Arbetslösa svenskar drabbas av massinvandringen

arbetsförmedlingen 410

ARBETSMARKNADEN Arbetsförmedlingen flaggar nu för kraftigt utökade utgifter på grund av den rekordhöga massinvandringen som kommer att påverka myndighetens tidigare planerade och utlovade åtgärder som traineejobb för unga och de så kallade extratjänster vilka var tänkta att ersätta fas 3.

Via det så kallade etableringsuppdraget ansvarar arbetsförmedlingen för att nyanlända söker jobb. Senast i somras väntades att 45 000 skulle in i systemet 2019, nu är det 121 000 som gäller. För detta kommer myndigheten att behöva åtminstone tio miljarder kronor till.

Läs mer »

FacebookTwitter

Magdalena Andersson: “Flyktingvågen skapar tillväxt”

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

ARBETSMARKNADEN Den rekordhöga massinvandringen skapar jobb, enligt den alltmer pressade finansministern Magdalena Andersson (S). Genom att låta gränserna förbli öppna behövs hela tiden fler personer i den synnerligen lukrativa asylindustrin. Även mer lånade pengar i ekonomin borde sätta fart på tillväxten, menar hon i en intervju i Svenska Dagbladet.

Som vanligt gäller “vinst på sikt”, dock förutsatt att alla dessa människor kommer i arbete, vilket kan bli svårt då blott hälften har jobb efter sju år och Sverige har lägst andel okvalificerade jobb i OECD kombinerat med invandrarnas låga utbildningsnivå.

Läs mer »

FacebookTwitter

Arbetslösheten ökar pga massinvandringen

arbetsförmedlingen 410

ARBETSMARKNADEN I gårdagens partiledardebatt uppgav statsminister Stefan Löfven att arbetslösheten är på väg att minska. Idag kommer dock uppgifter om att den stiger, och den bakomliggande orsaken är massinvandringen.

Direkt in i svenska samhället med jobb och bostad, heter det inte sällan från massinvandringsförespråkare. Vilka jobb och bostäder blir dock desto svårare att svara på. I Sverige finns minst andel okvalificerade jobb i OECD och myten om invandrarnas höga utbildningsnivå upprepas gång på gång trots att den är falsk.

Läs mer »

FacebookTwitter

Även i Danmark protesterar mindre kommuner mot alltför hög och kostsam asylmottagning

Foto: Per Palmkvist Knudsen

Foto: Per Palmkvist Knudsen

ASYLHAVERIET / DANMARK Omfattande nedskärningar inom bland annat skola och äldreomsorg – det kan bli konsekvensen för en mindre, dansk landsortskommun som tvingas ta emot ytterligare ett hundratal asylsökande nästa år. Även i Danmark växer motståndet mot den orimligt höga asylinvandringen.

Knud Kristensen tillhör borgerliga Konservative, och är borgmästare i Vesthimmerlands kommun, en landsortskommun med c:a 37 000 invånare, strax sydväst om Ålborg, på Jylland. I kommunen finns redan ett asylboende med 450 platser. Danska staten vill nu att Vesthimmerland nästa år ska ta emot ytterligare ett hundratal asylsökande. Knud Kristensen varnar för att detta kan få förödande effekter för kommunens ekonomi.

Läs mer »

FacebookTwitter

Danmark: “Flyktingarna ser arbete som ett straff”

Islam Danmark feat

INTEGRATIONSDEBATT / DANMARK Alltför frikostiga bidragssystem i kombination med slapp och kravlös “tycka synd om-mentalitet” från majoritetssamhället. Dessa faktorer kan tillsammans utgöra en stor del av förklaringen till den höga arbetslösheten bland utomvästliga asylinvandrare i Danmark. Denna slutsats drar en arbetsförmedlare med lång erfarenhet från ett av Köpenhamns invandrarghetton.

Före finanskrisen 2008 var den danska ekonomin mycket stark, och massor av arbetsgivare ville anställa. Det fanns i princip jobb åt alla som ville arbeta. Men i Mjölnerparken i Köpenhamn – en stadsdel som i Sverige skulle kallas “utanförskapsområde”, och som i Danmark benämns med det mera sanningsenliga “invandrarghetto” – var arbetslösheten trots högkonjunkturen över 70%.

Läs mer »

FacebookTwitter

KD-förslag: Låt asylinvandrare slippa betala skatt

ebba busch thorSVENSKDISKRIMINERING KD:s partiledare Ebba Busch-Thor och KD-riksdagsledamoten Jakob Forssmed föreslår i ett debattinlägg att nyanlända ska kunna tjäna upp till en halv miljon utan att behöva betala skatt.

För att förslaget inte ska framstå som fullt så flagrant svenskdiskriminerande hakar man i en bisats på att skattebefrielsen även kan gälla ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det man då inte berättar är att en stor majoritet av de ungdomar som inte är anställningsbara pga ej godkända slutbetyg från grundskolan och avsaknad av gymnasieutbildning också har asylrelaterad invandrarbakgrund.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sex procent av nyanlända får jobb via Arbetsförmedlingens etableringsplan

tino cbn

MASSINVANDRINGEN Nationalekonomen Tino Sanandaji bloggar idag om Arbetsförmedlingens så kallade etableringsuppdrag, där myndigheten getts ansvaret för nyanländas sysselsättning. Det visar sig att endast sex procent av de som omfattats av reformen har fått jobb.

I fokus för Sanandajis senaste blogginlägg ligger en nyligen släppt rapport från Arbetsförmedlingen som media valt att inte uppmärksamma under pågående massinvandringskampanj. Denna visar att 49 procent av nyanlända endast har förgymnasial utbildning och av de som har jobb är tio procent enbart förgymnasialt utbildade.

Läs mer »

FacebookTwitter

Polisförbundet stämmer staten för underfinansiering av polisväsendet

PolisPOLITISKA PRIORITERINGAR Efter att den rödgröna regeringen presenterat sin budgetproposition står det klart att nästan hela fokus för budgetsatsningar ligger på ökad massinvandring. Andra grupper får stå tillbaka trots att det innebär flerfaldiga löftesbrott från vad som utlovades före valet. Många är missnöjda och inom polisen, som är en av de offentligfinansierade verksamheter drabbas av regeringens felprioriteringar, väljer man nu att stämma staten.

Polisförbundet är starkt kritiskt till att regeringen underfinansierar polisväsendets omorganisation med en miljard i förhållande till vad en oberoende utredning slagit fast att dessa förändringar kommer att kosta. Resultatet blir färre poliser och minskad trygghet och rättssäkerhet för laglydiga medborgare. Man stämmer därför staten vid Arbetsdomstolen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Rebecca Uvell: LO + SD = Sant

INFORMATIONSFILM Den marknadsliberala opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell har gjort en liten informationsfilm om LO:s hyckleri. Den utgör en replik på en informationsfilm som LO själva gjort där man upprör sig över att arbetsgivarsidan understått sig att föra samtal med Sverigedemokraterna.

LO är just nu mycket upprörda och frustrerade över att deras motparter på arbetsgivarsidan samtalar med SD. LO har å sin sida valt att göra ett undantag i principen om alla människors lika värde för Sverigedemokrater. “De är inte som andra” säger höga LO-företrädare och därför pratar man inte med SD.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD-samtal med Svenskt näringsliv upprör i PK-leden

SD Lagom är bäst 83773

POLITIK Efter att Dagens Industri i helgen skrev om att Svenskt näringsliv fört “hemliga samtal” med Sverigedemokraterna, rasas det nu i de politiskt korrekta leden.

Det var på söndagen Dagens Industri berättade om hur Svenskt näringsliv, och även andra arbetsgivarorganisationer, fört samtal med Sverigedemokraterna. Framför allt handlar det om samtal med partiets ekonomisk-politiske taleserson Oscar Sjöstedt, men även andra i SD-ledningen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Några få sansade röster i mediebruset om asylanstormningen

andersson westerholm dahlberg erixonASYLDEBATTEN Den svenska debatten om asylmottagning har under den senaste veckan blivit ännu mer känslobaserad. Utrymmet för förnuft, fakta, logik och eftertanke – som redan tidigare varit ytterst begränsat – har blivit ännu mindre. Nu har pk-etablissemanget intensifierat tävlingen om vem som är mest “god” och “moraliskt högtstående”. Den förmenta “godheten” mäts, som bekant, i hur generös asylmottagning man förespråkar. Lyckligtvis finns några få sansade röster, även inom mainstream.media och sjuklövern.

Den gångna veckans rapporter om asylsökande som suttit fast i Ungern, och bilderna på den drunknade 3-årige syriske pojken Aylan, har fått asyldebatten att ta ny fart. Nu handlar det åter om att vi måste “öppna våra hjärtan” och ta emot ännu fler asylsökande; detta trots att Sverige redan under lång tid haft Nordeuropas i särklass mest frikostiga asylpolitik.

Läs mer »

FacebookTwitter

Anstormningen av “ensamkommande” skapar ohållbar arbetssituation för socialsekreterare

De "ensamkommande barnen" är missnöjda.

Två av de många tusentals “barn” som kommit till Sverige.

“ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN” Den väldiga anstormningen av s.k. ensamkommande flyktingbarn börjar ses som ett arbetsmiljöproblem. I Malmö säger många av de socialsekreterare som arbetar med dessa ärenden att arbetsbelastningen blivit orimligt hög. Skyddsombudet på Sociala Resursförvaltningen i Malmö kräver nu att Arbetsmiljöverket griper in.

Mottagandet av s.k. ensamkommande flyktingbarn är på många sätt problematiskt, vilket Avpixlat belyst i mängder av artiklar. Enkelt uttryckt kan man konstatera att många av de ensamkommande flyktingbarnen i verkligheten varken är ensamma, flyktingar eller barn. Det ständigt ökande antalet “ensamkommande” som söker sig till Sverige börjar nu även bli ett arbetsmiljöproblem. Läs mer »

FacebookTwitter

Ännu en Sverigedemokrat kastas ut ur facket

Sammy Augustsson utesluts ur Transport

DET ANTIDEMOKRATISKA FACKET Samtidigt som undersökningar visar att Sverigedemokraterna håller på att etablera sig som största parti i arbetarkollektivet, fortsätter facket att hindra sina medlemmar från att vara aktivt politiska för Sverigedemokraterna. Ett av de mest aggressivt antidemokratiska fackförbunden är Transportarbetareförbundet som bedriver systematiska politiska utrensningar mot oliktänkande. Den senaste i raden att drabbas är lastbilschauffören Sammy Augustsson från Nybro som nu slängs ut ur facket därför att han engagerat sig politiskt för SD.

Sammy Augustsson sitter sedan valet förra året i kommunstyrelsen i Nybro kommun för Sverigedemokraterna och är upprörd över hur han behandlas av det fackförbund som ska tillvarata hans och andra arbetares intressen på arbetsmarknaden men i stället bedriver hetsjakt på oliktänkande:

– Jag anser att arbetsrätten gäller för alla oavsett vilken politisk syn man har. Att utesluta enskilda medlemmar för deras politiska åskådningar är inget som hör hemma i Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

Näst intill obefintlig tro på regeringens jobbpolitik

Foto: Trausti Evans

Foto: Trausti Evans

ARBETSMARKNAD Den rekordsvaga rödgröna regeringen Löfven sätter nya bottenrekord på löpande band, efter att ha inlett mandatperioden med att bryta i princip varenda löfte man gett inför valet 2014. Nu visar en ny mätning att tron på regeringens jobbpolitik är närmast obefintlig.

EU:s lägsta arbetslöshet till 2020 samtidigt som massinvandringen sätter nya rekord och Sverige har den minsta andelen okvalificerade jobb i OECD – en ekvation som dömdes ut tämligen omgående av diverse experter på området.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nya och välbehövliga perspektiv i integrationsdebatten

Foto: Tage Olsin

Foto: Tage Olsin

INTEGRATION Handlar “integration” verkligen bara om att invandrare ska få jobb? Hur stort ansvar har invandraren själv för att bli “integrerad”? Och varför lyckas vissa invandrargrupper generellt sett mycket bättre än andra? I ett aktuellt ledarstick diskuterar Göteborgs-Postens Adam Cwejman dessa frågor ur perspektiv som i allmänhet inte brukar tas upp i politiskt korrekt, svensk mainstream-media.

Sedan Alice Teodorescu tillsattes som redaktör har GP:s ledar- och debattsidor höjt sig åtskilliga nivåer. Plötsligt kan man som läsare finna intressanta analyser och resonemang, långt ifrån den trötta, fega och förutsägbara politiska korrekthet som präglar ledartexterna på de flesta andra större svenska dagstidningar. I en ledartext som publicerades på måndagen tog Adam Cwejman upp integrationsproblematiken ur perspektiv som i allmänhet brukar vara bannlysta från svensk mainstream-media.

Läs mer »

FacebookTwitter

Fakta om romer, del 7: Arbete och arbetsmarknad

fakta_om_romerFAKTA OM ROMER De sjunde avsnittet i Avpixlats stora artikelserie om den romska folkgruppen handlar om arbete och arbetsmarknad. Det mesta tyder på att romerna i Sverige i stort sett var självförsörjande från deras ankomst på 1500-talet tills de blev fast bosatta på 1960-talet. Även om det inte fanns något överflöd hade de oftast så de klarade sig. Varje stam har haft sitt specifika försörjningssätt. Därmed har personens yrke och inkomstmöjligheter berott på vilken stam personen tillhörde.

Historiskt sett försörjde de flesta sig på att tillverka saker, bedriva handel eller erbjuda den bosatta befolkningen olika tjänster. För att hitta nya marknader var de tvungna att ständigt flytta vidare. Samtidigt som de förbjöds att vistas för länge på samma plats. Det var viktigt för romerna att klara sig själva och inte ligga samhället till last. De visste att om de misskötte sig så kom statens representanter och omhändertog deras barn.

Läs mer »

FacebookTwitter

Kanada uppmuntrar högutbildad invandring

Kanada flagga

Foto: Pmx, Wikimedia Commons

KANADA / MIGRATION Kanada har de senaste åren kraftigt stramat åt flyktingpolitiken, asyl- och familjerelaterad invandring eftersom dessa visar sig belasta Kanada mer än den berikar. Istället uppmuntrar Kanada nu officiellt högutbildad invandring.

Samtidigt som Kanada, liksom andra västländer, drar åt svångremmen för flyktingar och satsar sin hjälp på plats uppmuntrar staten och provinserna i landet att högutbildade ska ansöka om invandringsvisum till landet. Mindre än fem procent av Kanadas invandring är asylrelaterad från tredje världen. Den stora majoriteten består av högutbildad arbetskraft och individer med specialkunskaper.

Läs mer »

FacebookTwitter

Instegsjobb ännu en fuskbransch och integrationspolitisk flopp

Foto: Albin Olsson / Wikimedia Commons

Foto: Albin Olsson / Wikimedia Commons

FIASKO Listan över alliansregeringens otaliga kostsamma satsningar på nya integrationsprojekt, som samtliga floppat, fick precis ännu ett tillskott – instegsjobben.

De flesta minns exempelvis Erik Ullenhags “största integrationsreform på 25 år” och det massiva fusket med arbetstillstånd. Nu gäller det alltså instegsjobben som är ett lönebidrag som infördes av regeringen Reinfeldt.

Läs mer »

FacebookTwitter

USA följer inte Sveriges exempel hur vården ska räddas

Sverige USA flagga

USA / MIGRATION Precis som i Sverige saknas det vårdgivare i USA av olika slag. Till skillnad från Sverige satsar dock USA inte på att muslimska män och somalier ska rädda vården. Istället kompletterar USA vårdbehovet genom några hundratals arbetstillstånd avsatta för enbart filippinska vårdgivare eftersom filippinska vårdgivare anses vara betydligt skickligare i yrket och bättre på att kommunicera än vårdgivare från till exempel Afrika och Mellanöstern.

Invandring av vårdgivare från Kanada är vanligt i USA för att möta det amerikanska vårdbehovet, liksom Norge anställer många svenska vårdgivare. Kanada har under en tid haft ett lyckat visumprogram för filippinska vårdgivare för att komplettera vårdbehovet i Kanada då det visar sig att dessa är mycket lätta att integrera i Kanada, utöver att vara mycket skickliga vårdgivare och duktiga på engelska. USA går nu liknande väg.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ingen massanställning av tiggare som reklamutdelare

tiggare sover på sergels torg i stockholm

FELAKTIG UPPGIFT Häromdagen skrev Avpixlat om ett avtal mellan Föreningen Hem och Svensk Direktreklam för att låta de romskrumänska tiggarna i Sverige få tillträde till alla fastigheter i Stockholm som reklamutdelare. Uppgiften kom från SVT. Det visar sig nu att SVT gjort ett ännu sämre journalistiskt arbete än vanligt och inte brytt sig om att kontrollera uppgiften med Svensk Direktreklam, som nu dementerar att man träffat någon sådan överenskommelse med Föreningen Hem.

Enligt företrädare för Svensk Direktreklam är alla som vistas lagligt i Sverige och har sina arbetstillstånd i ordning välkomna att söka jobb hos företaget och alla jobbsökande bedöms på samma sätt. Någon avtal om en särskild gräddfil för romskrumänska tiggare finns däremot inte, och de tiggare som inte har sina papper i ordning och vistas olagligt i Sverige kan inte komma ifråga för anställning, klargör företaget.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat

Insamlingstips

Hjälp människor som tigger
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson