Ännu en Sverigedemokrat kastas ut ur facket

Sammy Augustsson utesluts ur Transport

DET ANTIDEMOKRATISKA FACKET Samtidigt som undersökningar visar att Sverigedemokraterna håller på att etablera sig som största parti i arbetarkollektivet, fortsätter facket att hindra sina medlemmar från att vara aktivt politiska för Sverigedemokraterna. Ett av dem mest aggressivt antidemokratiska fackförbunden är Transportarbetareförbundet som bedriver systematiska politiska utrensningar mot oliktänkande. Den senast drabbande är lastbilschauffören Sammy Augustsson från Nybro som nu slängs ut ur facket därför att han engagerat sig politiskt för SD.

Sammy Augustsson sitter sedan valet förra året i kommunstyrelsen i Nybro kommun för Sverigedemokraterna och är upprörd över hur han behandlas av det fackförbund som ska tillvarata hans och andra arbetares intressen på arbetsmarknaden men i stället bedriver hetsjakt på oliktänkande:

– Jag anser att arbetsrätten gäller för alla oavsett vilken politisk syn man har. Att utesluta enskilda medlemmar för deras politiska åskådningar är inget som hör hemma i Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Näst intill obefintlig tro på regeringens jobbpolitik

Foto: Trausti Evans

Foto: Trausti Evans

ARBETSMARKNAD Den rekordsvaga rödgröna regeringen Löfven sätter nya bottenrekord på löpande band, efter att ha inlett mandatperioden med att bryta i princip varenda löfte man gett inför valet 2014. Nu visar en ny mätning att tron på regeringens jobbpolitik är närmast obefintlig.

EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 samtidigt som massinvandringen sätter nya rekord och Sverige har den minsta andelen okvalificerade jobb i OECD – en ekvation som dömdes ut tämligen omgående av diverse experter på området.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nya och välbehövliga perspektiv i integrationsdebatten

Foto: Tage Olsin

Foto: Tage Olsin

INTEGRATION Handlar “integration” verkligen bara om att invandrare ska få jobb? Hur stort ansvar har invandraren själv för att bli “integrerad”? Och varför lyckas vissa invandrargrupper generellt sett mycket bättre än andra? I ett aktuellt ledarstick diskuterar Göteborgs-Postens Adam Cwejman dessa frågor ur perspektiv som i allmänhet inte brukar tas upp i politiskt korrekt, svensk mainstream-media.

Sedan Alice Teodorescu tillsattes som redaktör har GP:s ledar- och debattsidor höjt sig åtskilliga nivåer. Plötsligt kan man som läsare finna intressanta analyser och resonemang, långt ifrån den trötta, fega och förutsägbara politiska korrekthet som präglar ledartexterna på de flesta andra större svenska dagstidningar. I en ledartext som publicerades på måndagen tog Adam Cwejman upp integrationsproblematiken ur perspektiv som i allmänhet brukar vara bannlysta från svensk mainstream-media.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fakta om romer, del 7: Arbete och arbetsmarknad

fakta_om_romerFAKTA OM ROMER De sjunde avsnittet i Avpixlats stora artikelserie om den romska folkgruppen handlar om arbete och arbetsmarknad. Det mesta tyder på att romerna i Sverige i stort sett var självförsörjande från deras ankomst på 1500-talet tills de blev fast bosatta på 1960-talet. Även om det inte fanns något överflöd hade de oftast så de klarade sig. Varje stam har haft sitt specifika försörjningssätt. Därmed har personens yrke och inkomstmöjligheter berott på vilken stam personen tillhörde.

Historiskt sett försörjde de flesta sig på att tillverka saker, bedriva handel eller erbjuda den bosatta befolkningen olika tjänster. För att hitta nya marknader var de tvungna att ständigt flytta vidare. Samtidigt som de förbjöds att vistas för länge på samma plats. Det var viktigt för romerna att klara sig själva och inte ligga samhället till last. De visste att om de misskötte sig så kom statens representanter och omhändertog deras barn.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kanada uppmuntrar högutbildad invandring

Kanada flagga

Foto: Pmx, Wikimedia Commons

KANADA / MIGRATION Kanada har de senaste åren kraftigt stramat åt flyktingpolitiken, asyl- och familjerelaterad invandring eftersom dessa visar sig belasta Kanada mer än den berikar. Istället uppmuntrar Kanada nu officiellt högutbildad invandring.

Samtidigt som Kanada, liksom andra västländer, drar åt svångremmen för flyktingar och satsar sin hjälp på plats uppmuntrar staten och provinserna i landet att högutbildade ska ansöka om invandringsvisum till landet. Mindre än fem procent av Kanadas invandring är asylrelaterad från tredje världen. Den stora majoriteten består av högutbildad arbetskraft och individer med specialkunskaper.

Läs mer »

FacebookTwitter

Instegsjobb ännu en fuskbransch och integrationspolitisk flopp

Foto: Albin Olsson / Wikimedia Commons

Foto: Albin Olsson / Wikimedia Commons

FIASKO Listan över alliansregeringens otaliga kostsamma satsningar på nya integrationsprojekt, som samtliga floppat, fick precis ännu ett tillskott – instegsjobben.

De flesta minns exempelvis Erik Ullenhags “största integrationsreform på 25 år” och det massiva fusket med arbetstillstånd. Nu gäller det alltså instegsjobben som är ett lönebidrag som infördes av regeringen Reinfeldt.

Läs mer »

FacebookTwitter

USA följer inte Sveriges exempel hur vården ska räddas

Sverige USA flagga

USA / MIGRATION Precis som i Sverige saknas det vårdgivare i USA av olika slag. Till skillnad från Sverige satsar dock USA inte på att muslimska män och somalier ska rädda vården. Istället kompletterar USA vårdbehovet genom några hundratals arbetstillstånd avsatta för enbart filippinska vårdgivare eftersom filippinska vårdgivare anses vara betydligt skickligare i yrket och bättre på att kommunicera än vårdgivare från till exempel Afrika och Mellanöstern.

Invandring av vårdgivare från Kanada är vanligt i USA för att möta det amerikanska vårdbehovet, liksom Norge anställer många svenska vårdgivare. Kanada har under en tid haft ett lyckat visumprogram för filippinska vårdgivare för att komplettera vårdbehovet i Kanada då det visar sig att dessa är mycket lätta att integrera i Kanada, utöver att vara mycket skickliga vårdgivare och duktiga på engelska. USA går nu liknande väg.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ingen massanställning av tiggare som reklamutdelare

tiggare sover på sergels torg i stockholm

FELAKTIG UPPGIFT Häromdagen skrev Avpixlat om ett avtal mellan Föreningen Hem och Svensk Direktreklam för att låta de romskrumänska tiggarna i Sverige få tillträde till alla fastigheter i Stockholm som reklamutdelare. Uppgiften kom från SVT. Det visar sig nu att SVT gjort ett ännu sämre journalistiskt arbete än vanligt och inte brytt sig om att kontrollera uppgiften med Svensk Direktreklam, som nu dementerar att man träffat någon sådan överenskommelse med Föreningen Hem.

Enligt företrädare för Svensk Direktreklam är alla som vistas lagligt i Sverige och har sina arbetstillstånd i ordning välkomna att söka jobb hos företaget och alla jobbsökande bedöms på samma sätt. Någon avtal om en särskild gräddfil för romskrumänska tiggare finns däremot inte, och de tiggare som inte har sina papper i ordning och vistas olagligt i Sverige kan inte komma ifråga för anställning, klargör företaget.

Läs mer »

FacebookTwitter

AF propagerar för fortsatt massinvandring

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

AF-PROPAGANDA Arbetsförmedlingens generaldirektör, Mikael Sjöberg, hävdar på oklara grunder att Sverige kommer att behöva en hög nettoinvandring de närmaste åren för att tillgodose arbetsmarknadens behov.

