Löfven långt från målet om EU:s lägsta arbetslöshet

FAGRA LÖFTEN Inför riksdagsvalet 2014 lovade den nybakade S-ledaren Stefan Löfven att han, om han fick väljarnas förtroende, skulle se till att Sverige har EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Det vallöftet ser dock ut att bli ännu ett i raden som den rödgröna regeringen kommer att bryta. Färska siffror från Eurostat visar att Sverige med sina 7,1 procents arbetslöshet med nöd och näppe ens tar sig över medianen för EU-länderna och intar en blygsam trettonde plats bland EU:s 28 medlemsländer.

Samtidigt som trenden i EU sammantaget är att arbetslösheten minskar är prognosen för Sverige tvärtom att arbetslösheten kommer att öka, även om den förra året sjönk med några tiondelar. Inom något år förväntas siffran stiga till runt 8 procent. Den allt annat överskuggande huvudförklaringen till detta är Sveriges exceptionellt expansiva och ansvarslösa massinvandringspolitik.

Läs mer »

FacebookTwitter

Flera myndigheter flyttar ut från Botkyrka – mångkulturen blev för mycket

Hallunda 84884 - foro Jonas Bergsten, Wikimedia Commons

MYNDIGHETSFLYKT Hallunda i Botkyrka är en av Stockholms invandrartätaste miljonprogramsförorter och därmed också en av regionens mest socialt problemtyngda bostadsområden. Nu har personalen på såväl Försäkringskassan som Skatteverket och Pensionsmyndigheten fått nog och flyttar sina lokalkontor.

Precis som i det uppmärksammade fallet när Diskrimineringsombudsmannen, DO, vägrade öppna kontor i invandrartäta och illa beryktade Rinkeby på andra sidan Stockholm handlar det här om faktorer som är direkt avhängiga områdets låga status. Svenska myndighetstjänstemän vill, bakom en politiskt korrekt fasad framtagen för dyra skattepengar av någon reklambyrå, inte vare sig bo eller arbeta i de områden som utgör det “nya mångkulturella Sverige”. Utåt åberopar man lätt genomskådade svepskäl som att lokalerna inte är ändamålsenliga eller tillräckligt stora.

Läs mer »

FacebookTwitter

Bankekonom: 70 procent av arbetslösheten i Sverige beror på asylinvandringen


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

DEN IMPORTERADE ARBETSLÖSHETEN En helt dominerande andel av Sveriges höga arbetslöshetssiffror är ett direkt resultat av den massinvandringspolitik som Sverige har fört. Det berättar Swedbanks chefsekonom Anna Breman i en intervju i Ekot i Sveriges Radio.

Att arbetslösheten i Sverige är hög har vi hört larmas om i många år. Varför den är hög har de som larmat inte varit lika pigga på att klargöra. I stället har arbetslösheten använts som ett slagträ mellan de rödgröna och den borgerliga alliansen i valtider. Den för tillfället sittande regeringen har beskrivits som inkompetent på arbetsmarknadspolitik av det för tillfället i opposition varande blocket som förklarat sig själva som betydligt mer kompetent. Vilket block som innehaft vilken roll i detta skådespel har skiftat men den höga arbetslösheten har bestått.

Läs mer »

FacebookTwitter

Företag i USA massavskedar muslimska arbetare efter bönedispyt

usa333 ISLAM Ett företag i USA har nyligen sparkat närmare 200 muslimska anställda efter att en dispyt om bönestunder under arbetstid inte kunde lösas och de anställda ifråga, varav många somaliska invandrare, beslutade sig för att arbetsvägra och lämna jobbet utan arbetsgivarens godkännande.

Cargill Meat Solutions i Fort Morgan, Colorado, några mil nordost om Denver, gav häromdagen 190 muslimska anställda sparken efter att dessa ställt orimliga krav på arbetsgivaren avseende bönestunder under arbetstid. Arbetsgivaren hade redan avsatt utrymmen och ordnat möjligheter under arbetsskiften som alla anställda, inklusive muslimer, kunde använda för bön.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nationalekonom sågar debatten om invandringskostnader

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitet, menar att debatten om invandringens kostnader till stor del baseras på "glädjekalkyler" och felaktigheter. Foto: Linnéuniversitetet

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitet, menar att debatten om invandringens kostnader till stor del baseras på “glädjekalkyler” och felaktigheter. Foto: Linnéuniversitetet

INVANDRINGSDEBATT Ännu en auktoritet inom nationalekonomi ställer sig nu, åtminstone delvis, på samma sida som Tino Sanandaji, och kritiserar det politiskt korrekta åsiktsetablissemanget. I en aktuell debattartikel i Smålandsposten menar Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, att stora delar av debatten kring asylinvandringens kostnader bygger på “förenklade kalkyler och faktafel“.

Mats Hammarstedt tar i den aktuella artikeln inte ställning vare sig för eller emot hög asylinvandring. Det budskap han framför är helt enkelt att den debatt som förs bör vara baserad på korrekta fakta och realistiska beräkningar.

Hammarstedt inleder sin artikel med att ge några exempel på förenklade “glädjekalkyler”; dvs. felaktiga beräkningsmetoder, med vars hjälp man kan få massinvandringens kostnader att framstå som betydligt lägre än de i själva verket är. Mats Hammarstedt skriver bland annat:

Läs mer »

FacebookTwitter

Kuwaitiskt flygbolag prioriterar judehat över viktig flygrutt

Foto: Alan Lebeda

Foto: Alan Lebeda

MUSLIMSK ANTISEMITISM Antisemitism och rasism inom muslimsk kultur är såväl strukturell som utbredd, vilket vi ser i till exempel Malmö på gator och torg. Det kuwaitiska flygbolaget Kuwait Airways ligger nu i luven med USA över just antisemitism som slutade med att flygbolaget inte längre flyger mellan London och New York.

En israel ville flyga med Kuwait Airways till USA. Flygbolaget förvägrade dock israelen att resa med dem eftersom lagen i Kuwait förbjuder företag i landet att göra affärer med just israeler. Uppenbarligen gäller inte floskeln om alla människors lika värde i Kuwait.

Läs mer »

FacebookTwitter

Markus Uvell tvingas bort från Kreab – Sverigedemokratiska kompisar inte tillåtet

uvell bylund erkhammar

ÄNGSLIGT I LOBBYLEDEN Det blev oro i ankdammen när den näringslivsinriktade PR-byrån Kreab med Sverigechefen Markus Uvell i spetsen nyligen satte sig i samtal med ledande Sverigedemokrater för att diskutera och påverka partiets näringslivspolitik. Alla partiers lika värde var det inte tal om att respektera och nu går lobbygruppen ett steg längre och tvingar bort Uvell eftersom denne även umgåtts privat med SD-riksdagsledamoten Linus Bylund.

Att vara kompis med riksdagsledamöter för “fel” parti är inget man ska vara om man jobbar på marknadsliberala PR-byrån Kreab. Och med fel parti avses här inte näringslivsfientliga vänsterpartister som vill ha planhushållning utan socialkonservativa och marknadsvänliga Sverigedemokrater. Det har Kreabs Sverigechef Markus Uvell fått erfara. Han lämnar nu byrån efter att det rests krav på honom om vilka han får lov att äta middag och ta en öl tillsammans med.

Läs mer »

FacebookTwitter

Magdalena Andersson låter invandringsbudgeten skena


Ljudklipp från SR. Inslaget återges här med av SR för ändamålet tillhandahållen inbäddningsfunktion.

AJÖSS BUDGETDISCIPLIN Tidigare löften om budgetansvar och “krona för krona”-principen är ännu ett löfte om regeringen nu backar från. Samtidigt som flertalet budgetområden riktade mot de skattebetalande svenskarna utsätts för ytterligare sparbeting, aviserar finansminister Magdalena Andersson att det inte finns någon övre gräns för med hur stora belopp massinvandringen får belasta statsbudgeten. Beskedet kom i veckans lördagsintervju i Sveriges Radio. Pengarna som saknas – och det rör sig om flera tiotals miljarder ytterligare de närmaste åren – ska anskaffas genom att staten tar stora lån.

Andersson säger i intervjun att hon nu anser det vara tid att släppa budgettyglarna på ett sätt som hon menar att LO under lång tid utövat påtryckningar på regeringen att göra. Här försöker finansministern dock föra lyssnarna bakom ljuset. Även om också LO står bakom den exempellösa massinvandringen, i bjärt kontrast till sina egna medlemmars intressen, så har kraven från den fackliga kolossen handlat om att låna till investeringar i exempelvis infrastruktur för att få fart på ekonomin. Det Anderson nu försöker gömma bakom denna fasad är något helt annat – lån till försörjning och arbetsmarknadssubventioner för asylinvandrare, pengar som inte resulterar i några bestående värden för Sverige.

Läs mer »

FacebookTwitter

GP-skribent klär av “myten om Sverige som invandringsland”

Foto: Bengt Oberger

Foto: Bengt Oberger

INVANDRINGSDEBATT I en aktuell krönika diskuterar Göteborgs-Postens Adam Cwejman påståendena om att Sverige alltid varit ett land som präglats av hög invandring. Han gör en genomgång av hur invandringen till Sverige sett ut under de senaste seklerna och visar att föreställningen om Sverige som invandringsland är en myt som inte stöds av historiska fakta. Cwejmans resonemang leder till konstaterandet att dagens massinvandring både kvalitativt och kvantitativt är olik all tidigare invandring till Sverige.

Politiskt korrekta massinvandringsförespråkare påstår ibland att Sverige alltid varit ett land med hög invandring. De försöker ge sken av att Sverige, ungefär som USA, är en utpräglad invandrarnation, vars utveckling byggt på omfattande immigration, mångkultur och blandning mellan olika etniska grupper. Syftet med denna snedvridna bild av svensk historia är förstås att få dagens svenskar att okritiskt acceptera den pågående massinvandringen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Norge närmar sig svenska nivåer av politisk korrekthet

Lägerskolan Solsetra drivs av Det Norska Missionssällskapet. Denna typ av anläggningar används nu i ökande omfattning som asylboenden. Foto: Kremle

Lägerskolan Solsetra drivs av Det Norska Missionssällskapet. Denna typ av anläggningar används nu i ökande omfattning som asylboenden. Foto: Kremle

ISLAMISERING / NORGE Sverige framstår ofta som det europeiska land där politiskt korrekt oikofobi och eftergifter för invandrade muslimer nått de mest absurda nivåerna. Men vårt grannland Norge ligger i vissa avseenden inte långt efter oss; något som framgår av två nyheter som under de senaste dagarna uppmärksammats i norska medier.

Utlendingsdirektoratet (UDI) är den norska motsvarigheten till det svenska Migrationsverket. UDI har, precis som Migrationsverket i Sverige, svårt att ordna boende åt alla asylsökande. En av de lösningar man funnit är att hyra kursgårdar, lägerskolor och liknande anläggningar som drivs av kristna organisationer, för att använda dessa som asylboenden. UDI har emellertid krävt att alla kors, Jesusbilder och andra kristna symboler ska avlägsnas från lokalerna, eftersom asylsökande måste ges “möjlighet att utöva sin religion eller livssyn på neutral grund“.

Läs mer »

FacebookTwitter

Nationalekonomiska lögner från Nordea, SEB och TT

pengarMASSINVANDRINGSPROPAGANDA “Migration och byggande lyfter BNP”. Så lyder rubriken för en TT-artikel på måndagen som ett antal större svenska medier återpublicerar. I artikeln läggs nationalekonomiska dimridåer ut av Nordeas och SEB:s chefesekonomer i syfte att framställa Sveriges massinvandringspolitik som en motor i svensk ekonomi och tillväxt. Inget kunde vara längre från sanningen.

I artikeln redovisas starka BNP-siffror för det tredje kvartalet och utifrån dessa hävdas att “tillväxten i Sverige är på historiskt höga nivåer och betydligt bättre än väntat” och att “byggande och migrationsvågen till landet är två viktiga orsaker”. Ingenstans nämns emellertid att detta är konstgjord tillväxt och att BNP är ett dåligt verktyg för att mäta verklig tillväxt men ett bra sådant om man vill dölja konstgjord dito.

Läs mer »

FacebookTwitter

Arbetslösa svenskar drabbas av massinvandringen

arbetsförmedlingen 410

ARBETSMARKNADEN Arbetsförmedlingen flaggar nu för kraftigt utökade utgifter på grund av den rekordhöga massinvandringen som kommer att påverka myndighetens tidigare planerade och utlovade åtgärder som traineejobb för unga och de så kallade extratjänster vilka var tänkta att ersätta fas 3.

Via det så kallade etableringsuppdraget ansvarar arbetsförmedlingen för att nyanlända söker jobb. Senast i somras väntades att 45 000 skulle in i systemet 2019, nu är det 121 000 som gäller. För detta kommer myndigheten att behöva åtminstone tio miljarder kronor till.

Läs mer »

FacebookTwitter

Magdalena Andersson: “Flyktingvågen skapar tillväxt”

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

Foto: Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons

ARBETSMARKNADEN Den rekordhöga massinvandringen skapar jobb, enligt den alltmer pressade finansministern Magdalena Andersson (S). Genom att låta gränserna förbli öppna behövs hela tiden fler personer i den synnerligen lukrativa asylindustrin. Även mer lånade pengar i ekonomin borde sätta fart på tillväxten, menar hon i en intervju i Svenska Dagbladet.

Som vanligt gäller “vinst på sikt”, dock förutsatt att alla dessa människor kommer i arbete, vilket kan bli svårt då blott hälften har jobb efter sju år och Sverige har lägst andel okvalificerade jobb i OECD kombinerat med invandrarnas låga utbildningsnivå.

Läs mer »

FacebookTwitter

Arbetslösheten ökar pga massinvandringen

arbetsförmedlingen 410

ARBETSMARKNADEN I gårdagens partiledardebatt uppgav statsminister Stefan Löfven att arbetslösheten är på väg att minska. Idag kommer dock uppgifter om att den stiger, och den bakomliggande orsaken är massinvandringen.

Direkt in i svenska samhället med jobb och bostad, heter det inte sällan från massinvandringsförespråkare. Vilka jobb och bostäder blir dock desto svårare att svara på. I Sverige finns minst andel okvalificerade jobb i OECD och myten om invandrarnas höga utbildningsnivå upprepas gång på gång trots att den är falsk.

Läs mer »

FacebookTwitter

Även i Danmark protesterar mindre kommuner mot alltför hög och kostsam asylmottagning

Foto: Per Palmkvist Knudsen

Foto: Per Palmkvist Knudsen

ASYLHAVERIET / DANMARK Omfattande nedskärningar inom bland annat skola och äldreomsorg – det kan bli konsekvensen för en mindre, dansk landsortskommun som tvingas ta emot ytterligare ett hundratal asylsökande nästa år. Även i Danmark växer motståndet mot den orimligt höga asylinvandringen.

Knud Kristensen tillhör borgerliga Konservative, och är borgmästare i Vesthimmerlands kommun, en landsortskommun med c:a 37 000 invånare, strax sydväst om Ålborg, på Jylland. I kommunen finns redan ett asylboende med 450 platser. Danska staten vill nu att Vesthimmerland nästa år ska ta emot ytterligare ett hundratal asylsökande. Knud Kristensen varnar för att detta kan få förödande effekter för kommunens ekonomi.

Läs mer »

FacebookTwitter

Danmark: “Flyktingarna ser arbete som ett straff”

Islam Danmark feat

INTEGRATIONSDEBATT / DANMARK Alltför frikostiga bidragssystem i kombination med slapp och kravlös “tycka synd om-mentalitet” från majoritetssamhället. Dessa faktorer kan tillsammans utgöra en stor del av förklaringen till den höga arbetslösheten bland utomvästliga asylinvandrare i Danmark. Denna slutsats drar en arbetsförmedlare med lång erfarenhet från ett av Köpenhamns invandrarghetton.

Före finanskrisen 2008 var den danska ekonomin mycket stark, och massor av arbetsgivare ville anställa. Det fanns i princip jobb åt alla som ville arbeta. Men i Mjölnerparken i Köpenhamn – en stadsdel som i Sverige skulle kallas “utanförskapsområde”, och som i Danmark benämns med det mera sanningsenliga “invandrarghetto” – var arbetslösheten trots högkonjunkturen över 70%.

Läs mer »

FacebookTwitter

KD-förslag: Låt asylinvandrare slippa betala skatt

ebba busch thorSVENSKDISKRIMINERING KD:s partiledare Ebba Busch-Thor och KD-riksdagsledamoten Jakob Forssmed föreslår i ett debattinlägg att nyanlända ska kunna tjäna upp till en halv miljon utan att behöva betala skatt.

För att förslaget inte ska framstå som fullt så flagrant svenskdiskriminerande hakar man i en bisats på att skattebefrielsen även kan gälla ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det man då inte berättar är att en stor majoritet av de ungdomar som inte är anställningsbara pga ej godkända slutbetyg från grundskolan och avsaknad av gymnasieutbildning också har asylrelaterad invandrarbakgrund.

Läs mer »

FacebookTwitter

Sex procent av nyanlända får jobb via Arbetsförmedlingens etableringsplan

tino cbn

MASSINVANDRINGEN Nationalekonomen Tino Sanandaji bloggar idag om Arbetsförmedlingens så kallade etableringsuppdrag, där myndigheten getts ansvaret för nyanländas sysselsättning. Det visar sig att endast sex procent av de som omfattats av reformen har fått jobb.

I fokus för Sanandajis senaste blogginlägg ligger en nyligen släppt rapport från Arbetsförmedlingen som media valt att inte uppmärksamma under pågående massinvandringskampanj. Denna visar att 49 procent av nyanlända endast har förgymnasial utbildning och av de som har jobb är tio procent enbart förgymnasialt utbildade.

Läs mer »

FacebookTwitter

Polisförbundet stämmer staten för underfinansiering av polisväsendet

PolisPOLITISKA PRIORITERINGAR Efter att den rödgröna regeringen presenterat sin budgetproposition står det klart att nästan hela fokus för budgetsatsningar ligger på ökad massinvandring. Andra grupper får stå tillbaka trots att det innebär flerfaldiga löftesbrott från vad som utlovades före valet. Många är missnöjda och inom polisen, som är en av de offentligfinansierade verksamheter drabbas av regeringens felprioriteringar, väljer man nu att stämma staten.

Polisförbundet är starkt kritiskt till att regeringen underfinansierar polisväsendets omorganisation med en miljard i förhållande till vad en oberoende utredning slagit fast att dessa förändringar kommer att kosta. Resultatet blir färre poliser och minskad trygghet och rättssäkerhet för laglydiga medborgare. Man stämmer därför staten vid Arbetsdomstolen.

Läs mer »

FacebookTwitter

Rebecca Uvell: LO + SD = Sant

INFORMATIONSFILM Den marknadsliberala opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell har gjort en liten informationsfilm om LO:s hyckleri. Den utgör en replik på en informationsfilm som LO själva gjort där man upprör sig över att arbetsgivarsidan understått sig att föra samtal med Sverigedemokraterna.

LO är just nu mycket upprörda och frustrerade över att deras motparter på arbetsgivarsidan samtalar med SD. LO har å sin sida valt att göra ett undantag i principen om alla människors lika värde för Sverigedemokrater. “De är inte som andra” säger höga LO-företrädare och därför pratar man inte med SD.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat

Insamlingstips

Hjälp människor som tigger
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Martina Aronsson
Joakim Mårtensson
Jan Sjunnesson
Rolf Malm
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson