Man med muslimska terroristsympatier hade säkerhetsklassad tjänst på flygplats

En av terminalbyggnaderna på Tegel, en av Berlins storflygplatser. Här passerar drygt 20 miljoner passagerare årligen. Ett terrordåd på flygplatsen skulle kunna få förödande konsekvenser. Foto: calflier001.

En av terminalbyggnaderna på Tegel, en av Berlins storflygplatser. Här passerar drygt 20 miljoner passagerare årligen. Ett terrordåd på flygplatsen skulle kunna få förödande konsekvenser. Foto: calflier001.

TYSKLAND / DET ISLAMISTISKA HOTET En ung muslim arbetade för ett företag som utför arbete på två av Berlins storflygplatser. Han genomgick en säkerhetskontroll, men började efter detta radikaliseras. Så småningom fick den tyska säkerhetspolisen vetskap om att mannen rörde sig i extrema, islamistiska miljöer. Trots detta kunde den unge muslimen i drygt ett och ett halvt år fortsätta arbeta på stadens flygplatser och ha tillträde till säkerhetsklassade områden.

Svenska myndigheter framstår ofta som mest naiva i Europa när det gäller att skydda landet från för terrorism och annan gränsöverskridande kriminalitet. Men man kan fråga sig om Tyskland är så mycket bättre. Under den gångna veckan har tyska medier avslöjat en rejäl säkerhetsskandal i Berlin.

Läs mer »

FacebookTwitter

Prestigefyllda praktiktjänster endast för “rasifierade”

Denna typ av skyltar kunde ses i Sydafrika då apartheid-systemet rådde. Att särbehandla människor utifrån hudfärg och/eller etnicitet är ett skolexempel på rasism. Foto: Katangais.

Denna typ av skyltar kunde ses i Sydafrika då apartheid-systemet rådde. Att särbehandla människor utifrån hudfärg och/eller etnicitet är ett skolexempel på rasism. Foto: Katangais.

STORBRITANNIEN / NYRASISM En brittisk organisation som säger sig vilja motverka rasism erbjuder mörkhyade personer betalda praktikplatser som kan leda till prestigefyllda toppjobb inom bl.a. mediabranschen. Organisationen finansieras till stor del med offentliga medel, och en av de arbetsgivare som ställer upp med praktikplatser är BBC. I praktiken innebär förstås verksamheten att brittiska skattebetalare bekostar ett rasistiskt system, enligt vilket vissa attraktiva jobb bara är tillgängliga för dem som har “rätt” hudfärg/etnicitet.

Vid sidan av Sverige är Storbritannien troligen ett av de europeiska länder där det politiskt korrekta mångkulturidealet i störst utsträckning kommit att prägla politik och samhällsliv. I samband med “mångkultur” talas det som bekant ofta om “antirasism”; ett försåtligt begrepp som i många fall betyder raka motsatsen till det man tror att det betyder.

Läs mer »

FacebookTwitter

Frankrike avvecklar LAS

frankrike

FRANKRIKE / ANSTÄLLNINGSSKYDD Precis som i Sverige har Frankrike lagar om anställningsskydd liknande LAS. Frankrike har även hög arbetslöshet, liksom Sverige har bland invandrare. Den socialistiska regeringen i landet har nu kringgått parlamentet och beslutat att avveckla LAS i förhoppning om att minska arbetslösheten.

Socialister har genom åren stått på arbetarnas sida och kämpat hårt för att skapa kollektivavtal och lagar för att skydda denna grupp. Dock är den tiden helt över då massinvandringen omöjliggör detta.

Läs mer »

FacebookTwitter

I Tyskland växer det folkliga motståndet mot massinvandring och islamisering

horisont dump

POLITISKT UPPVAKNANDE I ett aktuellt reportage skildrar dansk public service-TV den explosionsartade framväxten av invandringskritiska grupperingar i Tyskland. I reportaget beskrivs stora, väletablerade organisationer som Alternative für Deutschland och Pegida, likväl som mindre, lokala initiativ. Reportaget är föredömligt fritt från pekpinnar, och ger en någorlunda balanserad bild av den växande tyska folkrörelsen.

Jag har bott i Tyskland i 15 år, men jag har aldrig tidigare upplevt en så uttalad rädsla för framtiden.” Så säger Michael Reiter, Tysklandskorrespondent för Danmarks Radio, i sitt reportage om det växande folkliga motståndet mot massinvandringen i Tyskland. I reportaget skildras den djupa oro vanliga tyskar känner inför den skyhöga asylinvandringen och den grova kriminalitet som tenderar att följa i dess spår.

Läs mer »

FacebookTwitter

CNN: USA har glömt bort vita lågutbildade män

usaflagga

USA / MÅNGKULTURSHETS De senaste åren har det blivit allt viktigare för framförallt demokratiska politiker i USA att fjäska för olika minoriteter och kvinnor i syfte att vinna röster inför olika val. CNN konstaterar nu att det gått så långt att landet helt glömt bort gruppen vita lågutbildade män, en grupp som visar sig ha stora problem med att klara sig på den amerikanska arbetsmarknaden och som Donald Trump nu vill hjälpa.

Under den amerikanske presidenten Barack Obama har vita lågutbildade män i princip helt glömts bort eftersom Obama systematiskt prioriterat andra grupper i sin politik. Den demokratiske presidentkandidaten Hillary Clinton gör precis detsamma då hon lovar guld och gröna skogar till etniska minoriteter, framförallt svarta amerikaner.

Läs mer »

FacebookTwitter

Växande missnöje bland Sveriges poliser

Inom polisen ökar missnöjet med den egna organisationen och dess ledning. Samtidigt minskar allmänhetens tilltro till att polisen och rättsväsendet kan skydda medborgare mot brottslighet. Foto: Peter Isotalo.

Inom polisen ökar missnöjet med den egna organisationen och dess ledning. Samtidigt minskar allmänhetens tilltro till att polisen och rättsväsendet kan skydda medborgare mot brottslighet. Foto: Peter Isotalo.

POLISIÄRT MISSNÖJE Ett ökande antal svenska poliser är allt mer missnöjda med sin arbetssituation. Det handlar om allt från dålig organisation och resursbrist till att man anser att domstolarna i alldeles för stor utsträckning “daltar med buset” och att grova brottslingar inte får rejäla straff. De senaste dagarna har två poliser tagit bladet från munnen och öppet gått ut med kritik i mainstream-media.

De senaste decenniernas massinvandring har lett till allt grövre och råare kriminalitet, i synnerhet i invandrartäta förorter i våra större städer. På många håll i landet upptas en stor del av polisens arbetstid av ständiga utryckningar till asylboenden, där det ena bråket avlöser det andra. Under ledning av den hårt kritiserade rikspolischefen Dan Eliasson genomgår dessutom den svenska polisen stora omorganisationer. Organisationsförändringarna upplevs av många poliser vara till det sämre.

Läs mer »

FacebookTwitter

Svensk asylpolitik framhålls åter som varnande exempel

Norges invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug (Frp) använder Sverige som exempel på hur ett samhälle kan förfalla till följd av ansvarslös massinvandring. Foto: Bård Gudim, FrPMedia.

Norges invandrings- och integrationsminister Sylvi Listhaug (Frp) använder Sverige som exempel på hur ett samhälle kan förfalla till följd av ansvarslös massinvandring. Foto: Bård Gudim, FrPMedia.

SVERIGE SETT UTIFRÅN I en aktuell debattartikel lyfter Norges invandrings- och integrationsminister fram Sverige som ett varnande exempel. Hon konstaterar bland annat att den ansvarslösa svenska asylpolitiken lett till enorma ekonomiska belastningar. Hon menar också att de parallellsamhällen med skyhög kriminalitet och väldiga sociala problem som vi idag ser i praktiskt taget alla större svenska städer skulle vara oacceptabla i Norge.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug får i sin roll som Norges invandrings- och integrationsminister regelbundet kritik från den norska vänstern. Listhaug vill föra en ansvarsfull, Norge-vänlig politik. Norge bör, enligt Sylvi Listhaug, inte ta emot fler asylinvandrare än man klarar av att integrera. Det norska samhället ska ställa skarpa, tydliga krav på invandrare att vara laglydiga, lära sig norska och sträva efter att komma i arbete och bli självförsörjande. Det handlar m.a.o. om en invandringspolitik baserad på sunt förnuft, och på insikten att norska politiker i första hand bör se till det norska folkets bästa.

Läs mer »

FacebookTwitter

Misstänkt bidragsfusk bland sjukskrivna invandrarkvinnor ska granskas

Klädd för en arbetsintervju i Danmark? Foto: Hans Braxmeier.

Klädd för en arbetsintervju i Danmark? Foto: Hans Braxmeier.

MISSTÄNKT BIDRAGSFUSK / DANMARK Kvinnor med utomvästlig invandrarbakgrund är starkt överrepresenterade bland långtidssjukskrivna mottagare av “kontanthjälp”. Men är alla dessa invandrarkvinnor verkligen sjuka? Eller vill en del av dem inte förvärvsarbeta av kulturella skäl? I danska Odense ska kommunens läkare nu granska utomvästliga invandrarkvinnors sjukskrivningar.

I Odense, Danmarks tredje största stad, uppges f.n. 3258 personer över 30 år vara långtidssjukskrivna och mottagare av s.k. kontanthjälp (ungefär motsvarande svenskt försörjningsstöd/”socialbidrag”). 25% av dessa 3258 personer är kvinnor med utomvästlig invandrarbakgrund. Men om man ser till hela Odenses befolkning utgör kvinnor med utomvästlig invandrarbakgrund bara 6%. Alltså är denna kategori kvinnor mycket starkt överrepresenterade bland långtidssjukskrivna kontanthjälpsmottagare.

Läs mer »

FacebookTwitter

IS värvar “jihadister” på Arbetsförmedlingen i Malmö

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

DET ISLAMISTISKA TERRORHOTET En man som försöker värva “jihadister” för att strida med Islamiska Staten i Mellanöstern tros ha gjort värvningsförsök bland besökarna på Arbetsförmedlingen i Malmö. Enligt Malmö-tidningen Sydsvenskan förekommer försök att värva unga muslimer till IS även i andra offentliga miljöer i den invandrartäta och starkt islamiserade staden.

Sydsvenskan berättade på fredagen att en IS-rekryterare ska ha uppehållit sig i Arbetsförmedlingens lokaler i Malmö och där tagit kontakt med personer i syfte att försöka värva dem som jihadister. Detta ska ha inträffat redan i höstas. Enligt de anställda på Arbetsförmedlingen som intervjuats av Sydsvenskan har man sedan dess skärpt säkerheten och blivit mera vaksamma.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD vill ha återvandring i stället för invandring

INVANDRINGENS KOSTNADER I ett inslag i Studio SD kommenterar Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson, Oscar Sjöstedt, Migrationsverkets och Arbetsförmedlingens äskanden på 160 miljarder kronor extra – utöver redan beviljade anslag alltså – fram till 2019 för att klara det enorma mottagandet av migranter.

Sjöstedt sade att massinvandringen nu ackumulerat uppgår till så stora volymer att det inte längre räcker med en minskad invandring, inte ens med nollinvandring. För att få ordning på Sverige krävs nu åtgärder för att få till stånd en omfattande återvandring.

Läs mer »

FacebookTwitter

ID-lös nyanländ ges praktik på säkerhetsklassad arbetsplats

Ylva Johansson

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har antagligen några kvaliteter. Förmåga till konsekvens- och riskanalys tycks dock, beklagligt nog, inte vara en av dem. Foto: Anders Henrikson.

HUVUDLÖST Riksdagen och samtliga statliga myndigheter ska erbjuda praktikplatser åt nyanlända asylinvandrare. Många tjänster inom riksdagen och de statliga myndigheterna är säkerhetsklassade. Många asylsökande beviljas uppehållstillstånd i Sverige utan att svenska myndigheter kan vara säkra på deras identiteter. Konsekvensen kan alltså bli att utlänningar med oklara identiteter får praktik på arbetsplatser där de kan få tillgång till säkerhetsklassad information. Detta avslöjade debattören Johan Westerholm i ett blogginlägg på lördagen.

Avpixlat har vid flera tillfällen uppmärksammat artiklar av den socialdemokratiske debattören Johan Westerholm. Trots sin partitillhörighet och sitt uttalade hat mot Sverigedemokraterna för Westerholm ofta en kritisk diskussion om den svenska asylpolitiken och dess sociala konsekvenser. Han tycks också ha ett brett kontaktnät på hög politisk nivå, samt goda kunskaper om arbetet inom statlig förvaltning och myndigheter.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nedim accepterar inte städjobb, Muhammed vägrar röra vid griskött

Städarbete

Att arbeta som städare är alldeles för tungt och kan leda till förslitningsskador. Då är det bättre med socialbidrag, tycker Nedim, 28, en invandrad f.d. gängbrottsling i Danmark. Foto: GFDL.

INTEGRATIONSHAVERIET / DANMARK I en nyproducerad dokumentärserie som nu visas på dansk tv ska en välkänd företagsledare hjälpa arbetslösa unga invandrare att få jobb. Men det visar sig vara lättare sagt än gjort. Invandrarna har nämligen mycket speciella krav och accepterar inte vilka arbeten som helst.

DR 2, en av kanalerna i det danska public service-utbudet, sänder just nu en nyproducerad dokumentärserie med titeln “Asger og de nye danskere” (i översättning: “Asger och de nya danskarna”). I serien ska den välkände danske företagsledaren Asger Aamund hjälpa arbetslösa invandrare att hitta jobb. Hara Dvinge, skribent på den invandringskritiska danska nättidningen Den Korte Avis, redogör i en aktuell artikel för vad som hittills framkommit i dokumentärserien. Det visar sig att det visst finns jobb åt de arbetslösa invandrarna. Problemet är att de inte accepterar de jobb som erbjuds.

Läs mer »

FacebookTwitter

Vänsterpartist erkänner: “Det mångkulturella samhället skrämmer mig”

Husby under invandrarkravallerna i maj förra året. Foto Telefonkiosk, Wikimedia Commons

Husby under invandrarkravallerna i maj 2013. Foto Telefonkiosk, Wikimedia Commons

SENT SKA SYNDAREN VAKNA När till och med gamla vänsterpartister tar bladet från munnen och erkänner att massinvandringen gått överstyr och att islamiseringen utgör ett hot mot grundläggande värderingar i vårt samhälle – då har det gått långt. I en aktuell debattartikel berättar den f.d. vänsterpartistiska riksdagsledamoten Inga Lantz om hur hon skräms av massinvandringens förödande konsekvenser.

Inga Lantz, 73, representerade Vänsterpartiet (dåvarande VPK) i riksdagen under åren 1973 – 88. Det är alltså ganska många år sedan hon tillhörde politikens toppskikt, och det kan antas att hon i stor utsträckning är bortglömd bland den politiskt intresserade allmänheten. Trots detta, och trots att Lantz åsikter knappast är representativa för Vänsterpartiet idag, är det ändå anmärkningsvärt att den gamla v-profilen i en aktuell debattartikel ger uttryck för invandringskritiska åsikter som en majoritet SD-sympatisörer sannolikt skulle kunna instämma i.

Läs mer »

FacebookTwitter

PK-drabbad radikalfeminist försvarar Park, Vilks och Avpixlat

Feministen och Estradpoeten EliSophie Andrée. Bildkälla: Facebook

Feministen och Estradpoeten EliSophie Andrée. Bildkälla: Facebook

OVÄNTAT STÖD EliSophie Andrée, 19, hade fått en provanställning som receptionist i Helsingborg City Rehab. Hon blev dock inte långvarig på tjänsten. Inte efter att hennes chef upptäckte hennes rabalder på Internet.

EliSophie producerar videoklipp där hon förespråkar feminism och uttrycker sig nedsättande mot män i allmänhet. Detta passade inte företagets värdegrund och EliSophie fick därför lämna tjänsten.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Occidentofobin” i muslimska invandrarmiljöer

Den nederländske författaren och debattören Leon de Winter menar att vi måste kräva att muslimska invandrare gör upp med sin "occidentofobi" och anpassar sig till västerländska värderingar. Foto: Lesekreis.

Den nederländske författaren och debattören Leon de Winter. Foto: Lesekreis.

INTERNATIONELL ISLAMDEBATT Muslimska invandrares integrationsproblem beror inte på “islamofobi” eller främlingsfientlighet bland infödda européer. Problemen beror snarare på att de muslimska invandrarkollektiven ofta präglas av omfattande “occidentofobi”; dvs. en vägran att acceptera grundläggande västerländska värderingar. Detta hävdar den i Nederländerna och Belgien välkände författaren och samhällsdebattören Leon de Winter i en aktuell debattartikel.

Efter de islamistiska terrordåden i Bryssel den 22 mars reagerade en del professionella bedömare inom mainstream-media och inom den akademiska världen precis som de alltid gör när västvärlden drabbas av islamistisk terror. I sina försök att analysera och förklara det islamistiska våldet lade de skulden på de europeiska majoritetssamhällena. Islamisternas glödande hat mot väst beror, enligt dessa bedömare, på att de utsätts för “islamofobi” och rasistiskt förtryck.

Läs mer »

FacebookTwitter

Saklig och självkritisk invandringsdebatt från vänster

Ann Charlott Altstadt

Ann Charlott Altstadt

VÄNSTERN NYKTRAR TILL? Under rubriken “Flyktingar räddar inte Sverige” (22/3) i vänstertidningen Aftonbladet tar vänsterdebattören Ann Charlott Altstadt upp en saklig och statistiskt underbyggd diskussion om invandringen och dess konsekvenser.

Altstadt tar upp undersysselsättningen på arbetsmarknaden, bidragsberoendet, utbildningsnivåer, demografiska argument (att svenska pensioner räddas av invandring), kostnader för alla invandrade med mera i en statistikrapportering som borde göra invandringskritiker som Jan Tullberg, Gunnar Sandelin, KO Arnstberg och pseudonymen Affe Karlsson glada.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nationalekonom förutser ett starkt förändrat Sverige

INVANDRINGENS KOSTNADER I en videointervju med professor Magnus Henrekson, vd vid Institutet för Näringslivsforskning, framkommer dystra framtidsutsikter för Sverige med hänsyn till den massiva invandringen.

“Sanningens minut kommer när alla de här människorna ska in i samhället” säger Henrekeson som är skeptisk till den extrema keynesianska dopning av ekonomin som nu sker, där BNP stiger och hjulen snurrar därför att staten öser skattepengar och lånade pengar till asylindustrin.

Läs mer »

FacebookTwitter

Endast en av fyra asylinvandrare har jobb efter åtta år i Sverige

kostnader migration och integration featINVANDRINGENS KOSTNADER En färsk rapport från Riksdagens Utredningstjänst som allmänmedia valt att inte uppmärksamma visar att tre av fyra asylinvandrare fortfarande lever på socialbidrag efter åtta år i Sverige.

En uppgift som länge farit runt i den offentliga debatten om invandring och jobb är att det i genomsnitt tar sju år för en invandrare att skaffa sig egen försörjning på det svenska arbetsmarknaden. Det vore illa nog om det var så men verkligheten ser ännu dystrare ut.

Läs mer »

FacebookTwitter

100 miljoner skattekronor på AF-hemsida som bidde en fingertutt

MILJONRULLNING SVT avslöjar att Arbetsförmedlingen har satsat 100 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar på en ny webbplats. Ändå blev det inte någon sådan. Nu säger man från Arbetsförmedlingen att man haft en alldeles för optimistisk planering och därför ska ösa in ännu mer skattepengar i projektet samtidigt som man överger målet om en helt ny webbplats.

2013 startade Arbetsförmedlingen en satsning för att skapa en ny webbplats – Nya arbetsförmedlingen.se. Tanken var att sajten skulle utvecklas under två år och med tiden ersätta den gamla sidan som skulle kunna släckas ned helt i slutet av 2015. 100 miljoner senare konstaterar Arbetsförmedlingen att det inte blir någon ny hemsida. Däremot vräker man nu ut ytterligare 20 miljoner kronor på projektet för att kunna visa upp i varje fall några nya sidor på den befintliga webbplatsen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ytterligare ett amerikanskt företag avskedar muslimska arbetare efter bönedispyt

usa333

USA / MUSLIMSK SÄRBEHANDLING Avpixlat rapporterade nyligen om hur ett företag i delstaten Colorado i USA avskedade närmare 200 muslimer med somaliskt ursprung efter en dispyt kring bönestunder. Ytterligare ett amerikanskt företag avskedar nu somaliska muslimer av samma orsak.

Muslimer, framför allt somaliska muslimer, har mycket svårt att integreras i det västerländska samhället, även på arbetsmarknaden på grund av att många av dessa kräver särbehandling som inte är kompatibelt med arbetsscheman, produktion och hur västerländska företag drivs. En bönedispyt i Fort Morgan, Colorado ledde nyligen till att ett slakteri sparkade närmare 200 invandrade somaliska muslimer som vägrade kompromissa kring bönestunder under arbetsskiften.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat

Insamlingstips

Hjälp människor som tigger
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson