Bottenlågt förtroende för Migrationsverket hos allmänheten


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

FÖRTROENDEKRIS Analysföretaget Nordic Brand har i samarbete med Stockholms universitet utfört en undersökning om svenskarnas förtroende för olika myndigheter. Migrationsverket hamnar i det absoluta bottenskiktet. Det låga förtroendet kan påverka medborgarnas vilja att betala skatt, menar analysföretagets vd Robert Gelmanovski.

Även Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan får bottennoteringar i förtroendeundersökningen. Enligt Gelmanovski beror detta delvis på att det är myndigheter som hanterar de hetaste politiska frågorna just nu – jobben, socialförsäkringen och invandringen. Det är myndigheter som varje år drar enorma mångmiljardbelopp i skattemedel för mottagande, åtgärder och bidrag till invandrare. Enligt Gelmanovski har dessa myndigheter “inte riktigt lyckats nå ut kommunikativt och förklara på vilket sätt de levererar”.

Läs mer »

Share

Taxinäringen – en nystartssubventionerad bransch i kaos


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

TAXIKAOSET Den svenska taxinäringen domineras idag av invandrare. Den är också ett ständigt sorgebarn för myndigheter och resenärer, med fusk, ockerpriser, förare som saknar behörighet eller har dömts för våldtäkt, överetablering och slagsmål mellan konkurrenter på attraktiva upphämtningsplatser. Det är också en bransch där nästan samtliga anställningar är subventionerade s.k. nystartsjobb där större delen av lönen bekostas av skattebetalarna.

Under 2014 beviljades nystartsbidrag till närmare 2 500 nyanställda taxichaufförer. Det är en kraftig ökning på bara några år. 2009 var siffran 420. Siffrorna kommer från Arbetsmedlingen. Många taxiåkerier anställer bara chaufförer som är berättigade till sådana bidrag. När subventionstiden för dessa anställda löper ut får de sparken och ersätts med andra bidragsberättigade personer.

Läs mer »

Share

Oscar Sjöstedt kommenterar SD:s vårbudgetmotion

INTERVJU I en intervju med SD-TV kommenterar Sverigedemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt partiets vårbudgetmotion som presenterades vid en presskonferens på tisdagen. SD:s vårbudget har ett tydligt fokus på Sverige som industrination.

Sjöstedt besvarade också frågor kring möjligheterna för förhandlingar med Allianspartierna med anledning av den undersökning som publicerades häromdagen och som visar att en majoritet av Alliansväljarna föredrar samtal med SD framför DÖ-överenskommelsen där Allianspartiernas respektive ledningar lovat lägga sig platt för den rödgröna regeringen i budgetfrågor fram till valet 2018.

Läs mer »

Share

Regeringens gräddfil för invandrare på arbetsmarknaden möter kritik

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

KRITIK Den rödgröna regeringens förslag om så kallade snabbspår för invandrare på arbetsmarknaden kritiseras nu av arbetsgivarna som menar att politikerna skyfflar över ett alltför stort ansvar för invandringsproblemet på dem.

Förslaget handlar om att para ihop nyanlända invandrare med adekvat kompetens med företag som inte får tag på den personal de söker. Sju branscher har hittills svarat att de vill arrangerade dessa snabbspår.

Läs mer »

Share

Invandring framtidens räddning enligt framtidsministern

IDEOLOGISKA SKYGGLAPPAR Den rödgröna regeringen har onekligen tagit till sig vår samtids nyspråk och alla eufemismer man bara kan hitta på för att försköna och rättfärdiga den destruktiva massinvandringen med. När framtidsminister Kristina Persson (S) besökte Blekinge hette det bland annat att invandringen ska rädda oss alla.

Persson gästade Folkets hus i Karlskrona på söndagskvällen och temat för kvällen var framtidens arbetsliv. Om 20 år kan vartannat jobb ha automatiserats och då gäller det att se till att skapa nya jobb, uppgav hon bland annat.

Läs mer »

Share

Stefan Löfven fortsätter svika vallöften

Foto: Trausti Evans

Foto: Trausti Evans

POLITIK Listan över svikna vallöften från den svaga rödgröna regeringen börjar bli ganska omfattande. Idag kan vi lägga till den så kallade 90-dagarsgarantin för unga till denna.

Regeringen Löfven slår rekord, dock inte på det sätt man kanske hoppats på. Förtroendet hos svenska folket är rekordlågt för en sittande statsminister och att man låter det lilla extremistpartiet Miljöpartiet, med Vänsterpartiet som joker i leken, styra och ställa imponerar föga. Och precis som många befarade är denna regerings enskilt största satsning massinvandringen, som bara ökar och ökar.

Läs mer »

Share

Granskning Sverige: Polisförbundet diskriminerar Sverigedemokrater

POLISFÖRBUNDET UNDER LUPP I ett färskt reportage kontaktar de grävande journalisterna på Gransknings Sverige Polisförbundet, dvs det fackförbund som organiserar Sveriges poliser. Förbundet har tagit fram ett policydokument i vilket anges att man ser det som problematiskt om en polis och medlem med förtroendeuppdrag i Polisförbundet är aktiv inom Sverigedemokraterna. En sådan person kan bli föremål för uteslutningsärende eller fråntas sina förtroendeuppdrag. Vederbörande ska enligt dokumentet innan dess först utsättas för påtryckningar om att lämna sina politiska uppdrag i SD.

Det är endast den Sverigedemokratiska socialkonservativa ideologin som betraktas som problematisk för Polisförbundet. På en direkt fråga uppger man att Polisförbundet inte har några problem med att ha exempelvis aktiva kommunister på förtroendeposter i förbundet.

Läs mer »

Share

Kraftig ökning av antalet bidragspensionärer pga invandring


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

INVANDRINGENS KOSTNADER Andelen bidragspensionärer – dvs personer som inte själva arbetat ihop en pension utan måste få sin pension betald genom det s.k. äldreförsörjningsstödet – ökar kraftigt som en direkt följd av invandringens omfattning och profil. Det handlar om personer som invandrat till Sverige relativt sent i livet eller som invandrat tidigt i livet men aldrig haft ett arbete.

Äldreförsörjningsstödet ger inte den pensionär som får det någon lyxtillvaro men ligger samtidigt inte så långt under den nivå som många svenska fattigpensionärer tvingas acceptera trots att de arbetat ett helt liv. Äldreförsörjningsstödet ligger vid sidan av det ordinarie pensionssystemet och är ett rent bidrag.

Läs mer »

Share

Tino Sanandaji: AMS-rapporten är osammanhängande smörja

Tino Sanandaji

Tino Sanandaji

PROPAGANDA För ett par dagar sen gick Arbetsförmedlingen ut och påstod att Sverige behöver upprätthålla massinvandringen för att kompensera för det sjunkande antalet svenskar och för att kunna bibehålla välfärden. Med tanke på hur illa det ser ut på just arbetsmarknaden för de stora invandrargrupper som kommer nu, och hur det ena dyrbara projektet efter det andra misslyckas kapitalt, lät det väldigt märkligt. Idag dissekerar nationalekonomen Tino Sanandaji Arbetsförmedlingens rapport som han kallar “trams” och “osammanhängande smörja”.

“För att klara välfärdens finansiering behöver vi få hit upp emot 100.000 nya invandrare per år”, påstod Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. “Ifall vi minskar invandringen så minskar vi också våra framtida intäkter”, hette det också.

Läs mer »

Share

Arbetsförmedlingen förordar bibehållen massinvandring

arbetsförmedlingen 410

MASSINVANDRINGEN Trots hög arbetslöshet bland såväl unga som invandrare, och det ena dyrbara projektet efter det andra ämnat till att lösa alla migrationsrelaterade problem kroniskt misslyckas kapitalt, hävdar idag Arbetsförmedlingen att en fortsatt hög massinvandring är nödvändig.

Under de närmaste decenniet hävdar Arbetsförmedlingen att det kommer krävas en fortsatt hög nettoinvandring för att upprätthålla en ökning av sysselsättningen. Ungefär 64 000 personer per år i arbetsför ålder krävs för att ersätta det sjunkande antalet svenskar.

Läs mer »

Share

Vem bör få jobbet – den med rätt hudfärg eller rätt kompetens?


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

NYRASISMEN Ska kön, hudfärg och etnicitet vara avgörande för vem som får jobbet eller bör förtjänst och skicklighet avgöra? Den frågan diskuterades i Nordegren & Epstein i Sveriges Radio P1 den 1 april. Och även om man kan tro det, så är det inte ett aprilskämt att Seher Yilmaz, ledare för Rättviseförmedlingen, anser att rasistiska och könsdiskriminerande urvalskriterier bör användas vid rekrytering på arbetsmarknaden. Det är heller dessvärre inget aprilskämt att Rättviseförmedlingen fått i uppdrag av den rödgröna regeringen att ta fram underlag för utnämning av höga offentliga tjänster på just dessa grunder. Någon som inte håller med Yilmaz och nyrasisterna är den liberale debattören och numera ledarskribenten på Göteborgs-Posten, Adam Cwejman.

Nyrasismen, dvs rasism med omvända förtecken, där mörk hudfärg är mer värd än ljus och invandrare är mer värd än svensk, får ett allt starkare fäste i Sverige. De som framför allt driver denna rasistiska diskurs är militant identitetspolitiska invandrarorganisationer och extremistiska grupper på vänsterkanten. Nyrasismen har också ett starkt fäste inom radikalfeminismen där man sedan tidigare driver en liknande agenda på könsområdet, med den bärande idén att kvinnor ska betraktas som mer värd än män och därför bör ges gräddfiler på bl.a. arbetsmarknaden, till utbildningsplatser, bolagsstyrelser och politiska uppdrag.

Läs mer »

Share

Protektionism och nationalism eller moral och anständighet

EU Peter “Nalle” Lundgren (SD) fortsätter sitt enträgna arbete för att få EU-kolossen att förstå att det är deras eget regelverk som möjliggör myglet på svenska vägar, där de oseriösa företagen och chaufförerna blir allt fler medan de svenska företagen faller en efter en.

Share

Moderaternas integrationsåtgärd: lönedumpning

arbetsförmedlingen 410MASSINVANDRINGEN För att tackla problemen i kölvattnet av massinvandringen föreslår Moderaterna att man ska införa låglönejobb efter tysk modell. Meningarna huruvida detta system verkligen fungerar går dock isär.

Det är Ulf Kristersson, Moderaternas finansministerkandidat, som lägger fram förslaget. I Tyskland påstås systemet framgångsrikt ha pressat ned arbetslösheten.

Läs mer »

Share

SD föreslår belöning för utbildning till bristyrken


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

ARBETSMARKNAD Sverigedemokraterna förslår att de studenter som väljer utbildningar till bristyrken ska få en ekonomisk belöning. På så sätt hoppas partiet fylla de luckor som, trots stor arbetslöshet, finns på den svenska arbetsmarknaden.

Från sjuklövern heter det ofta att Sverige måste fortsätta massinvandringen för att specialister saknas. Samtidigt blir tusentals svenska ungdomar tvungna att åka till Norge för att kunna försörja sig.

Läs mer »

Share

Etableringsreformens facit ett gigantiskt fiasko

pengarFIASKO Att även den så kallade etableringsreformen blev ett fiasko har konstaterats otaliga gånger, nu finns dock facit och traditionsenligt är det långt värre än någon kunnat förutspå.

Regeringen Reinfeldt blev något av experter på att ösa miljarder och åter miljarder över nya reformer och satsningar som skulle lösa alla invandringsrelaterade problem, dock med samma kroniska resultat: fiasko.

Läs mer »

Share

Skyddsombud avsatt på grund av SD-engagemang


Videoklipp från DT. Inslaget återges här med av DT för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

FACKLIG ANTIDEMOKRATI Fackförbundens klappjakt på Sverigedemokrater fortsätter. Trots 23 år i Spendrups tjänst avsätts nu Fredrik Trygg som skyddsombud på grund av sitt engagemang i Sverigedemokraterna.

Under de senaste fem av de 23 åren på Spendrups i Grängesberg har Trygg även arbetat som skyddsombud, vilket Livsmedelsarbetareförbundets styrelse nu satt stopp för.

Läs mer »

Share

Svidande vidräkning med Alliansens integrationspolitiska naivitet

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem

INTEGRATIONSHAVERIET Expressens ledarskribent Anna Dahlberg levererade på lördagen ytterligare en snyting åt den skriande inkompetens som mer än något annat präglat svensk integrationspolitik. Denna gång är det den förra borgerliga Alliansregeringens införande av s.k. etableringslotsar som står i fokus för Dahlbergs kritik. Hon kallar Alliansen för “naiva borgare” och menar att en grupp i samhället står i särskild tacksamhetsskuld till Alliansregeringen – de kriminella. Detta för att den öppnade de svenska välfärdssystemen på vid gavel för fusk och brottslighet.

Som Avpixlat tidigare rapporterat tvingades den nya rödgröna regeringen skrota systemet med etableringslotsar, dvs personer rekryterade på konsultbasis av Arbetsförmedlingen i syfte att få nyanlända invandrare i arbete. Droppen som fick bägaren att rinna över var avslöjandet om att lotsarna, vid sidan av en lång rad andra oegentligheter, börjat rekrytera jihadterrorister åt Islamiska Staten.

Läs mer »

Share

Förslag om språkkrav inom hemtjänsten

Äldre kvinna med rollatorSPRÅKKRAV Oppositionen i Hässelby-Vällingby menar att personalen inom hemtjänsten talar en alltför dålig svenska och föreslår nu att de som har alltför stora språkliga brister ska nekas fast anställning.

Det är den borgerliga oppositionen som i ett uttalande till Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd tar upp språkproblemet inom äldreomsorgen. För att komma tillrätta med problemet föreslås bland annat högre krav på formell kompetens och erfarenhet vid nyanställning och att de som har för stora språkliga brister inte erbjuds fast anställning.

Läs mer »

Share

Etableringslotsar misstänks ha rekryterat till IS

arbetsförmedlingen 410MÅNGKULTUR Efter uppgifter om att de så kallade etableringslotsarna – ett av regeringen Reinfeldts många kostsamma invandringspolitiska fiaskon – bland annat ägnat sig åt rekrytering till terrorgruppen Islamiska Staten, säger Arbetsförmedlingen nu upp avtalet med samtliga lotsar.

Det verkar inte finnas något stopp på de massinvandringsrelaterade stolligheterna i Sverige. Enligt Expressen ska ett av skälen till att Arbetsförmedlingen nu säger upp samtliga avtal alltså vara att man misstänker att lotsarna ägnat sig åt IS-rekrytering.

Läs mer »

Share

Kanada stramar åt invandringen ytterligare

kanadaKANADA / INVANDRING För den som följt Avpixlat det senaste året har det blivit uppenbart att Kanada kontinuerligt stramat åt invandringen på alla håll och kanter. Nu är det dags igen, denna gång genom striktare regler för arbetsgivare att anställa utländsk arbetskraft.

Under senare år har Kanada drivit initiativet “Kanada först” som bygger på att Kanada och kanadensare ska prioriteras på arbetsmarknaden och där invandring endast ska komplettera och fylla specifika luckor när inga kanadensare finns tillgängliga för vissa jobb. Arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft måste först få det godkänt av myndigheterna genom en utvärdering baserat på behov.

Läs mer »

Share
Avpixlat på Facebook           
Donera
Annonsera på Avpixlat
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson

Boktips

Vitbok.se - mångkulturellt facit - Jan Milld