Ombud för IF Metall blev av med uppdraget pga SD-engagemang

SD-HATET Fackförbunden fortsätter hetsjakten på aktiva Sverigedemokrater, landets största eller näst största parti i mätningarna. Den senaste att drabbas av detta är Henrik Hedlund, kontaktombud på Uddeholms stålverk och kommunfullmäktigeledamot för SD i Hagfors.

– De frågade mig om jag visste om det här med SD och IF Metall, att de inte delar samma synpunkter och att värdegrunderna inte är desamma. Jag sa att jag är här som kontaktombud för gubbarna på stålverket, och inte på SD:s uppdrag, men det hjälpte inte. De sa att det är deras regler och det de har att gå efter, säger Hedlund till Värmlands Folkblad.

Läs mer »

FacebookTwitter

Liten andel av lågutbildade nyanlända vill studera

MASSINVANDRINGEN / UTBILDNING Enligt Arbetsförmedlingen går bara 3-4 procent av nyanlända med låg utbildning på en vuxenutbildning efter två år med uppehållstillstånd i Sverige. Något som drastiskt minskar migranternas chanser att få jobb, enligt Annie Rubensson, integrations- och etableringschef på Arbetsförmedlingen.

Den svenska arbetsmarknaden har förhållandevis höga kunskaps- och kompetenskrav – något den utomeuropeiska massinvandringen går ganska dåligt ihop med. Och efter att det påstådda kompetensregnet politiker och journalister ville få oss att tro på uteblivit, framkommer det nu att situationen är värre än befarat då många nyanlända migranter med låg eller ingen utbildning inte ens är intresserade av att studera.

Läs mer »

FacebookTwitter

Personalkris i förlossningsvården – men landstingen vägrar anställa barnmorskor med “fel värdegrund”

Ellinor Grimmark vill arbeta som barnmorska men får inte, trots omfattande barnmorskebrist. Hon har “fel värdegrund”.

KRISEN I FÖRLOSSNINGSVÅRDEN Situationen på förlossningsavdelningarna på Sveriges sjukhus är katastrofal, och den huvudsakliga orsaken är personalbrist. Samtidigt tackar landstingen nej till utbildade barnmorskor om dessa inte har “rätt” värdegrund.

Larmen duggar numera tätt om ständigt överbelagda förlossningsavdelningar och personal som går på knäna och jobbar dubbla skift utan rast. Det är inte ovanligt att det i hela Storstockholm inte finns en enda ledig förlossningsplats och att kvinnor som ska föda måste resa till andra städer. Den resan kan bli lång då situationen inom förlossningsvården är likartad i närliggande städer som Uppsala, Nyköping och Eskilstuna. På andra håll i landet stängs förlossningsavdelningar och kvinnor tvingas föda i bilar.

Läs mer »

FacebookTwitter

Stor arbetslöshet bland turkar i Tyskland

TYSKLAND 2015 släppte Angela Merkels Tyskland in över en miljon migranter. Sedan tidigare fanns redan en stor turkisk minoritet i landet – färska siffror visar att hälften av dessa inte arbetar.

Siffrorna från Eurostat visar att 43 procent (48 procent enligt landets egna federala statistikmyndighet) av turkar i arbetsför ålder som bor i Tyskland är “ekonomiskt inaktiva”, vilket innebär antingen inte i arbete eller registrerade som arbetslösa.

Läs mer »

FacebookTwitter

SD i Almedalen 2017: Jimmie Åkesson och Per Ramhorn höll presskonferens om Sveriges vårdkris

ALMEDALEN 2017 Fredagen är Sverigedemokraternas dag under årets Almedalsvecka. Vid den presskonferens som partiet höll på förmiddagen uppehöll sig partiledaren Jimmie Åkesson och partiets talesperson i vård- och omsorgsfrågor Per Ramhorn till stor del vid den vårdkris som Sverige upplever.

Det saknas personal och vårdplatser, det skärs ned och sparas in. Detta samtidigt som landet genom den exceptionellt höga asyl- och anhöriginvandringen varje år får tio- eller hundratusentals nya vårdtagare att hantera, ofta dessutom med ett betydligt större vårdbehov än den genomsnittlige svensken. Vårdköerna är långa, patientsäkerheten hotad, de vårdanställdas arbetssituation pressad till förbi bristningsgränsen och många flyr yrket eller väljer att utöva det i något annat land, ofta Norge där man för en helt annan vård- och omsorgspolitik.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ny svenskdiskriminerande anställningsform föreslås av arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen

SVENSKEN SIST Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen har tagit fram ett nytt förslag på subventionerade anställningsformer för asyl- och anhöriginvandrare. Förslaget går ut på att invandrare ska kunna anställas i upp till tre år utan att den anställde betalar någon skatt och utan att det anställande företaget behöver betala några arbetsgivaravgifter.

Förslaget som de facto innebär en direkt svenskdiskriminering på arbetsmarknaden fokuserar på lågkvalificerade jobb där den anställde ska kunna få upp till 16.000 kr i månaden, förutsatt att han eller hon har rätt hudfärg/härkomst. Beloppet blir alltså nettolön då ingen skatt dras. Den totala lönekostnaden för företaget blir endast hälften, dvs 8.000 kr då enligt förslaget halva lönen ska bekostas av staten, dvs skattebetalarna.

Läs mer »

FacebookTwitter

Mehmet Kaplan kräver mer i fallskärm från skattebetalarna

MYCKET VILL HA MER Mehmet Kaplan (MP) som under uppmärksammade former fick lämna regeringen och posten som bostadsminister efter frotterande med militanta islamister, antisemitiska utspel och annat, är missnöjd med att han inte får ut full inkomstgaranti från riksdagen på drygt 30.000 kr/månad. Statens tjänstepensionsverk (SPV) anser att garantibeloppet ska sättas ned till hälften eftersom Kaplan även kvitterat ut 127.000 kr i månaden – hittills i år nästan en halv miljon – i avgångsvederlag från sin ministerpost. Kaplan är av annan uppfattning och har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.

Reglerna gäller för årsinkomst men Kaplan tycker att vad han haft för inkomster under året innan inkomstgarantin från riksdagen föll ut inte ska räknas. Därför kräver han nu att skattebetalarna ska punga ut med ytterligare 15 000 kr per månad. Han vill också ha retroaktiv ersättning från början av året, alltså även för den tid då han fick 127.000 kr i fallskärm från regeringen.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Ensamkommande” får förlängt uppehållstillstånd för att läsa klart gymnasiet

UPPEHÅLLSTILLSTÅND Riksdagen röstade idag igenom förslaget om att “ensamkommande” ska få förlängda uppehållstillstånd för att läsa klart gymnasiet – en situation som kommer leda till ett kraftigt minskat incitament att göra bra ifrån sig, liksom SFI-kurserna, för att hålla sig kvar i landet desto längre.

Lagändringen träder i kraft den 1 juni och antogs trots kritik från flera remissinstanser och flera motioner som väckts för att avslå förslaget. Rent konkret innebär den att “ensamkommande” som redan går i gymnasiet ges förlängt uppehållstillstånd för att kunna slutföra utbildningen och efter denna har de sex månader på sig att skaffa en sysselsättning för att kunna få permanent uppehållstillstånd, vilket i sin tur öppnar för ytterligare fusk med skenanställningar.

FacebookTwitter

Bakslag i dansk kamp mot islamisering – men striden är inte över

“Pastafarianer” säger sig tro på “det flygande spaghettimonstret” och menar att de, enligt sina religiösa föreskrifter, måste bära ett durkslag på huvudet. Ska denna utstyrsel också vara accepterad bland sjukvårdspersonal i tjänst? Foto: Joe Mabel.

DANMARK / ISLAMISERING Region Syddanmark, som ansvarar för den allmänna sjukvården på södra Jylland, Fyn och Langeland, förväntades rösta igenom ett förbud mot att sjukvårdspersonal bär synliga religiösa och politiska symboler på arbetet. Istället avslogs förslaget. Borgerliga Venstre röstade mot förslaget efter att ledningen för det danska sjuksköterskefacket sagt sig vara emot det. Men striden är sannolikt inte över.

Det danska sjukvårdssystemet är indelat i administrativa regioner, som ungefär motsvarar våra svenska landsting. För en knapp månad sedan berättade Avpixlat om ett förslag som lagts fram i regionfullmäktige för Region Syddanmark. Poängen med förslaget var att, med tanke på patienternas bästa, slå vakt om att sjukvårdspersonal uppvisar religiös och politisk neutralitet i sitt yrkesutövande. Förslaget innebar att alla anställda inom sjukvården skulle vara förbjudna att bära synliga religiösa/politiska symboler på arbetstid. Det skulle t.ex. ha betytt att muslimska kvinnor som arbetar i sjukvården tvingats ta av sin huvudduk/hijab. Läs mer »

FacebookTwitter

SAS sätter ned foten – anställer inte slöjbärande muslimska fundamentalister

23-åriga muslimska fundamentalisten Aye Hassani vägrar, trots EU-dom, att ta av slöjan för att bli anställningsbar på den svenska arbetsmarknaden. Foto: Privat / Jhz94.

ANPASSNINGSVÄGRAN En färsk EU-dom ger arbetsgivare rätt att neka anställda att använda iögonenfallande religiösa symboler på arbetstid. Domen är religionsneutral men i praktiken är det muslimska invandrares krav på särrättigheter som ställt till problem på arbetsmarknaden i många EU-länder, så även i Sverige. Det skandinaviskt samägda flygbolaget SAS är en av de arbetsgivare som nu med stöd av EU-domen säger nej till medeltida muslimska attribut på arbetsplatsen.

En av de som sökt jobb på SAS är den muslimska fundamentalisten 23-åriga Aye Alhassani. Hon vägrar att anpassa sig till det sekulära svenska samhället. “För mig är det inget alternativ“, säger Aye och väljer hellre att fortsätta leva på bidrag från de svenska skattebetalarna än att ta av sig sin muslimska slöja på arbetstid.

Läs mer »

FacebookTwitter

Lördagsmorgon om massinvandringens ofattbara konsekvenser

WEBB-TV Docenten i företagsekonomi och debattören Jan Tullberg, journalisten och socionomen Gunnar Sandelin och  programledaren Jan Sjunnesson samtalar om hur Sverige har ökat sin befolkning med nästan en fjärdedel genom invandring de senaste 30 åren. Andelen utrikes födda i Sverige överträffar nu till och med situationen i USA under slutet av 1800-talet. I samtalet diskuteras de ofattbara kostnader och problem som följer i spåren på detta och om journalisters och politikers oförmåga att hantera dessa frågor.

Gunnar Sandelin har beräknat invandringen sedan 2000 till 2016 utifrån officiell statistik. Han har med siffror från Migrationsverket prognostiserat att närmare 700 000 människor kan komma att söka sig till Sverige fram till år 2021. Mer om detta HÄR.:

Läs mer »

FacebookTwitter

Donald Trump beordrar myndigheter att införa “America First” – infriar vallöfte

USA / PATRIOTISM Ett av Donald Trumps vallöften var att han skulle uppmuntra och uppmana amerikanska konsumenter att prioritera amerikansktillverkade varor samt arbetsgivare att anställa amerikanska medborgare framför utländsk arbetskraft. I tisdags infriade han det vallöftet genom en ny skriftlig order.

Under ett torgmöte i tisdags i delstaten Wisconsin skrev Donald Trump på en s k Executive Order där han beordrade statliga myndigheter att anställa amerikanska medborgare samt köpa amerikanska varor då skattebetalarna står för notan. Trump underströk i sitt tal vikten av att köpa amerikanska varor samt att prioritera amerikaner på arbetsmarknaden och att ordern är precis det han lovade under valkampanjen.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Snabbspår för företagare” vill ha ännu mer pengar till invandrarföretagande

ARBETSMARKNAD I ett debattinlägg i SvD:s Näringsliv beklagar sig åtta företrädare för organisationer som sysselsätter sk nyanlända inom “Snabbspår för företagare” att de riskerar att inte få tillräckligt med skattemedel av staten.

De visar att småföretagandet bland invandrare ökat på senare är och kan t.o.m. vara större än bland svenskar. T.ex. var företagandet fyra gånger vanligare bland syrier 2007 än bland infödda. Med tanke på massinvandringen ser dessa bidragsföretagare stora möjligheter bland de drygt 50 000 syrier som kom under massinvasionen 2015:

Skulle nyanlända från Syrien driva företag i samma utsträckning som tidigare invandrade från Syrien kan det med andra ord få stora effekter på företagandet och sysselsättningen. Det är en potential vi inte har råd att gå miste om.

Läs mer »

FacebookTwitter

Busschaufför vägrade köra kvinna i heltäckande maskering – riskerar dryga böter

Lokalbuss i Emden, en stad med c:a 50 000 invånare i Niedersachsen, i nordvästra Tyskland. Foto: Spoorjan.

TYSKLAND / ISLAMISERING En busschaufför i den nordvästtyska staden Emden riskerar att få betala upp till 10 000 euro (motsvarande närmare 100 000 svenska kronor) i böter efter att han vägrat låta en muslimsk kvinna iförd heltäckande maskering åka med bussen. Chauffören får, att döma av vad som uppges i tysk media, inget stöd från vare sig det bussbolag han arbetar för eller från den kommunala förvaltning som anlitar bussbolaget.

Vad gör man som busschaufför om en person iförd heltäckande maskering, med bara en smal springa för ögonen, vill kliva på bussen? Lämpligen avvisar man denna passagerare. En person som bär heltäckande maskering på offentlig plats uppfattas av flertalet människor som skrämmande och obehaglig. Det finns också goda skäl att misstänka att en maskerad person kan ha för avsikt att utföra någon kriminell handling, t.ex. ett rån eller ett terrordåd.

Läs mer »

FacebookTwitter

“En utmaning och en möjlighet” – S och M svarslösa om integrationen

Debatt på Kulturhuset 5 april

MASSINVANDRINGEN / ARBETSMARKNADEN På onsdagskvällen 5 april anordnade Kulturhuset i Stockholm en debatt om integration. Först ut på scenen att debattera var Sveriges arbetsmarknadsminister tillika etableringsminister Ylva Johansson (S) samt Elisabeth Svantesson (M), vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och Moderaternas talesperson i dessa frågor.

Ylva Johansson menade att vi måste bli bättre på utbildning och fördelning av nyanlända.

– Det är både en utmaning och en möjlighet, sa hon.

– Nu gäller grundutbildning för ett stort antal personer som vanligen varken kan läsa eller skriva, ens på det egna språket. Vi måste satsa mer fortsatte arbetsmarknadsministern. Vi måste fördela eleverna över alla kommuner. De välbeställda och rika kommunerna skall inte komma undan.

Läs mer »

FacebookTwitter

Intoleranta muslimer ställdes inför ultimatum i Berlin

Sagostund i tysk förskola. Personerna på bilden har dock ingen anknytning till innehållet i artikeln. Foto: Creator:BKK ESSANELLE.

TYSKLAND / MUSLIMSK INTOLERANS När det blev allmänt känt att en manlig anställd på en förskola i Berlin var homosexuell reagerade muslimska föräldrar med barn på förskolan mycket starkt. De krävde att mannen skulle avskedas. Inledningsvis accepterade förskolan de intoleranta muslimernas krav. Så småningom ska dock förskolans ledning ha ändrat inställning och sagt att mannen får jobba kvar, och att de föräldrar som inte accepterar hans närvaro får flytta sina barn till en annan förskola.

“Tolerans” är som bekant ett av de politiskt korrekta honnörsorden. Etniska svenskar uppmanas t.ex. gång på gång vara “toleranta” gentemot invandrares värderingar och beteendemönster, även om dessa orsakar svårigheter. Ett stort problem är förstås att den grupp som i allmänhet kräver mest tolerans från andra – dvs. muslimer – samtidigt tenderar att vara den grupp som själva är minst toleranta gentemot företeelser de ogillar eller provoceras av. Detta har under veckan ännu en gång tydliggjorts i Tysklands huvudstad Berlin.

Läs mer »

FacebookTwitter

Dansk region tros komma att förbjuda synliga religiösa symboler bland sjukvårdspersonal

Förhoppningsvis får sjukhusen i Region Syddanmark snart rätt kräva att personalen uppvisar religiös och politisk neutralitet i arbetet. Då är t.ex. symboler för islamisering och muslimskt kvinnoförtryck inte längre tillåtna.

DANMARK VISAR VÄGEN Region Syddanmark, som bland annat ansvarar för den allmänna sjukvården på södra Jylland, Fyn och Langeland, tros komma att införa ett förbud mot att sjukvårdspersonal bär synliga religiösa och politiska symboler på arbetet. Förbudet kommer, om det införs, att innebära att muslimska kvinnor som arbetar inom vården inte får bära slöja på jobbet. Regionens juridiska expertis har slagit fast att det inte finns några lagliga hinder mot ett sådant förbud, vilket är ett stort steg på vägen mot att det kan införas.

Det danska sjukvårdssystemet är indelat i administrativa regioner, som ungefär motsvarar våra svenska landsting. I höstas lade representanter för invandringskritiska Dansk Folkeparti (DF) fram ett förslag i den politiska ledningen för Region Syddanmark, som innefattar södra Jylland, Fyn, Langeland, och ytterligare några mindre öar. DF ville att det skulle vara förbjudet för sjukvårdspersonal att bära muslimsk slöja/huvudduk eller liknande på arbetstid.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ekonomer kommenterar SVT:s skönmålade jobbrapportering

WEBB-TV Nyligen försökte medierna skönmåla siffrorna angående invandrares situation på arbetsmarknaden, något bland andra nationalekonomen Tino Sanandaji reagerade starkt på. Ekonomerna Pekka Rousu och Jan Tullberg kommenterar SVT:s fake news i Svensk Webbtelevision.

FacebookTwitter

SVT vilseleder om invandrare och arbetsmarknaden

Foto: Holger Ellgaard.

FAKE NEWS På söndagen basunerade SVT stolt ut att invandrare är de som fått de nya jobben i Sverige. Det hette även bland annat att “utan inflödet av arbetskraft skulle den svenska ekonomin få stora problem”. Som brukligt är i dessa sammanhang är det Sveriges mest påläste faktagranskare, nationalekonomen Tino Sanandaji, som får rycka ut för att avslöja den statliga propagandan.

“Den svenska ekonomin har blivit en jobbmaskin. Totalt har sysselsättningen ökat med 244.000 personer de senaste nio åren – och hela jobbökningen har gått till de utrikesfödda” och “för inrikesfödda har det inte skett någon ökning alls av sysselsättningen”, skriver SVT.

Läs mer »

FacebookTwitter

“Ta av burkan eller förlora bidragen”

Danmarks arbetsmarknadsminister Troels Lund Poulsen har gjort en principiellt viktig markering mot muslimsk fundamentalism. Foto: EU2016 SK [CC0].

DANMARK VISAR VÄGEN Danmarks arbetsmarknadsminister Troels Lund Poulsen har gett klara besked i en fråga kring vilken det rått oklarhet. Han har slagit fast att arbetslösa muslimska kvinnor inte har rätt att tacka nej till anställning på arbetsplatser där de inte får bära niqab/burka. Om en kvinna på sådana grunder nekar till att ta ett jobb kan hennes ekonomiska bistånd dras in.

Det har i ett par danska kommuner förekommit att bidrag till arbetslösa muslimska kvinnor dragits in, då kvinnorna inte accepterat anvisade arbeten. Det har då varit fråga om kvinnor som vägrat ta anställningar där de inte fått lov att bära heltäckande maskering, alltså burka eller niqab, på arbetet. Regelverket kring detta har emellertid varit oklart, och det har diskuterats om det egentligen är tillåtet för danska kommuner och myndigheter att neka någon ekonomiskt understöd av detta skäl. Men nu har landets arbetsmarknadsminister Troels Lund Poulsen talat om vad som gäller.

Läs mer »

FacebookTwitter

Ungdomsgängens terror upphörde när mataffären anställde slöjklädda invandrarkvinnor från närområdet

Kan invandrarungdomar i “utanförskapsområden” bara respektera personer från deras egen sociala och kulturella miljö? Vad betyder det i så fall för integrationen? Frågor av detta slag diskuteras nu i Danmark. Foto: Dcubillas.

DANMARK / INVANDRINGSRELATERAD BROTTSLIGHET Butiker i invandrardominerade problemområden plågas ofta av ungdomsgäng som snattar, vandaliserar och uppträder aggressivt och hotfullt mot personalen. En butikschef i en invandrartät stadsdel i danska Århus anser sig dock ha funnit ett sätt att hantera detta. Sedan han anställde muslimska invandrare som bor i stadsdelen har problemen med stökiga och snattande ungdomsgäng minskat kraftigt. Det finns dock skäl att ifrågasätta butikschefens lösning.

Motalavej i danska Korsör är en illa beryktad, invandrartät stadsdel av det slag som i Sverige skulle kallas “utanförskapsområde”. I Danmark använder man den mera ärliga men mindre politiskt korrekta beteckningen invandrarghetto. I Motalavej-området finns bland annat en livsmedelsbutik tillhörande kedjan Lidl, samt en klädbutik som ingår i lågpris-kedjan Dansk Outlet. Benny Svendsen, som äger Dansk Outlet, gick för några veckor sedan ut i dansk media och berättade om de stora problemen med snatterier, vandalisering och hot mot personal i butiken i Korsör.

Läs mer »

FacebookTwitter

Integrationskonsult tar ställning mot muslimska särkrav

En vacker vårdag i Kabul. Eller är det Malmö? Foto: ninara.

ISLAMISERING / SAMHÄLLSDEBATT Malmötidningen Sydsvenskan, vanligtvis känd för politiskt korrekt islam- och massinvandringsvurmande, publicerade på tisdagen en ovanligt vettig och klarsynt debattartikel. I artikeln för journalisten och integrationskonsulten Bassam Al-Baghdady ett kritiskt resonemang om ett s.k. handskakningsfall, i vilket en muslimsk kvinna hävdar att hon diskriminerats för att hon inte velat skaka hand med en manlig arbetskollega. En överväldigande majoritet svenskar instämmer troligen i Al-Baghdadys slutsatser.

För drygt en vecka sedan uppmärksammade Avpixlat ett nytt s.k. handskakningsfall. Denna gång gällde det en kvinnlig, muslimsk lärarvikarie som, med hänvisning till sin religion, vägrat skaka hand med en manlig kollega. Detta ledde till att hennes vikariat på en skola i Helsingborg avslutades. Kvinnan har sedan, via sitt fackförbund Unionen, stämt skolan. Hon kräver 120 000 kronor i skadestånd för den “diskriminering” hon menar att hon utsatts för. Bassam Al-Baghdady använder det aktuella fallet som utgångspunkt för sin debattartikel.

Läs mer »

FacebookTwitter

Elektrikerfirma vägrar jobba i Malmö pga våldet

DEN FÖRLORADE STADEN Högs EL är ett familjeägt företag som ligger i Kävlinge, de utför allt från större nyinstallationer till mindre elarbeten, både åt företag och till privatpersoner. På söndagskvällen, samtidigt som rapporter om ännu en dödsskjutning i den av mångkultur svårt sargade staden kommer, meddelar företaget att man inte längre avser ta några jobb i staden och hänvisar till säkerhetsrisken för sin personal.

FacebookTwitter

Utbildning, ekonomi, invandring och politik – föredrag vid Rotary Talks

FÖREDRAG Rotary Talks är en föredragsserie i Sollentuna som förra året arrangerade mycket uppskattade tal av ekonomerna Tino Sanandaji och Jan Tullberg. Den 6 februari i år talade Svenskt Näringslivs ordförande Carola Lemne, redaktören Widar Andersson och ekonomen Magnus Henrekson. Temat var hur civilsamhället kan stödja välfärdssamhället, som talarna förhöll sig fritt till.

Carola Lemne hävdade att Sverige behöver en invandring på ca 90 000 personer årligen för att säkra pensionsavgångar, ett resonemang som Jan Tullberg avvisade året innan. Magnus Henrekson menade att vårt utbildningsväsende tappar de mest begåvade samtidigt som det ställer för höga utbildningskrav på lågutbildade men kompetenta ungdomar. Widar Andersson summerade frejdigt övriga talares synpunkter och gav en personlig bild av sin tid i riksdagen (S) på 1990-talet och den, enligt honom, i ett decennium misskötta invandringspolitiken. Han avslutade med maningen “Ge oss en bättre regering, gärna M + S!”.

Läs mer »

FacebookTwitter

Massarbetslösheten bland migranter ökar dramatiskt – nu 9 år innan hälften fått jobb

Arbetsförmedlingen, skylt

Foto: Lennart Perlenhem.

SYSTEMKOLLAPSEN En siffra som länge florerade i diskussionen om svensk migrationspolitiks massimport av arbetslösa, var att det tog 7 år innan hälften av migranterna kommit i arbete. Trots år efter år av integrationspolitiska mångmiljardsatsningar från såväl rödgröna som blå regeringar har utvecklingen inte vänt. Tvärtom visar nya siffror från SCB att arbetslöshetstiden för nyanlända ökat kraftigt. Det tar nu hela 9 år innan hälften kommit i arbete.

Ursprunglingen användes siffran 7 år dessutom (avsiktligt?) felaktigt, som om att detta var den genomsnittliga tiden för en nyanländ migrant att komma i arbete, när det i själva verket bara handlar om den hälft av migranterna som står närmast arbetsmarknaden. Hur lång tid den andra hälften av migranterna i genomsnitt bidragsförsörjs av svenska skattebetalare är oklart men många kommer överhuvudtaget inte i arbete i Sverige förrän de uppnår pensionsåldern.

Läs mer »

FacebookTwitter
Avpixlat på Facebook           
Donera
Donera med Swish
Annonsera på Avpixlat
Bojkotta bojkotten
SD Huddinge
Fakta om romer - artikelserie
SD Nacka
Yttrandefrihet 2.0 – Avpixlats nya teknik för fria kommentarer i gammelmedia
Bli medlem i SD
Hjälp till att sprida Avpixlat
Från sjuklövern till SD
Artiklar i samarbete med Dispatch International

Krönikörer

Mats Dagerlind
Björn Norström
Joakim Mårtensson
Rolf Malm
John Gustavsson
MigiLeaks

Arkiv

Kategorier

Besökare


MediaCreeper Creeper

Boktips

Vaclav Klaus - Folkvandring

Boktips

PK-samhället

Boktips

Haveriet - Den humanitära stormaktens fall

Boktips

Rekyl - Jan Öhman Gustafsson

Boktips

M/S Estonia - Stefan Torssell

Boktips

Landsplågan islam - Hege Storhaug

Boktips

Därför är mångkultur förtryck - Nima Gholam Ali Pour

Boktips

Nötskalet - Arnstberg och Sandelin

Boktips

Candida Olsson - Arvid Klegg

Boktips

Romer i Sverige - Karl-Olov Arnstberg

Boktips

Framtidsmannen - Jan Sjunnesson

Boktips

Landet som försvann: Politiskt inkorrekta krönikor - Julia Caesar

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Islam under slöjan - Nils Dacke

Boktips

Låsningen - Jan Tullberg

Boktips

Invandring och mörkläggning - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Invandring och mörkläggning II - Arnstberg & Sandelin

Boktips

Farliga ord - Carlqvist & Hedegaard

Boktips

Satis Polito - Jimmie Åkesson

Boktips

Inte svart eller vitt utan svart och vitt - Merit Wager

Boktips

Världsmästarna - Julia Caesar

Boktips

Absolut Sverige - Mikael Jalving

Boktips

Sverige 2020: Från extremt experiment till normal nation - Jan Sjunnesson