Samtidigt prognostiseras den svenska massarbetslösheten av AF endast minska med några tiondels procent under motsvarande period. Runt 50.000 jobb beräknar AF (optimistiskt) kommer att skapas per år. Det ska ställas mot att det till Sverige kommer att anlända runt 100.000 invandrare per år och att det idag i Sverige redan finns ca 750.000 arbetslösa. Dessutom ökar den grupp som står längst från arbetsmarknaden kraftigt och kommer inom något år att utgöra 75 procent av alla inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Sjöbergs uttalande står således i strid med centrala arbetsmarknadsfakta.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ytterligare ett migrationspolitiskt fiasko

Migrationsverket 943993INVANDRING / ARBETSMARKNAD Av drygt 25 000 asylsökande som under 2014 av Migrationsverket beviljades tillfälliga arbetstillstånd, har bara 447 skaffat ett jobb – en av 60.

De beviljade tillfälliga arbetstillstånden är undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Sedan 1992 har asylsökande varit undantagna från detta krav. Tills för fem år sedan gällde detta dock endast de vars fall tog längre tid än fyra månader att pröva.

Läs mer »

FacebookTwitter

Massinvandringslögnerna har satts i system

Migrationsverket med grafMASSINVANDRINGEN Det faller ett “kompetensregn” över Sverige basunerade SVT ut häromdagen och i Aftonbladet hävdar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) att 37 procent av syrierna som kommer till Sverige har en högskoleexamen. Påståenden och siffror som är fullständigt felaktiga om man granskar dem.

Aftonbladet menade nyligen att syrierna som kommer till Sverige har ungefär samma utbildningsnivå som svenska befolkningen, något nationalekonomen Tino Sanandaji rättade och hänvisade till siffror från SCB där det framgår att ca tio procent av nyanlända syrier har eftergymnasial utbildning på minst tre år jämfört med ca 25 procent av svenskarna.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD-Karlsson lovar äta upp anförande om Löfven klarar jobbmål

RIKSDAGEN Under statsministerns frågestund på torsdagen frågade Mattias Karlsson (SD) statsminister Stefan Löfven (S) om regeringens jobbmål om EU:s lägsta arbetslöshet till 2020.

Målet har redan förklarats som närmast dumdristigt av flera experter, bland annat Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, och den fortlöpande massinvandringen hjälper knappast.

Läs mer »

FacebookTwitter

Reglerna kring arbetskraftsinvandring ska ses över

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

ARBETSMARKNAD Systemet med arbetskraftsinvandring är en av många skojarbranscher kopplade till massinvandringen, och denna säger sig regeringen nu vilja se över. Man vill bland annat ge facken mer makt.

I det som förefaller vara ytterligare en skenmanöver från sjuklövern, i ett tafatt försök att stävja Sverigedemokraternas rusning i opinionen, vill arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ta fram förslag på hårdare straff för företag som utnyttjar arbetskraftsinvandrare.

Läs mer »

FacebookTwitter

Allt fler brittiska ungdomar kritiska till massinvandring och islamisering

Ged Grebby, ordförande för brittiska Show Racism the Red Card, gör misstaget att jämställa islamkritik med rasism.

Ged Grebby, ordförande för brittiska Show Racism the Red Card, gör misstaget att jämställa islamkritik med rasism.

STORBRITANNIEN En nyligen publicerad opinionsundersökning indikerar att brittiska skolungdomar i allt högre grad är kritiska till hög invandring och till islams ökande utbredning i landet. I brittisk mainstream-media tolkas opinionssiffrorna som uttryck för ökande “rasism” och “främlingsfientlighet”, men det kan förstås finnas helt andra förklaringar till undersökningsresultaten.

En del Avpixlat-läsare minns nog uppståndelsen kring sociologiprofessorn Mikael Hjerm för något år sedan. Hjerm, som är professor vid Umeå universitet, menade att äldre människor, som vuxit upp i ett mera etniskt homogent samhälle, tenderar att vara mera negativa till invandring och mångkultur. Yngre generationer skulle, enligt Hjerm, vara mera positiva till invandring och mångkultur, eftersom de vuxit upp i ett mera mångkulturellt samhälle.

Läs mer »

FacebookTwitter

Massinvandringen och arbetsmarknaden

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

OMÖJLIG EKVATION Tidigare idag presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) läget på arbetsmarknaden och kungjorde samtidigt att invandrare ska ges ytterligare draghjälp i form av ett så kallat snabbspår. Samtidigt är det just massinvandringen som gör att regeringens chanser att nå sitt mål på Europas lägsta arbetslöshet till 2020 omöjliggörs.

Regeringen Löfven storsatsar på massinvandringen samtidigt som Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet till 2020. Trots en hög arbetslöshet bland ungdomar, där många istället får söka sig till Norge, och invandrare fortsätter importen av arbetslösa.

Läs mer »

FacebookTwitter

Gräddfiler för invandrare på arbetsmarknaden

ARBETSMARKNADEN Regeringen Löfven har tidigare aviserat att invandrare ska ges ytterligare gräddfiler och fördelar på arbetsmarknaden för att få ned den höga arbetslösheten inom denna grupp, något som inga tidigare kostsamma projekt lyckats lösa och som inte lär lösas nu heller.

I morse presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) några av regeringens förslag för att öka sysselsättningen, och här ingår ett tiotal så kallade snabbspår för invandrare som ska vara på plats till 2016.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bottenlågt förtroende för Migrationsverket hos allmänheten


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

FÖRTROENDEKRIS Analysföretaget Nordic Brand har i samarbete med Stockholms universitet utfört en undersökning om svenskarnas förtroende för olika myndigheter. Migrationsverket hamnar i det absoluta bottenskiktet. Det låga förtroendet kan påverka medborgarnas vilja att betala skatt, menar analysföretagets vd Robert Gelmanovski.

Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får bottennoteringar i förtroendeundersökningen. Enligt Gelmanovski beror detta delvis på att det är myndigheter som hanterar de hetaste politiska frågorna just nu – jobben, socialförsäkringen och invandringen. Det är myndigheter som varje år drar enorma mångmiljardbelopp i skattemedel för mottagande, åtgärder och bidrag till invandrare. Enligt Gelmanovski har dessa myndigheter “inte riktigt lyckats nå ut kommunikativt och förklara på vilket sätt de levererar”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Taxinäringen – en nystartssubventionerad bransch i kaos


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

TAXIKAOSET Den svenska taxinäringen domineras idag av invandrare. Den är också ett ständigt sorgebarn för myndigheter och resenärer, med fusk, ockerpriser, förare som saknar behörighet eller har dömts för våldtäkt, överetablering och slagsmål mellan konkurrenter på attraktiva upphämtningsplatser. Det är också en bransch där nästan samtliga anställningar är subventionerade s.k. nystartsjobb där större delen av lönen bekostas av skattebetalarna.

Under 2014 beviljades nystartsbidrag till närmare 2 500 nyanställda taxichaufförer. Det är en kraftig ökning på bara några år. 2009 var siffran 420. Siffrorna kommer från Arbetsmedlingen. Många taxiåkerier anställer bara chaufförer som är berättigade till sådana bidrag. När subventionstiden för dessa anställda löper ut får de sparken och ersätts med andra bidragsberättigade personer.

Läs mer »

FacebookTwitter

Oscar Sjöstedt kommenterar SD:s vårbudgetmotion

INTERVJU I en intervju med SD-TV kommenterar Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt partiets vårbudgetmotion som presenterades vid en presskonferens på tisdagen. SD:s vårbudget har ett tydligt fokus på Sverige som industrination.

Sjöstedt besvarade också frågor kring möjligheterna för förhandlingar med Allianspartierna med anledning av den undersökning som publicerades häromdagen och som visar att en majoritet av Alliansväljarna föredrar samtal med SD framför DÖ-överenskommelsen där Allianspartiernas respektive ledningar lovat lägga sig platt för den rödgröna regeringen i budgetfrågor fram till valet 2018.

Läs mer »

FacebookTwitter

Regeringens gräddfil för invandrare på arbetsmarknaden möter kritik

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

KRITIK Den rödgröna regeringens förslag om så kallade snabbspår för invandrare på arbetsmarknaden kritiseras nu av arbetsgivarna som menar att politikerna skyfflar över ett alltför stort ansvar för invandringsproblemet på dem.

Förslaget handlar om att para ihop nyanlända invandrare med adekvat kompetens med företag som inte får tag på den personal de söker. Sju branscher har hittills svarat att de vill arrangerade dessa snabbspår.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Bli medlem i SD
SD Nacka
Annonsera på Avpixlat
Fakta om romer - artikelserie
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld