs Nohad Halawi

Mrs Nohad Halawi

STORBRITANNIEN / ISLAMISERING En kristen kvinna med libanesiskt ursprung hade arbetat 13 år på Londons storflygplats Heathrow, när hon 2011 tvingades sluta. Avskedandet var en följd av att muslimska kollegor anklagat kvinnan för att vara “mot islam”. Nu söker den kristna kvinnan upprättelse, eftersom hon anser sig ha utsatts för religiös diskriminering.

49-åriga Nohad Halawi kommer ursprungligen från Libanon, men har bott i Storbritannien sedan 1977. Hon arbetade i 13 år med att sälja skönhetsprodukter i en taxfree-butik på flygplatsen Heathrow. 2011 råkade en muslimsk kollega höra ett privat samtal som Halawi hade. Den muslimska kollegan uppfattade (felaktigt, enligt Nohad Halawi) att Nohad Halawi sade något kritiskt om islam.

Läs mer »

Share

Skröna att invandrare sätts i arbete efter sju år

Tino Sanandaji

Tino Sanandaji

INVANDRINGSMYTER Ofta talas det om myter som sprids om invandringen, lustigt nog är det inte sällan “de goda” som själva sprider felaktiga rykten för att bättra på sina egna tillkortakommanden.

Exemplen är många. OECD-rapporten, Sandviken-rapporten, Utanförskapets karta m m. Rapporter och siffror som okritiskt sprids av media utan en närmare titt, där det tydligt framgår att de medföljande slutsatserna är fullständigt felaktiga – men så länge de har “rätt” vinkel är det devisen “lägg ut, lägg ut!” som gäller.

Läs mer »

Share

Somalisk förening kräver kommunal jobbsatsning


Videoklipp från GT. Inslaget återges här med av GT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

GÖTEBORG För att förhindra att somaliska ungdomar i Hammarkullen ägnar sig åt kriminalitet under sommarlovet, kräver nu Somaliska föreningen att kommunen ordnar jobb åt dem.

Mustafa Ahmed tillhör föreningen och säger till GT att görs ingenting kan situationen utvecklas till något destruktivt.

Läs mer »

Share

Femdubblat asylmottagande i Knivsta

ASYL I KUBIK Rapporterna duggar nu tätt om hur asylmottagandet ute i kommunerna ökar, ofta genom statligt tvång och mot kommunpolitikers och kommuninvånares vilja men ibland också i lokalpolitiskt naiva förhoppningar om att det ska löna sig för orten. Tidningen UNT rapporterar på tisdagen om att den lilla kommunen Knivsta söder om Uppsala nu skall femdubbla sitt asylmottagande.

Knivsta har hittills varit relativt förskonat från mångkulturens värsta excesser men skall nu alltså öka asylmottagandet från 15 till 72 personer per år. Asylanterna skall bl.a. placeras i de nya bostäder som byggs i kommunen. Troligtvis kommer dessa nu att få gå före i bostadskön medan svenska ungdomar i kommunen som är flygfärdiga från föräldrahemmet får förbereda sig att bo kvar i pojk- eller flickrummet ett tag till.

Läs mer »

Share

Fler asylanter till Mora


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ASYL, ASYL, ASYL… Som Avpixlat tidigare berättat skrivs Migrationsverket prognos upp beträffande antalet förväntade asylanter till Sverige under året – från cirka 60 000 till cirka 80 000, samtidigt som nya friska skattemiljarder pumpas in i mottagandet. En kommun som hittills klarat sig relativt lindrigt undan är Mora i Dalarna. Nu får dock ortens masar och kullor förbereda sig på en mer mångkulturell framtid, då asylmottagandet till orten skall öka rejält.

Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bengt-Åke Rehn, säger visserligen att att det kommer “fresta på” – bl.a. saknas det bostäder – men sådana ska man nu bygga. Det saknas även skolplatser, SFI-platser, praktikplatser och annat, men när det gäller hela världens rätt att bosätta sig i Sverige och bli försörjda av svenska skattebetalare, finns i motsats till alla andra budgetområden ingen övre gräns för vad det får kosta.

Share

Kanada skapar expressvisum för kvalificerad utländsk arbetskraft

kanadaKANADA / INVANDRING Samtidigt som Kanada kraftigt stramar åt invandring för individer som saknar utbildning och specialkunskaper, skapar landet ett helt nytt specialvisum för utlänningar med just utbildning och/eller specialkunskaper. Detta visum är ett s.k. “expressvisum” och utländsk arbetskraft som kvalificerar sig ska handläggas snabbt. Detta visum leder även snabbt till permanent uppehållstillstånd i Kanada.

Avpixlat har nyligen rapporterat att Kanada kraftigt stramat åt arbetskraftsvisumprogrammet för okvalificerad arbetskraft, dvs. arbetskraft som saknar utbildning och specialkunskaper. Samtidigt gör landet det rakt motsatta för kvalificerad arbetskraft, dvs. arbetskraft som är högutbildad och/eller besitter specialkunskaper.

Läs mer »

Share

Kanada lanserar nytt strikt program för arbetsvisum

Foto: Nikki / Wikimedia Commons

Foto: Nikki / Wikimedia Commons

KANADA / INVANDRING Som Avpixlat rapporterat tidigare, har Kanada genomgått en nationell skandal kring temporär utländsk arbetskraft. Företag, framförallt inom restaurangbranschen, har anställt utländsk arbetskraft istället för kanadensare. Detta gjorde att arbetsmarknadsministern Jason Kenney stoppade all utländsk arbetskraft inom programmet och tillsammans med migrationsministern Chris Alexander omstrukturerade hela programmet. Resultatet blev ett mycket striktare system för arbetsvisum som värnar om och prioriterar inhemsk kanadensisk arbetskraft.

CBC rapporterar att det nya visumprogrammet har flera restriktioner som tidigare inte funnits. Detta för att försvåra anställning av utländsk arbetskraft och istället mer eller mindre tvinga företag att leta arbetskraft inom Kanada innan utländsk arbetskraft blir aktuell.

Läs mer »

Share

Öronmärkta sommarjobb för “ensamkommande”


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

SVENSKDISKRIMINERING “Vi och dom” är aja baja brukar det heta, men i vissa fall går det tydligen bra – som då Solna kommun i Stockholm beslutat att öronmärka 60 sommarjobb åt så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Syftet med att beröva svenska ungdomar 60 sommarjobbsplatser sägs vara att öka chanserna till en bättre integration, rapporterar Sveriges Radio.

Läs mer »

Share

Jobben försvinner – massinvandringen fortsätter

ARBETSMARKNAD Senast för några dagar sen använde migrationsminister Tobias Billström (M) den gamla klassikern att Sverige och Europa behöver massinvandring för att säkra välfärden då befolkningen åldras. Men många av jobben människor pensioneras från försvinner samtidigt, för att ersättas av tekniska lösningar.

Arbetskraftsbrist, varnade Billström för. Istället för att omskola det befintliga arbetskraftsutbudet, bland annat med tusentals ungdomar som inte vill något hellre, fortsätter alltså regeringen Reinfeldt massimporten av arbetslösa och bidragstagare.

Läs mer »

Share

Billström vill öka arbetskraftsinvandringen

Tobias Billström

Foto: Avpixlat

ARBETSMARKNAD Migrationsminister Tobias Billström (M) skrev i torsdags en debattartikel i Göteborgs-Posten om arbetskraftsinvandringen, vilken han vill använda för att lösa arbetskraftsbristen inom vissa yrken.

Istället för att satsa på att sätta de tusentals arbetslösa, varav många är unga, i arbete genom att erbjuda någon form av omskolning, vill Billström alltså försöka göra Sverige mer attraktivt för arbetskraft.

Samtidigt har Billströms regering stått bakom en politik som gjort Sverige mer eller mindre ökänt i utlandet – ett land som numera beskrivs som världens våldtäktshuvudstad och islamiserat genusinferno lär knappast locka hit världens spetskompetens. Dessa söker sig hellre till Kanada och dylikt.

Läs mer »

Share
Älgstallet
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld