Kraftig ökning av antalet bidragspensionärer pga invandring


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

INVANDRINGENS KOSTNADER Andelen bidragspensionärer – dvs personer som inte själva arbetat ihop en pension utan måste få sin pension betald genom det s.k. äldreförsörjningsstödet – ökar kraftigt som en direkt följd av invandringens omfattning och profil. Det handlar om personer som invandrat till Sverige relativt sent i livet eller som invandrat tidigt i livet men aldrig haft ett arbete.

Äldreförsörjningsstödet ger inte den pensionär som får det någon lyxtillvaro men ligger samtidigt inte så långt under den nivå som många svenska fattigpensionärer tvingas acceptera trots att de arbetat ett helt liv. Äldreförsörjningsstödet ligger vid sidan av det ordinarie pensionssystemet och är ett rent bidrag.

Läs mer »

Share

Tino Sanandaji: AMS-rapporten är osammanhängande smörja

Tino Sanandaji

Tino Sanandaji

PROPAGANDA För ett par dagar sen gick Arbetsförmedlingen ut och påstod att Sverige behöver upprätthålla massinvandringen för att kompensera för det sjunkande antalet svenskar och för att kunna bibehålla välfärden. Med tanke på hur illa det ser ut på just arbetsmarknaden för de stora invandrargrupper som kommer nu, och hur det ena dyrbara projektet efter det andra misslyckas kapitalt, lät det väldigt märkligt. Idag dissekerar nationalekonomen Tino Sanandaji Arbetsförmedlingens rapport som han kallar “trams” och “osammanhängande smörja”.

“För att klara välfärdens finansiering behöver vi få hit upp emot 100.000 nya invandrare per år”, påstod Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. “Ifall vi minskar invandringen så minskar vi också våra framtida intäkter”, hette det också.

Läs mer »

Share

Arbetsförmedlingen förordar bibehållen massinvandring

arbetsförmedlingen 410

MASSINVANDRINGEN Trots hög arbetslöshet bland såväl unga som invandrare, och det ena dyrbara projektet efter det andra ämnat till att lösa alla migrationsrelaterade problem kroniskt misslyckas kapitalt, hävdar idag Arbetsförmedlingen att en fortsatt hög massinvandring är nödvändig.

Under de närmaste decenniet hävdar Arbetsförmedlingen att det kommer krävas en fortsatt hög nettoinvandring för att upprätthålla en ökning av sysselsättningen. Ungefär 64 000 personer per år i arbetsför ålder krävs för att ersätta det sjunkande antalet svenskar.

Läs mer »

Share

Vem bör få jobbet – den med rätt hudfärg eller rätt kompetens?


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

NYRASISMEN Ska kön, hudfärg och etnicitet vara avgörande för vem som får jobbet eller bör förtjänst och skicklighet avgöra? Den frågan diskuterades i Nordegren & Epstein i Sveriges Radio P1 den 1 april. Och även om man kan tro det, så är det inte ett aprilskämt att Seher Yilmaz, ledare för Rättviseförmedlingen, anser att rasistiska och könsdiskriminerande urvalskriterier bör användas vid rekrytering på arbetsmarknaden. Det är heller dessvärre inget aprilskämt att Rättviseförmedlingen fått i uppdrag av den rödgröna regeringen att ta fram underlag för utnämning av höga offentliga tjänster på just dessa grunder. Någon som inte håller med Yilmaz och nyrasisterna är den liberale debattören och numera ledarskribenten på Göteborgs-Posten, Adam Cwejman.

Nyrasismen, dvs rasism med omvända förtecken, där mörk hudfärg är mer värd än ljus och invandrare är mer värd än svensk, får ett allt starkare fäste i Sverige. De som framför allt driver denna rasistiska diskurs är militant identitetspolitiska invandrarorganisationer och extremistiska grupper på vänsterkanten. Nyrasismen har också ett starkt fäste inom radikalfeminismen där man sedan tidigare driver en liknande agenda på könsområdet, med den bärande idén att kvinnor ska betraktas som mer värd än män och därför bör ges gräddfiler på bl.a. arbetsmarknaden, till utbildningsplatser, bolagsstyrelser och politiska uppdrag.

Läs mer »

Share

Protektionism och nationalism eller moral och anständighet

EU Peter “Nalle” Lundgren (SD) fortsätter sitt enträgna arbete för att få EU-kolossen att förstå att det är deras eget regelverk som möjliggör myglet på svenska vägar, där de oseriösa företagen och chaufförerna blir allt fler medan de svenska företagen faller en efter en.

Share

Moderaternas integrationsåtgärd: lönedumpning

arbetsförmedlingen 410MASSINVANDRINGEN För att tackla problemen i kölvattnet av massinvandringen föreslår Moderaterna att man ska införa låglönejobb efter tysk modell. Meningarna huruvida detta system verkligen fungerar går dock isär.

Det är Ulf Kristersson, Moderaternas finansministerkandidat, som lägger fram förslaget. I Tyskland påstås systemet framgångsrikt ha pressat ned arbetslösheten.

Läs mer »

Share

SD föreslår belöning för utbildning till bristyrken


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ARBETSMARKNAD Sverigedemokraterna förslår att de studenter som väljer utbildningar till bristyrken ska få en ekonomisk belöning. På så sätt hoppas partiet fylla de luckor som, trots stor arbetslöshet, finns på den svenska arbetsmarknaden.

Från sjuklövern heter det ofta att Sverige måste fortsätta massinvandringen för att specialister saknas. Samtidigt blir tusentals svenska ungdomar tvungna att åka till Norge för att kunna försörja sig.

Läs mer »

Share

Etableringsreformens facit ett gigantiskt fiasko

pengarFIASKO Att även den så kallade etableringsreformen blev ett fiasko har konstaterats otaliga gånger, nu finns dock facit och traditionsenligt är det långt värre än någon kunnat förutspå.

Regeringen Reinfeldt blev något av experter på att ösa miljarder och åter miljarder över nya reformer och satsningar som skulle lösa alla invandringsrelaterade problem, dock med samma kroniska resultat: fiasko.

Läs mer »

Share

Skyddsombud avsatt på grund av SD-engagemang


Videoklipp från DT. Inslaget återges här med av DT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

FACKLIG ANTIDEMOKRATI Fackförbundens klappjakt på Sverigedemokrater fortsätter. Trots 23 år i Spendrups tjänst avsätts nu Fredrik Trygg som skyddsombud på grund av sitt engagemang i Sverigedemokraterna.

Under de senaste fem av de 23 åren på Spendrups i Grängesberg har Trygg även arbetat som skyddsombud, vilket Livsmedelsarbetareförbundets styrelse nu satt stopp för.

Läs mer »

Share

Svidande vidräkning med Alliansens integrationspolitiska naivitet

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

INTEGRATIONSHAVERIET Expressens ledarskribent Anna Dahlberg levererade på lördagen ytterligare en snyting åt den skriande inkompetens som mer än något annat präglat svensk integrationspolitik. Denna gång är det den förra borgerliga Alliansregeringens införande av s.k. etableringslotsar som står i fokus för Dahlbergs kritik. Hon kallar Alliansen för “naiva borgare” och menar att en grupp i samhället står i särskild tacksamhetsskuld till Alliansregeringen – de kriminella. Detta för att den öppnade de svenska välfärdssystemen på vid gavel för fusk och brottslighet.

Som Avpixlat tidigare rapporterat tvingades den nya rödgröna regeringen skrota systemet med etableringslotsar, dvs personer rekryterade på konsultbasis av Arbetsförmedlingen i syfte att få nyanlända invandrare i arbete. Droppen som fick bägaren att rinna över var avslöjandet om att lotsarna, vid sidan av en lång rad andra oegentligheter, börjat rekrytera jihadterrorister åt Islamiska Staten.

Läs mer »

Share

Förslag om språkkrav inom hemtjänsten

Äldre kvinna med rollatorSPRÅKKRAV Oppositionen i Hässelby-Vällingby menar att personalen inom hemtjänsten talar en alltför dålig svenska och föreslår nu att de som har alltför stora språkliga brister ska nekas fast anställning.

Det är den borgerliga oppositionen som i ett uttalande till Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd tar upp språkproblemet inom äldreomsorgen. För att komma tillrätta med problemet föreslås bland annat högre krav på formell kompetens och erfarenhet vid nyanställning och att de som har för stora språkliga brister inte erbjuds fast anställning.

Läs mer »

Share

Etableringslotsar misstänks ha rekryterat till IS

arbetsförmedlingen 410MÅNGKULTUR Efter uppgifter om att de så kallade etableringslotsarna – ett av regeringen Reinfeldts många kostsamma invandringspolitiska fiaskon – bland annat ägnat sig åt rekrytering till terrorgruppen Islamiska Staten, säger Arbetsförmedlingen nu upp avtalet med samtliga lotsar.

Det verkar inte finnas något stopp på de massinvandringsrelaterade stolligheterna i Sverige. Enligt Expressen ska ett av skälen till att Arbetsförmedlingen nu säger upp samtliga avtal alltså vara att man misstänker att lotsarna ägnat sig åt IS-rekrytering.

Läs mer »

Share

Kanada stramar åt invandringen ytterligare

kanadaKANADA / INVANDRING För den som följt Avpixlat det senaste året har det blivit uppenbart att Kanada kontinuerligt stramat åt invandringen på alla håll och kanter. Nu är det dags igen, denna gång genom striktare regler för arbetsgivare att anställa utländsk arbetskraft.

Under senare år har Kanada drivit initiativet “Kanada först” som bygger på att Kanada och kanadensare ska prioriteras på arbetsmarknaden och där invandring endast ska komplettera och fylla specifika luckor när inga kanadensare finns tillgängliga för vissa jobb. Arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft måste först få det godkänt av myndigheterna genom en utvärdering baserat på behov.

Läs mer »

Share

Migrationsverket kan tvingas ge mat och logi åt EU-tiggare

Merit Wager

Merit Wager

INVANDRINGSHAVERIET Migrationsverket kan tvingas ge bostad och uppehälle åt östeuropeiska tiggare, och anhöriga till arbetskraftsinvandrare omfattas inte av försörjningskrav. Detta avslöjades i förra veckan på Merit Wagers blogg.

Den av många Avpixlat-läsare välkända debattören Merit Wager fortsätter oförtrutet att på sin blogg granska asylhaveriet, ofta med hjälp av information från anonyma “miggor” (tjänstemän på Migrationsverket). I förra veckan gjorde Wager två häpnadsväckande avslöjanden om den närmast gränslösa släpphänthet som präglar svensk asyl- och invandringspolitik.

Läs mer »

Share

Väldig asylfuskhärva utreds i Norge

norgeNORGE / ASYLFUSK Norsk polis utreder just nu en enorm härva av misstänkt asylfusk. Flera hundra personer tros ha beviljats asyl i Norge genom att påstå sig vara statslösa palestinier, när de i själva verket är jordanska medborgare.

Under 2000-talet har Norge tagit emot ett förhållandevis stort antal asylsökande som uppgett sig vara statslösa palestinier. År 2000 uppgav den norska motsvarigheten till Statistiska Centralbyrån att 47 statslösa palestinier hade uppehållstillstånd i landet. 2014 hade siffran ökat till 3286 personer. En del av dessa hade förstås också fått norska medborgarskap.

Läs mer »

Share

Massarbetslöshet att vänta

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

ARBETSKRAFTSBRISTSMYTEN I en debattartikel av ekonomihistorikern Petter Andersson Månsby läggs argument fram för att Sverige och Europa står inför en omfattande massarbetslöshet. Detta i bjärt kontrast till den myt om stundande stor arbetskraftsbrist som ofta anförs som ett argument för fortsatt hög invandring.

I artikeln skriver Andersson Månsby bl.a:

I Sverige hävdades det länge att arbeten kommer att uppstå när babyboomarna födda på 40-talet går i pension. I år fyller de födda 1949, 66 år.

Automatiseringen av företagens produktion kommer att minska behovet av arbetskraft ytterligare och hela yrkesgrupper kan upphöra att existera. Enligt stiftelsen för strategisk forskning kan så många som 53 % av dagens arbetstillfällen vara bortrationaliserade inom 20 år.

Läs mer »

Share

SVT:s nya VD: Vår rekrytering ska bli mer rasistisk

Hanna Stjärne

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

SVT – SVERIGES VÄNSTERTELEVISION I förra veckan började Hanna Stjärne sitt nya jobb som VD på Sveriges Television. Som första inriktningsbeslut på tisdagen beslutade Stjärne att SVT framgent inte bara som tidigare ska vara sexistisk i sin rekrytering av medarbetare. Från och med nu ska även rasistiska urvalskriterier tillämpas.

På politiskt korrekt nyspråk kallas detta för att “öka mångfalden”. Bakom snömoset handlar det konkret om att nu inte bara rätt kön, utan även rätt hudfärg ska vara meriterande när man söker jobb på SVT. Sedan tidigare har män inte gjort sig besvär eftersom SVT under förre VD:n Eva Hamiltons regim har stirrat sig blinda på att det ska vara 50 procent kvinnor anställda i företaget. Efter Hanna Stjärnes tillträde som VD behöver du som är vit etnisk svensk inte heller söka jobb på SVT. Du får det ändå inte eftersom du har fel hudfärg och fel etniskt ursprung.

Läs mer »

Share

Regeringen skriver ned arbetslöshetsmålet

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

BRUTNA VALLÖFTEN Inför valet slog Socialdemokraterna på stora trumman – Sverige skulle 2020 ha den lägsta arbetslösheten i hela EU. Redan nu bara några månader efter valet börjar man sväva på målet. Regeringen inser, även om man inte erkänner det, att det inte går att sänka arbetslösheten samtidigt som man genom EU:s mest okontrollerade invandring massimporterar arbetslösa till landet.

Redan det skarpa löftet i sig ådrog sig kritik eftersom ingen konkret siffra angavs, bara att arbetslösheten skulle vara lägre än i andra länder. Men nu böjar S-regeringen alltså tumma även på det målet. Innan valet gjorde man, för att kunna ställa sitt arbetslöshetsmål i utsikt, egna glädjeprognoser om den ekonomiska tillväxten som låg högre än andra initierade bedömares. Nu när valet är avklarat överger man sina tidigare valfläsksprognoser och lägger sig i nivå med de bedömare man valde att inte lyssna på före valet.

Läs mer »

Share

Fortsatt stort stöd för SD inom Byggnads

sd blåsippa ny pilOPINIONSUNDERSÖKNING För knappt ett år sedan utförde LO en undersökning bland medlemmarna i de olika förbunden för att ta reda på hur stort stödet är för Sverigedemokraterna. Det visade sig att SD i vissa fack, exempelvis Byggnads, åtnjuter var fjärde medlems förtroende. Detta oroade förstås den uttalat SD-fientliga ledningen i Byggnads, som nu därför låtit Sifo göra en ny undersökning om SD-sympatierna i förbundet.

Någon tröst står dock inte att finna i denna. Förbundsledningen tycks inte ha fått utdelning på det “informationsarbete” man tillsammans med aktörer som Expo lade ned inför de två valen 2014 på att få medlemmarna att inte rösta på SD. Stödet för Sverigedemokraterna är oförändrat högt och ligger kvar på runt 25 procent.

Läs mer »

Share

Örebro kommun gav IS-terrorister jobb

IS, Islamiska Staten, Isis

ISLAM I SVERIGE Efter att kommunalrådet Rasmus Persson (C) i Örebro nyligen gick ut och föreslog att återvändande terrorister som stridit med Islamiska Staten ska ges jobb och terapi, menade många att gränsen för den svenska naiviteten nu var nådd. Nu visar det sig att Örebro redan gjort verklighet av de starkt kritiserade planerna.

Enligt SVT Tvärsnytt har redan ett flertal “örebroare”, som stridit med Islamiska Staten, getts praktikjobb av kommunen – något Thomas Gustafsson, chef för Partnerskap Örebro, bekräftar.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld